rejestr uchwał - Wielkopolska Izba Lekarsko

Transkrypt

rejestr uchwał - Wielkopolska Izba Lekarsko
REJESTR UCHWAŁ
RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W POZNANIU
PODJĘTYCH W DNIACH:
10.05.2007 R.
04.03.2008 R.
25.05.2009 R.
13.04.2010 R.
17.05.2011 R.
13.04.2012 R.
16.05.2013 R.
05.11.2013 R.
16.05.2014 R.
10.09.2014 R.
23.01.2015 R.
11.04.2015 R.
21.05.2015 R.
21.08.2015 R.
03.11.2015 R.
15.02.2016 R.
13.04.2016 R.
22.06.2016 R.
L.P.
20.06.2007 R.
08.05.2008 R.
22.06.2009 R.
09.06.2010 R.
30.06.2011 R.
12.06.2012 R.
18.06.2013 R.
11.12.2013 R.
07.06.2014 R.
10.10.2014 R.
06.02.2015 R.
16.04.2015 R.
29.05.2015 R.
09.09.2015 R.
13.11.2015 R.
17.02.2016 R.
18.04.2016 R.
Nr Uchwały
30.08.2007 R.
12.09.2008 R.
23.09.2010 R.
22.09.2010 R.
11.10.2011 R.
04.10.2012 R.
31.07.2013 R.
14.01.2014 R.
17.06.2014 R.
13.11.2014 R.
18.02.2015 R.
24.04.2015 R.
05.06.2015 R.
16.09.2015 R.
02.12.2015 R.
02.03.2016 R.
25.04.2014 R.
20.09.2007 R.
15.12.2008 R.
21.12.2009 R.
20.12.2010 R.
16.12.2011 R.
19.12.2012 R.
13.09.2013 R.
07.02.2014 R.
30.06.2014 R.
27.11.2014 R.
04.03.2015 R.
29.04.2015 R.
10.06.2015 R.
30.09.2015 R.
17.12.2015 R.
09.03.2016 R.
13.05.2016 R.
W sprawie
06.12.2007 R.
11.02.2009 R.
10.03.2010 R.
26.01.2011 R.
17.02.2012 R.
12.03.2013 R.
24.09.2013 R.
07.04.2014 R.
18.07.2014 R.
09.12.2014 R.
24.03.2015 R.
05.05.2015 R.
24.07.2015 R.
09.10.2015 R.
12.01.2016 R.
15.03.2016 R.
25.05.2016 R.
Data podjęcia
ROK 2007
797/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Marii Rumiewicz
(nr 65224)
10.05.2007 r.
798/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Mai Maćkowiak
(nr 65225)
10.05.2007 r.
799/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Janowi Blumczyńskiemu
(nr 65226)
10.05.2007 r.
25.01.2008 R.
08.04.2009 R
30.03.2010 R.
11.03.2011 R.
27.03.2012 R.
23.04.2013 R.
23.10.2013 R.
25.04.2014 R.
31.07.2014 R.
09.01.2015 R.
02.04.2015 R.
15.05.2015 R.
05.08.2015 R.
22.10.2015 R.
26.01.2015 R.
30.03.2016 R.
08.06.2016 R.
Uwagi
800/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Monice Kapuściak
(nr 65227)
10.05.2007 r.
801/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Annie Kaczmarek
(nr 65228)
10.05.2007 r.
802/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Ewie Jażdżewskiej
(nr 65229)
10.05.2007 r.
803/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Agnieszce Lisieckiej
(nr 65230)
10.05.2007 r.
804/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Marcie Abram
(nr 65231)
10.05.2007 r.
805/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Karolowi Józefowi Horyzie
(nr 65232)
10.05.2007 r.
806/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Magdalenie Kuczyńskiej
(nr 65233)
10.05.2007 r.
807/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Pawłowi Ryszardowi Jakubasowi
(nr 65234)
10.05.2007 r.
808/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Katarzynie Bożenie Hresiukiewicz
(nr 65235)
10.05.2007 r.
809/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Elżbiecie Cebulskiej
(nr 65236)
10.05.2007 r.
810/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Szymonowi Andrzejowi
Boguckiemu
(nr 65237)
10.05.2007 r.
811/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Agnieszce Małgorzacie Szremskiej
(nr 65238)
10.05.2007 r.
812/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Rafałowi Wojciechowi Kołczykowi
(nr 65239)
10.05.2007 r.
813/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Annie Teresie Redlich
(nr 65240)
10.05.2007 r.
814/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Karolinie Włodarczak
(nr 65241)
10.05.2007 r.
815/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Iwonie Magdalenie Maciejewskiej
(nr 65242)
10.05.2007 r.
816/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Iwonie Tomaszowi Niklewiczowi
(nr 65243)
10.05.2007 r.
817/2007/IV
Wpis lekarza weterynarii Kingi
Koniecznej do rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
(nr 85363 – dotychczasowy
członek Dolnośląskiej Izby L-W)
10.05.2007 r.
818/2007/IV
Wpis lekarza weterynarii Ewy
Pasiak do rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
(nr 15020 – dotychczasowy
członek Łódzkiej Izby L-W)
10.05.2007 r.
819/2007/IV
Wpis lekarza weterynarii
10.05.2007 r.
Ireneusza Pasiaka do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
(nr 06891 – dotychczasowy
członek Łódzkiej Izby L-W)
820/2007/IV
Wpis lekarza weterynarii
Marcina Koniecznego do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
(nr 85306 – dotychczasowy
członek Dolnośląskiej Izby L-W)
10.05.2007 r.
821/2007/IV
Skreślenie lekarza weterynarii
Radomira Henklewskiego z
rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
(nr 65024 – przeniesienie do
Dolnośląskiej Izby L-W)
10.05.2007 r.
822/2007/IV
Skreślenie lekarza weterynarii
Anety Głowackiej z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
(nr 65218 – przeniesienie do
Dolnośląskiej Izby L-W)
10.05.2007 r.
823/2007/IV
Skreślenie lekarza weterynarii
Tomasza Fiszera z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
(nr 06865 – przeniesienie do
Kaszubsko-Pomorskiej Izby L-W)
10.05.2007 r.
824/2007/IV
Skreślenie lekarza weterynarii
Tomasza Babrala z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
(nr 65094 – przeniesienie do
Łódzkiej Izby L-W)
10.05.2007 r.
825/2007/IV
Udzielenie jednorazowej
zapomogi finansowej lek.wet.
Tadeuszowi Żurawskiemu
10.05.2007 r.
826/2007/IV
Przyznanie dotacji finansowej na
publikację dr Włodzimierza
Gibasiewicza pt. lekarze nie
ludzcy”
10.05.2007 r.
827/2007/IV/Rej.ZLZ
Wpis zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny , Gostyń,
Nr ew. 19
Kier. i właściciel lek.wet. Józef
Stercuła
- Zmiana kier. zakładu na lek.wet.
Krystynę Ostojską-Stercułę
10.05.2007 r.
828/2007/IV/Rej.ZLZ
Wykreślenie zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny „Usługi
Weterynaryjne Anna Kowalonek”
Rawicz, Nr ew. 428
Na wniosek kierownika
(zaprzestanie działalności)
10.05.2007 r.
829/2007/IV/Rej.ZLZ
Wpis zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
– kier. i właściciel lek.wet. Adam
Dobrzyński
Gabinet Weterynaryjny Lek.wet.
Adam Dobrzyński, Lipka Wielka
16, nr ew. 246
Zmiana nazwy, rodzaju i siedziby
Zakładu: na Przychodnia
Weterynaryjna Lek.Wet. Adam
Dobrzyński”, Nowy Tomyśl
10.05.2007 r.
830/2007/IV/Rej.ZLZ
Wpis zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
– kier. lek.wet. Andrzej Kłopocki
Gabinet Weterynaryjny
Wągrowiec, nr ew. 425
Zmiana kier. zakładu na lek.wet.
Agnieszkę Smogur
10.05.2007 r.
831/2007/IV/Rej.ZLZ
Wykreślenie zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla
zwierząt.
Gabinet Weterynaryjny, Poznań
Nr ew. 16
Kier. lek.wet. Monika Stachura
10.05.2007 r.
10.05.2007 r.
832/2007/IV/Rej.ZLZ
Wykreślenie zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla
zwierząt.
Gabinet Weterynaryjny, Poznań
Nr ew. 5
Kier. lek.wet. Piotr Buksak
833/2007/IV/Rej.ZLZ
Wpis zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
– kier. i właściciel lek.wet.
Wojciech Zaręba
Przychodnia Weterynaryjna
„Przychodnia dla Zwierząt”
Leszno, nr ew. 233
Zmiana nazwy własne na:
„Wojciech Zaręba Usługi
Weterynaryjno-Sanitarne”
10.05.2007 r.
834/2007/IV/Rej.ZLZ
Wpis zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
– właściciel lek.wet. Elżbieta
Jażdżewska
Gabinet Weterynaryjny
„AGRO-VET SERWIS Gabinet
Weterynaryjny” Czarnków, nr
ew. 368
Zmiana kier. zakładu na:
Lek.wet. Magdalena Kuczyńska
10.05.2007 r.
835/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
– kier. lek.wet. Klaudia
Szymanowska
Gabinet Weterynaryjny
„Usługi Weterynaryjne Klaudia
Szymanowska”, Piła
nr ew. 565
10.05.2007 r.
836/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
– kier. i właściciel lek.wet. Józef
Stercuła
Lecznica Weterynaryjna, Gostyń
nr ew. 566
10.05.2007 r.
837/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
– kier. lek.wet. Paweł
Nieruchalski
Gabinet Weterynaryjny „Gabinet
Weterynaryjny Paweł
Nieruchalski „ Mikstat,
10.05.2007 r.
nr ew. 567
838/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
– kier. lek. wet. Mariusz
Majchrzak
Gabinet Weterynaryjny „EQUS”
Grabów n. Prosną
nr ew. 568
10.05.2007 r.
839/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
– kier. lek.wet. Katarzyna
Marciniak
Gabinet Weterynaryjny „Na
polance Katarzyna Marciniak ”
Poznań
nr ew. 569
10.05.2007 r.
840/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
– kier. lek.wet. Artur Maślak
Gabinet Weterynaryjny „VITALVet ” Pniewy
nr ew. 570
10.05.2007 r.
841/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
– kier. lek.wet. Piotr Buksak
Gabinet Weterynaryjny „AVI-LAB
LEK.WET. PIOTR BUKSAK ”
Palędzie
nr ew. 571
10.05.2007 r.
842/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
– kier. lek.wet. Jan Szeptycki
Gabinet Weterynaryjny Pniewy
nr ew. 572
10.05.2007 r.
856/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Annie
Bromber
(nr 65244)
20.06.2007 r.
857/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
20.06.2007 r.
Tomaszowi Lendziszewskiemu
(nr 65245)
858/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Marcinowi Rybskiemu
(nr 65246)
20.06.2007 r.
859/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Mateuszowi Strzelczykowi
(nr 65247)
20.06.2007 r.
860/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Krzysztofowi Prałatowi
(nr 65248)
20.06.2007 r.
861/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Agnieszce Firan
(nr 65249)
20.06.2007 r.
862/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Tomaszowi Balickiemu
(nr 65250)
20.06.2007 r.
863/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Karolowi Bagrowskiemu
(nr 65251)
20.06.2007 r.
864/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Grzegorzowi Pawlakowi
(nr 65252)
20.06.2007 r.
865/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Dorocie Ostrowskiej
(nr 65253)
20.06.2007 r.
866/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Katarzynie Przyłudzkiej
(nr 65254)
20.06.2007 r.
867/2007/IV
Wpis lekarza weterynarii
Grzegorza Lisa do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
20.06.2007 r.
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
(nr 85384 – dotychczasowy członek
Dolnośląskiej Izby L-W))
868/2007/IV
Skreślenie lekarza weterynarii
Krzysztofa Danielewicza
z rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
(nr 06795 – przeniesienie do
Dolnośląskiej Izby L-W))
20.06.2007 r.
869/2007/IV
Skreślenie lekarza weterynarii
Marka Groblewicza
z rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
(nr 65175 – przeniesienie do
Zachodniopomorskiej Izby L-W))
20.06.2007 r.
870/2007/IV
Skreślenie lekarza weterynarii
Katarzyny Dudzińskiej-Salamon
z rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
(nr 80265 – przeniesienie do Śląskiej
Izby L-W))
20.06.2007 r.
871/2007/IV
Skreślenie lekarza weterynarii
Moniki Stachury
z rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
(nr 65110 – na wniosek
zainteresowanej)
20.06.2007 r.
872/2007/IV
Skreślenie lekarza weterynarii
Adama Brandweina
z rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
(nr 80157 – przeniesienie do Śląskiej
Izby L-W))
20.06.2007 r.
873/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Annie
Izydorczyk
(nr 65255)
20.06.2007 r.
874/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt –
20.06.2007 r.
kier. lek.wet. Magdalena Szymańska
-Krzywda
ZW i DD HAMA BIS S.C.
Gabinet Weterynaryjny
Nr ew. 579 , Wolsztyn
875/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt –
kier. lek.wet. Maja Maćkowiak
Gabinet Weterynaryjny „EQUUS”
Nr ew. 580 , Piła
20.06.2007 r.
876/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt –
kier. lek.wet. Ewa Jażdżewska
Gabinet Weterynaryjny
Nr ew. 581 , Skórzewo
20.06.2007 r.
877/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt –
kier. lek.wet. JoannaPankowska
Gabinet Weterynaryjny
PPH „AGROPOL” Sp. z o.o.
Nr ew. 582, Września – Sokołowo
20.06.2007 r.
878/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt –
kier. lek.wet. Jarosław Jaruzel
20.06.2007 r.
Gabinet Weterynaryjny
Nr ew. 583 , Koźminek
879/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt –
kier. lek.wet. Roman Kostecki.
Gabinet Weterynaryjny
Nr ew. 584 , Blizanów
20.06.2007 r.
880/2007/IV/Rej.ZLZ
Wpis zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Właściciel Tadeusz Blumczyński
Gabinet Weterynaryjny
Nr ew. 386
Zmiana kier. zakładu leczniczego
z lek.wet. Bogusławy Patrzykont
na lek.wet. Jana Blumczyńskiego
20.06.2007 r.
881/2007/IV/Rej.ZLZ
Wpis zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kier. lek.wet. Joachim Urban
Gabinet Weterynaryjny
20.06.2007 r.
„Animal” s.c.
Nr ew. 221
- Zmiana nazwy własnej na:
„Usługi Weterynaryjne Joachim
Urban”
- Zmiana siedziby w Lipce:
poprzednio: ul. Kościuszki 33
aktualnie: ul. Mickiewicza 7
882/2007/IV/Rej.ZLZ
Wykreślenie zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kier. lek.wet. Agnieszka Kuźniar
ZRP „FARMUTIL HS” Gabinet
Weterynaryjny
Nr ew. 546
(na wniosek złożony przez Dyrektora
ZRP „FARMUTIL HS” Przemysława
Andryszaka
w imieniu właściciela Henryka
Stokłosy )
20.06.2007 r.
883/2007/IV
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
towarzyszących oraz pobierania
próbek w celu określenia miana
przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003 – lek.wet.
Adam Łowczak
(00155/12/20.06.2007 r.)
20.06.2007 r.
884/2007/IV
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
towarzyszących oraz pobierania
próbek w celu określenia miana
przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003 – lek.wet.
Magdalena Warzecha
(00156/12/20.06.2007 r.)
20.06.2007 r.
885/2007/IV
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
towarzyszących oraz pobierania
próbek w celu określenia miana
przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003 – lek.wet.
Elżbieta Bień-Krzyśków
(00157/12/20.06.2007 r.)
20.06.2007 r.
886/2007/IV/Rej.ZLZ
Wykreślenie zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Na wniosek kier. lek.wet. Moniki
Stachury
Gabinet Weterynaryjny , Poznań
Nr ew. 310
20.06.2007 r.
887/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Annie
Katarzynie Brychcy
(nr 65256)
30.08.2007 r.
888/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Magdalenie Karmelicie
(nr 65257)
30.08.2007 r.
889/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Aldonie Ewie Nowojskiej
(nr 65258 )
30.08.2007 r.
890/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Annie Ciszak
(nr 65259 )
30.08.2007 r.
891/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Katarzynie Halinie Felskiej
(nr 65260 )
30.08.2007 r.
892/2007/IV
Wpis lekarza weterynarii Jerzego
Ilnickiego do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
(Dotychczasowy członek Łódzkiej
Izby L-W – nr 20169)
30.08.2007 r.
893/2007/IV
Skreślenie lekarza weterynarii
Weroniki Rarok z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
(nr 65214 - przeniesienie do Śląskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Katowicach)
30.08.2007 r.
894/2007/IV
Skreślenie lekarza weterynarii
Wojciecha Kujawy z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
30.08.2007 r.
Poznaniu (nr 05961 - zrzeczenie się
prawa wykonywania zawodu)
895/2007/IV
Wykreślenie zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kier. lek.wet. Anna Opyrchał
Gabinet Weterynaryjny - nr ew. 88
(na wniosek zainteresowanego)
30.08.2007 r.
896/2007/IVRej.ZLZ
Wpis zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kier. lek.wet. Andrzej Moskal
Zmiana nazwy własnej i rodzaju (z
Przychodni Wet. na Gabinet Wet.)
Nr ew.332
30.08.2007 r.
897/2007/IV/Rej.ZLZ
Wpis zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kier. lek.wet. Elżbieta Jażdżewska
Gabinet Weterynaryjny „AGRO-VET
SERWIS” Nr ew. 368
Zmiana kier. zakładu na lek.wet.
Jerzego Ilnickiego
30.08.2007 r.
898/2007/IV/Rej.ZLZ
Wykreślenie zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kier. lek.wet. Elzbieta Pająk
Gabinet Weterynaryjny „Usługi
Weterynaryjne Elżbieta Pająk lekarz
weterynarii” Nr ew. 185
(na wniosek zainteresowanego)
30.08.2007 r.
899/2007/IV/Rej.ZLZ
Wpis zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kier. lek.wet. Marek Jackowski
„Praktyka Lekarsko-Weterynaryjna”
Nr ew. 293
Zmiana siedziby zakładu
30.08.2007 r.
900/2007/IV/Rej.ZLZ
Wpis zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kier. lek.wet. Ewa Rymarczuk
Gabinet Weterynaryjny
Nr ew. 395
Zmiana siedziby zakładu.
901/2007/IV/Rej.ZLZ
Wpis zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Właściciel Iwona Srokowska
Zmiana kierownika zakładu:
30.08.2007 r.
z lek.wet. Bogusława Hilara
na lek.wet. Roberta Morawskiego
Gabinet Weterynaryjny
„AGRO-VET SERWIS” Nr ew. 321
902/2007/IV/Rej.ZLZ
Wpis zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Właściciel lek.wet. Maja Maćkowiak
Gabinet Weterynaryjny „EQUUS” Nr
ew. 580
Zmiana kier. zakładu
z lek.wet. Mai Maćkowiak
na lek.wet. Maję MaćkowiakBogucką
30.08.2007 r.
903/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt –
kier. lek.wet. Piotr Łukomski
Gabinet Weterynaryjny,
Nr ew. 585 , Wolsztyn
30.08.2007 r.
904/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt –
kier. lek.wet. Paweł Iskrzak
Gabinet Weterynaryjny
„SUIS-VET”
Nr ew. 586 , Grodzisk Wlkp.
30.08.2007 r.
905/2007/IV/Rej.ZLZ
Wpis zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Właściciel Andrzej Pawlak
Gabinet Weterynaryjny „Pogotowie
Weterynaryjne Spółka UsługowoHandlowa”
Nr ew. 28
Zmiana kier. zakładu
z lek.wet. Stanisława Pawlaka
na lek.wet. Annę Redlich
906/2007/IV/Rej.ZLZ
Wyznaczenie 3 osobowej komisji do
skontrolowania zakładu leczniczego
Prezesa lek.wet. Andrzeja Moskala
– nr ew. zakładu 332
30.08.2007 r.
907/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt –
kier. lek.wet. Rafał Kołczyk
Gabinet Weterynaryjny
Nr ew. 587 , Orzechowo
30.08.2007 r.
908/2007/IV/Rej.ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
kier. lek.wet. Wojciech Kujawa
Gabinet Weterynaryjny
„Usługi Sanitarno-Weterynaryjne”
Nr ew. 62
30.08.2007 r.
909/2007/IV
Udzielenie jednorazowej zapomogi
finansowej lekarzowi weterynarii
Zbigniewowi Doczekalskiemu
30.08.2007 r.
910/2007/IV
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
towarzyszących oraz pobierania
próbek w celu określenia miana
przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003 – lek.wet.
Patrycja Polcyn (00158/12/30.08.07
r.)
30.08.2007 r.
911/2007/IV
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
towarzyszących oraz pobierania
próbek w celu określenia miana
przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003 – lek.wet.
Przemysław Racewicz
(00159/12/30.08.07 r.)
30.08.2007 r.
912/2007/IV
Przesunięcie środków finansowych
pomiędzy poszczególnymi pozycjami
planu finansowego na rok 2007
(z rezerwy budżetowej:
- 10000 zł na podróże krajowe
służbowe,
- 8645 zł na organizację Majówki
2007 r.
- 1500 zł na organizację zawodów
konnych
30.08.2007 r.
913/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Annie
Agnieszce Cwynar
(nr 65261 )
20.09.2007 r.
914/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
20.09.2007 r.
zawodu lekarza weterynarii
Katarzynie Czekale
(nr 65262 )
915/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Barbarze Małgorzacie OssowskiejSokolewicz
(nr 65263)
20.09.2007 r.
916/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Krzysztofowi Grajkowi
(nr 65264)
20.09.2007 r.
917/2007/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Tomaszowi Romanowi
Karwowskiemu
(nr 65265)
20.09.2007 r.
918/2007/IV
Skreślenie lekarza weterynarii
Tomasza Lendziszewskiego z rejestru
członków WIL-Wet. w Poznaniu
(nr 65245 - przeniesienie do
Warszawskiej Izby L-W)
20.09.2007 r.
919/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt –
kier. lek. wet. Edyta Karaklimus
Przychodnia Wet. „Wąsiatycz”
Nr ew. 588, Poznań
20.09.2007 r.
920/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt –
kier. lek.wet. Marta Adamczyk
Gabinet Weterynaryjny
Nr ew. 589 Poznań
20.09.2007 r.
921/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt –
kier. lek. wet. Tomasz Balicki
Gabinet Weterynaryjny,
Nr ew. 590 , Gizałki
20.09.2007 r.
922/2007/IV
Wybór uzupełniający wiceprezesa
Rady Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej – dr n. wet. Grzegorz
20.09.2007 r.
Wąsiatycz
923/2007/IV
Odwołanie członków Prezydium
Rady Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
20.09.2007 r.
924/2007/IV
Wybór członków Prezydium Rady
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej: lek. wet. Michał
Borowiński, lek. wet. Maciej
Gogulski, lek. wet. Tomasz Porwan,
lek. wet. Henryk Ziółkowski
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Gracjanowi Graczykowskiemu (nr
65266)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Wojciechowi Piotrowi Ryszce ( nr
65267)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Magdalenie Wilkowieckiej ( nr
65268)
Wpis lekarza weterynarii Jana Kazało
do rejestru lekarzy weterynarii WILWET.
(dotychczasowy członek
Dolnośląskiej Izby Lek.-Wet., nr 06206)
Wpis lekarza weterynarii Andrzeja
Szpilarewicza do rejestru lekarzy
weterynarii WIL-WET. (
dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby Lek.-Wet. –
nr 10517)
Wpis lekarza weterynarii Michała
Porowskiego do rejestru lekarzy
weterynarii WIL-Wet. (
dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby Lek.-Wet. –
nr 85604)
Wpis lekarza weterynarii Edyty
Karakliumis do rejestru lekarzy
weterynarii WIL-Wet. (
dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby Lek.-Wet. –
nr 05781)
Skreślenie lekarza weterynarii
Jakuba Kornackiego z rejestru
członków WIL-Wet. przeniesienie
20.09.2007 r.
925/2007/IV
926/2007/IV
927/2007/IV
928/2007/IV
929/2007/IV
930/2007/IV
931/2007/IV
932/2007/IV
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
933/2007/IV
934/2007/IV
935/2007/IV
936/2007/IV
937/2007/IV
938/2007/IV
939/2007/IV
940/2007/IV
941/2007/IV
942/2007/IV
943/2007/IV
działalności na teren Wielkiej
Brytanii – nr 65210
Skreślenie lekarza weterynarii
Pauliny Drążewskiej z rejestru
członków WIL-Wet. przeniesienie
działalności na teren Wielkiej
Brytanii – nr 65204
Skreślenie lekarza weterynarii
Wiesławy Adamskiej z rejestru
członków WIL-Wet. przeniesienie
działalności na teren Dolnośląskiej
Izby Lek.-Wet. – nr 65122
Umorzenia zadłużenia na rzecz WILWet. Janiny Czaplickiej w kwocie 105
zł z uwagi na przejście na emeryturę
Skreślenie lekarza weterynarii
Dariusza Stawiarskiego z rejestru
członków WIL-Wet. przeniesienie
działalności na teren Świętokrzyskiej
Izby Lek.-Wet. – nr 15011
Skreślenie lekarza weterynarii
Magdaleny Frąckiewicz z rejestru
członków WIL-Wet. przeniesienie
działalności na teren Warszawskiej
Izby Lek.-Wet. – nr 70508
Skreślenie lekarza weterynarii
Janusza Piechockiego z rejestru
członków WIL-Wet. z uwagi na
zrzeczenie się prawa zawodu – nr
06149
Skreślenie lekarza weterynarii
Adama Majewskiego z rejestru
członków WIL-Wet. z uwagi na
zrzeczenie się prawa wykonywania
zawodu – nr 05971
Umorzenie części zadłużenia lek.wet.
Adamowi Majewskiemu w kwocie
432 zł,
Zobowiązanie wobec ww. lekarza do
wpłaty 308 zł , która została
wpłacona do Krajowej Izby z tyt.
jego członkowstwa
Skreślenie lekarza weterynarii
Saturnina Guglasa z rejestru
członków WIL-Wet. z uwagi na
zrzeczenie się prawa wykonywania
zawodu – nr 06728
Umorzenie zadłużenia Saturnina
Guglasa w kwocie 642 zł z tytułu
nieopłacania składek
Przyznania jednorazowej zapomogi
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007r.
6.12.2007 r.
944/2007/IV
945/2007/IV
946/2007/IV
947/2007/IV
951/2007/IV/Rej.ZLZ
952/2007/IV/Rej.ZLZ
953/2007/IV/Rej.ZLZ
954/2007/IV/Rej.ZLZ
lek.wet. Adamowi Zielińskiemu
członkowi Podkarpackiej Izby z uwagi
na trudna sytuację zdrowotna i
materialną
Umorzenia zadłużenia lek. wet.
Andrzeja Nowickiego w kwocie 365
zł, jednocześnie zobowiązanie ww.
lekarza do zapłaty składek w kwocie
175 zł za okres od VIII-XII2006 r. (
czynna aktywność zawodowa).
Przyznania jednorazowej zapomogi
lek. wet. Ireneuszowi Jaśkowiakowi
w kwocie 1500 zł z uwagi na ciężką
sytuację zdrowotna i materialną.
Przyznania jednorazowej zapomogi
oraz umorzenia zadłużenia lek.wet.
Jana Miękiny z uwagi na trudna
sytuację materialną
Zapomoga w kwocie 800 zł
Zadłużenie w kwocie 315 zł
Przyznania jednorazowej zapomogi
lek. wet. Kazimierzowi
Bartkowiakowi w kwocie 800 zł z
uwagi na ciężką sytuację zdrowotną i
materialną.
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych Gabinet
Weterynaryjny Gostyń
Nr ewid. 19
Zmiana dotyczy właściciela zakładu:
Poprzednio -Józef Stercuła
Obecnie – Krystyna OstojskaStercuła
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych Lecznica
Weterynaryjna Brudzew
Nr ewid. 319
Zmiana dotyczy nazwy zakładu:
Poprzednio Lecznica Weterynaryjna
Obecnie: „Vet-Lab Brudzew”
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Dotyczy gabinetu Weterynaryjnego
Poznań, Os. Bol. Chrobrego 110/11
Nr. ewid. 15
Skreślenie na wniosek podmiotu
prowadzącego ten zakład
O wpisie zmian do ewidencji
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
zakładów leczniczych dotyczy
Laboratorium weterynaryjnego w
Brudzewie
Nr ewid. 318
Zmiana dotyczy nazwy zakładu :
Poprzednio: Laboratorium
Weterynaryjne
Obecnie: „VET-LAB BRUDZEW”
955/2007/IV/rej.ZLZ
956/2007/IV/Rej.ZLZ
956a/2007/IV/Rej.ZL
Z
961/2007/IV/Rej.ZLZ
962/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dotyczy
Przychodni Weterynaryjnej w
Skulsku nr ewid. 267
Zmiany dotyczą rodzaju zakładu,
nazwy własnej oraz nr księgi
Rodzaj zakładu:
Poprzednio – Przychodnia
Weterynaryjna
Obecnie: Gabinet Weterynaryjny
Nazwy własnej:
Poprzednio Przychodnia dla Zwierząt
Obecnie: Gabinet dla Zwierząt w
Skulsku
Nr księgi:
Poprzednio
12/2/286/2005/IV/Rej.ZLZ
Obecnie: 12/1/955/2007/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dotyczy
Lecznicy dla zwierząt w Stawiszynie
nr ewid. 177
Zmiany dotyczą nazwy własnej
Poprzednio Lecznica dla Zwierząt
Sp.c. Michalscy
Obecnie: Lecznica Dla Zwierząt
Spółka Cywilna Michalscy
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dotyczy
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych
Gabinet Weterynaryjny Krzysztof
Prałat , nr ewid. 591
Nr księgi 12/1/961/2007/IV/Rej.ZLZ
Adres: 64-130 Rydzyna, Nowawieś
39
Kier. Krzysztof Prałat
O wpisie zakładu do ewidencji
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
963/2007/IV
964/2007/IV/Rej.ZLZ
965/2007/IV/Rej.ZLZ
966/2007/IV/Rej.ZLZ
967/2007/IV
968/2007/IV
969/2007/IV
zakładów leczniczych
Gabinet Weterynaryjny „ Usługi
Weterynaryjne”
Nr ewid. 592, nr księgi
12/1/962/2007/IV/Rej.ZLZ
Adres: 62-065 grodzisk Wlkp., ul.
Spokojna 2
Kier. Grażyna Orzechowska
Umorzenia zadłużenia śp. Jerzego
Fryca w kwocie 140 zł
Lekarz zmarł.
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych
Gabinet Weterynaryjny „ Prywatna
Praktyka Lekarsko – Weterynaryjna”
Nr ewid. 593, nr ksiegi
12/1964/2007/IV/Rej.ZLZ
Adres: 62-310 Pyzdry, ul.
Niepodległości 39 a
Kier. Marcin Szymański
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych
Gabinet Weterynaryjny
Ne ewid. 594, nr księgi
12/1/965/2007/IV/rej.ZLZ
Adres: 64-200 Wolsztyn, Stary
Widzim 160
Kier. Adam Dąbski
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych
Gabinet Weterynaryjny Szymon
Bogucki
Nr ewid. 595, nr księgi
12/1/966/2007/IV/rej.ZLZ
Adres: 63-200 Jarocin, ul. Żerkowska
11
Kier. Szymon Bogucki
Wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Dot. lek.wet. Joanny Błaszczyk –
Cichoszewskiej
Nr 00160/12/06.12.2007 r.
Wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Dot. lek.wet. Michała Palczewskiego
Nr 00161/12/06.12.2007 r.
Wpisu do rejestru lekarzy
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
6.12.2007 r.
970/2007/IV
weterynarii upoważnionych do
6.12.2007 r.
wystawiania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Dot. lek.wet. Sylwii Organiszczak
Nr 00162/12/06.12.2007 r.
Wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
6.12.2007 r.
wystawiania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Dot. lek.wet. Anny Michalskiej
Nr 00163/12/06.12.2007 r.
Stanowisko Nr 1
971/2008/IV
972/2008/IV
973/2008/IV
974/2008/IV
975/2008/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Włodzimierzowi Stanisławowi
Kluczyńskiemu (nr 06108)
Wpisu lekarza weterynarii Katarzyny
Szulańczyk Mencel do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby L-W, przeniesienie z
Dolnośląskiej Izby L-W ( nr 85572)
Skreślenia lekarza weterynarii
Aleksandry Konstanciak zd. Peciak
(nr 80361) przeniesienie do Opolskiej
Izby L-W
Skreślenia lekarza weterynarii
Bogusława Hillera (nr 62223)
przeniesienie do Łódzkiej Izby L-W
Przyznanie jednorazowej zapomogi
finansowej lek.wet. Marianowi
Szymczakowi
25.01.2008 r.
25.01.2008 r.
25.01.2008 r.
25.01.2008 r.
25.01.2008 r.
976/2008/IV
Umorzenie zadłużenia lek.wet.
Józefa Jankowskiego
25.01.2008 r.
977/2008/IV
Umorzenie zadłużenia lek.wet.
Michała Staniszewskiego
25.01.2008 r.
978/2008/IV
Umorzenie zadłużenia lek.wet.
Grażyny Orszulak
25.01.2008 r.
979/2008/IV
Umorzenie zadłużenia lek.wet.
Stanisława Przygodzkiego
25.01.2008 r.
980/2008/IV
Skreślenia z rejestru lekarzy wet. z
powodu zakończenia działalności
lek.wet. Stanisława Lecha
25.01.2008 r.
981/2008/IV/Rej. ZLZ
982/2008/IV/Rej. ZLZ
983/2008/IV/Rej.ZLZ
984/2008/IV/Rej.ZLZ
985/2008/IV/Rej.ZLZ
986/2008/IV/Rej.ZLZ
Przygodzkiego (nr 06004)
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Dotyczy” Gabinetu Weterynaryjnego
lek.wet. S.L. Przygodzki” w Kaliszu,
ul. Warszawska 63 B
Nr. ewid. 474
Skreślenie na wniosek podmiotu
prowadzącego ten zakład, z dniem
25 stycznia 2008 r.
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
w Miescisku, ul. Krasickiego 17
Nr. ewid. 209
Skreślenie na wniosek podmiotu
prowadzącego ten zakład, z mocą
obow. od dnia 11 grudnia 2007 r.
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
„ZW i DD Hama Bis s.c. Gabinet
Weterynaryjny”
nr ewid. 581
Zmiany dotyczą nazwy własnej
zakładu:
Obecnie: „Gabinet Weterynaryjny
Hama Plus S.A.”
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych
dotyczy Przychodni Weterynaryjnej
nr ewid.188
Zmiany dotyczą kierownika zakładu:
Obecnie: lek.wet. Piotr
Bartłomiejczak
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
„LEGWANę s.c.
nr ewid. 396
Zmiany dotyczą osobowości prawnej
i nazwy własnej na Gabinet
Weterynaryjny „LEGWAN” Iwona
Stachowiak
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych
25.01.2008 r.
25.01.2008 r.
25.01.2008 r.
25.01.2008 r.
25.01.2008 r.
25.01.2008 r.
987/2008/IV/Rej.ZLZ
988/2008/IV/Rej.ZLZ
989/2008/IV/Rej.ZLZ
990/2008/IV
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
Przy Specjalistycznym
Gospodarstwie Drobiarskim Andrzej
Borowski
nr ewid. 357
Zmiany dotyczą nazwy własnej na:
„Gabinet Weterynaryjny Przy
Zakładzie Wylęgu i Fermach Drobiu
Renata i Andrzej Borowscy s.c.”
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
w Środzie Wlkp., ul. Paderewskiego
62
nr ewid. 252
Zmiany dotyczą:
Rozwiązania spółki i wykreślenia
S.Bielawskiego, zmiany godz. Usług,
zmiana Nr NIP na: 7861095046 i
REGON na: 632144899
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
w Gołuchowie, ul. Czartoryskich 43
nr ewid. 326
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
w Zaniemyślu, ul. Jodłowa 9
nr ewid. 351
Zmiany dotyczą:
Adresu na: Środa Wlkp.
Nazwy własnej na : NATUR-VET
Gabinet Weterynaryjny
Umorzenie zadłużenia lek.wet.
Władysława Okoniewskiego
25.01.2008 r.
25.01.2008 r.
25.01.2008 r.
25.01.2008 r.
989/2008/IV/Rej.ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
„Bovinas” Sp. z o.o. w 62-652
Chodów 17
Nr ewid. 140
25.01.2008 r.
992/2008/IV
W sprawie terminu XIII Zjazdu
Sprawozdawczego Lekarzy
Weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W
w Poznaniu (12 kwietnia 2008 r.)
25.01.2008 r.
993/2008/IV
W sprawie wyłonienia kandydatów
do odznaczenia honorową odznaką
Krajowej Izby L-W Zasłużony dla
Samorzadu8 Zawodowego
„MERITUS”:
Lekarzy wet.: Ireneusza
Szeflińskiego, Mariajna Grzadki,
Tadeusza Grygiera, Janusza Kalemby
i dr n.wet. Grzegorza Wąsiatycza
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
dotyczy Przychodni Weterynaryjnej
„PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT”
w 62-200 Gniezno, Trzemżal 53
Nr ewid. 597
4.03.2008 r.
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarzowi wet.
Natalii Fonrobert (nr 65269)
4.03.2008 r.
996/2008/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarzowi wet.
Natalii Fonrobert (nr 65269)
4.03.2008 r.
997/2008/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarzowi wet.
Marcinowi Mieczysławowi Brysiowi
(nr 65270)
4.03.2008 r.
998/2008/IV
W sprawie wpisu lekarza wet.
Katarzyny Julity Światłowskiej do
rejestru Wielkopolskiej Izby L-W. (nr
85622)
przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LW
W sprawie skreślenia lekarza wet.
Aleksandra Józefa Witczaka z
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby L-W. (nr 06050)
Zakończenie działalności Lekarskowet. i zrzeczenie się prawa wyk.
zawodu
4.03.2008 r.
W sprawie skreślenia lekarza wet.
Magdaleny Warzechy z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby L-W. (nr 65203)
Przeniesienie do Dolnośląskiej Izby LW
4.03.2008 r.
994/2008/IV/Rej.ZLZ
995/2008/IV
4.03.2008 r.
„
999/2008/IV
1000/2008/IV
4.03.2008 r.
1001/2008/IV
W sprawie skreślenia lekarza wet.
Magdaleny Wilkowieckiej z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby L-W. (nr 65268)
Przeniesienie do Śląskiej Izby L-W
4.03.2008 r.
1002/2008/IV
W sprawie skreślenia lekarza wet.
Elżbiety Cybulskiej z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W.
(nr 65236)
Przeniesienie do Śląskiej Izby L-W
4.03.2008 r.
1003/2008/IV
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
Agacie Modrzejewskiej, członkowi
Lubuskiej izby L-W na leczenie córki
Angeliki
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej mgr
Agnieszce Bylewskiej – prac. Adm.
Biura WIL-Wet. w Poznaniu
O wpisie zmian w ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
„Gabinet dla Zwierząt”
Nr ewid. 321
Zmiana kier. zakładu na: lek.wet.
Józefa Danielewicza
4.03.2008 r.
1006/2008/IV/Rej.ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
„VITAL-VET” w Pniewach, ul.
Zamorska 3/3
Nr ewid. 570
4.03.2008 r.
1007/2008/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zmian w ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
„Gabinet Weterynaryjny Andrzej
Kłopocki”
Nr ewid. 425
Zmiana kier. zakładu na: lek.wet.
Martę Abram
4.03.2008 r.
1008/2008/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zmian w ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
dotyczy Lecznicy Weterynaryjnej
„Lecznicy dla Zwierząti”
Nr ewid. 49
Zmiany:
4.03.2008 r.
1004/2008/IV
1005/2008/IV/Rej.ZLZ
4.03.2008 r.
4.03.2008 r.
- kier. zakładu na: lek.wet.
Bartłomieja Mellera,
- adresu na ul. Kościuszki 15 A
- rodzaju i nazwy na: Przychodnię
Weterynaryjną
- nr księgi na:
12/2/1008/2008/IV/Rej.ZLZ
1009/2008/IV
W sprawie wpisu lekarza wet. Iwony
Ewy Turniak do rejestru
Wielkopolskiej Izby L-W. (nr 01983)
przeniesienie z Zachodniopomorskiej
Izby L-W
W sprawie wpisu lekarza wet.
Andrzeja Stanisława Jagiełki do
rejestru Wielkopolskiej Izby L-W.
(nr 06320)
przeniesienie z Zachodniopomorskiej
Izby L-W
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
„RUMAK”
w 62-200 Gniezno, Szczytniki
Duchowne 24
Nr ewid. 597
4.03.2008 r.
1012/2008/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
„GABINET U BASI”
w Słupcy, ul. Jeziorna 22
Nr ewid. 599
4.03.2008 r.
1013/2008/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
w Kaliszu, ul. Barbary i Bogumiła 8
Nr ewid. 600
4.03.2008 r.
1014/2008/IV
Wpisu do rejestru lekarzy
4.03.2008 r.
weterynarii upoważnionych do
wystawiania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Dot. lek.wet. Roberta Grzesiaka
Nr 00164/12/04.03.2008 r.
W sprawie przyznania prawa
8.05.2008 r.
wykonywania zawodu lekarzowi wet.
Barbarze Marii Łączyńskiej (nr
1010/2008/IV
1011/2008/IV/Rej.ZLZ
1015/2008/IV
4.03.2008 r.
4.03.2008 r.
65271)
1016/2008/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarzowi wet.
Tomaszowi Mieczysławowi
Bartczakowi (nr 65272)
8.05.2008 r.
1017/2008/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarzowi wet.
Łukaszowi Nadwodnemu (nr 65273)
8.05.2008 r.
1018/2008/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarzowi wet.
Michałowi Henrykowi Budzykowi (nr
65274)
8.05.2008 r.
1019/2008/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarzowi wet.
Przemysławowi Markowi Mencelowi
(nr 65275)
8.05.2008 r.
1020/2008/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarzowi wet.
Jakubowi Kozłowskiemu (nr 65276)
8.05.2008 r.
1021/2008/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarzowi wet.
Marcinowi Adolfowi Chałasowi
(nr 65277)
8.05.2008 r.
1022/2008/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarzowi wet.
Dominice Elizie Bender (nr 65278)
8.05.2008 r.
1023/2008/IV
Wpisu do rejestru lekarzy
8.05.2008 r.
weterynarii upoważnionych do
wystawiania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Dot. lek.wet. Krzysztofa Waligóry
Nr 00165/12/08.05.2008 r.
1024/2008/IV
Wpisu do rejestru lekarzy
8.05.2008 r.
weterynarii upoważnionych do
wystawiania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Dot. lek.wet. Mirosława Kuberki
Nr 00166/12/08.05.2008 r.
1025/2008/IV
Wpisu do rejestru lekarzy
8.05.2008 r.
weterynarii upoważnionych do
wystawiania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Dot. lek.wet. Andrzeja Szpilarewicza
Nr 00167/12/08.05.2008 r.
1026/2008/IV
Wpisu do rejestru lekarzy
8.05.2008 r.
weterynarii upoważnionych do
wystawiania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Dot. lek.wet. Artura Kubiaka
Nr 00168/12/08.05.2008 r.
1027/2008/IV
Wpisu do rejestru lekarzy
8.05.2008 r.
weterynarii upoważnionych do
wystawiania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Dot. lek.wet. Dariusza Filipińskiego
Nr 00169/12/08.05.2008 r.
1028/2008/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarzowi wet.
Melchiorowi Matyaszczykowi (nr
65279)
1029/2008/IV
1030/2008/IV/Rej.ZLZ
Omyłkowo pominięty nr uchwały
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
„Gabinetu Weterynaryjnego dla
Małych Zwierząt” w 62-300
Września, ul. Kilińskiego 13
Nr ewid. 438
1031/2008/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zmian w ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
Laboratorium Weterynaryjne „VET
LAB BRUDZEW Laboratorium
Weterynaryjne”
Nr ewid. 318
Zmiana kier. zakładu na: lek.wet.
Ismaila Massaly
8.05.2008 r.
1032/2008/IV
W sprawie skreślenia lekarza wet.
Grażyny Orszulak z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W.
(nr 06813)
(zrzeczenie się prawa wykonywania
8.05.2008 r.
8.05.2008 r.
8.05.2008 r.
zawodu)
1033/2008/IV
W sprawie skreślenia lekarza wet.
Ludwika Pasternaka z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby L-W. (nr 09129)
(zakończenie działalności, zrzeczenie
się prawa wykonywania zawodu)
8.05.2008 r.
1034/2008/IV
W sprawie skreślenia lekarza wet.
Lidii Sobiech z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W.
