MAPA ROWEROWA

Transkrypt

MAPA ROWEROWA
Złoto
wsk
a
jeńs
ka
Gnieźn
ieńs
ka
lup
ow N
a ow
a
Wła
dys
ław
a IV
a IV
Sta
Tw ra
ier
dz
Ple
lo
De
o
rskie
g
aW
isł
a
Such
a
aW
isł
a
rtw
rtw
Ma
Ma
owa
kieg
har
s
Now
otna
w
Falowa
na
Żakó
wo
go
ki
ka
ws
przeko
Wisł
a
ha
ojciec
Św. W
H
Inspektorsk
a
Krokusowa
P
"
¥
Św. Wojciech
ach
Po Schodk
Rzeczna
Batalionów
Chłopskich
Aktualizacja mapy: 31.07.2015
alińs
Świb
Prze
g
nień
ska
Uzdro
wisk
o
Wisł
a
ka
now a
A kw e
granica administracyjna Gdańska | city boundary | Stadtgrenze
6666666666666666666666666666666666
tunel dla pieszych / rowerów i pieszych
²
sklepy rowerowe | bicycle shops | Fahrradläden
parkingi rowerowe, zadaszone, na min. 20 miejsc, szkolne
bicycle parking, sheltered, with min. capacity of 20, by schools
Fahrradparkplätze (überdacht, mind. 20 Stück, an Schulen)
wypożyczalnie rowerów | bike rental | Fahrradverleih
toalety całoroczne / sezonowe | toilets open year-round / seasonal
öffentliche Toiletten ganzjährig geöffnet / saisonal geöffnet
Wisł
a
wody | surface water | Friedhöfe
maksymalne nachylenie podjazdu | maximum steepness grade | maximale Steigung
siłownie "pod chmurką" | outdoor fitness equipment | Fitnessgeräte
Mar
tw a
Mar
tw a
cmentarze | cemeteries | Parks und Grünflächen
podjazdy o nachyleniu min. 5% | steep roads of min. 5% grade
Straßen mit Anstieg von mind. 5 %
licznik rowerowy z wyświetlaczem, bez wyswietlacza
cycle counter with display, without display | Fahrradzähler mit Display, ohne Display
alińsk
a
ista
Urw
"
)¥

