Wielka tragedia wstrząsnęła Zaspą

Transkrypt

Wielka tragedia wstrząsnęła Zaspą
BEZPŁATNA PRASA TRÓJMIASTA
REKLAMA
Nr 6 (55) czerwiec 2010 r.
PRZENIEĨ DO NAS
SWÓJ NUMER TELEFONU
OD INNEGO OPERARTORA
Nakład 12 200 egz.
» bezpþatne rozmowy
w obrĕbie sieci
» tanie poþĐczenia
do wszystkich operatorów
» abonament 12,20zþ
12,20zþ/mc
/mc brutto
ZASPA • BRZEŹNO • NOWY PORT • LETNIEWO
WIĘCEJ
ZADZWOFNA
DOSTR.
NAS 8
58 7365 401
REKLAMA
REKLAMA
TANIE BILETY
LOTNICZE
BIURO OBSBUGI KLIENTA
ul. Gaųczyŷskiego 18/33
Gdaŷsk
www.aƩu.pl
Biuro i kasa czynne: 12.00 - 17.00
kontakt telefoniczny: 58 7365 402
w godz. 09.00 - 17.00
e-mail: bok@aƩu.pl
REKLAMA
REKLAMA
11 programów - 5,90 zų; 36 programów od 13,90 zų;
64 programy od 21,90 zų, TV cyfrowa od 19,90 zų
Europa i świat, ceny od 50 zł
BILETY AUTOKAROWE
cała Europa
Gdańsk Oliwa, ul. Krzywoustego 1e
tel./fax 058 553 55 45
Zatrzymano sprawców dwóch morderstw
Projekty rewitalizacyjne
dla czterech najpilniej
potrzebujących wsparcia
gdańskich dzielnic –
w tym Letnicy i Nowego
Portu – uzyskają unijne
dofinansowanie. Do
rozdzielenia będą
w sumie 143 mln zł,
z czego 43 mln wyłoży
Unia.
s. 3
Teatr znów
wyjdzie na ulicę
Największe
i cieszące się
od 14 już lat
niesłabnącym
zainteresowaniem
widzów
przedsięwzięcie
zaspiańskiego
klubu „Plama” –
Festiwal Teatrów
Ulicznych FETA
– startuje już za
miesiąc.
s. 4
REKLAMA
CHWILÓWKA! PO¯YCZKA!
RÓWNIE¯ EMERYCI I RENCIŒCI
Najlepsza oferta na rynku
Formalnoœci telefonicznie
Wyp³ata natychmiast
i w domu klienta
Ubezpieczenie assistance
dla po¿yczkobiorcy
Bez ograniczenia kwotowego
WWW.DAIGLOB-FINANCE.PL
692-795-795
DAIGLOB FINANCE
Wielka tragedia wstrząsnęła Zaspą
Trzy miesiące tymczasowego aresztu
zastosowano wobec 31-letniego Radosława
D., któremu postawiono zarzut dokonania
brutalnego morderstwa 22-letniej dziewczyny
na gdańskiej Zaspie. Podejrzanego, dzięki
informacjom świadków i informatorów, udało
się zatrzymać zaledwie po czterech godzinach
w Tczewie.
Sobotnia tragedia wstrząsnęła
całą Zaspą. Oto krótki przebieg
zdarzeń: ok. godz. 17.00 w mieszkaniu przy ul. Skarżyńskiego rozległ
się dzwonek u drzwi. W środku
znajdowało się kilka osób. Jak
informuje policja, drzwi otworzyła dziewczyna, która została
dźgnięta nożem przez mężczyznę.
Na ratunek ruszył jej kolega, ale
i on został pchnięty nożem. Ranny
został przewieziony do szpitala,
dziewczyna zmarła. Policjanci
natychmiast rozpoczęli akcję.
– O zajściu, do którego doszło przy
ul. Skarżyńskiego, poinformował
nas sąsiad, którego zaalarmował
ranny chłopak. Przeprowadziliśmy
wstępne czynności, a resztą zajęli
się już kryminalni z Komendy
Miejskiej – mówi nadkomisarz
Andrzej Chyliński, naczelnik Sekcji
Prewencji V Komisariatu Policji.
O zdarzeniu poinformowani
zostali pomorscy policjanci oraz
funkcjonariusze Służby Ochrony
Kolei i to właśnie jeden z nich
zwrócił uwagę na pasażera, który
jechał pociągiem w kierunku
Tczewa. Radosław D. nie spodziewał się, że jest ścigany. W toalecie
pociągu zgolił nawet włosy. Na
tczewskim dworcu, podczas
postoju pociągu, poszukiwanego
mężczyznę zatrzymali mundurowi
SOK i przekazali policji.
„Wyobraźcie sobie, że właśnie
jechałam tym pociągiem i wchodziłam po nim do łazienki. Jego
spojrzenie było niepokojące,
aczkolwiek, gdyby nie policja,
nie domyśliłabym się, że coś mógł
zrobić. Na stacji w Tczewie zrobiło
się groźnie. Policja biegała od przedziału do przedziału, usłyszeliśmy
krzyk: «na glebę, bo ci wpier...lę!».
Chłopak wyrywał się i próbował
uciekać, ale było za dużo policji.
Nie sposób było uciec. Nie mogłam
zmrużyć oka w nocy, kiedy przypomniałam sobie, że patrzyłam
na tego człowieka, który siedział
ze mną w tym samym wagonie.
Co takiego musiało się stać, że
ten człowiek posunął się do tak
okrutnego czynu?” – komentowała
kobieta informacje o morderstwie
na jednym z trójmiejskich portali
internetowych.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku-Oliwie. Jak informował jej
prokurator – Cezary Szostak –
podejrzany nie przyznaje się do
winy (tak było przed zamknięciem
tego wydania „Twojej Gazety”).
– Nieznane są nam też motywy
zabójstwa – mówił Cezary Szostak.
Radosław D. usłyszał dwa zarzuty: zabójstwa oraz usiłowania
zabójstwa. Grozi mu za to kara
nawet dożywotniego więzienia.
Również dożywocie grozi
dwóm gdańszczanom, którzy na
plaży w Brzeźnie zamordowali
mężczyznę. Do tego tragicznego
zdarzenia doszło aż 13 lat temu,
mimo to funkcjonariusze policji
nadal pracowali nad ustaleniem
sprawców morderstwa.
Przypomnijmy, że do tragedii
doszło w kwietniu 1997 roku.
