HEP Zirko Basic 15-1.1 B65 T

Transkrypt

HEP Zirko Basic 15-1.1 B65 T
HEP Zirko
Wysokowydajne pompy cyrkulacyjne
do ciepłej wody użytkowej
HEP Zirko Basic 15-1.1 B65
HEP Zirko Basic 15-1.1 B65 T
HEP Zirko 20-1.1 B110
HEP Zirko 20-1.1 B110 T
HEP Zirko M
HEP Zirko MT
Instrukcja montażu i obsługi.
(0331-35008)
(0331-35009)
(0331-35006)
(0331-35007)
(0331-35010)
(0331-35011)
Pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej HEP Zirko
nr1 1
HEP Zirko Basic 15-1.1 B65
HEP Zirko Basic 15-1.1 B65 T
HEP Zirko 20-1.1 B110
HEP Zirko 20-1.1 B110 T
A (in mm)
B (in mm)
C (in mm)
Kg
DN
HEP Zirko Basic 15-1.1 B65
Typ
76
118
105
0,9
15
HEP Zirko Basic 15-1.1 B65 T
110
163
150
1
15
HEP Zirko 20-1.1 B110
76
142
112
1,3
15
HEP Zirko 20-1.1 B110T
110
187
153
1,4
15
nr2 2
9
8
1,00
max.
0,80
6
5
0,60
4
0,40
3
m
in .
min.
2
0,20
1
0
100
200
HEP Zirko Basic
HEP Zirko Basic T
2
7
300
400
500
HEP Zirko
HEP Zirko T
600
700
800
900
1.000
Natężenie przepływu [l/h]
Zakres regulacji
wersji z timerem (T): +1 W
Zakres regulacji [W]
Wysokość podnoszenia [m]
1,20
Pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej HEP Zirko
nr3 3
nr4 4
3
Pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej HEP Zirko
nr 5
1
6
7
8 mm
nr 6
5
3
4
4
2
Pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej HEP Zirko
nr 7
A
B
Żółto- Zielony
Usunięcie izolacji
Granatowy
Brązowy
Przewód zasilający
H05V2V2-F
3x0.5mm2
C
D
nr 8
A
B
5
Pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej HEP Zirko
nr 9
HEP Zirko Basic
HEP Zirko
6
Pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej HEP Zirko
1. Instrukcje
Niniejsze wskazówki dotyczące montażu i obsługi muszą być przestrzegane zarówno podczas
montażu urządzenia jak i jego użytkowania. Przeczytaj je uważnie. Zalecamy zachowanie niniejszej
instrukcji do przyszłego użytku. Szczególna uwaga musi zostać zachowana w przypadku instrukcji
opatrzonych znakiem (Warning – Uwaga).
Jeśli instrukcja nie jest przestrzegana, może to wpływać
na bezpieczeństwo osobiste. Jeśli instrukcja nie jest
przestrzegana może to wpływać na prawidłową pracę urządzenia
lub doprowadzić do jego zniszczenia.
UWAGA
Pozostałe istotne regulacje powinny być przestrzegane jak na przykład zapobieganie wypadkom,
wewnętrzne regulacje dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa systemów produkcji.
Brak przestrzegania tych wskazówek może spowodować utratę praw odszkodowawczych.
2. Uwagi ogólne
Jeśli nie następuje pobór wody przez dłuższy okres czasu, ciepła woda użytkowa w instalacji
wychładza się. Pompa do ciepłej wody użytkowej (nazywana również pompą do wody pitnej
lub sanitarnej), pompuje tą chłodną wodę z powrotem do podgrzewacza poprzez osobny system
cyrkulacyjny. Przepływ ten zapewnia utrzymywanie stałej, odpowiednio wysokiej temperatury
wody na wylewce (zwiększenie komfortu użytkowania). W tym samym czasie woda jest dostępna
dla użytkownika. Cyrkulacyjne pompy do ciepłej wody użytkowej serii HEP Zirko są odpowiednie
do zastosowań w domach jedno- i dwu-rodzinnych z układem cyrkulacji o długości do maksymalnie
25 metrów. Dostępne wersje w zależności od zaprojektowanego układu instalacji:
HEP Zirko
Basic / – / M
T
T
Basic
–
M
=
=
=
=
z timerem
korpus R ½“
korpus G ¾“ 5
wymienna głowica silnika
Seria
7
Pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej HEP Zirko
Uwagi dotyczące pracy na sucho i zabezpieczenia przed przeciążeniem termicznym:
W celu zabezpieczenia układu elektroniki w pompach HEP Zirko, przed zbyt wysoką temperaturą ,
moc pompy, a tym samym przepływ wody , która jest zbyt gorąca, jest automatycznie zmniejszana.
Pomiar temperatury odbywa się bezpośrednio na elektronice. Kiedy pomiar temperatury
na elektronice wskazuje zakres pomiędzy 105 °C a 115 °C, zakres mocy pompy jest stopniowo
zmniejszany do minimum. Pompa automatycznie zatrzyma się po osiągnięciu temperatury 125 ° C
i automatycznie uruchomi się po osiągnięciu temperatury 115 ° C, kiedy elektronika się schłodzi.