"
)
Przeg
parki i zieleń miejska | parks and green areas | Kleingärten
E E E E E E E
E E E E E E E E
E E E E E E E
E E E E E E E E
ulice w strefach ruchu uspokojonego (dopuszczalna prędkość nie wyższa niż 30 km/h)
streets within the zone of calmed traffic (maximum speed 30 kph)
Straßen innerhalb von Tempo-30-Zonen
P )
P P
P
"
"
"
)
Przegalińska
ogrody działkowe | allotments | Kleingärten
trasy rowerowe w budowie | cycle routes under contruction | Radwege im Bau
ììììììììììììììììììì
Pr
ze
ga
liń
sk
a
plaże | beaches | Strände
wybrane drogi gruntowe | selected dirt tracks | ausgesuchte unbefestigte Wege
o
a
Klimatyczna
Dulkowa
ista
rko
iego
Świbnieńska
Prz
e
Świbnieńska
Wisł
a
0
1
2
(c) 2014 Urząd Miejski w Gdańsku, Referat Mobilności Aktywnej
www.gdansk.pl, www.rowerowygdansk.pl
3 km
p Wisły
p Wisły
przeko
Świbno
wa
linie kolejowe ze stacjami | railway with stations | Bahnstrecke mit Haltestellen
pasy autobusowo-rowerowe | bus-and-bicycle lanes | Bus- und Fahrradspuren
WC Ð
WC
Ð
Batalionów
C h ł o p s k ic h
Boguc
k
Akwenowa
ka
O
Wąwóz
Uzdrow
iskowa
Narcyzo
wa
a
sk
ow
ich
ęd
z
Begoniowa
Żonkilo
wa
Jachtowa
Ben
Kanałowa
Zagroble
a
zyn
ow
Lazurowa
Falow
a
Promienista
Kępn
a
zyn
owa
Rad
os
Jodowa
Rybińskiego
Mrongowiusza
wia
Zawiślanska
Ben
Kolonijn
a
pa
ki
Sz
Nowotna
Stec
iS
zla k
aP
Pę
dz
ich
ow
sk
a
ciągi pieszo-rowerowe z pierwszeństwem pieszych
pavements for pedestrians and bicycles with priority for pedestrians
kombinierte Fuß- und Radwege mit Prior. für Fußgänger
ciągi pieszo-jezdne | vehicular and pedestrian shared spaces | verkehrsberuhigte Bereiche
‹
Trakt
Bo
Sobies
zewsk
a
Sok
ola
Kormo
ranów
k o la
So
ki
S zp a
Steczka
e
Si
Skiby
Lessowa
Br u z d a
Kaczeńce
r to
wic
tki
Op
ło
Niw
Żuławska
a
Zawiejsk
za
a
An
de
K ry
ni cz n a
riusza
66
Wy
g
Sadowa
M
otł
aw
a
yńsk
a
Olsz
brze
żna
Ta
ma
Wspólna
Pus
ta
Przy
en
nic
k
Si
a
Sien
nic
k
Stę
p
na
Ka
na
ł
Motława
666
666
aw
a
aM
otł
ańc
ach
Na S
z
a
Głucha
Smoleńska
Nowiny
Ta
m
Szopy
ce
Ka Oło
na
w
ł n iank
aS a
t ęp
ce
Re
Dz duta
ik
666
666
M
otł
aw
a
Sta
r
ie Po
Dług
ielna
Chm
Za
bło
tna
Sukiennic
Ol e j ar n a
Grząska
aw
a
aM
otł
Sta
r
Gr
Kam odza
ien
na
Pasto
Lis
Gro ia
bla
I
Grobla
66
666
ia
Las
ta d
Ża b
i
Kruk
Daleka
Równa
Równa
Przy
Torze
Dworcowa
Kles
za
Z by
tki
ki
Kład
Krótk
Przy T
orze
Brzegi
Trakt
Św. W
ojciech
a
wa
Rad
uńs
ka
To
Ry
brzeż karska P backie
e
obrze
że
Motława
ie
Podwale Grod
zk
Św
. W Brze
ojc gi
iec
ha
Trak
t
Brze
gi
Ław
nic
z
ł Rad a
uni
uni
6 6 6 6 6 66
pad
Z ar S z
ośla
k
Rzeźn
icka
Bis
k
Okopowa
ł Rad
Kana
ìì
ì
ìììì
ì
ì
ììì
Targ Węg
low
y
Tka
cka
Wę
gla
Lekty
rs k
karsk
a
a
3 Maja
3 Maja
a
a nk
Po
hu l
Ale
Buczka
Kana
3 Maj a
Dìą ì
brìoì
wìsì
kìieì
gì ì
Bema
Pankiewicza
Szk
Nie
Wiosłowa
Ur w
Star
ogar
dzk
a
er
o
Ku Ujściu
Su c
Wiś
ln
a
iego
-Wroń
sk
Hoen
e
ìì
ìììì
Granitowa
Hoene
a
mi
an
Pr
ze
Budowniczych
Portu Północnego
Po
lsk
iej
Ma
ryn
ark
i
ta
Hu
na
k la
Sz
le
Wielopo
kie
j
i P
ols
a
Tw
ard
6
66
ì
ì
Dominika
U r anow a
Kadm
owa
W Dyw
oły iz
ńs j i
kie
j
Za m
knię
ta
o
k i eg
re c
Gó
a
Starowiejska
Myln
Wilków
Morskich
Za s
pę
K rz
y wa
Władysław
a
Letnicka
Gwiazda Morza
Bliska
ws
ki e
szt
ano
w
ick
a
Let
n
Na
w
iko
Du
n
Zelwerowicza
wicz
a
Orla
go
Ka
Plac
Gus
tko
Gd
ań Południowa
sk
a
ó
wc
r to
Po
Ko
bie
li
go
skie
Ko
c ha
n ow
Ma
ryn
ark
Kochanowskiego
66
Wronki
ej
Ru
go
Sta
rog
a rd
zk
go
ckie
dle
Po
ulice | streets | Straßen
ulice jednokierunkowe z ruchem rowerów w obu kierunkach
one-way streets with bicycles allowed in both directions
für den Radverkehr geöffnete Einbahnstraßen
Niegowo
ieì ìlkìoì
poì ls
ì ìkaì ì ì ì ì
ì
Pok
o
Gd leń L
ań ech
s k ii
Grze
g
z Sa orza
nok
a
Kochan
ows
kie
go
a
Soch
acze
wsk
ìììì
ììì ìì
Pobiedzisko
Bieg
ańs
kie
go
Trakt Św. Wojci
echa
inoskì ì
ìa
Kamp
ka
ńs
sz
y
Kn
y
ìììì
ìì
ì ìWì
rska
Kola
o
Mło
Pols dzieży
kiej
Oks
yws
ka
or s
ka
Dw
icza
ka
Ma
łoo
gr o
Win
do w
Za ogron
a
ści
ow
a
Żn ane
k
iwn
a
liow
a
Da
Ostroroga
M an
Poła ifestu
niec
kieg
o
Aleja Hallera
Dubois
Na
ruto Puszk
in
wic
za a
Cygańska
Góra
ch
ws
ki
Goszczyński
ego
ok
rzy
sk
a
Św
ięt
ìì ì ì
ìì ì
Krzemowa
K ró
Jad lowe
wig j
i
ì ì ìì
ììì
ìì
ì
ìì
ì ìì
ì ì ìì ì ì
ììì
Gd
Kolo
Urod nia
a
Baczyńskiego
Deotymy
Strakowskiego
Zygmunta
Augusta
Kręta
Sm
olu
cho
ws
kie
go
ieg
o
ień
sk
Ka
m
ka
ììì
ws
ka
no
Kaliska Ci
ec
ha
ska
po l
Cebertowicza
rto
wi
cz
Ce
be
wska
ì ìW
ì ìilano
Rogalińska
W
ar
sz
Wi
Uphagena
Sobies
kiego
K r ę ta
Mozarta
Bartka
Drag
a
Wito
aH
av
la
Alej
le c ka
aw
s
K ie
ilanowsk
ì
Człuchowska
Pira
mo
w
Zaw
Cza iszy
rneg
o
Misz
ews
kiego
Wars Boh. Gett
zaws
a
kiego
tudz
ienki
Do S
i
Do Stu
dzien
k
sk a
ień
dz
a
an
Sc
hu
m
ììì ììì
Rob
ì
ìì
ì
ìì
Piotrkowska
Zbyszka z
Bogdańca
Chrobrego
Aldony
skie
go
War
yń
666
o
kieg
Wa
sso
ws
ótk
i
ì ì ìsaka
Sob
ì Kos
iso
na
a
Ed
No
bla
Mo
ren
ow
ììììììììì Ł
ì ìoìsìtow
ì ìicì kìa
ìììì
Księ
Słone
Dolin czna
a
Kołodzieja
dnia 7
0
r Gru
Ofia
a
iercz
a
dn ic
a
iow
udn
Poł
ą
tar
d S nią
N a adu
R
ow
Boguckiego
Wyspa
Sobieszewska
sk
aliń
eg
P rz
drogi dla rowerów | cycle paths and cycle ways | Fahrradwege
strefy piesze z dopuszczonym ruchem rowerów
pedestrian zones with bicycles allowed | Fußgängerzonen frei für Radfahrer
owa
dni
g
Nie
Lipce
a
Zawiejsk
ha
. Wojciec
Trakt Św
Szerm
wa
Ob
Wiosłowa
o wa
ka
no
ska
ica
dn
wo
u
Poł
Trałowa
go
P
"
¥
s
liń
ga
ze
Pr
Ła
a
ka
a
Żuławsk
ka
Zawiejs
Nowiny
ka
C hod
kiew
ań
s
Chrobrego
Dźwigowa
Ciołkow
W
al l
en
kieg
o
a D
olin
a
Jaś
kow
Su
w
Czub
ińsk
iego
Rac
ib
alsk
a
go
orsk
ie
ìììì
ì ìì
sk
iej
wi c
zyń
Go
ja
a
ow
a
Ka
rtu
sk
wa
no
lio
C
Aleja Hallera
Maje
wsk
ich
skie
go
Ciołkowskiego
Cio
łkow
r od
a
jan
a
Ba
Ma
Po tki
lki
So
na
Do
li
Be
lgr
ad
zk
a
Wi
do
k
Wie
w ió
rcz
a
ę d z ia
Ma
g
Ja
rzę
bin
ow
a
Jab
ło
Ale
Hall ja
era
II
Pa
wła
Jan
a
Wary
ńs
a
sno
w
Kon
opn
ickie
j
a
ow
ion
Je
s
ka
ws
go
Mi
ì
ìì
ìì
ìì ì
gas
ka
Bur
Bulo
ńsk
a
Mig
ì ì ì ì ì ì ì ì oì wska
ì
ììì
ì
ìkiìe
ìgìo
ì
Jaś
Do kowa
lina
ìì
iego
ì
ì
ìì
ìì
wsk
ì
ìì
ìì
ìì
ì
ll a n a
M a ge
ì
ì
ìì
go
Związku
Jaszczurcze
Po
Listopa
ììì ìì
ìì ì ì ì ì ì
ìì ì ì
ìì
J aw
orow
a
D am
r
ok i
Da
Dam mroki
Damro
roki
ki
Damroki
i cy
P ól n
ì
ìì
Dworska
Jelitko
w
Dwór ski
ra
s ne
Me
is
Ale
ja
ń s k ie g o
Bur zy
Dywizjonu
303
a
ewskie
go
ìììì
ì ìì ì
ì
ìì
ìì
ì
ìì
Cz
igow
o
eM
Doln
a
Łę
cz
yc
ka
sk
a
Startowa
Pa
Dywiz
jonu wła
303
II
ci
B ra
Le
wa
Ogr
ìì
Morenowe
Wzgórze
Myśliwskie
Wzgórze
a
Myśliwsk
Ża kó
w
Mo
r sk
a
Pia
sto
w
Starto
wa
Pilotó
w
Cz
D
Gau e
lle'a
Rey
mon
ta
Kmieca
Zubrz
Ro yckiego
dz
inn
a
Topolo
wa
Gomół
Bajana
Bzowa
Ba
łtyc
ka
a
ì
ì ì ì ì ì ì ìkiì ì
wa
odo
ac
k
tok
o
Po
ìì
ììì
ììì
ìì
ì ìì
ì ìì
ììì
Serdeczna
Miłosna
Szczęśliwa
Bu
rsz
tyn
ow
Hus
y
Gdyńska
Szyprów
ńsk
a
Sło
wia
ieg
o
Gi
ed
roy
cia
ì ì ì ì ì ìì
Szczę
śliw
a
K a li n o w a
Obywatelska
Ro
da
ko
ws
kie
Srebrniki
ì
ì ììì
P od k a r p a c k a
Wiolinowa
Lutniowa
Li r o w a
Cytrowa
Złota
Karczma
Jes
i
Białosz
ze
ws
kie
go
Do
ros
Ab
r
ìì
ì
ìì
ì
ìì
a
Arc
to
ì
ì
ìì
Pilotów
ìì
ì ìì ì ì ì ì ì
ì
Droży
ny
ìì
ìì
ì
ìì ì
ì ìì ì ì
Do
lin
a
ì
ììì
ì ì ììììì
Irys
ow
Że
l
Grot
ìì ì
ìì
ìì
i
Ra
do
śc
Do
lin
a
ìì
ìì
ìì
ì
ìì
Bud
owla
nych
Ro
lna
Jele
iego
Czyżewsk
ìì ì ì ì ì
Bytowska
wsk
a
i
Ra
do
śc
Leśna
Akteona
D ia n y
Aleja Kazimierza Jagiellończyka
go
ìì
ììì
Osi
edlo
wa
Kol
Czyże
wskie
go
ì
nia
Galaktyczna
Galaktyczna
Homera
ìì
Delfina
Wolarza
Orfeusza
Marsa
Astronomów
Keplera
Nowy Świat
ì ì ì ì ì ìì
ka
żca
Daru Otago
Pomor
za
Kozioro
żca
Ze
usa
Aleja Kazimierza Jagiellońc
zyka
Sop
ock
a
row
a
Ba
lc e
Ga
rsk
jow S
ieg
a por
Bu
o
t
ow
ko w R e
a
a gat
o
Re
wa
W
la k
en
so
dy
wa Gry
Po fa
mo
rs k
i
eg
So
o
łd
Tem
Wodnika
a
Ze
us
Spac
e
Ko
Ze
us
a
a
Je
idy
a
Osowski
Zakątek
rsa
Sz
a
rzy
wic
k
a
wa
Partero
orów
Nawigat
Le
M
dy C iner
wy
hir
o
e Chir na
on
Let
nis
cki
Wy
z.
Le
dy
so
Ba
rni
ew
ick
a
a
k ow
e
cki
so
He
ro s
Kozio
ro
ńska
źnie
Gnie
Iławsk
aIła
wsk
a
Iław
ska
Ch
e łm
iń
Wy
z.
Je
kow
a
izy
jn
Byt
o
ìì
niow
a
ìì
Radarowa
ì
ììì
ì ììì
Let
nis
Feniksa
ìì
ììì
Stolem
Boguck
ie
a
sk
żn
dra
Mo
zyń
ska
ńs
Woły
a
Trakt Św. Wojciech
Piłka
rs
ie
Nowosądecka
dz
dra
e
ska
brz
zyń
zy
Pr
Du
lin'a
Mar
tw a
Mo
a
ì
ì
ììì
ìì
ìì
ìì
wa
dra
Mo
Ols
sk
Wołyń
ì ì ì ìì
ìì
ików
o
cyz
Nar
owa
Na
rcy
zo
wa
wo
Za
Turzycowa
Turystycz
na
dra
Mo
wa
ìì
ì
o
owa
Astr
Gros
zkow
a
e
dr a
Mo
ska
zyń
yb
Ol s
Prz
no
Ła
eg
W
ì
ì
ììì
Szczytn
ììì
ì
ì ì ìì
ka
Turystycz
na
P rz
ega
lińs
ka
ska
Urocza
ìì
ììì
ìì
ì
ììì
ìì
Zwie
rzyn
iec
Turystyczna
zi
od
Ja
b
sia
Gę
ka
ńs
dr a
Bł o
rzeżna
Pole
a
sk
ław
ì
ììì
ììì
ìì
ìì
ìì
na
zyn
a
żna
rze
nio
wa
Sobieszewo
na
Turystycz
Margaliń
tw a
yb
Prz
Żu
ścinn
Go a
Ja
bło
Turystyczn
a
R uf
ìì
ì
iew
ick
a
wa
ìì
ììì ììì
Ba
rn
Rada
ro
ìì
ì
Kartu
ska
Wisł
a
a
ka
na
rz o w
Wiec
Mar
tw a
Barw
¥
P
"
ka
lińs
a
ììì ìì ì
ìì
Otomińska
ńsk
a
w
Za
Kolbudzk
ska
ska
a
Wisł
a
Tęcz
owa
Pogodna
Na
dw
iśla
s
ńsk
s
Żuław
Głogowa
Straszyn
Mar
tw a
pasy rowerowe w jezdni | bicycles lanes | Radfahrstreifen (markiert)
ska
kow
Bor
Straszyn
Pło
ńs
ka
Wę g o
ska
Michałki