Na plaży w Brzeźnie znaleziono
zwłoki mężczyzny. Jego tożsamości
nie udało się ustalić do dnia dzisiejszego. Stwierdzono wtedy, że
przyczyną śmierci były obrażenia,
jakie powstały od licznie zadanych
ran kłutych klatki piersiowej oraz
ran ciętych twarzy i szyi.
Fot. Piotr Rymsza
Unia wesprze
rewitalizację
Na gdańskiej plaży 13 lat temu zamordowano mężczyznę. Sprawców zatrzymano na początku tego miesiąca
Jak informuje policja, dotarcie
do sprawców było efektem żmudnej
pracy, w trakcie której wnikliwie
badano każdy ślad i sygnał. W końcu
jednak udało się rozwiązać zagadkę.
Wszystkie dowody wskazują na to,
że sprawcami morderstwa są dwaj
mieszkańcy Gdańska w wieku 36
i 41 lat. Sąd zdecydował, że obaj
mężczyźni do czasu rozprawy
trafią na trzy miesiące do aresztu.
Grzegorz Rudnicki
REKLAMA
REKLAMA
Nie masz zniżek !!!
Otrzymasz 60% na OC/AC*
OC zniżki do 80 %
* wymagane ukończone 35 lat
i oświadczenie o braku szkód
Nasze biura w Trójmieście
Gdańsk, ul. Obrońców Wyb. 23
58 553 82 70
Gdańsk, ul. Kr. Jadwigi 137
58 322 75 98
Gdynia, ul. Legionów 107c/2
58 620 99 47
www.limanowka.pl
[email protected]
Kultura
www.twojagazeta.pl
ZAPRASZA
GdaĔskie Lato
Muzyczne 2010 Noc kina bez endu!
Po koncercie Įnaųowym sezonu artystycznego Filharmonia Baųtycka nie zamyka swoich muzycznych podwoi, lecz
koncertuje nadal ku uciesze
licznych goƑci, turystów odwiedzajČcych Pomorze i samych mieszkaŷców.
Od ostatniego tygodnia
czerwca aǏ po koŷcówkħ
sierpnia wszystkie „zdarzenia” koncertowe organizowane przez Filharmoniħ BaųtyckČ
wchodzČ w ramy Gdaŷskiego
Lata Muzycznego.
JuǏ od 24 czerwca (wyjČtkowo w czwartek), a póǍniej w kaǏdy wtorek i piČtek
(godz. 20.00) do 27 sierpnia odbywađ siħ bħdzie
53. Miħdzynarodowy FesƟwal
Muzyki Organowej w Katedrze Oliwskiej (bilet rodzinny – 40 zų, normalny – 18 zų,
ulgowy – 12 zų).
Na przeųomie czerwca i lipca polecamy dwa koncerty symfoniczne: 30 czerwca
JuĪ w piątek, 18 czerwca po
raz siódmy odbĊdzie ogólnopolskie ĞwiĊto kina – NOC KINA
bez endu! Start o godz. 23.00.
NOC KINA bez endu to niezwykáa impreza ¿lmowa – noc,
w trakcie której moĪna oglądaü
najciekawsze ¿lmy z ostatnich
lat, podzielone na ulubione kategorie ¿lmowe. Podobnie jak podczas poprzednich edycji NOCY
KINA widzowie, kupując tylko
1 bilet w atrakcyjnej cenie, mogą oglądaü ¿lmy, przemieszczając siĊ dowolnie z ¿lmu na ¿lm,
z sali na salĊ bez endu!
NOC KINA bez endu to prawdziwe i jedyne o¿cjalne ĞwiĊto
kaĪdego kinomaniaka:
• pokazy ¿lmowe we wszystkich salach kinowych,
• pokazy 9-10 róĪnych ¿lmów, zaczynających siĊ w krótkich odstĊpach czasowych – moĪliwoĞü obejrzenia paru ¿lmów w dowolnie
wybranej kolejnoĞci!
• pokazy ¿lmów w ulubionych kategoriach: komedie, horrory, dramaty, sensacje oraz ¿lm w kategorii specjalnej 3D!
Podczas imprezy w Multikinach nie zabraknie dodatkowych atrakcji:
• specjalne promocje w kinowych barach (wybrane produkty w promocyjnych cenach)
• dolewka Coca-Coli oraz dosypka popcornu bez endu dla uĪytkowników sieci 36.6
• konkursy z nagrodami
– „Letni POWER symfoniczny” – goƑciđ bħdziemy skandynawskČ orkiestrħ mųodych
symfoników „BalƟc Youth
Philharmonic” pod batutČ
KrisƟana Järvi z niezwykle
ciekawym programem (m.in.
„_wiħto wiosny” Strawiŷskiego i „VII Symfonia” Sibeliusa),
a 4 lipca Filharmonicy Gdaŷscy zagrajČ na Oųowiance
koncert wypeųniony muzykČ
wprost z Meksyku – „Mexican
& LaƟn Fiesta Night” pod batutČ Felixa Carasco.
Polecamy równieǏ nowy
cykl letnich wieczorów z muzykČ „Chopin nad wodami
Motųawy”. Zapraszamy na
letniČ chopinowska serenadħ
– codziennie od 18 lipca do
14 sierpnia, zawsze o godz.
21.00 – do Salonu Gdaŷskiego na foyer od strony Motųawy. Muzyki bħdzie moǏna posųuchađ równieǏ przy lampce
wina na tarasie widokowym
Filharmonii.
czerwiec 2010 r.
TEATR WYBRZEĩE ZAPRASZA
Nikoáaj Gogol
OĩENEK
Jedna z najbardziej znanych
klasycznych gorzkich komedii
przeniesiona we wspóáczesne
realia. O rĊkĊ niemáodej panny
ubiega siĊ grono podstarzaáych
adoratorów, manipulowanych
przez specjalistów od poprawy losów. W tragigroteskowej
ucieczce przed samotnoĞcią bohaterowie odkrywają u schyáku
Īycia niewesoáą o nim prawdĊ.
Przekáad: Julian Tuwim, ReĪyseria: Adam Orzechowski
Scenogra¿a: Magdalena Gajewska, Muzyka: Tomasz Krezymon
Ruch sceniczny: Bernard Szyc, Projekcje: Joanna Michaelis
WystĊpują: Joanna Bogacka, Krzysztof Gordon, Jerzy Gorzko,
Katarzyna KaĨmierczak, Mirosáaw Krawczyk, Krystyna àubieĔska,
Maria Mielnikow-Krawczyk, Wanda Neumann, Zbigniew Olszewski,
Florian Staniewski, Stanisáaw Michalski.
