Nr 8 2013 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2

Komentarze

Transkrypt

Nr 8 2013 Wieści z Dwójki - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2
„Wieści z Dwójki”
GAZETKA SSP NR 2 – IŁAWA
Z wielką przyjemnością przekazujemy do rąk naszych
wiernych Czytelników ósmy numer gazetki „Wieści z
Dwójki”. Tym razem przedstawiamy wszystkie
wydarzenia z życia szkoły w okresie od stycznia do
końca kwietnia 2013 roku.
2013 ROK
NR 8
Inne osiągnięcia:
•
•
Z życzeniami miłej lektury Opiekun Zespołu Redaktorskiego
„Wieści z Dwójki” – Grażyna Wiącek
Maria Szczekało kl. V d – 4. m. w
województwie
- opiekun p. Beata Waruszewska
Julia Tomaszewska kl. Va – 6. m. w
województwie
- opiekun p. Joanna Bakaluk
TEKST:
Beata Waruszewska
ALFIK HUMANISTYCZNY
KLAS IV - VI
KONKURS O PUCHATKU
ROZSTRZYGNIĘTY
Dnia 19 grudnia 2012 roku w Samorządowej Szkole
Podstawowej nr 2 w Iławie odbył się konkurs ALFIK
HUMANISTYCZNY. W konkursie wzięło udział 43
uczniów kl. IV-VI. Był to test jednokrotnego wyboru.
Uczestnicy zmagali się z pytaniami z zakresu języka
polskiego, historii, sztuki, przyrody i wiedzy ogólnej.
Organizatorem konkursu była: p. Beata Waruszewska.
W pracach komisji pomagała pani Lidia Miłosz.
Wyniki:
Dyplom uznania otrzymali:
•
•
•
Michał Wróblewski kl. VI a- op. p. Joanna
Bakaluk- 85, 83% punktów możliwych do
uzyskania, IV miejsce w województwie, 92.
miejsce w kraju
Anna Kołodziejczak kl. VI b- op. p. Lidia
Miłosz – 82,50% punktów możliwych do
uzyskania, VII miejsce w województwie, 211.
miejsce w kraju
Błażej Raszyński kl. VI a- op. p. Joanna
Bakaluk- 80% punktów możliwych
do
uzyskania, IX miejsce w województwie, 342.
miejsce w kraju
W grudniu 2012 r. wśród uczniów klasy III a odbył się
konkurs pod hasłem "Znam Kubusia Puchatka". Test
składał się z 27 pytań dotyczących przygód głównego
bohatera i jego przyjaciół. Wyniki konkursu:
I miejsce - Martyna Babraj
II miejsce - Izabela Januszewska,
Maja
Paluszewska
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-1-
NR 8/2013
III miejsce - Aleksandra Grajnert, Kaja Klimek,
Tomasz Stępień.
Nagrodami były książki ufundowane przez naszego
Gościa C. C. Milne oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody niespodzianki.
Odbyły się też liczne konkursy, m.in. na króla i
królową balu.
TEKST i FOTO:
Danuta Kołecka
BAL KARNAWAŁOWY
UCZNIÓW KLAS I – III
Karnawał to czas radości i zabaw. W okresie
poprzedzającym ferie zimowe w szkołach odbywają się
bale karnawałowe. Tak też było i w tym roku. Wszyscy
uczniowie klas I – III spotkali się w pięknie
przystrojonej sali gimnastycznej, która swoim
wystrojem
przypominała
iście
pałacowe
pomieszczenia.
Różnorodność
kostiumów
i
pomysłowość utwierdzała wszystkich w przekonaniu,
że do balu karnawałowego każdy przygotowywał się z
wielką starannością. Nad przebiegiem balu czuwała
pani Anna Zabłotna i pani Anna Patorska.
Dopracowany był każdy szczegół, zadbano o efekty
specjalne oraz znakomicie dobrano taneczną muzykę.
Miłe wspomnienie pozostawił wspólny taniec
wszystkich uczestników balu. O profesjonalny
przebieg układu choreograficznego macareny zadbała
pani Iwona Drzymalska.
Bal w odczuciu wielu osób zakończył się zbyt szybko.
Ale tak to już bywa, że w miłej atmosferze i podczas
dobrej zabawy czas płynie w przysłowiowym mgnieniu
oka.
Taniec ten okazał się swoistym rekordem szkoły,
bowiem na szkolnym parkiecie nigdy jeszcze
równocześnie nie tańczyło blisko trzystu uczestników.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-2-
NR 8/2013
Trzeszewskiej, Zofii Kołomańskiej, Karoliny Bożuta,
Alicji Nastaj, Marka Kornowskiego, Kacpra
Osmańskiego, Dawida Standarskiego oraz Piotra
Rackiego;
rodziców, nauczycieli oraz uczniów klas I-VI, którzy
hojnie zasilali puszki wolontariuszy;
wychowawców, którzy koordynowali zbiórkę fantów
w klasach;
nauczycieli, którzy aktywnie przyłączyli się do
organizacji akcji WOŚP w SSP 2: p. Anny
Zabłotnej, p. Grażyny Kołodziejek, p. Lidii Miłosz;
Środki pieniężne pochodziły z: loterii fantowej, aukcji
prac plastycznych wykonanych przez uczniów SSP2,
malowania twarzy oraz sprzedaży „serduszkowych”
pierników.
Ślemy podziękowania za ofiarność:
Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom
oraz wszystkim Pracownikom Samorządowej
Szkoły Podstawowej nr 2
za zaangażowanie w działania na rzecz WOŚP.
Dziękujemy za Wasze wielkie serca!!!
Samorząd Uczniowski SSP 2.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
TEKST i FOTO:
Anna Patorska
XXI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
UCZNIOWIE IV B NA KULIGU
W ostatnim tygodniu przed feriami spadł śnieg.
Uczniowie klasy IV b bardzo się z tego ucieszyli, bo to
oznaczało, że … możemy pojechać na kulig ! W
dobrych nastrojach wybraliśmy się do Windyk.
Zebraliśmy: 1467,33!!!
W Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 w Iławie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała przez 2
dni: 10 i 12 stycznia.
Tam przywitał nas pan Mirek, który chwilę później
zaczął zaprzęgać konie do sań. Podzieliliśmy się na
dwie grupy, które kolejno odbyły zimową jazdę. Sanie
ciągnęły dwa konie: Lotka i Lotus. Pozostały czas
można było spędzić bawiąc się wspólnie na śniegu.
Mieliśmy też okazję zajrzeć do stajni. Głaskaliśmy
konie, robiliśmy im zdjęcia a także karmiliśmy sianem.
Gospodarze poczęstowali nas ciepłym posiłkiem, który
rozgrzał nas i zregenerował siły.
Organizatorem imprez był Samorząd Uczniowski z
opiekunem, p. Anną Patorską. W tym roku zbiórka
pieniędzy zostanie przeznaczona dla ratowania życia
dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.
Zadowalająca suma – 1467 zł 33 gr, to efekt pracy:
uczniów – wolontariuszy: Małgorzaty Junker, Joanny
Kowalskiej, Julii Olszlegier, Alicji Jagielskiej, Julii
Chmielewskiej, Zuzanny Felczak, Natalii Kalisz,
Magdaleny Maruszak, Klaudii Olszewskiej, Klaudii
Sibon, Agaty Letka, Olgi Wiśniewskiej, Julii
Jankowskiej, Zuzanny Lewandowskiej, Natalii
Czas spędzony w Windykach minął szybko i
musieliśmy wracać. Wspomnienia z kuligu zostaną z
nami na długo, a gdy będzie okazja to pojedziemy tam
jeszcze raz.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-3-
NR 8/2013
Najwięcej, bo ponad 400 zł, zebrała klasa III b (wych.
Pani A. Zabłotna i pani A. Patorska). Klasa ta
otrzymała nagrodę finansową od Rady Rodziców, a
wręczyła ją przewodnicząca rady pani Magdalena
Grzybowska.
Ponad 200 zł zebrano w klasach: IIIA (wych. Pani D.
Kołecka), I d (wych. Pani B. Kosińska) i III c (wych.
Pani U. Złotowska). W klasach IV-VI po około 200 zł
zebrano w klasach V c (wych. Pani M. Dobecka) i IV d
(wych. Pani K. Byczkowska).
TEKST: Urszula Złotowska
i Róża Nitkowska
FOTO: Grażyna Wiącek
TEKST i FOTO:
Anna Werengowska
i Aneta Kurkielewicz
III D NA BALU W MIEJSKIM
PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM
GROSZ DO GROSZA W „DWÓJCE”
Na terenie szkoły w okresie świątecznym po raz
dziewiąty zbierano pieniądze na rzecz rodzinnych
domów dziecka. W akcję „Góra Grosza” zaangażowały
się wszystkie klasy. Szkołę zdopingowała nagroda (2
000 zł) otrzymana od organizatorów za ubiegłoroczną
akcję, czyli od Towarzystwa „Nasz Dom”.
W ostatni dzień nauki I semestru uczniowie klasy III d
bawili się na wspólnym balu karnawałowym z dziećmi
z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 2 w
Iławie. Panujący na dworze mróz nie stanowił żadnej
przeszkody. W przedszkolnej szatni uczniowie
przyodziali swoje karnawałowe stroje.
Wśród przekazywanych monet znalazły się również
nominały innych krajów, przeważały euro. Do
zapakowania zgromadzonych pieniędzy nauczycielki
uszyły specjalnie 10 worków! Tym samym zadbano o
estetykę opakowania zebranych groszaków. Pieniędzy
nie ważono, ale policzono. Zebrano 2.801,48 zł; 28,07
euro; 57 pensów i 2 garście monet różnych
narodowości. Do tak wspaniałego efektu tegorocznej
akcji przyczynili się rodzice, opiekunowie i
wychowawcy uczniów, bowiem to oni uczą swoje
dzieci dzielenia się z innymi.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-4-
NR 8/2013
Przebranie sprawiło, iż na początku spotkania z
przedszkolną grupą pojawiły się małe problemy z
rozpoznaniem przyjaciół ze szkoły. Niektórzy musieli
uchylić swoje maski lub zdjąć peruki. Zapanowała
wielka radość, która w naturalny sposób stworzyła miłą
atmosferę. Dzieci wspólnie tańczyły przy dźwiękach
tanecznej muzyki, razem śpiewały znane piosenki i
bawiły się. Poczęstunek stał się doskonałą okazją do
odpoczynku.
