Echa różne - Echo Miechowa

Transkrypt

Echa różne - Echo Miechowa
Kwiecień 2013r.
„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”
Biuletyn społeczno- informacyjny.
Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity
Echo
Miechowa
(Karl Mannheim)
RUSZAJĄ GMINNE INWESTYCJE !
Faza przygotowań i …
faza realizacji.
W numerze:







Walka z wiatrakami. Gdzieś w kosmosie - str. 2
Lekcja patriotyzmu. Upiększamy nasze miasto – str. 3
Inwestycje w Szpitalu św. Anny i w Komendzie Powiatowej Policji – str. 4
Z kart historii – Afera Mięsna – str. 5
Ciekawostki z kraju i ze świata - str. 6
Sport. Ze świata i z Miechowa - str. 7
Poczynania Burmistrza, humor, korespondencja - str. 8
Zaproszenie :
Zapraszamy do
współpracy wszystkich,
którzy mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub
pomysł na artykuł
prasowy.
Zastrzegamy sobie prawo
dysponowania nadesłanymi
pocztą materiałami.
W
N
U
M
E
R
Z
E
ECHO
04/13
(77)
str.2
str.3
str.4
str.5
str.6
str.7
str.8
–
–
Echa z powiatu
Echa z gminy i miasta
Echa wydarzeń
Felieton
Z kraju i ze świata
Sport
Świerszczyk miechowski
ECHA Z POWIATU
Referendum w Gołczy czyli walka z wiatrakami.
21 kwietnia odbyło się w gminie Gołcza referendum. Pytanie było jedno i jednoznaczne: czy jesteś za,
czy przeciw budowie farm wiatrowych. Całą sprawę wywołał zamiar budowy przez firmę „Finandvice”,
na terenie gminy Gołcza, ok. 20 wiatraków o mocy 2,5 – 3MW każdy. W głosowaniu wzięło udział 34,75%
uprawnionych do głosowania. Tak więc referendum jest ważne. Po przeliczeniu głosów okazało się, że
różnica między zwolennikami i przeciwnikami budowy wiatraków wyniosła 215 na korzyść tych drugich. Tak
więc lokalna społeczność gminy Gołcza zadecydowała, że elektrowni wiatrowych nie będzie.
W ramach wiatrakowego lobbingu rozlepiono na terenie gminy plakaty firmowane przez Radę Gminy
Gołcza. Wynika z nich, że za budową wiatraków są: 17 z 22 Rad Sołeckich, wszystkie kluby sportowe kilka
Zarządów OSP i kół gospodyń wiejskich. Sam wójt Lesław Blacha twierdził, że przed referendum zebrano
około 1500 podpisów mieszkańców opowiadających się za budową wiatraków. Jeśli tak to skąd przegrana sprawa w referendum? Za
budową farmy głosowało zaledwie 781 mieszkańców. Wynik plebiscytu to wyraźny sygnał ostrzegawczy dla organizatorów referendum
czyli aktualnie gminą rządzących. Czy go prawidłowo odczytają i wyciągną właściwe wnioski? Z drugiej strony zasadne wydaje się być
pytanie: czy swoim „NIE” dla budowy farmy wiatrowej mieszkańcy gminy nie strzelili sobie w stopę?!
Zamiast komentarza: 1. Spółka Finandvice domaga się od Gminy Krzywiń kwoty 182 mln. zł odszkodowania za niewprowadzenie do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zmian, które pozwalałyby na budowę elektrowni wiatrowych. Na kwotę odszkodowania składają się koszty
przygotowania inwestycji (3,2 miliona złotych) oraz utracone korzyści do roku 2039 (179 milionów złotych). Nie ukrywam, że jestem ciekaw sposobu
wyliczenia utraconych korzyści, zwłaszcza w świetle amortyzacji urządzeń i możliwych zmian legislacyjnych wpływających na rentowność inwestycji.
2. Spółka Finandvice chce w najbliższych latach postawić 490 turbin wiatrowych na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski. Tak zakładają plany
zagospodarowania przestrzennego przygotowywane przez miejscowe samorządy. W taki sposób ten region stanie się jedną wielką farmą wiatrową.
Gminy, w których budowa siłowni nie jest planowana, policzyć można na palcach jednej ręki. Jak sobie kto pościele tak się i wyśpi.
Prosto z sesji.
Nie napracowali się zbytnio radni na ostatniej sesji Rady Powiatu. Przyjęto zaledwie 5 (słownie: pięć) projektów uchwał. W sprawie
sytuacji na rynku pracy w naszym powiecie, przyjęto Program Aktywności Lokalnej Powiatu Miechowskiego, Specjalnemu Ośrodkowi
Szkolno – Wychowawczemu nadano imię Jaksy herbu Gryf, udzielono dotacji w wysokości 70 tys. zł miechowskiej Komendzie
Powiatowej Policji na budowę nowej siedziby oraz uchwalono kolejne zmiany w rocznym budżecie. W kuluarach najwięcej
dyskutowano jednak o projekcie uchwały, który po posiedzeniach Komisji został wycofany z porządku obrad. Miała to być uchwała
w sprawie sprzedaży kolejnych 130 hektarów powiatowych gruntów w Książu Wielkim. Uzyskane ze sprzedaży środki miały zostać
przeznaczone, jak poinformowano radnych, na spłatę zadłużenia Szpitala św. Anny. Niektórzy radni byli mocno zdziwieni bo
poprzednią sprzedaż gruntów przerwano w połowie uznając, że uzyskano wystarczające środki do chwili przerwania licytacji.
Gdzieś w Kosmosie czyli w Kozłowie. (2)
Motto: Kowalski, który dociera do Kozłowa, uznaje, że oto właśnie przybył na inną planetę. (J.Baran – „Kurier Miechowski”)
Szanowni Państwo,... Mam przyjemność zaprosić Państwa do naszej gminy, która jest usytuowana
w województwie małopolskim. Naturalne środowisko, niepowtarzalny krajobraz powodują, że gmina Kozłów jest
atrakcyjna turystycznie. Dobra lokalizacja i dynamiczny rozwój infrastruktury powodują, że Nasza Gmina staje
się coraz bardziej atrakcyjna zarówno do życia, pracy, jak i wypoczynku. Lokalne władze są profesjonalnym
i otwartym partnerem. Naszym celem jest służba i pomoc zarówno całej społeczności lokalnej, jak i każdemu
kto jest zainteresowany współpracą.
( pisownia oryginalna, podkreślenia redakcji)
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Kozłów
mgr Stanisław Pluta
Takimi słowami są witani internauci na oficjalnej stronie Gminy i Urzędu Gminy Kozłów. Chcę podzielić się z PT czytelnikami wiedzą
o niektórych poczynaniach wójta Kozłowa, które wydają się nie przystawać do deklarowanych powyżej celów wójtowej misji. Poniżej nt
profesjonalizmu i otwartości w kontaktach z mieszkańcami gminy, jej radnymi i przedstawicielami lokalnej prasy. Swym występem na
marcowej sesji RG pan wójt potwierdził, iż nadana mu przez lokalną prasę ksywa „Haker” słusznie mu się należy. Zapewniam
czytelników, że w tym przypadku ksywa ta nie ma nic wspólnego z informatyką czy komunikacją internetową. Jest to raczej określenie
kogoś, kto posługuje się bardzo nieelegancką i prymitywna formą reakcji na kłopotliwe pytania, gdy pytany nie znajduje sensownych
i dobrych odpowiedzi. Aby jednak posługiwać się tą metodą trzeba na pytającego mieć tzw. „haki”. I tu dochodzimy do sedna sprawy.