Premiera: 4 lipca 2009, Czas: 1 godzina 30 minut (bez przerw)
Fot. Tomek KamiĔski
4
KUPON
dla Czytelników „Twojej Gazety”
upowaĪnia do zakupu biletu w cenie 15 zá
na spektakl „OĪenek” Nikoáaja Gogola
w dniu 16 czerwca
(godzina 20.30) na DuĪej Scenie w GdaĔsku.
Program:
KOMEDIE: „Co nas krĊci, co nas podnieca”, „Bruno”, „Stare wygi”
HORRORY: „Daybreakers. ĝwit”, „Wrota do piekieá”, „Paranormal Activity”
DRAMATY: „The Hurt Locker. W puáapce wojny”, „Dom záy”, „Biaáa wstąĪka”, „RóĪyczka”
SENSACJE: „Sherlock Holmes”, „Furia”, „Autor Widmo”
SPECJALNE: „Avatar” 3D
Konkurs
Jak co miesiČc przygotowaliƑmy dla naszych Czytelników konkurs. Tym razem prosimy o podanie
tytuųu jednego wybranego dzieųa Igora Strawiŷskiego (innego niǏ „_wiħto wiosny”). PoprawnČ
odpowiedǍ naleǏy przesųađ do 30 czerwca na adres mailowy [email protected].
www.teatrwybrzeze.pl
Teatr WybrzeĪe, Rezerwacja biletów, tel. 58 301 13 28
pon.-pt., w godz. 12.00-19.00 lub do rozpoczĊcia spektaklu
sob.-niedz., w godz. 14.00-19.00 lub do rozpoczĊcia spektaklu
Ceny biletów:
19 zų – normalny oraz 15 zų – tylko dla uǏytkowników sieci 36.6.
Bilety w sprzedaǏy tylko w kasach MulƟkino!
Szczegóųowe repertuary Twojego kina oraz regulamin NOCY KINA
bez endu na stronie www.mulƟkino.pl.
REKLAMA
ZEN
IO
WI
FETA staruje już za miesiąc
Fot. Archiwum Plamy
Największe i cieszące się od 14 już lat
niesłabnącym zainteresowaniem widzów
przedsięwzięcie zaspiańskiego klubu „Plama” –
Festiwal Teatrów Ulicznych FETA – startuje już
za miesiąc.
Tegoroczny Festiwal Teatrów Ulicznych FETA odbędzie się
w dniach 15-18 lipca
Niezwykłe emocje już teraz budzi
spektakl „Otsoko” baskijskiego
Gaitzerdi Teatro, który jest niczym
innym, jak historią Czerwonego
Kapturka... dla dorosłych (zostanie zaprezentowany w późnych
godzinach nocnych). Poza tym
wystąpią również teatry m.in. z
Niemiec, Rosji, Belgii, Holandii,
Hiszpanii, Szwecji, Norwegii,
Danii i Izraela. W niektórych
spektaklach, jak np. w „Mura”
niemieckiego Grotest Maru, aktywny udział będą mogli wziąć
sami widzowie. Nie zabraknie
komedii, fantastycznych parad
i spektakli dla całych rodzin.
To, co jednak najważniejsze w
inscenizacjach teatrów ulicznych,
to rozmach, z jakim tworzą swoje
przestawienia, ich żywiołowość,
ogrom barw, zabawa światłem i
inne niesamowite efekty – tak
wizualne, jak i dźwiękowe. Większość spektakli obejrzeć będziemy
mogli za darmo, a na nieliczną ich
część obowiązywać będą bilety
w cenie 5 zł.
Warto dodać, że motywem
przewodnim XIV edycji festiwalu
FETA będą mity, legendy i historie
prawdziwe, związane m.in. ze Starym Przedmieściem. To właśnie w
tej części Gdańska, podobnie jak
przed rokiem, odbywać się będzie
impreza. Pierwszym punktem na
planie stanie się okolica Muzeum
Narodowego przy ul. Toruńskiej.
Do kolejnych poprowadzą nas
liczne wskazówki i drogowskazy, a
dodatkowo organizatorzy obiecali,
że w obiegu będą również mapki
ze szczegółowymi lokalizacjami
teatralnych wydarzeń.
Jednak, jako że nie samą sztuką
żyje człowiek, na Placu Wałowym
będzie też można wrzucić coś na
ząb, co – o czym dobrze wiedzą
uczestnicy poprzednich edycji
FETY – jest doskonałą wiadomością. W trakcie festiwalu odbędzie
się także koncert alternatywnej
grupy Bisclaveret.
Tegoroczna edycja Festiwalu
Teatrów Ulicznych FETA rozpocznie
się 15 lipca i potrwa do 18 lipca.
Więcej informacji oraz szczegółowy program dostępny jest
na stronie organizatora – klubu
„Plama” Gdańskiego Archipelagu
Kultury: www.plama.art.pl.
(ali)
Zapraszamy
do naszego biura
od 9.00 do 18.00
NIEZALEŻNI DORA
D C Y FI
NANS
O WO
-UBE
ZPIE
C
Teatr znów wyjdzie na ulicę
Ubezpieczenia
OC, AC, NNW,
zdrowotne,
indywidualne, OFE
Kredyty
gotówkowy, hipoteczny,
konsolidacyjny,
samochodowy
Dane kontaktowe
80-438 Gdańsk, ul. Aldony 6/1
tel. (58) 710 00 24, fax: (58) 717 12 77
komórkowy: +48 796395803
www.fcpc.pl
[email protected]. [email protected]
[email protected]
Wejście od ul. Wajdeloty
REKLAMA
REGULARNE PRZEJAZDY
Z TRÓJMIASTA
E
YJN
KC
Y
RA
AT CEN
DO BERLINA (LOTNISKA) I HAMBURGA
WYNAJEM KOMFORTOWYCH
AUTOKARÓW I MIKROBUSÓW
KRAJ - ZAGRANICA
0552472961, 0603297653
REKLAMA
www.globex-bus.com.pl
Wydarzenia
czerwiec 2010 r.
Gdańsk pomaga powodzianom
Bayalag Erdem Gonchig
Gdańsk i partnerzy
udzielą pomocy
powodzianom
z dotkniętej dramatem
gminy Gorzyce
w województwie
podkarpackim.