Pompa/obudowa silnika mogą być bardzo gorące.
Zagrożenie poparzeniem.
Pompa automatycznie się uruchomi po schłodzeniu.
Uwagi dotyczące wymiennych głowic silników:
Dwa różne zestawy uszczelnień zawarte są w dostarczanych przez Halm pakietach wymiennych
głowic silników:
- Użyj uszczelnienia typu O-ring aby wymienić starą głowicę silnika typu Laing/Lowara
pozostawiając istniejący korpus pompy z zastosowaniem nowej głowicy silnika Halm HEP Zirko.
- Użyj płaskiego uszczelnienia aby wymienić starą głowicę silnika w pompach Wilo, Grundfos i
Vortex, pozostawiając istniejący korpus pompy z zastosowaniem nowej głowicy silnika Halm HEP
Zirko. Wymieniają głowicę silnika Wilo zastosuj dodatkowo dołączony metalowy pierścień
podtrzymujący razem z płaska uszczelką.
Zastosowanie pomyłkowe pierścienia uszczelniającego oryginalnego dla pomp HEP Zirko , jako
uszczelnienia dla innego korpusu pompy może spowodować niekontrolowany wyciek wody
pomiędzy korpusem a głowicą silnika HEP Zirko.
3. Wymiary (Patrz rysunek nr 1)
4. Dane techniczne
Wysokowydajny, bezwałowy silnik sferyczny z technologią ECM
8
Napięcie zasilanie
200-240 V
Częstotliwość
50/60 Hz
Zakres regulacji
3 … 10 W (z timerem)
Stopień ochrony
IP 44 / F, IP 42 / F
Ciśnienie nominalne
10 bar
Temperatura ośrodka
95 °C
Temperatura otoczenia
Bez zamrażania/kondensacji
Pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej HEP Zirko
5. Charakterystyka hydrauliczna pompy (patrz rysunek nr 2)
6. Kolejność instalacji (patrz rysunek nr 3)
UWAGA
Używając wersji Basic pompy, zastosuj zawór zwrotny Halm RV ½”.
Zapobiegnie to wstecznemu przepływowi wody przez pompę podczas
otwarcia zawory czerpalnego, co może być powodem uszkodzenia pompy.
Używając innego zaworu niż Halm RV ½” zwróć uwagę na odpowiednie
ciśnienie otwarcia. Instaluj zawór zwrotny RV ½” zgodnie z kierunkiem
przepływu wody, tak aby kierunek strzałki na korpusie zaworu pokrywał
się z kierunkiem rzeczywistym przepływu wody. Zalecamy stosowanie
kulowego zaworu odcinającego po stronie ssawnej pompy,
aby w przypadku ewentualnej wymiany pompy uniknąć konieczności
całkowitego opróżnienia instalacji. Wersje HEP Zirko 20 B110 (T)
są wyposażone w zintegrowany w korpusie pompy zawór zwrotny i zawór
odcinający. (Zawór zwrotny otwiera się i zamyka automatycznie;
zawór odcinający w położeniu prostopadłym zamyka przepływ).
Opis do rysunku nr 3.
1 - Podgrzewacz wody
2 - Zawór zwrotny
3 - Kulowy zawór odcinający
4 - Pompa cyrkulacyjna typu HEP Zirko Basic T
7. Montaż
Urządzenie nie może być instalowane w miejscach narażonych na ryzyko wybuchu
i używane do tłoczenia cieczy palnych.
Dla rysunku nr 4:
Instaluj w suchych, zabezpieczonych przed mrozem pomieszczeniach w jednej z dozwolonych
pozycji montażowych.
Dla rysunku nr 5:
W wersjach pomp z timerem istnieje możliwość zmiany pozycji obudowy silnika tak aby timer
obrócić do położenia umożliwiającego łatwy dostęp do odpowiednich nastaw. Poluzuj nakrętkę
złączną przed montażem. Obróć obudowę silnika do właściwej, wymaganej pozycji. Dokręć
nakrętkę złączną. W przypadku instalacji pompy w pozycji poziomej, może być obracana
maksymalnie w zakresie od 11:30 do 12:30 w celu utrzymania zabezpieczenia w klasie IP 42.
Użytkownik odpowiada za dokonanie odpowiednich pomiarów izolacyjności i wykonać
odpowiednie zabezpieczenie celem uniknięcia ewentualnej transmisji hałasu w instalacji.
9
Pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej HEP Zirko
7.1 Podłączenie elektryczne (patrz rysunki nr 6 i 7)
Podłączenia elektryczne powinna wykonać jedynie osoba
z odpowiednimi kwalifikacjami w tym zakresie.
UWAGA
Przed uruchomieniem pompy , układ cyrkulacji i pompa muszą
być napełnione wodą ; jeśli nie, łożyska zostaną uszkodzone
w wyniku pracy na sucho.
Podłącz pompę zgodnie ze schematem podłączeń.
W przypadku urządzeń wyposażonych w timer wykonaj
kolejność podłączeń zgodnie z rysunkiem nr 8.