Dla lepszego zrozumienia przykład. Gdzieś w kosmosie mieszkaniec gminy pyta swego wójta dlaczego, mimo wielokrotnych obietnic,
nie został utwardzony odcinek gminnej drogi. Normalny wójt po prostu próbował by się wytłumaczyć, wyjaśnić, przeprosić i ew. podać
nowy termin realizacji swej obietnicy. A co robi wójt haker? W zależności od tego co o pytającym wójt wie pada np. „odpowiedź”: panie
X a czy policja wie, że pan bije żonę i to własną? Powiecie, że to jest bez sensu? I tu się mylicie. Ta prymitywna metoda ma
w mniemaniu ją stosującego same „zalety”. Wójt nie ma na pytanie dobrej odpowiedzi więc usiłuje pytającego: a/zbić z tropu
b/wprawić w zakłopotanie c/chytrze zmienić temat d/pokazać pospólstwu, że z władzą nie ma żartów bo władza wie wszystko o swych
podwładnych e/zniechęcić innych do zadawania kłopotliwych pytań w przyszłości. Czy przedstawiona wyżej metoda jest stosowana
w Kozłowie oceńcie sami na podstawie czterech poniżej wybranych przykładów.
Przykład 1: w kwietniu ub. roku, niżej podpisany był obecny na spotkaniu wójta z miejscową społecznością w Kępiu. Po zakończonym
zebraniu udało mi się dopaść wójta w korytarzu i poprosiłem go o odpowiedź na pytanie o dalsze plany gminnej władzy wobec budynku
szkoły w Kępiu. I co usłyszałem w „odpowiedzi”? Cyt. z pamięci: ja wiem i mogę panu przypomnieć jak pan działał w klubie „Pogoń”!
Przykład 2: radny Tadeusz P., który ośmielił się krytykować politykę finansową i oświatową gminy oraz zadawać kłopotliwe pytania
w tych tematach usłyszał w „odpowiedzi” również pytanie: czy płaci pan gminie podatki od prowadzonej działalności gospodarczej!
Przykład 3: oddajmy głos radnemu Jerzemu C.: zostaję zaatakowany krzykiem i rzucaniem kalumnii gdy zadaję konkretne pytania
dotyczące pomniejszenia budżetu. Nie otrzymuję odpowiedzi, ale za to słyszę „ja mam na pana dowody odpowiedzialności karnej”.
Przykład 4: Na marcowej sesji RG mieszkaniec Przybysławic Grzegorz M. pytał dlaczego, mimo złożonej przez wójta obietnicy, dotąd
nie został naprawiony fragment gminnej drogi. I co usłyszał w odpowiedzi? Czy pan podłączył się już do gminnego wodociągu!
JPJ
Ciekawostki.
#/ Miechowscy radni powiatowi na przedświątecznej sesji wyrazili zgodę na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej
Marii Panny Matki Kościoła w Przesławicach. Przyznana przez starostwo kwota 10 tys. złotych zostanie przeznaczona na renowację ołtarza
w miejscowym kościele. Klasycystyczny ołtarz jest wpisany do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego.
#/ Dzięki dociekliwości radnej Rady Powiatu Lidii Baranowskiej dowiedzieliśmy się o „niezwykle dotkliwej” karze jaka spotkała naczelnika Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Miechowie Janusza Skórę. Został on ukarany przez Starostę za przestępstwo, jakiego
dopuścił się jego podwładny (jeden z pracowników wydziału pobierał od klientów pieniądze za rejestrację pojazdów, ale te zamiast do kasy starostwa,
trafiały do jego kieszeni). Starosta Marian Gamrat poinformował, że na naczelnika została nałożona kara porządkowa oraz został pozbawiony
przysługującej mu premii. - Muszę przyznać, że była to dla mnie bardzo trudna decyzja, gdyż w mojej ocenie naczelnik zachował się w tej sytuacji
właściwie. To jego postawa pozwoliła na wykrycie całej sprawy oraz zabezpieczenie dowodów – ubolewał nad swą decyzją włodarz powiatu.
ECHA Z GMINY I MIASTA.
Lekcja patriotyzmu.
Przed obchodami 222 rocznicy Konstytucji 3 Maja, Burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski zorganizował i wziął udział
w nieco nietypowej lekcji patriotyzmu. 24 kwietnia w amfiteatrze przy Miechowskim Domu Kultury rozbrzmiało „Wspólne
Śpiewanie”. Pieśni patriotyczne śpiewały dzieci z przedszkoli i miechowskich szkół gminnych. Impreza odbyła się w ramach
projektu „Młodzież pamięta”, w którym młodzi Miechowianie aktywnie uczestniczą już od 12 lat. Zainaugurowała ona
współpracę młodzieży województw – małopolskiego i świętokrzyskiego. Wydarzenie zostało dofinansowane przez
Województwo Małopolskie w ramach programu „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa”. Imprezę prowadziły: Ewa Oleksy
i Weronika Zagajewska. Na scenie amfiteatru wystąpiły dzieci z miechowskich przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych w:
Pstroszycach, Bukowskiej Woli, Pojałowicach, Jaksicach, SP nr 1 i SP nr 2 w Miechowie oraz Gimnazjum nr 1 w Miechowie.
Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Mariusz Cupiał z Małopolskiego Centrum Edukacji MEC. Idea wspólnego patriotycznego
śpiewania bardzo się spodobała władzom sąsiedniego województwa. Na inaugurację w/w projektu przybyła do Miechowa liczna
delegacja władz województwa świętokrzyskiego: Małgorzata Kowalińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Renata Świercz, Kierownik
Oddziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Jolanta Sikora, pracownik Oddziału
Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Norbert Krzystanek, Dyrektor Wydziału
Rozwoju Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Jarosław Machnicki, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury
w Kielcach. Jak zauważył Burmistrz Marczewski była to pierwsza oficjalna wizyta władz województwa Świętokrzyskiego od momentu
przejścia powiatu miechowskiego do województwa Małopolskiego. Małopolski Urząd Marszałkowski reprezentował w naszym mieście
Wicemarszałek Województwa Wojciech Kozak. Kolejne „Wspólne śpiewanie” odbędzie się w listopadzie w Jędrzejowie.
Miechowianie sadzili drzewa.
27 kwietnia Burmistrz Dariusz Marczewski zorganizował akcję sadzenia drzew w Parku Miejskim i na zrekultywanym miejskim
wysypisku. Sadzili wszyscy chętni. Pani poseł Lidia Gądek wraz z aktywistami Platformy Obywatelskiej, Burmistrz i jego urzędnicy,
radni Rady Miejskiej ze swymi pociechami, członkowie Koła Wędkarskiego i mieszkańcy miasta. Posadzono kilkaset drzewek. Po
pracy wszyscy odpoczywali i raczyli się świetną grochówką przygotowaną przez firmę pana Wiesława Zdeba.
Poniżej fotoreportaż.
Wydarzyło się w naszym mieście.
#/5 kwietnia Dariusz Marczewski podpisał umowę w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eINCLUSION. Projekt zakłada zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnego sprzętu i oprogramowania
dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Całkowita wartość projektu: 790 455,50 zł. Na uwagę zasługuje fakt, iż jest on w 100 % finansowany
z funduszy europejskich. W ramach tego naboru pozytywnie ocenianych zostało 57 wniosków złożonych przez samorządy z całej Polski. W notebooki
wraz z przyłączem internetowym i abonamentem zostanie wyposażonych 35 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (osoby
niepełnosprawne, w trudnej sytuacji materialnej) oraz szkoły gminne: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie (30 notebooków), Gimnazjum Nr 1 (30
notebooków), Szkoła Podstawowa w Jaksicach (10 notebooków), Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli (9 notebooków), Szkoła Podstawowa w
Pojałowicach (9 notebooków),Szkoła Podstawowa w Pstroszycach (5 notebooków)
#/10 kwietnia w Sali konferencyjnej UGiM odbyło się spotkanie informacyjne „Salon Sześciolatka”. Nadchodzący rok szkolny jest ostatnim, w którym
Państwo decydują o rozpoczęciu przez Wasze sześcioletnie dziecko edukacji szkolnej, dlatego zorganizowaliśmy to spotkanie aby pomóc Państwu w
tej ważnej decyzji – mówił otwierając salon sześciolatka Burmistrz Marczewski. Małopolski Wicekurator Grzegorz Baran w swoim wystąpieniu zwrócił
uwagę na zmianę podstawy programowej w klasach I – III, która zakłada m.in. naukę czytania i pisania, a także odpowiednie przygotowanie szkół na
przyjęcie sześciolatków. Pani Jolanta Szewczyk oraz Anna Jasica z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miechowie przedstawiły prezentację
multimedialną na temat gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego oraz osiągnięcia przez niego odpowiedniego rozwoju psychofizycznego.