„Twoja Gazeta”
zachęca wszystkich
Czytelników, aby
czynnie włączyli się do
akcji.
REKLAMA
5
GABINET MEDYCYNY
WSCHODNIEJ
Nie bądź obojętny wobec
ludzkiego dramatu
Akupunktura i masaż leczniczy
ź schorzenia kręgosłupa
ź bóle, migreny i zawroty głowy
ź choroby serca
ź bóle stawów
ź reumatyzm
Leczenie pijawkami
(hirudoterapia)
ź choroby układu krążenia
ź nadciśnienie
ź zakrzepice, żylaki, hemoroidy
ź choroby stawów
Gdańsk Zaspa, ul. Burzyńskiego 10A
tel. 885 813 048, 885 817 839
REKLAMA
W GdaĔsku pieniądze są dla Ludzi
Rozmowa z Panią Moniką Dybską MenedĪem ds.BankowoĞci Detalicznej Oddziaáu
Operacyjnego BGĩ S.A. w GdaĔsku
Fot. UM Sopot
Powódź dotknęła gminę Gorzyce
już po raz drugi w tym stuleciu. Pod
wodą znalazły się miejscowości:
Furmany, Orliska, Sokolniki, Trześń
i Zalesie Gorzyckie. Bezpośrednio
klęską dotkniętych zostało prawie
4,5 tys. osób. Zalanych zostało
blisko 1100 budynków mieszkalnych oraz budynki gospodarcze
w gospodarstwach rolnych, a także
szkoły, domy kultury oraz wiele
obiektów usługowych i produkcyjnych. Zginęło wiele zwierząt
gospodarskich, a uprawy zostały
całkowicie zniszczone.
Ogromne straty
Jak podają przedstawiciele gminy
Gorzyce, przypuszczalnie na jedno
gospodarstwo domowe straty będą
wahać się w granicach od 100 tys.
zł do nawet 500 tys. zł. Wstępnie
oszacowane straty w infrastrukturze
gminnej wynoszą ponad 21 mln
zł. Część domów będzie musiała
być odbudowana od podstaw. Jakie
spustoszenia dokonała powódź,
można zobaczyć na stronie www.
gorzyce.itl.pl (zakładka Galeria).
Ze wstępnych ustaleń podjętych
z gminą Gorzyce wynika, że
najbardziej potrzebne są produkty
spożywcze, odzież, artykuły
gospodarstwa domowego, meble,
materiały budowlane, kontenery
mieszkalne, urządzenia do osuszania pomieszczeń oraz myjki
ciśnieniowe. Ze względu na fakt,
że wiele rodzin zostało bez dachu
nad głową, równie istotne jest zapewnienie wypoczynku letniego
dla dzieci, a wielu przypadkach
również dla ich rodzin.
– Ale tak naprawdę to przyda się
praktycznie wszystko. Ci ludzie
w większości przypadków potracili
cały dorobek życia. Pamiętajmy,
że 70 proc. tych terenów to pola,
z których w tym roku nie zbierze
www.twojagazeta.pl
REKLAMA
Tak podczas pierwszej fali powodziowej wyglądała miejscowość
Furmany
się się jakichkolwiek plonów. Akcję
będziemy prowadzić tak długo,
jak to będzie potrzebne, i jak
długo z pomocą powodzianom
będą chcieli przyjść mieszkańcy
miasta – mówi Emilia Salach-Pezowicz z biura prasowego UM
w Gdańsku.
Na czym polega pomoc?
W odpowiedzi na apel gminy
Gorzyce, pomoc powodzianom
będzie realizowana w następującym zakresie:
► zorganizowanie zbiórki darów
(tylko rzeczy nowe): odzieży,
sprzętu AGD, żywności z długim
terminem do spożycia itp., którą
już dziś prowadzi MOPS,
► zorganizowanie zbiórki pieniężnej wśród pracowników
Urzędu Miejskiego i jednostek
organizacyjnych miasta,
► zorganizowanie wypoczynku
dla dzieci (w tym dzieci niepełnosprawnych) z terenu gminy
Gorzyce,
► koordynacja działań w zakresie
pobytu rodzin z terenów dotkniętych powodzią u gdańskich rodzin,
przygotowanie dla nich atrakcji
i opieki.
Dokładny zakres pomocy
(liczba dzieci i rodzin objętych
wypoczynkiem, ilość i rodzaj
zakupionego sprzętu itp.) zostanie
ustalony po uszczegółowieniu
potrzeb przez przedstawicieli
gminy Gorzyce. Już dziś wiemy,
że w lipcu do Gdańska przyjedzie
na wypoczynek kilkadziesięcioro
dzieci z terenu gminy dotkniętej
tragedią. Dzieci chce przyjąć
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8.
W celu realizacji działań pomocowych, obejmujących w szczególności zakup niezbędnych towarów
i organizację kolonii dla dzieci
z gminy Gorzyce, prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz zwróci się do
Rady Miasta o przyjęcie uchwały
pozwalającej przekazać na pomoc
środki w wysokości 250 tys. zł.
Uchwała powinna zostać podjęta
na najbliższej, czerwcowej sesji.
Gdzie się zgłaszać?
Aby zapewnić sprawną realizację
ww. pomocy dla ofiar powodzi,
w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej powołany został
specjalny Zespół ds. Koordynacji
Wsparcia dla Powodzian, którego
koordynatorem jest Mirosław
Żmudziński (pełnomocnik dyrektora MOPS) – ul. Powstańców
Warszawskich 25, tel. 58 326 50
05, tel. kom. 507 111 983, e-mail:
[email protected].
Już teraz akcję wspierają media,
m.in.: „Gazeta Wyborcza – Trójmiasto”„Fakt”, Radio Gdańsk,
TVP Gdańsk, Trojmiasto.pl oraz
oczywiście TwojaGazeta.pl.
(rym)
– Co aktualnie jest
ciekawego w ofercie
Banku BG‚, co mogųoby
zainteresowađ szerokie
grono Klientów?
W ofercie Banku
BG‚ jest aktualnie wiele atrakcyjnych ofert.