Æ
Po
h
Schodkac
Płońska
Kwiatowa
Otom
iń
Elb
lą
Przyb
rzeżn
a
ska
Żuław
S tr o m
Tęczowa
ki
Mo
Ol
Plac i
sk
Oruń
owa
łud
Tęczowa
a
ga
ze
Pr
ia
wa
no
Ła
ska
duń
Ra
s
Turku
ka
ica
dn
wo
Ob
Po
Nadwiślańsk
a
ska
ka
i
hałk
Mic
ie
Sitow
ie ż
i
ì ìì ìì ì ì
Jagatows
ka
ble
ie
dz
Śc
raw
Żu
Ols
Gd.
Lipce
wa
nio
gr o
Nadw
iśla
ńsk
a
i
hałk
Mic
o
Gdańskieg
Kolejarza

!
(
ka
rkows
Bo
Za
Zatoka Gdańska
Zatoka Gdańska
wo
Za
dra
Mo
Lipus
K
a
utnowsk
ra
ińska
Wisł
a
Przegaliń
l gi
Wi
tki
Bra
Otom
ìì
ìì
Inży
nier
ska
na
Kęp
Ukośna
Niegow
Łowicka
Płońsk
a
w ie
ka
ì ìì
ììììììììì
ì
nn a
Wisł
a
Pło
ńs
k
Sito
Połęże
o
Obw
Ukośna
a
Mewy
Ben
P
"
¥
Łowick
d
Mo
Węsie
rs
P
"
¥
ta
G ó r e ck a
Mar
tw a
a
Rzęsn
wa
W io s e
os
Krakowiec-Górki Zachodnie
Rudniki
Sitowie
o
tor
Go
pla
ńs
ka
Kę pna
na
Rzęs
Pr
k
Sitowie
ko
Gop
Gopla lańska
ńska
go
skie
har
i Szla
Tarniny
Jez. Ptasi Raj
iała
P
"
¥
ie
dz
wo
Za
a
ow
ork
Dw
Sówki
Jodłowa
Jez. Ptasi Raj
Przełom
Suc
M
k
iał
m
Wisła Ś
Jodłowa
iała
P
"
¥
Elb
ląs
ka
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66
e
łęż
Po
i
Mak
Ł
ęgi
m
Wisła Ś
Hoża
Zimna
ka
Tam
a
Kłosow
Wrzosy
Pawia
Pa
go
a
y
P
9%
ńska
Straszy
ws
P
"
¥
"
)

Æ
rskie
a
ow
s
Wą
ńc
S za
a ch
nia
k
rot
a
ìì
a
ìì
a
ick
om
po ł
rko
"
)
P
Stogi
Let
k
Sto
w
no
Ła
owa
dzik
ììì
t cz
ì
N ie
Bo
Pusty Staw
go
Stryjewskie
Mar
tw a
Miałk
Boczna
ka
Borkowo
Borkowo
P
"
)
Pusty Staw
Olszynka
zy
icz
a
Lipce
a
Such
Miałki
Szlak
Park
Siennicki
ów
an
Goź
a
dz
M ie
Wschodnia
mna
le
ko
łogi
Roz
zka
ska
Elblą
cka
owie
Żarn
a
Zieln
nik
ec z
le
Osied
lip
Tu
minaje
k
i
nk
wo owa owa
z
D
in
cz
śm lusz
Ja
B
Smętna
Wschodnia
Za
o
nusa
Tam
ka
a
Kru
cza
i
łog
z
o
R
Sienna
a
Niezapo
Motła
wa
Równa
Nisk
na
en F
Si Poloalck
Połęże
ików
odn
S ło n
a
czn
si e
Pa
gi
wa
il
W
łko
wa
Fi o
rpo
Sie
wa
o
od
Motławy Mi ajowa ki
in
M
ki
Jel
rot
a
Sz
i
k
t
ki
kr o
an
Alt
Sto
ny
go
Za
ìììì
An
K
rów A
Gd.
ke
na
ns
rsBe
a
rzec
hwy
Litewska
Za w
owa
Sad
ki s
o
o
Przybrze
żna
Żabia
Równa
Żuław
ka
zy
W
isł
a
Bajki
Głucha
Przyje
Starogardzka
Czers
os
Wrz
go
Os
ie d
lo w
skie
har
Suc
Cementowa
iego
iego
ura
i et
wa
Mosto
i eg
ń ska
Oruński
nt o w a
wa
Ametysto
P
"
)
P
"
¥
a
nn
ch
Na Szańca
Park Opływu
Motła
wa
tw
a
na
Le D
ic
Ugory
St
ryj
ew
sk
ieg
Sienna
ka
bo
Gł ę
Seredyńsk
aK
la
Na
ta
du
R e iś
M
Park Opływu Motławy
Kolonia
Mysia
Kolonia Rola
P
"
¥
Ubocze
P Orunia
"
)
(210 miejsc
parkingowych
dla rowerów)
wa
ko
Łą
z
Ślu
m
ńsk
g
kie
ws
Jabłońskiego
szy
Ci e
ko
ęc
Wi
ka
Zamiejs
o
Kolonia
Mysia
Kolo
n
Mys ia
ia
kie
a
ic k
nn
Elbląska
Sadowa
Chło
dna
za
ółc
sk
Ja
ób
Wr
dna
Ra
Długa
a
Grobl
P
"
¥
za
n ic
uż
łm
Ja
Ols
zy
Rejtana Rejtana
P
"
)
edmie
js
Pow
alna
Park
Siennicki
P
"
)
P
"
¥
M
ar
Mostek
"
)
!
H
66666666
a
Zr
ęb
e
Długie y
d
Ogro
P
"
)
on
P
w
Łąko
P
ìì
o
ieg
ieg
Kurie
o
Park
Oruński
ì
a
ysz
dz
Bu
Zalesie
Sztutowska
Wi
es
ław
a
WC
Ð
enn
a
na
en a
mi obl
Ka Gr
a
Św. Barbary
Okopowa
ì
w
eró
ìzì
ìtoì c
ì ìS
ìì
od
To
ruń
sk
Angielska
Grobla
na
Podw
ale Prz
Jagla
na
W
isł
a
P
"
)
ia
¥
Na ce
p
St ę
Śródmieście
Ps z
Przeróbka
n
tocz
ìì
P
"
)
P
"
G
Ka rodza
mie
nna Gro
Kam dza
ienn
a
Sandomierska
P
"
¥
"
)
P
ka
Szafarnia
ìì
Sm
oln
a
P
"
)
Grod z
ńska
Szero
ka
tw
a
e
Si
nka
7%
i
eg
ka
iejs
Po d m
Rubinowa
Kampinoska
Mu
WC
Ð
ze
toc
zn
a
aS
Star
Św
!
(. D
P
"
)
P
"
)
Dia m e n to
Ð
¥
wia
Oło
6
Tartaczna
WC
Ð
Świętoja
WC
P P
ì ìì ììì
Piaskowa
a
ka
Kowals
66666
¥
WC
Ð
ocka
8%
kiego ì ì
ì
za"
P
P  ucha
"
)
P
P
"
)
"
)
)"
)"
P "
"
)
P Piw
)
Maria
P na
"
)
P
WC
"
)
cka Ð
P
"
)
WC
Ð
P
)
WC
Ð
Długa "
P
"
)
P
"
)
P
P"
)
"
)
WC
Za
Ð
P
"
)
P
Mu"
"
)
P
P
)
PP
)
"
)
ram O
)Długi Targ"
WC
P "
Ð
"
)
P gar
i"
)
na
P
"
)
PP
"
)
"
)"
P
Stągiew
)
‹
Jagiellońskie
¥
jenn
enna
ły
Wa
WC
Ð
M
ar
Sta
Korz
a
ńsk
ieta
Elżb
"
)
ìì
Brz
¥
P
P
"
)
Pr
Wałow
a
"
)"
P
Park Kultury
)
i Wypoczynku
"Grodzisko" ach atarzynki
K
iask
Na P
iejskie