Prezentacja miała ułatwić rodzicom ocenę przygotowania swoich dzieci do wcześniejszego podjęcia nauki w szkole. Dyrektorzy sześciu szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina, wspólnie z nauczycielami, na swoich stoiskach prezentowali walory swoich szkół oraz
osiągnięcia podopiecznych sześciolatków. W trakcie spotkanie rodzice mieli możliwość indywidualnych konsultacji z przedstawicielami Kuratorium
Oświaty, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych.
#/17 kwietnia Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów gościł delegację uczniów z Prywatnego Katolickiego Liceum
w Longeron. Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili Miechów w ramach polsko-francuskiej wymiany młodzieży jaka prowadzona jest od kilku lat przez
Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie z tamtejszą szkołą francuską. Podczas spotkania burmistrz opowiedział o swej pracy i funkcjonowaniu samorządu
gminnego, prowadzonej współpracy z miastami partnerskimi oraz o planach rozwoju gminy Miechów.
ECHA WYDARZEŃ.
Powiatowa lecznica znów chora na brak środków.
Dyrekcja Szpitala św. Anny zaplanowała na lipiec rozpoczęcie termomodernizacji obiektów szpitalnych. Z-ca Dyrektora ds.
Technicznych Ł.Orłowski poinformował, że placówka wydaje rocznie na nośniki energii (gaz, energia el.) ponad 1,2 mln. zł. Twierdzi, iż
z wykonanego audytu wynika, że po ociepleniu budynków koszta te spadną nawet o 40%! Ponieważ planowana termomodernizacja
ma kosztować ok. 3 mln. zł, więc, jeśli audyt mówi prawdę, inwestycja zwróci się już po 6 latach! Planowana inwestycja to nie tylko
docieplenie budynków ale także modernizacja centralnego ogrzewania na wszystkich poziomach szpitala oraz montaż kolektorów
słonecznych o powierzchni 230 metrów kwadratowych do ogrzewania wody użytkowej. Pomysł wydaje się mieć same plusy jest „tylko”
jeden problem: skąd wziąć owe 3 miliony? Oto planowany montaż finansowy. Podstawowym źródłem środków ma być Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma dofinansować zadanie kwotą 900 tys. zł a na pozostałe ok. 2,3 mln. zł,
placówka może otrzymać pożyczkę pod warunkiem, że powiat zostanie jej poręczycielem. Pożyczkę spłacać będzie w kwartalnych
ratach po ok. 50 tys. zł szpital, ale 500 tys. musi wyłożyć od zaraz. Pieniądze na zapłatę kolejnych rat mają zostać wygospodarowane
właśnie z oszczędności na zużyciu energii. Jest także szansa pozyskania jeszcze jednego dofinansowania. Szpital złożył wniosek
o pozyskanie funduszy z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Może to być ok. 700 tys. zł dotacji w ramach projektu
dotyczącego poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Inwestycja ma się rozpocząć w lipcu, a zakończyć w październiku tego roku.
Komenda Powiatowa Policji w nowej siedzibie.
Jeszcze w tym roku powinna rozpocząć się budowa nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie. Ma to być
okazały gmach o powierzchni użytkowej 2 400m.kw. plus zabudowania gospodarcze, parkingi i policyjne garaże. Obecny
budynek ma być wyburzony a na jego miejscu powstaną parkingi. Koszt inwestycji ma oscylować w granicach 15 mln. zł.
Inwestycję będzie finansował budżet państwa. Jednak miejscowy komendant liczy także na pomoc samorządów Miechowszczyzny
w finansowaniu zadania. Podobno są wstępne ustalenia, iż budżety samorządów wyasygnują ok. 250 tys. zł, które to środki zostaną
przeznaczone na opracowanie dokumentacji zadania i wykonanie wstępnych prac. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Rada
Powiatu Miechowskiego przeznaczyła na pomoc dla Policji 70 tys. zł. Również Rada Miejska uchwaliła kwotę 61 tys. zł na ten cel.
Działkę pod budowę nowej siedziby na ulicy Prusa przekazało Starostwo Powiatowe. Zakończenie inwestycji jest planowane w 2016r.
Sukces siatkarek miechowskiego Gimnazjum.
W roku szkolnym 2012/13 drużyny siatkarskie chłopców i dziewcząt z Gimnazjum
nr 1 w Miechowie, wzięły po raz pierwszy udział w rozgrywkach tzw. Jurajskiej Ligi
Siatkarskiej. W Lidze grało ze sobą 12 zespołów reprezentujących: Klucze,
Kroczyce, Łazy, Miechów, Ogrodzieniec, Olkusz, Pilicę, Porębę, Włodowice,
Wolbrom, Szczekociny i Żarnowiec. Spory sukces zanotowały młode
Miechowianki, które wywalczyły awans do najlepszej czwórki rozgrywek. Finały
Jurajskiej Ligi Siatkarskiej rozegrane zostały w dniu18 kwietnia w hali sportowej
Zespołu Szkół w Pilicy. Nasze dziewczęta najpierw pokonały Pilicę a w meczu
o 1-sze miejsce uległy siatkarkom z Żarnowca. Miechowskie Gimnazjum
reprezentowały: Magdalena Strzelec (kapitan drużyny), Weronika Grzywnowicz,
Ewa Łach,
Aleksandra Łyczko,
Klaudia Kałuzińska, Klaudia Kopeć,
Katarzyna Starościak, Jagoda Stawiarska, Paulina Wiejak, Katarzyna
Wysocka, Ewa Żychowicz. Trenerką zespołu jest pani Jolanta Napora.
„Wiedziałam, że dziewczęta są zgrane, że potrafią grać. Jednak nie spodziewałam
się, że zajdziemy tak wysoko, że osiągniemy taki sukces”- powiedziała tuż po
zakończeniu rozgrywek finałowych p. Jolanta Napora. „Wiele godzin treningów, może odrobina nerwów, ale przede wszystkim
cierpliwość i niezmordowana wola walki, którą wykazały się dziewczyny”- taki przepis na odniesienie końcowego sukcesu zdradziła
trenerka drużyny z Miechowa. Dziewczęta imponowały zgraniem, skutecznymi akcjami i umiejętnością mobilizacji w decydujących
chwilach. Turniej finałowy odbył się w atmosferze fair play. Był także okazją do nawiązania nowych znajomości oraz konfrontacją
różnych stylów gry. Medale i puchary wręczyli dziewczętom dyrektorzy Gimnazjów w Pilicy – p. Leszek Sobota i Miechowa p. Zofia
Piechowicz. Statuetkę dla najlepszej zawodniczki w drużynie miechowskiej otrzymała Magda Strzelec. Nieco gorzej wypadli
miechowscy gimnazjaliści. Chłopcy, trenowani przez panią Ewę Pituch nie zdołali wywalczyć awansu do finałowej czwórki.
WN
ZAPROSZENIE!
Działaj z nami! Dołącz do Com-Com Zone Miechów!
Centrum Rozwoju Com-Com Zone Miechów zaprasza do
Współpracy firmy zainteresowane wynajmem powierzchni
dostosowanej do prowadzenia kawiarni oraz strefy SPA.