(nr 65121)
(przeniesienie do Izby KujawskoPomorskiej)
8.05.2008 r.
1035/2008/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarzowi wet.
Michałowi Piotrowi Sokołowi
(nr 65280)
8.05.2008 r.
1036/2008/IV
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lekarzowi wet.
Tadeuszowi Żurawskiemu
W sprawie przyznania nagrody
finansowej Małgorzacie Tyll
W sprawie przyznania nagrody
finansowej rzeczowej absolwentce
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
8.05.2008 r.
1039/2008/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarzowi
wet. Ismaila Massaly
(nr 65281)
8.05.2008 r.
1040/2008/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
„MIVET”
w 62-700 Turek, Kaczki Średnie 14
Nr ewid. 601
8.05.2008 r.
1041/2008/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
dotyczy Gabinetu Weterynaryjnego
w 62-619 Sadlno, Wierzbinek 65
8.05.2008 r.
1037/2008/IV
1038/2008/IV
8.05.2008 r.
8.05.2008 r.
Nr ewid. 602
1066/2008/IV
1067/2008/IV
1068/2008/IV
1069/2008/IV
1070/2008/IV
1071/2008/IV
1072/2008/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Maciejowi Markowi Radojewskiemu
(nr 65288)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Annie
Bernadecie Szymkowiak (nr 65294)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Annie
Bożenie Napierale (nr 65295)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Oldze
Mariannie Mróz (nr 65296)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Martynie Barbarze Beli
(nr 65297)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Waldemarowi Fochtowi (nr 65298)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
1073/2008/IV
1074/2008/IV
1075/2008/IV
1076/2008/IV
1077/2008/IV
1078/2008/IV
1079/2008/IV
1080/2008/IV
1081/2008/IV
1082/2008/IV
1083/2008/IV
1084/2008/IV/Rej. ZLZ
1085/2008/IV/Rej. ZLZ
Mateuszowi Darczowi (nr 65299)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Annie
Elżbiecie Widle (nr 65300)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Pawłowi
Stypie (nr 65301)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Magdalenie Elżbiecie Dudzie (nr
65302)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Annie
Leśniewskiej (nr 65303)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Damianowi Nowakowi (nr 65304)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Magdalenie Błocian (nr 65305)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Elizie
Magdalenie Grzybiak (nr 65306)
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Łukasza Nadwodnego
(nr prawa wykonywania zawodu
65273) z uwagi na przeniesienie do
Dolnośląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej.
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Krystyny Marii
Kluczyńskiej (nr prawa wykonywania
zawodu 06107) - zmarła dnia 8
lipca 2008 r.
W sprawie przesunięcia środków
finansowych pomiędzy
poszczególnymi pozycjami planu
finansowego na rok 2008
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek.wet.
Andrzejowi Śliwie
W sprawie wpisu zmian w ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt:
Gabinet Weterynaryjny P. Czekaj, M.
Szczekot Sp.P., ul. Wańkowicza
1/4U, 60-461 Poznań:
Nr Ew. 603
Zmiana kierownika zakładu:
z lek.wet. Michała Sokoła na
lek.wet. Marcina Szczekota
W sprawie wpisu zmian w ewidencji
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
25.06.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
1086/2008/IV/Rej. ZLZ
1087/2008/IV/Rej. ZLZ
1088/2008/IV
zakładów leczniczych dla zwierząt:
Gabinet Weterynaryjny , ul.
Ostrowska 68, 62-800 Kalisz:
Nr Ew. 519
Zmiana kierownika zakładu:
z lek.wet. Tomasza Tokarczyka na
lek.wet. Tomasza Nowaka (od 1
września 2008)
W sprawie wpisu zmian w ewidencji 12.09.2008 r.
zakładów leczniczych dla zwierząt:
Gabinet Weterynaryjny „Usługi
Weterynaryjne J.Woliński, P.Tobis
S.C.”, ul. Matejki 60, Poznań:
Nr Ew. 274
Zmiana kierownika zakładu:
z lek.wet. Alicji Kuzdżał na lek.wet.
Dorotę Drabko
W sprawie skreślenia zakładu
12.09.2008 r.
leczniczego dla zwierząt z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt:
Dot. - Gabinet Weterynaryjny pn.
„Prywatna Praktyka Weterynaryjna”
ul. Bol. Prusa, 62-400 Słupca:
Nr Ew. 545
Kier. lek.wet. Andrzej Kin
Wpisu do rejestru lekarzy
12.09.2008 r.
weterynarii upoważnionych do
wystawiania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Dot. lek.wet. Jana Blumczyńskiego
Nr 00171/12/25.06.2008 r.
1089/2008/IV
Wyłonienia kandydatów do
odznaczenia honorową odznaką
MERITUS – Zasłużony dla Samorządu
Lekarzy Weterynarii:
Lekarze weterynarii :Stanisław Idzior,
Paweł Jaśkiewicz, Marian Gross, ,
Maciej Gogulski, Jarosłąw Paryzek,
Czesław Węgrzyn, Janusz Woliński,
Jan Radzimski, dr Krzysztof
Rudziński, dr Jan Ciszewski.
12.09.2008 r.
1090/2008/IV/Rej. ZLZ
W sprawie wpisu zakładu
leczniczego dla zwierząt z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt:
Dot. - Gabinet Weterynaryjny pn.
„AQVILA”” ul. Kiszkowska 23, 62-010
Pobiedziska:
Nr Ew. 606, nr ks.:
12.09.2008 r.
1091/2008/IV/Rej. ZLZ
1092/2008/IV/Rej. ZLZ
1093/2008/IV
1094/2008/IV/Rej.ZLZ
1095/2008/IV/Rej.ZLZ
1096/2008/IV
12/1/1090/2008/IV/Rej.ZLZ
Kier. lek.wet. Robert Nowak
W sprawie wpisu zakładu
leczniczego dla zwierząt z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt:
Dot. - Gabinet Weterynaryjny pn.
„AL- VET”” ul. Moniuszki 18, 63-210
Żerków:
Nr Ew. 607,
nr ks.: 12/1/1091/2008/IV/Rej.ZLZ
Kier. lek.wet. Alicja Kuzdżał
W sprawie wpisu zakładu
leczniczego dla zwierząt z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt:
Dot. - Gabinet Weterynaryjny pn.
” MARAVET”, ul. Żerkowska 11, 63200 Jarocin
Nr Ew. 608
nr ks.: 12/1/1092/2008/IV/Rej.ZLZ
Kier. lek.wet. Marcin Korościk
W sprawie ustalenia miejsca i
terminu wyborów delegatów na IV
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd
Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
W sprawie wpisu zakładu
leczniczego dla zwierząt z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt:
Dot. - Gabinet Weterynaryjny pn.
” KARAT”, ul. Kościańska 1, Racot,
64-000 Kościan
Nr Ew. 609
nr ks.: 12/1/1094/2008/IV/Rej.ZLZ
Kier. lek.wet. Julia Argasińska
W sprawie wpisu zakładu
leczniczego dla zwierząt z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt:
Dot. - Gabinet Weterynaryjny pn.
” Gabinet weterynaryjny dla małych
zwierząt”, ul. Kościuszki 46,62-300
Września
Nr Ew. 610
nr ks.: 12/1/1095/2008/IV/Rej.ZLZ
Kier. lek.wet. Waldemar Focht
W sprawie wyłonienia kandydata
do odznaczenia medalem
honorowym Krajowej Izby LekarskoWeterynaryjnej Bene de Veterinaria
Meritus – dot. lek.wet. Mieczysława
Pietrzaka
12.09.2008 r.
12.09.2008 r.
12.09.2009 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
1096/2008/IV/a
1097/2008/IV
1098/2008/IV
1099/2008/IV
1100/2008/IV
1101/2008/IV
1102/2008/IV
1103/2008/IV
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Katarzyny Mijalskiej (nr
prawa wykonywania zawodu 65235)
z uwagi na przeniesienie do
Świętokrzyskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej.
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Beaty Jonach (nr prawa
wykonywania zawodu 65151) z
uwagi na zaprzestanie wykonywania
zawodu na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Julii Argasińskiej (nr prawa
wykonywania zawodu 55535) do
rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek WarmińskoMazurskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Adama Krajewskiego (nr prawa
wykonywania zawodu 55555) do
rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek WarmińskoMazurskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Katarzyny Samardakiewicz (nr
prawa wykonywania zawodu 85637)
do rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Magdaleny Warzechy (nr prawa
wykonywania zawodu 65203) do
rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Rafała Kopyto (nr prawa
wykonywania zawodu 85660) do
rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Marcina Korościka (nr prawa
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
1104/2008/IV
1105/2008/IV
1106/2008/IV
1107/2008/IV
1108/2008/IV
1109/2008/IV
1110/2008/IV
wykonywania zawodu 85659) do
rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Agnieszki Jagielskiej (nr prawa
wykonywania zawodu 55536) do
rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek WarmińskoMazurskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Agnieszki Sroki (nr prawa
wykonywania zawodu 40115) do
rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek KaszubskoPomorskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Rafała Firmantego (nr
prawa wykonywania zawodu 65090)
z uwagi na przeniesienie do
Kujawsko-Pomorskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej.
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Karoliny Włodarczak
(nr prawa wykonywania zawodu
65241) z uwagi na przeniesienie do
Śląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej.
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Piotra Kasperczyka (nr
prawa wykonywania zawodu 65046)
z uwagi na przeniesienie do
Dolnośląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej.
w sprawie wyrażenia zgody na
rozłożenie zadłużenia z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
dot. lek.wet. Renaty Sokół
w sprawie umorzenia zadłużenia
prof. dr hab. Andrzeja B.
Ślebodzińskiego z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
1111/2008/IV
1112/2008/IV
1113/2008/IV
1114/2008/IV
1115/2008/IV/Rej.ZLZ
1116/2008/IV/Rej.ZLZ
1117/2008/IV/Rej.ZLZ
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
w sprawie przyznania jednorazowej
zapomogo finansowej lek.wet.
Andrzejowi Stanisławowi Jagiełce
w sprawie przyznania jednorazowej
zapomogo finansowej lek.wet.
Edwardowi Hierowskiemu oraz
umorzenia zadłużenia z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia zgody na
rozłożenie zadłużenia z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
dot. lek.wet. Jana Miteli
w sprawie przyznania jednorazowej
zapomogo finansowej dr Urszuli
Szypowskiej - członkowi
Dolnośląskiej Izby L-W
O wykreśleniu z dniem 30.08.2008 r.
zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Dot. Gabinetu Weterynaryjnego p.n.
„Praktyka Weterynaryjna
A.Kalinowski lek.wet.” ul. Asnyka 3,
63-700 Krotoszyn
Nr Ew. 278,
nr księgi 12/1/349/2005/IV/Rej.ZLZ
O wykreśleniu z dniem 01.05.2008 r.
zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Dot. Gabinetu Weterynaryjnego
przy Zakładzie Rolno-Przemysłowym
„AGROMIĘS.” Sp.z o.o. , Goniembice
5, 64-111 Lipno
Nr Ew. 76,
nr księgi 12/1/18/2005/IV/Rej.ZLZ
O wykreśleniu z dniem 15.12.2008 r.
zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Dot. Gabinetu Weterynaryjnego p.n.
„Zielony Krzyż Amdiego” Gabinet
Weterynaryjny, ul. Poznańska 38,
64-360 Zbąszyń
Nr Ew. 400,
nr księgi 12/1/443/2006/IV/Rej.ZLZ
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
1118/2008/IV/Rej.ZLZ
1119/2008/IV/Rej.ZLZ
1120/2008/IV/Rej.ZLZ
1121/2008/IV/Rej.ZLZ
1122/2008/IV/Rej.ZLZ
1123/2008/IV/Rej.ZLZ
O wykreśleniu z dniem 15.12.2008 r.
zakładu z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Dot. Gabinetu Weterynaryjnego p.n.
„ZAKŁAD LECZNICZY DLA ZWIERZĄT”,
ul. Dworcowa 12, 62-330 Nekla
Nr Ew. 45,
nr księgi 12/1/168/2005/III/Rej.ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Dot. Gabinetu Weterynaryjnego p.n.
„Zwierzak”, ul. Książęca 1, Poznań
Nr Ew. 13,
nr księgi 12/1/122/2004/III/Rej.ZLZ
Zm. adresu na:
ul. Św. Antoniego 52, 61-359 Poznań
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Dot. Przychodni Weterynaryjnej s.c.
Nr Ew. 216,
nr księgi 12/2/235/2005/IV/Rej.ZLZ
Zm. nazwy na:
„Przychodnia dla Zwierząt Marek
Izydorczyk”
Zm. właściciela na: lek.wet. Marek
Izydorczyk
15.12.2008 r.
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Dot. Laboratorium Weterynaryjne
„Laboratorium PZHiPZF
Weterynaryjne Laboratorium
Diagnostyczne”
Nr Ew. 611,
nr księgi 12/5/1121/2008/IV/Rej.ZLZ
15.12.2008 r.
ul. Pocztowa 5,
62-080 Tarnowo Podgórne
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Dot. Gabinet Weterynaryjny
„Prywatna Praktyka weterynaryjna
Maciej Ajtner”
Nr Ew. 612,
nr księgi 12/1/1122/2008/IV/Rej.ZLZ
ul. Kilińskiego 13,
62-300 Września
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Dot. Gabinet Weterynaryjny
„Prywatna Praktyka Weterynaryjna
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
Lek.wet. Maciej Ajtner”
Nr Ew. ,
nr księgi 12/1/229/2005/IV/Rej.ZLZ
Zm. kierownika na:
lek.wet. Anna Michalska
1124/2008/IV/Rej.ZLZ
1125/2008/IV/Rej.ZLZ
1126/2008/IV
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kier. lek.wet. Mikołaj Kniat
Gabinet Weterynaryjny
Nr Ew. 613,
nr księgi 12/1/1124/2008/IV/Rej.ZLZ
ul. Poznańska 71
Kobylnica
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kier. lek.wet. Eliza Grzybiak
Gabinet Weterynaryjny
Nr Ew. 614,
nr księgi 12/1/1125/2008/IV/Rej.ZLZ
ul. Iczka 15
64-400 Międzychód
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
15.12.2008 r.
Dot. lek.wet. Andrzeja Baszczaka
(00172/12/15.12.2008 r.)
1127/2009/IV
1128/2009/IV
1129/2009/IV
1130/2009/IV
1131/2009/IV
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii Piotrowi
Lisiakowi (nr 65307)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Dominice Krystynie Lisieckiej(nr
65308)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Waldemarowi Janowi Olszowskiemu
(nr 65309)
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Krzysztofa Pać (nr prawa
wykonywania zawodu 60517) do
rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek Lubelskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
11.02.2009 r.
11.02.2009 r.
11.02.2009 r.
11.02.2009 r.
11.02.2009 r.
1132/2009/IV
1133/2009/IV
1134/2009/IV
1135/2009/IV
1136/2009/IV
1137/2009/IV
1138/2009/IV/Rej.ZLZ
Beaty Chodakowskiej (nr prawa
wykonywania zawodu 08879) do
rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek
Warszawskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Karoliny Jęczeń (nr prawa
wykonywania zawodu 40227) do
rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek KaszubskoPomorskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Tomasza Bryma (nr prawa
wykonywania zawodu 55565) do
rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek WarmińskoMazurskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Michała Kuloka (nr prawa
wykonywania zawodu 85379) do
rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Andrzeja Szczepaniaka (nr prawa
wykonywania zawodu 85578) do
rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Marty Kowol-Szczupak (nr prawa
wykonywania zawodu 85377) do
rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Małgorzaty Kurzak (nr
prawa wykonywania zawodu 80275)
z uwagi na przeniesienie do
Zachodniopomorskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej.
O zmianie wpisu do ewidencji
11.02.2009 r.
11.02.2009 r.
11.02.2009 r.
11.02.2009 r.
11.02.2009 r.
11.02.2009 r.
11.02.2009 r.
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kier. lek.wet. Joanna Zielaskowska
Gabinet Weterynaryjny Amicus
Nr Ew. 551,
nr księgi 12/1/729/2006/IV/Rej.ZLZ
zmiana kier. na:
lek.wet. Jakub Kozłowski
1139/2009/IV/Rej.ZLZ
O zmianie wpisu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel Andrzej Borowski
„Gabinet Weterynaryjny przy
Zakładzie Wylęgu i Fermach Drobiu
Renata i Andrzej Borowscy s.c.”
Nr Ew. 470,
nr księgi 12/1/513/2006/IV/Rej.ZLZ
zmiana nazwy na:
„Gabinet Weterynaryjny przy
Specjalistycznym Gospodarstwie
Drobiarskim Andrzej Borowski”
11.02.2009 r.
1140/2009/IV/Rej.ZLZ
O zmianie wpisu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kier. lek.wet. Rafał Łacinik
Gabinet Weterynaryjny „Rolgos” Sp.
z o.o.
Nr Ew. 468,
nr księgi 12/1/511/2006/IV/Rej.ZLZ
zmiana kier. na:
lek.wet. Adam Musielak
11.02.2009 r.
1141/2009/IV/Rej.ZLZ
O zmianie wpisu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel lek.wet. Mieczysław
Fórmaniak
Gabinet Weterynaryjny lek.wet.
Mieczysław Fórmaniak
Nr Ew. 189,
nr księgi 12/1/208/2005/IV/Rej.ZLZ
ul. Świętokrzyska 51, 62-300
Września
zmiana siedziby na:
ul. Paderewskiego 62, 62-300
Września
11.02.2009 r.
1142/2009/IV/Rej.ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel lek.wet. Jakub Kucharski
Gabinet Weterynaryjny p.n.
„JAKUB KUCHARSKI DROB-VET
11.02.2009 r.
GABINET WETERYNARYJNY „
Nr Ew. 100,
nr księgi 12/1/92/2005/IV/Rej.ZLZ
1143/2009/IV/Rej.ZLZ
O zmianie wpisu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kier. lek.wet. Adam Szefliński
Gabinet Weterynaryjny Adam
Szefliński , ul. Ogrodowa 14, 62-586
Rzgów
Nr Ew. 574,
nr księgi 12/1/844/2007/IV/Rej.ZLZ
zmiana siedziby zakładu na:
ul. Francuska 35, 64-100 Leszno
11.02.2009 r.
1144/2009/IV/Rej.ZLZ
O zmianie wpisu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel Radosław Osiecki
Przychodnia Weterynaryjna p.n.
„Usługi Lekarsko-Weterynaryjne
Przychodnia Weterynaryjna”
Nr Ew. 466,
nr księgi 12/2/509/2006/IV/Rej.ZLZ
zmiana nazwy zakładu na:
„Specjalistyczna Przychodnia
Weterynaryjna ORIVET”
O zmianie wpisu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel Tomasz Jankowiak
Nr Ew. 564,
nr księgi 12/2/755/2007/IV/Rej.ZLZ
zmiana właściciela zakładu na
lek.wet. Beata Chodakowska
O zmianie wpisu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel dr n. wet. Maciej
Przewoźny
Gabinetu Weterynaryjnego „EQUI
VET SERWIS Gabinet dla Koni”
Ul. Spokojna 2,62-065 Grodzisk
Wlkp.
Nr Ew. 39,
nr księgi 12/1/162/2005/III/Rej.ZLZ
zmiana siedziby zakładu na:
ul. Wygoda 6, 64-320 Buk
Zmiana rodzaju zakładu , nazwy
własnej i nr księgi na:
Klinika Weterynaryjna „EQUI VET
SERWIS KLINIKA WETERYNARYJNA
DR MED. WET. MACIEJ PRZEWOŹNY
Nr księgi 12/4/1146/2009/IV/Rej.ZLZ
11.02.2009 r.
1145/2009/IV/Rej.ZLZ
1146/2009/IV/Rej.ZLZ
11.02.2009 r.
11.02.2009 r.
1147/2009/IV/Rej.ZLZ
O zmianie wpisu zmian do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Właściciel lek.wet. Jacek Sośnicki
Gabinet Weterynaryjny
Nr Ew. 519,
nr księgi 12/1/650/2006/IV/Rej.ZLZ
zmiana kier. na:
z lek.wet. Tomasza Nowaka
na lek.wet. Grzegorza Kuświka
11.02.2009 r.
1148/2009/IV/Rej.ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
NA WNIOSEK Właściciela lek.wet.
Krzysztofa Rutkowskiego
Gabinet Weterynaryjny p.n.
„USŁUGI WETERYNARYJNE K.
RUTKOWSKI”
Nr Ew. 365,
nr księgi 12/1/374/2005/IV/Rej.ZLZ
11.02.2009 r.
1149/2009/IV
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
11.02.2009 r.
Dot. lek.wet. Waldemara Fochta
(00173/12/11.02.2009 r.)
1150/2009/IV
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
11.02.2009 r.
Dot. lek.wet. Piotra Kwiecińskiego
(00174/12/11.02.2009 r.)
1151/2009/IV
W sprawie wykreślenia z rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Dot. lek.wet. (00154/12/10.05.2007
r.)
11.02.2009 r.
1152/2009/IV
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Aleksandry Śliwy (nr
prawa wykonywania zawodu 80081)
z uwagi na zaprzestanie działalności
lekarsko-weterynaryjnej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
W sprawie wyznaczenia
ostatecznego terminu zebrania
wyborczego (21 dni od daty
poprzedniego terminu w przypadku
braku kworum)
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt z
dniem 1 stycznia 2009 r.
NA WNIOSEK Właściciela lek.wet.
Małgorzaty Wilman
Gabinet Weterynaryjny
Nr Ew. 292,
nr księgi 12/1/311/2005/IV/Rej.ZLZ
11.02.2009 r.
1156/2009/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel lek.wet. Anna Adamska
Gabinet Weterynaryjny „AMICUS”
Os. Rzeczypospolitej 3, 61-397
Poznań
Nr Ew. 551,
nr księgi 12/1/729/2006/IV/Rej.ZLZ
zmiana kier. z lek.wet. Jakuba
Kozłowskiego na lek.wet. Dominikę
Lisiecką
08.04.2009 r.
1157/2009/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik lek.wet. Witold
Bartkowiak
Gabinet Weterynaryjny p.n. Usługi
Weterynaryjne „BARWIT”
Ul. Kochanowskiego 1/10, 63-100
Śrem
Nr Ew. 437,
nr księgi 12/1/480/2006/IV/Rej.ZLZ
zmiana siedziby zakładu leczniczego
na: Kawcze 28 F, 63-100 Śrem
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik lek.wet. Cezary
Lorkiewicz
Gabinet Weterynaryjny
Ul. Szkolna 6B, 62-080 Tarnowo
08.04.2009 r.
1153/2009/IV
1154/2009/IV/Rej.ZLZ
1158/2009/IV/Rej.ZLZ
11.02.2009 r.
11.02.2009 r.
08.04.2009 r.
1159/2009/IV/Rej.ZLZ
1160/2009/IV/Rej.ZLZ
1161/2009/IV/Rej.ZLZ
1162/2009/IV/Rej.ZLZ
Podgórne
Nr Ew. 505,
nr księgi 12/1/592/2006/IV/Rej.ZLZ
zmiana siedziby zakładu leczniczego
na: ul. Rynkowa 55, Przeźmierowo
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Prowadzący zakład Dyrektor Maciej
Dźwig
Lecznica Weterynaryjna
„Usługi Komunalne – Schronisko dla
Zwierząt”
Ul. Bukowska 266, 60-189 Poznań
Nr Ew. 37,
nr księgi 12/3/160/2005/III/Rej.ZLZ
zmiana kierownika zakładu na lek.
wet. Magdalenę Rembowską
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu lek. wet. Maciej
Jagodziński
Ul. Żwirki i Wigury 15, 63-940
Bojanowo
Nr Ew. 358,
nr księgi 12/1/376/2005/IV/Rej.ZLZ
Zmiana nazwy własnej na:
„Prywatna Praktyka Weterynaryjna
Maciej Jagodziński”
Zmiana siedziby na:
ul. Kasztanowa 12, 63-940 Bojanowo
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu lek. wet. Michał
Stanisławiak
Lecznica Weterynaryjna
Witkówki 14, 64-000 Kościan
Nr Ew. 181,
nr księgi 12/3/200/2005/IV/Rej.ZLZ
Zmiana rodzaju zakładu i nazwy
własnej na:
Gabinet Weterynaryjny
Zmiana nr księgi na:
12/1/1161/2009/IV/Rej.ZLZ
Zmiana siedziby zakładu na:
Olsza 29, 63-100 Śrem
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu lek.
wet. Agnieszka Firan
Gabinet Weterynaryjny
p.n. „Gabinet Weterynaryjny Usługi
08.04.2009 r.
08.04.2009 r.
08.04.2009 r.
08.04.2009 r.
1163/2009/IV/Rej.ZLZ
1164/2009/IV/Rej.ZLZ
Weterynaryjne”
64-130 Rydzyna, Robczysko 22
Nr Ew. 605,
nr księgi 12/1/1062/2008/IV/Rej.ZLZ
Zmiana nazwy własnej na:
„Usługi Weterynaryjne Agnieszka
Firan-Kwaczyńska Lekarz
Weterynarii”
Zmiana nazwiska kierownika i
właściciela zakładu na : FiranKwaczyńska
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu lek. wet. Adam
Dąbski
Gabinet Weterynaryjny
Stary Widzim 160, 64-200 Wolsztyn
Nr Ew. 594,
nr księgi 12/1/965/2007/IV/Rej.ZLZ
Zmiana nazwy własnej na:
„Usługi Weterynaryjne Adam
Dąbski”
Zmiana adresu zakładu na :
Jaromierz 24, 64-225 Kopanica
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu lek. wet.
Sławomir Frankowski
Gabinet Weterynaryjny p.n. „Usługi
Weterynaryjne lek.wet. Sławomir
Frankowski
Ul. Kwiatowa 6D/1, 63-500
Ostrzeszów
Nr Ew. 450,
nr księgi 12/1/493/2006/IV/Rej.ZLZ/
08.04.2009 r.
08.04.2009 r.
1165/2009/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel zakładu Mariola Sadowska
Gabinet Weterynaryjny
Ul. Powstańców Wlkp. 1 A, 63-510
Mikstat
Nr Ew. 333,
nr księgi 12/1/351/2005/IV/Rej.ZLZ
Zmiana kierownika zakładu na:
Lek.wet. Sławomira Frankowskiego
08.04.2009 r.
1166/2009/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu lek.wet. Maciej
Radojewski
08.04.2009 r.
1167/2009/IV/Rej.ZLZ
1168/2009/IV
Gabinet Weterynaryjny p.n. „Usługi
Weterynaryjne – Maciej Radojewski”
Woszczkowo 16, 63-910 Miejska
Górka
Nr Ew. 615,
nr księgi 12/1/1166/2009/IV/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu lek.wet. Paweł
Stypa
Gabinet Weterynaryjny p.n. „SALUS”
Grabówno 14, 89-350 Miasteczko
Kraj
Nr Ew. 616,
nr księgi 12/1/1167/2009/IV/Rej.ZLZ
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
08.04.2009 r.
08.04.2009 r.
Dot. lek.wet. Karoliny Jęczeń
(00180/12/08.04.2009 r.)
1169/2009/IV
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
08.04.2009 r.
Dot. lek.wet. Beaty Chodakowskiej
(00175/12/08.04.2009 r.)
1170/2009/IV
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
08.04.2009 r.
Dot. lek.wet. Waldemara
Górczewskiego
(00176/12/08.04.2009 r.)
1171/2009/IV
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
08.04.2009 r.
przepisów rozporządzenia 998/2003
Dot. lek.wet. Justyny Drab
(00177/12/08.04.2009 r.)
1172/2009/IV
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
08.04.2009 r.
Dot. lek.wet. Karoliny Oblizajek
(00178/12/08.04.2009 r.)
1173/2009/IV
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
08.04.2009 r.
Dot. lek.wet. Krzysztofa
Wojciechowskiego
(00179/12/08.04.2009 r.)
1174/2009/IV
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Anny Brychcy rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
Nr prawa wykonywania zawodu
65256
Przeniesienie do Lubuskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
08.04.2009 r.
1175/2009/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Dawidowi Ziętkowi
Nr prawa wykonywania zawodu
65310
08.04.2009 r.
1176/2009/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Kamilowi Dawidowi
Olenderowi
Nr prawa wykonywania zawodu
65311
08.04.2009 r.
1177/2009/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Jakubowi Tadeuszowi
08.04.2009 r.
Stroiwąsowi
Nr prawa wykonywania zawodu
65312
1178/2009/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Dominice Ludwiczak
Nr prawa wykonywania zawodu
65313
08.04.2009 r.
1179/2009/IV
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Łukaszowi Markowi
Hanischowi
Nr prawa wykonywania zawodu
65314
08.04.2009 r.
1180/2009/IV
W sprawie wpisu lekarza
weterynarii Pawła Kwiatka do
rejestru lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
08.04.2009 r.
1181/2009/IV
Nr prawa wykonywania zawodu
60312
Dotychczasowy członek Lubelskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza
weterynarii Eweliny Chyl do
rejestru lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
08.04.2009 r.
1182/2009/IV
Nr prawa wykonywania zawodu
60588
Dotychczasowy członek Lubelskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza
weterynarii Anny Marty Kołcz do
rejestru lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
08.04.2009 r.
1183/2009/IV
Nr prawa wykonywania zawodu
85401
Dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu lekarza
08.04.2009 r.
weterynarii Urszuli Reginy Królak do
rejestru lekarzy Weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej w Poznaniu
1184/2009/IV
1185/2009/IV
1186/2009/IV
1187/2009/IV
1188/2009/IV
1189/2009/IV
1190/2009/IV
1191/2009/IV
Nr prawa wykonywania zawodu
85525
Dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Przyznanie jednorazowej zapomogi
finansowej lek.wet. Eugeniuszowi
Kluge
Przyznanie jednorazowej zapomogi
finansowej wdowie po lekarzu
weterynarii Marioli Sadowskiej
Nie wyrażenie zgody na umorzenie
zadłużenia z tytułu niezapłaconych
składek członkowskich oraz
przyznanie jednorazowej zapomogi
finansowej. (dot. lek.wet.
M.Grząślewicza)
Nie wyrażenie zgody na przyznanie
jednorazowej zapomogi finansowej
(dot. lek.wet. Tadeusza
Żurawskiego, który otrzymał już
wsparcie od Izby dwukrotnie)
Nie wyrażenie zgody na przyznanie
jednorazowej zapomogi finansowej
(wniosek państwa Teresy i Zbigniewa
Kowalskich – wnioskodawcy
otrzymali już wsparcie kilkakrotnie).
Przyznanie nagrody za wzorową
pracę dla Sądu LekarskoWeterynaryjnego w IV kadencji mgr
A.Bylewskiej
Ustanowienie medalu Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
AMICUS VETERINARIAE
Przyznanie medalu Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
AMICUS VETERINARIAE
Medal przyznano następującym
osobom:
Posłom na Sejm RP: Stanisławowi
Kalembie, Piotrowi Waśko, Posłance
na Sejm RP Elżbiecie StrekerDembińskiej i Posłowi do
Parlamentu Europejskiego
Bogdanowi Golikowi, lek.wet. Beacie
Majchrzak zwyciężczyni Mistrzostw
Lekarzy Weterynarii w Skokach
Konnych przez Przeszkody, ojcu dr
Jerzemu Brusiło – Krajowemu
08.04.2009 r.
08.04.2009 r.
08.04.2009 r.
08.04.2009 r.
08.04.2009 r.
08.04.2009 r.
08.04.2009 r.
08.04.2009 r.
Duszpasterzowi Lekarzy Weterynarii,
lek.wet. Mieczysławowi Pietrzakowi,
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat
mgr Bogdanowi Małeckiemu,
Powiatowym Lekarzom Weterynarii:
w Pleszewie Andrzejowi
Długiewiczowi, w Poznaniu –
Ireneuszowi Sobiakowi i w
Czarnkowie Stanisławowi
Srokowskiemu.
1/2009/V
w sprawie: wyboru Prezydium
Rady Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjne w
Poznaniu.
25.05.2009 r.
2/2009/V
w sprawie: wyboru Komisji
Rady Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu.
25.05.2009 r.
3/2009/V
w sprawie: wyboru
Przewodniczącego Redakcji
Biuletynu Informacyjnego
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu.
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Danielowi
Andrzejowi Kiljańskiemu
Nr prawa wykonywania zwodu:
65315
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Michałowi
Stachowiakowi
Nr prawa wykonywania zwodu:
65316
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Kamilowi Hubertowi
Gębce
Nr prawa wykonywania zwodu:
65317
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Aleksandrze Helenie
Marmol
Nr prawa wykonywania zwodu:
65318
25.05.2009 r.
4/2009/V
5/2009/V
6/2009/V
7/2009/V
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
8/2009/V
9/2009/V
10/2009/V
11/2009/V
12/2009/V
13/2009/V
14/2009/V
15/2009/V
16/2009/V
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Łukaszowi Marcinowi
Przybylskiemu
Nr prawa wykonywania zwodu:
65319
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Mateuszowi Jakubowi
Idczakowi
Nr prawa wykonywania zwodu:
65320
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Piotrowi Jakubowi
Mizgalskiemu
Nr prawa wykonywania zwodu:
65321
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Magdalenie
Świtalskiej
Nr prawa wykonywania zwodu:
65322
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Adamowi Andrzejowi
Karasiowi
Nr prawa wykonywania zwodu:
65323
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Krzysztofowi
Matysiakowi
Nr prawa wykonywania zwodu:
65324
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Katarzynie
Kaczmarek
Nr prawa wykonywania zwodu:
65325
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Natalii Tyc Kulok
Nr prawa wykonywania zwodu:
65326
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Ansgarowi
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
Soleckiemu
Nr prawa wykonywania zwodu:
6532
17/2009/V
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Annie Kasprzak
Nr prawa wykonywania zwodu:
65328
18/2009/V
25.05.2009 r.
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Bartoszowi Sędłakowi
Nr prawa wykonywania zwodu:
65329
19/2009/V
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Eugeniusza Parzonki
Zakończenie działalności
Nr prawa wykonywania zwodu:
65362
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Eugeniusza Parzonki
Zakończenie działalności
Nr prawa wykonywania zwodu:
65362
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Anny Kucharskiej
Przeniesienie
Nr prawa wykonywania zwodu:
19/2009/V
20/2009/V
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
15073
22/2009/V
23/2009/V
24/2009/V
w sprawie: częściowego umorzenia
zadłużenia z tytułu niezapłaconych
składek członkowskich lekarzowi
weterynarii
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ
„GOGULSCY”
Borówiec, ul. Główna 22
Kierownik: lek. wet. Lidia NowosadGogulska
nr Ew.617
nr księgi - 12/2/23/2009/V/Rej. ZLZ
25.05.2009 r.
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
„Gabinetu Weterynaryjnego Adam
Szubert” /siedziba:63-460 Nowe
Skalmierzyce, ul. Kaliska 63 /
Kierownik: lek. wet. Adam Szubert
Nr Ew. 366,
nr księgi
12/1/384/2005/IV/Rej.ZLZ
25.05.2009 r.
25.05.2009 r.
25/2009/V
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel i kierownik zakładu –
lek.wet. Katarzyna Szubert
25.05.2009 r.
Gabinet Weterynaryjny Katarzyna
Szubert, ul. Kaliska 73, 63-460
Nowe Skalmierzyce
Nr Ew. 299
nr księgi
12/1/318/2005/IV/Rej.ZLZ
- zmiana nazwy zakładu leczniczego
dla zwierząt: Gabinet Weterynaryjny
Katarzyna i Adam Szubert S.C,
zmiana właściciela na: Katarzyna i
Adam Szubert
- struktura organizacyjna – personel:
1 lekarz weterynarii
26/2009/V
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel i kierownik zakładu –
lek.wet. Aleksander Grądalski
Gabinetu Weterynaryjnego pn.
„Punkt Weterynaryjny”
ul. Kolejowa 13, 64-550 Duszniki
25.05.2009 r.
Nr Ew. 289, Nr księgi
12/1/308/2005/IV/Rej.ZLZ
27/2009/V
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel zakładu – lek. wet.
Aleksander Fórmanowski
Przychodnia Weterynaryjna Alek –
Wet.
ul. Niepodległości 132, 64-100
Leszno
Nr Ew. 423
Nr księgi
12/2/466/2006/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
– zmiana struktury organizacyjnej –
zatrudniony 1 lekarz weterynarii
25.05.2009 r.
28/2009/V
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
25.05.2009 r.
Właściciel zakładu – lek. wet.
Zenon Jażdżewski
VET AGRO SERWIS Lecznica
Weterynaryjna
ul. M. Konopnickiej 62 , 64-980
Trzcianka
Nr Ew. 294, Nr księgi
12/3/313/2005/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Zmiana rodzaju i nazwy własnej
zakładu leczniczego dla zwierząt:
aktualnie – Przychodnia
Weterynaryjna „VET AGRO
SERWIS PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA”
Zmiana nr księgi na:
12/2/28/2009/V/Rej.ZLZ
29/2009/V
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel zakładu – lek. wet.
Elżbieta Jażdżewska
AGRO-VET SERWIS Gabinet
Weterynaryjny
ul. Pl. Wolności 17 , 64-700
Czarnków
Nr Ew. 368, Nr księgi
12/1/386/2005/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Zmiana właściciela zakładu
leczniczego dla zwierząt:
aktualnie – lek.wet. Zenon
Jażdżewski
25.05.2009 r.
30/2009/V
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
dot. lek.wet. Anety Brzezińskiej
25.05.2009 r.
31/2009/V
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
dot. lek.wet. Marcina Szczekota
25.05.2009 r.
32/2009/V
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
dot. lek.wet. Ewy Jażdżewskiej
25.05.2009 r.
33/2009/V
W sprawie zakupu przez Radę WIL-
25.05.2009 r.
Wet. 50 egz. książki dr Włodzimierza
Gibasiewicza „Cztery psy i ja”
34/2009/V
35/2009/V/Rej. ZLZ
W sprawie przyznania medalu rady
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej „AMICUS
VETERINARIAE” lekarzom
weterynarii: Krzysztofowi Lamkowi,
Romualdowi Juścińskiemu, Pawłowi
Jaśkiewiczowi, Tadeuszowi
Grygierowi, Czesławowi
Włodarczakowi
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Mateusz Idczak
(właściciel i kierownik)
GABINET WET.
p.n. GABINET WET.
”CENTAURUS”
63-200 Jarocin, Cząszczew 9
Numer księgi 12/1/35/2009/V/Rej.
ZLZ
Nr ewidencyjny 619 .
25.05.2009 r.
22.06.2009 r.
36/2009/V/Rej.ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
22.06.2009 r.
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Tomasz Nowak
(właściciel i kierownik)
GABINET WET.
p.n. GABINET WET. ”ŁAPA”
LEKARZ WETERYNARII
TOMASZ NOWAK
Al. Wojska Polskiego 20,
62-800 Kalisz
- numer księgi - 12/1/36/2009/V/Rej.
ZLZ
Nr ewidencyjny 620
37/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Katarzynie Karolinie
22.06.2009 r.
Korcz
o numerze 65330
38/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Marcie Krawiec
22.06.2009 r.
o numerze 65331
39/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Łukaszowi
Ireneuszowi Źródlakowi
22.06.2009 r.
o numerze 65332
40/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Natalii Gruszewskiej
22.06.2009 r.
o numerze 65333
41/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Pawłowi Hubertowi
22.06.2009 r.
Kusykowi
o numerze 65334
42/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Annie Marii Ryczek
22.06.2009 r.
o numerze 65335
43/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Marcinowi
22.06.2009 r.
Stanisławowi Szymasiowi
o numerze 65336
44/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Izabelli Paulinie
Cichockiej
22.06.2009 r.
o numerze 65337
45/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Monice Pospychale
22.06.2009 r.
o numerze 65338
46/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Arlecie Marlenie
22.06.2009 r.
Ostrzyckiej
o numerze 65339
47/2009/V
w sprawie wpisu lekarza
weterynarii Sylwii Łaty do
22.06.2009 r.
rejestru członków WIL-Wet.
nr prawa wyk. zawodu 60582
48/2009/V/Rej. ZLZ
49/2009/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek.wet. Mariusz Jackiewicz
(właściciel i kierownik)
GABINET WET.
p.n. P.U.H. „MAWET” Mariusz
Jackiewicz
63-330 Dobrzyca, ul. Cegielniana 4A
numer księgi - 12/1/48/2009/V/Rej.
ZLZ
nr ewidencyjny 621
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek.wet. Paweł Jakubas
(właściciel i kierownik)
22.06.2009 r.
22.06.2009 r.
50/2009/V/Rej. ZLZ
51/2009/V/Rej. ZLZ
52/2009/V/Rej. ZLZ
53/2009/V/Rej. ZLZ
GABINET WETERYNARYJY
p.n. CENTRUM ZDROWIA
MAŁYCH ZWIERZAT GABINET
WETERYNARYJNY
64-700 Czarnków, ul. Siedmiogóra
19A
numer księgi - 12/1/49/2009/V/Rej.
ZLZ
nr ewidencyjny 622
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
22.06.2009 r.
Właściciel i kierownik zakładu –
lek.wet. Ryszard Lewiński
Gabinet Weterynaryjny
ul. Szczepankowo 146 e,
61-313 Poznań
Nr Ew. 237,
Nr księgi 12/1/256/2005/IV/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
22.06.2009 r.
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel zakładu – Iwona
Srokowska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Gabinet dla Zwierząt”
64-510 Wronki, Pl. Wolności 8
Nr Ew. 321
Nr księgi 12/1/339/2005/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Zmiana kierownika :
poprzednio lek. wet. Józef
Danilewicz - aktualnie lek. wet.
Ryszard Sułkowski
o wpisie zmian do ewidencji
22.06.2009 r.
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet.
Julian Przygocki
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Usługi Lekarsko –
Weterynaryjne lek.wet. Julian i
Renata Przygoccy”
89-340 Białośliwie, ul. 3 Maja 2
Nr Ew. 298
Nr księgi 12/1/317/2005/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa własna zakładu leczniczego
dla zwierząt na - USŁUGI
LEKARSKO –WETERYNARYJNE
JULIAN PRZYGOCKI
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu – lek.
wet. Józef Napierała
22.06.2009 r.
LECZNICA WETERYNARYJNA
p.n. „LECZNICA DLA ZWIERZĄT
JÓZEF NAPIERAŁA”
64-310 Lwówek, Lipka Wielka 28
Nr Ew. 156
Nr księgi 12/3/175/2005/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany dotyczy personelu
zakładu leczniczego dla zwierząt:
liczba zatrudnionych lekarzy
weterynarii (w tym kierownik
zakładu) – 4
liczba osób personelu pomocniczego
-4
54/2009/V/Rej. ZLZ
55/2009/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
- współwłaściciel zakładu mgr
Justyna Skarżyńska
LABORATORIUM
WETERYNARYJNE
p.n. „WETERYNARYJNE
LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE LAB-VET SP.
Z O.O.”
62-080 Tarnowo Podgórne, ul.
Okrężna 8
Nr ewidencyjny 572,
nr księgi 12/5/842/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
-Zmiana kierownika zakładu
leczniczego dla zwierząt: poprzednio:
lek. wet. Jan Szeptycki aktualnie: lek. wet. Jarosław
Wilczyński
-Zmiana liczby osób personelu
pomocniczego – poprzednio : 2,
aktualnie: 3
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel i kierownik zakładu
lek.wet. Iwona Stachowiak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Gabinet Weterynaryjny
„LEGWAN” Iwona Stachowiak
62-200 Gniezno, ul. Warszawska 17/
Nr ewidencyjny 396,
nr księgi 12/1/439/2006/IV/Rej.ZLZ
niżej wymienione zmiany:
Treść zmiany:
zmienia się nazwisko kierownika
22.06.2009 r.
22.06.2009 r.
zakładu leczniczego dla zwierząt na:
Wileńska
nazwa własna, która uzyskuje
brzmienie:
Gabinet Weterynaryjny „LEGWAN”
Iwona Wileńska
w sprawie wyłonienia kandydata do
odznaczenia medalem honorowym
Krajowej Izby LekarskoWeterynaryjnej Bene de Veterinaria
Meritus
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Tadeusza Woźniaka z
rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
22.06.2009 r.
58/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny „Vet –
Centrum”
Kierownik: lek.wet.Jerzy Ilnicki
Nr księgi – 12/1/58/2009/V/Rej.ZLZ
Nr Ew. 623
ul. Kościuszki12, 64-800 Chodzież
23.09.2009 r.
59/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Przychodnia Weterynaryjna
„KOCIAK”
Kierownik – lek.wet. Sylwia Łata
Nr księgi – 12/2/59/2009/V/Rej.ZLZ
Nr Ew. 624
ul. Chwaliszewo12, 61-104 Poznań
23.09.2009 r.