Starom
Centrum
P Hewelianum
"
)
dwaleStragania
o
P
P
P
rs"
ka
"
)
8%
Kolonia
Anielinki
ka
Stolars
P
"
)
!
H
8%
ì
ì ì ì ì ì ì ì ìCìieì ni
ì ìstìaì ì ì ì ì ì ì ì ì
P
"
a
jsk
‹
9 %"
P
Bi
iki
wn
gie
Ła
Transportowcó
w
ciu
owa
Kro
sna
Ra
66
7%
ìì
ì ìì
nka
ia
tokuì skup
Na S ì ì
Biskupia
la
hu
Po
lna
Ko
Górka
iego
zewsk
Rogac
5%
wc
ìóìw
ìì
za
az
P
"
)
P
Park
"
)
Bema
Łużycka
Worcella
Worcella
sk
go
Fleminga
Hucisko
P
"
)
Ogrody
666666
P
"
)
!
O
‹
Mezowska
Kontenerowa
sia
Wo
Europejskie
Centrum
Pods
tocz
Solidarności
na
Ramułta
Grabowa
owa
GrabPark
Ba
rtn
Zatoka Gdańska
Zatoka Gdańska
n
wa
P
P "
)
"
)
sza
P 
"
)
eliu
(
P !
P Hew
"
)
)
P "
"
)
‹
‹
P
"
)

"
)
ilna
Gn

!
(
6666
P
"
)
lecka
Strze
Nowator
ów
Ku Ujś
Prom
¥
P
"
)
P
"
)
P
"
)
P
"
)

"
)
ista
nio
a
kcyjn
Dyre
a
ow
rad
66666666
Wa
ło
na
mi t
sa P
Ak "
P
"
)
P
)
!
H"
Gd.
Główny
P
"
)
No
wa
Europejskie
Centrum
Solidarności
P
"
)
Jan
G
Do k
ìì
Reformacka
Odrzańska
e
ok
c
Jara
a
ow
lej
3
Ma
ja
ia
up
Æ
P
"
¥
y
Konte
k
hars
Suc
trow
iu
Ko
‹
ì
ìì
Radarowa
na
ciu
a
ì
o
P
"
)
ì
ìì
r ów
P
"
¥
ia
ì ì ì 12 %
ìì
3
ìì
Sz Bryg
ììì
cz ad
a
row
ne
n te
Ku Ujś
ol n
zK
ììì
ì
ì
Wiłkomirskiego
Ko
na
Ja
Bors
ka
orzyń
ska
Letnica
C
a
Smęg
wa
do
kła
Po
ików
Chem
ka
ìì
ìì
Te
lew
a
ti e r
rzy
pa n
prom
(bezpłatny
przewóz
rowerów)
ciu
Ujś
Ku
ols
i P
Wielopole
doch
ronia
Twierdza
Wisłoujście
ar
Ch
Śn
ież
na
z yń s
nia
Wro
o
ììì
ka
Olimpijs
wa
ìì ì ì ì ì ì ì ì ì ì
Krajowej
rmii
aA
16 %
ììì
ca
owa
ndl
Ha
a sz c
Pa ska
j
Orunia
erb
P
"
)
9%
Giełguda
P
"
)
Nowe
 Buczka
Lotników
Polskich iego
ck
r na
Bie Bitwy Pod
L e ni n o
Małomiejska
Poto Nad
kiem
ììì
Ka
ìD
Hebanows
a
ml
Park
Bema
P
"
¥
Buczka
Ptasia
wa
a
Park
Steffensa
Park
WC
go
uska
Lub
rska
nogó
Zielo
Złota
Kie
las
a
Zw
yc
ię

Æ
g
ińskie
So w
N
Zboc a
zu
ow
e
ski
k
ńs
ìa
ìlsìk
ìwìe
ì ìa
ìW
B ryla
Al
eja
Malczewskiego
7%
Suchanka
kieg
o
skie
6%
ab
Gr
¥
P
"
tow
o
"
)
P
"
)
P
iego
bińsk
a łu
biń
ału
Ch
rskiego
n. Siko
Al. Ge
y
sz
Cie
ìì
A
66

!
(")P rtuska
dzka
iela
a
go
ka
ka
za
ntc
66
zyck
Bystr
o
ieg
eck
ow
ta-R
Gro
a
Ciasn
Nowogro
Jank
Ch
Twierdza
Wisłoujście
prom
(bezpłatny
przewóz
rowerów)
FAHRRADKARTE
ła
Nieca
Chw
lna
Ko
ic k
ieg
sk
"
)
ì
CYCLING MAP
a
a
ich
sk
aw
sz
ar
W
gn
ì
ì
Kampinoska
Srebrna
ole
nia
P
"
¥
yw
Kujawska
7%
ej
Aleja Armii Krajow
Fieldorfa
tyno
ark
r yn
Ma
Le
a
P
Solecka
wskiego
Malcze
czu
Zbo
Na
ìì ì ì
ì
brna
Sre dowa
rag
Szma
66
nia
w
có
ììì ìì ì
¥¥
P
"
Kościelna
Telimeny
Zosi
zego
icz
kie
ru s
Park
Steffensa
¥
P
"
)
P
"
)
jska
omie
Mał
Pla
ow
P
"
)
Skarpowa
P
"
skiego
Pta
s
k ie
łog
nia
Park Kultury
Kolo
Świdnicka Ochota
i Wypoczynku
Wr
"Grodzisko"
ocła
ws
Pło
ka
wc
Centrum Hewelianum
e
6%
Kolorowa
i
Krz
ę
ca
P
"
)
z
tań
ws
a
wsk
jco
osy
Zak
s ka
piań
P
Zako
"
)
6%
ì
ośc
Młyniska
ki
bin
Po
o
ieg
wsk
ano
Heb
alińs
Rybitwy
na
S z kl a t a
Hu
Na O
s
Dę
Foch
a
Cienista
Mad
hny
Amber
Expo
ojs
ka
Aniołki
W
Wieniaw
Kartuska
P
"
wa
Stalo
W i śl
Sw
rąg
a
stw
a
a
ìì
Cieszy
ńsk
ieg
o
to w
ììì
5%

P
Æ
"
)
bow
yc
ì ì zółk
ì ì ow
Witosa
u li c
Za
Ð Zielony Gd.
ima
stw
Tuw
Stocznia
P
a
"
)
Gdański
ich
k
c
de
Uniwersytet
ia

Śn
ho
!
(
j
do w
Medyczny
we
i e c k ieg o
zk o
rz e s
O
K
a
op e r n
zk
s
i
k
a
y
nt
Da
Po
Grabowskiego
r
be
wskieg
B
Na
Zas
p
PGE Arena
Gdańsk