GALA SPORTU 2013
Swoją obecnością zaszczyciła nas również pani
Katarzyna Zbrzeska - dyrektorka Miejskiego
Przedszkola Integracyjnego. Na wielkie słowa uznania
zasługuje pani Małgorzata Pawłowska, pani
Magdalena Gabriel i pani Ewa Lewandowska.
Spotkanie jest dowodem wspaniałej współpracy
między nauczycielkami przedszkola i szkoły oraz
przyjaźni miedzy dziećmi.
Dnia 11.01.2013 r odbyło się coroczne podsumowanie
wyników sportowych oraz wyróżnienie najlepszych
sportowców naszej szkoły. „Galę Sportu” uroczyście
otworzyła pani dyrektor Małgorzata Kamińska witając
przybyłych gości, rodziców oraz uczniów szkoły. Rok
2012 okazał się obfity w sukcesy sportowe, co
przełożyło się na ilość wyróżnionych dzieci. Łączna
liczba nagrodzonych wyniosła 31 osób. Należą do
nich:
Klasa VI – Małgorzata Junker, Natalia Kalisz,
Katarzyna Klach, Zuzanna Rybińska, Adrianna
Dobrowolska, Paulina Spryszyńska, Kacper Obrębski,
Jakub Balicki, Szymon Lewicki, Błażej Turowski,
Maciej Galik. Opiekunowie: Marzena Tołkacz, Izabela
Rybińska
Klasa V – Zuzanna Dymowska, Paulina Gładek, Alicja
Nastaj, Wiktoria Suszek, Wiktoria Klimek, Karolina
Gorzka, Liwia Gauze, Sara Młynarczyk, Igor
Szczypski, Marek Kornowski, Janusz Miarczyński,
Kacper Gnutek, Miłosz Biener, Piotr Petrykowski,
Jakub Przytuła, Patryk Witkowski. Opiekunowie:
Beata Lasowy, Mariusz Kosyl.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
Klasa IV – Patrycja Falkowska, Michał Łyziński,
Łukasz
Marchlewski,
Szymon
Koszyczka.
Opiekunowie:
Izabela
Rybińska,
Magdalena
Pietraszek.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-5-
NR 8/2013
TŁUSTY CZWARTEK W III D
„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,
a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła.”
Trudno sobie wyobrazić tłusty czwartek bez
tradycyjnych i jakże popularnych tego dnia pączków i
faworków. Rodzice Michała Donocha przenieśli cały
kosz lukrowanych pączków z orzechową posypką. Ten
piękny gest spotkał się z wielkim uznaniem wśród
wszystkich uczniów. Dzień, podczas którego według
tradycji dozwolone jest objadanie się, uczniowie
rozpoczęli od zjedzenia pysznych pączków. Serdecznie
dziękujemy rodzicom Michała.
W tym roku wyróżniono również dzieci z klas I – III,
które swój sukces odniosły w zawodach pływackich.
Oto oni: Hanna Wiatrowska, Katarzyna Szczekało,
Wojciech Zalewski, Maciej Zalewski, Patryk
Furmanek, Jakub Zaborowski.
Podziękowano także rodzicom wyróżnionych dzieci za
wsparcie podczas sportowych zmagań. Oprócz
wyróżnień dla najlepszych na gali było dużo innych
atrakcji. Występy zespołu Pro Contra ( w tańcach street
dance, współczesnym i klasycznym) pod kierunkiem
pani Anety Sikory oraz dziewcząt z kółka tanecznego
SSP2 pod kierunkiem pani Magdaleny Pietraszek
uświetniły uroczystość dając popis taneczny.
Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali
także loterię fantową oraz kiermasz ciast własnych
wypieków. Dla wszystkich przybyłych uczniów
zorganizowali dyskotekę, na której świetna zabawa
trwała do samego końca.
Zapraszamy za rok.
TEKST i FOTO:
Beata Lasowy
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-6-
NR 8/2013
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
"KTO ZJE DUŻO PĄCZKÓW TEN
BĘDZIE MIAŁ DUŻO SZCZĘŚCIA"
TEKST: Uczniowie klasy III a
i wychowawca D. Kołecka
FOTO: Danuta Kołecka
Jedzone w oznaczający bliski koniec karnawału Tłusty
Czwartek pączki mają – według ludowych wierzeń –
zapewnić nam szczęście. Kierując się tą zasadą nie
odmawialiśmy sobie w tym dniu słodkich
przyjemności.
PASJA GRAŻYNY WIĄCEK
NAGRODZONA PRZEZ BURMISTRZA
MIASTA IŁAWY
22 lutego 2013 roku w iławskim kinoteatrze „Pasja”
odbyło się podsumowanie roku 2012 w sporcie i
kulturze. Otrzymana z rąk burmistrza nagroda za
całokształt w dziedzinie kultury, w kategorii sztuka
– fotografia stała się powodem do dumy, ale i również
inspiracją do napisania tego artykułu. Od wielu lat
moją wielką pasją jest fotografia, historia, literatura,
muzyka, informatyka oraz podróże.
Od 2006 roku w kraju i poza granicami
zaprezentowałam osiem autorskich wystaw.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-7-
NR 8/2013
Pierwsza wystawa fotograficzna mojego autorstwa
była zaprezentowana w „Domu Wysockiego na
Tagance” w Moskwie w okresie od 29 września do 20
października 2006 roku . Wystawa „O Moskwie
opowiedziały mi pieśni” jest efektem fascynacji
twórczością
Włodzimierza
Wysockiego
oraz
współpracy z Ludmiłą Abramową – jego żoną.
Wszystkie zdjęcia prezentowane na tej wystawie
połączone były z cytatami pieśni poświęconych
Moskwie i życiu barda. Moje prace nad tą wystawą
trwały cztery lata.
trudne sąsiedztwo?” towarzyszyła wystawa fotografii
pt. „Moskwa oczami Grażyny Wiącek”.
09 kwietnia 2008 roku w Szkole Wyższej im. Pawła
Włodkowica w Płocku, filia w Iławie, zaprezentowana
była wystawa pt. „Moskwa w obiektywie Grażyny
Wiącek”.
12 grudnia 2008 roku w Rosyjskim Centrum Nauki
i Kultury w Gdańsku otwarto wystawę „Moje
odkrycie Moskwy”.
12 lutego 2009 roku w Rosyjskim Centrum Nauki i
Kultury w Gdańsku zaprezentowałam wystawę pt.
„Spacer po Moskwie”. Kadry wybrane na tę wystawę
pochodziły z liczącego kilka tysięcy zbioru zdjęć z
ciągłych wakacyjnych podróży do Moskwy, najwięcej
z 2007 i 2008 roku.
FOTO: Plakat – wystawa Grażyny Wiącek w Gdańsku
We wrześniu 2011 roku w kinie Polonez w
Skierniewicach kolejny raz zaprezentowana była
wystawa pt. „Moje odkrycie Moskwy”.Kilkukrotnie
otrzymywałam imienne zaproszenie od ambasadora
Federacji Rosyjskiej na święta narodowe w dowód
uznania za popularyzowanie kultury i sztuki
rosyjskiej.
20 października 2006 roku podczas Zjazdu
Stowarzyszenia Współpracy „Polska – Wschód” w
hollu
„Domu
Przyjaźni”
w
Warszawie
zaprezentowana została wystawa pt. „O Moskwie
opowiedziały mi pieśni…”. Tego dnia obecni byli
ambasadorowie Rosji, Ukrainy, Białorusi i Chin oraz
były prezydent RP – Wojciech Jaruzelski.
Wszystkie wyżej wymienione wystawy za każdym
razem promowały Iławę oraz Samorządową Szkołę
Podstawową nr 2, bowiem kiedy prezentowano mnie
jako autora wystaw wspominano, gdzie mieszkam i
gdzie pracuję.
Miesiąc później, 24 listopada 2006 roku w Rosyjskim
Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie podczas
„Wieczoru pamięci Anny German” zaprezentowana
była kolejna wystawa „Moje odkrycie Moskwy”.
Podczas tego wieczoru gościem honorowym był mąż
Anny German, pan Zbigniew Tucholski.
Serdecznie dziękuję pani dyrektor Małgorzacie
Kamińskiej, która doceniając moją fascynację
fotografią oraz działalność w dziedzinie kultury,
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury złożyła wniosek o przyznanie nagrody
Burmistrz Miasta Iławy.
09 marca 2007 roku w hollu Audytorium Maximum
Uniwersytetu
Warszawskiego
podczas
Międzynarodowej Konferencji „POLSKA ROSJA –
Z poważaniem
Grażyna Wiącek
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-8-
NR 8/2013
KONKURS W TOMCOLORZE
KONKURS WIEDZY
PRZECIWPOŻAROWEJ
– I ETAP ROZSTRZYGNIĘTY!
Fotografowanie nie jest sztuką łatwą. Z inicjatywy
nauczycielek SSP2 w Iławie właściciel Tomcoloru
pan
Zbigniew
Tomaszewski
zgodził
się
przeprowadzić szkolenie. Pierwsze spotkanie odbyło
się na terenie szkoły, drugie zaś w samym zakładzie
Tomcoloru. Nauczycielki miały okazję obejrzenia
fotograficznego warsztatu pracy. Zostały zapoznane z
urządzeniami i programami służącymi do obróbki
zdjęć. Prowadzący w przystępny sposób omówił
funkcje współczesnego aparatu fotograficznego i w jaki
sposób je wykorzystywać. Pobyt w zakładzie sprawił
nam przyjemność i zachęcił do rozwijania umiejętności
fotografowania .Uczestniczki interesującego kursu
serdecznie dziękują za przekazaną wiedzę i za
współpracę.
„Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla
nic złego nie zrobi nikomu”
Pod takim tytułem rozgrywany jest w tym roku
konkurs, który organizowany jest przez Zarząd Główny
Państwowej Straży Pożarnej.
Jury w składzie:
Andrzej Górski – MIOC - przewodnicząc
Marta Żubertowska – MZOS – sekretarz
TEKST:
Urszula Złotowska
Róża Nitkowska
Danuta Kołecka - SSP 2 - członek
Małgorzata Dutka - SSP 4 – członek
WYCIECZKA KLASY V D
DO OLSZTYNA
Jolanta Michalewka - GS 1 – członek
Krystyna Jurkiewicz - GS 2 - członek
Dnia 18 lutego uczniowie klasy V d wyruszyli na
wycieczkę do Olsztyna. Pierwszym miejscem jakie
odwiedzili było planetarium . Tu udali się do sali
projekcyjnej na seans pt: ”Słońce , Ziemia, Księżyc”.