60/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Kierownik – lek.wet. Katarzyna
Kaczmarek
Nr księgi – 12/1/60/2009/V/Rej.ZLZ
Nr Ew. 625
ul. Wiatraczna 13, 63-430 Odolanów
23.09.2009 r.
61/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
„Gabinet Weterynaryjny Dawida i
Marka Ziętka”
Kierownik – lek.wet. Dawid Ziętek
Nr księgi – 12/1/61/2009/V/Rej.ZLZ
Nr Ew. 626
ul. Łąkowa 1H, 63-405 Rososzyca
23.09.2009 r.
56/2009/V
57/2009/V
22.06.2009 r.
62/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Laboratorium Weterynaryjne
„Laboratorium Diagnostyki
Weterynaryjnej Ewa Szneider.
Badanie Żywności i Stanu
Sanitarnego”
Kierownik – lek.wet. Ewa Szneider
Nr księgi – 12/5/62/2009/V/Rej.ZLZ
Nr Ew. 627
Klonówiec 3H, 64-111 Lipno
23.09.2009 r.
63/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
„Gabinet Weterynaryjny Olga Mróz”
Kierownik – lek.wet. Olga Mróz
Nr księgi – 12/1/63/2009/V/Rej.ZLZ
Nr Ew. 628
ul. Grabowska 34, 63-400 Ostrów
Wlkp.
23.09.2009 r.
64/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
„GRAVET” lek.wet. Krzysztof
Grajek
Kierownik – lek.wet. Krzysztof
Grajek
Nr księgi – 12/1/64/2009/V/Rej.ZLZ
Nr Ew. 629
ul. Niepodległości 14, 62-400 Słupca
23.09.2009 r.
65/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
„GABINET WETERYNARYJNY
KINGA BACHAR”
Kierownik – lek.wet. Kinga Bachar
Nr księgi – 12/1/65/2009/V/Rej.ZLZ
Nr Ew. 630
64-600 Uścikowo 54
23.09.2009 r.
66/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
„Gabinet Weterynaryjny Vital-Vet
lek.wet. Artur Maślak”
Kierownik – lek.wet. Artur Maślak
Nr księgi – 12/1/66/2009/V/Rej.ZLZ
Nr Ew. 631
62-045 Pniewy, ul. Św. Floriana 4
23.09.2009 r.
67/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
23.09.2009 r.
Gabinet Weterynaryjny
„MARAVET”, 62-300 Jarocin, ul.
Żerkowska 11
Kierownik – lek. wet.Marcin
Korościk
Nr księgi –
12/1/1092/2009/V/Rej.ZLZ
Nr Ew. 608
Treść zmiany:
Zmiana siedziby zakładu na: 62-300
Jarocin, ul. Poznańska 1
68/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
„Usługi Weterynaryjne Adam
Dąbski”
Kierownik – lek.wet. Adam Dąbski
Nr księgi –
12/1/965/2007/IV/Rej.ZLZ
Nr Ew. 594
Treść zmiany: liczba pracowników lekarzy weterynarii - 1
23.09.2009 r.
69/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
„Gabinet Weterynaryjny Tomasz
Żywocki”
Zm. kierownika na lek.wet. Milenę
Muszyńską
Nr księgi –
12/1/188/2005/III/Rej.ZLZ
Nr Ew. 65
23.09.2009 r.
70/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
„HAMA PLUS S.A.”
Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn
Kierownik – lek.wet. Magdalena
Szymańska -Krzywda
Nr księgi –
12/1/874/2007/IV/Rej.ZLZ
Nr Ew. 579
Treść zmiany: liczba pracowników:
lekarzy weterynarii – 0
personelu pomocniczego - 1
23.09.2009 r.
71/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
23.09.2009 r.
„KARAT”,
ul. Kościańska 1, Racot
64-000 Kościan
Kierownik – lek.wet. Julia
Argasińska
Nr księgi –
12/1/1094/2008/IV/Rej.ZLZ
Nr Ew. 609
Zmiana adresu na:
Witkówki 14, 64-000 Kościan
72/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
„Gabinet Weterynaryjny Michał
Hądzlik”,
ul. Fabryczna 38, 63-842 Pudliszki
Kierownik – lek.wet. Michał
Hądzlik
Nr księgi – 12/1/14/2005/IV/Rej.ZLZ
Nr Ew. 72
Zmiana :
liczba pracowników:
- lekarzy weterynarii - 1
- personelu pomocniczego – 2
23.09.2009 r.
72/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
„Gabinet Weterynaryjny Michał
Hądzlik”,
ul. Fabryczna 38, 63-842 Pudliszki
Kierownik – lek.wet. Michał
Hądzlik
Nr księgi – 12/1/14/2005/IV/Rej.ZLZ
Nr Ew. 72
Zmiana :
liczba pracowników:
- lekarzy weterynarii - 1
- personelu pomocniczego – 2
23.09.2009 r.
73/2009/V/Rej.ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
„GABINET WETERYNARYJNY
PRZY SPECJALISTYCZNYM
GOSPODARSTWIE
DROBIARSKIM ANDRZEJ
BOROWSKI”,
ul. Wierzbowa 29, 63-720 Koźmin
23.09.2009 r.
Właściciel Agnieszka Borowska
Nr księgi –
12/1/513/2006/IV/Rej.ZLZ
Nr Ew. 470
Zmiana nazwy własnej na:
„GABINET WETERYNARYJNY
AGNIESZKA BOROWSKA”,
74/2009/V/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
„AGRO VET SERWIS”
Pl. Wolności 17, 64-700 Czarnków
Kierownik – lek. wet. Jerzy Ilnicki
Nr księgi – 12/1/386/2005/IV/Rej.
ZLZ, Nr Ew. 368
Zmiana nazwy własnej na:
- „VET AGRO SERWIS”
23.09.2009 r.
- zmiana kierownika zakładu
na lek. wet. Alicja Wyrzykowska
75/2009/V/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
„Usługi Weterynaryjne ”
Ul. Reja 53, 62-100 Wągrowiec
Kierownik i właściciel – lek. wet.
Alicja Serdyniecka
Nr księgi – 12/1/630/2006/IV/Rej.
ZLZ, Nr Ew. 515
Zmiana siedziby zakładu na :
ul. Libelta 2, 62-100 Wągrowiec
23.09.2009 r.
76/2009/V/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowo - Doradcze „Doktor”
Ireneusz Wiese
ul. Słoneczna 4 , 64-918 Lotyń
Kierownik i właściciel – lek. wet.
Ireneusz Wiese
Nr księgi – 12/1/246/2005/IV/Rej.
ZLZ, Nr Ew. 227
Wykreślenie zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt z
uwagi na wniosek podmiotu
prowadzącego zakład.
23.09.2009 r.
77/2009/V
w sprawie przyznania prawa
23.09.2009 r.
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Jarosławowi
Węgrzynowi o numerze 65340
78/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Agnieszce Wagner
23.09.2009 r.
o numerze 65341
79/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Wiktorowi
23.09.2009 r.
Fórmaniakowi
o numerze 65342
80/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Agnieszce Jarockiej
23.09.2009 r.
o numerze 65346
81/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Marzenie Pachurze
23.09.2009 r.
o numerze 65343
82/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Annie Pinkowskiej
23.09.2009 r.
o numerze 65344
83/2009/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Krzysztofowi
23.09.2009 r.
Obijalskiemu
o numerze 65345
84/2009/V
w sprawie wpisu lekarza
weterynarii Urszuli Marty
Miśniakiewicz (dotychczasowy
członek Kujawsko-Pomorskiej Izby
L-W)
23.09.2009 r.
o numerze prawa wyk. zawodu
45214
85/2009/V
w sprawie wpisu lekarza
23.09.2009 r.
weterynarii Jarosława Szczepaniaka
(dotychczasowy członek KujawskoPomorskiej Izby L-W)
o numerze prawa wyk. zawodu
45219
86/2009/V
w sprawie wpisu lekarza
weterynarii Mariusz Piotra
Majchrzaka (dotychczasowy
członek Świętokrzyskiej Izby L-W)
23.09.2009 r.
o numerze prawa wyk. zawodu
05584
87/2009/V
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Łukasza Źródlaka z
uwagi na przeniesienie do Łódzkiej
Izby L-W
23.09.2009 r.
numer prawa wyk. zawodu 65332
88/2009/V
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Andrzeja Kędziory z
uwagi na zakończenie działalności
lekarsko-weterynaryjnej i zrzeczenie
się prawa wykonywania zawodu
23.09.2009 r.
numer prawa wyk. zawodu 06491
89/2009/V
w sprawie udzielenia jednorazowej
zapomogi finansowej lekarzowi
weterynarii Andrzejowi Śliwie z
uwagi na trudną sytuację materialną i
zły stan zdrowia
23.09.2009 r.
90/2009/V
w sprawie umorzenia
niezapłaconych składek
członkowskich lekarzowi
weterynarii Edwardowi
Hierowskiemu z uwagi na trudna
sytuację finansowa i zdrowotną
23.09.2009 r.
91/2009/V
w sprawie umorzenia
niezapłaconych składek
członkowskich lekarzowi
weterynarii Tomaszowi
Truszkowskiemu z uwagi na trudna
sytuację finansowa i zdrowotną
23.09.2009 r.
92/2009/V
w sprawie umorzenia
23.09.2009 r.
niezapłaconych składek
członkowskich lekarzowi
weterynarii Edwardowi
Hierowskiemu z uwagi na trudna
sytuację finansowa i zdrowotną
93/2009/V
94/2009/V
95/2009/V
96/2009/V
97/2009/V
98/2009/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
dot. lek. wet. Marcina Korościka
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
dot. lek. wet. Rafała Kopyto
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
dot. lek. wet. Pawła Jakubasa
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
dot. lek. wet. Marty Adamczyk
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
dot. lek. wet. Wojciecha Kryjaka
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
23.09.2009 r.
23.09.2009 r.
23.09.2009 r.
23.09.2009 r.
23.09.2009 r.
23.09.2009 r.
dot. lek. wet. Joanny Bombrych
99/2009/V
100/2009/V
101/2009/V
102/2009/V
103/2009/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
dot. lek. wet. Tomasza Nowaka
w sprawie obciążania dłużników
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu z tytułu
składek członkowskich kosztami
postępowania związanymi z
egzekucją tych należności
w sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu i wpisu do
rejestru członków WIL-Wet. w
Poznaniu lek. wet. Olgi Małgorzaty
Bareckiej
nr prawa wyk. zawodu - 65347
w sprawie skreślenia lek. wet. wet.
Piotra Tomaszewskiego z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej
- przeniesienie do PółnocnoWschodniej Izby L-W
w sprawie: w sprawie rozłożenia na
raty zadłużenia lek. wet. Janiny
Czaplickiej z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu.
23.09.2009 r.
23.09.2009 r.
21.12.2009 r.
21.12.2009 r.
21.12.2009 r.
104/2009/V
w sprawie: nie wyrażenia zgody na
umorzenie zadłużenia lek. wet.
Edmunda Cieślickiego z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu.
21.12.2009 r.
105/2009/V
w sprawie: umorzenia zadłużenia
lek. wet. Ludwika Pasternaka z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu.
21.12.2009 r.
106/2009/V
w sprawie: umorzenia zadłużenia
lek. wet. Piotra Płonki z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
21.12.2009 r.
107/2009/V
w sprawie: rozłożenia na raty
zadłużenia lek. wet. Romualda
Wróblewskiego z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
21.12.2009 r.
108/2009/V
w sprawie umorzenia zadłużenia z
tytułu niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
zmarłego lekarza weterynarii.
21.12.2009 r.
109/2009/V
w sprawie: rozłożenia na raty
zadłużenia lek. wet. Józefa Wasiaka
z tytułu niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
w sprawie: przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
Edwardowi Hierowskiemu
w sprawie: częściowego umorzenia
zadłużenia lek. wet. Adama
Zantkiewicza, z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt:
LECZNICA WETERYNARYJNA
LECZNICA ZWIERZĄT „KOALA” S.C. Z.
Bajzert, R.Markiewicz, P. Wojtecki
64-100 Leszno, ul. Prusa 13
kierownik zakładu lek. wet. Rafał
Markiewicz
Nr księgi 12/3/121//2005/IV/Rej.
ZLZ, Nr Ew. 118
21.12.2009 r.
110/2009/V
111/2009/V
112/2009/09/V/Rej.ZL
Z
Treść zmian:
1/zmiana siedziby zakładu na :
21.12.2009 r.
21.12.2009 r.
21.12.2009 r.
64-100 Leszno, ul. Wiecierzyńskiego
24
113/2009/V/Rej.ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
21.12.2009 r.
Właściciel i kierownik zakładu –
lek.wet. Janusz Kaczmarek
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne Janusz
Kaczmarek
63-800 Gostyń, ul. Nad Kanią 136
Nr księgi 12/1/301/2005/IV/Rej. ZLZ,
Nr Ew. 282
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
właściciela i kierownika z dnia 23
listopada 2009 r. złożony z uwagi na
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie z
dniem 31 grudnia 2009 r. (przejście
właściciela na pełną emeryturę)
Rada lekarsko - weterynaryjna
skreśla zakład leczniczy z ewidencji
na wniosek podmiotu prowadzącego
ten zakład.
114/2009/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
21.12.2009 r.
Kierownik zakładu – lek. wet.
Arkadiusz Pruszak
115/2009/V/Rej. ZLZ
62-238 Wydartowo , RSP Lubiń 24
Nr księgi 12/1/495/2006/IV/Rej.
ZLZ, Nr Ew. 452
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
właściciela z dnia 2 października
2009 r. złożony z uwagi na
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie z
dniem 1 listopada 2009 r. –
likwidacja gabinetu.
Rada lekarsko - weterynaryjna
skreśla zakład leczniczy z ewidencji
na wniosek podmiotu
prowadzącego zakład
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
60-158 Poznań, ul. Galileusza 8
Nr księgi 12/1/375/2005/IV/Rej. ZLZ,
Nr Ew. 357
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
21.12.2009 r.
116/2009/V/Rej. ZLZ
117/2009/V/Rej. ZLZ
właściciela z dnia 29 września 2009
r. złożony z uwagi na zakończenie
działalności lekarsko-weterynaryjnej
w ww. gabinecie z dniem 30
września 2009 r. – likwidacja
gabinetu.
Rada lekarsko - weterynaryjna
skreśla zakład leczniczy z ewidencji
na wniosek podmiotu prowadzącego
ten zakład.
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
kierownik i właściciel zakładu lek.
wet. Paweł Mendyk
GABINET WETERYNARYJNY
„Prywatna Praktyka Weterynaryjna”
77-400 Złotów, ul. Królowej Jadwigi
48
Nr księgi 12/1/177//2005/III/Rej.
ZLZ, Nr Ew. 54
Treść zmian:
1/ zmiana siedziby zakładu na :
Aleja Piasta 11 a, 77-400 Złotów
2/ zmiana rodzaju zakładu na:
Przychodnie Weterynaryjną
3/ zmiana nr księgi na:
12/2/116/2009/V/Rej.ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
kierownik i właściciel zakładu lek.
wet. Katarzyna Marciniak
GABINET WETERYNARYJNY
„NA POLANCE” KATARZYNA
MARCINIAK
61-131 Poznań, ul. Katowicka 11/U
11
Nr księgi 12/1/839//2007/IV/Rej.
ZLZ, Nr Ew. 569
Treść zmian:
1/ zmiana siedziby zakładu na : 61131 Poznań, ul. Katowicka 11/U 1-2
2/ zmiana rodzaju zakładu na:
Przychodnię Weterynaryjną
3/ zmiana nazwy zakładu na:
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„NA POLANCE” KATARZYNA
MARCINIAK
4/ zmiana nr księgi na:
12/2/117/2009/V/Rej.ZLZ
21.12.2009 r.
21.12.2009 r.
118/2009/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu
lek. wet. Dominik Ruciński
GABINET WETERYNARYJNY
21.12.2009 r.
„USŁUGI WETERYNARYJNE”
lek. wet. DOMINIK RUCIŃSKI
64-030 Śmigiel, Czacz, ul.
Wielichowska 33
Nr księgi 12/1/389//2005/IV/Rej.
ZLZ, Nr Ew. 371
Treść zmiany:
1/ liczba zatrudnionych lekarzy
weterynarii - 1
119/2009/V
120/2009/V/Rej. ZLZ
W sprawie wyłonienia kandydatów
do odznaczenia honorową odznaką
Krajowej Izby Lekarsko Weterynaryjnej – Zasłużony dla
Samorządu Lekarzy Weterynarii
„MERITUS”
Dot. :
lek.wet. Stanisławy MrózDembińskiej
lek.wet. Mieczysława Pietrzaka
lek.wet. Zdzisława Witczaka
lek wet. Dariusza Karczewskiego
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Współwłaściciel zakładu będącego
własnością
lekarzy wet.: J. Gołańczyka, B.
Figlarka, L. Lewińskiego,A. Łowczaka
21.12.2009 r.
21.12.2009 r.
lek.wet. Adam Łowczak
KLINIKA WETERYNARYJNA
Os. Orła Białego 86 A, Poznań
Nr księgi 12/4/272/2005/IV/Rej. ZLZ,
Nr Ew. 253
kierownik: lek. wet. Aleksandra
Pomianek
Treść zmiany:
1/ rodzaj zakładu leczniczego:
Przychodnia Weterynaryjna
2/ nr księgi: 12/2/120/2009/V/Rej.
ZLZ
3/ kierownik zakładu: lek. wet.
Adam Łowczak
121/2009/V
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru członków
21.12.2009 r.
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej i stwierdzenia utraty
prawa wykonywania zawodu lekarza
weterynarii.
Rada skreśla z dniem 21 grudnia
2009 r. lekarza weterynarii Edwarda
Kałużnego posiadającego
zaświadczenie o prawie
wykonywanie zawodu lekarza
weterynarii numer 06205 z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu zarejestrowanego pod nr
305 i stwierdza utratę prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii.
Przyczyna – zadłużenie z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz Izby
122/2009/V
w sprawie: przesunięcia środków
finansowych pomiędzy
poszczególnymi pozycjami planu
finansowego na rok 2009.
21.12.2009 r.
124/2009/V/Rej.ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Waldemar Maślankowski
(właściciel i kierownik)
21.12.2009 r.
Nr ewidencyjny 633
nr księgi - 2/1/124/2009/V/Rej. ZLZ
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY „ALMA-VET”
WALDEMAR MAŚLANKOWSKI
- adres siedziby zakładu :
64-840 Budzyń, ul. Dworcowa 17
125/2009/V/Rej.ZLZ
126/2009/V/Rej.ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek.wet. Tomasz Bogucki
(właściciel i kierownik)
nr ewidencyjny 632 .
nr księgi - 12/2/125/2009/V/Rej. ZLZ
-pełna nazwa zakładu :
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„DONA” Tomasz Bogucki
- adres siedziby zakładu:
64-920 Piła, ul. Kryniczna 1 a
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
21.12.2009 r.
21.12.2009 r.
Lek. wet. Kamil Hubert Gębka
(właściciel i kierownik)
Nr ewidencyjny 634
Nr księgi - 12/1/126/2009/V/Rej.
ZLZ
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY KAMIL GĘBKA
- adres siedziby zakładu:
62-650 Kłodawa, ul. Wyżynna 1
127/2009/V/Rej.ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Gracjan Graczykowski
(właściciel i kierownik)
21.12.2009 r.
Nr ewidencyjny 635
- numer księgi :
12/1/127/2009/V/Rej. ZLZ
- pełna nazwa zakładu:
GABINET WETERYNARYJNY
„ALANOVET”
- adres siedziby zakładu:
62-100 Wągrowiec, ul. Ks. Wujka
1/2
128/2009/V
w sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania
próbek w celu określenia miana
przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia
998/2003
21.12.2009 r.
lek. wet. Tomasza Boguckiego
pod nr 00191/12/21.12.2009 r.
129/2009/V
w sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania
próbek w celu określenia miana
przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia
998/2003
21.12.2009 r.
lek. wet. Jerzego Ilnickiego
pod nr 00192/12/21.12.2009 r.
130/2009/V
w sprawie wpisu do rejestru
21.12.2009 r.
lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania
próbek w celu określenia miana
przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia
998/2003
lek. wet. Sylwię Łatę
pod nr 00193/12/21.12.2009 r.
131/2009/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania
paszportów oraz pobierania próbek
w celu określenia miana
przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Artura Maślaka
pod nr 00194/12/21.12.2009 r.
21.12.2009 r.
132/2009/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania
paszportów oraz pobierania próbek
w celu określenia miana
przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Izabelę Nowak
pod nr 00195/12/21.12.2009 r.
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania
paszportów oraz pobierania próbek
w celu określenia miana
przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Pawła Górniaka
pod nr 00196/12/21.12.2009 r.
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej i stwierdzenia utraty
prawa wykonywania zawodu lekarza
weterynarii.
Rada skreśla z dniem 21 grudnia
2009 r. lekarza weterynarii
Waldemara Malikowskiego
posiadającego zaświadczenie o
prawie wykonywanie zawodu lekarza
weterynarii numer 06768 z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
21.12.2009 r.
133/2009/V
134/2009/V
21.12.2009 r.
21.12.2009 r.
Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu zarejestrowanego pod nr
868 i stwierdza utratę prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii.
Przyczyna – zadłużenie z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz Izby
135/2010/V
136/2010/V
w sprawie w sprawie terminu XIV
Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy
Weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
10.03.2010 r.
10.03.2010 r.
lek. wet. Michał Ciężkowski
pod nr 00197/12/10.03.2010 r.
137/2010/V
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
10.03.2010 r.
lek. wet. Alicja Ochędalska
pod nr 00198/12/10.03.2010
138/2010/V
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
10.03.2010 r.
lek. wet. Adam Szubert
pod nr 00199/12/10.03.2010 r.
139/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Kwirynie BorowiczOstrowskiej o numerze 65348
10.03.2010 r.
140/2010/V
w sprawie wpisu lekarza
weterynarii Andrzeja Kędziory
(emeryt)
o numerze prawa wyk. zawodu 06491
10.03.2010 r.
141/2010/V
w sprawie wpisu lekarza
weterynarii Waldemara
Maślankowskiego (dotychczasowy
członek Zachodniopomorskiej Izby
L-W)
o numerze prawa wyk. zawodu 02345
10.03.2010 r.
142/2010/V
w sprawie wpisu lekarza
weterynarii Świętosławy KutznerStefańskiej (dotychczasowy
członek Zachodniopomorskiej Izby
L-W)
o numerze prawa wyk. zawodu 20168
10.03.2010 r.
143/2010/V
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Ewy Sadkowskiej na
wniosek zainteresowanej,
nr prawa wyk. zawodu 65152,
nr Ew. rej. 1159
10.03.2010 r.
144/2010/V
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Wojciecha Kryjaka
nr prawa wyk. zawodu 85453,
nr Ew. rej. 1218 b
10.03.2010 r.
145/2010/V
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Pawła Huberta Kusyka
nr prawa wyk. zawodu 65334,
nr Ew. rej. 1402
10.03.2010 r.
146/2010/V
w sprawie umorzenia zadłużenia
lekarza weterynarii Reginy Kumali
oraz stwierdzenia posiadania przez
ww. statusu lekarza weterynarii
emeryta niepracującego (składka 0
zł/mies)
w sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek.wet. Michała
Wawrzyniaka statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego
(składka 0 zł/mies)
w sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek.wet. Marię Szabłońską
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego (składka 0 zł/mies)
w sprawie wykreślenia zakładu z
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt na wniosek podmiotu
prowadzącego zakład
GABINET WETERYNARYJNY
„SUI-LAB”
FD SŁOPANOWO
64-520 Obrzycko,
10.03.2010 r.
147/2010/V
148/2010/V
149/2010/V/Rej. ZLZ
10.03.2010 r.
10.03.2010 r.
10.03.2010 r.
Kierownik i właściciel zakładu –
lek. wet. Marek Dziewiński
Nr księgi 12/1/1061/2008/IV/Rej.
ZLZ, Nr Ew. 604
150/2010/V/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
„Gabinet Weterynaryjny Usługi
Weterynaryjne Bartosz Konieczny”
63-440 Raszków
ul. Polna 16 b
Kierownik i właściciel zakładu
lek. wet. Bartosz Konieczny
Nr Ew. 143, Nr księgi
12/1/162/2005/IV/Rej. ZLZ,
10.03.2010 r.
Treść zmian:
- zmiana nazwy zakładu leczniczego
dla zwierząt na: „Gabinet
Weterynaryjny lek. wet. Bartosz
Konieczny”
- zmiana siedziby zakładu na
Przybysławice 93 b, 63-440 Raszków
151/2010/V/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
„ALMA- VET”
64-840 Budzyń, ul. Dworcowa 17
Kierownik i współwłaściciel zakładu
lek. wet. Waldemar Maślankowski
Nr Ew. 633
Nr księgi 12/1/124/2009/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Zmiana nazwy zakładu leczniczego
dla zwierząt na: GABINET
WETERYNARYJNY „ALMA-VET”
A.W.MAŚLANKOWSCY S.C.
10.03.2010 r.
152/2010/V/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
„LECZNICTWO I PROFILAKTYKA
ZWIERZĄT S.C.”
63-200 Jarocin, ul. Poznańska 1a
Kierownik i właściciel zakładu
lek. wet. Romuald Wróbel
10.03.2010 r.
Nr Ew. 203
Nr księgi 12/1/222/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
- zmiana nazwy na: „Gabinet
Weterynaryjny”
- liczba pracowników lekarzy
weterynarii – 1
153/2010/V/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
„GABINET WETERYJNY ADAM
SZEFLIŃSKI”
64-100 Leszno, ul. Francuska 35
Kierownik i właściciel zakładu
lek. wet. Adam Szefliński
Nr Ew. 574
Nr księgi 12/1/844/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
- liczba pracowników lekarzy
weterynarii - 2
10.03.2010 r.
154/2010/V/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
63-810 Borek Wlkp., ul. Zielona 15
d
Kierownik i właściciel zakładu
lek. wet. Sylwia Skrzypczak
Nr Ew. 520
Nr księgi 12/1/651/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
- Zmiana nazwiska kierownika na
lek. wet. Sylwia Idkowska (zmiana
stanu cywilnego)
- liczba pracowników personelu
pomocniczego - 3
10.03.2010 r.
155/2010/V/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
„GABINET WETERYNARYJNY”
61-547 Poznań, ul. Wierzbięcice 65
Kierownik i współwłaściciel zakładu
lek. wet. Marta Adamczyk
Nr Ew. 589
Nr księgi 12/1/920/2007/IV/Rej.
Z.L.Z.
10.03.2010 r.
Treść zmian:
- zmiana nazwy na: „GABINET
WETERYNARYJNY MARTA
ADAMCZYK”
- właściciel zakładu: lek. wet. Marta
Adamczyk
156/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Adam Szubert
(współwłaściciel i kierownik)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
LABEK KATARZYNA I ADAM SZUBERT
S.C.”
63-400 Ostrów Wlkp., ul.
Wrocławska 146 A
nr ewidencyjny 636.
- numer księgi 12/2/156/2010/V/Rej. ZLZ
10.03.2010 r.
157/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„GABINET WETERYNARYJNY ANNA
PINKOWSKA”
62-800 Kalisz, ul. Warszawska 63 A
Lek. wet. Anna Pinkowska
(właściciel i kierownik)
nr ewidencyjny 637
- numer księgi 12/1/157/2010/V/Rej. ZLZ
10.03.2010 r.
158/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Kamila Majewska
(właściciel i kierownik)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
„ANIMALS” KAMILA MAJEWSKA
64-920 Piła, ul. Poznańska 139
pod numerem ewidencyjnym 638.
2. Dokonać wpisów w
poszczególnych rubrykach ewidencji
o treści następującej:
- numer księgi 12/1/176/2010/V/Rej. ZLZ
10.03.2010 r.
159/2010/V
W sprawie przyznania Posłowi na
Sejm RP Piotrowi Walkowskiemu
oraz dr n. wet. Tadeuszowi
Jakubowskiemu – Prezesowi KRL-W
medalu AMICUS VETERINARIAE
(przyjaciel Weterynarii)
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Ewie Marii Kostenckiej
o numerze 65349
10.03.2010 r.
161/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Dorocie Dagmarze
Wirskiej
o numerze 65350
30.03.2010 r.
162/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Agnieszce Beacie Gilar
o numerze 65351
30.03.2010 r.
163/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Izabeli Katarzynie
Wasielak o numerze 65352
30.03.2010 r.
164/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
„PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA”
63-200 Jarocin, ul. Węglowa
6Kierownik i właściciel zakładu lek.
wet. Tadeusz M. Konon
Nr Ew. 264, Nr księgi
12/1/283/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
- zmiana adresu siedziby zakładu na:
63-200 Jarocin, ul. Poznańska 1A
30.03.2010 r.
165/2010/V
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
30.03.2010 r.
160/2010/V
lek. wet. Szymon Bogucki
pod nr 00200/12/30.03.2010 r.
30.03.2010 r.
166/2010/V
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
30.03.2010 r.
lek. wet. Alicja Serdyniecka
pod nr 00201/12/30.03.2010 r.
167/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Andrzejowi Julianowi
Mamczurowi
o numerze 65353
13.04.2010 r.
168/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Marii Aleksandrze
Witoń
o numerze 65354
13.04.2010 r.
169/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Mateuszowi
Leciejewskiemu
o numerze 65355
13.04.2010 r.
170/2010/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarza
weterynarii Andrzeja
Bombrowicza (dotychczasowy
członek Dolnośląskiej Izby L-W) nr
prawa wyk. zawodu 10098
13.04.2010 r.
171/2010/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarza
weterynarii Andrzeja
Bombrowicza (dotychczasowy
członek Dolnośląskiej Izby L-W) nr
prawa wyk. zawodu 10098
13.04.2010 r.
172/2010/V
w sprawie stwierdzenia posiadania
przez lekarza weterynarii Lecha
Słabosza statusu lekarza Weterynarii
emeryta niepracującego – składka
członkowska w wys.0 zł mies.
13.04.2010 r.
173/2010/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt na
wniosek podmiotu prowadzącego
zakład
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
S.C.
13.04.2010 r.
ul. Siemiradzkiego 18, 64-920 Piła
Kierownik i właściciel zakładu – lek.
wet. Jadwiga Grabara
Nr księgi 12/2/189/2005/IV/Rej. ZLZ,
Nr Ew. 170
174/2010/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt na
wniosek podmiotu prowadzącego
zakład
GABINET WETERYNARYJNY
„VET-AGRO SERWIS”
Pl. Wolności 17, 64-700 Czarnków
Właściciel zakładu – lek. wet.
Zenon Jażdżewski
Kierownik: lek. wet. Alicja
Wyrzykowska
Nr księgi 12/1/283/2005/IV/Rej. ZLZ,
Nr Ew. 368
13.04.2010 r.
175/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
„USŁUGI WETERYNARYJNE lek. wet.
Wojciech Żuchowski””
64-200 Wolsztyn, ul. Okrężna 27
Kierownik i właściciel zakładu
lek. wet. Wojciech Żuchowski
Nr Ew. 389, Nr księgi
12/1/432/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
- zmiana adresu siedziby zakładu na:
64-200 Wolsztyn, Karpicko, ul.
Poznańska 3 e
13.04.2010 r.
176/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
„ANIMALS” KAMILA MAJEWSKA
64-920 Piła, ul. Poznańska 139
Lek. wet. Kamila Majewska
(właściciel i kierownik)
Nr ewidencyjny 638.
- numer księgi 12/1/176/2010/V/Rej. ZLZ
13.04.2010 r.
177/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
09.06.2010 r.
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „GABINET WETERYNARYJNY
KAMIL OLENDER”
63-330 Dobrzyca
ul. Nowa 24
Lek. wet. Kamil Olender
(właściciel i kierownik)
Nr ewidencyjny 639
- numer księgi 12/1/177/2010/V/Rej. ZLZ
178/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Renata Suder
(właściciel i kierownik)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY ORION
LEK. WET. RENATA SUDER
62-020 Swarzędz
ul. Wrzesińska 51
nr ewidencyjny 640
- numer księgi 12/1/178/2010/V/Rej. ZLZ
09.06.2010 r.
179/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Rafał Łacinik
(właściciel i kierownik)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„LEK.MED.WET.RAFAŁ ŁACINIK BOVI
MEDICUS SPECJALISTYCZNY GABINET
WETERYNARYJNY”
63-910 Roszkowo 16
Nr ewidencyjny 641
- numer księgi 12/1/179/2010/V/Rej. ZLZ
09.06.2010 r.
180/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. MELCHIOR MATYASZCZYK
(właściciel i kierownik)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„ GABINET WETERYNARYJNY
MATYASZCZYK MELCHIOR ”
64-200 Wolsztyn, ul. Drzymały 32
nr ewidencyjny 642
- numer księgi -
09.06.2010 r.
12/1/180/2010/V/Rej. ZLZ
181/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. RAFAŁ KOŁCZYK
(właściciel)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„GABINET WETERYNARYJNY LEK.
WET. RAFAŁ KOŁCZYK” 62-306
Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 38 B
Nr ewidencyjny 643
- numer księgi 12/1/181/2010/V/Rej. ZLZ
09.06.2010 r.
182/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. URSZULA SZCZEPANIAK
(właściciel i kierownik)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„GABINET WETERYNARYJNY
ESKULAP”
62-028 Koziegłowy, Os. Leśne 12 c
numerem ewidencyjnym 644.
- numer księgi 12/1/182/2010/V/Rej. ZLZ
09.06.2010 r.
183/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. PIOTR SZUBERT
(współwłaściciel zakładu)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„OSTROWSKIE CENTRUM
WETERYNARYJNE”
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kard.
Mieczysława Ledóchowskiego 57
Nr widencyjny 645.
- numer księgi 12/2/183/2010/V/Rej. ZLZ
09.06.2010 r.
184/2010/V
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Łukaszowi Klasce
Nr 65356
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
Weterynarii Adamowi Kapitaniakowi
Nr 65357
09.06.2010 r.
185/2010/V
09.06.2010 r.
186/2010/V
187/2010/V
188/2010/V
189/2010/V
190/2010/V
191/2010/V
192/2010/V
193/2010/V
194/2010/V
195/2010/V
196/2010/V
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Katarzynie Zmyślonej
Nr 65376
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Katarzynie Krystynie
Ocelik
Nr 65358
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Jadwidze Hortensji
Borkowskiej
Nr 65359
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Adamowi Karolowi
Grabowskiemu
Nr 65360
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Jackowi Mleczakowi
Nr 65361
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Dawidiwi Tomaszowi
Wojciechowskiemu
Nr 65362
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Jakubowi
Mieczysławowi Urbanowi
Nr 65363
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Miłoszowi Łukaszowi
Urbańskiemu
Nr 65364
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Łukaszowi
Rybczyńskiemu
Nr 65365
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Katarzynie Szelewicz
Nr 65366
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Natalii Weronice Mróz
Nr 65367
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
197/2010/V
198/2010/V
199/2010/V
200/2010/V
201/2010/V
202/2010/V
203/2010/V
204/2010/V
205/2010/V
206/2010/V
207/2010/V
208/2010/V
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Annie Krystynie Zarębie
Nr 65368
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Michałowi
Sidorowiczowi Nr 65369
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Adamowi Mikołajowi
Cichowskiemu Nr 65370
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Grażynie Agnieszce
Szalbierz Nr 65371
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Agacie Katarzynie
Sibielak Nr 65372
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Paulinie Sławie Lisiak
Nr 65373
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Agacie Kwiecińskiej
Nr 65374
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Łukaszowi Bochenowi
Nr 65375
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Rafałowi Koszarkowi
Nr 65377
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Moniki Mróz-Gduli
Nr 65211, nr Ew. rejestru 1240
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lekarza weterynarii Krystynę
Haremską statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego
(składka członkowska 0 zł mies.)
09.06.2010 r.
W sprawie przyznania lekarzowi
weterynarii Mieczysławowi
Krzyżyńskiemu jednorazowej
zapomogi finansowej oraz
stwierdzenia posiadania przez ww.
statusu lekarza weteranarii emeryta
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
niepracującego (składka członkowska
0 zł mies.)
209/2010/V
210/2010/V
211/2010/V
212/2010/V
213/2010/V
214/2010/V
215/2010/V
216/2010/V
W sprawie umorzenia zadłużenia
zmarłego lekarza weterynarii
Zbigniewa Gutkowskiego.
W sprawie umorzenia zadłużenia z
tytułu niezapłaconych składek
członkowskich lekarza weterynarii
Karoliny Komin.
W sprawie umorzenia zadłużenia z
tytułu niezapłaconych składek
członkowskich lekarza weterynarii
Edwarda Hierowskiego.
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Katarzynie Annie
Bobusi.
Nr 65378
W sprawie umorzenia zadłużenia
zmarłego lekarza weterynarii
Jerzego Łukasika.
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lekarza weterynarii
Stanisława Nabzdyka statusu
lekarza weteranarii emeryta
niepracującego (składka członkowska
0 zł mies.)
09.06.2010 r.
W sprawie umorzenia zadłużenia
zmarłego lekarza weterynarii
Aleksandra Grądalaskiego.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
09.06.2010 r.
lek. wet. Jan Bąkowski
pod nr 00202/12/09.06.2010 r.
217/2010/V
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel zakładu
Tomasz Żywocki
GABINET WETERYNARYJNY
Gabinet Weterynaryjny Tomasz
Żywocki
09.06.2010 r.
61-854 Poznań, ul. Mostowa 34
Nr księgi 12/1/188/2005/III/ ZLZ,
Nr Ew. 65
Treść zmiany:
Zmiana kierownika zakładu
leczniczego dla zwierząt: poprzednio
- lek. wet. Milena Muszyńska,
aktualnie – lek. wet.Olga Sobkowska
218/2010/V
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
09.06.2010 r.
Kierownik i właściciel zakładu – lek.
wet. Józef Napierała
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
LECZNICA WETERYNARYJNA
p.n. „LECZNICA DLA ZWIERZĄT
JÓZEF NAPIERAŁA”
64-310 Lwówek, Lipka Wielka 28
Nr Ew. 156
Nr księgi 12/3/175/2005/IV/Rej.ZLZ
Treść zmian dotyczy personelu
zakładu leczniczego dla zwierząt:
liczba zatrudnionych lekarzy
weterynarii (w tym kierownik
zakładu) – 4
liczba osób personelu pomocniczego
-2
219/2010/V
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzący zakład – Dyrektor
Maciej Dźwig (Usługi Komunalne)
Lecznica Weterynaryjna p.n. „Usługi
Komunalne - Schronisko dla
Zwierząt.”
ul. Bukowska 266, 60-189 Poznań
pod numerem ewidencyjnym 37,
nr księgi 12/3/160/2005/III/Rej.ZLZ
Treść zmian:
Zmiana kierownika zakładu
leczniczego na: lek. wet. Jakuba
Kozłowskiego
Zmiana rodzaju zakładu leczniczego
na : Przychodnię Weterynaryjną
Zmiana nr księgi na:
12/2/219/2010/V/Rej. ZLZ
09.06.2010 r.
220/2010/V
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
09.06.2010 r.
kierownik i właściciel zakładu lek.
wet. Katarzyna Marciniak
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„NA POLANCE” KATARZYNA
MARCINIAK
61-131 Poznań, ul. Katowicka 11/U
1-2
Nr księgi 12/2/117/2009/V/Rej.ZLZ
Nr Ew. 569
Treść zmiany dotyczy personelu
zakładu leczniczego dla zwierząt:
liczba zatrudnionych lekarzy
weterynarii (w tym kierownik
zakładu) – 3
221/2010/V
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
09.06.2010 r.
kierownik i właściciel zakładu lek.
wet. Małgorzata Wilkowiecka
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„DLA MAŁYCH ZWIERZĄT”
62-507 Konin, ul. Moniuszki 5
Nr księgi 12/2/332/2005/IV/Rej. ZLZ
Nr Ew. 314
Treść zmian:
Zmiana rodzaju zakładu leczniczego
na : Gabinet Weterynaryjny
Zmiana nazwy zakładu leczniczego
na: Gabinet Weterynaryjny
Zmiana nr księgi na:
12/1/221/2010/V/Rej. ZLZ
222/2010/V
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
współwłaściciel zakładu lek. wet.
Łukasz Urbański
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„CENTRUM WETERYNARII S.C.”
63-600 Kępno, ul. Młyńska 9
Nr Ew. 363
Nr księgi 12/2/381/2005/IV/Rej.ZLZ
09.06.2010 r.
Treść zmiany:
Zmiana kierownika zakładu
leczniczego na : lek. wet. Łukasza
Urbańskiego
223/2010/V
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu lek.
wet. Mirosław Kowalski
GABINET WETERYNARYJNY
„Specjalistyczna Lecznica dla Drobiu
lek. wet. Mirosław Kowalski”
60-683 Poznań, ul. Wiedeńska 109
Nr Ew. 3
Nr księgi 12/1/112/2004/III/Rej. ZLZ
09.06.2010 r.
Treść zmiany:
Zmiana nazwy własnej zakładu
leczniczego na : „GABINET
WETERYNARYJNY MIROSŁAW
KOWALSKI”
224/2010/V
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel i kierownik zakładu – lek.
wet. Klaudia Kulczak (z d.
Szymanowska)
GABINET WETERYNARYJNY
Usługi Weterynaryjne Klaudia
Szymanowska
64-920 Piła, ul. Mieszka I 17
Nr Ew. 565, Nr księgi
12/1/835/2007/IV/Rej.ZLZ
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
właściciela z dnia 26 maja 2010 r.
złożony z przez kierownika i
właściciela, z uwagi na wykreślenie
zakładu z ewidencji gospodarczej.
09.06.2010 r.
225/2010/V
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu lek.
wet. Adam Łowczak
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
61-251 Poznań, os. Orła Białego
09.06.2010 r.
86A
Nr Ew. 253
Nr księgi 12/1/835/2007/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany dotyczy personelu
zakładu leczniczego dla zwierząt:
liczba zatrudnionych lekarzy
weterynarii (w tym kierownik
zakładu) – 2
226/2010/V
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel zakładu – Iwona
Srokowska
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Gabinet dla Zwierząt”
64-510 Wronki, Pl. Wolności 8
Nr Ew. 321
Nr księgi 12/1/339/2005/IV/Rej.ZLZ
niżej wymienione zmiany:
Treść zmiany:
Zmiana nazwy zakładu leczniczego
dla zwierząt na: „Gabinet
Weterynaryjny Iwona Srokowska”
Zmiana adresu zakładu leczniczego
dla zwierząt na: 64-510 Wronki, Pl.
Wolności 7
09.06.2010 r.
227/2010/V
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel i kierownik zakładu –
Iwona Srokowska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Gabinet dla Zwierząt”
64-510 Wronki, Pl. Wolności 8
09.06.2010 r.
Nr Ew. 321
Nr księgi 12/1/339/2005/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Zmiana nazwy zakładu leczniczego
dla zwierząt na: „Gabinet
Weterynaryjny Iwona Srokowska”
Zmiana adresu zakładu leczniczego
dla zwierząt na: 64-510 Wronki, Pl.
Wolności 7
228/2010/V
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel i kierownik zakładu –
09.06.2010 r.
lek. wet. Katarzyna Świtała
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Gabinet Lekarza Weterynarii
WET – SAN”
ul. Szkolna 7 b, Przygodzice
Nr Ew. 87
Nr księgi 12/1/31/2005/IV/ Rej. ZLZ
niżej wymienione zmiany:
Treść zmiany:
Zmiana adresu siedziby zakładu
leczniczego dla zwierząt na: 63-400
Ostrów Wlkp., ul.Królowej Jadwigi 50
229/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie dokonania wpisu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
- GABINET WETERYNARYJNY p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
PROVET
- nr ewidencyjny 647
- nr księgi - 12/1/229/2010/V/Rej.
ZLZ
- adres siedziby zakładu - 62-064
Plewiska, ul. Grunwaldzka 515 D
- kierownik i właściciel - lek. wet.
Mateusz Szymanek
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) - 1
22.09.2010 r.
230/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie dokonania wpisu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
lek. wet. Krystyna Śliwa, lek.wet.
Bartosz Wartecki
(współwłaściciele zakładu)
- GABINET WETERYNARYJNY
- nr ewidencyjny 649
- nr księgi - 12/1/230/2010/V/Rej.
ZLZ
- adres siedziby zakładu - 61-313
Poznań, ul. Szczepankowo 66
- kierownik - lek. wet. Michał Rojek
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) - 2
22.09.2010 r.
231/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie dokonania wpisu do
22.09.2010 r.
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
- GABINET WETERYNARYJNY
- nr ewidencyjny 648
- nr księgi - 12/1/231/2010/V/Rej.
ZLZ
- adres siedziby zakładu - 62-022
Rogalinek, ul. Poznańska 36
- kierownik i właściciel- lek. wet.