"
)
a
n
Ja
o
a
ow
uk
Br
rska
Starodwo
Prota
ja A
Ale
Ok
ick
ììì
ì ì Sk7ar%powa
ììììììì
ììì
ììììììììì
8%
Sosnko
‹
(210 miejsc
parkingowych
dla rowerów)
Poin
Oliwska
Wo
ln
P rz
yja
ció
ł
Poinca
Park
Akademicki
Park
a
nheit Zielony
Fahre
Taborowa
ìì
ìì
5%
P
"
¥
Chełm
Ce
WC
Ð
P
"
)
H
Z!
wy
cię
ì ì ì ìWì yìczółk
ì ì ì ows
ì ì ìkiego
ììì6 %
O
ì
Nad
Jarem
ìì
ka
wiejs
y
Zielon t
Trójką
ra
alle
Al
eja
ńska
Góra Cygańsk
a
Góra
P
"
)
Filomatów
ki
Świtezian
Filaretów
go
a ze
rw
Cyga
ìì
‹
ika
Tenis
o
P
"
)
P
"
¥
Za
kopiańska
!
(
12 %
icka
za
To
wa
row
a
łom
znic
Park
Uphagena
Gd. Politechnika
Tru
bad
uró
w
po
Nie
Łu c

"
)
Kli n
iczna
Kli n ic z na
Park
Akademicki
ìì
Liszta
Stoln
Ś
!
H
a
icz
Kryształowa
Hokejow
a
ì ì ì ì6ì %ì
ììì
i
wk
bró
Dą
h
kic
Srebrna

Æ
6%
Kowale
P
"
)
Siedlce
Wawelska
i
wk
bró
Dą
zka
a
nkow
Sasa
a
nosk
Karko
a
bsk
rżlu
Da
w
Ger
go
terminal
promowy
Strajk
u
Dokeró
w
Wy
zw
a
¥
Ok
Nieborowska
c
a
sk
rzy
to k
ę
i
w
6%
barska
Szym
adzka
szcz
Bie
ska
nińretencyjny
zb.
Pie
ki
Świętokrzyska
I
Rosicz
ka
Beskidz
Święto
krz ysk a
e
w az
Ger
Amber
Expo
6%
Zagorna
o
kieg
Wojs
a
w sk
Nieboro
s
ow
Lw
ląt
ska
ino
ela
rgi
Be
Pienińska
e
P
"
)
Park Nad
P
"
Potokiem Strzyża
Okrzei

Æ
Kamp
o
e lk
eja
Maci
zkó w
cy
ores
Sopli
w H
szkó h
Hore
skic
nta
rzyń
Reje
Dob
ìì
o
Nowy
Port
Podjazd
Wy
zw
ole
nia
MAPA ROWEROWA
Westerplatte
latarnia
morska
(366 miejsc parkingowych
iej rowerów)
kdla
icza
Dę
ìì
Mic
(366 miejsc parkingowych
dla rowerów)
zki
ław
icka
¥
Wzgórze
w
Mickiewicza rmii Krajo
Łó d
s ka
krzy
a
ora
Ła ń c u
dy
yg a
c ka
to
Świę
ada
op gady
I Br
o
ieg
ady
dy
ży
W ie
yga
sk
ręb
Sulmin
Kowale
ìììì ì
onia
Kol by
Zrę
11 L
is
!
 t
(
I Bry
ki e w
Gdański
P
Uniwersytet "
Medyczny
Ogińskiego
9%
y
A n n lo n k i
ie l
Jag
a
Or
I Br
a
o
go
skie
der
Gu
Sulmin
zb. retencyjny
Świętokrzyska I
Po
IB
ieg

Æ
ów
ski
go
zn
Dr
iow
og
sk
aZ
a
iel
on
a
PGE Arena P
"
)
Gdańsk
P
"
)
Reja
howskieg
Smoluc
Lipowicza
ka
vl
Ha
II B r
a dy
ry g
Dą b k a
ruga
Un
sk
ld
efe
en
Hu a
ck
ręb
o
ieg
o
!
H sa
m ojs ka
Drużyn
11 Strzeleckich
Lis
h
yn
top
ad Druż eleckic
a trz
S
yg
Ols
Bra zewskie
cka
go
ńska
Na
Gdańska
Traug
utta
aP
)
Szar"
ììììì
l
Za
P
"
)
Uc
Gd.
Stadion
Expo
owic
za
Politechnika
7%
Roga
cka
Klon
Dzielna
go
ska
Pło
e ży
Wi
Po
r sk
de
Gu
zka
ywid
Prz
ie g
kow

"
)a
!
(
P
)
uPsk "
rt)
Ka "
ja
Ale
cka
Pło
Rac
ja H
A le
skie
Zakoniczyńska
ka
mys
rze
a
o
Uph
age
na
Wła
Strz sna
ech
a
Beethove na
li
Mary
usza
Tade
eyki
Pana
Dom
g
j s k ie
a
iń s
P
y
em
Prz
a
bsk
rzn
iak
Park
WC
Ð
Uphagena
ta
K rę
biń
Czu
y
lon
Zie k
St o
a
Wy
spia
ńsk
ieg
za
ws
ars
kie P
go o w s tań ów W
c
Cmentarz
Cieszyńskiego
Łostowicki
Cieszyńskiego
sk a
k
łęc
tro
Os
y
em
Prz
yk
cz
Otomin
iego
ińsk
Kurp
z
ewic
Bac
go
Tylewskie
ta
Schuber
a
lsk
ń
llo
gie
zb. retencyjny
Po II
Świętokrzyska
rę
Ja
wo
P
)
P"
"
)
P
"
)
Wrzesz
cza
K
P ośc
"
)
ius
¥
P
"
¥
N os
ana
a
ysk
em
P rz
"
)
Kłoczkowskiego
Elfó
w
Otomin
z ka
Łód
howska
stoc
zę
Ostrołęcka
Ostrołę
cka
Ujeścisko-Łostowice
Leg
end
y
trug
dza
aka
Ases
myska
Prze
Mo
drz
ew
iow
a
M ic
Hallera
Aleja
zu
y
Tr z
ko
wa
Lub
e
a
górsk
elenio
a J
wsk
Ja
zb. retencyjny
Świętokrzyska II
Pa
de
re
WC
Ð
terminal
promowy
Przemysłowa
g
Uc
zn
iow
sk
a
Reja
ParkPark Nad
Kuźniczki
P
Potokiem Strzyża "
7%
ì ìW
ì ìaìg
ìneì ì
ra

Æ
wej
Krajo
Armii
Aleja
ej
Krajow
Armii
Warszawska

Æ
rsk
ieg
o
bi e
Paganiniego
Cza
Cmentarz
Łostowicki
k
górs
nio
Jele
za
ie r
zim
Cz
m
er
Gu
de
So
o
ieg
sk
6%
6%
5%
ka
6%
o
Bacha
o
P skieg
"
jkow
c is
a
trko
Ka
ki
i ńs
a
on
ìì
Uje ś
Sł
Do onec
sk o
lina zna jeści
U
P
"
¥
kie
go
lt
Fu
ìì
‹
Ced
row
u s ka
ko w a
Gu
der
s
ìì
!
HS
dro
Ce

Æ
a
o
ieg
sk
yń
uż
erta
hub
Sc
Wo
Pio
a
O li w
¥
P
"
Suchanino
¥
a
Kartusk
Aleja
owe
wend e
e La
rz
ndow Wzgó
Lawe rze
ó
Wzg
j
Ale
Ostrzycka
Lipo
wa
Ciso
wa
Kart
Gr
ra
s ka
dta
Kołodzieja
a
łon
a
io w
ma
Stoìle
ìììì
"
)
P
Traugutta
Nowo
lipie
jowej
Aleja Arm ii Kra
low
More
Wil eń
ìì
a
osz
Ła b
11 %
i
Politechnika
P
iK
ra jo
w ej
ka
u
Paste
Mił

Æ
a
cka
Lubowidzka
¥
Otwarta
ma
Le
Kra
śn
ię
7%
Gabrysiak
St
ęż
yc
ka
łc
Ma
aZ
iel
on
a
Ja6ro%
wa
Beethovena
ì ìì
bran
Haus
rów
Sape
Saperów
Mis Biała
ze w
ski

ego
!
(
Park
P
"
Mickiewicza
Gdańska
skie
go
Park Brzeźnieński
o
Oliwska
D u n ik o w s k i e
Cy Gw
bu iazd
o
ls k
ieg wskie
go Ł o
o
zy
omolca
Boh
a
ow
czk
Le
wskiego
!
O
Westerplatte
latarnia
morska
c ha
6