Oferujemy do wynajęcia powierzchnię na terenie kręgielni (80 m kwadratowych) oraz
pomieszczenia SPA (hall, pomieszczenia dostosowane do wyposażenia solarium, salonu
masażu oraz pomieszczenie z jacuzzi o łącznej powierzchni ponad 70 m kwadratowych).
Centrum Rozwoju
Com-Com Zone Miechów
ul. M. Konopnickiej 4
32-200 Miechów
Tel: 412 308 000
E: [email protected]
Firmy zainteresowane uzupełnieniem oferty Com-Com Zone Miechów i dotarciem do szerokiego grona
odbiorców naszych usług sportowych prosimy o kontakt.
Zamiast FELIETONU.
Z kart historii. Wstydliwa rocznica.
Wstęp. 18 kwietnia 1964r. czarna wołga na cywilnych numerach czekała na Okęciu. Mężczyźni z wołgi byli funkcjonariuszami MO
a pasażerem samolotu, którego aresztowali – Stanisław Wawrzecki dyrektor państwowego przedsiębiorstwa „Miejski Handel
Mięsny Warszawa-Praga”. Taki był początek głośnej "afery mięsnej”, która w latach sześćdziesiątych zelektryzowała całą Polskę.
Fabuła. W 1964 roku ster władzy dzierżyła ekipa Władysława Gomułki. Co ma aresztowanie dyrektora do osoby I sekretarza Komitetu
Centralnego PZPR? Zdaniem historyków i tych, którzy śledzili proces Wawrzeckiego ma i to wiele. Żeby zrozumieć tę zależność
trzeba poznać tło wydarzeń, które poprzedziły filmowe aresztowanie na Okęciu. Młodzi czytelnicy nie mogą pamiętać, że początek lat
sześćdziesiątych w Polsce to czas, kiedy mięsa się nie kupowało, ale się je zdobywało. Produktu brakowało na sklepowych półkach.
Propaganda robiła co mogła, lansując np. w narodzie idee "bezmięsnych poniedziałków", ale coraz bardziej jasne było, że bez
wskazania winnych mięsnego deficytu się nie obejdzie. Oczywiste było, że partia za to nie może odpowiadać, a towarzysz Gomułka
oczekiwał wyników, sukcesu walki ze spekulantami, wskazania winnych. Padło na Wawrzeckiego. Nie tylko. W ówczesnej Polsce
w związku z nadużyciami w handlu mięsem prowadzono ponad 40 śledztw i aresztowano kilkaset osób zamieszanych w proceder.
Straty malwersacji szacowano na kilkadziesiąt milionów złotych, a cała sprawa miała taki zasięg, że w partii-matce powstała specjalna
komisja do jej wyjaśnienia. Afery mięsne wybuchały w różnych rejonach kraju i tylko wtedy, gdy zamieszani w nie byli wysocy
funkcjonariusze ówczesnego ustroju, były po cichu zamiatane pod dywan. Wtedy kończyło się zazwyczaj na utracie stanowisk.
W przypadku warszawskiego wątku afery sytuacja potoczyła się inaczej. Sprawie nadano olbrzymi rozgłos. Wyroki miały być surowe.
Stanisława Wawrzeckiego (zdj. obok) peerelowskie media nazwały "dyktatorem mięsnym ze
Śródmieścia". Czterech innych dyrektorów przedsiębiorstwa, czterech kierowników sklepów
mięsnych i właściciela prywatnej masarni, którzy również zasiedli na ławie oskarżonych
dziennikarze nazwali "przestępczym gangiem". Wawrzecki przyznał się przed sądem do
przyjmowania łapówek od kierowników sklepów, w sumie około 3,5 mln złotych. Ale zwykły
skądinąd proces o malwersację przerodził się w pokaz siły ówczesnej władzy. Sprawa trafiła na
wokandę Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, ale do prowadzenia tego pokazowego procesu
oddelegowano sędziego z Sądu Najwyższego Romana Kryże. Kluczowy dla sprawy był fakt, że
proces odbywał się w tzw. „trybie doraźnym”. Zastosowanie trybu doraźnego umożliwiał dekret
PKWN z 1945 roku, na który powołał się prokurator formułujący akt oskarżenia. Na czym polega różnica? Dzięki zastosowanemu
trybowi doraźnemu dla oskarżonych można było żądać surowych kar – z karą śmierci włącznie. Gdyby proces toczył się normalnie –
zgodnie z obowiązującym kodeksem z 1928 roku – Stanisław Wawrzecki za branie łapówek mógłby trafić za kratki na maksymalnie
pięć lat. Prokurator skwapliwie skorzystał z tego przywileju i zażądał w sumie trzech wyroków śmierci. Ostatecznie sąd na karę śmierci
skazał tylko Stanisława Wawrzeckiego, w pozostałych przypadkach wydając wyroki dożywotniego więzienia (dla czterech dyrektorów
przedsiębiorstwa) i kary od dziewięciu do dwunastu lat więzienia (dla pozostałych oskarżonych). Orzeczenie wobec
Wawrzeckiego, dyrektora warszawskiego Miejskiego Handlu Mięsem, było jedynym wykonanym w PRL po 1956 r. wyrokiem śmierci za
przestępstwo gospodarcze. Według wielu opinii, był to "mord sądowy", a wyrok wydano faktycznie na najwyższych szczeblach władzy nalegać miał na to szef PZPR Władysław Gomułka. Żona i trzej synowie Wawrzeckiego dowiedzieli się o jego egzekucji z gazet.
W aktach sprawy nie zachowały się przemówienia końcowe; nie ma zapisu rozprawy ani protokołu wykonania wyroku. "Wobec
grabieżców mienia społecznego sięgającego milionów złotych nie może być w Polsce Ludowej, która z ogromnym trudem i wysiłkiem
całego społeczeństwa odbudowuje zgliszcza i ruiny pozostawione przez wojnę, żadnego pobłażania i tego rodzaju wrzód na
organizmie zdrowego społeczeństwa musi być wypalony do korzeni" - czytamy w uzasadnieniu wyroku sygnowanym przez Romana
Kryże. Sylwetka sędziego. Ur. w 1907r. we Lwowie, zm. w 1983r. funkcjonariusz stalinowskiego aparatu represji. Podpułkownik WP
orzekający w procesach politycznych. Wydał wyroki skazujące w ponad 100 procesach członków organizacji niepodległościowych,
w tym 8 wyroków śmierci na żołnierzy AK. Wiele z wyroków wydanych przez niego zostało uznanych po 1989r. za mordy sądowe.
Bezwzględność w wydawaniu wyroków śmierci w okresie stalinowskim przyczyniła się do ukucia powiedzenia: „Sędzia Kryże – będą
krzyże”, a także określenia „ukryżować”. Określenia tego używał m.in. znany adwokat i obrońca w procesach politycznych Władysław
Siła-Nowicki. Jako ciekawostkę należy odnotować fakt, że syn Romana Andrzej Kryże w 1970 ukończył prawo na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej działał od lat 70. do rozwiązania. W 1979
skazał działacza Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela Adama Wojciechowskiego na karę więzienia za napaść i pobicie trzech
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W marcu 1980 jako sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie skazał na karę aresztu
zasadniczego Andrzeja Czumę, Wojciecha Ziembińskiego i Bronisława Komorowskiego za publiczne stwierdzenie, że PRL nie
jest państwem niepodległym i zorganizowanie w Warszawie 11 listopada 1979 obchodów Święta Niepodległości. Wykonane wyroki
zostały skasowane przez Sąd Najwyższy. W roku 2007 Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił kandydaturę Andrzeja
Kryże, do powołania na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Krajowa Rada Sądownictwa odrzuciła ten wniosek.