Natalia Fonrobert
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) - 1
232/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie dokonania wpisu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
- GABINET WETERYNARYJNY p.n.
ANIMAVET MACIEJ SROKA
- nr ewidencyjny 650
- nr księgi - 12/1/232/2010/V/Rej.
ZLZ
- adres siedziby zakładu -63-600
Kępno, al. Marcinkowskiego 12 F
- kierownik i właściciel - lek. wet.
Maciej Sroka- liczba pracowników lekarzy weterynarii (w tym
kierownik) - 1
22.09.2010 r.
233/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie dokonania wpisu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
- GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
CHEVAL GABINET WETERYNARYJNY
- nr ewidencyjny 651
- nr księgi - 12/1/233/2010/V/Rej.
ZLZ
- adres siedziby zakładu -89-350
Miasteczko Krajeńskie, ul. Piotra
Skargi 6
- kierownik i właściciel - lek. wet.
Maciej Kujawski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
22.09.2010 r.
234/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie dokonania wpisu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
22.09.2010 r.
- GABINET WETERYNARYJNY
- nr ewidencyjny 652
- nr księgi - 12/1/234/2010/V/Rej.
ZLZ
- adres siedziby zakładu -64-122
Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14
- kierownik i właściciel - lek. wet.
Mateusz Leciejewski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) - 1
235/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie dokonania wpisu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
- GABINET WETERYNARYJNY p.n.
GABINET WETERYNARYJNY LEK.WET.
KRZYSZTOF WODECKI
22.09.2010 r.
- nr ewidencyjny 654
- nr księgi - 12/1/235/2010/V/Rej.
ZLZ
- adres siedziby zakładu -63-940
Bojanowo, Gołaszyn 67 D
- kierownik i właściciel - lek. wet.
Krzysztof Wodecki
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) - 1
236/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Marcinowi
Czerwińskiemu, nr 65379.
22.09.2010 r.
237/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Ewie Annie
Rodek, nr 65380.
22.09.2010 r.
238/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Grzegorzowi
Stanisławowi Balickiemu, nr 65381.
22.09.2010 r.
239/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Darii Marii
Goździewicz, nr 65382.
22.09.2010 r.
240/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Maciejowi
Kujawskiemu, nr 65383.
22.09.2010 r.
241/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Michałowi
Józfowi Kuchnowskiemu, nr 65384.
22.09.2010 r.
242/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Filipowi
Wojciechowi Więckowi, nr 65385.
22.09.2010 r.
243/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Rafałowi
Tadeuszowi Mrugowi, nr 65386.
22.09.2010 r.
244/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Ewelinie Marii
Dembińskiej, nr 65387.
22.09.2010 r.
245/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Jarosławowi
Markowi Sadowskiemu, nr 65388.
22.09.2010 r.
246/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Emilii Joanie
Wiśniowskiej, nr 65389.
22.09.2010 r.
247/2010/V
w sprawie przyznania prawa
22.09.2010 r.
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Przemysławowi
Markowi Leśniarkowi, nr 65390.
249/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Beacie Annie
Dębskiej-Rospęk, nr 65391.
22.09.2010 r.
250/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Kamilli Natalii
Winiarczyk-Dąbrowskiej, nr 65392.
22.09.2010 r.
237/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Angelice
Magdalenie Zielińskiej, nr 65393.
22.09.2010 r.
251/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Markowi
Grzegorzowi Szcześniakowi,
nr 65394.
22.09.2010 r.
252/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Monice Annie
Drzewieckiej, nr 65395.
22.09.2010 r.
253/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii lek. wet. Tomaszowi
Wojciechowi Maciaszkowi ,
nr 65396.
22.09.2010 r.
254/2010/V
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Anny Jadwigi Zachary do rejestru
członków WIL-Wet. w Poznaniu,
nr 80448.
(dotychczasowy członek Śląskiej Izby
L-W)
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Andrzeja Gmitera do rejestru
członków WIL-Wet. w Poznaniu,
nr65041.
(dotychczasowy członek Lubuskiej
Izby L-W)
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Adama Walczaka do rejestru
członków WIL-Wet. w Poznaniu,
22.09.2010 r.
255/2010/V
256/2010/V
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
257/2010/V
258/2010/V
259/2010/V
260/2010/V
261/2010/V
262/2010/V
263/2010/V
264/2010/V
265/2010/V
266/2010/V
267/2010/V
268/2010/V/Rej. ZLZ
nr71291.
(dotychczasowy członek
Warszawskiej Izby L-W)
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Macieja Sroki do rejestru członków
WIL-Wet. w Poznaniu,
nr 20327.
(dotychczasowy członek Łódzkiej
Izby L-W)
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Mateusza Szymanka do rejestru
członków WIL-Wet. w Poznaniu,
nr 02316.
(dotychczasowy członek
Zachodniopomorskiej Izby L-W)
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Klary Tychowskiej do rejestru
członków WIL-Wet. w Poznaniu,
nr 85617.
(dotychczasowy członek
Dolnośląskiej Izby L-W)
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Łukasza Józefa Dziąbka
z rejestru członków WIL-Wet. w
Poznaniu,
nr 85488.
(wyjazd do Wielkiej Brytanii)
w sprawie umorzenia zadłużenia lek.
wet. Stanisława Nabzdyka
w sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Edwarda
Hierowskiego statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego
w sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Stanisława
Kacprowicza statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego
w sprawie nie wyrażenia zgody na
umorzenia zadłużenia lek. wet.
Pawła Spychały
w sprawie częściowego umorzenia
zadłużenia lek. wet. Izabeli Wasielak
w sprawie nie wyrażenia zgody na
umorzenia zadłużenia lek. wet. Anny
Lgnowskiej
w sprawie częściowego umorzenia
zadłużenia lek. wet. Witolda
Wiadernego
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
269/2010/V/Rej. ZLZ
270/2010/V/Rej. ZLZ
Właściciel i kierownik zakładu –
lek. wet. Piotr Kałużny
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA PIOTR KAŁUŻNY
63-500 OSTRZESZÓW,
ul. Sikorskiego 24
Nr księgi 12/2/371/2005/IV/Rej.
ZLZ, Nr Ew. 353
Treść zmiany:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii : 1
Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 2
w sprawie wykreślenia zakładu z
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Prezes Zarządu PPH AGROPOL SP. Z
O.O. Mateusz Klemenski
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
„GABINET WETERYNARYJNY PPH
AGROPOL SP. Z O.O.”
62-300 Września- Sokołowo, ul.
Szlachecka 26
kierownik: lek. wet. Anna Pankowska
Nr księgi 12/1/877/2007/IV/Rej.
Z.L.Z., Nr Ew. 582
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel i kierownik zakładu –
lek. wet. ROBERT GRZESIAK
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY ROBERT
GRZESIAK
64-600 Oborniki , ul. Obrzycka 41
Nr księgi 12/1/116/2004/III
Nr Ew. 7
Treść zmiany:
Zmiana adresu siedziby zakładu na:
64-600 Oborniki, ul. M. Skłodowskiej
Curie 1
Zmiana nazwy własnej zakładu na:
GABINET WETERYNARYJNY „Na
Miejscu”Robert Grzesiak
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
271/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
22.09.2010 r.
Właściciel zakładu – Tomasz
Żywocki
GABINET WETERYNARYJNY
61-854 Poznań, ul. Mostowa 34
Nr księgi 12/1/188/2005/III/Rej.
Z.L.Z. , Nr Ew. 65
Treść zmiany:
Kierownik zakładu : lek. wet.
Krzysztof Humięcki
272/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
22.09.2010 r.
Kierownik i właściciel zakładu –
lek. wet. Dominik Ruciński
GABINET WETERYNARYJNY
„Usługi Weterynaryjne lek. wet.
Dominik Ruciński”
64-030 Śmigiel, Czacz
ul. Wielichowska 33
Nr księgi 12/1/389/2005/IV/Rej.ZLZ,
Nr Ew. 371
Treść zmiany:
Liczba pracowników lekarzy
Weterynarii: 1
273/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
22.09.2010 r.
Kierownik i właściciel zakładu –
lek. wet. ANETA BRZEZIŃSKA
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
LEK.WET. ANETA BRZEZIŃSKA
Nr Ew. 600, Nr księgi
12/1/1013/2008/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Siedziba zakładu: ul. Rycerska 1, 62800 Kalisz
274/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie wykreślenia z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel: A. Pawlak
GABINET WETERYNARYJNY
„Pogotowie Weterynaryjne Spółka
Usługowo-Handlowa”
63-233 Jaraczewo , ul. Jarocińska 13
22.09.2010 r.
275/2010/V/Rej. ZLZ
276/2010/V/Rej. ZLZ
277/2010/V/Rej. ZLZ
kierownik: lek. wet. Anna Redlich
Nr Ew. 28, Nr księgi
12/1/137/2004/III
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu –
LEK.WET. ANDRZEJ ZATOŃ
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
Poznań, ul. Dąbrowskiego 58
Nr Ew. 457, Nr księgi
12/2/500/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: ul. Mołdawska 1, 61-114
Poznań
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel zakładu – ELŻBIETA
JAŻDŻEWSKA
GABINET WETERYNARYJNY
„AGRO-VET SERWIS ELŻBIETA
JAŻDŻEWSKA GABINET
WETERYNARYJNY”
64-700 Czarnków, Pl. Wolności 17
Nr Ew. 646, Nr księgi
12/1/228/2010/V/Rej. ZLZ
niżej wymienione zmiany:
Treść zmiany:
Kierownik zakładu: lek. wet.
Łukasz Rybczyński
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
Kierownik i właściciel zakładu –
LEK. WET. DAWID ZIĘTEK
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY DAWIDA
I MARKA ZIĘTKA
Rososzyca
Nr Ew. 626, Nr księgi
12/1/61/2009/V/Rej. ZLZ
278/2010/V
Treść zmiany: Liczba pracowników
personelu pomocniczego - 1
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
Weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
22.09.2010 r.
279/2010/V
280/2010/V
281/2010/V
282/2010/V
283/2010/V
284/2010/V
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Grzegorza Pawlaka
pod nr 00203/12/22.09.2010 r.
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
Weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Urszuli Szczepaniak
pod nr 00204/12/22.09.2010 r.
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
Weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Kamili Majewskiej
pod nr 00205/12/22.09.2010 r.
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
Weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Marcina Czerwińskiego
pod nr 00206/12/22.09.2010 r.
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
Weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Łukasza Rybczyńskiego
pod nr 00207/12/22.09.2010 r.
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
Weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Gracjana Graczykowskiego
pod nr 00208/12/22.09.2010 r.
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
Weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Renatę Suder
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
22.09.2010 r.
285/2010/V/Rej.ZLZ
pod nr 00209/12/22.09.2010 r.
w sprawie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
22.09.2010 r.
lek. wet. Andrzej Chałupniczak
(właściciel i kierownik zakładu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA”
62-400 Słupca, ul. Prusa 3
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
„PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA”
Numer ewidencyjny 655
numer księgi 12/1/285/2010/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 22.09.2010 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Andrzej Chałupniczak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
286/2010/V
w sprawie umorzenia zadłużenia lek.
wet. Mariusza Gajowego
22.09.2010 r.
287/2010/V
w sprawie umorzenia zadłużenia lek.
wet. Bogusława Pilaczyńskiego
22.09.2010 r.
288/2010/V
w sprawie umorzenia zadłużenia
zmarłego lekarza weterynarii
w sprawie umorzenia zadłużenia
zmarłego lekarza weterynarii
22.09.2010 r.
290/2010/V
w sprawie umorzenia zadłużenia
zmarłego lekarza weterynarii
22.09.2010 r.
291/2010/V
w sprawie umorzenia zadłużenia
zmarłego lekarza weterynarii
22.09.2010 r.
292/2010/V
w sprawie umorzenia zadłużenia
zmarłego lekarza weterynarii
22.09.2010 r.
293/2010/V
w sprawie umorzenia zadłużenia
zmarłego lekarza weterynarii
22.09.2010 r.
294/2010/V
w sprawie wykonania przez
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej Uchwały
20.12.2010 r.
289/2010/V
22.09.2010 r.
Nr 28/2010/V Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej, z dnia 9
grudnia 2010 roku.
295/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
20.12.2010 r.
lek. wet. Paweł Wróbel
(właściciel i kierownik zakładu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY PAWEŁ
WRÓBEL
62-200 Gniezno, Os. Łokietka 25 a
numer ewidencyjny 656
numer księgi 12/1/295/2010/V/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 20.12.2010 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Paweł Wróbel
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
296/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
20.12.2010 r.
lek. wet. Karol Wierzchosławski
(właściciel i kierownik zakładu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
AGROBIOVET
62-200 Gniezno, Os. Wł.
numer ewidencyjny 657 .
numer księgi
12/1/296/2010/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 20.12.2010 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Karol Wierzchosławski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
297/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
20.12.2010 r.
298/2010/V/Rej. ZLZ
l lek. wet. Marek Wiśniewski
(właściciel i kierownik zakładu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY 69
LEK.WET. MAREK WIŚNIEWSKI”
62-200 Gniezno, Os. Wł. Łokietka
25a/1
numer ewidencyjny 658 .
numer księgi
12/1/297/2010/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 20.12.2010 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Marek Wiśniewski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) –
w sprawie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
20.12.2010 r.
lek. wet. Natalia Gruszewska
(właściciel i kierownik zakładu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„GABINET WETERYNARYJNY
LEK.WET. NATALIA GRUSZEWSKA”
63-600 Kępno, ul. Estkowskiego 4
Nr ewidencyjny 659
numer księgi 12/1/298/2010/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 20.12.2010 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Natalia Gruszewska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
299/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
lek. wet. Piotr Szymkowiak, Andrzej
Pawlak
(współwłaściciele zakładu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„GABINET WETERYNARYJNY
VETMEDYK S.C. PIOTR SZYMKOWIAK,
ANDRZEJ PAWLAK ”
20.12.2010 r.
63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 13
numer ewidencyjny 660
numer księgi 12/1/299/2010/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 20.12.2010 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Piotr Szymkowiak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) - 1
– liczba pracowników - personelu
pomocniczego - 1
300/2010/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
20.12.2010 r.
lek. wet. Paweł Rybeński
(właściciel i kierownik zakładu)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. „ROYAL VET PAWEŁ RYBEŃSKI”
64-700 Czarnków,
ul. Ppłk. Zdz. Orłowskiego 3
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. „ROYAL VET PAWEŁ RYBEŃSKI”
numer ewidencyjny 661
numer księgi 12/2/300/2010/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 20.12.2010 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Paweł Rybeński
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
301/2010/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Tomaszowi Jerzemu
Desce,
20.12.2010 r.
nr 65397.
302/2010/V
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Władysława Rępińskiego do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
(uprzednio członek tut. Izby)
nr 65397.
20.12.2010 r.
303/2010/V
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Moniki Katarzyny Olejnik do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
20.12.2010 r.
(przeniesienie z Dolnośląskiej Izby
L-W)
nr 85712
304/2010/V
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Małgorzaty Anny Mikosik do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
20.12.2010 r.
(przeniesienie z Małopolskiej Izby
L-W)
nr 11146
305/2010/V
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Pawła Rybeńskiego do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
20.12.2010 r.
(przeniesienie z Dolnośląskiej Izby
L-W)
nr 85669
306/2010/V
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Bartłomieja Jakuba Raja do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
20.12.2010 r.
(przeniesienie z Łódzkiej Izby L-W)
nr 20151
307/2010/V
w sprawie skreślenia lekarza
20.12.2010 r.
weterynarii Agaty Katarzyny
Schillinger (z d. Rutowskiej) z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
nr 65163
308/2010/V
(zaprzestanie działalności lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej)
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Anny Karoliny Balcerak z
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
20.12.2010 r.
nr 45086
309/2010/V
(przeniesienie do KujawskoPomorskiej Izby L-W)
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Joanny Zielaskowskiej z
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
20.12.2010 r.
nr 45170
310/2010/V
(zaprzestanie działalności lekarskoweterynaryjnej )
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Witolda Wiadernego z
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
20.12.2010 r.
nr 06394
311/2010/V
312/2010/V
313/2010/V
314/2010/V
315/2010/V
316/2010/V
317/2010/V
318/2010/V
319/2010/V
320/2010/V
321/2010/V/Rej. ZLZ
(zaprzestanie działalności lekarskoweterynaryjnej )
w sprawie rozłożenia na raty
zadłużenia lek. wet. Anny
Lignowskiej
w sprawie częściowego umorzenia
zadłużenia lek .wet. Tadeusza
Woźniaka
w sprawie nie wyrażenia zgody na
przyznanie jednorazowej zapomogi
finansowej
w sprawie częściowego umorzenia
zadłużenia lek. wet. Magdaleny Dudy
w sprawie częściowego umorzenia
zadłużenia lek. wet. Pawła Klaka
w sprawie częściowego umorzenia
zadłużenia lek. wet. Dariusza
Dąbrowskiego
w sprawie częściowego umorzenia
zadłużenia lek. wet. Małgorzaty
Prosianowskiej
w sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
Bogusławie Patrzykont
w sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Wojciecha Pajaka
statusu lekarza Weterynarii emeryta
niepracującego
w sprawie umorzenia zadłużenia 69
lekarzy weterynarii emerytów, bądź
skreślonych w latach 2004-2008
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
Kierownik i właściciel zakładu –
LEK. WET. JULIA ARGASIŃSKA
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY „KARAT”
Witkówki 14, Kościan
Nr Ew. 609, Nr księgi
12/1/1094/2008/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Imię i nazwisko kierownika i
właściciela zakładu: Julia
Wojciechowska (z d. Argasińska)
Nazwa własna zakładu: GABINET
WETERYNARYJNY „KARAT”Julia
Wojciechowska
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii - 1
322/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
20.12.2010 r.
Kierownik i właściciel zakładu –
LEK. WET. MAREK RUSIN
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT”
62-310 Pyzdry, ul. Słowackiego 19
Nr Ew. 95, Nr księgi 12/73/2005/IV/
Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Imię i nazwisko kierownika zakładu:
lek. wet. Władysław Rępiński
Nazwa własna: PRZYCHODNIA DLA
ZWIERZĄT lek. wet. Marek Rusin
323/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel zakładu – LEK. WET.
MAREK RUSIN
Kierownik – lek. wet. Piotr
Szymkowiak
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT lek.
wet. Marek Rusin
63-210 Żerków, ul. Kolejowa 4
Nr Ew. 222, Nr księgi
20.12.2010 r.
12/2/241/2005/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Imię i nazwisko kierownika zakładu:
lek. wet. Marek Rusin
324/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
20.12.2010 r.
Kierownik i właściciel zakładu –
lek. wet. Przemysław Stefański
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Usługi Sanitarno-Weterynaryjne
lek. wet. Przemysław Stefański ”
64-000 Kościan, ul. Gostyńska 52
Nr Ew. 268, Nr księgi
12/1/287/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 3
325/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
20.12.2010 r.
Kierownik i właściciel zakładu –
lek. wet. Katarzyna Kaczmarek
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
63-430 Odolanów, ul. Wiatraczna
13
Nr Ew. 625, Nr księgi
12/1/60/2009/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwisko kierownika zakładu: lek.
wet. Katarzyna Dulik (z d.
Kaczmarek)
Nazwa własna zakładu: Gabinet
Weterynaryjny Katarzyna Dulik
326/2010/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel: lek. wet. Eliza Grzybiak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
20.12.2010 r.
GABINET WETERYNARYJNY ELIZA
GRZYBIAK
ul. Iczka 15, 64-400 Międzychód
Nr Ew. 614,
Nr księgi 12/1/1125/2008/IV/Rej.
ZLZ.
327/2010/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
20.12.2010 r.
Właściciel zakładu – Beata
Chodakowska
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ANIMAL CENTER
60-466 Poznań, ul. Zakopiańska 50
Nr Ew. 564, Nr księgi
12/2/755/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwisko właściciela zakładu: Artur
Firlik
Kierownik zakładu: lek. wet.
Agnieszka Widera
328/2010/V
329/2010/V
330/2010/V
331/2010/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Agnieszka Sobieralską
pod nr 00210/12/20.12.2010 r.
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Miłosza Urbańskiego
pod nr 00211/12/20.12.2010 r.
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Łukasza Urbańskiego
pod nr 00212/12/20.12.2010 r.
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
332/2010/V
333/2010/V/Rej. ZLZ
334/2011/V
335/2011/V
336/2011/V
337/2011/V
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Roberta Sałacińskiego
pod nr 00213/12/20.12.2010 r.
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Szymona Boguckiego
pod nr 00214/12/20.12.2010 r.
O odmowie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
gabinetu weterynaryjnego pod
nazwą CHEVAL II GABINET
WETERYNARYJNY MACIEJ KUJAWSKI,
z siedzibą w 89-310 Łobżenica , Pl.
Wolności 12
Stanowisko Rady Wielkopolskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu z dnia 20 grudnia 2010
roku w sprawie projektu utworzenia
Wydziału Weterynaryjnego przy
Uniwersytecie Przyrodniczym w
Poznaniu
Apel Rady L-W z dnia 20 grudnia
2010 roku
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Łukaszowi Wojciechowi
Lorkiewiczowi
nr 65399
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Marcie Garstce
nr 65398
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W
lek. wet. Katarzyny Drobiazko
nr 85655
(przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LW)
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W
lek. wet. Moniki Pleśniarskiej
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
20.12.2010 r.
26.01.2011 r.
26.01.2011 r.
26.01.2011 r.
26.01.2011 r.
338/2011/V
339/2011/V
340/2011/V
341/2011/V
342/2011/V
342a/2011/V
343/2011/V/Rej. ZLZ
344/2011/V/Rej. ZLZ
nr 75087
(przeniesienie z Lubuskiej Izby L-W)
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W
lek. wet. Mateusza Brzezewskiego
nr 75088
(przeniesienie z Lubuskiej Izby L-W)
W sprawie skreślenia z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby L-W
lek. wet. Iwony Ewy Turniak
nr 01983
(przeniesienie do Łódzkiej Izby L-W)
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Janusza Kaczmarka
statusu lekarza Weterynarii emeryta
niepracującego
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Józefa Wasiaka
statusu lekarza Weterynarii emeryta
niepracującego
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Marka Jackowskiego
statusu lekarza Weterynarii emeryta
niepracującego
W sprawie przyznania nagrody
absolwentowi Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Przychodni Weterynaryjnej p.n.
„Praktyka Lekarsko- Weterynaryjna
Lek. wet. Marek Jackowski ”, 62-230
Witkowo, ul. Jana Pawła II 16,
kierownik i podmiot prowadzący: lek
. wet. Marek Jackowski, Nr Ew. 293,
Nr księgi 12/2/312/2005/IV/Rej.
ZLZ
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
z dnia 18 stycznia 2011 r. złożony
przez podmiot prowadzący zakład.
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINETU WETERYNARYJNEGO p.n.
„Usługi Weterynaryjne Lek. Wet.
Bogdan Kędzierski” 63-400 Ostrów
Wlkp., ul. Grabowska 28 a,
kierownik i podmiot prowadzący: lek
26.01.2011 r.
26.01.2011 r.
26.01.2011 r.
26.01.2011 r.
26.01.2011 r.
26.01.2011 r.
26.01.2011 r.
26.01.2011 r.
. wet. Bogdan Kędzierski, Nr Ew.
436, nr księgi:
12/1/479/2006/IV/Rej. ZLZ
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
z dnia 31 grudnia 2010 r. złożony
przez podmiot prowadzący zakład.
345/2011/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINETU
WETERYNARYJNEGO p.n.
„Usługi Weterynaryjne Lek. Wet.
Bogdan Kędzierski” 63-400 Ostrów
Wlkp., ul. Grabowska 28 a,
kierownik i podmiot prowadzący: lek
. wet. Bogdan Kędzierski, Nr Ew.
436, nr księgi: 12/1/479/2006/IV/Rej.
ZLZ
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
z dnia 31 grudnia 2010 r. złożony
przez podmiot prowadzący zakład.
26.01.2011 r.
346/2011/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
26.01.2011 r.
347/2011/V/Rej. ZLZ
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Usługi Weterynaryjne P.P.H.U.
"Lukwet", 63-300 Pleszew, ul.
Kaliska 63, kierownik i podmiot
prowadzący: lek . wet. Łukasz
Kuberka, Nr Ew. 549, nr księgi:
12/1/717/2006/IV/Rej. ZLZ
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
z dnia 26 stycznia 2011 r. złożony
przez podmiot prowadzący zakład.
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
lek. wet. Waldemar Gruszewski
(podmiot prowadzący i kierownik
zakładu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „GABINET WETERYNARYJNY
LEK.WET. WALDEMAR GRUSZEWSKI”
63-600 Kępno, ul. Estkowskiego 60/4
Numer ewidencyjny 663.
numer księgi 12/1/347/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 26.01.2011 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Waldemar Gruszewski
26.01.2011 r.
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
348/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
26.01.2011 r.
lek. wet. Przemysław Szlacheta
(podmiot prowadzący i kierownik
zakładu)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „GABINET WETERYNARYJNY
LEK.WET. PRZEMYSŁAW SZLACHETA”
63-600 Kępno, ul. Estkowskiego 60/4
numer ewidencyjny 664.
- numer księgi 12/1/348/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 26.01.2011 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Przemysław Szlacheta
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
349/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
26.01.2011 r.
lek. wet. Mirosław Kuchnowski
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
89-320 Wysoka, ul. Lubińskiego 1
Numer ewidencyjny 665.
numer księgi 12/1/349/2011/V/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 26.01.2011 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Michał Kuchnowski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
350/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
lek. wet. Jacek Mleczak
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. : „GABINET WETERYNARYJNY
JACKA MLECZAKA”
64-061 Kamieniec, ul. Stawowa 31
numer ewidencyjny - 666
26.01.2011 r.
- numer księgi 12/1/350/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 26.01.2011 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Jacek Mleczak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
351/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
26.01.2011 r.
lek. wet. Ewelina Dembińska
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. : GABINET WETERYNARYJNY
62-085 Skoki, ul. Podgórna 22
- numer ewidencyjny - 662
- numer księgi 12/1/351/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 26.01.2011 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Ewelina Dembińska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
352/2011/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Roberta Sałacińskiego
pod nr 00213/12/26.01.2011 r.
W sprawie wyłonienia kandydata do
Honorowej Nagrody Chirona (dr n.
wet. Lecha Gogolewskiego)
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Maciejowi
Waldemarowi Walerczykowi
o numerze 65400
26.01.2011 r.
355/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Vyacheslavovi
Nadtochi
o numerze 65401
11.03.2011 r.
356/2011/V
Wpisu lekarza weterynarii
Magdaleny Całujek do rejestru WIL-
11.03.2011 r.
353/2011/V
354/2011/V
26.01.2011 r.
11.03.2011 r.
Wet. w Poznaniu
prawo wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
o numerze 85765
przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LW
357/2011/V
Wpisu lekarza weterynarii Mateusza
Rutkiewicza do rejestru WIL-Wet. w
Poznaniu
prawo wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
o numerze 75098
przeniesienie z Lubuskiej Izby L-W
11.03.2011 r.
358/2011/V
Wpisu lekarza weterynarii Marty
Alicji Rutkiewicz Rutkiewicza do
rejestru WIL-Wet. w Poznaniu
prawo wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
o numerze 75091
przeniesienie z Lubuskiej Izby L-W
11.03.2011 r.
359/2011/V
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Renatę SokółByczyńską statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego z
dniem 11 marca 2011 roku
W sprawie skreślenia lek. wet.
Emilii Marciniak z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby L-W, z dniem
27 stycznia 2011 r., z uwagi na
przeniesienie do KujawskoPomorskiej Izby L-W
Prawo wyk. Zawodu nr 65178
W sprawie rozłożenia na raty
zadłużenia lek. wet. Renaty SokółByczyńskiej
W sprawie umorzenia zadłużenia lek.
wet. Witolda Wiadernego
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
z dniem 11 marca 2011 r. na wniosek
zainteresowanego
Właściciel i kierownik zakładu :
lek. wet. Elżbieta Wange
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Usługi Weterynaryjne Elżbieta
Wange Lekarz Weterynarii”
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kantaka 10
11.03.2011 r.
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
11.03.2011 r.
360/2011/V
361/2011/V
362/2011/V
363/2011/V/Rej. ZLZ
364/2011/V/Rej. ZLZ
11.03.2011 r.
11.03.2011 r.
11.03.2011 r.
Kierownik zakładu – lek. wet. Joanna
Kokot-Ciszewska
/ PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
p.n. PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA JOANNA
KOKOT CISZEWSKA TOMASZ
CISZEWSKI
62-800 Kalisz, ul. Cegielniana 11 A
Nr Ew. 410, Nr księgi
12/2/453/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwisko właściciela zakładu: dr n.
wet. Tomasz Ciszewski
Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA TOMASZ
CISZEWSKI
Kierownik zakładu: dr n. wet.
Tomasz Ciszewski
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
Liczba pracowników personelu
pomocniczego – 2
365/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel zakładu – lek. wet. Jacek
Sośnicki
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 68
Nr Ew. 519, Nr księgi
12/1/650/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu: lek. wet.
Katarzyna Kłysz (z d. Zmyślona)
11.03.2011 r.
366/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 670
- numer księgi 12/2/366/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 11.03.2011 r.
- rodzaj zakładu - PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
- pełna nazwa zakładu PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA p.n.
PRZYCHODNIA LEKARSKOWETERYNARYJNA s.c. Janicki
11.03.2011 r.
Marek, Jackowski Michał
- adres siedziby zakładu - 62-230
Witkowo, ul. Jana Pawła II 16
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Marek Janicki
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
367/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 671
- numer księgi 12/1/367/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 11.03.2011 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n.
CHEVAL II GABINET
WETERYNARYJNY MACIEJ
KUJAWSKI
- adres siedziby zakładu - 89-310
Łobżenica, Pl. Wolności 12
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Klara
Tychowska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
11.03.2011 r.
368/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 672
- numer księgi 12/1/368/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 11.03.2011 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
DOROTA GODEK
- adres siedziby zakładu - 62-090
Rokietnica, ul. Szkolna 1a
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Dorota Godek
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
11.03.2011 r.
369/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 673
- numer księgi 12/1/369/2011/V/Rej. ZLZ
11.03.2011 r.
- data rejestracji zakładu 11.03.2011 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
LEK. WET. MAGDALENA
BŁOCIAN - JANKOWSKA
- adres siedziby zakładu - 64-130
Rydzyna, ul. Aleksandra Fredry 3
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Magdalena
Błocian -Jankowska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
370/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 667
- numer księgi 12/1/370/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 11.03.2011 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
MATEUSZ BRZEZEWSKI
- adres siedziby zakładu - 64-115
Święciechowa, ul. Leszczyńska 10 A
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Mateusz
Brzezewski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
11.03.2011 r.
371/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 668
- numer księgi 12/1/371/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 11.03.2011 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n.
MAŁGORZATA MIKOSIK
GABINET WETERYNARYJNY
- adres siedziby zakładu - 62-700
Turek, ul. Fryderyka Chopina 17
- imię i nazwisko kierownika
11.03.2011 r.
zakładu - lek. wet. Małgorzata
Mikosik
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
372/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 669
- numer księgi 12/1/372/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 11.03.2011 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
„MISIU” MONIKA PLEŚNIARSKA
- adres siedziby zakładu - 64-115
Święciechowa, ul. Leszczyńska 10 A
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Monika
Pleśniarska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
11.03.2011 r.
373/2011/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Witolda Naskrętskiego
nr 00217/12/11.03.2011
11.03.2011 r.
374/2011/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Eweliny Dembińskiej
nr 00216/12/11.03.2011
11.03.2011 r.
375/2011/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Macieja Sroki
nr 00218/12/11.03.2011
11.03.2011 r.
376/2011/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
11.03.2011 r.
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Małgorzaty Mikosik
nr 00219/12/11.03.2011
377/2011/V
w sprawie terminu XV Zjazdu
Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu – 16 kwietnia 2011 r.
11.03.2011 r.
378/2011/V
w sprawie przyznania medalu
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej „AMICUS
VETERINARIAE” Panu doc. dr.
hab. Krzysztofowi Janowi
Wojciechowskiemu.
11.03.2011 r.
379/2011/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
na wniosek podmiotu prowadzącego:
Właściciel i kierownik zakładu :
lek. wet. Renata Sokół Byczyńska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „RENWET”
Gołuski, ul. Leśna 45
Z dniem 1 marca 2011 r.
11.03.2011 r.
380/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Małgorzacie Cichoń
o numerze 65402
17.05.2011 r.
381/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Tomaszowi Janowi
Białasowi
o numerze 65403
17.05.2011 r.
382/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Piotrowi Maciejowi
Wróblowi
o numerze 65404
17.05.2011 r.
383/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Dominikowi
Sadowskiemu
o numerze 65405
17.05.2011 r.
384/2011/V
w sprawie przyznania prawa
17.05.2011 r.
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Jarosławowi Krawcowi
o numerze 65406
385/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Piotrowi Tomaszowi
Jagodzińskiemu
o numerze 65407
17.05.2011 r.
386/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Michałowi
Walorskiemu
o numerze 65408
17.05.2011 r.
387/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Katarzynie Marii Siroń
o numerze 65409
17.05.2011 r.
388/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Darii Małgorzacie
Starybrat
o numerze 65410
17.05.2011 r.
389/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Pawłowi Piotrowi
Wasiakowi
o numerze 65411
17.05.2011 r.
390/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Pawłowi
Noskowiakowi
o numerze 65412
17.05.2011 r.
391/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Małgorzacie Annie
Wróbel
o numerze 65413
17.05.2011 r.
392/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Mateuszowi
Porowskiemu
o numerze 65414
17.05.2011 r.
393/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Bartoszowi Łukaszowi
17.05.2011 r.
Jankowiakowi
o numerze 65415
394/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Markowi Antoniemu
Rusinowi
o numerze 65416
17.05.2011 r.
395/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Zbigniewowi
Krzysztofowi Cichoniowi
o numerze 65417
17.05.2011 r.
396/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Natalii Marii Busłowicz
o numerze 65418
17.05.2011 r.
397/2011/V
w sprawie wpisu lekarza
weterynarii Agnieszki Marii Majki
do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu z dniem
16 maja 2011 roku
numer prawa wykonywania zawodu
45224
przeniesienie z Kujawsko-Pomorskiej
Izby L-W
17.05.2011 r.
398/2011/V
w sprawie wpisu lekarza
weterynarii Tomasza Pawlaka do
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu z dniem
16 maja 2011 roku
numer prawa wykonywania zawodu
80369
przeniesienie z Zachodniopomorskiej
Izby L-W
17.05.2011 r.
398/2011/V
w sprawie wpisu lekarza
weterynarii Tomasza Pawlaka do
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu z dniem
16 maja 2011 roku
numer prawa wykonywania zawodu
80369
przeniesienie z Zachodniopomorskiej
Izby L-W
17.05.2011 r.
399/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
17.05.2011 r.
numer ewidencyjny 674
- numer księgi
- 12/2/399/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu
- 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu
- PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
– pełna nazwa zakładu
- Przychodnia dla Zwierząt Usługi
Weterynaryjne
– adres siedziby zakładu
- 62-090 Napachanie, ul. Poznańska
10
– imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Łukasz
Lorkiewicz
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii ( w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników - personelu
pomocniczego - 0
400/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 675
- numer księgi
- 12/1/400/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu
- 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu
- GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu
- Gabinet Weterynaryjny – Usługi
Weterynaryjne IDES Karolina
Komin
– adres siedziby zakładu
- 64-520 Obrzycko, ul. Szamotulska
7A
– imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Karolina
Komin
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii ( w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników - personelu
pomocniczego - 0
17.05.2011 r.
401/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 676
- numer księgi
- 12/1/401/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu
- 16.05.2011 r.
17.05.2011 r.
– rodzaj zakładu
- GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu
- Gabinet Weterynaryjny
– adres siedziby zakładu
- 64-300 Nowy Tomyśl, ul.
Tysiąclecia 10
– imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Radosław
Jezierski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii ( w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników - personelu
pomocniczego - 0
402/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 677
- numer księgi
- 12/1/402/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu
- 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu
- GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu
- Gabinet Weterynaryjny VET
SERVIS Agnieszka Majka , Miłosz
Nadstoga Sp. c.
– adres siedziby zakładu
- 64-300 Nowy Tomyśl, Plac
Chopina 7/1
– imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Agnieszka
Majka
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii ( w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników - personelu
pomocniczego - 2
17.05.2011 r.
403/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 678
- numer księgi
- 12/2/403/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu
- 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu PRZYCHODNIAWETERYNARYJ
NA
– pełna nazwa zakładu
- Przychodnia Weterynaryjna
lek. wet. Daniel Kiljański
– adres siedziby zakładu
- 62-065 Grodzisk Wlkp., Os.
17.05.2011 r.
Wojska Polskiego 18 a
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Daniel
Kiljański
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii ( w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników - personelu
pomocniczego - 0
404/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
nr ewidencyjny - 679
- numer księgi
- 12/1/404/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu
- 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu
- GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu
- EMEMVET Gabinet
Weterynaryjny
Maciaszek Tomasz
– adres siedziby zakładu
- 62-500 Konin, ul. Reformacka 15 c
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Tomasz
Maciaszek
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii ( w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników - personelu
pomocniczego - 0
17.05.2011 r.
405/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 680 .
- numer księgi
- 12/1/405/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu
- 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu
- GABINET WETERYNARYJNY
– pełna nazwa zakładu
- Gabinet Weterynaryjny lek.wet.
Łukasz Bochen
– adres siedziby zakładu
- 63-522 Kraszewice, Mączniki 1
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Łukasz Bochen
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii ( w tym kierownik) – 1
– liczba pracowników - personelu
pomocniczego - 0
17.05.2011 r.
406/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 681
- numer księgi
- 12/2/406/2011/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu
- 16.05.2011 r.
– rodzaj zakładu
- PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
– pełna nazwa zakładu
- Przychodnia Weterynaryjna „ Na
Lisinach”
– adres siedziby zakładu
- 63-604 Baranów Lisiny, Lisiny
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Michał Kulok
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii ( w tym kierownik) – 3
– liczba pracowników - personelu
pomocniczego - 0
17.05.2011 r.
407/2011/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Damianowi Piotrowi
Wasielewskiemu
o numerze 65419
17.05.2011 r.
408/2011/V
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
17.05.2011 r.
lek. wet. Monika Pleśniarska
pod nr 00220/12/17.05.11 r.
409/2011/V
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
17.05.2011 r.
lek. wet. Magdalena Błocian Jankowska
pod nr 00221/12/17.05.11 r.
410/2011/V
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
17.05.2011 r.
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
411/2011/V
lek. wet. Krzysztof Gajewczyk
pod nr 00222/12/17.05.11 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
17.05.2011 r.
lek. wet. Agnieszka Majka
pod nr 00223/12/17.05.11 r.
412/2011/V
413/2011/V
413A/2011/V
414/2011/V
415/2011/V
416/2011/V
417/2011/V
418/2011/V
419/2011/V
420/2011/V
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
Edwardowi Hierowskiemu
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Dawida Szulca z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dniem 21 stycznia 2011 roku
Nr prawa wykonywania zawodu –
65293
Przeniesienie do Świętokrzyskiej Izby
L-W
W sprawie TERMINU xv Zjazdu
Sprawozdawczego Lekarzy
Weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej (II sesja)
– 19 czerwca 2011 r.
17.05.2011 r.
w sprawie umorzenia zadłużenia lek.
wet. Marka Szcześniaka
w sprawie obniżenia składki
członkowskiej lek. wet. Jerzego
Stefańskiego do kwoty 14 zł.
w sprawie obniżenia składki
członkowskiej lek. wet. Moniki
Drzewieckiej do kwoty 14 zł.
w sprawie nie wyrażenia zgody na
umorzenie zadłużenia lek. wet.
Katarzyny Bobusi
w sprawie nie wyrażenia zgody na
obniżenie składki członkowskiej lek.
wet. Romualdowi Stawinodze
w sprawie obniżenia składki
członkowskiej lek. wet. Magdaleny
Dudy
w sprawie dofinansowania wydania
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
421/2011/V
422/2011/V
423/2011/V/Rej. ZLZ
książki p.t. „440 Niepowtarzalnych –
lekarzy weterynarii, ofiar II wojny
światowej” dr. n. wet. Włodzimierza
Gibasiewicza
w sprawie dofinansowania
konferencji pt. „Niezakaźne choroby
górnych dróg oddechowych u koni
oraz wybrane zagadnienia z zakresu
podkuwnictwa” organizowanej przez
Klinikę zwierząt lek. wet. Wacława
Ossowskiego.
w sprawie nie wyrażenia zgody na
udzielenie jednorazowej zapomogi
finansowej Teresie i Zbigniewowi
Kowalskim
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
z dniem 30 kwietnia 2011 roku.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
17.05.2011 r.
Właściciel i kierownik zakładu : lek.
wet. Olga Mróz
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
OLGA MRÓZ
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Różana 2
Ew. 628, nr księgi:
12/1/63/2009/V/Rej. Z.L.Z.
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
z dnia 30 kwietnia 2011 r. złożony
przez podmiot prowadzący zakład.
424/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i współwłaściciel zakładu –
lek. wet. Grzegorz Mróz
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny Usługi
Weterynaryjne Profilaktyka i
Lecznictwo Zwierząt
ul. Różana 2, 63-400 Ostrów Wlkp.
Nr Ew. 127, Nr księgi
12/1/130/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
- Liczba pracowników lekarzy
weterynarii – 2
- Nazwa własna zakładu leczniczego
dla zwierząt: „GABINET
17.05.2011 r.
WETERYNARYJNY MRÓZ”
425/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
17.05.2011 r.
Kierownik i właściciel zakładu – lek.
wet. Gracjan Graczykowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
„ALANOVET”
ul. Ks. Wujka 1/2, 62-100 Wągrowiec
Nr Ew. 635, Nr księgi
12/1/127/2009/V/Rej. ZLZ Treść zmiany:
- Adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: ul. Bydgoska 26/1
Wągrowiec
426/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
17.05.2011 r.
Kierownik i właściciel zakładu – lek.
wet. Marcin Korościk
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
„MARAVET”
ul. Poznańska 1, 63-200 Jarocin
Nr Ew. 608, Nr księgi
12/1/1092/2008/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
- Adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: ul. Św. Ducha 13, 63-200
Jarocin
- Nazwa zakładu (zmiana
osobowości prawnej) : GABINET
WETERYNARYJNY „MARAVET” s.c.
427/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu – lek.
wet. Józef Napierała
LECZNICA WETERYNARYJNA
p.n. Lecznica Weterynaryjna
„Lecznica dla Zwierząt Józef
Napierała”
64-310 Lwówek, Lipka Wielka 28
Nr Ew. 156, Nr księgi
12/3/175/2005/IV/Rej.ZLZ
17.05.2011 r.
Treść zmiany:
- Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 2
428/2011/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
17.05.2011 r.
Właściciel i kierownik zakładu : lek.
wet. Szymon Bogucki
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
SZYMON BOGUCKI
63-200 Jarocin, ul. Żerkowska 11
nr Ew.595, nr księgi:
12/1/966/2007/IV/Rej. ZLZ.
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
z dnia 28 marca 2011 r. złożony
przez podmiot prowadzący zakład.
429/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
17.05.2011 r.
Kierownik zakładu – lek. wet.
Magdalena Szymańska – Krzywda
Prezes Zarządu Paweł Rembacz
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny
„HAMA PLUS” S.A.
Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn
Nr Ew. 579, Nr księgi
12/1/874/2007/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
- Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 2
- Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 1
430/2011/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
z dniem 1 maja 2011 r.
Właściciel i kierownik zakładu : dr n.
wet. Jan Zieliński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny „Zakład
Weterynaryjny” dr n. wet. Jan
Zieliński”
64-125 Poniec, ul. Krobska 38
nr księgi: 12/1/169/2005/IV/Rej.
17.05.2011 r.
ZLZ.
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
z dnia 29 kwietnia 2011 r. złożony
przez podmiot prowadzący zakład.
431/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
17.05.2011 r.
Kierownik i właściciel zakładu – lek.
wet. Sylwia Organiszczak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „SILVET” Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Sylwia Organiszczak
63-800 Gostyń, ul. Jana Pawła II 13
Nr Ew. 550, Nr księgi
12/1/727/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
- Zmiana nazwiska kierownika
zakładu: lek. wet. Sylwia
Meisnerowska
- Nazwa własna zakładu: „SILVET”
Gabinet Weterynaryjny Sylwia
Meisnerowska
- Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 1
432/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
17.05.2011 r.
Współwłaściciele zakładu – Jan
Drzewiecki, Gabriel Kieliszkowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Prywatny Gabinet
Weterynaryjny „Axis” s.c.