!
(
¥
ìììì
biń
go
skie
iew
Brzeźno

Æ
Żywi
eck
a
Mierosławskiego
66
a
śn
¥
y
o
ìì
n
Bro
Kras
ickie
g
Ga
łczy
ńsk
ieg
o
wskie
go
Bron
ie
P
"
)
Uc
znio
ws
ka
P
"
¥
Lilli
Wenedy
Kubacza
66
dle
¥
Lwowska
Kościuszki
Próżna
66
Kołł ą
!
(
11P
gutta
u%
Tra"
ììì ì ìì
Fult
ona
P
"
)
ork Św.
Pa g
. Huberta
Św
ta
ber
Hu
ìììì
ì Sì tìoìlema
ìì ìì
Da
nus
P
"
)
Ale
ja de
GruGaullea
nwa "
P
Sie
ld)
zka
nkie
Bato
wic
P
za
"
)
reg
o
Ma
tejk
i
ì ì5ì%
Paw
6%
Fisz
Pile7c %
Aka
łow
era
cjow
skie
ì ì ìkiego
ì
go
a
Vo
lty
Fu Volt
lton y
a
zeg
Pie
za
nic
kar
Kopalniana
iego
iańsk
‹
‹
Park
Kuźniczki Wajdeloty
Kręta
koc
Ra
11 %
ìwì
sìkaì
Jasień
mi
a
zk
o ro w
a
r ad
Kar
tusk
a
P
"
)
Górnicza
P
"
sp
Wy
Gd.
Wrzeszcz
P
"
)
o
Czu
Dr
og
Kolonia
Uroda
¥
Wrzeszcz
Dolny
Wallenroda
go
ow
ski
eg
P o
"
)
WC
Ð
Park Millenium
Lelew
ela
Grażyny
o
ieg
sk
lg
Be
życ
ka
Ar
Ryc
Bliz erza
bora
go
kie
ols
a
lin
Jaśkowa Do
ìì
PCK
P
"
)
P P
"
)
"
) "
P
)
Park Brzeźnieński
w
c
Pla o
ieg
bick
Wy
Kilińskie
im
Z
7%
a
dzk
gra
Bel
Plater
a
P
"
)

Æ
glo
Ża
ia
¥
w
onó
na
G oł ę b
aw Nad
em
P
"
)
P
"
)
‹
a
P rus
egi
ja L
Al e
ki
P
"
go
zzie
iusz
ośc
a D
Lendzion
mo
Brz
ozo
P
"
)
P
wa
"
)
P Park
"
)
P
"
)
P
"
)
P
"
)
P
)
de Gaullea "
P
"
)
PP
"
)
P
"
"
)
P P
"
)
"
)
P
"
)
P
"
ieg
o
Lip
śliwska
My
Cyprysow
a
ka
Stern
icz
rska
P
"
)
Grudziądzka
Pstrowskiego
go
skie
nieckiej
emie
Krz
talo
z ia
ed
n
Sło
Batorego
t ów
łkowskiego
Cio
a
Niemcewicz
na
Pes
Mi
ofa
nh
me
Za
‹
la
ow
c ów
Jas
ień
ska
eń s
ow
a
Korz
Park
Brzeźnieński
enio
Plate
ws
r
im. J. Haffnerakiego
Dworska
ka
Gdańs
ba
tan
Fredry
iego
e ws k
Krasz
aj a
B
Karłowicza
go
onta
Wa
rn
He
rb
D wo
P
"
)
Su
6
ego
ski
kie
Reym
"
)
P
"
)
P
"
)
Pułask
iego
Mazur
ska
Walecz
nych
Staro
K
66
6
u
M
!
(
%
ileńska ì ì ì ì ì ì ì 11
ìì
ZaW
ììì
bło
ck
P
"
P
"
)
do w a
ńskich
Burzyńskiego
wa
ka
ldz
wa
i
zk
un
ius
Gr
on
iejs
o
zic
om
o
ckieg
Ba
jan
a
Wrzeszcz
Górny
ìì 8%
ìPì ie
ì ìceì
wì sìk
a
¥
Pokła
czy
Lesz
66
66
‹
a
w
wo
ieg
sk
P
"
)
w
có h
tań kic
ws ls
Po lkopo
e
Wi
litej
j
Ale
No
e go
ì ìì
P
"
czn
Włó Ł
Kuszn
ików
ìì
P
"
)
h
zyc
nic nego
dow oc
Bu Półn
rtu
Po
ospo
a
ińsk
zec
S pa
ór
Dw
zyp
Rzec
Opolska
Aleja
Szc
¥
Partyzant
ów
Piecki
¥
ìì
P
"
)
ana
P
Wcza"
sy
ska
z ur
Ma
y
arn
Cz
a
ńsk
Olszty
ick
yn
Kr
ka
W
go
ickie
Kun
śk
Ja
‹
ków
zcza
ic
Tolkm
ie
Drzew
yń skie g o
aG
r
a un
wa
ldz
t a ja
ka
!
H
Nałk
ows
kie
j
P
Migowo
¥
w
ikó
‹ ‹
rows
Dąb
ska
Chłop
II
!
(
K
Sta
s
Łam
Park Millenium
ìì
Oriona
w
czakó
Or i on a
z
rows
Dąb
Barniewicka
mi
ca
ow
Pł
Woźn
icy
od
ha
Lec
ia
lec
iąc
Tys
na
yp
w
szka
Mie I
a
o
etar
tw
Bi
o
litk
Je
a
ls k
He
k
Chłops
eg
Chociszewski
Z god y
a rż
Dm
6%
w
Orańska
Królewskie
Wzgórze
Remu
sa
Łowców
Ale
ja
wa
Jabłonio
Niestępowo
ietka
Lind
yska
ka
liws
My ś
a
Orzechow
ws
ęgo
Pot
Sk
St
cka
oty
ytk o
GGotycka
wa
a
ńsk
ma Barok
Ro
owa
7 % ìwìs
ìkìo
ìKìruìcìz
Dob
ro
Orańska
ìì
a
Stę
ży
Niestępowo
Łok
go
i
wi
Ja w
Stę
Leśny
Stok
ìì
o
kieg
cińs
ìì
zczynowa
Les
w sk
ska
Wołk
ow
ììì ì ì
ńska
W i el e
Som
iń
Źród
na
ab
Żwirk

"
)
 igury
P
"
¥
ida
¥
P
"
)
jo
wiz
Dy 3 0 3
Al
ej
P
"
)
P
"
)
P 
"
)
"
)
P
"
)
Zaspa¥
-Rozstaje
P
"
ara
Hem
7%
Piecewska
9%
wska
Korto
a
Goplańsk
ka
sińs
Kar
ink
d z ka
Gl
ińska
Łap
Gołu
W d zy
e
a
ka
Lipusk
a
i et
rze
o
Kus
a
ka
zy
Źródla
rw
No
molo
P
"
)
Jelit
kow
sk
Dwó i
r
Park im.
Jana Pawła II
ii
tej
Hy
nk
a
Po
ììì
ìì ì
!
(
dzi
bę
Ła
Kar
tusk
a
ńc
ńsk
Sulmiń
s
Kiszew
ska
Goplańs
ka
ba
lum
Ko
Am
und
s en
a
Maru
sa
rzó
wn
y
ta
Sz
yns
Bo zylow
rsu
cza a
Jez. Jasień
"
)
ór
Bu
rzy
ńs"
P
kie
go
Nagó
r
ja J a n
r zy
Żołnie
P
"
eja lętych
l
A yk
W
WC
Ð
ì ìì ì ì
llo
pla
ska
P
"
¥
a
dra
Jez.
Wróbla
Staw
ców
Arm
ii K
rajo
we
j
go
ki e
ws
o
an
ym
sp
o li
a
arn
o
ìì ì ì
Aleja
Sz
P
"
)
Dw
ki
ws
itko
Jel ór
w
D
Me
iss
ner
a
Dy
wi
30 zjon
3
nu
Rom
era
Żylewicza
9%
Ło w
gie
Go
ska
Goplańsk
elb
Fit
yro
W
wstanwiea7go%
do
Jas
ień
ska
Łos
ia
Jez. Jasień
Źródlan
9%
bka
Æ
6%
Świstaka
Ja
a
k
ojs
W
ja
Ale
rga
ka
liws
Myś
C
ołudn
i o wa
o
ieg
sk
eń
i
ìśìl
Mì y
Jez. zb. Jasień
Wróbla
Staw
r za
Karlikowsk
Widliń
Kartu
ska P
imie
Czerwcow
a
Ma
rc
Wio
sen owa
na
Goplańska
ì ì ì ì ì ì Smęgorzyń
ìì
Goplańska
8%