7.2 Rozruch
UWAGA
Pompa nie może pracować na sucho, ze względu na możliwe bardzo
szybko uszkodzenie łożysk.
Przed uruchomieniem system musi być:
- napełniony wodą
- gruntownie przepłukany aby zapobiec obecności ciał obcych i zanieczyszczeń, które mogłyby
zablokować pompę.
- całkowicie odpowietrzony
Słyszalne szumy przepływu wskazują na pozostające w pompie powietrze, które możemy próbować
usunąć poprzez kilkukrotne , szybkie otwarcie i zamknięcie poboru wody. Jeśli te czynności nie
pozwalają na całkowite usunięcie powietrza ( szumy są słyszalne ) wykonaj następujące czynności:
- zamknij zawór odcinający po stronie zasilania pompy
- delikatne poluzuj śrubę złączną i ostrożnie otwórz zasilanie , aż woda zacznie
wypływać na zewnątrz poprzez śrubę złączną. Zabezpiecz przyłącza
elektryczne przed zalaniem wodą.
- Dokręć śrubę złączną i podłącz zasilanie wody.
7.3 Ustawienia timera (patrz rysunek nr 8B)
Ustaw aktualny czas poprzez przekręcenie pokrętła nastawy (1) w kierunku strzałki , aż aktualny czas
osiągnie znacznik (2). Wyciągnij zaczepy (3) na godzinach w których pompa powinna pracować.
Nastaw przełącznik wyboru funkcji (4):
ON = pompa pracuje w trybie ciągłym.
OFF = pompa jest wyłączona.
(TIMER) = pompa pracuje według nastaw jakie zostały wybrane na pokrętle.
10
Pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej HEP Zirko
8. Obsługa/Demontaż
Pompy są narażone na zużycie. Jeśli pompa jest zablokowana lub odgłosy tłuczenia są słyszalne,
sprawdź pompę i wymień jeśli to konieczne. Procedura:
- Rozłącz pompę od zasilania.
- Zamknij rury łączące za pomocą zaworów kulowych
- Odkręć nakrętkę złączną i usuń głowicę silnika (pozostałości wody mogą
wyciekać z wirnika. Zabezpiecz połączenia elektryczne przed zalaniem
wodą).
Przy wymianie głowicy silnika innego niż Halm producenta, użyj dodatkowo dołączonego ( jedynie
wersja M) płaskiego uszczelnienia. Rowek dla utrzymania płaskiej uszczelki w korpusie innym niż
Halm posiada dodatkowy grzbiet, który może powodować wyciek wody w przypadku
zastosowania uszczelnienia typu O-ring.
9. Rozwiązywanie problemów
Obsługa części elektrycznej może być wykonywana tylko przez osoby
uprawnione.
Usterka
Przyczyna
Pompa nie pracuje
- Brak zasilania lub niewłaściwe zasilanie
- Kontrola przewodów zasilających
- Pompa przegrzana, praca na sucho
lub tryb ochrony przed przegrzaniem aktywny
- Pozwól na schłodzenie,
pompa uruchomi się automatycznie
- Pompa zablokowana
- Patrz punkt 8
“Obsługa/Demontaż”
- Pompa zapowietrzona
- Patrz punkt 7.2
- Zanieczyszczenie w pompie
- Patrz punkt 8
“Obsługa/Demontaż”
- Zużyte łożyska
- Wymień pompę
Pompa pracuje głośno
Rozwiązanie
11
Pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej HEP Zirko
10. Utylizacja
Produkt i jego części podlegają utylizacji zgodnie z zasadami przyjaznymi środowisku.
Odpowiednie lokalne regulacje muszą być przestrzegane.
11. Widok w stanie rozłożonym (patrz rysunek nr 9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Silnik pompy/ stator.
Nakrętka złączna.
Trzpień z ceramicznym łożyskiem.
Uszczelka.
Wirnik kulowy.
Korpus pompy.
Przyłącze gwintowe.
Zawór zwrotny RV ½” w zakresie dostawy dla HEP Zirko w wersji 20 B110 (T).
Zintegrowany kulowy zawór odcinający z pokrętłem.
Zintegrowany zawór zwrotny.
12. Izolacja
Izolacja termiczna zawarta w dostawie ogranicza w sposób efektywny straty cieplne związane
z promieniowaniem. Proszę zauważyć, że izolacja przystosowana jest do korpusu pompy i nie może
być zastosowana w położeniu obróconym o 180 °. Dla wersji HEP Zirko 20 B110 (T) izolacja może
być zamontowana prawidłowo tylko w pozycji otwartej zaworu kulowego/pokrętła.
12
13
14
Art.-Nr. 4308-0037-EN Version 1.0 (10/2015)PL
Halm Pumpen + Motoren GmbH
Silcherstrasse 54-58
73666 Baltmannsweiler
Germany
Postfach 69
73664 Baltmannsweiler
Germany
Tel: +49 7153 9202-0
Fax: +49 7153 49701
E-Mail: [email protected]
www.halm-pumps.de

Podobne dokumenty