62-410 Zagórów, ul. Przemysłowa 5
Nr Ewid. 297 , Nr księgi
12/1/316/2005/IV/Rej.ZLZ
niżej wymienione zmiany:
Treść zmiany:
- Kierownik zakładu: lek. wet. Marcin
Szymański
- Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 1
- Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 2
- Nazwa własna zakładu: Prywatny
Gabinet Weterynaryjny „Axis”
433/2011/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
17.05.2011 r.
zakładów leczniczych dla zwierząt z
dniem 1 maja 2011 r.
Właściciel i kierownik zakładu : lek.
wet. Marcin Szymański
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny
Prywatna Praktyka Weterynaryjna
62-310 Pyzdry, ul. Niepodległości 39
A
nr Ew. 593, nr księgi:
12/1/964/2007/IV/Rej. ZLZ.
434/2011/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
z dniem 18 maja 2011 r.
Właściciel i kierownik zakładu : lek.
wet. Mateusz Idczak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
„CENTAURUS” MATEUSZ IDCZAK
63-200 Jarocin, Cząszczew 9
17.05.2011 r.
nr Ew. 619, nr księgi:
12/1/35/2009/V/Rej. ZLZ.
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
z dnia 17 maja 2011 r. złożony
przez podmiot prowadzący zakład.
435/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
17.05.2011 r.
Właściciel zakładu – lek. wet.
Szymon Bogucki
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. „OSTROWSKIE CENTRUM
WETERYNARYJNE”
63-400 Ostrów Wlkp., ul.
Ledóchowskiego 57
Nr Ewid. 645 , Nr księgi
12/2/183/2010/V/Rej. ZLZ
niżej wymienione zmiany:
Treść zmiany:
- Kierownik zakładu: lek. wet.
Szymon Bogucki
- Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
436/2011/V
w sprawie skreślenia z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu lek. wet. Ewy Zdrojowej –
17.05.2011 r.
prawo wykonywania zawodu nr
06670 - z dniem 1 maja 2011 r. z
uwagi na zaprzestanie działalności
lekarsko-weterynaryjnej
437/2011/V
w sprawie skreślenia z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu lek. wet. Ewy Zdrojowej –
prawo wykonywania zawodu nr
06670 - z dniem 1 maja 2011 r. z
uwagi na zaprzestanie działalności
lekarsko-weterynaryjnej
17.05.2011 r.
438/2011/V
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez dr n. wet. Jana Zielińskiego
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Radosławowi
Marianowi Prubanowi
Nr 65420
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Aleksandrze
Kaczmarkowskiej
Nr 65421
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Jakubowi Danielowi
Ratajczakowi
Nr 65422
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Damianowi
Sellmoserowi
Nr 65423
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Weronice Potockiej
Nr 65424
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Łukaszowi Kudlińskiemu
Nr 65425
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„PRAKTYKA WETERYNARYJNA
A.GOLEC, M. RYBSKI” s.c.
17.05.2011 r.
439/2011/V
440/2011/V
441/2011/V
442/2011/V
443/2011/V
444/2011/V
445/2011/V/Rej. ZLZ
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
60-313Poznań,ul. Grunwaldzka 125a
Lek. wet. Anna Golec
(współwłaściciel i kierownik)
nr ewidencyjny 682
- numer księgi 12/1/445/2011/V/Rej. ZLZ
446/2011/V
447/2011/V
448/2011/V
449/2011/V
450/2011/V
451/2011/V
452/2011/V
453/2011/V
454/2011/V
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Joannie Katarzynie
Korzybskiej
Nr 65426
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Magdalenie Werbińskiej
Nr 65427
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Krzysztofowi
Mieczysławowi Kamińskiemu
Nr 65428
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Katarzynie Joannie
Ciężarek
Nr 65429
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Joannie Aleksandrze
Olejnickiej
Nr 65430
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Dawidowi Janowi
Barteczce
Nr 65431
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Adamowi Hauke
Nr 65432
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Szymonowi
Grzegorzowi Nowakowi
Nr 65433
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Piotrowi Tadeuszowi
Dybowskiemu
Nr 65434
W sprawie przyznania prawa
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
455/2011/V
456/2011/V
457/2011/V
458/2011/V
459/2011/V
460/2011/V/Rej. ZLZ
461/2011/V/Rej. ZLZ
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Łukaszowi Antoniemu
Mocnemu
Nr 65435
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Marcinowi Michałowi
Stankowskiemu
Nr 65436
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lekarza weterynarii Ewę
Kubiaczyk statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego
z dniem 1 maja 2011 r.
W sprawie wpisu lekarza
weterynarii Aleksandry Magdaleny
Rogoń do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
Przeniesienie z Warszawskiej Izby LW
Nr 71363
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lekarza weterynarii
Wojciecha Wasiewicza statusu
lekarza weterynarii emeryta
niepracującego z dniem 1 czerwca
2011 r.
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu – lek.
wet. Agata Ambroży - Bęgier
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
„Cztery Łapy”
62-600 Koło, ul. Nagórna 27
Nr Ewid. 86 ,
Nr księgi 12/1/30/2005/IV/ Rej.
ZLZ
Treść zmiany:
Adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: 62-600 Koło, ul. Ks. Opałki
18/2
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu – lek.
wet. Michał Kołata
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
GABINET WETERYNARYJNY
„USŁUGI WETERYNARYJNE PROFILWET.”
63-740 Kobylin, ul.Głowackiego 11 a
Nr Ewid. 560,
Nr księgi 12/1/751/2007/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa własna zakładu leczniczego:
GABINET WETERYNARYJNY „USŁUGI
WETERYNARYJNE MICHAŁ KOŁATA”
Adres zakładu: 63-740 Kobylin, ul.
Boruty 21
462/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel zakładu – lek.
wet. Paweł Wróbel
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
„Gabinet Weterynaryjny Paweł
Wróbel”
62-200 Gniezno, Os. Łokietka 25 a/1
Nr Ewid. 656,
Nr księgi 12/1/295/2010/V/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: 64-020 Czempiń, ul.
Kościańskie Przedmieście 5a
30.06.2011
463/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet. Jerzy
Bieńkowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
„HUBERTUS” s.c.
64-000 Racot, ul. Kościańska 2/7
Nr Ewid. 151 , Nr księgi
12/1/170/2005/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa i adres zakładu: Gabinet
Weterynaryjny „HUBERTUS”, ul.
Kościańska 2, 64-000 Racot
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii, w tym kierownik – 1
Podmiot prowadzący: lek. wet.
Jerzy Bieńkowski
30.06.2011
464/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
30.06.2011
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet.
Stanisław Stankiewicz
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
USŁUGI WETERYNARYJNE
STANISŁAW STANKIEWICZ
64-930 Szydłowo, Jaraczewo 15/1
Nr Ewid. 124 , Nr księgi
12/1/127/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa zakładu: Gabinet
Weterynaryjny „Usługi
Weterynaryjne, Ekspertyzy
Ornitologiczne Stanisław
Stankiewicz”.
465/2011/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel zakładu : Witold
Haliszczak
LABORATORIUM WETERYNARYJNE
p.n. Laboratorium Diagnostyki
Weterynaryjnej
„SAN-VIT” A.W. Haliszczak Spółka
Jawna
62-200 Gniezno, ul. Miodowa 6A
30.06.2011
466/2011/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
z dniem 1 maja 2011 r.
Właściciel i kierownik zakładu : lek.
wet. Ewa Kubiaczyk
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
64-030 Śmigiel, ul. Kościuszki 46
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład
Wojciech Szarata
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
PRZEŚWIT
60-655 Poznań, ul. Prześwit 11
Nr Ewid. 683 , Nr księgi
12/1/467/2011/V/Rej. ZLZ
Kierownik – lek. wet. Maria Szarata
30.06.2011
467/2011/V/Rej. ZLZ
30.06.2011
468/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład Maciej
Jędryczko
LABORATORIUM WETERYNARYJNE
p.n.
WETERYNARYJNE LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE ANIMALLAB
MACIEJ JĘDRYCZKO
62-200 Gniezno, ul. Miodowa 6a
Nr Ewid. 684 , Nr księgi
12/5/468/2011/V/Rej. ZLZ
Kierownik – lek. wet. Anna
Kołodziejczyk
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Michała Kuloka
Nr 00225/12/30.06.2011 r.
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący
zakład lek. wet. Tomasz Pawlak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny
KotVet lek. wet. Tomasz Pawlak
62-066 Kotowo 27
Nr Ewid. 685 , Nr księgi
12/1/470/2011/V/Rej. ZLZ
30.06.2011
471/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący
zakład lek. wet. Arkadiusz Pruszak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
ARKADIUSZ PRUSZAK
Nr Ewid. 686 , Nr księgi
12/1/471/2011/V/Rej. ZLZ
30.06.2011
472/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący
zakład lek. wet. Jarosław Krawiec
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
30.06.2011
469/2011/V/Rej. ZLZ
470/2011/V/Rej. ZLZ
30.06.2011
30.06.2011
GABINET WETERYNARYJNY
JAROSŁAW KRAWIEC
Nr Ewid. 687 , Nr księgi
12/1/472/2011/V/Rej. ZLZ
473/2011/V/Rej. ZLZ
474/2011/V/Rej. ZLZ
475/2011/V/Rej. ZLZ
476/2011/V/Rej. ZLZ
477/2011/V/Rej. ZLZ
478/2011/V/Rej. ZLZ
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Natalii Tyc-Kulok
Nr 00226/12/30.06.2011 r.
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Przemysława Leśniarka
Nr 00227/12/30.06.2011 r.
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Anny Golec
Nr 00228/12/30.06.2011 r.
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Marcina Rybskiego
Nr 00229/12/30.06.2011 r.
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Urszuli Maciaś
Nr 00230/12/30.06.2011 r.
W sprawie wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
479/2011/V
480/2011/V
481/2011/V
482/2011/V
483/2011/V
484/2011/V
485/2011/V
486/2011/V
487/2011/V
488/2011/V
489/2011/V
490/2011/V
491/2011/V
lek. wet. Daniela Kiljańskiego
Nr 00231/12/30.06.2011 r.
W sprawie skierowania lekarza
weterynarii na przeszkolenie
uzupełniające
Dot. lek. wet. Janusza Intek
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Magdalenie Elżbiecie Regiec
Nr 65438
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Maciejowi Gronowskiemu
Nr 65439
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Małgorzacie Alicji Ossowskiej
Nr 65440
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Ewie Wandzie Jańczuk
Nr 65441
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Karolinie Marii Piotrowskiej
Nr 65442
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Annie Pawłowskiej
Nr 65443
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Elżbiecie Katarzynie Komandowskiej
Nr 65444
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Karolinie Aleksandrze Wyrwas
Nr 65445
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Natalii Małgorzacie Wyrwas
Nr 65446
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Mateuszowi Krzyczyńskiemu
Nr 65447
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Dominikowi Miłoszowi Tomczakowi
Nr 65448
W sprawie przyznania prawa
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
492/2011/V
493/2011/V
494/2011/V
495/2011/V
496/2011/V
497/2011/V
wykonywania zawodu lek. wet.
Barbarze Małgorzacie Piatek
Nr 65437
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Cezarego Władysława Kujawskiego
do rejestru lekarzy wet. WIL-Wet.
w Poznaniu
Przeniesienie z Kujawsko-Pomorskiej
Izby L-W
Nr 01608
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Cezarego Władysława Kujawskiego
do rejestru lekarzy wet. WIL -Wet.
w Poznaniu
Przeniesienie z Opolskiej Izby L-W
Nr 35045
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Sylwii Dendys do rejestru lekarzy
wet. WIL -Wet. w Poznaniu
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LW
Nr 80587
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Klary Tychowskiej z
rejestru lekarzy wet. WIL -Wet. w
Poznaniu
Przeniesienie do KujawskoPomorskiej Izby L-W
Nr 85617
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Moniki Anny
Drzewieckiej z rejestru lekarzy wet.
WIL -Wet. w Poznaniu
Zaprzestanie działalności lekarskoweterynaryjnej
Nr 65395
W sprawie obniżenia składki
członkowskiej lek. wet. Marka
Walkowskiego
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
498/2011/V
W sprawie posiadania przez lek. wet.
Michała Staniszewskiego statusu
lekarza weterynarii emeryta
niepracującego od 1 października
2011 r.
11.10.2011
499/2011/V
W sprawie posiadania przez lek. wet.
Krzysztofa Brożka statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego
od 1 września 2011 r.
11.10.2011
500/2011/V
501/2011/V
502/2011/V
503/2011/V
504/2011/V
505/2011/V
506/2011/V
507/2011/V/Rej. ZLZ
W sprawie odmowy umorzenia
składki członkowskiej lek. wet.
Magdaleny Werbińskiej
W sprawie odmowy obniżenia
wysokości składki członkowskiej lek.
wet. Marcina Świądera
W sprawie odmowy obniżenia
wysokości składki członkowskiej lek.
wet. Krzysztofa Nowaka
W sprawie umorzenia zaległych
składek członkowskich oraz odmowy
obniżenia wysokości składki
członkowskiej lek. wet. Zbigniewa
Rodka
W sprawie umorzenia zaległych
składek członkowskich oraz odmowy
obniżenia wysokości składki
członkowskiej lek. wet. Ewy Rodek
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
Ireneuszowi Jaśkowiakowi
W sprawie odmowy obniżenia
wysokości składki członkowskiej lek.
wet. Krzysztofa Koralewskiego
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
Kierownik i podmiot prowadzący
zakład – lek. wet. Hanna LIsiecka
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
60-162 Poznań, ul. Międzyborska 67
Nr Ewid. 14 , Nr księgi
12/1/123/2004/III/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwisko kierownika: lek. wet.
Hanna Lisiecka – Kozieł
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) - 2
509/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący
zakład – lek. wet. Józef Napierała
LECZNICA WETERYNARYJNA
p.n.
LECZNICA DLA ZWIERZĄT Józef
Napierała
Lipka Wielka 28, 64-310 Lwówek
11.10.2011
Nr Ewid. 156 , Nr księgi
12/3/175/2005/IV/Rej.ZZ
Treść zmiany:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) : 3
Liczba pracowników personelu
pomocniczego - 2
509/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład – lek.
wet. Tomasz Nowak
GABINET WETERYNARYJNY
„ŁAPA” lek. wet. Tomasz Nowak
62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego
20
Nr Ewid. 620 , Nr księgi
12/1/36/2009/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: Gabinet Weterynaryjny
„SMART DOG”
Kierownik zakładu leczniczego dla
zwierząt: lek. wet. Daria Goździewicz
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) - 1
11.10.2011
510/2011/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
z dniem 12.09.2011 r.
Podmiot prowadzący zakład – lek.
wet. Tomasz Nowak
GABINET WETERYNARYJNY
„ŁAPA” lek. wet. Tomasz Nowak
62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego
20
11.10.2011
511/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład i
kierownik – lek. wet. Tomasz
Ostrowski
GABINET WETERYNARYJNY „USŁUGI
WETERYNARYJNE”
ul. P. Przyjemskiego 36/1, 63-900
Rawicz
Nr Ewid. 534 , Nr księgi
12/1/695/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Rodzaj zakładu leczniczego:
Przychodnia Weterynaryjna
11.10.2011
Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA FRODO
Adres zakładu: ul. Mickiewicza 29 a,
63-900 Rawicz
Nr księgi: 12/2/511/2011/V/Rej.ZLZ
512/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład i
kierownik – lek. wet. Maja
Maćkowiak-Bogucka
GABINET WETERYNARYJNY „USŁUGI
WETERYNARYJNE”
ul. P. Przyjemskiego 36/1, 63-900
Rawicz
Nr Ewid. 534 , Nr księgi
12/1/695/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Rodzaj zakładu leczniczego:
Przychodnia Weterynaryjna
Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA FRODO
Adres zakładu: ul. Mickiewicza 29 a,
63-900 Rawicz
Nr księgi: 12/2/511/2011/V/Rej.ZLZ
11.10.2011
513/2011/V
W sprawie ufundowania Sztandaru
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
11.10.2011
514/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
LABORATORIUM WETERYNARYJNE
p.n. Weterynaryjne Laboratorium
Diagnostyczne
LAB-VET Sp. z o.o.
62-080 Tanowo Pogórne, ul. Okrężna
8
Nr Ewid. 572 , Nr księgi
12/5/842/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 5
11.10.2011
515/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
11.10.2011
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik – lek. wet. Władysław
Rępiński
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT
Lek. wet. Marek Rusin
ul. Słowackiego 19, 62-310 Pyzdry
Nr Ewid. 95 , Nr księgi
12/1/73/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Podmiot prowadzący zakład: lek.
wet. Marek Józef Rusin
Kierownik zakładu: lek. wet. Marek
Antoni Rusin
516/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik – lek. wet. Dorota
Chorodeńska
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT
„FELIX” s.c.
Rafał Chorodeński, Dariusz
Modrzyński
64-100 Leszno, ul. Niepodległości 47
Nr Ewid. 263 , Nr księgi
12/2/282/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa zakładu: Przychodnia
Weterynaryjna Przychodnia dla
Zwierząt „FELIX” s.c. Dorota
Chorodeńska, Rafał Chorodeński
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 0
11.10.2011
517/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Beata Kosińska
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. : GABINET WETERYNARYJNY „
MYVET” BEATA KOSIŃSKA
62-080 Tarnowo Podgórne, ul.
Chabrowa 28 D
Nr ew. 688.
Numer księgi -
11.10.2011
12/1/517/2011/V/Rej. ZLZ
518/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Daria Goździewicz
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. : GABINET WETERYNARYJNY
SMART DOG DARIA GOŹDZIEWICZ
Al. Wojska Polskiego 20, 62-800
Kalisz
Nr ew. 689.
Numer księgi 12/1/518/2011/V/Rej. ZLZ
11.10.2011
519/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Joanna Pankowska
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. : GABINET WETERYNARYJNY
„VETICUS” JOANNA PANKOWSKA
64-500 Szamotuły, ul. Halderberge 8
Nr Ew. 690.
Numer księgi 12/1/519/2011/V/Rej. ZLZ
11.10.2011
520/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Damian Nowak i lek. wet.
Jakub Kozłowski
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. : SALVET GABINET
WETERYNARYJNY DAMIAN NOWAK I
JAKUB KOZŁOWSKI
61-361 Poznań, ul. Starołęcka 45
Nr Ew. 691.
Numer księgi 12/1/520/2011/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Damian Nowak
11.10.2011
521/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Karol Horyza
(kierownik i podmiot prowadzący
11.10.2011
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. : GABINET WETERYNARYJNY
VET BUD KAROL HORYZA
63-714 Kobierno, Biadki, ul.
Orpiszewska 24
Nr Ew. 692.
Numer księgi 12/1/521/2011/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Karol Horyza
522/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Cezary Kujawski
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. : GABINET WETERYNARYJNY
62-030 Luboń, ul. Jana Pawła II 7/2
Nr Ew. 693
Numer księgi 12/1/522/2011/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Cezary Kujawski
11.10.2011
523/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Łukasz Kudliński
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY p.n. :
TAURUS VET ŁUKASZ KUDLIŃSKI
64-850 Ujście, Kruszewo, ul.
Parkowa 46 C
Nr Ew. 694
Numer księgi 12/1/523/2011/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Łukasz Kudliński
11.10.2011
524/2011/V/Rej. ZLZ
O odmowie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący –
lek. wet. Adam Czubak
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
ul. Targowa 2c w Skulsku –
nie spełnienie wszystkich wymogów
11.10.2011
Wpłynęło odwołanie i zostanie
przeprowadzona ponowna kontrola
gabinetu
525/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Danuta Rogalska
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY p.n. :
GABINET WETERYNARYJNY LEK.WET.
D. ROGALSKA W. ZIELIŃSKI
60-121 Poznań, ul. Głogowska 185
Nr Ew. 695.
Numer księgi 12/1/525/2011/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Danuta Rogalska
11.10.2011
526/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Mateusz Rutkiewicz
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. : GABINET WETERYNARYJNY
„TYSIĄCLECIA”
62-200 Gniezno, ul. Budowlanych 31
c
Nr Ew. 696.
Numer księgi 12/1/526/2011/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Mateusz Rutkiewicz
11.10.2011
527/2011/V
o skreśleniu z rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
11.10.2011
Dotyczy lek. wet. Danuty Rogalskiej,
nr 0092/12/15.11.2004
Gabinet Weterynaryjny w Luboniu
przy ul. Kościuszki 114
528/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik – lek. wet. Danuta
11.10.2011
Rogalska
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
LEK.WET. DANUTA ROGALSKA, W.
ZIELIŃSKI
62-031 Luboń, ul. Kościuszki 114
Nr Ewid. 149,
Nr księgi 12/1/168/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik: lek. wet. Bogusława
Patrzykont
529/2011/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik – lek. wet. Sławomir
Frankowski
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
63-510 Mikstat, ul. Powstańców
Wlkp. 1A
Nr Ewid. 333,
Nr księgi 12/1/351/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu: lek. wet. Dominik
Sadowski
11.10.2011
530/2011/V
o wpisie do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
11.10.2011
lek. wet. Dominik Ruciński
nr 00232/12/11.10.2011 r.
531/2011/V
o wpisie do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Mateusz Rutkiewicz
nr 00233/12/11.10.2011 r.
11.10.2011
532/2011/V
o wpisie do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
oraz wykreślenia z rejestru wpisu
pod nr 0043/12/18.10.2004
11.10.2011
lek. wet. Mateusz Rutkiewicz
nr 00234/12/11.10.2011 r.
533/2011/V
o wpisie do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
11.10.2011
lek. wet. Maria Szarata
nr 00235/12/11.10.2011 r.
534/2011/V
o wpisie do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
11.10.2011
lek. wet. Beata Dembińska - Rospęk
nr 00236/12/11.10.2011 r.
535/2011/V
o wpisie do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
11.10.2011
lek. wet. Krzysztof Grajek
nr 00237/12/11.10.2011 r.
536/2011/V
W sprawie wyboru Komisji do spraw
Odznaczeń działającej w ramach
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Członkowie Komisji:
lek. wet. Paweł Jaśkiewicz, lek. wet.
Tomasz Porwan, dr n. wet. Grzegorz
Wąsiatycz, lek. wet. Henryk
11.10.2011
Ziółkowski
537/2011/V
538/2011/V
539/2011/V
540/2011/V
541/2011/V
542/2011/V
543/2011/V
544/2011/V
545/2011/V
546/2011/V
W sprawie wyboru Komisji Socjalnej
działającej w ramach Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
Członkowie Komisji:
dr n. wet. Lech Gogolewski, lek. wet.
Maciej Gogulski, lek. wet. Władysław
Napierała
W sprawie wyboru Komisji
Inwentaryzacyjnej działającej
w ramach Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
Członkowie Komisji:
dr n. wet. Jolanta Budzyk, dr n. wet.
Grzegorz Wąsiatycz, lek. wet. Jacek
Sośnicki
W sprawie zawieszenia
odprowadzania składek
członkowskich na rzecz Krajowej
Izby Lekarsko - Weterynaryjnej od
dnia 11 października 2011 r.
11.10.2011
W sprawie umorzenia zadłużenia
lekarzy weterynarii:
Marcelego Nowickiego, Krzysztofa
Kicińskiego, Andrzeja Wawrzyniaka
W sprawie umorzenia zadłużenia
lekarzy weterynarii:
Andrzeja Tecława i Marka Nowaka
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Adamowi Kubiakowi
Nr 65449
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Danielowi Tomaszowi
Sikorze
Nr 65450
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Kubie Markowi
Klimeckiemu
Nr 65451
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Annie Kubiak
Nr 65452
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
Lek. wet. Annie Toruńskiej
Nr 65453
SESJA RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W POZNANIU
W DNIU 16 GRUDNIA 2011 ROKU:
Przyznano prawo wykonywania zawodu następującym lekarzom weterynarii:
Uchwała Nr 542/2011/V
- Adam Kubiak
- nr 65449
Uchwała Nr 543/2011/V
- Daniel Tomasz Sikora
- nr 65450
Uchwała Nr 544/2011/V
- Kuba Marek Klimecki
- nr 65451
Uchwała Nr 545/2011/V
- Anna Kubiak
- nr 65452
Uchwała Nr 546/2011/V
- Anna Toruńska
- nr 65453
Uchwała Nr 547/2011/V
- Radosław Kamil Molka
- nr 65454
Uchwała Nr 548/2011/V
- Abel Antonio Matamoros
- nr 65455
Dokonano wpisu do rejestru tut. Izby lekarzy weterynarii na skutek przeniesienia:
Uchwała Nr 549/2011/V
- Michał Ciężkowski
- nr 60555 przen. z Opolskiej Izby L-W
Uchwała Nr 550/2011/V
- Dominika Rakieć
- nr 85764 przen. z Dolnośląskiej Izby L-W
Uchwała Nr 551/2011/V
- Aleksandra Maria Zakryś - nr 45185 przen. z Kujawsko-Pomorskiej
Izby L-W
Uchwała Nr 552/2011/V
- Monika Lisiecka
- nr 20474 przen. z Łódzkiej Izby L-W
Uchwała Nr 553/2011/V
- Adama Karola Czubaka - nr 55594 przen. z Warmińsko-Mazurskiej
Izby L-W
Uchwała Nr 554/2011/V
- Monika Lisiecka
- nr 85558 przen. z Zachodniopomorskiej
Izby L-W
Dokonano skreślenia z rejestru następujących lekarzy weterynarii:
Uchwała Nr 555/2011/V
- Emilia Wiśniowska
- nr 65389 przen. do Śląskiej Izby L-W
Stwierdzono posiadanie statusu emeryta niepracującego przez lekarzy weterynarii:
Uchwała Nr 557/2011/V - Andrzej Grześkowiak – nr 06317 – zakończenie działalności
Uchwała Nr 558/2011/V - Mateusz Jakub Idczak – nr 65320 – zakończenie działalności
Uchwała Nr 559/2011/V - Edward Kałużny
– nr 06205 – zakończenie działalności
Uchwały finansowe:
Uchwała Nr 560/2011/V - w sprawie zwrotu nadpłaconych składek lek. wet. Michałowi
Staniszewskiemu
Uchwała Nr 561/2011/V - w sprawie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi finansowej lek.
wet. Andrzejowi Śliwie
Uchwała Nr 562/2011/V - w sprawie umorzenia niezapłaconych składek członkowskich lek. wet.
Marka Walkowskiego
Uchwała Nr 582 /2011/V - w sprawie przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami
planu finansowego na rok 2011.
Dokonano wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt:
Uchwała Nr 564 /2011/V/Rej. ZLZ - w Gabinecie Wet. „GABINET WET. MICHAŁ HĄDZLIK” - Nr Ew. 72
Uchwała Nr 565 /2011/V/Rej. ZLZ - w Gabinecie Wet. „Gabinet Weterynaryjny Eskulap” – Nr Ew. 644
Uchwała Nr 566 /2011/V/Rej. ZLZ - w Przychodni Weterynaryjnej „Wojciech Zaręba UsługiWeterynaryjno - Sanitarne” - Nr Ew. 233
Uchwała Nr 567 /2011/V/Rej. ZLZ – w Gabinecie Weterynaryjnym p.n. Gabinet Weterynaryjny
„RUMAK” - Nr Ew. 598
Uchwała Nr 568 /2011/V/Rej. ZLZ –Gabinecie Weterynaryjnym p.n. Gabinet Weterynaryjny - Nr Ew.
422
Uchwała Nr 569 /2011/V/Rej. ZLZ – Gabinecie Weterynaryjnym p.n. Gabinet Weterynaryjny „Zakład
Usług Weterynaryjnych
Uchwała Nr 570 /2011/V/Rej. ZLZ – w Gabinecie Weterynaryjnym p.n. „Gabinet Weterynaryjny
Zakład Usług Weterynaryjnych” – Nr Ew. 81
Uchwała Nr 571 /2011/V/Rej. ZLZ – w Przychodni Weterynaryjnej p.n. Przychodnia Weterynaryjna, Nr
Ew. 188
Uchwała Nr 572 /2011/V/Rej. ZLZ – w Gabinecie Weterynaryjnym p.n. „Gabinet dla Zwierząt” – Nr
Ew. 130
Dokonano wykreślenia zakładów leczniczych dla zwierząt:
Uchwała Nr 563/2011/V/Rej. ZLZ - o wykreśleniu zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt Gabinetu Weterynaryjnego p.n. „Usługi Weterynaryjne Stanisław Idzior”
Uchwała Nr 573 /2011/V/Rej. ZLZ – Gabinet Weterynaryjnym p.n. „Gabinet Weterynaryjny” – Nr Ew.
446
Dokonano wpisu zakładów leczniczych dla zwierząt:
Uchwała Nr 574 /2011/V/Rej. ZLZ – Gabinet Weterynaryjnym p.n. „”Gabinet Weterynaryjny Adam
Czubak” – 62-5560 Skulsk, ul. Targowa 2c, kierownik i podmiot prowadzący – Adam CzubakNr Ew.
697
Uchwała Nr 575 /2011/V/Rej. ZLZ – Gabinet Weterynaryjny p.n. „VET-LAB BRUDZEW”, 62-709
Milanów, ul. Kwiatowa 7, kierownik – lek. wet. Artur Jan Kukliński, Nr Ew. 698
Uchwała Nr 576 /2011/V/Rej. ZLZ – Gabinet Weterynaryjny p.n. „CENTRUM STOMATOLOGII PSA I
KOTA ANIMALDENT”, 61-245 Poznań, Os. Rusa 124, kierownik i podmiot prowadzący zakład – Adam
Karaś, Nr Ew. 699
Uchwała Nr 577 /2011/V/Rej. ZLZ - Gabinet Weterynaryjny p.n. „GABINET WETERYNARYJNY VETMAX RAFAŁ MRUG”, 64-010 Bieżyń 84, kierownik i podmiot prowadzący zakład – Rafał Mrug, Nr Ew.
700
Uchwała Nr 578 /2011/V/Rej. ZLZ - Gabinet Weterynaryjny p.n. GABINET WETERYNARYJNY „NA
OSIEDLU” Anna Bromber ”, 64-600 Oborniki, ul. Szarych Szeregów 4, kierownik i podmiot
prowadzący zakład – Anna Bromber, Nr Ew. 701
Dokonano wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek e celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia
998/2003:
Uchwała Nr 579 /2011/V – lek. wet. Karolina Wyrwas - nr rejestru 00238/12/16.12.2011 r.
Uchwała Nr 580 /2011/V – lek. wet. Daria Goździewicz - nr rejestru 00239/12/16.12.2011 r.
Uchwała Nr 581 /2011/V – lek. wet. Piotr Bartłomiejczak - nr rejestru 00240/12/16.12.2011 r.
Uchwały inne:
Uchwała Nr 583 /2011/V w sprawie przyznania medalu Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
„AMICUS VETERINARIAE” :
- prof. dr hab. Czesławowi Janickiemu
- lek. wet. Tadeuszowi Andrzejewskiemu
- lek. wet. Klemensowi Smerece
- dr n. wet. Zenonowi Voelkelowi
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ WIELKOPOLSKIEJ IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W POZNANIU
W 2012 R.
SESJA RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W POZNANIU W DNIU 17 LUTEGO
2012 ROKU:
Przyznano prawo wykonywania zawodu następującym lekarzom weterynarii:
Uchwała Nr 584/2012/V
- Paweł Marian Hudziński
- nr 65460
Uchwała Nr 585/2012/V
- Marta Katarzyna Powęzka
- nr 65461
Uchwała Nr 586/2012/V
- Łukasz Ledwosiński
- nr 65458
Uchwała Nr 587/2012/V
- Katarzyna Natalia Lasiecka
- nr 65459
Dokonano wpisu do rejestru tut. Izby lekarzy weterynarii na skutek przeniesienia:
Uchwała Nr 588/2012/V
- Beata Maria Górska
- nr 75111 - przen. z Lubuskiej Izby L-W
Dokonano skreślenia z rejestru następujących lekarzy weterynarii:
Uchwała Nr 589/2012/V
- Barbara Maria Łączyńska - nr 65271 - przen. do
Zachodniopomorskiej Izby L-W
Uchwała Nr 590/2012/V
- Tomasz Nowak
- nr 65287 - przen. do Małopolskiej Izby L-W
Stwierdzono posiadanie statusu emeryta niepracującego przez lekarzy weterynarii:
Uchwała Nr 591/2012/V
Uchwała Nr 592/2012/V
Uchwała Nr 593/2012/V
Uchwała Nr 594/2012/V
Uchwała Nr 595/2012/V
Uchwała Nr 596/2012/V
- Tadeusz Sikorski
- Barbara Radziłowska
- Grzegorz Radziłowski
- Stanisław Wiśniowski
- Władysław Rępiński
- Michał Gogulski
- od 1.01.2012 r.
- od 1.02.2012 r.
- od 1.02.2012 r.
- od 1.02.2012 r.
- od 1.01.2012 r. (powrót)
- od 1.03.2012 r.
Uchwały finansowe:
Uchwała Nr 597/2012/V - w sprawie umorzenia niezapłaconych składek członkowskich oraz
odmowy zawieszenie składek członkowskich lek. wet. Piotra Borowskiego
Uchwała Nr 598/2012/V - w sprawie odmowy obniżenia składek członkowskich za rok 2011 lek.
wet. Łukasza Mocnego
Uchwała Nr 599/2012/V - w sprawie ufundowania nagrody dla najlepszego absolwenta Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na stałe zamieszkującego na
terenie Wielkopolski
Uchwała Nr 601/2012/V - w sprawie wystąpienia do Rady Krajowej o zawieszenie płatności części
składki należnej Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej
Uchwała Nr 630/2012/V - w sprawie ufundowania nagród dla zwycięzców II Mistrzostw Polski
Lekarzy Weterynarii w Półmaratonie.
Dokonano zmian we wpisie do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt:
Uchwała Nr 602/2012/V/Rej. ZLZ – Przychodnia Weterynaryjna p.n. „Centrum Weterynarii s.c.” – Nr
Ew. 363
Uchwała Nr 603/2012/V/Rej. ZLZ – Przychodnia Weterynaryjna p.n. „Przychodnia dla Zwierząt” – Nr
Ew. 135
Uchwała Nr 604/2012/V/Rej. ZLZ – Gabinet Weterynaryjny p.n. „CHEVAL II GABINET
WETERYNARYJNY MACIEJ KUJAWSKI” – Nr Ew. 671
Dokonano wykreślenia z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt:
Uchwała Nr 605/2012/V/Rej. ZLZ – Gabinet Weterynaryjny p.n. „Gabinet Weterynaryjny” – Nr Ew.
613
Uchwała Nr 606/2012/V/Rej. ZLZ – Gabinet Weterynaryjny p.n. Firma Usługowo-Handlowa
CENTAUR” – Nr Ew. 192
Uchwała Nr 607/2012/V/Rej. ZLZ – Gabinet Weterynaryjny p.n. Usługi Weterynaryjne Paweł
Marcinkowski – Nr Ew. 553
Uchwała Nr 625/2012/V/Rej. ZLZ – Gabinet Weterynaryjny p.n. „Gabinet Weterynaryjny lek. wet. D.
Rogalska” – Nr Ew. 695
Uchwała Nr 626/2012/V/Rej. ZLZ – Gabinet Weterynaryjny p.n. „Gabinet Weterynaryjny lek. wet. D.
Rogalska W. Zieliński” – Nr Ew. 149
Dokonano wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt:
Uchwała Nr 608/2012/V/Rej. ZLZ – Gabinet Weterynaryjny p.n. „ ANAVET Sp. z o.o. GABINET
WETERYNARYJNY” – 62-800 Kalisz, ul. Spółdzielcza 3, podmiot prowadzący: lek. wet. Anna
Pinkowska, kierownik – lek. wet. Adam Grabowski, Nr Ew. 702
Uchwała Nr 609/2012/V/Rej. ZLZ – Gabinet Weterynaryjny p.n. DeeM GABINET WETERYNARYJNY –
64-000 Kościan, Os. Konstytucji 3 Maja 40, podmiot prowadzący i kierownik - lek. wet. Daniel
Majchrzak , Nr Ew. 703
Uchwała Nr 610/2012/V/Rej. ZLZ – Przychodnia Weterynaryjna p.n. Przychodnia Weterynaryjna –
64-000 Kościan, ul. Marcinkowskiego 2A, podmiot prowadzący: AGRIVET S.J. Alina Kiljańska Andrzej
Kiljański, kierownik - lek. wet. Dorota Wirska, Nr Ew. 704
Uchwała Nr 611/2012/V/Rej. ZLZ – Przychodnia Weterynaryjna p.n. „ADA” Przychodnia
Weterynaryjna Maciej Skowyra – 64-920 Piła, ul. Ludowa 17, podmiot prowadzący: AS Przychodnia
Weterynaryjna Maciej Skowyra, kierownik - lek. wet. Małgorzata Wróbel, Nr Ew. 705
Uchwała Nr 612/2012/V/Rej. ZLZ – Przychodnia Weterynaryjna p.n. „AVESPHARM” – 64-310
Lwówek, ul. Nowotomyska 33, podmiot prowadzący: AVESPHARM ALEKSANDRA DOBRZYŃSKA,
kierownik - lek. wet. Aleksandra Dobrzyńska, Nr Ew. 706
Uchwała Nr 613/2012/V/Rej. ZLZ – PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA p.n. „Przychodnia
Weterynaryjna na Lisinach Tyc Wojciech Lekarz Weterynarii” - 63-604 Baranów Lisiny, podmiot
prowadzący i kierownik: Lek. wet. Wojciech Tyc
Nr Ew. 707
Uchwała Nr 614/2012/V/Rej. ZLZ – GABINET WETERYNARYJNY p.n. GABINET WETERYNARYJNY GATO
LEK. WET. MICHAŁ CIĘŻKOWSKI, podmiot prowadzący: GABINET WETERYNARYJNY GATO LEK. WET.
MICHAŁ CIĘŻKOWSKI, 62-300 Września, ul. Szeroka 11, kierownik: lek. wet. Michał Ciężkowski, Nr
Ew. 707
Uchwała Nr 615/2012/V/Rej. ZLZ – GABINET WETERYNARYJNY p.n. GABINET WETERYNARYJNY „BIOS
- WET” LEK. WET. MIKOŁAJ KNIAT, Runowo 17, 62-035 Kórnik, podmiot prowadzący i kierownik – lek.
wet. Mikołaj Kniat, Nr Ew. 709
Uchwała Nr 616/2012/V/Rej. ZLZ – GABINET WETERYNARYJNY p.n. GABINET WETERYNARYJNY lek.
wet. MARCIN SZYMAŚ, 62-085 Skoki, Plac Powstańców Wielkopolskich 4, podmiot prowadzący i
kierownik – lek. wet. Marcin Szymaś, Nr Ew. 710
Dokonano wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia
998/2003:
Uchwała Nr 617/2012/V – lek. wet. Michał Ciężkowski
Uchwała Nr 618/2012/V – lek. wet. Lech Przybylski
Uchwała Nr 619/2012/V – lek. wet. Melchior Matyaszczyk
Uchwała Nr 620/2012/V – lek. wet. Natalia Fonrobert
Uchwała Nr 621/2012/V – lek. wet. Beata Kosińska
Uchwała Nr 622/2012/V – lek. wet. Anna Bromber
Uchwała Nr 623/2012/V – lek. wet. Dorota Godek
Uchwała Nr 624/2012/V – lek. wet. Mikołaj Kniat
Uchwała Nr 629/2012/V – lek. wet. Władysław Winiarczyk
-
00241/12/17.02.2012 r.
00242/12/17.02.2012 r.
00243/12/17.02.2012 r.
00244/12/17.02.2012 r.
00245/12/17.02.2012 r.
00246/12/17.02.2012 r.
00247/12/17.02.2012 r.
00248/12/17.02.2012 r.
00249/12/17.02.2012 r.
Uchwały inne:
Uchwała Nr 600/2012/V - w sprawie objęcia patronatem Mistrzostw Polski w Tenisie WET-CUP
2012.
Uchwała Nr 627/2012/V - wyłonienia kandydata do Honorowej Nagrody CHIRONA - dr Lecha
Gogolewskiego
Uchwała Nr 628/2012/V - wyłonienia kandydatów do odznaczenia honorową odznaką Krajowej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej Zasłużony dla Samorządu Lekarzy Weterynarii „MERITUS”:
lek. wet. Piotr Kałużny, lek. wet. Piotr Dzwonnik, lek. wet. Roman Ciesiółka
Uchwała Nr 631/2012/V - w sprawie powołania dodatkowego członka Komisji Inwentaryzacyjnej
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – lek. wet. Macieja Gogulskiego
Uchwała Nr 632/2012/V - w sprawie odznaczenia medalem Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej AMICUS VETERINARIAE lekarzy weterynarii:
1. Krystyny Lisowskiej
2. Marka Samsonowskiego
3. Tomasza Porwana
4. Wiesława Marciniaka
5. Jana Piotrowiaka
6. Jerzego Mikołajewskiego
7. Janusza Truskolaskiego
8. Józefa Ziemniarskiego
9. Stanisława Kachelskiego
10. Grzegorza Basińskiego
11. Edwarda Czerwińskiego
Uchwała Nr 633/2012/V - w sprawie terminu XVII Zjazdu Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej – 14 kwietnia 2012 roku w Hotelu DELICJUSZ W Trzebawiu k/Poznania,
godz. 10,00.
27.03.2012
635/2012/V
636/2012/V
637/2012/V
638/2012/V
639/2012/V
640 /2012/V
641 /2012/V
642 /2012/V
643 /2012/V
644 /2012/V
645 /2012/V
646 /2012/V
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Magdalenie Marii Korościk
Nr 65456
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Katarzynie
Siemiątkowskiej
Nr 65457
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Katarzynie Kot
Nr 65462
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Arkadiusziwi Błaszykowi
Nr 65463
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Magdalenie Cegiełce
Nr 65464
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Magdalenie Filipiak
Nr 65465
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Agnieszce Wełniak
Nr 65466
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Tomaszowi Pelecowi
Nr 65467
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Krzysztofowi Janowi
Hamrolowi
Nr 65468
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Magdalenie Widerze
Nr 65469
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Maciejowi Damianowi
Zdunowi
Nr 65470
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Joannie Zofii Glapan
Nr 65471
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
647 /2012/V
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Katarzyny Brzęk do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
Nr 11132
Przeniesienie z Małopolskiej Izby L-W
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Natalii Wojniusz do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
Nr 85852
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LW
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Izabeli Stefanii Bukszyńskiej do
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Nr 60825
Przeniesienie z Lubelskiej Izby L-W
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Agnieszki Małgorzaty
Szremskiej z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dniem 1 .01.2012 r.
Nr 65238
Przeniesienie do Opolskiej Izby L-W
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Andrzeja Kędziory z
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu z dniem
27 .03.2012 r.
Nr 06491
Przejście na emeryturę z dniem 27
marca 2012 r.
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lekarza weterynarii Stanisławę
Mróz – Dembińską statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego
ze składką członkowską 0 zł
miesięcznie, począwszy od dnia 1
stycznia 2012 r.
27.03.2012
653 /2012/V
W sprawie częściowego umorzenia
niezapłaconych składek
członkowskich lekarza weterynarii
lek. wet. Magdaleny Dudy
27.03.2012
654 /2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
27.03.2012
648 /2012/V
649 /2012/V
650 /2012/V
651 /2012/V
652 /2012/V
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład – lek.
wet. Dominik Ruciński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„USŁUGI WETERYNARYJNE lek. wet.
Dominik Ruciński”
Czacz, ul. Wielichowska 33, 64-030
Śmigiel
Nr Ewid. 371 , Nr księgi
12/1/389/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii, w tym kierownik – 4
655 /2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład – lek.
wet. Józef Kowalczyk
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „WETKA”
62-600 Koło, Wrząca Wielka
Nr Ewid. 535 , Nr księgi
12/1/696/2006/IV/Rej. ZLZ
27.03.2012
Treść zmiany:
Adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: 62-613 Osiek Mały,
Osiedle Żeromskiego 1 a
656 /2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład –
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„Przychodnia dla Zwierząt ” s. c.
64-050 Wielichowo, ul. Pocztowa
45
Nr Ewid. 135 , Nr księgi
12/2/154/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Rodzaj zakładu: Gabinet
Weterynaryjny
Nr księgi 12/1/656/2012/V/Rej. ZLZ
Adres zakładu: 64-050 Wielichowo,
ul. Łąkowa 2b/1
27.03.2012
Kierownik zakładu: lek. wet.