Później Zbigniew Ziobro mianował Andrzeja Kryże prokuratorem Prokuratury Krajowej. Od listopada 2005 do maja 2006 był z
ramienia Prawa i Sprawiedliwości sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Epilog: #/ W 2004 r. Sąd Najwyższy - uwzględniając kasację ówczesnego rzecznika praw obywatelskich Andrzeja Zolla - orzekł,
że wyroki z 1965 roku w aferze mięsnej zapadły z rażącym naruszeniem prawa i uchylił je, a postępowanie wobec wszystkich
10 skazanych umorzono, bo żaden z nich już nie żył, a sprawa przedawniła się w 1989 r. Sąd Najwyższy podkreślał, że wyrok nie służy
pełnej rehabilitacji skazanych, gdyż nawet Rzecznik Praw Obywatelskich nie podważał ich winy.
#/ W 2007 r. warszawski sąd uznał, że bliscy Wawrzeckiego nie dostaną rekompensaty za skonfiskowany wówczas majątek mieszkanie, dom pod Warszawą i kilka kg złota w sztabkach oraz biżuterię. Wniosek oddalono, bo kara przepadku mienia - według
sądu - była karą obligatoryjną i zostałaby zastosowana także w przypadku, gdyby w 1965 r. zapadło inne orzeczenia. Wcześniej sąd
przyznał jego żonie i jednemu z synów po 108 tys. zł odszkodowania. W początkach lutego br. Sąd Okręgowy w Warszawie
nieprawomocnie nakazał ministrowi sprawiedliwości wypłatę 200 tys. zł odszkodowania innemu synowi skazanego, Andrzejowi. Sąd
uznał związek przyczynowy między przekroczeniem uprawnień przez nieżyjących już sędziów, którzy wydali wyrok śmierci, a szkodą,
jaką dla powoda była utrata ojca. Sąd podkreślił, że gdyby nie bezpodstawnie zastosowany przez sąd PRL tryb doraźny, Wawrzecki
nie zostałby skazany na śmierć. Według sądu, tamten proces miał na celu "określony cel propagandowy" i był "przygotowywany
w różnych kręgach" - dlatego odszkodowanie ma wypłacić "jednostka nadrzędna" wobec sądu PRL.
#/ Pion śledczy IPN oskarżył 85-letniego W., nadgorliwego prokuratora z "afery mięsnej" ("wrzód musi być wypalony do korzeni" –
grzmiał na procesie), o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków - za co groziła kara do 3 lat więzienia. Według IPN,
mimo braku podstaw do prowadzenia procesu w trybie doraźnym, bezzasadnie powołał się na dekret z 1945 r. o postępowaniu
doraźnym, składając na tej podstawie wnioski o trzy kary śmierci dla oskarżonych (gdyby nie zastosowano trybu doraźnego, nie można
byłoby orzec kary śmierci). Stołeczny sąd umorzył jednak proces prokuratora, który żądał kary śmierci wobec Stanisława
Wawrzeckiego. Powodem takiego postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli był "brak znamion czynu zabronionego"
Feliksa Eugeniusza W. Według sądu W. nie może odpowiadać za decyzje sędziów ze sprawy Wawrzeckiego (nikt z nich już dziś nie
żyje). IPN zapowiedział zażalenie na tę decyzję. Rozstrzygnięcie wkrótce.
Z KRAJU I ZE ŚWIATA.
S
STTR
RO
ON
NN
NIIC
CZ
ZYY PPR
RZ
ZEEG
GLLĄ
ĄD
D PPR
RA
AS
SYY II IIN
NTTEER
RN
NEETTU
U..
PPAAR
RLLAAM
MEEN
NTTAAR
RZZYYŚŚC
CII PPR
RAAC
CU
UJJĄĄ II …
… ZZAAR
RAABBIIAAJJĄĄ..
#/ 5 kwietnia Sejm odrzucił wniosek Solidarnej Polski o wotum nieufności wobec ministra transportu Sławomira Nowaka. Za
wnioskiem było 210 posłów (w tym 3 posłów PSL), 228 było przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Podczas debaty nad
wnioskiem premier Donald Tusk oświadczył, że ministra transportu bronią fakty i liczby, a wniosek o wotum nieufności nazwał
"szóstym już pustym spektaklem". - Wreszcie pojawili się ludzie, i do takich należy również minister Nowak, którzy nie gadają tylko
budują - podkreślił premier. Nowak przedstawił stan realizacji dziesięciopunktowego programu bezpieczeństwa dla kolei: do 2015 r. ma
zostać przebudowanych ok. 1,4 tys. przejazdów kolejowych i ponad 4 tys. rozjazdów. W najbliższym czasie zostanie ogłoszonych
ponad 50 przetargów na ponad 700 km nowych dróg ekspresowych za 31 mld zł. Zadeklarował też, że 1 stycznia 2014 r. ruszy
program "Mieszkanie dla młodych". Podczas debaty poseł Bartłomiej Bodio poinformował, że rezygnuje z członkostwa w klubie
Ruchu Palikota. - Uważam tę dyskusję za populistyczną i niemerytoryczną. Jako szef zespołu infrastruktury Ruchu Palikota tylko ja nie
podpisałem się pod wnioskiem o odwołanie. Nie zgadzam się z nim, ta debata nic nie wnosi - oświadczył Bodio. Wniosek o odwołanie
Nowaka przygotowała Solidarna Polska, podpisali się pod nim także posłowie Ruchu Palikota i SLD, a poparli go również posłowie PiS.
Ciekawostka: Poseł wnioskodawca Patryk Jaki z SP postawił przed Tuskiem i Nowakiem słoik, w którym miała być pluskwa. - To jest
pluskwa, która zajęła miejsce pasażerów w polskich pociągach - ironizował. Słoik trafił do entomologa Stefana Niesiołowskiego z PO,
który stwierdził, że w środku jest karaluch. Wg posła A.Mularczyka Niesiołowski rzucił do Jakiego: »to karaluch, ty nieuku«.
#/ Ile zarabiają posłowie u nas i na świecie? Oto wyniki badań Niezależnej Komisji ds. Standardów Parlamentarnych (IPSA).
1. Posłowie w Japonii zarabiają najwięcej wśród polityków całego świata. Podstawowa pensja wynosi tam aż 846 270 zł rocznie.
2. Parlamentarzyści w Australii też nie mają najgorzej i mogą liczyć na 616 426 zł rocznie.
3. Choć Włochy od lat borykają się z problemami finansowymi, podstawowa pensja tamtejszych posłów wynosi aż 575 746 zł rocznie.
4. Wbrew obiegowym opiniom, amerykańscy kongresmeni rocznie zarabiają „tylko” 550 931 zł.
5. Dla Polaków niespodzianką może być wysokie miejsce kanadyjskich posłów. Według IPSA zarabiają oni 506 512 zł rocznie.
6. W Norwegii podstawowa pensja dla posła wynosi 384 864 zł rocznie.
7. W Irlandii podstawowe wynagrodzenie dla parlamentarzysty wynosi 379 902 zł rocznie.
8. Nasi zachodni sąsiedzi Niemcy nie są zbyt rozrzutni. U nich reprezentanci narodu rocznie zarabiają 337 138 zł.
9. Brytyjscy posłowie mogą liczyć na 335 244 zł wypłaty rocznie.
10. Kolejni w zestawieniu są posłowie ze Szwecji. Rocznie zarabiają 325 585 zł.
11. We Francji podstawowe wynagrodzenie parlamentarzysty wynosi 271 233 zł rocznie.
12. Nieco mniej niż Francuzi zarabiają posłowie ze Szwajcarii. Rocznie na ich konta wpływa 260 476 zł.
13. Jednym z krajów, w których parlamentarzyści zarabiają najmniej, jest Hiszpania. Mogą liczyć na zarobki rzędu 138 355 zł rocznie.
14. Choć w Polsce wiele mówi się o zarobkach posłów to w rzeczywistości ich pensje nie powalają na ziemię. Polscy
parlamentarzyści rocznie zarabiają 118 708 złotych. Z takim wynikiem zajęli zdecydowanie ostatnie miejsce w rankingu.
ZNALEZIONE W INTERNECIE .