Zobaczyli wschód i zachód Słońca, otaczający nas
wszechświat, układ słoneczny, galaktyki, gromady
gwiazd i zjawiska astronomiczne. Seans był bardzo
interesujący i w sposób ciekawy przybliżył
wiadomości o kosmosie.Przed główną atrakcją
wyjazdu, udali się do KFC, aby posilić się przed
wysiłkiem jaki
czekał
ich
na
lodowisku.
W dalszej kolejności pojechali pod Halę Uranii, aby
skorzystać z uroków ślizgawki. Po wypożyczeniu
łyżew zaczęła się wspaniała zabawa na lodzie. Czas
szybko minął, trzeba było zakończyć jazdę i oddać
łyżwy. Oto krótka ilustracja do tego co się działo.
wyłoniło najlepsze prace w eliminacjach miejskich:
1 miejsce - Martyna Babraj (III a)
2 miejsce - Natalia Wajzer (III a),
Tomasz Kanterewicz (III c)
3 miejsce - Alicja Kaślewicz (III a),
Dominika Zapadka (III c)
4 miejsce - Aleksandra Grajnert (III a)
5 miejsce - Tomasz Stępień (III a)
TEKST i FOTO:
Danuta Kołecka
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
-9-
NR 8/2013
TEKST I FOTO:
Urszula Złotowska
TEKST I FOTO:
Mariusz Kosyl
„Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ
KLASA III C W OŚRODKU
PSYCHOEDUKACJI
NA CO DZIEŃ” – ETAP SZKOLNY
W październiku 2012 roku oraz w styczniu bieżącego
roku uczniowie klas drugich i trzecich brali udział w
ogólnopolskim konkursie „Z poprawną polszczyzną na
co dzień”. To już kolejna edycja tego konkursu w
naszej szkole. Przystąpiło do niego 53 uczniów. W
pierwszym etapie zadaniem uczestników było
zaznaczenie poprawnego pod względem językowym
zdania. Największą ilość punktów otrzymali:
Klasa III C odwiedziła niezwykłe miejsce, w którym
można pobawić się i porozmawiać na różne tematy. Z
dużym
zainteresowaniem
i
zaangażowaniem
uczniowie podjęli temat dotyczący przemocy.
W trakcie zajęć wykazali się umiejętnością nazywania i
określania rodzajów przemocy. Świetnie radzili sobie z
podawaniem przykładów tego zjawiska. W trakcie
pobytu była także okazja do lepszego, wzajemnego
poznania się przez różne zabawy. Dzieci zadowolone,
bogatsze w słownictwo i wiedzę praktycznego
spojrzenia na to zjawisko wróciły do szkoły.
Zajęcia dla uczniów były bardzo dobrze przygotowane.
Jako nauczyciel, wychowawca polecam tego typu
zajęcia.
•
•
•
•
Krajewska Aleksandra kl. II a (op.
Cywińska)
Oleksów Jakub kl. II b (op.
Gołębiowska)
Sulczewska Julia kl. II b (op.
Gołębiowska)
Żelazna Maria kl. II d (op.
Piórkowska)
p. Cecylia
p.Justyna
p.Justyna
p. Alina
Podczas drugiego etapu uczniowie musieli przepisać
list poprawiając w nim błędy. Z tym zadaniem najlepiej
poradzili sobie i awansowali do trzeciego etapu
konkursu:
•
•
•
Augustyniak Kacper (op. p. Jadwiga Madej)
Safianowska Zuzanna (op. p. Jadwiga
Madej)
Wróblewska Anna (op. p. Jadwiga Madej)
Gratulujemy!
Życzymy
powodzenia
finałowych zmagań w kwietniu!
podczas
TEKST: Anna Werengowska
i Anna Zabłotna
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 10 -
NR 8/2013
WALENTYNKI W III C
To był niezwykły dzień. Klasa miała zaszczyt gościć
na swoich zajęciach dzieci 5-letnie – grupę
KANGURKI z Przedszkola nr 5. Współpraca była
wspaniała, wszystkie dzieci miały okazję do
swobodnych wypowiedzi na temat związany z dniem
zakochanych. Uczniowie i przedszkolaki miały okazję
do nazywania pozytywnych uczuć związanych z tym
dniem. Podjęły próbę odpowiedzi na pytanie: czy
potrzebne jest to święto? Była także okazja do
wspólnej zabawy. Na zakończenie zajęć dzieci z
przedszkola zostały obdarowane czerwonymi sercami,
symbolem zakochanych, które przygotowały dzieci z
klasy III.
TEKST I FOTO:
Urszula Złotowska
WALENTYNKOWE NIESPODZIANKI III A
Jak co roku w naszej szkole z okazji Walentynek
została uruchomiona "Poczta Walentynkowa". Tego
dnia osobie nam bliskiej i lubianej można było przesłać
miłe słowa lub wręczyć mały podarunek. Każdy z nas
otrzymał dowody sympatii od kogoś bliskiego.
TEKST i FOTO:
Danuta Kołecka
Mali goście wręczyli swoim starszym kolegom i
koleżankom
piękne
ołówki
z
gumkami.
Po zajęciach w klasie, przyszli uczniowie z wielkim
zainteresowaniem zwiedzali szkołę. W każdym miejscu
na dzieci czekały niespodzianki – np: lizaczki w
szkolnej bibliotece, skromny mały poczęstunek w
sklepiku
szkolnym,
zwierzęta
w
gabinecie
biologicznym.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 11 -
NR 8/2013
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU
„STYPENDIADA POLONISTYCZNA”
2012/2013
DZIEŃ KOBIET W III A
Z okazji Dnia Kobiet chłopcy z klasy III a złożyli
życzenia swoim koleżankom i przygotowali drobne
niespodzianki.
4 miejsce w kraju (47 punktów) w konkursie literackoplastycznym „Kreska”:
- Julia Tomaszewska kl. V A (opiekun p. Joanna
Bakaluk)
9 miejsce w kraju (44 punkty)w konkursie
ortograficznym „Ortograf”:
- Karolina Bożuta kl. V A (opiekun p. Joanna
Bakaluk)
Ponadto wyróżnili się:
KONKURS CZYTELNICZY
„I TY BĄDŹ CZYTELNY”:
TEKST i FOTO:
Danuta Kołecka
- Hubert Durau kl. VI D – 38 punktów (opiekun p.
Joanna Bakaluk)
- Magdalena Maruszak kl. IV C – 33 punkty (opiekun
p. Katarzyna Dobielska)
„DWÓJKA” ZAPROSIŁA
RODZICAMI
- Julia Miłosz – 33 punkty (opiekun p. Joanna
Bakaluk)
DZIECI
Z
Pierwszy dzień wiosny zaskoczył zimową pogodą,
ale dla gości odwiedzających Samorządową Szkołę
Podstawową nr 2 w Iławie był ciepły i wesoły. W
dniu otwartym zainteresowani spotkali się z
dyrekcją i gronem pedagogicznym „zielonej”,
uczestniczyli w zajęciach, zwiedzali szkołę.
KONKURS ORTOGRAFICZNY „ORTOGRAF”:
- Błażej Raszyński kl. VI A – 36 punktów ( opiekun p.
Joanna Bakaluk)
Maluchom podobały się atrakcje przygotowane
specjalnie dla nich w dniu otwartym w SSP2 w Iławie.
Radośnie i z entuzjazmem przemierzali szkolne
korytarze, a przechodząc do różnych sal byli
zainteresowani dosłownie wszystkim. Dzieci chętnie
uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych zorganizowanych
przez wychowawców przyszłych pierwszaków,
świetlicę i bibliotekę szkolną. By uczyć się mali goście
wcale nie musieli pokonywać szkolnych barier, byli
wyjątkowo odważni! Pod okiem pedagogów korzystali
z różnych pomocy dydaktycznych.
- Paulina Spryszyńska VI D- 34 punkty (opiekun p.
Joanna Bakaluk)
Konkurs literacko-plastyczny „Kreska”
- Aleksandra Draszewska kl. VI B- 40 punktów
(opiekun p. Lidia Miłosz)
WSZYSTKIM LAUREATOM I UCZESTNIKOM
SERDECZNIE
”Dwójka” w Iławie od lat posiada klasy integracyjne.
W szkole
kształcą
specjaliści
z
zakresu
oligofrenopedagogiki, surdotyflopedagogiki, terapii
pedagogicznej, rehabilitacji ruchowej, integracji
sensorycznej, socjoterapii, rewalidacji, logopedii.
Właśnie podczas wizyty rodzice poznali przyszłych
wychowawców klas pierwszych i innych nauczycieli
oraz całą szkołę. Mieli okazję porozmawiać z dyrekcją,
wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
GRATULUJEMY!
TEKST:
Joanna Bakaluk
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 12 -
NR 8/2013
Co najbardziej podobało się dzieciom? Bogato
wyposażone sale, w tym komputerowa, miła atmosfera,
pierwsze szkolne zajęcia, czy też zwykły spacer w
murach placówki? Przekonamy się o tym już we
wrześniu!
TEKST:
Róża Nitkowska
Katarzyna Sobczyńska-Wojewódzka
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
W ramach akcji CAŁA POLSKA CZYTA
DZIECIOM 22 marca 2013 roku panie: Monika
Płoska, Katarzyna Sobczyńska – Wojewódzka i Róża
Nitkowska przygotowały w czytelni szkolnej głośne
czytanie dla uczniów klas pierwszych. Zaproszeni
goście : pani Marzena Tołkacz – zastępca dyrektora,
pani Helena Rygielska – sprzedawca , pani Maria
Salomonik – pielęgniarka, pani Emilia Kołpacka –
strażak oraz pan Tomasz Syguła – strażak przeczytali
tekst Agnieszki Stelmaszyk pt.”Zbawcy Książek”.
Naszym gościom udało się zaciekawić pierwszaków o
czym może świadczyć cisza panująca podczas
spotkania. Dzieci mogły dowiedzieć się kim są goście
czytający opowiadanie i czym się zajmują. Po krótkiej
rozmowie był czas na zagadki wiosenne i słodką
niespodziankę. Te coroczne spotkania mają zachęcić
rodziców i opiekunów dzieci do głośnego czytania
swoim pociechom. Ma ono wiele zalet, między innymi:
rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, buduje
więź między dorosłym a dzieckiem, rozbudza
zainteresowania, przynosi ogromną wiedzę ogólną,
kształtuje nawyk czytania na całe życie. To dorośli
muszą rozbudzić w dziecku potrzebę sięgania po
książki i umiejętnie ją pielęgnować.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 13 -
NR 8/2013
TEKST i FOTO:
Monika Płoska
Różna Nitkowska
Katarzyna Sobczyńska-Wojewódzka
WIELKANOCNE TRADYCJE
WIELKANOC to najważniejsze i najstarsze święto
chrześcijaństwa. Święta Wielkanocne mają bogatą
tradycję i towarzyszy im wiele obrzędów. Warto
pielęgnować zwyczaje praktykowane w większości
polskich domów.