Krzysztof Matysiak
657 /2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład –
Krzysztof Dąbski
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„USŁUGI WETERYNARYJNE
KRZYSZTOF DĄBSKI”
64-212 Siedlec, ul. Łąkowa 17
Nr Ewid. 345, Nr księgi :
12/2/363/2005/IV/Rej.ZLZ
27.03.2012
Treść zmiany:
Rodzaj i nazwa zakładu leczniczego
dla zwierząt: GABINET
WETERYNARYJNY „USŁUGI
WETERYNARYJNE KRZYSZTOF
DĄBSKI ”
Nr księgi: 12/1/657/2012/Rej. ZLZ
Liczba pracowników personelu
pomocniczego - 1
658 /2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel – Artur Firlik
Kier. lek. wet. Agnieszka Widera
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA ANIMAL CENTER”
60-466 Poznań, ul. Zakopiańska 50
Nr Ewid. 564, Nr księgi
12/2/755/2007/IV/Rej. ZLZ
27.03.2012
Treść zmiany:
Adres siedziby zakładu dla zwierząt:
ul. Fieldorfa 1/3, 60-461 Poznań, Tel.
(61) 842 2755 kom. 605 259 239
Kierownika zakładu: lek. wet.
Karolina Bolewska
659 /2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel - Barbara Ogrodowska
Kierownik - lek. wet. Piotr Połatyński
27.03.2012
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Gabinet u Basi”
62-400 Słupca, ul. Jeziorna 22
Nr Ewid. 598, Nr księgi
12/1/1012/2008/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: lek. wet. Piotr
Połatyński.
Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: „GABINET
WETERYNARYJNY PIOTR
POŁATYŃSKI”
660 /2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład – Adam
Szefliński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Gabinet Weterynaryjny Adam
Szefliński”
ul. Francuska 35, 64-100 Leszno
Nr Ewid. 574, Nr księgi :
12/1/844/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Rodzaj i nazwa zakładu leczniczego
dla zwierząt: GABINET
WETERYNARYJNY „ANIMAL S.C. ”
Podmiot prowadzący zakład:
ANIMAL S.C. Katarzyna Felska, Adam
Szefliński
Kierownik zakładu: lek. wet.
Katarzyna Felska
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) - 2
27.03.2012
661/2012/V
W sprawie przyznania medalu
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
„AMICUS VETERINARIAE” dr
Grzegorzowi Nowakowi
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
27.03.2012
662/2012/V/Rej.ZLZ
LEK. WET. TOMASZ DESKA
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
27.03.2012
p.n. :
GABINET WETERYNARYJNY
„Mobivet”
61-615 Poznań, ul. Tyrwacka 1
numer ewidencyjny 711.
numer księgi 12/1/662/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 27.03.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Tomasz Deska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
663/2012/V/Rej.ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
27.03.2012
ALEKSANDRA I ANDRZEJ
WRZESIŃSCY s.c.
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. :
„GABINET WETERYNARYJNY A.A.
WRZESIŃSCY S.C.”
63-100 Śrem, ul. Ignacego
Paderewskiego 33
Numer ewidencyjny 712.
numer księgi 12/1/663/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 27.03.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Aleksandra Wrzesińska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
664/2012/V/Rej.ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
RADOSŁAW ZIELIŃSKI
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. :
GABINET WETERYNARYJNY
RADOSŁAW ZIELIŃSKI
62-030 Luboń, ul. T. Kościuszki 114
numer ewidencyjny 713.
numer księgi 12/1/664/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 27.03.2012 r.
27.03.2012
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Izabela Bukszyńska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
665/2012/V/Rej.ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
27.03.2012
MONIKA KARWOWSKA
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. :
GABINET WETERYNARYJNY „
WETKA” LEK. WET. MONIKA
KARWOWSKA
64-500 Szamotuły, ul. Zamkowa 10
numer ewidencyjny 714.
numer księgi 12/1/665/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 27.03.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Monika Karwowska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
666/2012/V/Rej.ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
27.03.2012
RADOSŁAW PRUBAN
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. :
GABINET WETERYNARYJNY
„Zwierzak”
63-620 Trzcinica, Granice 34
numer ewidencyjny 715.
numer księgi 12/1/666/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 27.03.2012 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Radosław Pruban
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
667/2012/V/Rej.ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
27.03.2012
668/2012/V/Rej. ZLZ
669/2012/V/Rej. ZLZ
BARTOSZ SĘDŁAK
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. :
GABINET WETERYNARYJNY BARTOSZ
SĘDŁAK
63-921 Chojno 18
numer ewidencyjny 716.
numer księgi 12/1/667/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 27.03.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Bartosz Sędłak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
DOMINIKA RAKIEĆ
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. :
Gabinet Weterynaryjny
„Ambulatorium Zwierząt Małych”
lek. wet. Dominika Rakieć
64-320 Buk, ul. Wygoda 6
numer ewidencyjny 717.
numer księgi 12/1/668/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 27.03.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Dominika Rakieć
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
AGNIESZKA WYPYCHOWSKA
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. :
GABINET WETERYNARYJNY
62-511 Kramsk, ul. Wojska Polskiego
9
numer ewidencyjny 718.
numer księgi 12/1/669/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu -
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Agnieszka Wypychowska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba pracowników personelu
pomocniczego – 1
670/2012/V/Rej.ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
NATALIA GRUSZEWSKA- SZLACHETA,
PRZEMYSŁAW SZLACHETA
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. :
Gabinet Weterynaryjny „Animals”
lek. wet. Natalia GruszewskaSzlacheta, lek. wet. Przemysław
Szlacheta spółka cywilna
63-600 Kępno, ul. Estkowskiego 4/4
numer ewidencyjny 719.
numer księgi 12/1/670/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 27.03.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Natalia Gruszewska Szlacheta
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
27.03.2012
671/2012/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Andrzeja Borunia
świadczącego usługi lekarsko weterynaryjne w ramach GABINETU
WETERYNARYJNEGO p.n. Gabinet
Weterynaryjny Aldona Boruń, na Os.
Łokietka 26 c, 62-200 Gniezno
27.03.2012
672/2012/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
27.03.2012
673/2012/V
674/2012/V
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Katarzynę Felską
świadczącą usługi lekarsko weterynaryjne w ramach GABINETU
WETERYNARYJNEGO p.n. ANIMAL
S.C. Gabinet Weterynaryjny, ul.
Francuska 35, 64-100 Leszno
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Adama Szeflińskiego
świadczącego usługi lekarsko weterynaryjne w ramach GABINETU
WETERYNARYJNEGO p.n. ANIMAL
S.C. Gabinet Weterynaryjny, ul.
Francuska 35, 64-100 Leszno
w sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
Bogusławie Patrzykont
27.03.2012
27.03.2012
13.04.2012
675 /2012/V
676 /2012/V
677 /2012/V
678 /2012/V
679 /2012/V
680 /2012/V
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Agnieszce Annie
Mankiewicz
Nr 65472
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Romanowi Michałowi
Sieredzkiemu
Nr 65473
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Alicji Bernadecie
Klamrowskiej
Nr 65474
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Piotrowi Dzięcielewskiemu
Nr 65475
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Maciejowi Owczarkowi
Nr 65476
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
13.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
681 /2012/V
682 /2012/V
683 /2012/V
684 /2012/V
685/2012/V/Rej. ZLZ
Lek. wet. Magdalenie Barbarze
Rosiek
Nr 65477
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Natalii Marcie Majchrzak
Nr 65478
W sprawie wpisu lek. wet. Dawida
Andrzeja Szulca do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
Nr 65293
Przeniesienie ze Świętokrzyskiej Izby
L-W
W sprawie skreślenia lek. wet.
Moniki Wiszniewskiej z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
Nr 65097
Przeniesienie do Lubuskiej Izby L-W
W sprawie skreślenia lek. wet.
Adama Tomczyka z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
Nr 65098
Przeniesienie do Lubuskiej Izby L-W
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
13.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
Podmiot prowadzący zakład – lek.
wet. Mirosław Kuchnowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Gabinet Weterynaryjny”
89-320 Wysoka ul. Lubińskiego 1
Nr Ew. 665, Nr księgi
12/1/349/2011/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu leczniczego: lek.
wet. Mirosław Kuchnowski
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii(w tym kierownik) - 2
686/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
13.04.2012
Podmiot prowadzący zakład: lek.
wet. Beata Kosińska i lek. wet.
Maciej Gogulski
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„Specjalistyczna Przychodnia
Weterynaryjna Kosińska & Gogulski”
60-288 Poznań, ul. Promienista 6
Nr Ew. 248 Nr księgi
12/2/267/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Podmiot prowadzący zakład:
GOGULSKI MACIEJ MICHAŁ
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
GOGULSCY
Nazwa zakładu leczniczego:
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA „
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
GOGULSCY”
Kierownik zakładu: lek. wet. Maciej
Gogulski
687/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
13.04.2012
Lek. wet. Jerzy Kufliński
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. : „Gabinet Weterynaryjny vet serwis”
63-233 Poręba 13
numer ewidencyjny 720.
numer księgi 12/1/687/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 13.04.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Jerzy Kufliński
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
688/2012/V
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Arletę Ostrzycką
świadczącą usługi lekarsko weterynaryjne w ramach
13.04.2012
689/2012/V
690/2012/V
PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ p.n.
VET AGRO SERWIS Przychodni
Weterynaryjnej, ul. M. Konopnickiej
62, 64-980 Trzcianka
w sprawie sfinansowania przez WILWet. w Poznaniu uczestnictwa w
weterynaryjnych Mistrzostwach
Polski Jachtów Kabinowych 7osobowej drużyny z Wielkopolski
w sprawie przyznania medalu WILWet. w Poznaniu „AMICUS
VETERINARIAE””
Prof. dr hab. Karolowi Kotowskiemu,
Lek. wet. Lesławowi Szabłońskiemu,
Lek. wet. Andrzejowi Żarneckiemu
13.04.2012
13.04.2012
12.06.2012
691/2012/V
692/2012/V
693/2012/V
694/2012/V
695/2012/V
696/2012/V
697/2012/V
698/2012/V
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Robertowi Dariuszowi
Moskalowi
nr 65479
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Annie Kozyra
nr 65480
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Marcinowi Federowi
nr 65481
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Joannie Katarzynie
Haławie
nr 65482
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Robertowi Skorackiemu
nr 65483
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Krzysztofowi Markowi
Kwapniewskiemu
nr 65484
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Jakubowi Jędrzejowi
Alamie
nr 65485
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
699/2012/V
700/2012/V
701/2012/V
702/2012/V
703/2012/V
704/2012/V
705/2012/V
706/2012/V
707/2012/V
708/2012/V
709/2012/V
weterynarii Piotrowi Jackowi
Jóźwiakowi
nr 65486
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Pawłowi Kowalskiemu
nr 65487
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Michałowi Mateuszowi
Mierkiewiczowi
nr 65488
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Agnieszce Marii Regule
nr 65489
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Andrzejowi Giertychowi
nr 65490
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Pawłowi Krzysztofowi
Piorunowskiemu
nr 65491
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Marii Wiktorii
Kośmickiej
nr 65492
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Szymonowi Jakubowi
Nowaczykowi
nr 65493
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Maciejowi Grzegorzowi
Kasperowi
nr 65494
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Monice Czupryńskiej
nr 65495
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Karolinie Pilewskiej
nr 65496
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Michałowi Markowi
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
710/2012/V
711/2012/V
712/2012/V
713/2012/V
714/2012/V
715/2012/V
716/2012/V
717/2012/V
Romaniukowi
nr 65497
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Leszkowi Stanisławowi
Biniasiowi
nr 65498
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Piotrowi Krzysztofowi
Martinowi
nr 65499
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Dominice Agnieszce
Andrukiewicz
nr 65500
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Paulinie Rutkowskiej
nr 65501
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Piotra Błasiaka do rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
nr 85627
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Karoliny Błasiak do rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
nr 85596
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Agnieszki Mirosławy Wypychowskiej
do rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
nr 55189
Przeniesienie z WarmińskoMazurskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Artura Jana Kuklińskiego do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
nr 55696
Przeniesienie z WarmińskoMazurskiej Izby Lekarsko-
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
718/2012/V
719/2012/V
720/2012/V
721/2012/V
722/2012/V
723/2012/V
724/2012/V
725/2012/V
726/2012/V
Weterynaryjnej
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Macieja Góralczyka do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
nr 75066
Przeniesienie z Lubuskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Pawła Łukańca do rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
nr 85798
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Przemysława Szlachety do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
nr 75093
Przeniesienie z Lubuskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Joanny Awdankiewicz z
rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
nr 65290
z dniem 25.04.2012 r.
Przeniesienie do Dolnośląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Piotra Mizgalskiego
z rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
nr 65321
z dniem 25.04.2012 r.
Przeniesienie do Dolnośląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
Ireneuszowi Jaśkowiakowi
w sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
Edwardowi Hierowskiemu
w sprawie obniżenia składki
członkowskiej lek. wet. lek. wet.
Marcinowi Świąderowi
w sprawie umorzenia
niezapłaconych skłądcek
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
727/2012/V/Rej. ZLZ
członkowskich zmarłych lekarzy
weterynarii: Ś.P. Telesfora
Walterbacha i Ś.P. Eugeniusza Giczeli
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
12.06.2012
Podmiot prowadzący zakład: lek.
wet. Jacek Sośnicki
Kierownik – lek. wet. Katarzyna Kłysz
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Gabinet Weterynaryjny”
62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 68
Nr Ew. 519 , nr księgi
12/1/650/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu leczniczego : lek.
wet. Grzegorz Kuświk
728/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
12.06.2012
Kierownik – lek. wet. Adam Żurek
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Calpharma s.c. Albrecht, Żurek”
62-874 Brzeziny, ul. 21 Stycznia 3
Nr Ew. 576, nr księgi
12/1/846/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Podmiot prowadzący zakład:
Calpharma Gabinet Weterynaryjny
s.c. Albrecht, Żurek, Kłysz
Nazwa zakładu leczniczego: Gabinet
Weterynaryjny „Calpharma Gab.
Wet. s.c. Albrecht, Żurek, Kłysz
Kierownik zakładu leczniczego : lek.
wet. Katarzyna Kłysz
Ilość pracowników lekarzy
weterynarii w tym kierownik - 2
729/2012/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład:
„Gabinet Weterynaryjny P. Czekaj,
M. Szczekot Sp. P .” ,
60-461 Poznań ul. Wańkowicza 1/4U
Kierownik: lek. wet. Paweł
Marcinkowski
GABINET WETERYNARYJNY
12.06.2012
p.n. „Gabinet Weterynaryjny P.
Czekaj, M. Szczekot Sp. P .” ,
60-461 Poznań ul. Wańkowicza 1/4U
Nr Ew. 603, Nr księgi
12/1/1060/2008/IV/Rej. ZLZ.
Przyczyną wykreślenia jest
likwidacja oddziału (oświadczenie z
dnia 10.05.2012 roku złożone przez
kierownika zakładu lek. wet.
Marcina Szczekota).
730/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
12.06.2012
Kierownik – lek. wet. lek. wet.
Ryszard Sułkowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Gabinet Weterynaryjny Iwona
Srokowska”
64-510 Wronki. Plac Wolności 7
Nr Ew. 321 , Nr księgi
12/1/339/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu leczniczego: lek.
wet. Stanisław Srokowski
731/2012/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
12.06.2012
Podmiot prowadzący zakład i
kierownik:
Lek. wet. Artur Waleński
732/2012/V/Rej. ZLZ
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Prywatna Praktyka
Weterynaryjna”
64-100 Leszno ul. Janickiego 8
Nr Ew. 542, Nr księgi
12/1/703/2006/IV/Rej. ZLZ.
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
podmiotu prowadzącego zakład,
oświadczenie z dnia 18.04.2012
roku złożone przez kierownika
zakładu lek. wet. Artura
Waleńskiego.
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Maciej Góralczyk
12.06.2012
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. : „Gabinet Weterynaryjny”
62-300 Września, ul. Kilińskiego 13
numer ewidencyjny 721.
- numer księgi 12/1/732/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.06.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Maciej Góralczyk
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
733/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
12.06.2012
Lek. wet. Adam Cichowski, Lek. wet.
Radosław Godzich
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. : Gabinet Weterynaryjny S.C.
Lek. wet. Adam Cichowski Lek. wet.
Radosław Godzich
62-306 Borzykowo, ul. Wrzesińska 20
numer ewidencyjny 722.
- numer księgi 12/1/733/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.06.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Radosław Godzich
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
734/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Anna Buczko
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Anna Buczko Gabinet
Weterynaryjny”
64-400 Międzychód, ul. Kardynała
Wyszyńskiego 1a
numer ewidencyjny 723.
- numer księgi -
12.06.2012
12/1/734/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.06.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Anna Buczko
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
735/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
12.06.2012
Lek. wet. Piotr Jagodziński
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Piotr JagodzińskiGabinet
Weterynaryjny”
64-400 Międzychód, ul. Kardynała
Wyszyńskiego 1a
numer ewidencyjny 724.
- numer księgi 12/1/735/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.06.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Piotr Jagodziński
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
736/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet
Weterynaryjny „VETMEDICS ” s.c.
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny
„VETMEDICS” s.c.
64-10 Leszno, ul. M. Kolbe 33 A
numer ewidencyjny 725.
- numer księgi 12/1/736/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.06.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Artur Waleński
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
12.06.2012
737/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
12.06.2012
ARS - VET s.c.
(podmiot prowadzący zakład)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ARS – VET
664-800 Chodzież, ul. Krasińskiego
20
numer ewidencyjny 726.
- numer księgi 12/1/737/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.06.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Michał Kuchnowski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
738/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
12.06.2012
Lek. wet. Dawid Szulc
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY lek.
wet. Dawid Szulc
63-910 Miejska Górka, ul. W. Konary
103 A
numer ewidencyjny 727.
- numer księgi 12/1/738/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.06.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Dawid Szulc
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
739/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Łukasz Mocny
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY lek.
12.06.2012
wet. ŁUKASZ MOCNY
62-840 Koźminek, ul. Nakwasińska
11 a
numer ewidencyjny 728.
- numer księgi 12/1/739/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.06.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Łukasz Mocny
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
740/2012/V/Rej. ZLZ
741/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Artur Matuszak
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
„LIKAON” LEK. WET. ARTUR
MATUSZAK
64-500 Szamotuły, ul. Kolarska 2 A
numer ewidencyjny 729
- numer księgi 12/1/740/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.06.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Artur Matuszak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Tomasz Augustowski
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego
185, lok. 54
numer ewidencyjny 730.
- numer księgi 12/1/741/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.06.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Tomasz Augustowski
12.06.2012
12.06.2012
742/2012/V/Rej. ZLZ
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
12.06.2012
Lek. wet. Aleksandra Pomianek
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
„Albavet.medica” ALEKSANDRA
POMIANEK
60-142 Poznań, ul. Promienista 132
numer ewidencyjny 731.
- numer księgi 12/1/742/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.06.2012 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Aleksandra Pomianek
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
743/2012/V
744/2012/V
745/2012/V
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Daniela Kiljańskiego
świadczącego usługi lekarsko weterynaryjne w ramach
PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ, 64000 Kościan, ul. Marcinkowskiego 2A
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Moniki Karwowskiej
świadczącej usługi lekarsko weterynaryjne w ramach GABINETU
WETERYNARYJNEGO p.n. GABINET
WETERYNARYJNY „ WETKA” LEK.
WET. MONIKA KARWOWSKA, 64-500
Szamotuły, ul. Zamkowa 10
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
747/2012/V
748/2012/V
749/2012/V
750/2012/V
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Karoliny Komin świadczącej
usługi lekarsko - weterynaryjne w
ramach GABINETU
WETERYNARYJNEGO p.n. Usługi
Weterynaryjne „ FIDES”, 64-520
Obrzycko, ul. Szamotulska 7A/1
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Michała Kuchnowskiego
świadczącego usługi lekarsko weterynaryjne w ramach
PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ p.n.
Przychodnia Weterynaryjna „ArsVet”, 64-800 Chodzież, ul.
Krasińskiego 20
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Ewy Kostenckiej
świadczącej usługi lekarsko weterynaryjne w ramach GABINETU
WETERYNARYJNEGO p.n. GABINET
WETERYNARYJNY, 61-670 Poznań,
Os. Wichrowe Wzgórze, Paw. 104
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Dorotę Wirską świadczącą
usługi lekarsko - weterynaryjne w
ramach - PRZYCHODNI
WETERYNARYJNEJ, 64-000 Kościan,
ul. Marcinkowskiego 2A
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Karoliny Bolewskiej
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
751/2012/V
752/2012/V
753/2012/V
754/2012/V
755/2012/V
756/2012/V
757/2012/V
758/2012/V
759/2012/V
760/2012/V
świadczącej usługi lekarsko weterynaryjne w ramach PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ
„ANIMAL CENTER”, 60-461 Poznań,
ul. Fieldorfa 1/3U
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Artura Waleńskiego
świadczącego usługi lekarsko weterynaryjne w ramach GABINETU WETERYNARYJNEGO
„VETMEDICS” s.c., 64-100 Leszno, ul.
Maksymiliana Kolbe 33A
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Cezarego Jana Wosińskiego
Nr 65502
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Mateusza Mirona Tomaszewskiego
Nr 65503
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Jakuba Jarycha
Nr 65504
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Mileny Marii Sobótki
Nr 65505
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Mariusza Kaczmarka
Nr 65506
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Alberta Jarockiego
Nr 65507
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Artura Kazimierza Jagodzińskiego
Nr 65508
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Mateusza Przygockiego
Nr 65509
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu lek. wet. Marii
12.06.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
761/2012/V
762/2012/V
763/2012/V
764/2012/V
765/2012/V
766/2012/V
767/2012/V
768/2012/V
769/2012/V
Klonowskiej
Nr 65510
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Piotra Sebastiana Śmigalskiego
Nr 65511
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Jędrzeja Dawida Stefańskiego
Nr 65512
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Piotra Drzewieckiego
Nr 65513
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Małgorzaty Andrzejewskiej
Nr 65514
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet.
Malwiny Burety
Nr 40345
Przeniesienie z KaszubskoPomorskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet.
Jarosława Mendrka
Nr 85439
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet.
Wojciecha Pawła Juszczaka
Nr 20472
Przeniesienie z Łódzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet.
Michała Wojciechowskiego
Nr 20495
Przeniesienie z Łódzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet.
Magdalenę Sylwię Kasperek
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
770/2012/V
771/2012/V
772/2012/V
773/2012/V
774/2012/V
775/2012/V
776/2012/V/Rej. ZLZ
Nr 20496
Przeniesienie z Łódzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet.
Mateusza Jakuba Idczaka
Nr 65320
Przeniesienie z Kujawsko-Pomorskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet.
Krzysztofa Krukowskiego
Nr 05198
Przeniesienie z Lubelskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet.
Łukasza Dawida Kędziory
Nr 55599
Przeniesienie z WarmińskoMazurskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet.
Patryka Spychały
Nr 60804
Przeniesienie z Łódzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet.
Katarzyny Marcinek
Nr 55673
Przeniesienie z WarmińskoMazurskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet.
Klaudii Marii Jabłońskiej Vel
Błońskiej
Nr 20431
Przeniesienie z Łódzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie dokonania zmian we
wpisie zakładu leczniczego dla
zwierząt do ewidencji zakładów
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
„Gabinet Weterynaryjny Radosław
Zieliński” w Luboniu, ul. Kościuszki
114
777/2012/V/Rej. ZLZ
778/2012/V/Rej. ZLZ
779/2012/V/Rej. ZLZ
Odmowa dot. zmiany kierownika
ww. zakładu leczniczego dla
zwierząt.
W sprawie dokonania zmian we
wpisie zakładu leczniczego dla
zwierząt do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
„Gabinet Weterynaryjny Radosław
Zieliński” w Luboniu, ul. Kościuszki
114
Odmowa dot. zmiany kierownika
ww. zakładu leczniczego dla
zwierząt.
O wpisie zakładu leczniczego dla
zwierząt do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Gabinet Weterynaryjny p.n.
„GABINET WETERYNARYJNY „ANNA
KAPTURSKA” ANDRZEJ KAPTURSKI
62-240 Trzemeszno, ul. Adama
Mickiewicza 2
Nr księgi 12/1/778/2012/V/Rej. ZLZ
Nr Ew. 733
Kierownik – lek. wet. Anna Kapturska
W sprawie skreślenia zakładu
leczniczego dla zwierząt z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Gabinet Weterynaryjny p.n.
„GABINET WETERYNARYJNY „ANNA
KAPTURSKA” ANDRZEJ KAPTURSKI
62-240 Trzemeszno, ul. Adama
Mickiewicza 2
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
780/2012/V
781/2012/V
782/2012/V
783/2012/V
Nr księgi 12/1/778/2012/V/Rej. ZLZ
Nr Ew. 733
Kierownik – lek. wet. Anna Kapturska
W sprawie skreślenia lek. wet.
Agnieszki Wawer Tomczak z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
Nr 60296
Przeniesienie do Lubelskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie skreślenia lek. wet.
Świętosławy Kutzner Stefańskiej z
rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
Nr 20168
Przeniesienie do Łódzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie skreślenia lek. wet.
Agnieszki Ewy Kuźniar z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
Nr 65109
Przeniesienie do
Zachodniopomorskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Tomasza
Truszkowskiego statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
784/2012/V
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Józefa Nieradkę
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
04.10.2012
785/2012/V
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Zbigniewa Gerlaka
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
04.10.2012
786/2012/V
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Marka
Samsonowskiego statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego
04.10.2012
787/2012/V
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Zbigniewa Kalisza
statusu lekarza weterynarii emeryta
04.10.2012
niepracującego
788/2012/V
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Jolantę Długosz
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
04.10.2012
789/2012/V
W sprawie skreślenia lek. wet.
Moniki Katarzyny Olejnik z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
Nr 85712
Zrzeczenie się prawa wykonywania
zawodu
W sprawie odmowy umorzenia
składek członkowskich lek. wet.
Moniki Katarzyny Olejnik
04.10.2012
791/2012/V
W sprawie odmowy przyznania
jednorazowej zapomogi finansowej
lek. wet. Andrzejowi Jagiełce
04.10.2012
792/2012/V
W sprawie częściowego umorzenia i
rozłożenia na raty składek
członkowskich lek. wet. Elizy
Grzybiak
W sprawie częściowego umorzenia
zaległych składek członkowskich lek.
wet. Natalii Wojniusz
W sprawie skreślenia lek. wet.
Agnieszki Senftleben z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
Nr 61173
Zrzeczenie się prawa wykonywania
zawodu
W sprawie odmowy umorzenia
składek członkowskich lek. wet.
Edmunda Cieślickiego
04.10.2012
790/2012/V
793/2012/V
794/2012/V
795/2012/V
796/2012/V/Rej. ZLZ
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
w sprawie wpisu zmian do ewidencji 04.10.2012
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Kierownik – lek. wet. Józef Napierała
LECZNICA WETERYNARYJNA
p.n.
„LECZNICA DLA ZWIERZĄT”
64-310 Lwówek, Lipka Wielka 28
Nr Ew. 156
Nr księgi 12/3/175/2005/IV/Rej.ZLZ
Treść zmiany:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii(w tym kierownik) - 5
Liczba personelu pomocniczego - 3
797/2012/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący zakład – lek.
wet. Rafał Kołczyk
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY LEK.
WET. RAFAŁ KOŁCZYK
62-306 Kołaczkowo, ul. Wrzesińska
38 B
Nr Ew. 643 Nr księgi
12/1/181/2010/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu: lek. wet. Rafał
Kołczyk
04.10.2012
798/2012/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący zakład – lek.
wet. Rafał Kołczyk
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY LEK.
WET. RAFAŁ KOŁCZYK
62-322 Orzechowo, ul. Miłosławska
14
Nr Ew. 587
Nr księgi 12/1/907/2007/IV/Rej.
Treść zmiany:
Kierownik zakładu: lek. wet. Mateusz
Idczak
04.10.2012
799/2012/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący zakład – lek.
04.10.2012
wet. Marek Rusin
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY LEK.
WET. MAREK RUSIN
62-310 Pyzdry, ul. Słowackiego 19
Nr Ew. 95 Nr księgi
12/2/73/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Zmiana podmiotu prowadzącego
zakład : lek. wet. Marek Antoni
Rusin
800/2012/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący zakład –
GABINET WETERYNARYJNY PLUTO
S.C.
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY PLUTO
S.C.
61-217 Poznań, Os. Jagiellońskie 77
Nr Ew. 304
Nr księgi 12/1/322/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu: lek. wet. Olga
Barecka
04.10.2012
801/2012/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący zakład –
CALPHARMA GABINET
WETERYNARYJNY S.C. ALBRECHT,
ŻUREK, KŁYSZ
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
CALPHARMA GABINET
WETERYNARYJNY S.C. ALBRECHT,
ŻUREK, KŁYSZ
62-874 Brzeziny, ul. 21 Stycznia 3
Nr Ew. 576 Nr księgi
12/1/846/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa zakładu : Gabinet
04.10.2012
Weterynaryjny s.c. Albrecht & Kłysz
Podmiot prowadzący: Gabinet
Weterynaryjny s.c. Albrecht & Kłysz
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii : 1
802/2012/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
AGRIVET SPÓŁKA JAWNA KILJAŃSKI
ANDRZEJ ALINA
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
64-000 Kościan, ul.
Marcinkowskiego 2 a
Nr Ew. 704 Nr księgi
12/2/610/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu: lek. wet. Marcin
Stankowski
04.10.2012
803/2012/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
AGRIVET SPÓŁKA JAWNA KILJAŃSKI
ANDRZEJ ALINA
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
64-330 Opalenica, ul. Konopnickiej
23
Nr Ew. 132 Nr księgi
12/2/143/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu: lek. wet.
Katarzyna Piątyszek
04.10.2012
804/2012/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący – lek. wet.
Monika Karwowska
GABINET WETERYNARYJNY
04.10.2012
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY WETKA
64-500 Szamotuły, ul. Zamkowa 10
Nr Ew. 714 Nr księgi
12/1/665/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Liczba
pracowników/współpracowników
lekarzy weterynarii : 2
805/2012/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący – lek. wet.
Zbigniew Budziszewski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
62-620 Babiak, ul. Poznańska 24 a
Nr Ew. 481 Nr księgi
12/1/546/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Zmiana numeru ulicy (lokalizacja ta
sama) : ul. Poznańska 24 B
04.10.2012
806/2012/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący – Elżbieta
Jażdżewska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
AGRO-VET SERWIS ELŻBIETA
JAŻDŻEWSKA
64-700 Czarnków, Plac Wolności 17
Nr Ew. 646
Nr księgi 12/1/228/2010/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu: lek. wet. Albert
Jarocki
04.10.2012
807/2012/V/Rej. ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-
04.10.2012
Weterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący zakład i
kierownik:
Lek. wet. Przemysław Szlacheta
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
LEK.WET. PRZEMYSŁAW SZLACHETA
63-600 Kępno, ul. Estkowskiego 4
Nr Ew. 664
Nr księgi 12/1/348/2011/V/Rej. ZLZ
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
podmiotu prowadzącego zakład,
oświadczenie z dnia 16.06.2012
roku złożone przez podmiot
prowadzący zakład lek. wet.
Przemysława Szlachetę.
808/2012/V/Rej. ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący zakład i
kierownik:
Lek. wet. Natalia Gruszewska Szlacheta
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
LEK.WET. NATALIA GRUSZEWSKASZLACHETA
63-600 Kępno, ul. Estkowskiego
Nr Ew. Nr Ew. 659
Nr księgi 12/1/298/2010/V/Rej. ZLZ
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
podmiotu prowadzącego zakład,
oświadczenie z dnia 16.06.2012
roku złożone przez podmiot
prowadzący zakład lek. wet. Natalię
Gruszewską - Szlachetę.
04.10.2012
809/2012/V/Rej. ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący zakład i
kierownik:
Lek. wet. Józef Nieradka
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. ZAKŁAD LECZNICZY DLA
ZWIERZĄT LEK.WET. JÓZEF
04.10.2012
NIERADKA
62-306 Kołaczkowo, Borzykowo, ul.
Wrzesińska 20
Nr Ew. 111
Nr księgi 12/1/114/2005/IV/Rej. ZLZ.
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
podmiotu prowadzącego zakład,
oświadczenie z dnia 19.07.2012
roku złożone przez podmiot
prowadzący zakład lek. wet. Józefa
Nieradkę.
810/2012/V/Rej. ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący zakład i
kierownik:
Lek. wet. Zbigniew Gerlak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. ZAKŁAD USŁUG
WETERYNARYJNYCH LEK.WET.
ZBIGNIEW GERLAK
Nr Ew. 162
Nr księgi 12/1/181/2005/IV/Rej. ZLZ
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
podmiotu prowadzącego zakład,
oświadczenie z dnia 12.07.2012
roku złożone przez podmiot
prowadzący zakład lek. wet.
Zbigniewa Gerlaka.
04.10.2012
811/2012/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący – lek. wet.
Marek Drozd
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
SPECJALISTYCZNY GABINET
WETERYNARYJNY
04.10.2012
63-520 Grabów nad Prosną,
ul. Szkolna 24
Nr Ew. 578
Nr księgi 12/1/851/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Siedziba zakładu: 63-520 Grabów
nad Prosną, ul. Kościuszki 12
812/2012/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący – lek. wet.
Karol Wlazły
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„USŁUGI WETERYNARYJNE GALLIVET”
04.10.2012
63-700 Krotoszyn, ul. Grudzielskiego
32
Nr Ew. 524 Nr księgi
12/1/655/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Siedziba zakładu : 63-700 Krotoszyn,
ul. Wita Stwosza 17
813/2012/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący – lek. wet.
Krzysztof Barocha
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „ Baraczek”
04.10.2012
62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 30
Nr Ew. 361
Nr księgi 12/1/379/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 2
814/2012/V/Rej. ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Podmiot prowadzący zakład:
Lek. wet. Maciej Gogulski
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
GOGULSCY
60-288 Poznań ul. Promienista 6
04.10.2012
Nr Ew. 248
Nr księgi 12/2/267/2005/IV/Rej.ZLZ.
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
podmiotu prowadzącego zakład,
oświadczenie z dnia 29.09.2012
roku złożone przez podmiot
prowadzący zakład lek. wet. Macieja
Gogulskiego.
815/2012/V/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Aleksandra Zakryś
(podmiot prowadzący zakład)
04.10.2012
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
„CENTRUM ROZRODU KONI”
ALEKSANDRA ZAKRYŚ
62-200 Gniezno, Szczytniki
Duchowne 24
nr ewidencyjny 734
- numer księgi 12/1/815/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Aleksandra Zakryś
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
816/2012/V/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Magdalena Duda
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
„MAGDALENA DUDA USŁUGI
WETERYNARYJNE”
63-740 Kobylin, ul. Boruty 21
numer ewidencyjny 735.
numer księgi 12/1/816/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
04.10.2012
- lek. wet. Magdalena Duda
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
817/2012/V/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Krzysztof Krukowski
(podmiot prowadzący zakład)
04.10.2012
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
KRUK-WET GABINET
WETERYNARYJNY Krzysztof
Krukowski
62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 24 C
numer ewidencyjny 736.
numer księgi 12/1/817/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Krzysztof Krukowski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba pracowników – personelu
pomocniczego – 1
818/2012/V/Rej. ZLZ
819/2012/V/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Błażej Umerle
(podmiot prowadzący zakład)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA W
GOLINIE LEK. WET. BŁAŻEJ UMERLE
62-590 Golina, ul. Strażacka 2
numer ewidencyjny 737.
numer księgi 12/2/818/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Błażej Umerle
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba pracowników – personelu
pomocniczego – 1
O wpisie zakładu do ewidencji
04.10.2012
04.10.2012
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Mariusz Dolata
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
SPECJALISTYCZNY GABINET
WETERYNARYJNY TRZODY
CHLEWNEJ I DROBIU - LEK. WET.
MARIUSZ DOLATA
63-421 Przygodzice, ul. Wrocławska
38 a
numer ewidencyjny 738.
numer księgi 12/1/819/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Mariusz Dolata
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
820/2012/V/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Joanna Wasielewska
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY LEK.
WET. JOANNA WASIELEWSKA
64-234 Kaszczor, ul. Okrężna 7
numer ewidencyjny 739.
numer księgi 12/1/820/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Joanna Wasielewska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
04.10.2012
821/2012/V/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Leszek Busłowicz
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
04.10.2012
GABINET WETERYNARYJNY
„VETHELP”
60-193 Poznań, ul. Baśniowa 12
numer ewidencyjny 740.
numer księgi 12/1/821/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Natalia Busłowicz
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
822/2012/V/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Łukasz Przybylski
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
USŁUGI WETERYNARYJNE ŁUKASZ
PRZYBYLSKI
62-320 Chlebowo 49
numer ewidencyjny 741.
numer księgi 12/1/822/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Łukasz Przybylski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
04.10.2012
823/2012/V/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Michał Nowaczyk
(podmiot prowadzący zakład)
04.10.2012
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
”AMICUS” LEK. WET. MICHAŁ
NOWACZYK
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 9/1
numer ewidencyjny 742.
numer księgi 12/1/823/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Michał Nowaczyk
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
824/2012/V/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Arkadiusz Błaszyk
(podmiot prowadzący zakład)
04.10.2012
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY JAROVET
ARKADIUSZ BŁASZYK
63-200 Jarocin, ul. Żerkowska 11
numer ewidencyjny 743.
- numer księgi 12/1/824/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Arkadiusz Błaszyk
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
825/2012/V/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Paweł Hudziński
(podmiot prowadzący zakład)
04.10.2012
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
USŁUGI WETERYNARYJNE PAWEŁ
HUDZIŃSKI
63-840 Krobia, Sułkowice 108
numer ewidencyjny 744.
numer księgi 12/1/825/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Paweł Hudziński
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
826/2012/V/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Małgorzata Grabińska
(podmiot prowadzący zakład)
04.10.2012
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY REKSIO
MAŁGORZATA GRABIŃSKA
62-570 Rychwał, ul. Łąkowa 7
numer ewidencyjny 745.
numer księgi 12/1/826/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Małgorzata Grabińska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
827/2012/V/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Szymon Nowak
(podmiot prowadzący zakład)
04.10.2012
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
USŁUGI WETERYNARYJNE LEK. WET.
SZYMON NOWAK
62-080 Lusowo, ul. Boczna 10
numer ewidencyjny 746.
numer księgi 12/1/827/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Szymon Nowak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
828/2012/V/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Magdalena Graczykowska
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
ALANOVET MAGDALENA
GRACZYKOWSKA
62-100 Wągrowiec, ul. Bydgoska
26/1
numer ewidencyjny 747.
numer księgi -
04.10.2012
12/1/828/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Magdalena
Graczykowska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
829/2012/V/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Tomasz Białas
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY DOBRYVET LEK. WET. TOMASZ BIAŁAS
64-320 Buk, Os. 700-Lecia Miasta 5
numerem ewidencyjnym 748.
numer księgi 12/1/829/2012/V/Rej. ZLZ
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Tomasz Białas
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
04.10.2012
830/2012/V
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
04.10.2012
831/2012/V
Lek. wet. Pawła Biskupskiego
świadczącego usługi lekarsko weterynaryjne w ramach GABINETU WETERYNARYJNEGO p.n.
Usługi Lekarsko – Weterynaryjne,
64-200 Wolsztyn, Stary Widzim 1 B
Pod Nr 00277/12/04.10.2012 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Artura Matuszaka
świadczącego usługi lekarsko weterynaryjne w ramach -
04.10.2012
832/2012/V
833/2012/V
GABINETU WETERYNARYJNEGO p.n.
„LIKAON”, 64-500 Szamotuły, ul.
Kolarska 2 a
Pod Nr 00262/12/04.10.2012 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Piotra Jagodzińskiego
świadczącego usługi lekarsko weterynaryjne w ramach GABINETU WETERYNARYJNEGO, 64400 Międzychód, ul. Szpitalna 2 e/8
Pod Nr 00263/12/04.10.2012 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
04.10.2012
04.10.2012
Lek. wet. Anny Buczko świadczącej
usługi lekarsko - weterynaryjne w
ramach - GABINETU
WETERYNARYJNEGO, 64-400
Międzychód, ul. Kardynała
Wyszyńskiego 1 a
834/2012/V
835/2012/V
Pod Nr 00264/12/04.10.2012 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Natalii Busłowicz
świadczącej usługi lekarsko weterynaryjne w ramach GABINETU WETERYNARYJNEGO, 60193 Poznań, ul. Baśniowa 12
Pod Nr 00265/12/04.10.2012 r.
W sprawie odmowy wpisu do
rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek
w celu określenia miana przeciwciał
w rozumieniu przepisów
04.10.2012
04.10.2012
rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Anny Kapturskiej
836/2012/V
837/2012/V
838/2012/V
839/2012/V
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Katarzyny Piątyszek
świadczącej usługi lekarsko weterynaryjne w ramach Przychodni
Weterynaryjnej – Agrivet Sp. J. , 64300 Opalenica, ul. Konopnickiej 23
Pod Nr 00266/12/04.10.2012 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Tomasza Augustowskiego
świadczącego usługi lekarsko weterynaryjne w ramach Gabinetu
Weterynaryjnego, 62-800 Kalisz, Al.
Wojska Polskiego 185 lok. 54
Pod Nr 00267/12/04.10.2012 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Michała Nowaczyka
świadczącego usługi lekarsko weterynaryjne w ramach Gabinetu
Weterynaryjnego - Amicus, 62-800
Kalisz, ul. Wrocławska 9/1
Pod Nr 00268/12/04.10.2012 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Natalię GruszewskąSzlachetę świadczącą usługi
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
840/2012/V
841/2012/V
842/2012/V
lekarsko - weterynaryjne w ramach
Gabinetu Weterynaryjnego Animals
lek. wet. Natalia Gruszewska –
Szlacheta Lek.wet. Przemysław
Szlacheta s.c., 63-600 Kępno, ul.
Estkowskiego 4
Pod Nr 00269/12/04.10.2012 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Przemysława Szlachetę
świadczącego usługi lekarsko weterynaryjne w ramach Gabinetu
Weterynaryjnego Animals lek. wet.
Natalia Gruszewska – Szlacheta
Lek.wet. Przemysław Szlacheta s.c.,
63-600 Kępno, ul. Estkowskiego 4
Pod Nr 00270/12/04.10.2012 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Wojciecha Jarosza
świadczącego usługi lekarsko weterynaryjne w ramach Gabinetu
Weterynaryjnego PHU „Jarosz” s.c.
Wojciech Jarosz, Elwira Jarosz, 64700 Czarnków, Śmieszkowo, ul.
Leśna 28Pod Nr
00271/12/04.10.2012 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Elwiry Jarosz świadczącej
usługi lekarsko - weterynaryjne w
ramach Gabinetu Weterynaryjnego
PHU „Jarosz” s.c. Wojciech Jarosz,
Elwira Jarosz, 64-700 Czarnków,
Śmieszkowo, ul. Leśna 28
Pod Nr 00272/12/04.10.2012 r.
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
843/2012/V
W sprawie odmowy wpisu do
rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek
w celu określenia miana przeciwciał
w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
04.10.2012
Lek. wet. Patryka Spychały
844/2012/V
845/2012/V
846/2012/V
847/2012/V
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Aleksandry Wrzesińskiej
świadczącej usługi lekarsko weterynaryjne w ramach Gabinetu
Weterynaryjnego A.A. Wrzesińscy
s.c., 63-100 Śrem, ul. Padarewskiego
3 B Pod Nr 00273/12/04.10.2012 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Cezarego Kujawskiego
świadczącego usługi lekarsko weterynaryjne w ramach Gabinetu
Weterynaryjnego, 62-030 Luboń, ul.
Jana Pawła II 7/2
Pod Nr 00274/12/04.10.2012 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Dorotę Drabko świadczącą
usługi lekarsko - weterynaryjne w
ramach Gabinetu Weterynaryjnego,
Poznań, ul. Matejki 60
Pod Nr 00275/12/04.10.2012 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
848/2012/V
Lek. wet. Magdalenę Graczykowską
świadczącą usługi lekarsko weterynaryjne w ramach Gabinetu
Weterynaryjnego ALANOVET, 62-100
Wągrowiec, ul. Bydgoska 26/1
Pod Nr 00276/12/04.10.2012 r.
Nr omyłkowo pominięty
04.10.2012
849/2012/V
W sprawie spłacenia w formie rat,
przez Wielkopolską Izbę LekarskoWeterynaryjną w Poznaniu,
zaległych składek należnych Krajowej
Izbie L-W i unieważnienia Uchwały
Nr 539/2011/V Rady Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu z dnia 11 października
2011 r.
04.10.2012
850/2012/V
W sprawie ustalenia terminu i
miejsca wyborów delegatów na V
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd
Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu.