#/ Jak w banku.
Średnia płaca top menedżera w branży bankowej wzrosła w ubiegłym
roku o 10,5 proc., do ponad 2,3 mln zł, ustanawiając historyczny
rekord. Przeciętny Kowalski na takie wynagrodzenie musiałby
pracować ponad 47 lat. Najlepiej zarabiał Luigi Lovaglio, prezes Banku
Pekao. Zainkasował w 2012 roku ponad 4,5 mln zł. Z kolei Cezary
Stypułkowski, szef BRE Banku, razem z 2 mln zł premii za 2011 rok w
ubiegłym zarobił prawie 4,3 mln zł. W czołówce jest też Sławomir
Sikora, prezes Banku Handlowego, z 3,8 mln zł.
#/ Rewolucja w oponach.
Projektantom z pomocą przyszła natura
ze strukturą plastra miodu. Okazało się, że
zapewnia ona parametry bardzo zbliżone
do klasycznych, pneumatycznych opon.
Cel:
zwiększenie
sztywności opony
w każdych warunkach tak, by można było
przewozić ładunki o bardzo zróżnicowanej
masie. Dodatkowymi korzyściami z zastosowania „plastra miodu” jest
redukcja hałasu oraz temperatury opon podczas jazdy.
#/Polska specjalność.
Co roku fiskus dostaje około 5-6 tys. informacji, że były mąż albo
szef krwiopijca oszukuje skarbówkę. Jedni robią to z zazdrości, inni
uważają to za swój obywatelski obowiązek. W czasie składania PIT
niektórzy z nas rozliczają nie tylko swoje podatki, ale też np. sąsiadów.
#/ Nie ma to jak na cmentarzu!
Bezdomny z serbskiego miasta Nis od 15 lat mieszka w grobie na
opuszczonym cmentarzu. - Na początku bałem się, ale teraz bardziej
lękam się żyjących niż martwych - powiedział 40-letni Bratislav
Stojanovic, który zdecydował się zamieszkać na cmentarzu po tym, jak
spłonął jego rodzinny dom. W pożarze zginął wtedy jego ojciec. - Gdy
znalazłem sie na ulicy, kilkukrotnie zostałem okradziony przez innych
bezdomnych. Dlatego zdecydowałem się zamieszkać w miejscu, w
którym nikt nie będzie mnie niepokoił, nawet policja - mówi Serb.
Nekropolia jest bardzo stara. Serb prowadzi tam całkiem spokojne
życie, czasami miejscowi przynoszą mu jedzenie. Jak sam przyznaje,
ze swojego "mieszkania" zawsze wychodzi bardzo ostrożnie bo widok
żywego człowieka wychodzącego z grobu mógłby kogoś śmiertelnie
przerazić. W Serbii żyje ponad 200 tys. bezdomnych.
CYTATY.
#/ „Nie od dziś wiadomo, że Tusk i Kaczyński żyją w wieloletnim politycznym związku partnerskim, jeden bez drugiego
politycznie nie istnieje. Jest to jedyny związek partnerski, z którego legalizacji się nie ucieszę" (Armand Ryfiński, poseł Ruchu Palikota)
#/" Arcybiskup Głódź budził mnie w nocy, pijany, i kazał grać na akordeonie do tańca. Podczas pijackich biesiad wysyłał
mnie do miasta na poszukiwania odpowiedniego gatunku kiełbasy, kazał nalewać alkohol, krzycząc: Co ty, k..., nawet nalać
nie potrafisz! Rano na kacu żądał "actimelka" krzycząc: Bądź moim actimelkiem!"
(Ksiądz „przyboczny” abp Głodzia – wg. „Wprost”))
#/ ” Kino nam zrobiono o tym, jak Kaczor z Donaldem łapią się za dzioby i jeszcze każą nam za to płacić. I oni chcą, żebyśmy
oglądali takie kino, jak jednego zabraknie, to wymyślą sobie drugiego” ( Paweł Kukiz – „oburzony” artysta ))
#/ „Nowy papież nie przeprowadzi żadnej rewolucji w Kościele. Głódź nadal będzie w swoim pałacu biskupim, oskarżony o
molestowanie kleryków Paetz będzie mógł podrzucać im majtki, a Rydzyk będzie jeździł maybachem " (Robert Biedroń - poseł RP)
#/” Bardzo nabzdyczony i dumny prezydent średnio ważnego środkowoeuropejskiego kraju uparł się, by lądować we mgle
na kartoflisku. A potem, już po tragedii, poplecznicy tego prezydenta nie dopuszczają myśli, że to, co się stało, było wynikiem
głupoty i braku wyobraźni, tylko wymyślają inne przedziwne teorie"
(reżyser Juliusz Machulski o L.Kaczyńskim – dla Newsweeka)
#/"Jeżeli trzy osoby przeżyły katastrofę pod Smoleńskiem, a tak twierdzi Główny Śledczy RP ds. zamachu, to co się z nimi
stało pytam się? Dobili ich czy co? To są Tworki"
( Rafał Rogalski, były pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego o ostatniej teorii Antoniego Macierewicza)
#/"Jak rozum śpi to budzi się Antoni Macierewicz”
( Szef SLD Leszek Miller u Moniki Olejnik)
#/”Sprawy zaszły za daleko. Zakończmy ten makabryczny taniec na grobach ofiar Smoleńska” ( Andrzej Seremet – Prokurator Generalny)
#/” To, czego nigdy nie powinno się dzieciom robić, to mówić im: "jesteś katolikiem" albo "jesteś muzułmaninem". Mówienie
czegoś takiego to molestowanie seksualne. To ważne, by młodzi znali religię ale bez indoktrynacji” ( Richard Dawkins – prof. Oxfordu)
SONDAŻE, NOTOWANIA …
#/ 24.04.2013r. Sondaż Wirtualna Polska
PiS – 29%, PO – 28%, SLD – 12%, PSL – 6%, RJP – 6%, SP – 5%, PJN – 2% .
SPORT.
Najlepiej zarabiający piłkarze świata w sezonie 2012/13.
1.Samuel Eto'o (Kamerun) (zdj. obok) przez lata stanowił o sile FC Barcelony, a także Interu Mediolan, ale
postanowił odejść do dość egzotycznego klubu jakim była wówczas ekipa Anży Machaczkała. Teraz pozostaje
najlepiej zarabiającym piłkarzem świata, który biegając po boiskach ligi rosyjskiej inkasuje - 20 milionów euro.
2. David Silva (Hiszpania) - filigranowy pomocnik Manchesteru City doskonale odnalazł się w agresywnym,
angielskim stylu gry. Szejkowie zarządzający The Citizens przelewają na jego konto 13 milionów euro.
3. Yaya Toure (Wybrzeże Kości Słoniowej) - defensywny pomocniki Manchesteru City i reprezentacji Wybrzeża Kości
Słoniowej uchodzi za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Toure zarabia - 13 milionów euro.
4. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - skrzydłowy Realu Madryt zarabia rocznie ok. 13 milionów euro.
4. Lionel Messi (Argentyna) - geniusz futbolu, zdobywca czterech Złotych Piłek. O jego umiejętnościach piłkarskich można by
rozpisywać się godzinami. As FC Barcelony zarabia "skromne" 12,5 miliona euro.
5. Ashley Cole (Anglia) - obrońca Chelsea. Jjego zarobki są niebotyczne - 12,1 milionów euro.
6. Philipp Lahm (Niemcy) - prawy obrońca Bayernu Monachium zarabia rocznie 10 milionów euro.
7. Franck Ribery (Francja) - pomocnik Bayernu jest u szczytu formy. W tym sezonie zarabia okrągłe 10 milionów euro rocznie.
8. Thiago Silva (Brazylia) - jest jednym z najlepszych środkowych obrońców na świecie. Gra we francuskim PSG za 9,8 miliona euro.