Malowanie jajek to tradycja ciesząca się największą
popularnością. Jajka od tysiącleci były uważane za
symbol odradzającego się życia. Uważano, że mają
niezwykłą moc – chronią przed złem i gwarantują
urodzaj. Ozdabianie jajek styropianowych było dla nas
nie lada frajdą. Z pomocą piórek, wycinanek i
koralików powstały radosne kurczaczki.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 14 -
NR 8/2013
Na stole wielkanocnym nie może zabraknąć koloru
zielonego, przypominającego nam wiosenne budzenie
się przyrody. Zasialiśmy więc owies – łączkę dla
baranka. Każdy z nas zabrał swoją miseczkę do domu.
Z pewnością będzie ozdobą na wielkanocnym stole.
tacy, którzy z zaangażowanie skandowali razem z
uczestnikami wiosennego korowodu!
TEKST:
Uczniowie klasy III a
i wychowawca Danuta Kołecka
KOSMICZNY KLUB MATEMATYCZNY
W III A
Uczniowie klasy III a wzięli udział w programie
Kosmiczny
Klub
Matematyczny,
którego
organizatorem było wydawnictwo Nowa Era.
Program miał za zadanie powtórzenie i utrwalenie
zdobytej wiedzy, a także rozwiązywanie zadań
nietypowych,
trudniejszych.
Dzieci
otrzymały
legitymacje uczestnika Klubu.
Marzanny uczniowie nie topili, ponieważ edukacja
ekologiczna jest im dobrze znana i wiedzą o
konsekwencjach swoich działań na planetę Ziemię.
Teraz pozostaje nam wszystkim- z wielką nadziejączekać na przyjście WIOSNY
Wiedza była podzielona na 10 działów. Za zaliczenie
każdego działu uczeń otrzymywał od nauczyciela
pieczątkę do legitymacji. Zadania proponowane przez
Kosmiczny Klub Matematyczny pomogły sprawdzić,
które zakresy matematyki wymagają większej uwagi i
powtórzenia.
Po wykonaniu wszystkich zadań, uczniowie otrzymali
dyplomy, znaczek „Nieziemski Matematyk” i drobną
nagrodę rzeczową.
TEKST:
Danuta Kołecka
POWITANIE WIOSNY
21 marca 2013 uczniowie z klas: I a, I b, II b i II e
wybrali się na pierwszy wiosenny spacer, w
poszukiwaniu wytęsknionej już pory roku.
Podczas wcześniejszych rozmów na zajęciach dzieci
dowiedziały się, jak dawniej żegnano zimę i w jaki
sposób witano wiosnę. Kilka z tych pomysłów
umiejętnie wykorzystały w praktyce.
TEKST :
Sylwia Krajewska
Iwona Drzymalsa
FOTO:
Sylwia Krajewska
Rytmicznie i melodyjnie śpiewały piosenki, grały na
instrumentach przygotowanych własnoręcznie. Żeby
WIOSNA usłyszała, głośno wiwatowały: „Precz ZIMO
zła! Chcemy WIOSNY! WIOSNO wróć!!!”.
XVIII KONKURS PIOSENKI
WYGRAJ SUKCES
Tym pogodnym i radosnym przywoływaniem wiosny,
uczniowie
sprawili,
że
mieszkańcy
Iławy,
zatrzymywali się na chwilę, przyglądając się
śpiewającym uczniom uważnie i z uśmiechem. Byli też
Pomysłodawcą tego konkursu był Jarosław Piątkowski
– muzyk, właściciel studia nagrań. To On postanowił
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 15 -
NR 8/2013
zachęcić do śpiewania dzieci z małych, wiejskich
ośrodków.
Konkurs cieszy się ogromną popularnością (ok. 2000
wykonawców z całej Polski) wśród dzieci, młodzieży
jak i samych rodziców. Daje on możliwość
zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i
aktorskich.
03 kwietnia 2013r. klasy I a i I b ruszyły zatem z
wizytą do Komendy Powiatowej Policji w Iławie.
Celem spotkania było poznanie pracy policjantów.
Przewodnikami naszymi byli pani Anna Grzelka oraz
pan Sławomir Nojman. To pod ich czujnym okiem
ruszyliśmy w świat dotąd nam nieznany.
Zwiedziliśmy garaż policyjny. Rozmawialiśmy o
tresurze i pracy z psami policyjnymi. Zaglądaliśmy do
gabinetów, gdzie swoje obowiązki wypełniali
funkcjonariusze. Byliśmy też w pomieszczeniu, które
służy do wstępnych przesłuchań. Mogliśmy zaspokoić
swoją ciekawość i sprawdzić, jak to jest „być za
kratkami”. Wrażenia nie były miłe i raczej nikt nie
będzie chciał ich powtórzyć.
Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacje
wstępne, eliminacje rejonowe, etap trzeci to finał, który
odbywa się w Tarnobrzegu. Nagrodą główną jest
wyjazd do Eurodisneylandu, więc jest, o co powalczyć.
W czasie wizyty mieliśmy okazję również z bliska
zobaczyć jak wygląda podstawowe wyposażenie
funkcjonariusza na służbie. Dowiedzieliśmy się
również, że każdy policjant, by posiadać swój pistolet,
musi przejść specjalistyczne szkolenie, zdać egzamin i
posiadać pozwolenie na broń. Co bardzo ważne- nie
można broni pożyczać nikomu! Posiadanie jej to
ogromna odpowiedzialność.
Dnia 5 kwietnia 2013 roku dwie uczennice naszej
szkoły: Aleksandra Krajewska (kl. II a) oraz
Zuzanna Myszkiewicz (kl. I b) wzięły udział we
wstępnych eliminacjach. Dziewczęta przygotowywały
się pod moim okiem jak również otrzymały ogromne
wsparcie ze strony swoich rodziców za co serdecznie
dziękuję.
Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy dziewczynek!
Kolejną atrakcją, jaka czekała na nas tego dnia, było
składanie odcisków palców. Nie do kartoteki
policyjnej, a na pamiątkę z pobytu w KPP.
Dowiedzieliśmy się, że każdy człowiek na świecie ma
niepowtarzalny
układ
linii
papilarnych.
Ich
pozostawienie w miejscu przestępstwa, najczęściej
ułatwia znalezienie przestępców. Są też one ważnym
dowodem w sprawach sądowych.
TEKST: Edyta Krawczyk
FOTO: Beata Myszkiewicz
I A I I B Z WIZYTĄ W KOMENDZIE
POWIATOWEJ POLICJI
Na koniec naszego pobytu w Komendzie obejrzeliśmy
edukacyjny film ze Spange Bobem w roli głównej oraz
odpowiadaliśmy na pytania dotyczące bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. To była jedna z niespodzianek
przygotowanych przez panią Anię. Dzieci świetnie
poradziły sobie z zadaniami i udowodniły, że mają
bardzo dużą wiedzę, którą potrafią wykorzystać.
Wysłuchaliśmy też piosenki w wykonaniu zespołu
FEEL o tym, że dobrze być DOBRZE WIDOCZNYM
NA DRODZE!
Wizyty w ciekawych miejscach to jedna z wielu form
realizowania treści programowych. Obecnie tematy
realizowane w klasie pierwszej związane są z
bezpieczeństwem na drodze.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 16 -
NR 8/2013
W podziękowaniu za wspaniałe przyjęcie i pomoc w
utrwaleniu
wiadomości
o
bezpieczeństwie,
wręczyliśmy gospodarzom własnoręcznie wykonany
podarunek. Na nas czekała kolejna niespodzianka!
Każdy uczestnik spotkania otrzymał Pancernika- Z
KLUBU PANCERNIKA- KLIKA W FOTELIKACH.
To maskotka ozdabiającą pas bezpieczeństwa.
Przypomina, by ZAWSZE, po wejściu do auta, zapiąć
pas i bezpiecznie podróżować.
NIECH WIOSNA JUŻ PRZYJDZIE…
Zima w tym roku była wyjątkowo długa. Z
utęsknieniem czekaliśmy na zielone drzewa, kolorowe
rabaty kwiatowe i pracę w naszym szkolnym ogródku.
Kwiaty z rozsady kwitną wcześniej, zasialiśmy więc w
doniczkach nasiona aksamitek. Po Pankracym,
Serwacym i Bonifacym, czyli po „zimnych
ogrodnikach” nasze sadzonki wysadzimy do gruntu.
To było kolejne, bogate w ciekawe i pouczające
doświadczenie, wyjście pierwszaków!
TEKST:
Uczniowie klasy III a i wychowawca
TEKST i FOTO:
Iwona Drzymalska
Sylwia Krajewska
MŁODZIEŻ Z GIMNAZJUM NR 2
CZYTA DZIECIOM
LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASIE IV B
Młodzież z Gimnazjum Samorządowego nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi w Iławie od kilku
miesięcy czyta dzieciom z klas integracyjnych I-III.
Literackie spotkania uczniów z gimnazjalistami są
ważne, bo oprócz przekazu dydaktycznowychowawczego, integrują dzieci, młodzież i
pedagogów obu szkół.
Klasa IV b pracowała na lekcji języka angielskiego
metodą projektu. Uczniowie podzieleni na grupy
przygotowywali plakat na temat: „My weekend”.
Wszystkie prace były ciekawe i co najważniejsze – na
temat .
W naszej szkole zajęcia czytelnicze z
konkursami i tematycznymi pogadankami odbywają się
cyklicznie i są prowadzone w bibliotece lub salach
lekcyjnych.
Spotkania
objęte
programem
zatwierdzonym przez dyrektor GS nr 2 panią Barbarę
Szabelską pt. „Młodzież czyta dzieciom”, realizują
poloniści tamtejszej placówki. Pomiędzy pedagogami
obu szkół, organizatorami programu i wychowawcami
klas integracyjnych I-III, szybko nawiązała się
współpraca. Nauczycieli połączyły wspólne cele –
rozwój u dzieci szkolnych umiejętności, wrażliwości i
estetyki, nabycie dojrzałości czytelniczej, a także cele
poznawcze.
Obecnie realizowane są ostatnie zajęcia
programu
edukacyjnego.