!
(
Kaz
Lipcowa
Wrześniowa
Szczo
Gd.
Jasień
P
"
)
Kartu
ska P
ółnoc
Aleja A
na
rmii K
rajow
ej
Al eja
Sierpniow
a
rga
be
le
P A
"
)
n
i
e
wo ws
kic
h
Gd.
Zaspa
WC
Ð
P
P
"
)
Park Brzeźnieński
im. J. Haffnera

!
(
‹
Gostyńska
Tanec
zna
P
a
icz
ow
arł
Ch K
r za
no
w
P
"
)
P
"
)
a P olskiego
ina)
P
Lipińskiego
P op "
"
)
hty
c
Ch "
P y
)
S
"
)
zb. Jasień
7%
ìSìym
ì ìpaìtyì cz
ì ìnaì ì ì ì ì ì
P
"
)
jowej
ska
echa
P
"
¥
ca
Aleja Armii K
ra
ęśliw
a
P
"
)
P
sz
ska
ow
ìì
5%
ì
Matemblew
ska
Głu
Kartuska
Egie
rt
Leźno
go
a
¥
Szcz
P
w
P
"
)
7%
c
Noìwìieì ì ì ì ì ì ì
go
cze
ko
Ra
ka
"
)
Rz
ec
zy
po
P
"
¥
Pilotó
Gd.
Brętowo
Dolne
Młyny
Zacn
Aza
liow
a
Maciejkow
a
Lubcz
yko
wa
Darłow
k ie
s
owa
Kalin
ow
Rumiankowa a
a
a
w
o
k
n
ow
Tymia
n
i
al
Nag
Porzeczkowa M
ietko
wa
Kmin
kow
a
Macierzanko
P
"
wa
e
Czer mchowa
Rokitnikowa
wa
tulna
rzy
Kartu
s
Stor
czyk
o
¥
P
"
Al
eja
Zaspa-Młyniec
‹
ta
‹
na
rycz
ska
Kartu
fran
yI
K ar
za
ięd era
Ks chn
sta
Tis
rzy
Gó
Jaśm
ino
Stok wy
ska
Kartu
Leźno
wa
‹
Fab
y
ł os
ok
St
P
"
¥
Sza
a
Fal
ista
9%
Gd.
Kiełpinek
P

!
(
o
ieg
arn
y
Na
Wz
gó
r
k
Poto
Herlinga-Gr
udzińskiego
w
Róż
any
Stok
k
ws
no
Cz
P
"
Park im.
Jana Pawła II
P
"
¥
PÐ
"
)
WC "
P
)
Park Ronalda Reagana
P
"
¥
P zeska
"
)
br
Koło
ì
ìì
Rez. Dolina
Strzyży
a
d
Zgo
8%
ììì ìì ììì
Rez. Dolina
Strzyży
Albert
ska
Bydgo
Matemblewska
Waldorffa
y
yńskie
a
Gó
rzy
s
Św. Bra
ta
Kętrz
a
ck
ka
ews
Byse
wska
Metalo
wców
Instalat
orów
a
ńsk
ick
Brętowo
i
ojn
Bys
Kokoszki
kło
sy
Mon
taży
stó
Arko
oj n
zeża
Wybr
ńców
Obro
Zatoka Gdańska
Zatoka Gdańska
molo
P
"
)
!
H

!
(
"
)
ckieg
Słowa
a
ow
tok
Po
Ch
Ch
ka
ńczy
iello
Jag
rza
imie
ì ì 12 % ì ì ì
ì ìì
ow
Sł
go
ska
Sto

!
(
Beto
niar
z
a
cińsk
S z cze
ì
K az
Sło
wa
ck
ie
P
"
)
¥
Srebrniki
ìì
y ch
wlan
Budo
Sny
cerz
y
ka
nańs
Poz
ì
ìì
ìì
ììì ì
ì
P
"
)

Æ
P
"
¥
P
"
¥
St
art
ow
Pilotów
GDAŃSK
P
"
)
Przymorze
¥ ¥
¥
Wielkie
P
"
¥
¥Os
P
"
)
o wa
a
ynow
Masz
wa
do
Lu
P
"
)
P
"
)
P
"
Strzyża
ka
ì
ìì ì ì
Słabego
P
"
¥
¥ 8%
P
ììì
ì ì ìì ì "
ìììì
Ma
z
als
ìì
ìì
7%
nych
nowa
Maszy
ża
P
"
)
wa
P
"
)
ża
ybrze
ów W
Obr ońc
Hy
nk
a
ł ki
mó
Go
Hu
ba
la
ì
Leśna Góra
7%
ììì
P
"
)
Leśna
Góra
ì
ì ìì
P
"
)
o
Niedźwiednik
P
"
)
zyn
ko
Park Ronalda Reagana
e go
klętych kiej
ołnierzy Wy
ws
Aleja Ż
P tro
"
Gd. Niedźwiednik
ììì
na
en
ì ìì
Aleja
la
Budow
8 % ì ìì
ìlsìkìa ì ì
ì ì Gì ìórìa
ìì
11 %
8%
Słabego
enna
Jesi
w
Byse
yc
h
ìì
Rez. Wąwóz
Huzarów
ìì 7%
ììì
ì
ìì
P
"
)
na
Zbież
a
ì
5%
Rez. Wąwóz
Huzarów
Agrarna
‹
Bysewska
ìì
Wy
po
c
P
"
)

!
(
a
Słowackiego
ska
ów
Okóln
Bu
do
wla
n
o
a
ski
ow
olik
sz
wo
St
5%
P
"
)
P
"
‹
ìì
7%
G ór
go
ka
Harfowa
Baniń
No
wa
tor
ì ì ì ì ì ìì
9%
ik
dn
wie a
dź ieck
Nie ow
Słowack
ie
P
"
)
H
w
arfo
PKrzy
"
¥
ailk
Trawki
ych
Harfo
wa
ńs
Arko
ì ìì ì ì ì ì ì
wa
Schronisko dla
bezdomnych
zwierząt "Promyk"
13 %
‹
Podchorąż
ików
wa
ieto
Rak
W
lars
ka
ì
Słowacki
ego
ów
Schronisko dla
bezdomnych
zwierząt "Promyk"
wskieg
7%
Kadetów
w
ik ó
dn
ro
zy
Pr
yrod
n
io
Ben
ìì
a
ańsk
Pozn
ì
ìì
5%
Gd.
Matarnia
P
"
)
Prz
r
wó
6%
Elewów
ów
Now
ator
ka
11 %
P
"
ka
¥
llońs
Jagie
ita
W
wa
5%
icz
na
Park
Jelitkowski
P
"
)
sk
ka
ldz
nito
Szybowco
Now
ator
s
gow
Gło
Ze
ì
12 % ì ì ì ì ì ì
ìì
tow
Pias
a
a
nw
Gr u
a
i to w
15 %
r sk
albo
ja
Ale
n
Ze
Port Lotniczy Gdańsk
im. Lecha Wałęsy
ów
P
VI
"
¥
ID

go !
(
go
skie
łow
cha
Mi kiego
s
łow
Or
17 %
P
"
)
WC
Park
Przymorze
P
"
ma
aha
Abr
Gd. Strzyża
P
"
)
P
"
)
P
"
)
Żeg
ìì
ackie
go
5%
sp
Go
‹
ie
Harfowa
Now
ator
ow
ludk
sno
Kra
ego
rsk
BałÐ
tyck
a
Sta
rto
zki
rad
mi
Sie
Słow
ska
Słup
go
eckie
Pan
Słowackiego
o ra
a
jn a
Wo
Słowack
iego
Port Lotniczy Gdańsk
im. Lecha Wałęsy
ìì
al a
w
ì
Ded
No
wa
tor
ó
ì
Ikara
Ast
ron
aut
ów
Gd.
Port
Lotniczy
ì
Matarnia
a
ow
dar
Ra
ym
uta
lna
¥
arna
Gd. Rębiechowo
ì ì ì ì ì 11 %
ìì
ci a
e
iącl
Tys
Tysiaclecia
a
!
H
nki
No
rbl
ina
a
am
ah
Park
Przymorze
P
"
¥
ìì
Satelit
Az
¥
P iego
"
)
P wsk
"
)
rn o
Cza
Po
la
ka
ka
brzes
Koło
S
P
"
66
a
rsk
mo
Po
Uniwersytet
Gdański
VII Dwór
Synów Pu
łku
P
"
P
"
¥
66
666
M
P
"
)
Ka
pl
Śląska
ka
P uc
P
"
¥
P "
"
P
)
)
5%
Radio
wa
Klukow
ska
łk a
o sz
Stw
a
Kubusi
tka
Pucha
Oliwskie
ì
a
!
H
P
y
)
ierz"
Mac olnej
Szk
ìì
Uniwersytet
Gdański
P
"
)
Park
P
"
)
P
)
Jelitkowski "
P
"
)
a
P
"
)
P
"
¥
M aj d e r a
!
H
¥ ¥
o si
ì
L28 a
% s y
s ka
ytow
P
"
Gd.
Przymorze-Uniwersytet