9. John Terry (Anglia) - ostoja defensywy The Blues (Chelsea), wynagradzany jest kwotą 9,5 miliona euro.
10. Iker Casillas (Hiszpania) - bramkarz Realu Madryt. Ma już 32 lata i nie gra w 1-szym składzie ale zarabia 6 mln euro rocznie.
Dotychczasowe przychody półfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów: 1. Borussia Dortmund – 25,2 mln euro, 2. Bayern
Monachium i Barcelona – 24,7 mln euro, 4. Real Madryt – 24,2 mln euro.
Sport w Miechowie.
Piłka nożna - Oldboje zakończyli rozgrywki zimowe.
W niedzielę 7 kwietnia rozegrano turniej piłki nożnej o puchar burmistrza Miechowa. Był to ostatni z cyklu turniejów zimowych sezonu
2012/2013 w ramach Miechowskiej Ligi Powiatowej. Podobnie jak w poprzednich turniejach w hali przy Gimnazjum nr 1 w Miechowie
grały reprezentacje 5 gmin naszego powiatu: Charsznica, Gołcza, Miechów, Racławice i Słaboszów. Puchar Burmistrza Miechowa
zdobyli miejscowi wygrywając wszystkie cztery spotkania. Wyniki: 1m. Miechów 12pkt. bramki 16: 2, 2m. Charsznica 7pkt. br. 7:9,
3m. Gołcza 6pkt. br. 19:9, 4m. Słaboszów 4pkt. br. 13:8, 4m. Racławice 0pkt. br. 3:30. Najskuteczniejszy strzelec turnieju Adam
Woźniak 9 bramek. Puchar Fair Play Gołcza.
W maju rusza trzecia edycja letnich rozgrywek MLP.
Ostateczna klasyfikacja Miechowskiej Ligi Powiatowej za sezon zimowy 2012/2013.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa drużyny
Miechów
Charsznica
Gołcza
Słaboszów
Racławice
pkt
40
40
29
28
12
Bramki zd.
86
62
68
63
19
Bramki str.
37
44
59
54
75
uwagi
Puchar Starosty Miechowskiego
Puchar Fair Play
Liczne puchary i dyplomy (zdj-1), wręczali Wicestarosta Bogusław Miś, Burmistrz Dariusz Marczewski oraz Dyrektor Gimnazjum nr 1 Zofia
Piechowicz (zdj-2). Uhonorowane zostały wszystkie zespoły (zdj-3) ale zwycięzcą Ligi Powiatowej została drużyna Miechowa (zdj-4 i 5).
Najwięcej bramek zdobył Adam Woźniak – 30 trafień (zdj-6) a najmniej puścił Radosław Jurkowski (zdj-7). Obaj z gminy Miechów. Puchar dla
Gołczy odebrał przew. Rady Gminy Andrzej Dudka (zdj-8) a Tomasz Krochmal otrzymał dyplom dla najlepiej ubranego gracza ligi (zdj-9).
MKS Pogoń o krok od awansu.
Miechowska Pogoń jest już tylko o krok od awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. 20 kwietnia na
stadionie przy ul. Konopnickiej zwyciężyła lidera rozgrywek olkuskiej A klasy Leśnika Gorenice
i objęła prowadzenie w tabeli. Pierwszego gola zdobył w 76 minucie gry Pamuła a drugą bramkę
strzelił Florek już w doliczonym czasie gry. Na zdjęciu obok radość Miechowian po wygranym meczu.
Jeśli obie czołowe drużyny nie stracą punktów w dalszych rozgrywkach to górą będą Miechowianie,
którzy mają korzystny bilans bezpośrednich spotkań. Przegrali na wyjeździe 1:3 a u siebie wygrali
2:0. Mają także wyraźnie lepszy bilans bramkowy; 64:13 – Pogoń, 56:18 – Leśnik.
Siatkówka.
10 kwietnia siatkarze miechowskiego „Gryfa” rozegrali kolejny mecz w ramach krakowskiej 3 ligi TKKF. Ich przeciwnikiem był zespół
„Ad Operam” z Krakowa. W pierwszym secie Miechowianie ciągle prowadzili a ich przewaga wynosiła nawet 5 punktów. Jednak seta
wygrali goście 29:27. Drugi set zupełnie bez historii. Krakowianie prowadzili wysoko od początku by rozgromić Gryfa 25:15!
ŚWIERSZCZYK MIECHOWSKI.
Burmistrz Miechowa kadencji 2010-2014 działa.
Data i miejsce urodzenia: 28-03-1981, Miechów.
Wykształcenie: wyższe.
Zawód: pracownik samorządowy.
Stan cywilny: kawaler. Przynależność partyjna: -Wykształcenie: mgr - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział
Prawa i Administracji. Wynik – b. dobry. Studia Podyplomowe – UJ Kraków
Burmistrz Miechowa działa.
Wraz z nastaniem słonecznej wiosny pełną parą ruszają inwestycje gminne. Daje się zauważyć nową świecką tradycję. Każde
przekazanie placu budowy to okazja do krótkiego spotkania informacyjnego z udziałem radnych z danego terenu, burmistrza
i jego urzędników, wykonawcy oraz tzw. czynnika społecznego czyli przedstawicieli Rad Osiedlowych. I bardzo dobrze.
#/ 4 kwietnia nastąpiło przekazanie placów budowy pod inwestycję „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miechów”. Inwestycja
składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmie wykonanie odcinka kolektora sanitarnego dla części miejscowości Jaksic i Biskupic oraz
budowę kolektorów tłocznych. Drugi etap obejmie wykonanie trzech przepompowni ścieków w Przesławicach, Biskupicach i Jaksicach
wraz z pełnym wyposażeniem oraz kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Jaksice i Przesławice wraz z przyłączami do granic
działek. Wykonane zostaną również linie zasilające energetyczne oraz wjazdy i drogi techniczne dla pompowni. Wartość inwestycji
ok. 2,5 mln. zł, z czego 50% kosztów stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin zakończenia
realizacji: 2015 r. Inwestycja jest pierwszym etapem projektu, mającym na celu podłączenie kolejnych miejscowości (Biskupice,
Falniów, Falniów Wysiołek) do sieci kanalizacyjnej. Przekazanie placów budowy odbyło się przy udziale Dariusza Marczewskiego,
Burmistrza Gminy i Miasta Miechów, przedstawicieli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zarządu Dróg Powiatowych, firmy TK Telekom
oraz wykonawcy spółki „BUDKOMPLEX” z Bochni. Nadzór nad inwestycją objęło konsorcjum „WATER SYSTEM”.
#/ 10 kwietnia przekazano plac budowy pod inwestycję „Budowa punktów świetlnych dla terenu przejścia pieszego od ul.
Powstańców do ul. Jagiellońskiej”. Zadanie zrealizowane zostanie ze środków budżetu Gminy w kwocie 19 312,56 zł brutto.
Wykonawcą zadania jest Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych z Celin Krzysztofa Wojtala. W czynnościach przekazania
placu budowy uczestniczyli Burmistrz Dariusz Marczewski, radna Ewa Siudak oraz przew. Osiedla Nr 2 - Maria Morawska.
#/17 kwietnia nastąpiło przekazanie aż czterech placów budowy: przebudowa chodnika na ul. Szpitalnej w Miechowie – dł. 0,145
km, remont drogi gminnej na trasie Szczepanowice Parcela-Orłów - dł. 0,255 km, remont drogi gminnej na os. gen. Wł. Sikorskiego –
dł. 0,320 km oraz nakładka bitumiczna na ul. Prądzyńskiego, pomiędzy ul. Sowińskiego a drogą krajową E-7 – dł. 0,180 km. Koszt
realizacji poszczególnych zadań: ul. Szpitalna: 49 820,57 zł, Szczepanowice Parcela-Orłów: 45 576,68 zł, os. gen. Wł.
Sikorskiego: 117 996,89 zł oraz ul. Prądzyńskiego: 58 748,54 zł. Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych
z Miechowa oraz F.H.U. Krystyna z Wolbromia. Termin zakończenia robót: 31 lipca br.