Prawdziwą
atrakcją
zwieńczającą jego przebieg było zwiedzanie
gimnazjum! Dzieci poznały już wcześniej tamtejszych
nauczycieli i młodzież, więc w „ogromnych” murach
budynku czuły się wyjątkowo swobodnie, a szkoła od
razu spodobała im się. Również pozytywne wrażenie
na uczniach zrobiła biblioteka wyposażona w
nowoczesny sprzęt dydaktyczno-informatyczny. Tam
młodzi czytelnicy odkryli dużo ciekawych książek i
czasopism. Ciepłym dopełnieniem wycieczki było
spotkanie z Dyrektor szkoły, słodki poczęstunek i
pokaz ekranizacji jednej z czytanych wcześniej bajek.
TEKST i FOTO:
Aneta Kurkielewicz
Cele akcji w pełni zostały zrealizowane.
Pedagodzy z gimnazjum pozostawili uczniom
niezapomniane wspomnienia literackiego przekazu
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 17 -
NR 8/2013
baśni i bajeczek. To tam czas i przestrzeń nie stawiają
swych granic, a zdarzenia, mimo konsekwentnych
norm i zasad, zawsze kończą się szczęśliwie. Właśnie
taki świat dzieci pojmują jako przyjazny, a więc i
bezpieczny. Najmłodsi nie ukrywali więc radości i
chętnie brali udział w spotkaniach.
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców
w grupie klas IV:
I miejsce – IV d (opieka: Pani Katarzyna
Byczkowska)
Dziękujemy
Dyrekcji
Gimnazjum
Samorządowego nr 2 w Iławie i polonistom: pani
Alinie Skotarczak, pani Jolancie Zaborowskiej, pani
Edycie Wojnowskiej, pani Ewie Fojtowicz.
Dziękujemy również Młodzieży, która chętnie
poświęca swój cenny czas na realizację programu oraz
koordynatorowi przedsięwzięcia, panu Rafałowi
Rutkowskiemu.
II miejsce – IV c (opieka: Pani Grażyna Krakos)
III miejsce- IV b (opieka: Pani Aneta Kurkielewicz)
w grupie klas V:
I miejsce – V c (opieka: Pani Magdalena Dobecka)
TEKST:
Róża Nitkowska
II miejsce – V b (opieka: Pani Katarzyna Dobielska)
III miejsce – V a (opieka: Pani Grażyna
Kołodziejek, Pani Anna Lesińska- Rybak)
FESTIWAL WIOSNY
I PIOSENKI ANGIELSKIEJ 2013
w grupie klas VI:
I miejsce – VI a (opieka: Pani Grażyna Wiśniewska)
21 marca 2013 r. W Samorządowej Szkole
Podstawowej nr 2 w Iławie odbył się Festiwal Wiosny
i Piosenki Angielskiej. W konkursie wzięło udział 11
klas z grupy wiekowej IV-VI. Organizatorzy powołali
komisję oceniającą w składzie:
II miejsce – VI c (opieka: Pani Katarzyna
Byczkowska, Pani Beata Seroczyńska)
III miejsce – VI d (opieka: Pani Lidia Miłosz)
Największą liczbę głosów w głosowaniu publiczności
otrzymała klasa VI c (opieka: Pani Katarzyna
Byczkowska, Pani Beata Seroczyńska).
p. Magdalena Grzybowska, przewodnicząca Rady
Rodziców SSP2;
p. Maciej Krawczyk, doradca
Wydawnictwa Pearson Longman;
metodyczny
Podczas Festiwalu publiczność obejrzała
występ uczennic z koła tanecznego, prowadzonego
przez panią Magdalenę Pietraszek.
p. Małgorzata Kamińska, dyrektor SSP 2 - Iława
Dekorację przygotowała Pani Grażyna
Kołodziejek. Sprawami nagłośnienia zajął się Pan
Włodzimierz Zagrodzki.
p. Edyta Krawczyk, opiekun szkolnego chóru Zielone
Nutki;
p. Magdalena Pietraszek, instruktor
nauczyciel wychowania fizycznego;
tańca,
O dokumentację fotograficzną zadbała Pani
Sylwia Krajewska.
Patronat medialny sprawowała Iławska
Telewizja Internetowa. Relację video i dokumentację
fotograficzną przygotował Pan Bartosz Kluba.
Nagrodami były bony dla klas, ufundowane
przez Radę Rodziców (I miejsce – 100 zł, II miejsce
50 zł, III miejsce – słodka niespodzianka). Ponadto, o
nagrody dla szkoły zadbali: Wydawnictwo Pearson
Longman (słowniki, przybory i akcesoria papiernicze)
i Szkoła Języków Obcych British School (słowniki,
przybory i akcesoria papiernicze).
Dziękujemy
uczniom,
opiekunom
wychowawcom za przygotowanie klas, sponsorom i
wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu
imprezy.
TEKST:
Lidia Miłosz
Gośćmi Festiwalu byli rodzice uczniów,
przedstawiciele lokalnych mediów i nauczyciele z SSP
2.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 18 -
NR 8/2013
•
XXXI SZKOLNY KONKURS
RECYTATORSKI
UCZNIÓW KLAS I – III
•
15 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) uczniowie klas I –
III, laureaci klasowych przesłuchań, uczestniczyli w
XXXI Szkolnym Konkursie Recytatorskim „Spotkania
z Poezją”.
reprezentować będą naszą szkołę w eliminacjach
miejskich XXXI Konkursu Recytatorskiego „Spotkania
z Poezją” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w
pierwszej grupie wiekowej (klasy I – III).
Komisja w składzie: Joanna Bakaluk, Marzena
Tołkacz i Beata Waruszewska oceniała recytatorów
uwzględniając następujące kryteria:
•
•
•
•
Aleksandra Krajewska – uczennica klasy II
a – nauczyciel uczący pani Cecylia Cywińska
Jakub Zaborowski – uczeń klasy III a –
nauczyciel uczący pani Danuta Kołecka
Gratulujemy
laureatom
Szkolnego
konkursu
Recytatorskiego i życzmy sukcesów w kolejnych
eliminacjach.
interpretacja i estetyka mówienia
dykcja
dobór repertuaru (do wieku i osobowości
dziecka)
ogólny wyraz artystyczny.
Miejskie eliminacje odbędą się 27 kwietnia 2013 r.
(sobota) o godz. 9:30
w Kinoteatrze „Pasja” w Iławie, ul. Niepodległości
13 A.
W konkursie wzięło udział dwudziestu pięciu
uczestników. W wyniku eliminacji wyłoniono trzech
laureatów.
Laureaci XXXI Szkolnego Konkursu Recytatorskiego
„Spotkania z Poezją”:
•
Piotr Rutkowski – uczeń klasy I d –
nauczyciel uczący pani Bożena Kosińska
Na tle dekoracji autorstwa pani Bożeny Kosińskiej i
pani Danuty Kołeckiej uczniowie trzynastu klas
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 19 -
NR 8/2013
prezentowali wiersze. Repertuar był różnorodny i
zarazem ciekawy.
Klasa II d
Maria Żelazna – „Motyl” Dorota Gellner
Poniżej prezentujemy spis wykonawców,
wierszy oraz imiona i nazwiska ich autorów.
tytuły
Karol Podolski – „Psie smutki” Jan Brzechwa
Klasa I a
Klasa II e
Kobylski Kacper – „Opowiedział dzięcioł sowie” Jan
Brzechwa
Zuzanna Rolkowska – „Żuraw i czapla” Jan
Brzechwa
Patryk Myszkiewicz – „Na straganie” Jan Brzechwa
Anna Wróblewska – „Kwoka” Jan Brzechwa
Klasa I b
Klasa III a
Julia Chrobak – „A tulipan śpi” Dorota Gellner
Jakub Zaborowski – „Brat” Dorota Gellner
Karolina Goździewska – „Sześć kucharek” Wanda
Chotomska
Izabela Januszewska – „Pastereczka” Dorota Gellner
Klasa III b
Klasa I c
Michalina Olszewska – nieobecna
Julia Święcka – „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”
Julian Tuwim
Mateusz Masica – „Dyzio marzyciel” Julian Tuwim
Wiktoria Czałpińska – „Samochwała” Jan Brzechwa
Klasa I d
Klasa III c
Kornelia Lembowicz – „Miss Stonoga” Agnieszka
Frączek
Magdalena Chyżyńska – „Kwoka” Jan Brzechwa
Dominika Zapadka – „Kijanki” Jan Brzechwa
Piotr Rutkowski – „O Grzesiu kłamczuchu i jego
cioci” Julian Tuwim
Klasa III d
Klasa II a
Wiktoria Pisarek – „Na straganie” Jan Brzechwa
Aleksandra Krajewska – „Niegrzeczna dziewczynka”
Danuta Wawiłow
Natalia Rucińska – „Spóźniony słowik” Julian Tuwim
Organizatorkami
XXXI
Szkolnego
Konkursu
Recytatorskiego „Spotkania z Poezja” uczniów klas I –
III były panie Bożena Kosińska, Danuta Kołecka i
Grażyna Wiącek.
Dagmara Iwanowicz – „Czarodziejski most” Dorota
Gellner
Klasa II b
Patryk Lessman – „Leń” Jan Brzechwa
TEKST: Bożen Kosińska
Danuta Kołecka
Grażyna Wiącek
FOTO: Grażyna Wiącek
Magdalena Załęska „ Przyjście wiosny” – Jan
Brzechwa
Klasa II c
Oliwia Orzechowska – „Pastereczka „ Dorota Gellner
Patryk Maliszewski – „Bajka o rycerzach, Tobiaszu i
Tomaszu” Rafał Lasota
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 20 -
NR 8/2013
XXXI KONKURS RECYTATORSKI
„SPOTKANIA Z POEZJĄ”
– ELIMINACJE KLAS IV-VI
OTWORZYĆ, ABY STWORZYĆ WIĘZY
15 kwietnia 2013 r. na terenie Samorządowej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Iławie zostały przeprowadzone
wewnątrzszkolne eliminacje do XXXI Konkursu
Recytatorskiego
„Spotkania
z
Poezją”.
Uczestniczyło w nich 17 uczniów z klas IV – VI.
Komisja w składzie: Joanna Bakaluk, Katarzyna
Dobielska, Lidia Miłosz i Beata Waruszewska
wyłoniła zwycięzców:
I miejsce – Zuzanna Rybińska, klasa VI d; opiekun:
Joanna Bakaluk
Dzisiejszy świat postrzegamy jako otwarty i
dostępny dla wszystkich. Są jednak wśród nas
osoby, dla których rzeczywistość wygląda inaczej.