19.12.2012
851/2012/V
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Katarzyny Ewy Kujawy
Nr prawa wyk. zawodu 65515
19.12.2012
852/2012/V
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Michaliny Magdaleny Kanik
Nr prawa wyk. zawodu 65516
19.12.2012
853/2012/V
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Pauliny Jerzy Kittel
Nr prawa wyk. zawodu 65517
19.12.2012
854/2012/V
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Janusza Piotra Intka
Nr prawa wyk. zawodu 06721
19.12.2012
855/2012/V
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
19.12.2012
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Joanna Woźna
Nr prawa wyk. zawodu 85927
Dotychczasowy członek
Dolnośląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
856/2012/V
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Agnieszka Wolska
Nr prawa wyk. zawodu 80622
Dotychczasowy członek Śląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
19.12.2012
857/2012/V
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Iga Ernst-Rozmus
Nr prawa wyk. zawodu 40299
Dotychczasowy członek KaszubskoPomorskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
19.12.2012
858/2012/V
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Elżbieta Grzelak
Nr prawa wyk. zawodu 85756
Dotychczasowy członek Dolnośląkiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
19.12.2012
859/2012/V
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Dorota Bednarczyk
Nr prawa wyk. zawodu 35004
Dotychczasowy członek Opolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
19.12.2012
860/2012/V
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Stefan Sekulski
Nr prawa wyk. zawodu 85845
19.12.2012
Dotychczasowy członek
Dolnośląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
861/2012/V
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej:
lek. wet. Karolina Magda
Mazurkiewicz
Nr prawa wyk. zawodu 60643
Dotychczasowy członek Lubelskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
19.12.2012
862/2012/V
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Joanna Katarzyna Skoracka
Nr prawa wyk. zawodu 65482
Zakończenie działalności Lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Robert Skoracki
Nr prawa wyk. zawodu 65483
Zakończenie działalności Lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Krzysztof Zemski
Nr prawa wyk. zawodu 06058
Zakończenie działalności Lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Rafał Smołucha
Nr prawa wyk. zawodu 65150
Przeniesienie do Podkarpackiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
19.12.2012
863/2012/V
864/2012/V
865/2012/V
866/2012/V
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
867/2012/V
868/2012/V
869/2012/V
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Izabela Stefania
Bukszyńska
Nr prawa wyk. zawodu 60825
Przeniesienie do Lubelskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Marcin Feder
Nr prawa wyk. zawodu 65481
Przeniesienie do KujawskoPomorskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej:
lek. wet. Natalia Wojniusz
Nr prawa wyk. zawodu 85582
Zakończenie działalności Lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
W sprawie obniżenia składki
członkowskiej lekarza weterynarii
Jacka Łukasiewicza.
19.12.2012
19.12.2012
19.12.2012
870/2012/V
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet. Lidii
Latuszek.
19.12.2012
871/2012/V
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
Marcinowi Świąderowi.
19.12.2012
872/2012/V
W sprawie umorzenia zaległych
składek członkowskich lek. wet.
Natalii Wojniusz.
19.12.2012
873/2012/V
W sprawie umorzenia zaległych
składek członkowskich lek. wet.
Bogusławy Patrzykont.
19.12.2012
874/2012/V
W sprawie odmowy umorzenia
zaległych składek członkowskich lek.
wet. Krzysztofa Balkowskiego.
19.12.2012
875/2012/V
W sprawie odmowy umorzenia
zaległych składek członkowskich lek.
19.12.2012
wet. Andrzeja Jagiełki.
876/2012/V
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Romualda Stawinogę
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego.
19.12.2012
877/2012/V
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Elżbietę Pająk statusu
lekarza weterynarii emeryta
niepracującego.
19.12.2012
878/2012/V
W sprawie odmowy umorzenia
zaległych składek członkowskich lek.
wet. Macieja Walerczyka.
19.12.2012
879/2012/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
Wdowa po podmiocie prowadzącym
zakład i kierowniku:
Lek. wet. Andrzeju Szpilarewiczu –
Pani Anna Szpilarewicz
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
64-510 Wronki, ul. Zwycięzców 9
Nr Ew. 557,
Nr księgi 12/1/748/2007/IV/Rej. ZLZ
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
wdowy po podmiocie prowadzącym
zakład.
880/2012/V/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
Podmiot prowadzący zakład i
kierownik:
dr Zenon Tratwal
881/2012/V/Rej. ZLZ
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
62 – 035 Kórnik, ul. Młyńska 44
Nr Ew. 01
Nr księgi 12/1/110/2004/III/Rej. ZLZ
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
podmiotu prowadzącego zakład.
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet. Marcin
19.12.2012
Korościk
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Maravet” s.c.
63-200 Jarocin, ul. Św. Ducha 13
Nr Ew. 608
Nr księgi 12/1/1092/2008/IV/Rej.
ZLZ
Treść zmiany:
1.Podmiot prowadzący zakład:
GABINET WETERYNARYJNY
„Maravet” s.c. Marcin Korościk,
Rafał Kopyto, Magdalena Korościk,
2. Liczba współpracowników lekarzy
weterynarii: 3
3. Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 1
882/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
Kierownik zakładu – lek. wet. Karol
Wlazły
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„GALLIVET” – Usługi Weterynaryjne
63-700 Krotoszyn,
ul. Grudzielskiego 32
Nr Ew. 524 Nr księgi
12/1/655/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
1. Adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: 63-700 Krotoszyn, ul. Wita
Stwosza 17
2. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii, w tym kierownik: 2
883/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet.
Wojciech Zaręba
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Usługi Weterynaryjno-Sanitarne
Wojciech Zaręba
64-100 Leszno, ul. Święciechowska
150
Nr Ew. 233, Nr księgi
12/2/252/2005/IV/Rej. ZLZ
19.12.2012
Treść zmiany:
1.Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
„ZATORZE”
2. Adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: 64-100 Leszno, ul. Lubuska
22
3. Liczba pracowników,
współpracowników lekarzy
weterynarii, w tym kierownik: 3
4. Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 1
884/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
Kierownik zakładu – lek. wet. Łucjan
Kiciński
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Przychodnia Weterynaryjna Łucjan
Kiciński i Wspólnicy Sp.j.
64-234 Przemęt, Bucz, ul.
Kasztanowa 4
Nr Ew. 134, Nr księgi
12/2/153/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
1. Rodzaj zakładu leczniczego dla
zwierząt: GABINET WETERYNARYJNY
2. Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: GABINET WETERYNARYJNY
JOANNA KICIŃSKA-RATAJCZAK Sp.j.
3. Zmiana nr księgi:
12/1/884/2012/V/Rej. ZLZ
4. Kierownik zakładu leczniczego dla
zwierząt: lek. wet. Joanna KicińskaRatajczak
5. Liczba pracowników,
współpracowników lekarzy
weterynarii, w tym kierownik: 3
885/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet. Sylwia
Łata
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Przychodnia Weterynaryjna „
KOCIAK”
19.12.2012
61-104 Poznań, Chwaliszewo 12
Nr Ew. 624, Nr księgi
12/2/59/2009/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
1. Zmiana nazwiska kierownika: lek.
wet. Sylwia Klimkiewicz
2. Liczba pracowników,
współpracowników lekarzy
weterynarii, w tym kierownik: 2
886/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
Kierownik zakładu – lek. wet. Jacek
Paszko
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „
PASZCZAK”
62-081 Przeźmierowo,
ul. Wysogotowska 102
Nr Ew. 334, Nr księgi
12/1/352/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: 62-081 Przeźmierowo, ul.
Kwiatowa 23
887/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
Kierownik zakładu –
lek. wet. Grzegorz Wypychowski
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT” s.c.
Agnieszka i Grzegorz Wypychowscy
62-610 Sompolno,
ul. Gimnazjalna 19
Nr Ew. 302, Nr księgi
12/2/320/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
1. Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 4
888/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet. Michał
Maśliński
19.12.2012
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. „Usługi Weterynaryjne Michał
Maśliński”
63-810 Borek, ul. Jaraczewska 6
Nr Ew. 269, Nr księgi
12/1/288/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: Nowa Wieś 32 G, 64-130
Rydzyna,
tel. 509 653 616
889/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
Podmiot prowadzący zakład –
Radosław Zieliński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Radosław
Zieliński
62-030 Luboń, ul. Kościuszki 114
Nr Ew. 712,
Nr księgi 12/1/664/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Kierownik zakładu leczniczego dla
zwierząt: lek. wet. Bogusława
Patrzykont
2. Liczba pracowników,
współpracowników lekarzy
weterynarii, w tym kierownik: 2
890/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
Kierownik zakładu – lek. wet.
Magdalena Szymańska- Krzywda
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. HAMA PLUS S.A.
64-200 Wolsztyn, Stary Widzim 254
Nr Ew. 579, Nr księgi
12/1/874/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 1
891/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet. Robert
Balcerak
19.12.2012
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny lek. wet.
Robert Balcerak
63-740 Kobylin ul. Kopernika 6
Nr Ew. 552 Nr księgi
12/1/726/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: Gabinet Weterynaryjny
VETA Robert Balcerak.
Podmiot prowadzący zakład: VETA
Robert Balcerak Gabinet
Weterynaryjny, ul. Szamotulska 29,
64-710 Połajewo.
Adres i nr telefonu zakładu
leczniczego dla zwierząt: 64-710
Połajewo, ul. Szamotulska 29, tel.
696 040 388
892/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
Kierownik zakładu – lek. wet.
Ewelina Dembińska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny
62-085 Skoki, ul. Podgórna 22
Nr Ew. 662 , Nr księgi
12/1/351/2011/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: Gabinet Weterynaryjny
„Ewet”
Nazwisko kierownika zakładu: lek.
wet. Ewelina Przyłucka
Podmiot prowadzący zakład: lek.
wet. Ewelina Przyłucka, ul. Podgórna
22,62-085 Skoki
893/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet.
Szymon Kwiatkowski
LECZNICA WETERYNARYJNA
p.n. LECZNICA DLA ZWIERZĄT
62-590 Golina, ul. Słowackiego 6
Nr Ew. 662 , Nr księgi
12/1/351/2011/V/Rej. ZLZ
19.12.2012
Treść zmiany:
Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 1
894/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
numer ewidencyjny 749.
numer księgi
12/1/894/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 19.12.2012 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY „Chart”
- adres siedziby zakładu – 64-100
Leszno, ul. Armii Krajowej 15
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Joanna Woźna
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
895/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
numer ewidencyjny 750.
- numer księgi 12/1/895/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 19.12.2012 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. „BALVET”
GABINET WETERYNARYJNY - adres
siedziby zakładu – 63-313 Chocz, ul.
Wiśniowa 8
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Grzegorz Balicki
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
896/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 751.
- numer księgi 12/1/896/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu -
19.12.2012
19.12.2012 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. „PRYWATNA
PRAKTYKA WETERYNARYJNA LEK.
WET. MAREK SZCZEŚNIAK”
- adres siedziby zakładu – 63-714
Kobierno, Biadki, ul. 3 Maja 14
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Marek
Szcześniak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
897/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
numer ewidencyjny 752.
- numer księgi 12/1/897/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 19.12.2012 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY „PULS” Michał
Wojciechowski
- adres siedziby zakładu – 64-510
Wronki, ul. Zwycięzców 9
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Michał Wojciechowski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba pracowników – personelu
pomocniczego – 1
898/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
numer ewidencyjny 753.
- numer księgi 12/1/898/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 19.12.2012 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY MARIA WITTOŃ
19.12.2012
- adres siedziby zakładu – 64-000
Kościan, ul. Czempińska 1 A
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Maria Wittoń
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
899/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
numer ewidencyjny 754.
- numer księgi 12/1/899/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 19.12.2012 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY „PRZY ARENIE”
LEK. WET. MAGDALENA CAŁUJEK
- adres siedziby zakładu – 60-237
Poznań, ul. Kasprzaka 24
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Magdalena Całujek
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
900/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
numer ewidencyjny 755.
- numer księgi 12/1/900/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 19.12.2012 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. „NOVAVET
Gabinet Weterynaryjny dla psów i
kotów”
- adres siedziby zakładu – 63-800
Gostyń, ul. Wincentego Witosa 11 c
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Maria Klonowska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
901/2012/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
19.12.2012
numer ewidencyjny 756.
- numer księgi 12/5/901/2012/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 19.12.2012 r.
- rodzaj zakładu - LABORATORIUM
WETERYNARYJNE
- pełna nazwa zakładu LABORATORIUM WETERYNARYJNE
p.n. LABORATORIUM DIAGNOSTYKI
WETERYNARYJNEJ CENTRUM BADAŃ
DNA SP. Z O.O.
- adres siedziby zakładu – 60-835
Poznań, ul. Mickiewicza 31
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Paweł Antosik
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba pracowników – personelu
pomocniczego – 4
902/2012/V
o wpisie do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia
998/2003:
lek. wet. Magdalena Korościk
nr 00277/12/19.12.2012 r
19.12.2012
903/2012/V
o wpisie do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia
998/2003:
lek. wet. Ewelina Marecka
nr 00278/12/19.12.2012 r.
19.12.2012
904/2012/V
o wpisie do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia
998/2003:
lek. wet. Magdalena Całujek
nr 00279/12/19.12.2012 r.
19.12.2012
905/2012/V
o wpisie do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia
998/2003:
lek. wet. Michał Wojciechowski
nr 00280/12/19.12.2012 r.
odmowy wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998:
lek. wet. Bogusławy Patrzykont w ramach Gabinetu
Weterynaryjnego p.n. GABINET
WETERYNARYJNY RADOSŁAW
ZIELIŃSKI - z uwagi na nie
zaakceptowanie przez Radę zmiany
kierownika na ww. lekarza
weterynarii.
19.12.2012
907/2012/V
skreślenia z rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003:
lek. wet. Karoliny Wyrwas
świadczącej dotychczas usługi
lekarsko - weterynaryjne w ramach
Gabinetu Weterynaryjnego
„Eskulap” lek. wet. Urszula
Szczepaniak, 62-028 Koziegłowy, Os.
Leśne 12 C
- nr 00238/12/16.12.2011 r., nr
porządkowy 238, na wniosek
podmiotu prowadzącego ww. zakład
– lek. wet. Urszuli Szczepaniak
19.12.2012
908/2012/V
skreślenia lekarza weterynarii
Andrzeja Szpilarewicza z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu z dniem 25 października
2012 r., w związku ze zgonem ww.
lekarza weterynarii.
19.12.2012
906/2012/V
19.12.2012
909/2012/V
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez dr Zenona Tratwala statusu
lekarza weterynarii emeryta
niepracującego.
19.12.2012
910/2012/V
W sprawie wyłonienia kandydata do
odznaczenia honorową odznaką
Krajowej Izby LekarskoWeterynaryjnej Zasłużony dla
Samorządu Lekarzy Weterynarii
„MERITUS” lek. wet. Krzysztofa
Lamka.
19.12.2012
ROK 2013
912/2013/V
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu
12.03.2013
lek. wet. Zuzanny Teresy Sroki
Nr prawa wyk. zawodu 65518
913/2013/V
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Mariusz Witolda
Witkowskiego
Nr prawa wyk. zawodu 65519
12.03.2013
914/2013/V
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Magdaleny Sałaty
Nr prawa wyk. zawodu 65520
12.03.2013
915/2013/V
W sprawie odmowy przyznania
prawa wykonywania zawodu
lekarzowi weterynarii Dmytro
Radchenko
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Karola Radtke
Nr prawa wyk. zawodu 65521
12.03.2013 r.
917/2013/V
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Michała Józefa Ratajczaka
Nr prawa wyk. zawodu 65522
12.03.2013
918/2013/V
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Piotra Jackowiaka
Nr prawa wyk. zawodu 65523
12.03.2013
919/2013/V
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Karola Andrzejewskiego
Nr prawa wyk. zawodu 65524
12.03.2013
920/2013/V
W sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Mateusza Tarasa
Nr prawa wyk. zawodu 65525
12.03.2013
921/2013/V
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Joanny Katarzyny Mużelak
do rejestru członków Wielkopolskiej
Izby L-W
Przeniesienie z Warszawskiej Izby LW
Nr prawa wyk. zawodu - 71696
12.03.2013
916/2013/V
12.03.2013
922/2013/V
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Anny Balickiej Gajos
do rejestru członków Wielkopolskiej
Izby L-W
Przeniesienie ze Śląskiej Izby L-W
Nr prawa wyk. zawodu - 80600
12.03.2013
923/2013/V
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Agnieszki Biskupskiej Szantyki
do rejestru członków Wielkopolskiej
Izby L-W
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LW
Nr prawa wyk. zawodu - 85704
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Elizy Katarzyny Woźniak
do rejestru członków Wielkopolskiej
Izby L-W
Przeniesienie z Kujawsko-Pomorskiej
Izby L-W
Nr prawa wyk. zawodu - 01727
W sprawie terminu V Zjazdu
Sprawozdawczo - Wyborczego
Lekarzy Weterynarii WIL-wet.
w Poznaniu 27 kwietnia 2013 r.
12.03.2013
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Karoliny Agnieszki Urbańskiej do
rejestru członków Wielkopolskiej
Izby L-W
Przeniesienie z Małopolskiej Izby LW
Nr prawa wyk. zawodu - 11204
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Aleksandry Przybyły do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby L-W
Przeniesienie z Warszawskiej Izby LW
Nr prawa wyk. zawodu - 71166
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Moniki Wereckiej do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby L-W
Przeniesienie z Lubuskiej Izby L-W
Nr prawa wyk. zawodu - 75116
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Ryszarda Andrzeja De
Lewin Lewińskiego z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby L-W
Przeniesienie do
Zachodniopomorskiej Izby L-W
Nr prawa wyk. zawodu - 06693
12.03.2013
924/2013/V
925/2013/V
926/2013/V
927/2013/V
928/2013/V
929/2013/V
12.03.2013
12.03.2013
12.03.2013
12.03.2013
12.03.2013
930/2013/V
W sprawie posiadania przez lekarza
weterynarii Mariannę Kaczmarek
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
12.03.2013
931/2013/V
W sprawie posiadania przez lekarza
weterynarii Jerzego Kaczmarka
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
12.03.2013
932/2013/V
W sprawie posiadania przez lekarza
weterynarii Ryszarda Skrzypczaka
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
12.03.2013
933/2013/V
W sprawie dofinansowania III
Mistrzostw Polski Lekarzy
Weterynarii w Półmaratonie
„Słowaka”
12.03.2013
934/2013/V
W sprawie ufundowania nagrody dla
2 najlepszych absolwentów Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu zamieszkujących na
terenie Wielkopolski
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład,
właściciel i kierownik – lek. wet.
Waldemar Golec
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. Przychodnia Weterynaryjna
ul. Bnińska 40, 61-023 Poznań
Przyczyną wykreślenia jest zgon
podmiotu prowadzącego ww. zakład
lek. wet. Waldemara Golca i
skreślenie go z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
w Poznaniu.
12.03.2013
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład,
właściciel i kierownik – lek. wet.
Zbigniew Woźniak
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. Przychodnia dla Zwierząt
62-200 Gniezno, Trzemżal 53
Przyczyną wykreślenia jest zgon - w
12.03.2013
935/2013/V/Rej. ZLZ
936/2013/V/Rej. ZLZ
12.03.2013
2008 roku - podmiotu prowadzącego
ww. zakład - lek. wet. Zbigniewa
Woźniaka i skreślenie go z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu.
937/2013/V/Rej. ZLZ
938/2013/V/Rej. ZLZ
939/2013/V/Rej. ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład,
właściciel i kierownik – lek. wet.
Jacek Kołodziej
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny
63-520 Grabów n. Prosną ul.
Kolejowa 30
Przyczyną wykreślenia jest zgon - w
dniu 29 stycznia 2007 roku podmiotu prowadzącego ww. zakład
- lek. wet. Jacka Kołodzieja i
skreślenie go z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu.
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład,
właściciel i kierownik – lek. wet.
Jerzy Wojciechowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny
63-522 Kraszewice, ul. Wieluńska 6
Przyczyną wykreślenia jest zgon - w
dniu 06 grudnia 2007 roku podmiotu prowadzącego ww. zakład
- lek. wet. Jerzego Wojciechowskiego
i skreślenie go z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład,
właściciel i kierownik – lek. wet.
Jarosław Jaruzel
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny
62-840 Koźminek ul. Nakwasińska
16
Przyczyną wykreślenia jest zgon - w
styczniu 2013 roku - podmiotu
prowadzącego ww. zakład - lek. wet.
Jarosława Jaruzela i skreślenie go z
12.03.2013
12.03.2013
12.03.2013
rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu.
940/2013/V/Rej. ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład,
właściciel i kierownik – lek. wet.
Józef Lidzba
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny
63-330 Dobrzyca, ul. Wiosny Ludów
22
Przyczyną wykreślenia jest zgon
podmiotu prowadzącego ww. zakład
- lek. wet. Józefa Lidzby i skreślenie
go z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
w Poznaniu.
12.03.2013
941/2013/V/Rej. ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład i
kierownik: lek. wet. Tadeusz Sikorski
12.03.2013
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
64 – 030 Śmigiel, Nietążkowo
Przyczyną wykreślenia jest przejście
na emeryturę z dniem 01.01.2012 r.
podmiotu prowadzącego zakład lek.
wet. Tadeusza Sikorskiego .
942/2013/V/Rej. ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład i
kierownik: lek. wet. Andrzej
Grześkowiak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
62-100 Wągrowiec ul. Gnieźnieńska
16
Przyczyną wykreślenia jest
skreślenie lek. wet. Andrzeja
Grześkowiaka z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej na mocy Uchwały Nr
557/2011/V z dnia 01.11.2011 r.
Rady tut. Izby.
12.03.2013
943/2013/V/Rej. ZLZ
944/2013/V/Rej. ZLZ
945/2013/V/Rej. ZLZ
946/2013/V/Rej. ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład i
kierownik: lek. wet. Michał Cagara
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny
”Baraczek”
62-600 Koło, ul. Sienkiewicza
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
podmiotu prowadzącego zakład,
oświadczenie z dnia 08.01.2013r.
złożone przez lek. wet. Michała
Cagarę
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład: lek.
wet. Gracjan Graczykowski GABINET
WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny
”ALANOVET”
62-100 Wągrowiec, ul. Bydgoska
26/1
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
podmiotu prowadzącego zakład,
oświadczenie z dnia 11.03.2013r.
złożone przez lek. wet. Gracjana
Graczykowskiego
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład: lek.
wet. Grzegorz Lis
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny ”Vitalis”
Usługi Weterynaryjne
63-700 Krotoszyn, ul. Grudzielskiego
32
Przyczyną wykreślenia jest wniosek
podmiotu prowadzącego zakład,
oświadczenie z dnia 20.02.2013r.
złożone przez lek. wet. Grzegorza
Lisa
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład – lek.
wet. Andrzej Moskal
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet dla Zwierząt
67-417 Mochy, ul. Konwaliowa 5
Nr Ew. 332, Nr księgi:
12/1/896/2007/IV/Rej. ZLZ
12.03.2013
12.03.2013
12.03.2013
12.03.2013
Treść zmian:
Podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: Gabinet
Weterynaryjny Andrzej Moskal,
Robert Moskal s.c.
Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: Gabinet Weterynaryjny
Andrzej Moskal, Robert Moskal s.c.
Liczba współwłaścicieli lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
947/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład – lek.
wet. Łukasz Przybylski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne Łukasz
Przybylski
62-320 Chlebowo 49
Nr Ew. 741, Nr księgi
12/1/822/2012/V/Rej. ZLZ, Treść
zmian:
Liczba osób personelu
pomocniczego: 2
12.03.2013
948/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład – dr n.
wet. Marian Porowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne „ ANIMAL”
62-010 Pobiedziska, ul. Kaczyńska
26/3
Nr Ew. 64, Nr księgi:
12/1/187/2005/III/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Liczba osób personelu
pomocniczego: 6
12.03.2013
949/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład – "VET LAB BRUDZEW"
Właściciel: dr n. wet. Piotr Kwieciński
LABORATORIUM WETERYNARYJNE
p.n.
" VET - LAB BRUDZEW"
62-720 Brudzew ul. Turkowska 58 c
Nr Ew. 318 Nr księgi
12.03.2013
12/5/336/2005/IV/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
1.Podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: „VET-LAB
BRUDZEW dr Piotr Kwieciński”
ul. Turkowska 58 c, 62-720 Brudzew
2. Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: „VET-LAB BRUDZEW dr
Piotr Kwieciński”
3. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 3
4. Liczba osób personelu
pomocniczego: 10
950/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik – lek. wet. Andrzej
Kosztowny
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe POLI – VET Sp. z o.o.
64-700 Czarnków ul. Myśliwska 1
Nr Ew. 147, Nr księgi:
12/1/166/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Kierownik zakładu leczniczego dla
zwierząt: lek. wet. Piotr Ziółkowski
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 1
Liczba osób personelu
pomocniczego: 1
12.03.2013
951/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
12.03.2013
Podmiot prowadzący i kierownik –
lek. wet. Paweł Spychała
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
61-611 Poznań ul. Naramowicka 169
Nr Ew. 471, Nr księgi:
12/1/514/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Rodzaj zakładu leczniczego dla
zwierząt: Przychodnia
Weterynaryjna
Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: Przychodnia
Weterynaryjna Doktor How
Nr księgi: 12/2/951/2013/V/Rej. ZLZ
952/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik zakładu – lek. wet. Jan
Daniszewski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny przy ZD "
Koziegłowy"
64-810 Kaczory, ul. Kaczorska 59
Nr Ew. 547, Nr księgi
12/1/715/2006/IV/Rej.ZLZ
Treść zmian:
Podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: Park
Drobiarski Sp. z o.o. , Śmiłowo, ul.
Pilska 36, 64-810 Kaczory, tel. 67
2814108
Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: „Gabinet Weterynaryjny
przy Parku Drobiarskim"
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 2
12.03.2013
953/2013/V
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w
rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003:
lek. wet. Radosław Pruban
Nr 00289/12/12.03.2013
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w
rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003:
lek. wet. Tomasz Białas
Nr 00290/12/12.03.2013
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w
12.03.2013
954/2013/V
955/2013/V
12.03.2013
12.03.2013
956/2013/V
957/2013/V/Rej. ZLZ
958/2013/V/Rej. ZLZ
959/2013/V/Rej. ZLZ
rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003:
lek. wet. Piotr Martin
Nr 00291/12/12.03.2013
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu
określenia miana przeciwciał w
rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003:
lek. wet. Dorota Rucińska
Nr 00292/12/12.03.2013
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
Gabinet Weterynaryjny REX
Pod numerem ewidencyjnym 757.
numer księgi 12/1/957/2013/V/Rej. ZLZ
adres siedziby zakładu – 64-920 Piła,
ul. Śniadeckich 94
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Dariusz Hamerliński
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
12.03.2013
12.03.2013
o wpisie zakładu do ewidencji
12.03.2013
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
„BAHATI” Mazurkiewicz, Wolska s.c.
pod numerem ewidencyjnym 758.
numer księgi 12/1/958/2013/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.03.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 60-185
Skórzewo, ul. Poznańska 131/8
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Karolina Mazurkiewicz
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
o wpisie zakładu do ewidencji
12.03.2013
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
GABINET WETERYNARYJNY ER-Vet
s.c. LEK. WET. KRZYSZTOF HAMROL,
LEK. WET. MAGDALENA WIDERA”
pod numerem ewidencyjnym 759.
numer księgi -
12/1/959/2013/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.03.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 62-060
Stęszew, ul. Rynek 13
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Magdalena Widera
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
960/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
Sucholeski Gabinet Weterynaryjny
„Na Strażackiej” lek. wet. Piotr
Jóźwiak pod numerem
ewidencyjnym 760.
numer księgi 12/1/960/2013/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.03.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 62-002
Suchy Las, ul. Strażacka 24
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Piotr Jóźwiak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
12.03.2013
961/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
„AMICUS” pod numerem
ewidencyjnym 761.
numer księgi 12/1/961/2013/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.03.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 64-130
Rydzyna, ul. Wolności 7/1a
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Stefan Sekulski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
12.03.2013
962/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. Przychodnia Weterynaryjna
SKAL-WET
pod numerem ewidencyjnym 762.
12.03.2013
numer księgi 12/2/962/2013/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.03.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 63-460
Nowe Skalmierzyce, ul. 25 Stycznia 8
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Jacek Ignor
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
963/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
12.03.2013
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n. PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
LEK. WET. ADAM HAUKE pod
numerem ewidencyjnym 763.
- numer księgi 12/2/963/2013/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.03.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 662-510
Konin, ul. Chopina 1A
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. ADAM HAUKE
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
964/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
GABINET WETERYNARYJNY pod
numerem ewidencyjnym 764.
numer księgi 12/1/964/2013/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 12.03.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 64-330
Opalenica, ul. Wyzwolenia 80 a
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Maciej Kasper
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
12.03.2013
965/2013/V
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
12.03.2013
lek. wet. Krzysztofa Hamrola
nr 00281/12/12.03.2013 r.
966/2013/V
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Magdaleny Widery
nr 00282/12/12.03.2013 r.
12.03.2013
967/2013/V
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Tomasza Deski
nr 00283/12/12.03.2013 r.
12.03.2013
968/2013/V
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Jacka Ignora
nr 00284/12/12.03.2013 r.
12.03.2013
969/2013/V
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Agnieszki Wolskiej
nr 00285/12/12.03.2013 r.
12.03.2013
970/2013/V
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Karoliny Mazurkiewicz
12.03.2013
nr 00286/12/12.03.2013 r.
971/2013/V
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Marii Wittoń
nr 00287/12/12.03.2013 r.
12.03.2013
972/2013/V
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Grzegorza Balickiego
nr 00288/12/12.03.2013 r.
12.03.2013
973/2013/V
w sprawie przesunięcia środków
finansowych pomiędzy
poszczególnymi pozycjami planu
finansowego na rok 2012.
w sprawie obniżenia składki
członkowskiej lek. wet. Bogusławy
Patrzykont.
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Michał Kołodziej
nr 65526
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Joanna Ewa Twardosz
nr 65527
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Eliza Maria Torz
nr 65528
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Adam Bronisław
Duszkiewicz
nr 65529
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Bartosz Marcin Antczak
nr 65530
w sprawie przyznania prawa
12.03.2013
974/2013/V
975/2013/V
976/2013/V
977/2013/V
978/2013/V
979/2013/V
980/2013/V
12.03.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
981/2013/V
982/2013/V
983/2013/V
984/2013/V
985/2013/V
986/2013/V
987/2013/V
988/2013/V
wykonywania zawodu
lek. wet. Monika Anna Szafałowicz
nr 65531
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Piotr Kulczak
nr 65532
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Jakub Sujkowski
nr 65533
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Szymon Szymczak
nr 65534
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Bartosz Ratajczk
nr 65535
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Robert Franciszek
Wąsiatycz
nr 65536
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Karoliny Barbary Matysiak
nr prawa wyk. zawodu 25171
Przeniesienie z Podkarpackiej Izby LW
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Beaty Boczarskiej Sewiło
nr prawa wyk. zawodu 30006
Przeniesienie z Zachodniopomorskiej
Izby L-W
w sprawie zawieszenia w prawie
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Jana Szeptyckiego
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
989/2013/V
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Małgorzaty Bzorskiej
Dembińskiej
23.04.2013
990/2013/V
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Andrzeja Jagiełkę
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
W sprawie umorzenia zaległych
składek członkowskich zmarłego
lekarza weterynarii Jana Miteli
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
23.04.2013
991/2013/V
992/2013/V
23.04.2013
23.04.2013
993/2013/V
994/2013/V
995/2013/V
996/2013/V
997/2013/V/Rej. ZLZ
998/2013/V/Rej. ZLZ
Maciejowi Grząślewiczowi
W sprawie umorzenia zadłużenia
lek. wet. Lidii Latuszek oraz odmowy
zawieszenia składek członkowskich
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
Katarzynie Wiatr
W sprawie częściowego
sfinansowania przez Wielkopolską
Izbę L-W kosztów uczestnictwa w
weterynaryjnych Mistrzostwach
Polski Jachtów Kabinowych
Przyznania nagród za pracę w V
kadencji Sekretarzom Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej i
Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
Wielkopolskiej Izby L-W
W sprawie wykreślenia zakładu z
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Podmiot prowadzący zakład i
kierownik: lek. wet. Jan Mitela
/ GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny „ MINOWET”
64-550 Duszniki ul. Kolejowa 22
Przyczyną wykreślenia jest zgon
lek. wet. Jana Miteli – podmiotu
prowadzącego i kierownika zakładu.
W sprawie wykreślenia zakładu z
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Podmiot prowadzący zakład i
kierownik: lek. wet. Piotr Połatyński
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny Piotr
Połatyński
62-400 Słupca, ul. Jeziorna 22
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
999/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący – lek. wet.
Zbigniew Małecki
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne lek. wet.
23.04.2013
Zbigniew Małecki
64-030 Śmigiel, Nietążkowo, ul.
Dudycza 4
Nr Ew. 22, Nr księgi
12/1/131/2004/III/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: 64-030 Śmigiel, ul.
Kościuszki 46
.
1000/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący – lek. wet.
Karolina Bolewska
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„ANIMAL CENTER”
60-461 Poznań, ul. Fieldorfa 1/3
Nr Ew. 564, Nr księgi
12/2/755/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Podmiot prowadzący zakład i
właściciel: PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „ANIMAL CENTER”
KAROLINA BOLEWSKA, UL. Fieldorfa
1/3U, 60-461 Poznań
Nr NIP 7821990177
REGON 301966706
23.04.2013
1001/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący – lek. wet.
Jarosław Krawiec
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Jarosław
Krawiec
63-440 Raszków, ul. Jarocińska 51
Nr Ew. 687, Nr księgi:
12/1/472/2011/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Liczba osób personelu
pomocniczego: 1
23.04.2013
1002/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący – Bartosz
Szarata
23.04.2013
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Prześwit”
60-655 Poznań, ul. Prześwit 11
Nr Ew. 683, Nr księgi
12/1/467/2011/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
1003/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący – Lek. wet.
Janusz Pinkowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny
63-505 Doruchów 7 A
Nr Ew. 562, Nr księgi
12/1753/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Nazwa własna zakładu leczniczego
dla zwierząt: PHPU TRANSVET sp. z
o.o. Gabinet Weterynaryjny.
23.04.2013
1004/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący – Lek. wet.
Andrzej Kłopocki
Kierownik – Lek. wet. Marta Abram
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Andrzej
Kłopocki
62-100 Wągrowiec, ul.
Berdychowska 54
Nr Ew. 425, Nr księgi:
12/1/468/2006/IV/Rej.ZLZ
Treść zmian:
Kierownik zakładu leczniczego dla
zwierząt: lek. wet. Aleksandra
Maślankowska
23.04.2013
1005/2013/V/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel – Radosław Zieliński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Radosław
Zieliński
62-030 Luboń ul. Kościuszki 114
23.04.2013
Nr Ew.713 , Nr księgi:
12/1/664/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Kierownik zakładu leczniczego dla
zwierząt: lek. wet. Bogusława
Patrzykont
1006/2013/V
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Macieja Kaspra
nr 00293/12/12.03.2013 r.
23.04.2013
1007/2013/V
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Agnieszkę Biskupską
Szantykę
nr 00294/12/12.03.2013 r.
23.04.2013
1008/2013/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych
GABINET WETERYNARYJNY LEK.
WET. JAROSŁAW WOŹNIAK
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY LEK.
WET. JAROSŁAW WOŹNIAK
64-704 Romanowo Górne 125 A
pod numerem ewidencyjnym 765.
numer księgi 12/1/1008/2013/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 23.04.2013 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- adres siedziby zakładu – 64-704
Romanowo Górne 125 A
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Jarosław Woźniak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
23.04.2013
1009/2013/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu do rejestru
23.04.2013
zakładów leczniczych
GABINET WETERYNARYJNY LEK.
WET. JAROSŁAW WOŹNIAK
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY LEK.
WET. JAROSŁAW WOŹNIAK
64-704 Romanowo Górne 125 A
pod numerem ewidencyjnym 765.
numer księgi 12/1/1008/2013/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 23.04.2013 r.
- rodzaj zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- adres siedziby zakładu – 64-704
Romanowo Górne 125 A
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Jarosław Woźniak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
1010/2013/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych
MARTA ABRAM - JUSIK
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY „RYŚ”
LEK. WET. MARTA ABRAM - JUSIK
62-100 Wągrowiec, ul. Pocztowa
10/6
pod numerem ewidencyjnym 767.
numer księgi 12/1/1010/2013/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 23.04.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 62-100
Wągrowiec, ul. Pocztowa 10/6
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Marta Abram - Jusik
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
23.04.2013
1011/2013/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych
Dominika Ludwiczak
(podmiot prowadzący zakład)
23.04.2013
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „Gaja”
Dominika Ludwiczak
62-040 Puszczykowo, ul. Reymonta 8
pod numerem ewidencyjnym 768.
numer księgi 12/1/1011/2013/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 23.04.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 62-040
Puszczykowo, ul. Reymonta 8
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Dominika Ludwiczak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
1012/2013/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych
Ins – Vet lek. wet. Maciej Owczarek
(podmiot prowadzący zakład)
23.04.2013
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Ins – Vet lek. wet. Maciej Owczarek
62-872 Godziesze Małe, Saczyn 71
GABINET WETERYNARYJNY p.n. Ins –
Vet lek. wet. Maciej Owczarek
pod numerem ewidencyjnym 769.
numer księgi 12/1/1012/2013/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 23.04.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 62-872
Godziesze Małe, Saczyn 71
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Maciej Owczarek
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
1013/2013/V/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych
lek. wet. Jarosław Węgrzyn
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
64-510 Wronki, ul. Brzoskwiniowa
1/2
pod numerem ewidencyjnym 770.
numer księgi 12/1/1013/2013/V/Rej. ZLZ
23.04.2013
- data rejestracji zakładu 23.04.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 64-510
Wronki, ul. Brzoskwiniowa 1/2
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Jarosław Węgrzyn
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
1014/2013/V/Rej. ZLZ
1015/2013/V
w sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych
Artur Wideł
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne Artur Wideł
64-111 Lipno, ul. Słoneczna 21
pod numerem ewidencyjnym 771.
numer księgi 12/1/1014/2013/V/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 23.04.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 64-111
Lipno, ul. Słoneczna 21
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Artur Wideł
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
w sprawie rozpoznania protestu
przeciwko ważności wyborów
przeprowadzonych w dniu
04.04.2013 r. na rejonowym
zebraniu wyborczym.
23.04.2013
23.04.2013
Stanowisko Rady Wielkopolskiej izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 2013 r. wyrażające
niepokój z powodu poczynań
Głównego Inspektoratu Weterynarii
w zakresie nadzoru nad
bezpieczeństwem żywności.
VI KADENCJA
1/2013/VI/W
w sprawie ustalenia liczby
wiceprezesów Rady VI kadencji
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
16.05.2013
2/2013/VI/W
2/2013/VI/W
3/2013/VI/W
4/2013/VI/W
5/2013/VI/W
6/2013/VI/W
7/2013/VI/W
8/2013/VI/W
1/2013/VI
2/2013/VI
3/2013/VI
4/2013/VI
w sprawie wyboru wiceprezesów
Rady VI kadencji Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
w sprawie wyboru sekretarza Rady
VI kadencji Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
w sprawie wyboru sekretarza Rady
VI kadencji Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
w sprawie wyboru skarbnika Rady
VI kadencji Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
w sprawie wyboru członków
Prezydium Rady VI kadencji
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
w sprawie powołania Komisji Rady
VI kadencji Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
w sprawie powołania Komisji ds.
Socjalnych Rady VI kadencji
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu oraz
wyboru przewodniczącego i
członków Komisji
w sprawie powołania Zespołu ds.
Biuletynu Informacyjnego
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu oraz
wyboru członków zespołu
w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej do przeprowadzenia
wyborów wiceprezesów , sekretarza
i członków Prezydium Rady
Wielkopolskiej Izby L-W
w sprawie wyboru Redakcji
Biuletynu Informacyjnego
Wielkopolskiej Izby L-W
Upoważnienia do składania w
imieniu Rady Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej podpisów
umożliwiających dysponowanie
środkami na rachunku bankowym
tut. Izby.
W sprawie powołania i wyboru
członków Komisji Inwentaryzacyjnej
16.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
5/2013/VI
6/2013/VI
Rady VI kadencji Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu.
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Annie Zofii Taterce
Nr 65537
.
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Annie Irenie Michalskiej
Nr 65538
16.05.2013
16.05.2013
7/2013/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Michałowi Reszce
Nr 65539
16.05.2013
8/2013/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Sylwii Burze
Nr 65540
16.05.2013
9/2013/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Łukaszowi
Łukaszczykowi
Nr 65541
16.05.2013
10/2013/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Pawłowi Markowi
Czubakowi
Nr 65542
16.05.2013
11/2013/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Ewie Małgorzacie
Kautz
Nr 65543
16.05.2013
12/2013/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby
Lek. wet. Dorota Olejniczak – Wróbel
Nr prawa wykonywania zawodu
45105 – wydane przez KujawskoPomorską Izbę L-W
Dotychczasowy członek Śląskiej Izby
L-W
16.05.2013
13/2013/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby
Lek. wet. Karolina Maria Sobczuk
Nr prawa wykonywania zawodu
60351
Dotychczasowy członek Lubelskiej
Izby L-W
16.05.2013
14/2013/VI
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lek. wet. Maciej Gronowski
Nr prawa wykonywania zawodu
65439
Przeniesienie do
Zachodniopomorskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
16.05.2013
15/2013/VI
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lek. wet. Tomasz Brym
Nr prawa wykonywania zawodu
55565
Przeniesienie do Warszawskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
16.05.2013
16/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Karolina Urbańska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
CALISIAVET LEK. WET. KAROLINA
URBAŃSKA
16.05.2013
62-800 Kalisz, Os. Wojciechowskiego
5
pod numerem ewidencyjnym 772.
numer księgi - 12/1/16/2013/VI/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 16.05.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 62-800
Kalisz, Os. Wojciechowskiego 5
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Karolina Urbańska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
17/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
CANIFEL VET s.c. DOROTA WIRSKA,
MARTA PRZYBYSZ
(podmiot prowadzący zakład)
16.05.2013
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
CANIFEL PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
62-051 Wiry, ul. Laskowska 72 A
pod numerem ewidencyjnym 773.
numer księgi - 12/2/17/2013/VI/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 16.05.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 62-051
Wiry, ul. Laskowska 72 A
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Dorota Wirska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
18/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Mieczysław Fórmaniak
(podmiot prowadzący zakład)
LABORATORIUM WETERYNARYJNE
p.n.
WETERYNARYJNE LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE
MACRO LAB MIECZYSŁAW
FÓRMANIAK
62-300 Września, ul. I.
Paderewskiego 62
pod numerem ewidencyjnym 774.
numer księgi - 12/5/17/2013/VI/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 16.05.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 62-300
Września, ul. I. Paderewskiego 62
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Dariusz Nowaczyk
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
- liczba pracowników personelu
pomocniczego - 1
16.05.2013
19/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
16.05.2013
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRAKTYKA WETERYNARYJNA Prima
Vet s.c. Beata Boczarska – Sewiło,
Monika Czupryńska
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
PRAKTYKA WETERYNARYJNA Prima
Vet s.c. Beata Boczarska – Sewiło,
Monika Czupryńska
63-100 Śrem, ul. Piłsudskiego 8
pod numerem ewidencyjnym 775.
numer księgi - 12/1/19/2013/VI/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 16.05.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 63-100
Śrem, ul. Piłsudskiego 8
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Beata Boczarska - Sewiło
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
20/2013/VI
21/2013/VI/Rej. ZLZ
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Mariuszowi Markowi Horyzie
Nr 65544
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący – „GROVET”
Usługi Weterynaryjne Łukasz
Odważny, Tadeusz Odważny
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„GROVET” Usługi Weterynaryjne
Łukasz Odważny, Tadeusz Odważny
62-066 Granowo, ul. Michała
Drzymały 1
pod Nr Ew.271, Nr księgi:
12/1/290/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Podmiot prowadzący: Usługi
Weterynaryjne - Łukasz Odważny,
ul. Michała Drzymały 1, 62-066
Granowo, Tel. 501 144 262 /
[email protected]
Nazwa zakładu weterynaryjnego dla
zwierząt: Gabinet Weterynaryjny,
usługi weterynaryjne – Łukasz
Odważny
16.05.2013
16.05.2013
22/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Doroty Wirskiej
nr 00296/12/16.05.2013 r.
16.05.2013
23/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Marty Przybysz
nr 00297/12/16.05.2013 r.
16.05.2013
24/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Marka Mencla
nr 00298/12/16.05.2013 r.
16.05.2013
25/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Dominiki Rakieć
nr 00299/12/16.05.2013 r.
16.05.2013
26/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Adama Hauke
nr 00300/12/16.05.2013 r.
16.05.2013
27/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
16.05.2013
lek. wet. Macieja Góralczyka
nr 00301/12/16.05.2013 r.
28/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Jakuba Alamy
nr 00302/12/16.05.2013 r.