W caųej sieci Banku BG‚
trwa promocja kont osobistych Wypróbuj za darmo oraz oferty kredytów hipotecznych i budowlanych, w ramach której Bank BG‚ proponuje promocyjne oprocentowanie oraz moǏliwoƑđ uzyskania
preferencyjnej opųaty przygotowawczej w wysokoƑci 0%. DoųČczyliƑmy do grona banków realizujČcych marzenia w ramach programu „Rodzina Na
Swoim” i oferujemy preferencyjny Kredyt Hipoteczny Rodzina na Swoim, przy którym osoby zaciČgajČce kredyt otrzymujČ doĮnansowanie nawet do
50 proc. odsetek przez 8 lat spųaty kredytu.
– A jakie jeszcze ciekawe oferty mogČ zainteresowađ Klientów ?
WyjČtkowa Rowerowa Karta Kredytowa stworzona specjalnie dla miųoƑników rowerowania. Oprócz
specjalnego wyglČdu zapewnia moǏliwoƑđ korzystania z ciekawych promocji. Wszyscy posiadacze Karty
Rowerowej, którzy 31 sierpnia dokonajČ zakupu roweru i wszystkich akcesoriów rowerowych KartČ RowerowČ w sklepach sportowych otrzymajČ 10% zwrotu wydatków.
– No wųaƑnie, wiele zmian dotyczy klientów, którzy posiadajČ karty Banku BG‚. Czy moǏe Pani przybliǏyđ szczegóųy ?
Zachħcam do korzystania z oferty karty pųatniczych i kredytowych Master Card. Obecnie karty
wydawane przez Bank BGZ maja zabezpieczenie
w formie chip–u, moǏna tez wybrađ sobie z katalogu wzór karty, która nam siħ najbardziej spodoba
i takČ otrzymađ. Posiadacze kart mogČ skorzystađ
z wielu programów rabatowych zwiČzanych z sieciowymi punktami handlowymi. Ponadto dla posiadaczy
kont w Planach Aktywnym, Standardowym, Internetowym, Student, Senior rozszerzyliƑmy dostħpnoƑđ
bezprowizyjnych bankomatów i majČ oni dostħp
do bezpųatnych wypųat gotówki ze wszystkich bankomatów sieci Euronet. Dodatkowo wszyscy obecni
i nowi posiadacze Planu Aktywnego mogČ korzystađ
z bezpųatnych wypųat gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce, a posiadacze pozostaųych planów
taryfowych otrzymajČ powyǏszČ funkcjonalnoƑđ
za jednostkowe opųaty od 2 zų lub 4 zų miesiħcznie.
To bardzo dobra oferta, dlatego zachħcam, aby przekonali siħ o tym mieszkaŷcy Gdaŷska
– A co Pani doradzi Klientom, którzy nie majČ
wųasnych oszczħdnoƑci ?
Dla osób, które poszukujČ Ƒrodków Įnansowych,
Bank BG‚ ma atrakcyjnČ ofertħ kredytu gotówkowego PoǏyczka Tu i TERAZ. Gųównym atutem jej jest minimum formalnoƑci. DodatkowČ korzyƑciČ dla osób,
które skorzystajČ z oferty PO‚YCZKI TU i TERAZ jest
ubezpieczenie na Ǐycie i od utraty pracy. Wszystkim,
którzy przyjdČ do Banku BG‚ 21 czerwca 2010 r.
zaoferujemy PoǏyczkħ Tu i Teraz lub kredyt odnawialny bez opųaty przygotowawczej! Takie akcje Dzieŷ
z Kredytem 0 zų, juǏ organizowaliƑmy w tym roku kilka razy i co jakiƑ czas je powtarzamy.
– Na co moǏna przeznaczyđ PoǏyczkħ Tu i Teraz?
Na dowolny cel: na wyjazd na wakacje, zakup samochodu, remont mieszkania czy zakup sprzħtu
RTV/AGD, którČ moǏna zaciČgnČđ maksymalnie na
60 miesiħcy w kwocie aǏ do 50.000 zų. JeƑli Klient
zųoǏy komplet potrzebnych dokumentów to decyzjħ
przyznania mu kredytu jesteƑmy w stanie podjČđ podczas jednej wizyty w placówce, w ciČgu 15–20 minut.
– Jak Pani zachħci klientów do odwiedzenia Banku BG‚?
Nasze indywidualne podejƑcie do kaǏdej transakcji,
fachowa obsųuga klientów przez specjalistów – doradców klienta oraz krótkie terminy uzyskiwania decyzji kredytowej pozostajČ naszym atutem i standardem. Serdecznie zapraszam do oddziaųów Banku BG‚
w Gdaŷsku przy ul. Bogusųawskiego 2, ul. Grunwaldzkiej 132a, ul. Gaųczyŷskiego 18, ul. Opata Rybiŷskiego
24a lub kontaktu z doradcami. PieniČdze sČ dla ludzi,
a my jesteƑmy do Paŷstwa dyspozycji.
– Dziħkujħ za rozmowħ
Sport
czerwiec 2010 r.
Wsparcie Saur Neptun Gdańsk i miasta
Turniej na Traugutta
Lechia pokonała Arkę
Dali z siebie wszystko!
Lechia Gdańsk – Arka Gdynia 18:12
Punkty:
Buchajło 8, Wilczuk 5, Coletta 5 – Tsiklauri 10, Banaszek 2.
LECHIA: Zieliński (79 Krzewicki), Janiec, Kaszuba (71 Odoliński) – Doroszkiewicz
(63 Płonka), Krużycki – Hedesz (42 Sajur), Coletta, Cros (74 Wantoch-Rekowski)
– Piszczek – Buchajło, Kwiatkowski, Wilczuk, Rokicki, Zajkowski – Jurkowski.
Świętojańskie ściganie
Biegacze na start
Już w najbliższą sobotę, 19 czerwca, ulicami Gdyni rozegrany
zostanie VI Bieg Świętojański, którego organizatorem jest Gdyński
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Uczestnicy ulicznej rywalizacji, której start nastąpi punktualnie
o godz. 21.00, będą mieli do pokonania 3 pętle o łącznej długości
10 km. Start i meta usytuowane będą przy gdyńskim magistracie,
a więc przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zapisy prowadzone
były do 16 czerwca. Jednak dla spóźnialskich możliwość taka będzie
również w dniu biegu. Będzie można to zrobić wyłącznie w biurze
zawodów, które usytuowane zostanie w specjalnym namiocie na
parkingu przed Urzędem Miasta. Organizatorzy informują, że
zapisy prowadzone będą od godz. 16.00 do 20.30. Po tej godzinie
nikt nie będzie wpisany na listę startową.