!
(
o
P
kieg
"
)
yńs
P
"
Baż
P
"
i Małg
ki
20 %
17 %
op e
a
Jasia
n
Pola
Oliwskie
ors
o
ór
ny Dw
orska
Fromb
rska
Lębo
P
"
)
ì
Lasy
oja I I
Mściw
P
"
)
ta
Wi
7%
9%
S a mb
"
)
a
ger
5%
Ś w i ęt
ajera
łow
sk
a
Przymorze
Małe
¥
P
"
)
P
tt
Gro
ì
ego
ski
iow
Tetm
go
na
yńskie
Drosz
Orka
ska
zub
P
"
¥
icz
prow
Kas
ka
ws
yto
Ka s
usteg
Bora-Komorowskiego
Śląska
icza
P
"
¥
Park
Oliwski
o
Krzyw
Cze rwo
ka
aldz
runw
ze
Zacis
iego
so w
Wą
owsk
Derd
ały
Husa
iego
Kręck
¥
Drzym
Gd.
Oliwa
ska
go
ouste
Krzyw
a
osz
5%
ìì
B
za
P
"
iewic
Witk
w
P
"
)
o
eg
ski
w
st o
Pia
P
"
¥
66666
St w
ìì
B

Æ
w
jko
Ma
Wita
7%
K
e go
mski
ró
ap
Miraua
Dolina Marnych Mostów
Żero
Oliwa
15 %
ska
ka
Podhalańs
i
Polank
By
tow
Asny
tgera
o
skieg
zn a
w Dol. Ewy
a
ow
ierk
Św
rnia
Rez.Marnych
Żródliska Mostów
Dolina
ań
Liczm
S ł on e c
Owcza
Wenus
na
ie t
Kw
Rez. Żródliska
w Dol. Ewy
a
k Oli w ski
Ku
wa
tn
Kwie
Dolina Ewy
Ryn
e
y
now
Cey
Park
Wzgórze
Oliwski
o
Pg
"
)
PachołekRybińskie
PC
"
)
W
Ð
Opata
e
rplatt
Weste
ńców
ka
Obro
era
Pom
ichy
Rzep zka
Les ego
ł
Bia

Æ
pały
ja G
Plan
mi
ca
ow
Pł
ietka
Plan
etarn
a
yp
Łok
ści
a

Æ
y
Mira n d y
ła
Subis
K
rsk
oście
ka
ka
tows
Pias
go
ickie
Now
Spacerowa
ca
R ad i
owa
ło
podleg
Dolina Ewy
izyjna
Telew
ie
Aleja N
Strzel
wa
ì ì ì ìì ì ì ì ì ì ì
cka
Or
P
"
¥
a
rsk
mo
Po
Akademia
Wychowania
Be
Fizycznego i Sportu n
a
im. J. Śniadeckiego
owit
m
ie
Z
‹
Wenus
ììì
rs
mo
Po
u
Hołd go
kie
Prus
ryt o
Karwieńska
8%
P
"
¥
jh
We
P
"
)
Ergo

"
)
Ale
na
ìì
O pa
Wzgórze
Pachołek
ry
Sta
Plejad
te o
ìì
Neptu
Me
Wodnika
Tatr Gdańca
zań
s ka
Miejski
Ogród
Zoologiczny
dy
P
"
)
P
"
)
Arena
Jelitkowo
P
"
ska
na
rego
yŚ
wia
t
go
tów
Żabianka
¥
ana
Dickm
tu r
Wenus
Jowisza
Andro
medy
Miejski
Ogród
Zoologiczny
P
"
)
Sa
M e rk u
Karpac
ka
P
"
)
Now
Górskie
a
Bitwy
Bobro
wa
Oliwskiej
Sobo
lowa
Zubro
P
"
)
wa
Zajęc
Akademia
za
Sarnia
Wychowania
Fizycznego i Sportu
im. J. Śniadeckiego
ana
Dickm
Sp
ac
eìro
ì ìwa5 %
ìì
ìì
ì
‹
Nowy
Świat
Jelen
i
P
"
)
Gd.
Żabianka
P el pl iń
a
ika
Wodn
Świa
t
wiezdn
10 %
ch
sk
Wejhera
P
"
¥
ława
Subis
Między
g
ìì
Dickmana
Jutrzenki
Nowy
Flory
ì ìì
S
Orfeusza
6%
Szyprów
rm owa
‹
Junony
ììì ì
rowa
Space
ìì
ìì
zto
Bitwy
iej
Oliwsk
Osowa
Hery
7%
Spac
erow
a
erowa
dzka
Grunwal
Hery
Spac
Dwó
Plac t
Mias
Ergo
Arena
a
ack
Ryb
Droga Z ielona
Aleja
ardta
Nike
Hermesa
Heleny
Centa
ura
Victori
i
a
Tezeusza

!
(
ści
Penelopy
Artemidy
Kasjopei
ło
podleg
len
y
Akteo
P
"
)
ì
Jelenia
Ateny
y
us
o żc a
P
"
)
ì ì ì ì ì ì6ì %ì ì ì ìSpacerow
ì ì ì ì ì ì ìaì ì ì
a
Galaktyczn
Nowy Ś
wiat
Antyg
on
Je dn o r
Wolarza
Flory
Se
Borch
ren
Be
Perseusza
a
lesa
Herku
niki
Bere
Feniksa
Ze
cji
kow
Af ro d y t y
Izydy
y
ela

Æ
P
Po
sejd egaz
a
on
a
te
Jun usza
ony
Biwa
P
"
)
P
"
)
ńska

Æ
iki
P
"
)
a
ìììììììì
a
iusz
Sy r
nst
stii
iron
a
Kielnie
gi
We
Ko
rdii
He
kie
go
Biwakow
a
Ch
me
d le
ck
Smugowa
ie
T
We go rapo
wa
n
en
Sie
dy
dl e
ck
ieg
Komety
o
fera
Cefeusza
Sza
Spa
cero
w
ie
Aleja N
Za
rus
kie
go
Te
lig
i
Osow
sk
Zakąte i
k
ąt
źni
Bli
sz a
S y ri u
We
st
nko
Pro
ko
ws
Balce
ow
a
na
Ce
rer
y
y
dz
ia ł
alu
p
dy
Ko
Sz
P
"
¥
S
rskiego ie
W
Le d
N ie
a
ìì
ì
ńs
k
od
Sie
dle
ckie
go
tw
Bi
Ba
rnie
Ko
tok
ma
ow
nd
a
ors
a
Kie
ka
w
kó
ni
lni
Cumow
e
tow
ììì ì
Ok
rę
Za
ììììì
a
aty
Jur
6
a
Ra
ba
tki
Wi
llow
S o p o t
S o p o t
y
l
Kie
nie
ńs
k
rat
Ju
Chełmińska
ska
66
w
Dra
66
ska
ìì
Iła
w
a
a
ick
a
sk
6
zw
a
Jez. Osowskie
66666
us
Kr
sk
eń
lni
Kie
Gdynia
Gdynia
66
ska
ień
Jez. Osowskie
6666
K ra
Chojn
icka
ln
Kie
Myśliborsk
a
Kra
jeńs
ka
Cho
jnick
a
Myśli
borsk
a

Podobne dokumenty

MAPA ROWEROWA

MAPA ROWEROWA maksymalne nachylenie podjazdu | maximum steepness grade | maximale Steigung sklepy rowerowe | bicycle shops | Fahrradläden parkingi rowerowe, zadaszone, na min. 20 miejsc, szkolne bicycle parking,...

Bardziej szczegółowo

pobierz plik pdf

pobierz plik pdf maksymalne nachylenie podjazdu | maximum steepness grade | maximale Steigung sklepy rowerowe | bicycle shops | Fahrradläden parkingi rowerowe, zadaszone, na min. 20 miejsc, szkolne bicycle parking,...

Bardziej szczegółowo

Map of Cracow - VIA City Map

Map of Cracow - VIA City Map św. Filipa A3 św. Gertrudy A3 św. Idziego F1 św. Jana B4 św. Katarzyny F1 św. Krzyża F1 św. Marka A,B3 św. Sebastiana A4 św. Stanisława C1 św. Teresy E,F1 św. Tomasza B4 św. Wawrzyńca D,E2

Bardziej szczegółowo