Aby nawiązać z nimi kontakt i otworzyć dla nich
„nasz” świat, musimy najpierw otworzyć siebie na
ich problemy i cierpliwie czekać, aby to one
wpuściły nas do swojego świata. Osoby z autyzmem
cały czas czekają na wsparcie i pomoc z naszej
strony.
II miejsce – Julia Miłosz, klasa V a; opiekun: Joanna
Bakaluk
III miejsce – Agata Szymańska, klasa VI b; opiekun:
Lidia Miłosz
Wyróżnienie – Wiktoria Szczepańska, klasa VI b;
opiekun: Lidia Miłosz
Autyzm to wielka zagadka już od samego początku.
Jako pierwszy przypadki autyzmu opisał Leo Kanner
w 1943 roku. Od tamtej pory trwają badania nad tym
zaburzeniem. Do tej pory nikt nie ustalił jednej, spójnej
diagnozy przyczyn powstawania autyzmu. Wiemy
natomiast, ze zaburzenie to w znaczący sposób
utrudnia funkcjonowanie osobie, zaburzeniem tym
dotkniętej. Ma ona OGROMNE problemy we
włączaniu się do toczącego się wokół życia
społecznego.
Wyróżnienie – Przemysław Chała, klasa IV a;
opiekun: Lidia Miłosz
Do miejskich eliminacji, które odbędą się 27 kwietnia
2013 r. (sobota) o godz. 9:30 w Kinoteatrze „Pasja”
w Iławie (ul. Niepodległości 13 A) zakwalifikowały
się:
Zuzanna Rybińska; opiekun: Joanna Bakaluk
Według klasyfikacji DSM IV
Julia Miłosz; opiekun: Joanna Bakaluk
A. Łącznie musi wystąpić co najmniej sześć objawów
spośród
wymienionych
w punktach (1), (2) i (3), przy czym co najmniej dwa z
punktu (1) i po co najmniej jednym z punktów (2) i (3):
Agata Szymańska; opiekun: Lidia Miłosz
Gratulujemy zwycięzcom.
1. Jakościowe zaburzenia interakcji społecznych,
manifestujące się poprzez co najmniej dwa z
następujących objawów:
a) wyraźne zaburzenie w posługiwaniu się
zachowaniami niewerbalnymi w celu regulowania
interakcji społecznych, takimi jak kontakt wzrokowy,
wyraz twarzy (ekspresja mimiczna), postawa ciała oraz
gesty,
TEKST:
Lidia Miłosz
b) nieumiejętność rozwijania relacji z rówieśnikami,
adekwatnych do poziomu rozwoju,
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 21 -
NR 8/2013
C. Zaburzenia nie można lepiej scharakteryzować
przez zespół Retta lub dziecięce zaburzenie
dezintegracyjne.
c) brak spontanicznego poszukiwania kontaktów w
celu dzielenia się z innymi radością, zainteresowaniami
lub osiągnięciami (np. poprzez brak pokazywania,
przynoszenia
lub
wskazywania
obiektów
zainteresowania),
d)
brak
społecznego
odwzajemniania.
lub
Jedynie wielotorowa, wielozmysłowa i długotrwała
terapia przynieść może oczekiwane rezultaty. Jeżeli
dziecko jest pod opieką specjalistów i otrzymuje
wsparcie dopasowane do jego potrzeb, można liczyć na
znaczące
postępy
i możliwie najszersze włączenie dziecka do
właściwego
funkcjonowania
w grupie rówieśniczej – (a co za tym pójdzie) również
do szerzej rozumianego środowiska społecznego.
Ważne jest, aby terapia była prowadzona regularnie
i z wykorzystaniem możliwie wielu różnorodnych
pomocy dydaktycznych.
emocjonalnego
2. Jakościowe zaburzenia w komunikowaniu się,
manifestujące się poprzez co najmniej jeden z
następujących objawów:
a) opóźnienie lub całkowity brak rozwoju mowy
(którym nie towarzyszą próby kompensowania braków
mowy poprzez alternatywne sposoby komunikacji,
takie jak mimika lub gesty),
Nasza szkoła chce być ostoją dla wszystkich swoich
uczniów – również tych, dotkniętych autyzmem.
Podjęto zatem decyzję, aby środki zebrane w trakcie
tegorocznego Festynu Dwójki przeznaczyć na
stworzenie
specjalistycznej
sali
terapii
z
uwzględnieniem wielu potrzeb dzieci z autyzmem.
Chcemy dać szansę naszym podopiecznym na jak
najszersze włączanie się do grupy rówieśniczej, ale
także
na
otrzymywanie
właściwej,
zindywidualizowanej terapii.
b) u osób posługujących się mową, wyraźne zaburzenia
zdolności inicjowania lub podtrzymywania rozmowy,
c) używanie języka
idiosynkratyczny
z powtórzeniami,
w
sposób
stereotypowy,
lub
d) brak zróżnicowanej, spontanicznej zabawy z
udawaniem lub społecznej zabawy z naśladowaniem,
właściwej dla danego poziomu rozwoju.
TEKST:
Aleksandra Nadolska
3. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe
wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności,
manifestujące się przez co najmniej jeden
z następujących objawów:
CZEKOLADOWE ŚWIĘTO W IVA
Szkolne koło PCK przygotowało lekcję czytelniczą w
IVa. Zajęcia związane z dniem czekolady, które odbyły
się „na wesoło”, połączono z czytaniem wierszy
Juliana Tuwima. Właśnie obchody Roku Tuwima były
inspiracją do literackiego spotkania, które urozmaicono
czekoladowymi konkursami: strojeniem tortu (konkurs
plastyczny) i zjadaniem na czas torcika. Wśród
uczniów wyłoniono Królową i Króla czekolady. Te
zaszczytne miejsca zdobyli Wiktoria z Emilem, a
koronacji dokonały uczennice z IV c, które klasie
czytały wiersze
a) pochłaniające zaabsorbowanie jednym lub kilkoma
stereotypowymi
i ograniczonymi wzorcami zainteresowań, których
intensywność lub przedmiot są nietypowe,
b)
dostrzegalnie
sztywne
przywiązanie
do
specyficznych,
niefunkcjonalnych
czynności
rutynowych lub rytuałów,
c) stereotypowe i powtarzające się manieryzmy
ruchowe (np. trzepotanie palcami lub kręcenie palcami
bądź rękoma lub złożone ruchy całego ciała),
TEKST:
Róża Nitkowska
d) uporczywe zaabsorbowanie częściami obiektów.
KLASA ID Z SSP2 Z WIZYTĄ
W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W IŁAWIE
B. Opóźnienie lub zaburzenia funkcjonowania w co
najmniej
jednym
z następujących obszarów przed ukończeniem 3 roku
życia: (1) interakcje społeczne, (2) wykorzystywanie
języka w komunikacji społecznej i (3) zabawa
symboliczna lub wyobrażeniowa
W środę 17 kwietnia 2013 r. wybraliśmy się na
wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Iławie. Na miejscu powitali nas
Panowie Strażacy, którzy zaprezentowali całe
wyposażenie wozu strażackiego, sprzęt gaśniczy i strój
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 22 -
NR 8/2013
w jaki ubierają się do akcji. Następnie zwiedziliśmy
pomieszczenie, w którym odbierane są zgłoszenia o
pożarach lub wypadkach. Podczas krótkiego, lecz
intensywnego spotkania, przekonaliśmy się, że praca
strażaka to nie tylko gaszenie pożarów, ale również
ratownictwo medyczne, chemiczne, ekologiczne,
budowlane oraz działania w czasie powodzi i innych
zdarzeń pogodowych.
WIOSNA W OGRÓDKU – III A
Największą atrakcją wycieczki było oczywiście
polewanie wodą z węża strażackiego. Byliśmy
zachwyceni i wróciliśmy do szkoły pełni wrażeń.
Dziękujemy za współpracę iławskim Strażakom,
którzy zawsze bardzo chętnie przyjmują nas w swojej
placówce. Po spotkaniu spora grupa chłopców z naszej
klasy zdeklarowała, że w przyszłości chce zostać
strażakami.
Uprzątnęliśmy teren ogródka po zimie. Zdjęliśmy
włókninę osłaniającą rośliny przed lodowatym
wiatrem. Iglaki nie zmarzły, co bardzo nas ucieszyło.
Czas pokaże, czy tak będzie…
TEKST: Uczniowie klasy Id
z wychowawcą Bożeną Kosińską
KONKURSY HISTORYCZNE
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
Przedmiotowy Konkurs z Historii:
udział wzięło 10 osób, dwie osoby uzyskały ponad
75%
i
zakwalifikowały
się
do etapu
wojewódzkiego:
•
•
Łukasz Guba kl. VI A
Michał Rydzewski kl. V A
Wkopaliśmy nowe ogrodzenia, zagrabiliśmy ziemię
między roślinami, ułożyliśmy kamyki wzdłuż ścieżki.
Podziwialiśmy cudnie kwitnące krokusy i żonkile. Inne
roślinki są jeszcze malutkie, bo zima w tym roku była
wyjątkowo długa.
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG”
W konkursie, który odbył się 10 stycznia 2013 r.,
wzięli udział uczniowie z klas: V i VI.
Uczniowie
rozwiązywali test sprawdzający wiedzę z historii i
wiedzy o społeczeństwie oraz wykonywali zadanie
opisowe dotyczące tradycji w naszym regionie.
Dosadziliśmy sadzonki bratków, stokrotek i aksamitek.
Rozsypaliśmy świeżą korę pod bukszpany, iglaki i
krzewy. Pan Zygmunt posadził świerk, który
podarowała nam pani Asia Przytuła.
Dwoje uczniów naszej szkoły odniosło sukces, w
szczególności –
•
•
Dziękujemy Rodzicom za zakup sadzonek i panu
Zygmuntowi za pomoc w pielęgnacji ogródka.
Julia Tomaszewska z kl. V A, która zajęła
IV miejsce w kraju;
Michał Rydzewski z kl. V A, otrzymał
wyróżnienie.
TEKST i FOTO:
Uczniowie klasy III a
i wychowawca Danuta Kołecka
TEKST:
Grażyna Krakos
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 23 -
NR 8/2013
FESTYN „DWÓJKI”
„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ
CAŁY ŚWIAT”, to hasło towarzyszące czwartemu już
festynowi „Dwójki”, który odbył się 21 kwietnia 2013
roku. Dochód z akcji w całości przeznaczony będzie na
utworzenie gabinetu do terapii dzieci autystycznych.