Regulamin, jak i wszelkie informacje na temat Biegu Świętojańskiego, znaleźć można na stronie internetowej www.gosirgdynia.
pl. Dodajmy jeszcze tylko, że czerwcowe zawody są częścią Grand
Prix Gdyni w Biegach Ulicznych.
(Lubek)
REKLAMA
DOBRY WZROK
PORADNIA OKULISTYCZNA
Refundacja
SPECJALISTYCZNA OPIEKA OKULISTYCZNA
SALON OPTYCZNY
Gdańsk, ul. Kliniczna 1B/2, tel. 58 344 47 32
Stowarzyszenie Kibiców
Lechii Gdańsk „Lwy
Północy”, wspólnie
z Fundacją „Obudź
Nadzieję” oraz dzięki
wsparciu finansowemu
„Football Supporters’
Europe”, zorganizowało
na sztucznej murawie
przy ul. Traugutta 29
kolejną edycję turnieju
piłkarskiego z okazji
Dnia Dziecka.
W rozgrywkach, które odbyły
się 5 czerwca, udział wzięły
dzieci i młodzież z ośrodków
opiekuńczo-wychowawczych,
a także z Malborka, Wiślinki,
Trzepowa, Sieborowic i gościnnie
z Trzemeszna. Warto dodać, że
w kilku drużynach grały także
dziewczyny, a skład gdańskiego
Technikum Ochrony Środowiska
stanowiły wyłącznie przedstawicielki płci pięknej. W sportowej
rywalizacji w kategorii młodsi
walczyli zawodnicy ze szkół
podstawowych, a w kategorii
starsi – młodzi piłkarze z gimnazjum i szkół średnich. W każdej
z kategorii startowało po 8 drużyn.
W rozgrywkach w kategorii młodsi
zwyciężyła drużyna Lwy Północy,
a 2. miejsce zajęła drużyna ze Świbna.
Ostatnie miejsce na pudle przypadło
w udziale drużynie KS Wiślinka.
W tej grupie najlepszym piłkarzem
Fot. Rafał Głuszcz
W półfinałowym meczu fazy play-off ekstraligi rugbiści gdańskiej
Lechii pokonali na własnym stadionie Arkę Gdynia 18:12 (18:7)
i tym samym awansowali do finału rozgrywek. Spotkanie finałowe
rozegrają w Łodzi, gdzie w walce o tytuł mistrzowski zmierzą się
z miejscowymi Budowlanymi.
Gdańszczanie wygrali z Arką w najważniejszym z możliwych
momentów, gdy ważyły się losy awansu do finału. Stanowili monolit,
który nie miał słabych punktów. Wszyscy zawodnicy bez wyjątku
zasłużyli na słowa uznania.
Klasą dla siebie była formacja młyna biało-zielonych. Twarda,
nieustępliwa, stanowiąca barierę nie do przejścia, co jakże często
pozwalało graczom ataku na spektakularne szarże. Zwycięstwo
Lechii jest tym ważniejsze, że ostatnio w dwóch spotkaniach
z Arką nasi ponieśli dwie bolesne porażki, w tym to ostatnie – na
stadionie przy ul. Traugutta. Taki wynik, a szczególnie taka gra
i zaangażowanie, mogą być obiecującym prognostykiem przed
finałowym meczem w Łodzi z Budowlanymi.
Po zakończonym pojedynku brązowe medale wręczył zawodnikom
gdyńskiej Arki prezes Polskiego Związku Rugby Jan Kozłowski.
Po meczu w namiocie za boiskiem treningowym ze sztuczną
nawierzchnią odbyła się konferencja prasowa, poświęcona wsparciu
udzielanemu rugbystom Lechii Gdańsk przez legendarny klub CA
Brive z Francji oraz przez grupę SAUR i miasto Gdańsk. Dodajmy, iż
logo SNG widnieje na koszulkach gdańskiej Lechii już od pięciu lat.
Specjalnie na mecz derbowy z Arką Gdynia przyjechała reprezentacja Brive, składająca się z André Pamboutzoglou – radnego
miasta Brive, a także Loïc van der Lindena i Jean-Marie Soubira
z klubu CA Brive.
Gościom z Brive towarzyszył Remi Usquin z Grupy Saur.
W konferencji udział wzięli także Andrzej Trojanowski, dyrektor
Biura Prezydenta Gdańska ds. Sportu i Euro 2012, oraz Zbigniew
Maksymiuk, prezes Zarządu Saur Neptun Gdańsk.
Warto podkreślić, że w drużynie rugbistów Lechii od kilku już
meczów grają dwaj zawodowi gracze z CA Brive. Ich przyjazd do
Gdańska był realizacją umowy zawartej pomiędzy Lechią a Brive
o współpracy szkoleniowej i sportowej. Zresztą jeden z nich – Anthony Colette – zdobył w tym meczu dla biało-zielonych 5 punktów.
(oprac. rym)
7
www.twojagazeta.pl
Pamiątkowa fotografia uczestników turnieju
został Mateusz Śliwa, a najlepszym
bramkarzem Paweł Śliwa.
W kategorii starsi 1. miejsce
zdobyła drużyna Malbork, 2.
lokatę wywalczyły Lwy Północy, a tuż za nimi uplasował
się KS Orunia. Z kolei w tej
grupie wiekowej najlepszym
strzelcem został Patryk Grinda,
a najlepszym bramkarzem Marcin
Jackiewicz – obydwaj z Ośrodka
Młodzieżowo-Wychowawczego
Malbork. Natomiast zawodnikiem
turnieju został Robert Pokora
z Gdańskich Domów Dziecka
„Lwy Północy”.
Warto dodać, że piłkarskie rozgrywki były główną, ale niejedyną
atrakcją turnieju. Dzieci mogły
obejrzeć także pokaz tajskiego
boksu w wykonaniu zawodników
Gdańskiego Stowarzyszenia Sztuk
Walk i pobawić się na dmuchanej
zjeżdżalni. Po wspaniałej zabawie
i zawodach wszyscy uczestnicy
turnieju zostali zaproszeni na
grilla, grochówkę oraz lody.
Każdy z uczestników otrzymał
pamiątkowe nagrody, a drużyny,
które znalazły się na podium,
dodatkowo puchary.
– Turniej dostarczył uczestnikom
niezapomnianych wrażeń. Wierzę,
że takie przedsięwzięcia są niezwykle potrzebne i przynoszą wiele
korzyści. To wspaniała zabawa
i promocja zdrowego, aktywnego
trybu życia dla młodych ludzi.