#/24 kwietnia przekazano plac budowy w celu remontu ul. Marii Konopnickiej w Miechowie. Wartość inwestycji wynosi 729
509,35 zł, z czego 50% to dofinansowanie budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Termin zakończenia robót: 30 września. Przekazanie odbyło się w obecności Wiceburmistrza Andrzeja Banaśkiewicza, radnego
Mieczysława Kądziołki, Tadeusza Chwastka i Andrzeja Krzyżanowskiego z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Tadeusza Gajosa,
Przewodniczącego Osiedla Nr 5, pracowników Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska UGiM oraz wykonawcy firmy Gudrex.
HUMOR – nadesłane przez czytelników.
Obchodzimy setną rocznicę zatonięcia Titanica. Wbrew temu, co pokazują w polskojęzycznych multipleksach, czy w powtórkach reżimowej TV przebieg
katastrofy wyglądał zupełnie inaczej. Niezależnym badaczom znane są następujące fakty:
- obecność armatora i chęć pobicia rekordu prędkości na pokładzie w żaden sposób nie dowodzi naciskom wywieranym na kapitana.
- brak jest dowodów stwierdzających obecność armatora na mostku kapitańskim w dniu katastrofy.
- komisji badającej katastrofę nie przekazano wraku statku.
- dwóch wybitnych naukowców twierdzi, że nie jest możliwe, aby góra lodowa mogła zatopić tak wielki statek.
- góra lodowa mogła zostać wyprodukowana w sztucznych warunkach, aby odwrócić uwagę od prawdziwych przyczyn katastrofy.
Niezależni naukowcy radzieccy potwierdzają, że wykonanie takiej góry jest wykonalne.
- nierzetelnie przeprowadzone sekcje zwłok nie pozwalają stwierdzić, że ofiary utonęły, lub zmarły w wyniku hipotermii.
- pominięto zeznania świadków, twierdzących, że żyjące jeszcze ofiary dobijali harpunami wielorybnicy (!!!!)
Wobec w/w wątpliwości należy stwierdzić, że katastrofa ta była niczym innym jak dobrze ukartowanym zamachem. Należy przypomnieć, że wpływy z
filmu inspirowanego "katastrofą" wyniosły prawie 2 mld USD zasilając budżet syjonistycznej organizacji, jaką niewątpliwie jest Hollywood. Nasuwające
się dalej wnioski są już tylko oczywistą oczywistością. Sam Titanic zatonął, ale prawda zatopić się NIE DA !!!
Antoni Maciarewicz
Gmina Smarczewo pow. Śmiechow. (71)
Mimo, że od wyborów samorządowych minęły już 2 lata, były wójt Krzysztof Sosenka nie może pogodzić się z utratą swej posady. Funkcja radnego
powiatowego wcale go nie satysfakcjonuje. Gryzie wprawdzie swoim zwyczajem miejscowego starostę, który nie dał mu stołka w zarządzie, ale jego
permanentne pyskówki na powiatowych sesjach nie robią na rządzących większego wrażenia. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Dla
obserwatorów lokalnej sceny politycznej jest jasne, iż publiczne, nieustanne dawanie głosu we wszelkich sprawach mniej lub bardziej ważnych są raczej
obliczone na poklask i wzbudzenie zainteresowania swoją osobą gminnego elektoratu. Sprawa jest oczywista. Sosenka marzy o powrocie na wójtowski
stołek! Czymże byłby człowiek bez marzeń?! Jest w tym swoim dążeniu mocno zdeterminowany i podejmuje różnorakie działania mające doprowadzić
do jego reelekcji. Od czasu jak go wykopano z gminy stał się niezwykle aktywnym i gorliwym członkiem swej macierzystej partii czyli Prawi
i Sprawiedliwi Samorządowcy w skrócie PiSS. We władzach powiatowych wyciął wszelką konkurencję a z posłami jest za pan brat. Robi dużo szumu
wokół swej partii i swojej osoby wymyślając przeróżne działania pozorne. Nic z nich nie wynika ale jest okazja aby zaistnieć w lokalnych mediach.
Uruchomił także swoich dawnych małych współpracowników, którzy w Internecie plują ile się da na obecnych włodarzy gminy i powiatu. Stosują stare
wypróbowane, w słusznie minionym okresie, metody. Uważają, że najbardziej wierutne kłamstwo, najbardziej bezczelna nieprawda powtarzane
wystarczająco często stają się faktem. Przynajmniej medialnym. Ale to nie koniec na tym. Wysyłają donosy do różnych instytucji i agencji rządowych,
w których wypisują swoje życzeniowe dyrdymały. Czasem przynosi to taki efekt, że w celu sprawdzenia którejś z otrzymanych w/w drogą wiadomości
w siedzibach starostwa czy gminy zjawiają się funkcjonariusze jakiejś agencji powołanej do ścigania nadużyć w samorządach. I wtedy „sosenkowcy”
zacierają swe małe brudne łapki kolportując szeroko wywołany przez siebie fakt. Marzy im się zapewne scenariusz napisany przez niejakiego Feliksa
Dzierżyńskiego, który był podobno twierdził: daj mi człowieka a paragraf się znajdzie.
Najnowsze wieści ze Śmiechowa czytaj tylko u nas!!!
Poczta – czyli od Was do nos
Panie redaktorze. Chciałam zwrócić pana i nie tylko pana uwagę na problem, który staje się coraz poważniejszy także w naszym mieście. Problem jest
śmierdzący i nieco wstydliwy. Chodzi mi mianowicie o załatwiające się na naszych ulicach i skwerkach pieski. Wystarczy wyjść na ulicę aby zobaczyć
taką np. scenkę: właściciel prowadzi psa na smyczy i natychmiast się zatrzymuje jeśli jego pupilek na chwilę
przystaje aby załatwić swą naturalną potrzebę. Zwykle właściciel pieska zmusi go aby kupkę zostawił nie wprost
ECHO MIECHOWA
na chodniku tylko na pobliskiej trawie. Dobre i to. Na osiedlu Sikorskiego gdzie mieszkam niemal wszystkie
ISSN 1898-0716 Ns. Rej. Pr 152/08
osiedlowe psy mają swoją ubikację albo na zielonych skwerkach przy blokach, w przejściach między nimi albo na
Wydawca : Stowarzyszenie
terenach zielonych wokół gimnazjum, które jest celem najczęstszych wycieczek czworonogów. W kioskach Ruchu
Im. Macieja Miechowity
są w sprzedaży szufelki i miotełki do sprzątania psich kup i to za grosze. Trzeba tylko chcieć je używać.
ul. Targowa 6/3
32-200 Miechów
Redakcja : os. Młodych 5
Od redakcji: trudno się z panią nie zgodzić, że problem załatwiających się psów nie zaprząta wystarczająco dużo
Redaktor naczelny: J.P.Janus
uwagi służb, które powinny ten problem monitorować. Spróbujemy je uczulić na poruszone przez panią problemy.
Tel. red. 607-060-969
Kor: [email protected]
http://echomiechowa.iap.pl/

Podobne dokumenty

echa z gminy. - Echo Miechowa

echa z gminy. - Echo Miechowa Gmina Książ Wielki – do likwidacji Szkoła Podstawowa w Rzędowicach. Gmina Miechów – do likwidacji Szkoła Podstawowa w Parkoszowicach. (czytaj w numerze)

Bardziej szczegółowo

stronniczy przegląd prasy - Echo Miechowa

stronniczy przegląd prasy - Echo Miechowa wigilijne potrawy, ale także śpiewniki. Dzięki temu w Rynku rozbrzmiewały wspólnie śpiewane kolędy. Dla najmłodszych również przygotowano nies podziankę. Przed rozpoczęciem Wigilii Św. Mikołaj odwi...

Bardziej szczegółowo