Podczas tegorocznego festynu (wg danych uzyskanych
od Rady Rodziców) zebrano około 10 500 zł! Ponadto
pozyskano meble dla szkoły o wartości około 2 000 zł,
zaproponowano montaż oświetlenia na terenie szkoły
wartości około 1 500 zł. Szkole pozostały również
fanty o wartości 1 500 zł. Summa summarum, zysk
wynosi około 15 500 złotych!
Na spotkanie przybyło bardzo dużo osób. W tłumie
można było dostrzec naszych uczniów z rodzicami i
rodzeństwem, nauczycieli i innych pracowników
szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców oraz gości
honorowych burmistrza miasta Iławy – pana
Włodzimierza Ptasznika i wiceburmistrza Iławy pana
Andrzeja
Lewandowskiego
oraz
dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i
Przedszkoli – panią Renatę Kamińską.
Wszystkich
zgromadzonych
gości
przywitali
prowadzący festyn, pani Lidia Miłosz - autorka
scenariusza tegorocznego festynu oraz pan Krzysztof
Szczepański. Krótkie wystąpienie przewodniczącej
Rady Rodziców – pani Magdaleny Grzybowskiej,
dyrektora szkoły – pani Małgorzaty Kamińskiej oraz
pani Aleksandry Nadolskiej – nauczycielki naszej
szkoły przybliżyło szczytny cel tegorocznego festynu.
Przecięcie błękitnej wstęgi – symbolizującej
solidaryzowanie się z osobami z autyzmem –
zapoczątkowało uroczyste otwarcie festynu.
Po burzliwych oklaskach ponownie wystąpiła grupa
gitarowa prezentując swój kolejny utwór.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 24 -
NR 8/2013
FOTO: klasa I b
FOTO: klasa I c
Na scenie nie zabrakło też premierowych występów w
wykonaniu
utalentowanych
pierwszoklasistów,
przygotowywanych pod czujnym okiem swoich pań
wychowawczyń. Każda klasa zaprezentowała wybraną
piosenkę, wykazując się wielkim profesjonalizmem.
Klasę I a przygotowała pani Sylwia Krajewska, I b
pani Iwona Drzymalska i Monika Płoska, I c – pani
Dorota Kosyl i pani Katarzyna Wojewódzka –
Sobczyńska i klasę I d – pani Bożena Kosińska.
FOTO: klasa I d
FOTO: klasa I a
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 25 -
NR 8/2013
Podczas festynu prowadzona była loteria fantów.
Loterię prowadziła pani Stefania Homziak, pani Anna
Werengowska, Beata Furmanek i Elwira
Fiałkowska.
7.
8.
Magdalena Masica – członek Prezydium,
Magdalena Ciarczyńska – członek Komisji
Rewizyjnej
9. Małgorzata Kamińska – dyrektor SSP 2,
10. Anna Sikorska – pracownik sekretariatu SSP
2.
Można było skosztować też smakołyków, poczynając
od wypieków, a kończąc na smakowitych daniach
kuchni polskiej.
Gratulujemy wspaniałej organizacji i pomysłów oraz
serdecznie dziękujemy za dostarczenie samych
przemiłych wrażeń, dobrej zabawy i humorów. Festyn
„Dwójki” na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń
Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie i jest
przykładem znakomitej formy spędzenia czasu
wolnego i współpracy.
Tegoroczny festyn odbył się również dzięki wielkiemu
wsparciu ze strony sponsorów. Prowadzący festyn przy
każdej okazji wspominali sponsorów i kierowali słowa
wielkiego uznania oraz podziękowania za ich piękny
gest.
Lista sponsorów jest długa i prezentujemy ją poniżej.
Bączek Zbigniew
Banasiak Krzysztof i Marzena
Jedną z atrakcji było stoisko – malowanie twarzy.
Twarze chętnych osób ozdabiała pani Anna
Walendzik i pani Anna Bąkowska.
Sebastian Makiela
Pani Irena Wąs
Jabłoński Grzegorz
Karpiński Arkadiusz
Olszlegier Małgorzata i Grzegorz
Rudnicki Zbigniew
Robert Grajnert firma LED SYSTEM
Drakens Iława- sekcja SMOCZYCH ŁODZI przy
WIR Iława
Halina i Leszek Sweboccy
W organizację tegorocznego festynu zaangażował się
sztab ludzi. W skład zespołu organizacyjnego
wchodzili:
Szczepański Krzysztof
Magdalena Ciarczynska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Magdalena Grzybowska – przewodnicząca
Rady Rodziców,
Arkadiusz Karpiński – sekretarz,
Małgorzata Olszlegier – członek Prezydium,
Marzena Szraga – Otręba – członek
Prezydium,
Elwira Fijłkowska – członek Prezydium,
Zbigniew Rudnicki – członek Prezydium,
Robert Grajnert
Wojciech Grzywna
Magdalena Masica Tupperware
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 26 -
NR 8/2013
Łukasz Kamiński Siłownia przy basenie
Kurier Iławski
Cukiernia „Pralinka” Pani Grażyna i Adam Drążek
Zakład Karny Iława
Przetwórnia Owoców i Warzyw Lubawa Pan
Robert Kowalkowski
Drakens Iława
Festyn uatrakcyjniła swoją obecnością nasza dawna
absolwentka – Rozalia Bondzio, która na scenie
prezentowała swoją pracę dyplomową. Pokaz mody
zaprezentowała też pani Grażyna Kołodziejek.
Dekorex Lubawa
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Salon kosmetyczny SILVER
Centrum edukacji Dorosłych „Alfa” Stanisław
Buliński
Zakład Karny Iława NSZZ „Solidarność”
Piekarnia Typolska
Katarzyna Dudek Apteka Nova
Indyk Mazury Ostróda Stanisław Tyszkowski
Hurtownia Owoców i Warzyw GLOSTER
Hurtownia Papiernicza T plus P Państwo Otręba
Wielkie zainteresowanie i podziw wzbudził pokaz
Straży Ochrony Kolei oraz pokaz udzielania
pierwszej pomocy.
Danuta i Marek Liberaccy LIBRO Lubawa
Swedwood Poland Lubawa
MGM PNEUMATYKA Magdalena Grzybowska
MM Szynaka LIVING
Salon Fryzjerski Joanna Niemierowicz-Wróblewska
Samoszuk Paweł NC+
Glamur Sylwia Jędrychowska
Restauracja Smocza Jama _ Marek Dębiński
Centrum Turystyczno Rekreacyjne w Iławie
Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji
Gazeta Iławska
Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
Komenda Powiatowa Policji Iława
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 27 -
NR 8/2013
Podczas dzisiejszego festynu było iście bajkowo.
I rzeczywiście, na scenie nie zabrakło króla i królowej,
księcia, dwóch ukochanych córeczek macochy i
Kopciuszka. Któż nie zna losów Kopciuszka? Ale
Kopciuszka przeniesionego do XXI wieku, w reżyserii
pani Joanny Bakaluk, chyba nie widział jeszcze nikt.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 28 -
NR 8/2013
Kolejnym miłym akcentem podczas festynu był występ
Aleksandry Krajewskiej, uczennicy klasy II a,
przygotowanej
pod
kierunkiem
pani
Edyty
Krawczyk.
Podczas festynu równolegle trwały dwie licytacje.
Pierwsza dotyczyła darów od sponsorów, którą
prowadzili ją pani Lidia Miłosz oraz pan Krzysztof
Szczepański. Druga licytacja dotyczyła prac naszych
utalentowanych uczniów, którą prowadziła pani
Danuta Kołecka i pani Bożena Kosińska.
Kolejnym urozmaiceniem festynu był pokaz układu
tanecznego przygotowanego pod kierunkiem pani
Magdaleny Pietraszek.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 29 -
NR 8/2013
Trwały również zawody na ergometrach. Ta
dyscyplina wymagała niezwykłej kondycji fizycznej.
Wystąpiła reprezentacja pań w składzie: Małgorzata
Olszlegier,
Magdalena
Grzybowska,
Anna
Bąkowska i reprezentacja panów w składzie: Norbert
Ruczyński, Wiesław Myszkiewicz, Krzysztof
Szczepański, Grzegorz Olszlegier i Rafał Jabłoński.
Na szkolnym boisku rozegrany był mecz piłki nożnej:
rodzice – dzieci. Mecz zakończył się wynikiem 4:2.
Zawody przy ergometrach prowadzili: pani Iwona
Drzymalska, pan Artur Długosz i pan Krzysztof
Rolkowski.
Od dłuższego czasu na scenie stały wypchane torby.
Zawartość toreb wykorzystana była przez uczestniczki
do zabawy o wdzięcznej nazwie – przebieranka. Każda
uczestniczka zabawy miała zawiązane oczy i
oczywiście nie znała zawartości swojej torby.
Zadaniem każdej z nich było odzianie się w te wielce
gustowne elementy stroju.
Komenda Straży Pożarnej zaprezentowała swój
pokaz. Samochód strażacki cieszył się największą
popularnością.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 30 -
NR 8/2013
Karaoke było kolejną konkurencją, która „wyłowiła”
talenty wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
Kamińska. Wszyscy bawili się przy nastrojowych
piosenkach w wykonaniu pani Edyty Krawczyk i
pana Pawła Skirela.
Wszystkim
uczestnikom festynu
towarzyszyły
wspaniałe humory i aż szkoda, że na kolejny festyn
trzeba będzie czekać aż rok.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
ZACZAROWANY ŚWIAT
BRACI GRIMM
25 kwietnia 2013 r. Narodowy Teatr Edukacji im.
Adama Mickiewicza z Wrocławia na scenie
iławskiego kinoteatru „Pasja” zaprezentował spektakl
Tegoroczny festyn zakończyła zabawa taneczna pod
chmurką do której zaprosiła pani dyrektor Małgorzata
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 31 -
NR 8/2013
pt. „Zaczarowany świat Braci Grimm”. Scenariusz
zawierał treści baśni autorstwa Wilhelma i Jakuba
Grimmów, które za sprawą złej mocy Czarownicy
zostały pomieszane.
„A teraz głośno wszystkim wykrzyczę
Miłość silniejsza jest niż słodycze”.
Bohaterowie spektaklu odbyli podróż po baśniowym
lesie i musieli wykazać się silną wolą, by powstrzymać
się przed „słodką” pokusą czyhającą prawie na każdym
kroku.
Spektakl uczył młodych widzów przyjaźni i
wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celu, mimo
rozlicznych trudności napotykanych na każdym kroku
oraz
gotowości
do
niesienia
pomocy.
Nieprzewidywalność baśniowego scenariusza sprawiła,
iż każdy z zapartym tchem śledził losy bohaterów
ulokowanych w nie swoich baśniach. Rodzeństwo
Wilhelm, Jakub i Małgosia zrozumiało, że
najważniejszymi wartościami w życiu każdego
człowieka jest dobroć i miłość.