Chociaż głównym celem turnieju
była dobra zabawa, to zawodnicy,
niezależnie od wieku, dali z siebie
wszystko. Widać było determinację,
zaciętość i wolę walki. Podziw
wzbudzały także wysokie, jak na
amatorów, umiejętności – mówi
wolontariusz Fundacji „ Obudź
Nadzieję” Rafał Głuszcz.
Dodajmy, że patronat nad imprezą objęli: prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz, TV Pomorska,
SG Equipment Leasing Polska Sp.
z o.o., „Twoja Gazeta”, „Dziennik
Bałtycki”, „Herold”, Jaworscy
Nieruchomości, Radio Gdańsk
i portal internetowy Trójmiasto.pl.
(AŁ)
Gedania znów na podium w MP
Srebrne siatkarki Witolda Jagły
Po dramatycznym pojedynku
finału Mistrzostw Polski Kadetek w Siatkówce drużyna Energi
Gedanii Gdańsk zdobyła srebrny
medal. Podopieczne Witolda Jagły
mistrzostwo Polski przegrały
dopiero w tie breaku, ulegając
w decydującej partii warszawskiej
Sparcie 18:20.
W mistrzowskiej imprezie zagrało
8 zespołów, które podzielono na
dwie grupy. Grano najpierw eliminacje. Gdańszczanki odniosły
dwa zwycięstwa. Pokonały po 3:1
ekipę z Rzeszowa oraz Tomaszowa
Mazowieckiego. Nie sprostały
jedynie gospodyniom imprezy –
Sparcie Warszawa. Mimo to ekipa
Witolda Jagły awansowała do fazy
półfinałowej. Tam na nasze siatkarki
czekał już zwycięzca drugiej grupy
– AZS ZSMS Poznań. Spotkanie
półfinałowe było niezwykle zacięte i o awansie do finału musiał
decydować piąty set. W nim więcej
zimnej krwi zachowały siatkarki
z Gdańska, wygrywając 3:2 (20:25,
27:25, 27:25, 19:25, 17:15).
W finale Energa Gedania kolejny
raz spotkała się z gospodyniami
imprezy i drugi raz warszawianki
okazały się za silne dla naszych
siatkarek.
Siatkarki Energi Gedanii wywalczyły srebrny medal Mistrzostw Polski Kadetek
– To był bój godny każdego finału.
Wysoki poziom gry, zmieniające
się jak w kalejdoskopie nastroje
i szala zwycięstwa przychylająca
się raz w jedną, raz w drugą stronę.
Ostatecznie na korzyść Sparty
sukces przeważył chyba parkiet
własnej hali. To warszawianki
wykazały się większą dozą zimnej
krwi i triumfowały – mówi Jacek
Główczyński, odpowiedzialny za
kontakty z mediami w gdańskim
klubie.
To jednak nie koniec sukcesów,
które spłynęły na gdańskie kadetki.
Zuzanna Łapin uznana została
najlepszą atakującą warszawskich
mistrzostw, natomiast najlepszą
zawodniczką w Enerdze wybrano
Annę Łozowską.
Był to trzeci z rzędu srebrny
krążek wywalczony przez gdańszczanki w mistrzowskiej imprezie.
Natomiast od 2005 roku ekipa
z Gdańska nieprzerwanie plasuje
się w strefie medalowej. Dodajmy
jeszcze tylko, że brązowe medale
w Warszawie wywalczyły siatkarki
z Łodzi.
(Lubek)
REKLAMA
www.puchary.com
www.sportowiec.com
8
Wydarzenia
www.twojagazeta.pl
czerwiec 2010 r.
REKLAMA
PRZENIEĨ DO NAS
SWÓJ NUMER TELEFONU
OD INNEGO OPERARTORA
BRZEħNO, NOWY PORT, SOPOT, WIĝLINKA, KOSZWAàY, àOSTOWICE, PIECKI, MIGOWO, WRZESZCZ, SREBRZYSKO,
SUCHANINO, SIEDLCE, ORUNIA, PRZYMORZE, UJEĝCISKO, ZAKONICZYN, KOWALE, PRUSZCZ, JASIEē, KIEàPINO,
KOKOSZKI, KARCZEMKI, SMĉGORZYNO, OSOWA, LETNICA, ZIELONY TRÓJKĄT, JELITKOWO, SOBIESZEWO
» bezpþatne rozmowy
w obrĕbie sieci
» tanie poþĐczenia
do wszystkich operatorów
» abonament 12,20zþ
12,20zþ/mc
/mc brutto
ZADZWOF DO NAS
58 7365 401
BIURO OBSBUGI KLIENTA
ul. Gaųczyŷskiego 18/33
Gdaŷsk
www.aƩu.pl
Biuro i kasa czynne: 12.00 - 17.00
kontakt telefoniczny: 58 7365 402
w godz. 09.00 - 17.00
e-mail: bok@aƩu.pl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
TVP 1
TVP 2
TVP Info
TVP Polonia
TV 4
Polsat
TVN
Program Lokalny
Przeglądarka
Mango 24
TV Lokalna EiA
Edusat
Biznes TV
BBC Word
VIVA
4FunTV
CNN
TV Puls
TV5
RTL 2
Eska TV
Religia TV
Sat1
RTL
RTR Planeta
VOX
Pro7
Rebel TV
TVP Kultura
TVN 7
Polsat 2
Tele 5
Polonia 1
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
A
A
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
A
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Silesia TV
TV Trwam
ITV
TVN Meteo
TVN 24
TVN Turbo
TVN Style
Discovery
Animal Planet
Discovery Travel
Discovery Science
Discovery Word
Planete
Zig Zap
Mini Mini
Cartoon Network
Eurosport PL
Polsat Sport
TV 1000
Hallmark
Ale Kino!
Boomerang
Kino PL
Club
TVP Sport
Explorer / Spice
TVP Historia
Polsat Sport Extra
National Geographic
Film BOX
Sport Klub
TCM
TVP Warszawa
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
D
D
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Deutsche Welle
France 24 - fr
France 24 - ang
Poker
Volksmusik TV
Super RTL
Russia Today
Film BOX Extra
Film Box Family
National Geogr. Wild
Travel
Mezzo
BBC Cbees
BBC Knowlege
BBC Lifestyle
BBC Entertaiment
Sport Klub+
Romantica
Europa
Explorer / Hustler TV
Viasat History
Silesia TV
Canal+
Canal+ Film
Canal+ Sport
Canal+ Sport 2
Canal+ Film HD
Canal+ Sport HD
National Geogr. HD
Film Box HD
TVP HD
TVN HD
16 stacji radiowych
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
11 programów - 5,90 zų; 36 programów od 13,90 zų;
64 programy od 21,90 zų, TV cyfrowa od 19,90 zų
Mamy ożywienie na rynku pracy
Nowy kandydat na prezydenta
Gościliśmy Neo-Nówkę
Fot. Krzysztof Lubański
Kabaretowi Neo-Nówka z Wrocławia spodobało się na Pomorzu.