„Ciężki los mi się przydarzył
Uśmiech zniknął z mojej twarzy
Z bólu zwijam się i krzyczę
Wszystkiemu winne są słodycze”
Kiedy w dłoniach trzymali trzy zaczarowane kamienie
od Olbrzyma spełniające po jednym życzeniu, każde z
nich w wielkiej tajemnicy wypowiedziało podobną
treść.
…
„Nie wiem, jak ucieknę stąd
To łakomstwo, to był błąd”.
„Drogi kamieniu, spraw, by bracia moi mili zawsze
się chętnie ze mną bawili” – to życzenie Małgosi.
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 32 -
NR 8/2013
„Drogi kamieniu, spraw byśmy od tej chwili nigdy
już więcej z sobą się nie kłócili” -to życzenie
Wilhelma.
„Drogi kamieniu, spraw, by nasze rodzeństwo całe z
dnia na dzień stawało się coraz bardziej doskonałe”
– to życzenie Jakuba.
Dzięki wypowiedzianym życzeniom baśń zakończyła
się szczęśliwie.
Na spektaklu, godnym polecenia każdej grupie
wiekowej, byli uczniowie klasy I a, II b, II c, II e, III
b i III d wraz z wychowawcami.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
Jednocześnie przypominamy, że eliminacje rejonowe
odbędą się 11 maja 2013 r. (sobota) o godzinie 9:30 w
kinoteatrze „Pasja”.
W dzisiejszym konkursie naszą szkołę reprezentowali:
XXXI KONKURS RECYTATORSKI
„SPOTKANIA Z POEZJĄ”
– ELIMINACJE MIEJSKIE
W grupie wiekowej uczniów klas I – III:
Piotr Rutkowski – uczeń klasy I d – opiekun: pani
Bożena Kosińska
27 kwietnia 2013 r. (sobota) w iławskim kinoteatrze
„Pasja” odbyły się miejskie eliminacje XXXI
Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją”.
Aleksandra Krajewska – uczennica II a – opiekun:
pani Celina Cywińska
Do eliminacji rejonowych, zdobywając I miejsce,
zakwalifikowała się Zuzanna Rybińska – uczennica
klasy VI d, przygotowywana pod kierunkiem pani
Joanny Bakaluk.
Jakub Zaborowski – uczeń klasy III a – opiekun: pani
Danuta Kołecka.
Agata Szymańska – uczennica klasy VI b,
przygotowywana pod kierunkiem pani Lidii Miłosz
uzyskała wyróżnienie.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
W grupie wiekowej uczniów klas IV – VI:
Zuzanna Rybińska – uczennica klasy VI d, opiekun:
pani Joanna Bakaluk
Julia Miłosz – uczennica klasy V a, opiekun: pani
Joanna Bakaluk
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 33 -
NR 8/2013
Agata Szymańska – uczennica klasy VI b: opiekun:
Lidia Miłosz.
Grzybowska – przewodnicząca Rady Rodziców w
SSP 2.
Pani Małgorzata Kamińska, dyrektor SSP 2
pogratulowała uczniom wspaniałych wyników w
eliminacjach szkolnych i dodała otuchy przed pisaniem
dyktanda.
TEKST i FOTO:
Grażyna Wiącek
MIEJSKO-GMINNE DYKTANDO 2013
MIEJSKO-GMINNE DYKTANDO 2013 za nami!
W ortograficznych zmaganiach wzięło udział 28
uczniów klas IV-VI – reprezentantów szkół miasta i
gminy Iławy. Nad organizacją konkursu czuwałam
wraz z Panią Beatą Waruszewską, a nasze działania w
dniu konkursu wsparły Panie: Katarzyna Dobielska i
Joanna
Bakaluk.
Podczas oczekiwania na wyniki uczestnicy wspaniale
bawili się, wykonując przygotowane przeze mnie
zadania ortograficzno – logiczne.
Tekst dyktanda pt. „Zimowe przekomarzania”
opracowała Pani Małgorzata Pasternak z SSP 4 w
Iławie.
Nagrody ufundowali: Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, Rada Rodziców SSP 2, Pearson
Longman Education, Agnieszka Lipska-Optima
Szkło. Honorowymi gośćmi były Panie: Anna
Nowalińska- Krukowicz z WSiP i Magdalena
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 34 -
NR 8/2013
sponsorom. Aleksandra Krajewska i
Myszkiewicz podbiły serca gości dyktanda.
Komisja w składzie:
1.Beata Waruszewska- przewodnicząca,
2.Joanna Bakaluk,
3.Urszula Behnke,
4.Katarzyna Dobielska,
5.Joanna Marciniak,
6.Hanna Olszewska,
7.Anna Kamińska,
8.Ewelina Pieńczewska,
9.Beata Przeworska,
10.Małgorzata Malon,
11.Danuta Taborek
Zuzanna
Dziękujemy: Pani Grażynie Kołodziejek za piękną
dekorację, Paniom: Sylwii Krajewskiej i Monice
Płoskiej za wsparcie organizacyjne, zaś Panu
Włodzimierzowi
Zagrodzkiemu
za
pomoc
techniczną.
Gratulujmy zwycięzcom i opiekunom!
wyłoniła zwycięzców:
Tytuł
Uczeń
Szkoła
MISTRZ
ORTOGRAFII
WICEMISTRZ
ORTOGRAFII
WICEMISTRZ
ORTOGRAFII
Łukasz
Ogonowski
Błażej
Raszyński
Michał
Wróblewski
SSP 3
Iława
SSP 2
Iława
SSP 2
Iława
TEKST: Lidia Miłosz
FOTO: Sylwia Krajewska
Nauczyciel
Uczący
Urszula
Wieńska
Joanna
Bakaluk
Joanna
Bakaluk
KSIĄŻKA TO NAJLEPSZY
PRZYJACIEL CZŁOWIEKA
Pani Stefania Homziak zorganizowała spotkanie
uczniów klasy III a z Pracownikami Biblioteki
Pedagogicznej w Iławie. Dzieci aktywnie uczestniczyły
w zajęciach na temat "Poznajemy budowę książki".
Każdy mógł wybrać sobie lekturę i wskazywać
odpowiedni jej element, np. grzbiet, obwolutę, opaskę,
kapitałkę, stronę tytułową, przedtytułową, metryczkę
itd.
Wyróżnienia otrzymali:
1.
2.
Kajetan
Łachański
Joanna Kowalska
3.
Maja Jackowska
SSP 3
Iława
SSP 2
Iława
SSP 4
Iława
Edyta
MeredykSzczesiak
Joanna Bakaluk
Bożena
Pawlikowska
Uczestnicy konkursu zabrali do domów cenne nagrody
główne: słowniki ortograficzne WSiP, statuetki,
artykuły papiernicze, zestawy długopisów, nośniki
pamięci, a także drobne upominki za udział w
konkursie.
Uczniowie zwiedzili wypożyczalnię i czytelnię.
Najwięcej emocji wzbudziły przesuwane półki z
tysiącami egzemplarzy książek.
Wycieczka do biblioteki była dla nas niezwykle
pouczająca. Zdaliśmy sobie sprawę, że nie wystarczy
książkę napisać, ale musi się zaangażować wiele osób,
aby ją wydać.
O oprawę muzyczną zadbała Pani Edyta Krawczyk.
Występy solistek zadedykowaliśmy gościom i
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 35 -
NR 8/2013
przerwie czytać wybraną specjalnie literaturę. Panie:
Anna Bąkowska, Iwona Drzymalska, Justyna
Gołębiowska, Sylwia Krajewska, Lidia Miłosz i
Aleksandra Nadolska wymiennie czytały chętnym
uczniom. Postanowiłyśmy przedstawić dzieciom różne
typy literatury. Dzięki temu uczniowie mogli poznać:
• „Dzień Czekolady” Anny Onichimowskiej
• „Przygody kota Bibelota” Zofii Sosnkowskiej
• „Sznurkową historię” Roksany
Jędrzejewskiej-Wróbel i Agnieszki Żelewskiej
• „Hania Humorek ratuje świat” Megan
McDonald
Było więc i radośnie i z zadumą, i o ochronie
środowiska i o uczuciach. Różnorodność pozwoliła
ukazać uczniom, że każdy może znaleźć książki będące
dla niego interesującymi.
Czasami dzieci przychodziły tłumnie, innym razem
było kameralnie. Niektórzy uczniowie przychodzili
okazjonalnie. Byli też i tacy, którzy starali się nie
opuścić żadnego spotkania. Zawsze byli to uczniowie
zainteresowani tym, co chcemy im ukazać. Widać to
było w wyrazie twarzy i zainteresowaniu w oczach.
Powoli zaczynamy myśleć już o jesiennej edycji akcji
„Dwójka Czyta Dzieciom”. Wybieramy już kolejne
tytuły warte uwagi. Będzie na pewno równie ciekawie
i… literacko.
Do zobaczenia jesienią!
TEKST i FOTO:
Aleksandra Nadolska
TEKST i FOTO:
Danuta Kołecka
DWÓJKA CZYTA DZIECIOM
ZESPÓŁ REDAKTORSKI
„WIEŚCI Z DWÓJKI”:
UCZNIOWIE: Michał Donoch – uczeń III d,
Aleksandra Fryc – uczennica III d, Amelia
Głąbowska – uczennica III d, Alicja Karczewska –
uczennica III d, Antoni Kopiczyński – uczeń III d,
Filip Łazarewicz – uczeń III d, Wiktoria Pisarek –
uczennica III d, Natalia Rucińska – uczennica III d,
Michał Tarnawski – uczeń klasy III d
WSPÓŁPRACUJĄCY
Danuta Kołecka
NAUCZYCIEL:
-
OPIEKUN GRUPY - mgr Grażyna Wiącek
Czytanie w życiu człowieka spełnia ogromną rolę.
Rozwija wyobraźnię, poszerza horyzonty, rozszerza
zasób słownictwa, daje poczucie bezpieczeństwa i
pozwala się wczuć w role postaci, aby poznać ich
uczucia i emocje. Nie sposób przecenić roli czytania.
Wychodząc naprzeciw akcji „Cała Polska Czyta
Dzieciom”, nauczyciele naszej szkoły postanowili w
miesiącu kwietniu na każdej dwudziestominutowej
POWIELANIE GAZETKI: Zygmunt Majewski
Adres do korespondencji:
[email protected]
KWARTALNIK „WIEŚCI Z DWÓJKI”
- 36 -
NR 8/2013
mgr