Niedawno występowali w kabaretonie podczas sopockiego festiwalu
Top Trendy, natomiast tydzień temu dali dwa koncerty w Gdańsku.
Neo-Nówka przez wielu uznawana jest za niekwestionowanego
lidera polskiej sceny kabaretowej (wszystko oczywiście zależy od
gustów, a o tych się nie dyskutuje). Szczególną sławę przyniósł im
skecz „Niebo”. Nie zabrakło go również na gdańskim koncercie.
Kolejny raz członkowie grupy udowodnili, że są mistrzami improwizacji, czym zaskarbili sobie serca fanów. Na występie nie
zabrakło również akcentów regionalnych.
– Wybuduję wam autostradę do samego Centrum Gdańska…
z Jelitkowa. Korki zrobię. Będą takie korki, że z garażu nie będzie
można nawet wyjechać. Wszystko wam dam przed wyborami. A po
nich… wała – grzmiał ze sceny „kandydat na prezydenta Gdańska”.
Neo-Nówka szczególnym sentymentem darzy Trójmiasto, ponieważ właśnie tu otrzymała swoją pierwszą poważną nagrodę.
Jak zapewniają artyści, jeszcze w tym roku odwiedzą Pomorze.
– Teraz akurat na Pomorzu spędziliśmy nieco więcej czasu. Ja
z rodziną wypoczywam we Władysławowie. Miałem nawet „przyjemność” jechać do Trójmiasta samochodem. Niewiele brakowało,
bym spóźnił się na występ. Prawdopodobnie już we wrześniu zawitamy do was raz jeszcze. Podobnie jak w roku ubiegłym planowany
jest bowiem koncert w Hali Oliwia – mówi Roman Żurek, czyli
Lucjan ze skeczu „Niebo”.
W kolejnym wydaniu „Twojej Gazety” zamieścimy obszerniejszą
rozmowę z członkami kabaretu Neo-Nówka.
(Lubek)
Skecz „Niebo” w wykonaniu kabaretu Neo-Nówka jak zwykle
do łez rozbawił publiczność zgromadzoną w pięknej, klimatyzowanej sali kina Neptun
W oczekiwaniu na falę
bezrobotnych
Według informacji uzyskanych z Powiatowego
Urzędu Pracy w Gdańsku, najtrudniejszy okres
na rynku pracy mamy już za sobą. Związany był
on oczywiście z kryzysem ekonomicznym, który
dość mocno dał się we znaki pracodawcom.
– Bardzo wyraźny wzrost bezrobotnych odnotowywaliśmy jesienią
ubiegłego roku. Z czasem sytuacja
ta ulega poprawie. Powiem tylko,
że w ostatnim miesiącu odnotowaliśmy nawet spadek rejestracji
osób bezrobotnych. Można zatem
powiedzieć, że wiosna przyniosła
ożywienie na rynku. Pojawiły się
bowiem sezonowe oferty pracy
w rolnictwie oraz budownictwie
– informuje Łukasz Iwaszkiewicz,
rzecznik prasowy Powiatowego
Urzędu Pracy w Gdańsku.
W ostatnim czasie PUP odnotowuje nawet tysiąc ofert w ciągu
jednego miesiąca. Tendencja ta
może utrzymać się nawet do końca
sierpnia. W samym Gdańsku
najwięcej pojawia się propozycji
pracy w budownictwie. Coraz
częściej pracownicy poszukiwani
są również w branży gastronomicznej. Natomiast na terenie powiatu
gdańskiego ludzi do pracy szukają
przede wszystkim rolnicy. Jednak
niebawem bezrobotnych znów
może być więcej, ponieważ młodzi ludzie kończą właśnie szkoły
średnie i wyższe uczelnie.
– Moim zdaniem, pojawią się
dwie fale. Pierwsza z nich nastąpi
właśnie w czerwcu, ale nie będzie
ona zbyt duża, ponieważ większość
młodych osób postanowi zrobić
sobie jeszcze wakacje i zarejestruje się dopiero we wrześniu.
Natomiast ci, którzy nie obronią
się w pierwszym terminie, pojawią
się u nas dopiero w październiku
albo na początku listopada. Ciężko
będzie znaleźć im pracę, ponieważ
pracodawcy zdają sobie sprawę, że
poziom kształcenia nie jest niestety
dostosowany do oczekiwań rynku
pracy. Oczywiście absolwenci
posiadają wiedzę teoretyczną, ale
wciąż brakuje im umiejętności
praktycznych, a przedsiębiorcy
kładą duży nacisk na doświadczenie zawodowe – wyjaśnia Łukasz
Iwaszkiewicz.
Pracę łatwiej jest znaleźć absolwentom politechniki niż uczelni
humanistycznych. Dlatego też gros
osób bezrobotnych to socjologowie,
politolodzy, nauczyciele.
– Dla przykładu, wiele osób
wybiera studia dziennikarskie,
bo uważa ten zawód za popularny,
ciekawy, praca jest intensywna
i można dobrze zarobić. Po studiach okazuje się jednak, że tak
naprawdę pracy w tym zawodzie
Najwięcej ofert pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku
pojawia się w branży budowlanej
jest niewiele – mówi rzecznik PUP.
Specjalnie dla osób bezrobotnych organizowane są targi pracy.
W tym roku jedna taka impreza już
odbyła się w Gdańsku, a odwiedziło
ją kilka tysięcy osób. Natomiast
18 czerwca (godz. 10.00-13.00)
w Centrum Kultury i Sportu przy
ul. Chopina odbędą się Targi Pracy
w Pruszczu Gdańskim. Kolejne
targi w Gdańsku zaplanowano zaś
na jesień. Wszelkie informacje na
ten temat znaleźć będzie można na
stronie internetowej PUP – www.
pup.gda.pl.
(Lubek)

Podobne dokumenty