16.05.2013
29/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Jarosława Janiaka
nr 00303/12/16.05.2013 r.
16.05.2013
30/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Moniki Czupryńskiej
nr 00304/12/16.05.2013 r.
16.05.2013
31/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Beaty Boczarskiej - Sewiło
nr 00305/12/16.05.2013 r.
16.05.2013
32/2013/VI
w sprawie wpisu lekarza weterynarii 16.05.2013
Magdaleny Gracz do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
Prawo wy. Zawodu 80639
Dotychczasowy członek Śląskiej Izby
L-W
w sprawie odmowy wpisu zakładu do 16.05.2013
rejestru zakładów leczniczych dla
zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
JAROSŁAW MATUSZEWSKI
33/2013/VI/Rej. ZLZ
34/2013/VI/Rej. ZLZ
35/2013/VI
w sprawie odmowy wpisu zakładu do 16.05.2013
rejestru zakładów leczniczych dla
zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA LEK. WET. PAWEŁ
MENDYK
w sprawie przyznania prawa
18.06.2013
wykonywania zawodu
lek. wet. Monice Trojan
nr 65545
36/2013/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Annie Klaudii Baraniak
nr 65546
18.06.2013
37/2013/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Agacie Kilanowskiej
nr 65547
18.06.2013
38/2013/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Zuzannie Marii Zyber
nr 65548
18.06.2013
39/2013/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Marcie Izabeli Biderman
nr 65549
18.06.2013
40/2013/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Agacie Kowalskiej
nr 65550
18.06.2013
41/2013/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Elżbiecie Barczak
nr 65551
18.06.2013
42/2013/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Karolinie Sklorz Mencel
nr 65552
18.06.2013
43/2013/VI
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
18.06.2013
lek. wet. Andrzeja Kapturskiego
prawo wyk. zawodu nr 45240
Dotychczasowy członek KujawskoPomorskiej Izby L-W
44/2013/VI
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
lek. wet. Dariusza Pawlaka
prawo wyk. zawodu nr 25024
Dotychczasowy członek KujawskoPomorskiej Izby L-W
18.06.2013
45/2013/VI
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Agnieszki Sroki
prawo wyk. zawodu nr 40115
przeniesienie do Lubuskiej Izby L-W
18.06.2013
46/2013/VI
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Jadwigi Bąkowskiej
prawo wyk. zawodu nr 65359
przeniesienie do Dolnośląskiej Izby LW
18.06.2013
47/2013/VI
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Anny Kozłowskiej
prawo wyk. zawodu nr 65092
przeniesienie do Warszawskiej Izby
L-W
18.06.2013
48/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Andrzej Giertych
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne Andrzej
Giertych
63-200 Potarzyna, ul. Wyzwolenia
64
pod numerem ewidencyjnym 776.
18.06.2013
- numer księgi 12/1/48/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 18.06.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 63-200
Potarzyna, ul. Wyzwolenia 64
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Andrzej Giertych
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
49/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
18.06.2013
Dorota Olejniczak - Wróbel
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „4 ŁAPY”
Dorota Olejniczak - Wróbel
63-700 Krotoszyn, ul. Bolewskiego
40
pod numerem ewidencyjnym 777.
numer księgi - 12/1/49/2013/VI/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 18.06.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 63-700
Krotoszyn, ul. Bolewskiego 40
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Dorota Olejniczak Wróbel
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
50/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Marcin Konieczny
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY MARCIN
KONIECZNY
60-687 Poznań, Os. Stefana Batorego
82 N/6
pod numerem ewidencyjnym 778.
numer księgi 12/1/50/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 18.06.2013 r.
18.06.2013
- adres siedziby zakładu – 60-687
Poznań, Os. Stefana Batorego 82 N/6
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Marcin Konieczny
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
51/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kwiryna Borowicz - Ostrowska
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny BO-VET lek.
med. Wet. Kwiryna Borowicz –
Ostrowska
63-041 Chocicza, ul. Parkowa 1
pod numerem ewidencyjnym 779.
numer księgi - 12/1/51/2013/VI/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 18.06.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 63-041
Chocicza, ul. Parkowa 1
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Kwiryna Borowicz Ostrowska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
18.06.2013
52/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Andrzej Kapturski
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny AMICUS
Andrzej Kapturski
62-240 Trzemeszno, ul. Adama
Mickiewicza 2
pod numerem ewidencyjnym 780.
numer księgi - 12/1/52/2013/VI/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 18.06.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 62-240
Trzemeszno, ul. Adama Mickiewicza
2
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Andrzej Kapturski
18.06.2013
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
53/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
FAMAWET SERWIS Sławomir
Frankowski
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY LEK.
WET. SŁAWOMIR FRANKOWSKI
63-500 Ostrzeszów, Ostrzeszów –
Pustkowie 91
pod numerem ewidencyjnym 781.
numer księgi - 12/1/53/2013/VI/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 18.06.2013 r.
- adres siedziby zakładu –63-500
Ostrzeszów, Ostrzeszów – Pustkowie
91
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Sławomir Frankowski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
18.06.2013
54/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
JAROSŁAW MATUSZEWSKI
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY ALF
64-915 Jastrowie, ul. Kilińszczaków
30
pod numerem ewidencyjnym 782.
numer księgi - 12/1/54/2013/VI/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 18.06.2013 r.
- adres siedziby zakładu – Przy Parku
Drobiarskim
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Magdalena Gracz
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
- liczba pracowników – personelu
pomocniczego – 1
18.06.2013
55/2013/VI/Rej. ZLZ
o odmowie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA LEK. WET. PAWEŁ
MENDYK
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA
LEK. WET. PAWEŁ MENDYK
64-915 Jastrowie, ul. Słowackiego 15
B
18.06.2013
56/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
18.06.2013
PAWEŁ JAKUBAS
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
CENTRUM ZDROWIA MAŁYCH
ZWIERZĄT
64-510 Wronki, ul. Poznańska 63
pod numerem ewidencyjnym 784.
numer księgi - 12/1/56/2013/VI/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 18.06.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 64-510
Wronki, ul. Poznańska 63
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Magdalena Kuczyńska Jakubas
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 3
- liczba pracowników – personelu
pomocniczego – 1
57/2013/VI/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik: lek. wet. Damian Nowak
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
18.06.2013
p.n.
SALVET GABINET WETERYNARYJNY
DAMIAN NOWAK I JAKUB
KOZŁOWSKI
61-631 Poznań, ul. Starołęcka 45
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
58/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
18.06.2013
Podmiot prowadzący i kierownik
– lek. wet. Maciej Kasper
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
podmiotu prowadzącego zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
64-330 Opalenica, ul. Wyzwolenia
80 a
pod Nr Ew. 764, Nr księgi:
12/1/964/2013/V/Rej. ZL Z
Treść zmian:
Adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: ul. Dworcowa 2 a, 64-300
Opalenica
59/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Karoliny Urbańskiej
nr 00306/12/18.06.2013 r.
18.06.2013
60/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Bogusławy Patrzykont
nr 00307/12/18.06.2013 r.
18.06.2013
61/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
18.06.2013
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Macieja Kaspera
nr 00308/12/18.06.2013 r.
62/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Anny Kapturskiej
nr 00309/12/18.06.2013 r.
18.06.2013
63/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Andrzeja Kapturskiego
nr 00310/12/18.06.2013 r.
18.06.2013
64/2013/VI
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
Mariuszowi Gajowemu
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
Edwardowi Hierowskiemu
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
Kindze Brzeźniak - Krysiak
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
18.06.2013
65/2013/VI
66/2013/VI
67/2013/VI/Rej. ZLZ
Kierownik: lek. wet. Jarosław
Wilczyński
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
LABORATORIUM WETERYNARYJNE
p.n.
WETERYNARYJNE LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE LAB-VET Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne, ul.
Okrężna 8
pod Nr Ew. 572 , Nr księgi:
12/5/842/2007/IV/REJ. ZLZ,
Treść zmian:
Nazwa zakładu:
WETERYNARYJNE LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE LAB-VET Sp. z o.o.
18.06.2013
18.06.2013
18.06.2013
WETERYNARYJNE LABORATORIUM
DIAGNOSTYCZNE LAB-VET Sp. z o.o.
– Pracownia Badań Środków
Spożywczych, Pasz oraz Diagnostyki
Molekularnej
Adres zakładu:
62-080 Tarnowo Podgórne, ul.
Okrężna 8
61-002 Suchy Las, Złotniki, ul.
Krzemowa 1
68/2013/VI
69/2013/VI
70/2013/VI
71/2013/VI
72/2013/VI
73/2013/VI
74/2013/VI
75/2013/VI
76/2013/VI
77/2013/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Michałowi Bekerowi
nr 65552
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Annie Teresie Glabas - Gruszce
nr 65553
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Michałowi Gnusowi
nr 65554
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Mateuszowi Sekule
nr 65555
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Kamili Bartłomiejczak
nr 65556
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Przemysławowi Przybylskiemu
nr 65557
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Karolinie Agnieszce Gutowskiej
nr 65558
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Anecie Katarzynie Ziemniak
nr 65559
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Annie Katarzynie Szczepaniak
nr 65560
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Łukaszowi Słodzińskiemu
nr 65561
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
78/2013/VI
79/2013/VI
80/2013/VI
81/2013/VI
82/2013/VI
83/2013/VI
84/2013/VI
85/2013/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Dmytro Radchenko
nr 65562
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Dariusza Tomasza Chomiaka do
rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
nr prawa wyk. zawodu 75006
Dotychczasowy członek Lubuskiej
Izby L-W
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Michała Tadeusza Górki do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
nr prawa wyk. zawodu 45207
Dotychczasowy członek KujawskoPomorskiej Izby L-W
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Agaty Bobowskiej do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
nr prawa wyk. zawodu 85957
Dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby L-W
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Łukasza Burety do rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
nr prawa wyk. zawodu 40379
Dotychczasowy członek KaszubskoPomorskiej Izby L-W
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Agaty Bobowskiej do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
nr prawa wyk. zawodu 85957
Dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby L-W
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Joanny Żytkiewicz do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
nr prawa wyk. zawodu 85458
Dotychczasowy członek Dolnośląskiej
Izby L-W
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Agnieszki Senftleben do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
nr prawa wyk. zawodu 65173
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
86/2013/VI
87/2013/VI
88/2013/VI
89/2013/VI
90/2013/VI
91/2013/VI
92/2013/VI
93/2013/VI/Rej. ZLZ
Dotychczasowy członek
Wielkopolskiej Izby L-W
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Katarzyny Ciężarek z
rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
nr prawa wyk. zawodu 65429
Przeniesienie do Małopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Zuzanny Sroki z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
nr prawa wyk. zawodu 65518
Zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Radosława Kędzierskiego
z rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
nr prawa wyk. zawodu 06210
Zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie posiadania przez lekarza
weterynarii Krzysztofa
Koralewskiego statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego.
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Ireneusza
Lewandowskiego z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
nr prawa wyk. zawodu 06585
Utrata prawa wykonywania zawodu
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Jarosława Przybylskiego
z rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
nr prawa wyk. zawodu 06699
Utrata prawa wykonywania zawodu
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Bartosza Koniecznego z
rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
nr prawa wyk. zawodu 65035
Utrata prawa wykonywania zawodu
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Bo-Vet Jarosław Mendrek
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
BO – VET JAROSŁAW MENDREK
63-810 Bruczków 17
pod numerem ewidencyjnym 783.
numer księgi - 12/1/93/2013/VI/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 31.07.2013 r.
- adres siedziby zakładu –63-810
Bruczków 17
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Jarosław Mendrek
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
94/2013/VI
95/2013/VI
96/2013/VI
96A/2013/VI
97/2013/VI/Rej. ZLZ
98/2013/VI/Rej. ZLZ
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet. Lidii
Latuszek.
W sprawie skreślenia z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej zmarłego
lek. wet. Jarosława Jaruzela.
W sprawie
W sprawie odmowy umorzenia
zaległych składek członkowskich lek.
wet. Daniela Sikory.
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
DR EDYTA PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
(podmiot prowadzący zakład)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
DR EDYTA - PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
62-081 Przeźmierowo, ul. Brzozowa
17
pod numerem ewidencyjnym 785.
numer księgi 12/2/97/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 31.07.2013 r.
- rodzaj zakładu –PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Edyta Karakliumis
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
O wpisie zakładu do ewidencji
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
99/2013/VI/Rej. ZLZ
100/2013/VI/Rej. ZLZ
zakładów leczniczych dla zwierząt
Michał Kołodziej
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Michał
Kołodziej
63-520 Grabów n. Prosną, ul.
Kolejowa 30
pod numerem ewidencyjnym 786.
numer księgi - 12/1/98/2013/VI/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 31.07.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 63-520
Grabów n. Prosną, ul. Kolejowa 30
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Michał Kołodziej
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA LEK. WET. PAWEŁ
MENDYK
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA LEK. WET. PAWEŁ
MENDYK
64-915 Jastrowie, ul. Słowackiego 15
B
pod numerem ewidencyjnym 787.
numer księgi - 12/1/99/2013/VI/Rej.
ZLZ
- data rejestracji zakładu 31.07.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 64-915
Jastrowie, ul. Słowackiego 15 B
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Piotr Sobczuk
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 3
- liczba pracowników personelu
pomocniczego – 1
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
PAWEŁ WASIAK
(podmiot prowadzący zakład)
31.07.2013
31.07.2013
101/2013/VI/Rej. ZLZ
102/2013/VI/Rej. ZLZ
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne lek. wet.
Paweł Wasiak
63-450 Sobótka 76
pod numerem ewidencyjnym 788.
numer księgi 12/1/100/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 31.07.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 63-450
Sobótka 76
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Paweł Wasiak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba pracowników personelu
pomocniczego – 1
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
MICHAŁ GÓRKA
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Michał
Górka
77-424 Zakrzewo, ul. E.J.
Osmańczyka 17
pod numerem ewidencyjnym 789.
numer księgi 12/1/101/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 31.07.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 77-424
Zakrzewo, ul. E.J. Osmańczyka 17
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Michał Górka
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
kierownik – lek. wet. Jerzy Porwit
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
PRYWATNY ZAKŁAD LECZNICZY DLA
ZWIERZĄT
LEK. WET. JERZY PORWIT
63-140 Dolsk, ul. Kościańska 14
31.07.2013
31.07.2013
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
pod Nr Ew. 24 , Nr księgi:
12/1/133/2004/III/Rej. ZL Z
Treść zmian:
Adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: 63-140 Dolsk, ul. Lipowa
19
103/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
kierownik – dr n. wet. Marian
Porowski
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
62-010 Pobiedziska, ul. Kaczyńska
26/3
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
pod Nr Ew. 64 , Nr księgi:
12/1/187/2005/III/ Rej. ZLZ ,
Treść zmian:
Adres zakładu: 62-010 Pobiedziska,
ul. T. Kościuszki 1
Nazwy własnej zakładu: Usługi
Weterynaryjne „ ANIMAL” dr n. wet.
Marian Porowski
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii – 4,
Liczba pracowników personelu
pomocniczego - 5
31.07.2013
104/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący – ROBERT
WĄSIATYCZ PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „WĄSIATYCZ”
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„WĄSIATYCZ”
61-689 Poznań, ul. Księcia Mieszka I
18
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
31.07.2013
pod Nr Ew. 588 , Nr księgi:
12/2/919/2007/IV/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
Kierownik zakładu : lek. wet.
Agnieszka Lisiecka
Liczba pracowników personelu
pomocniczego - 11
105/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący – Bartosz
Szarata
Kierownik – Maria Szarata
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
PRZEŚWIT
60-655 Poznań, ul. Prześwit 11
pod Nr Ew. 683, Nr księgi:
12/1/467/2011/V/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
Podmiot prowadzący zakład : Surgiwet Roman Sieredzki
Nazwa zakładu: Gabinet
Weterynaryjny Surgi-wet
Kierownik zakładu : lek. wet. Roman
Sieredzki
31.07.2013
106/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik: lek. wet. Władysław
Napierała
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
FEBRIS” PRZYCHODNIA DLA
ZWIERZĄT S.C.
64-330 Opalenica, ul. Zamkowa 5
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
pod Nr Ew. 84 , Nr księgi:
12/2/344/2011/V/REJ.ZLZ,
Treść zmian:
Nazwa zakładu „ FEBRIS”
Przychodnia dla Zwierząt Wł.
31.07.2013
Napierała, B. Napierała, M. Budzyk
Spółka Jawna
Podmiot prowadzący : „ FEBRIS”
Przychodnia dla Zwierząt Wł.
Napierała, B. Napierała, M. Budzyk
Spółka Jawna
Liczba pracowników personelu
pomocniczego : 2
107/2013/VI/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący:
lek. wet. Piotr Borowski
31.07.2013
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
podmiotu prowadzącego zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
62-002 Suchy Las, ul. Strażacka 10
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
Nr Ew. 17,
nr księgi 12/1/126/2004/III/Rej. ZLZ,
z dniem 25 lipca 2013 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
108/2013/VI
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Piotra Borowskiego
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
31.07.2013
109/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Doroty Ostrowskiej
pod nr 00311/12/31.07.2013 r.
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Magdaleny Kuczyńskiej Jakubas
pod nr 00312/12/31.07.2013 r.
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
31.07.2013
110/2013/VI
111/2013/VI
31.07.2013
31.07.2013
112/2013/VI
113/2013/VI
114/2013/VI
115/2013/VI
116/2013/VI
117/2013/VI
118/2013/VI
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Mateusza Szymanka pod
nr 00313/12/31.07.2013 r.
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Dorotę Olejniczak
pod nr 00314/12/31.07.2013 r.
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Pawła Rybeńskiego
pod nr 00315/12/31.07.2013 r.
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Marcina Koniecznego
pod nr 00316/12/31.07.2013 r.
w sprawie odmowy wydawania przez
Wielkopolską Izbę LekarskoWeterynaryjną zaświadczeń,
wypisów z ewidencji, jak również
sprzedaży druków paszportów
upoważnionym lekarzom weterynarii
zalegającym z opłacaniem składek
członkowskich na rzecz tut. Izby.
w sprawie zmiany Uchwały z dnia 6
października 2005 r. Nr 150/2005/IV
w sprawie obciążania kandydatów
na członków tut. Izby LekarskoWeterynaryjnej kosztami wpisu do
Wielkopolskiej Izby LeklarskoWeterynaryjnej.
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Michałowi Januszowi Wolińskiemu
Nr 65563
W sprawie przyznania prawa
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
13.09.2013
13.09.2013
119/2013/VI
120/2013/VI/Rej. ZLZ
wykonywania zawodu lek. wet.
Bartoszowi Janowi Koniecznemu
Nr 65035
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Pawła Tadeusza Wróbla do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby
Nr 45106
Dotychczasowy członek KujawskoPomorskiej Izby L-W
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik: lek. wet. Albert Jarocki
Podmiot prowadzący: Agro-Vet
Serwis Elżbieta Jażdżewska
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
13.09.2013
13.09.2013
podmiotu prowadzącego zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Agro-Vet Serwis Elżbieta Jażdżewska
64-700 Czarnków Pl. Wolności 17
Pod Nr Ew. 646 , Nr księgi:
12/1/228/2010/V/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
Podmiot prowadzący : Agro-Vet
Service Bartosz Jażdżewski
Właściciel zakładu: Bartosz
Jażdżewski
Nazwa własna zakładu: Agro-Vet
Service
Kierownik zakładu: lek. wet. Paweł
Kowalski
121/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik: lek. wet. Magdalena
Gracz
Podmiot prowadzący:
GABINET WETERYNARYJNY
JAROSŁAW MATUSZEWSKI
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY ALF
64-915 Jastrowie, ul. Kilińszczaków
30
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
pod Nr Ew. 782 , Nr księgi:
12/1/54/2013/VI/Rej. ZLZ
13.09.2013
Treść zmian:
Kierownik zakładu: lek. wet. Dariusz
Hamerliński
122/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel: lek. wet.
Paweł Wróbel
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY PAWEŁ
WRÓBEL
62-200 Gniezno, Os. Łokietka 25 a
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
pod Nr Ew. 656 , Nr księgi:
12/1/295/2010/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Adres zakładu leczniczego: ul.
Bolewskiego 40, 63-700 Krotoszyn
13.09.2013
123/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący:
lek. wet. Ewelina Przyłucka, ul.
Podgórna 22,62-085 Skoki
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY „EWET”
pod Nr Ew. 669 , Nr księgi:
12/1/351/2011/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Kierownik zakładu leczniczego: lek.
wet. Aleksandra Pawlak
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 2
Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 1
13.09.2013
124/2013/VI
wpisu do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek
w celu określenia miana przeciwciał
w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
13.09.2013
lek. wet. Krzysztofa Matysiaka
nr 00317/12/13.09.2013 r.
125/2013/VI
wpisu do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek
w celu określenia miana przeciwciał
w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Romana Sieredzkiego
nr 00318/12/13.09.2013 r.
13.09.2013
126/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
MATEUSZ TARAS
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY EMWET
LEK. WET. MATEUSZ TARAS
Stara Kuźnica 8, 63-505 Doruchów
pod numerem ewidencyjnym 790.
numer księgi 12/1/126/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 24.09.2013 r.
- adres siedziby zakładu – Stara
Kuźnica 8, 63-505 Doruchów
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Mateusz Taras
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
24.09.2013
127/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
EWELINA PRZYŁUCKA
24.09.2013
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY „EWET II”
EWELINA PRZYŁUCKA
ul. Parkowa 7, 62-290 Mieścisko
pod numerem ewidencyjnym 791.
numer księgi 12/1/127/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 24.09.2013 r.
- adres siedziby zakładu – ul.
Parkowa 7, 62-290 Mieścisko
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Ewelina Przyłucka
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
128/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: Park
Drobiarski Sp. z o.o.
Kierownik: lek. wet. Jan Daniszewski
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY PRZY
PARKU DROBIARSKIM
ul. Kaczorska 59, 64-810 Kaczory
pod Nr ew. 547, Nr księgi
12/1/715/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii - 5
24.09.2013
129/2013/VI
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W
- lek. wet. Aleksandry Pawlak
Prawo wyk,. zawodu nr 35027
Dotychczasowy członek Opolskiej
Izby L-W
W sprawie skreślenia z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby L-W
- lek. wet. Katarzyny Mikrut Bieleckiej
Prawo wyk,. zawodu nr 65118
Przeniesienie do Dolnośląskiej Izby LW
W sprawie skreślenia z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby L-W
- lek. wet. Tomasza Domaszewskiego
Prawo wyk,. zawodu nr 65038
Przeniesienie do Dolnośląskiej Izby LW
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Michała
Staniszewskiego statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego.
23.10.2013
W sprawie wpisu zakładu leczniczego
dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
MAŁYCH ZWIERZĄT „MEDWET” S.C.
23.10.2013
130/2013/VI
131/2013/VI
132/2013/VI
133/2013/VI/Rej. ZLZ
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Mateusz
Przygocki
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
numer ewidencyjny 792
numer księgi 12/1/133/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 23.10.2013 r.
- adres siedziby zakładu – Al.
Powstańców Wlkp. 162, 64-920 Piła
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Mateusz Przygocki
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
134/2013/VI/Rej. ZLZ
W sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY AGRI
VET SP. Z O.O.
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Robert Krzywda
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY AGRI
VET SP. Z O.O.
numer ewidencyjny 793
numer księgi 12/1/134/2013/VI/Rej. ZLZ
data rejestracji zakładu - 23.10.2013
r.
- adres siedziby zakładu – 62-070
Dopiewo, ul. Wyzwolenia 21
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Robert Krzywda
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 16
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 8
23.10.2013
135/2013/VI/Rej. ZLZ
W sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY LEK.
WET. AGATA MATUSZAK,
64-500 Szamotuły, ul. Kolarska 2A
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Agata Matuszak
GABINET WETERYNARYJNY
23.10.2013
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
numer ewidencyjny 794
- numer księgi 12/1/135/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 23.10.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 64-500
Szamotuły, ul. Kolarska 2A
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Agata Matuszak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
136/2013/VI/Rej. ZLZ
W sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
VETMEDICA LESZNO KAROLINA
BŁASIAK, PIOTR BŁASIAK, URSZULA
RATAJCZAK
SPÓŁKA CYWILNA
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Piotr Błasiak
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
VETMEDICA LESZNO S.C.
numer ewidencyjny 795.
- numer księgi 12/2/136/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 23.10.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 64-100
Leszno, ul. Zamenhofa 37
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Piotr Błasiak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 3
23.10.2013
137/2013/VI/Rej. ZLZ
W sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
MARCIN TYC
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Marcin Tyc
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
USŁUGI WETERYNARYJNE DR
CZESŁAW WŁODARCZAK LEKARZ
WETERYNARII
numer ewidencyjny 796
numer księgi 12/1/137/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu -
23.10.2013
23.10.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 63-640
Bralin, ul. Kręta 2
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Marcin Tyc
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
137/2013/VI/Rej. ZLZ
W sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
MARCIN TYC
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Marcin Tyc
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
VETMEDIC LEK. WET. MARCIN TYC
numer ewidencyjny 796
numer księgi 12/1/137/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 23.10.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 63-640
Bralin, ul. Kręta 2
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Marcin Tyc
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
23.10.2013
138/2013/VI/Rej. ZLZ
W sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
USŁUGI WETERYNARYJNE dr Czesław
Włodarczak lekarz weterynarii
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
USŁUGI WETERYNARYJNE DR
CZESŁAW WŁODARCZAK LEKARZ
WETERYNARII
Numer ewidencyjnym 797
numer księgi 12/1/138/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 23.10.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 63-840
Krobia, ul. Powstańców Wlkp. 106
- Imię i nazwisko kierownika zakładu
- dr Czesław Włodarczak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
23.10.2013
139/2013/VI/Rej. ZLZ
140/2013/VI/Rej. ZLZ
141/2013/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
Nr ew. 156, Nr księgi:
12/3/175/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.Podmiot prowadzący: Gabinet
Weterynaryjny Lipka Wielka
2.Rodzaj zakładu leczniczego:
Gabinet Weterynaryjny
3.Nazwa własna zakładu leczniczego:
Gabinet Weterynaryjny
4.Liczba pracowników lekarzy
weterynarii – 1
5.Liczba pracowników personelu
pomocniczego – 1
6.Nr księgi: 12/1/139/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
Podmiot prowadzący:
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
GEKON, ul. Ludowa 46 c, 64-920 Piła
Kierownik: lek. wet. Iwona Kistowska
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
GEKON
ul. Ludowa 46 c, 64-920 Piła
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
Nr ew. 158 Nr księgi:
12/2/177/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Podmiot prowadzący zakład:
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
GEKON, ul. Wawelska 21, 64-920
Piła,
Adres zakładu - ul. Wawelska 21, 64920 Piła.
23.10.2013
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
23.10.2013
23.10.2013
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
Podmiot prowadzący: lek. wet.
Marcin Tyc
Kierownik: lek. wet. Marcin Tyc
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
„VetMedic”
ul. Jana Pawła II 76 a, 63-620
Trzcinica
Nr ew. 561 Nr księgi:
12/1/752/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Kierownik zakładu - lek. wet.
Aldona Nowojska - Kurek
142/2013/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
Podmiot prowadzący: PRYWATNA
PRAKTYKA WETERYNARYJNA lek.
wet. Lech Przybylski
Kierownik: lek. wet. Lech Przybylski
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA
64-730 Wieleń, ul. Jaryńska 8
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
Nr księgi: 12/1/307/2005/IV/Rej.
ZLZ ,
Treść zmian:
Adres zakładu: 64-730 Wieleń, ul.
Jaryńska 14
23.10.2013
143/2013/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
Podmiot prowadzący: Kamil Olender
23.10.2013
Kierownik: lek. wet. Kamil Olender
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY Kamil
Olender
63-330 Dobrzyca, ul. Nowa 24
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
Nr ew. 639, Nr księgi:
12/1/177/2010/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Adres zakładu: 63-330 Dobrzyca, ul.
Różana 32
144/2013/VI/Rej. ZLZ
145/2013/VI/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący:
lek. wet. Tadeusz Radliński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY Lek. wet.
Tadeusz Radliński
63-620 Trzcinica, Laski – Granice 34
Nr ew. 138 Nr księgi:
12/1/157/2005/IV/Rej. ZLZ, z dniem
15 października 2013 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: Wioletta
Chałas Stercuła , 63-800 Gostyń, ul.
Wielkopolska 11
Kierownik: lek. wet. Wioletta Chałas
Stercuła
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
ul. Wielkopolska 11, 63-800 Gostyń
Nr ew. 478, Nr księgi:
12/1/543/2006/IV/Rej.
Treść zmian:
23.10.2013
23.10.2013
Podmiot prowadzący zakład:
Bartłomiej Stercuła, 63-800 Gostyń,
ul. Wielkopolska 11
Kierownik zakładu: lek. wet.
Bartłomiej Stercuła
146/2013/VI/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący:
lek. wet. Kamila Majewska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
„ANIMALS” KAMILA MAJEWSKA
23.10.2013
64-920 Piła, ul. Poznańska 139
Nr ew. 638, Nr księgi:
12/1/176/2010/V/Rej. ZLZ, z dniem
23 października 2013 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
147/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: Kamila
Majewska
Kierownik: lek. wet. Dariusz
Hamerliński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY REX
64-920 Piła, ul. Śniadeckich 94
Nr ew. 757, Nr księgi:
12/1/957/2013/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Nazwa zakładu leczniczego: Gabinet
Weterynaryjny Animals Kamila
Majewska
Kierownik zakładu leczniczego: lek.
wet. Kamila Majewska
23.10.2013
148/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
23.10.2013
AS PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
MACIEJ SKOWYRA, 64-920 Piła,
ul. Mieszka I 17
/Podmiot prowadzący/
Kierownik: lek. wet. Małgorzata
149/2013/VI/Rej. ZLZ
Wróbel
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
MACIEJ SKOWYRA
64-920 Piła, ul. Ludowa 17/1
Nr ew. 705, Nr księgi:
12/2/611/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Kierownik zakładu leczniczego: lek.
wet. Klaudia Kulczak
Liczba pracowników personelu
pomocniczego - 1
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Mieczysław Fórmaniak
/Podmiot prowadzący/
Kierownik: lek. wet. Mieczysław
Fórmaniak
23.10.2013
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Lek. wet.
Mieczysław Fórmaniak
62-300 Września, ul. Paderewskiego
62
Nr ew. 189, Nr księgi:
12/1/208/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Kierownik zakładu leczniczego: lek.
wet. Wiktor Fórmaniak
150/2013/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Dawid Wojciechowski
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Dawid
Wojciechowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY HORSE
VET DAWID WOJCIECHOWSKI
64-000 Kościan, Witkówki 14
numer ewidencyjny 798
- numer księgi 12/1/150/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 23.10.2013 r.
- Imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Dawid Wojciechowski
23.10.2013
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
151/2013/VI
wpisu lekarza weterynarii do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu:
- z dniem 23 października 2013 r.
LEK.WET. PRZEMYSŁAWA ZACHARĘ,
prawo wykonywania zawodu nr
02372, wydane przez Radę Opolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
dotychczasowego członka
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko
– Weterynaryjnej.
23.10.2013
152/2013/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. lek. wet. Bartłomieja
Stercułę,
pod nr 00319/12/23.10.2013 r.
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Piotra Błasiaka,
pod nr 00320/12/23.10.2013 r.
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Karoliny Błasiak,
pod nr 00321/12/23.10.2013 r.
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Urszuli Ratajczak,
pod nr 00323/12/23.10.2013 r.
W sprawie wpisu lekarza
weterynarii do rejestru lekarzy
23.10.2013
153/2013/VI
154/2013/VI
154A/2013/VI
155/2013/VI
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
156/2013/VI
157/2013/VI
158/2013/VI
159/2013/VI/Rej. ZLZ
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko –Weterynaryjnej
w Poznaniu:
z dniem 23 października 2013 r.
LEK.WET. HENRYKA GRELI,
prawo wykonywania zawodu nr
09182, wydane przez Radę Lubuskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
dotychczasowego członka Lubuskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.
W sprawie wpisu lekarza
weterynarii do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko –Weterynaryjnej
w Poznaniu:
z dniem 23 października 2013 r.
LEK.WET. AGNIESZKI KUŹNIAR
prawo wykonywania zawodu nr
65109, wydane przez Radę
Zachodniopomorskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej, dotychczasowego
członka Zachodniopomorskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej.
W sprawie wpisu lekarza
weterynarii do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko –Weterynaryjnej
w Poznaniu:
z dniem 23 października 2013 r.
LEK.WET. MARKA CZERNIECKIEGO,
prawo wykonywania zawodu nr
10110, wydane przez Radę
Dolnośląskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej, dotychczasowego
członka Zachodniopomorskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej.
W sprawie wpisu lekarza
weterynarii do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko –Weterynaryjnej
w Poznaniu:
z dniem 23 października 2013 r.
LEK.WET. URSZULI RATAJCZAK,
prawo wykonywania zawodu nr
20476, wydane przez Radę Łódzkiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
dotychczasowego członka Łódzkiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
W sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
Łukasz Bureta
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Łukasz Bureta
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY MALWET
89-311 Polinowo 18
numer ewidencyjny 799
- numer księgi 12/1/159/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 23.10.2013 r.
- adres siedziby zakładu – 89-311
Polinowo 18
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Łukasz Bureta
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
160/2013/VI
w sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Zbigniewa
Nowickiego statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego.
23.10.2013
161/2013/VI
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Mieczysława Majka z
rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
23.10.2013
162/2013/VI
163/2013/VI
164/2013/VI
prawo wykonywania zawodu lekarza
weterynarii numer 06350, z dniem
31 sierpnia 2013 roku, na wniosek
zainteresowanego, w związku z
zakończeniem działalności lekarsko
weterynaryjnej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
w sprawie częściowego umorzenia
zadłużenia lekarza weterynarii
Mieczysława Majka na rzecz
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej
w sprawie rozłożenia na raty
zadłużenia lekarza weterynarii
Magdaleny Regiec z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej
w sprawie odmowy zwolnienia z
opłacania składek członkowskich
weterynarii Magdaleny Regiec na
rzecz Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
165/2013/VI
166/2013/VI
167/2013/VI
168/2013/VI
169/2013/VI
170/2013/VI
171/2013/VI
172/2013/VI
173/2013/VI
174/2013/VI
Weterynaryjnej, w okresie od
października 2013 r. do kwietnia
2014 r.
w sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lek. wet.
Beacie Smoleń – Dąbrowskiej
w sprawie rozłożenia na raty (10 rat)
zadłużenia lek. wet. Macieja Dyby z
tytułu niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby L-W.
w sprawie prolongaty do dnia 5
grudnia 2013 r. zadłużenia lek. wet.
Przemysława Dudko z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby L-W.
w sprawie prolongaty do dnia 5
grudnia 2013 r. zadłużenia lek. wet.
Leszka Glapiaka z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby L-W.
w sprawie prolongaty do dnia 5
grudnia 2013 r. zadłużenia lek. wet.
Krzysztofa Balkowskiego z tytułu
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby L-W.
w sprawie prolongaty do dnia 5
grudnia 2013 r. zadłużenia lek. wet.
Piotra Płonki z tytułu niezapłaconych
składek członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby L-W.
w sprawie skreślenia lek. wet.
Janusza Świderskiego z rejestru
członków WIL-Wet. z dniem 23
października 2013 r. utrata prawa
wykonywania zawodu nr 06130
w sprawie skreślenia lek. wet.
Daniela Sikory z rejestru członków
WIL-Wet. z dniem 23 października
2013 r. utrata prawa wykonywania
zawodu nr 65450
w sprawie skreślenia lek. wet.
Michała Roszaka z rejestru członków
WIL-Wet. z dniem 23 października
2013 r. utrata prawa wykonywania
zawodu nr 06711
w sprawie skreślenia lek. wet.
Januarego Czernielewskiego z
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
175/2013/VI
176/2013/VI
177/2013/VI
178/2013/VI/Rej. ZLZ
179/2013/VI/Rej. ZLZ
180/2013/VI
rejestru członków WIL-Wet. z
dniem 23 października 2013 r.
utrata prawa wykonywania zawodu
nr 06083
w sprawie odmowy sfinansowania
przez Wielkopolska Izbę LekarskoWeterynaryjną kosztów transportu
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
udających się na zjazd założycielski
Stowarzyszenia Lekarzy Urzędowych
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Wiesława Urszula Kosmala
Nr 65564
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru członków WIL-Wet. w
Poznaniu
Dr hab. Mariusz Skowroński
Nr 03289 (wydane przez Radę
Kaszubsko-Pomorska Izby L-W, były
członek Kujawsko-Pomorskiej Izby LW
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
Usługi Lekarsko-Weterynaryjne s.c,
62-300 Września, ul. Kaliska 1,
Nr ew. 157
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik: lek. wet. Artur
Włodarczak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„W&W” Prywatna Praktyka
Weterynaryjna lek. wet. Artur
Włodarczak
63-910 Miejska Górka, ul. Ignacego
Buszy
Nr Ew. 228 , Nr księgi:
12/1/247/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 4
2.
Nr tel. zakładu: 501 707 005,
655 474 460
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
23.10.2013
05.11.2013
05.11.2013
05.11.2013
05.11.2013
05.11.2013
181/2013/VI
182/2013/VI
183/2013/VI
184/2013/VI
185/2013/VI
186/2013/VI/Rej. ZLZ
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Andrzeja Chałupniczaka –
nr 00322/12/05.11.2013 r.
W sprawie wykreślenia z rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Józefa Ziemniarskiego
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru członków WIL-Wet. w
Poznaniu
Lek. wet. Michał Palicki
Nr 43351 (wydane przez Radę
Kujawsko-Pomorska Izby L-W, były
członek Kujawsko-Pomorskiej Izby LW)
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru członków WIL-Wet. w
Poznaniu
Lek. wet. Grzegorz Dominik Janicki
Nr 10942 (wydane przez Radę
Małopolskiej Izby L-W, były członek
Podkarpackiej Izby L-W)
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru członków WIL-Wet. w
Poznaniu
Lek. wet. Ryszard Janicki
Nr 10823 (wydane przez Radę
Małopolskiej Izby L-W, były członek
Podkarpackiej Izby L-W)
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru członków WIL-Wet. w
Poznaniu
Lek. wet. Rafał Grzeliński
Nr 85283 (wydane przez Radę
Dolnośląskiej Izby L-W, były członek
Zachodniopomorskiej Izby L-W)
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Numer ewidencyjny 800
- numer księgi 12/1/186/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 11.12.2013 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
05.11.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
11.12.2013
WETERYNARYJNY SANO AGRAR
INSTITUT
- adres siedziby zakładu – 62-235
Trzemżal, Ostrowite 10
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Michał Palicki
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
187/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Numer ewidencyjny 801
- numer księgi 12/1/187/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 11.12.2013 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY AGRI VET SP. Z
O.O.
- adres siedziby zakładu – 89-300
Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 53
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Przemysław Zachara
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 6
- liczba pracowników personelu
pomocniczego – 4
11.12.2013
188/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Numer ewidencyjny 802
- numer księgi 12/1/188/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 11.12.2013 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY LEK. WET.
PRZEMYSŁAW PRZYBYLSKI
- adres siedziby zakładu – 64-730
Wieleń, ul. Jaryńska 14
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Przemysław Przybylski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
11.12.2013
189/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Numer ewidencyjny 803
- numer księgi 12/1/189/2013/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 11.12.2013 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY MICHAŁ
RATAJCZAK
- adres siedziby zakładu – 63-210
Bieździadów 18
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Michał Ratajczak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
11.12.2013
190/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik, podmiot prowadzący i
właściciel : lek. wet. Łukasz
Przybylski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
USŁUGI WETERYNARYJNE ŁUKASZ
PRZYBYLSKI
62-320 Miłosław, Chlebowo 49
Nr ew. 741 Nr księgi:
12/1/822/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Liczba pracowników personelu
pomocniczego - 1
11.12.2013
191/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący : B. Wartecki,
K.Śliwa s.c. Przychodnia
Weterynaryjna
Kierownik: lek. wet. Michał Rojek
/
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
61-313 Poznań, ul. Szczepankowo 66
Nr ew. 649 Nr księgi:
12/1/230/2010/V/Rej. ZLZ
11.12.2013
Treść zmian:
Adres siedziby zakładu: 61-306
Poznań, ul. Roślinna 3
192/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący : Aleksandra
Dobrzyńska
Kierownik: lek. wet. Aleksandra
Dobrzyńska
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
AVESPHARM
64-310 Lwówek, ul. Nowotomyska
33
Nr ew. 706 Nr księgi:
12/2/612/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 2
11.12.2013
193/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący : lek. wet.
Wiesław Węgrzyn
Kierownik: lek. wet. Jacek
Łukasiewicz
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Usługi Weterynaryjne
64-820 Szamocin, Atanazyn 32
Nr ew. 399 Nr księgi
12/1/442/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Kierownik zakładu leczniczego dla
zwierząt: lek. wet. Iga Ernst –
Rozmus
11.12.2013
194/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący :
lek. wet. Arkadiusz Błaszyk
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny JAROVET
Arkadiusz Błaszyk
ul. Żerkowska 11, 63-200 Jarocin
Nr ew. 743,
Nr księgi 12/1/824/2012/V/Rej. ZLZ,
11.12.2013
Treść zmian:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
Liczba pracowników personelu
pomocniczego – 1
195/2013/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Jarosław Przybylski
Nr 06699
11.12.2013
196/2013/VI
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Szymona Szymczaka
– nr 00324/12/11.12.2013 r.
11.12.2013
197/2013/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący :
lek. wet. Julia Wojciechowska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny KARAT Julia
Wojciechowska
64-000 Kościan, Witkówki 14
Nr ew. 609,
Nr księgi: 12/1/1094/2008/IV/Rej.
ZLZ
Treść zmian:
Adres siedziby zakładu: ul. Wolności
7/1A, 64-130 Rydzyna
11.12.2013
198/2013/VI/Rej. ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt,
Podmiot prowadzący i kierownik :
lek. wet. Witosław Miławski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Lekarz
Weterynarii Witosław Miławski
63-405 Sieroszewice, Wielowieś, ul.
Słoneczna 25 A
Nr ew. 137, Nr księgi
12/1/156/2005/IV/Rej. ZLZ ,
z dniem 11 grudnia 2013 r.
11.12.2013
199/2013/VI
W sprawie posiadania przez lek. wet.
Witosława Miławskiego statusu
lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
11.12.2013
200/2013/VI
W sprawie częściowego umorzenia
zadłużenia z tytułu niezapłaconych
składek członkowskich lek. wet.
Witosława Miławskiego (310 zł z 450
zł – pozostałe 140 zł na KIL-W)
11.12.2013
201/2013/VI
W sprawie odmowy umorzenia
zaległych składek członkowskich lek.
wet. Anny Glabas - Gruszki
11.12.2013
202/2013/VI
W sprawie podjęcia współpracy
11.12.2013
pomiędzy Wielkopolska Izbą
L:ekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu
i Wydziałem Hodowli i Biologii
Zwierząt Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
203/2013/VI
W sprawie dofinansowania działań
zgodnych z postanowieniem X
Krajowego Zjazdu Lekarzy
Weterynarii, mających na celu
stworzenie we Wrocławiu rzeźby
krasnala symbolizującego lekarza
weterynarii.
11.12.2013
Rok 2014
204/2014/VI
204/2014+/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Lek. wet. Bogdan Zieliński
Nr 02676
wydane przez Rade Opolskiej Izby LW, były członek Opolskiej Izby L-W
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Lek. wet. Bogdan Zieliński
14.01.2014
14.01.2014
205/2014/VI
206/2014/VI
207/2014/VI
208/2014/VI
Nr 02676
wydane przez Rade Opolskiej Izby LW, były członek Opolskiej Izby L-W
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii lek. wet. Stanisława
Szuberta z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Mariana Grządkę
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
Usługi lekarsko-weterynaryjne lek.
wet. Karol Andrzejewski
Numer ewidencyjny 804
- numer księgi 12/1/207/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 14.01.2014 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. Usługi
lekarsko-weterynaryjne lek. wet.
Karol Andrzejewski
- adres siedziby zakładu – 63-921
Chojno 31 B
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Karol Andrzejewski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący : EQUI VET
SERWIS KLINIKA WETERYNARYJNA
DR MED. VET. MACIEJ PRZEWOŹNY
KLINIKA WETERYNARYJNA
p.n.
EQUI VET SERWIS KLINIKA
WETERYNARYJNA DR MED. VET.
MACIEJ PRZEWOŹNY
64-320 Buk, Wygoda 6
Nr ew. 39, Nr księgi:
12/4/1146/2009/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: : EQUI VET SERWIS DR
MACIEJ PRZEWOŹNY
14.01.2014
14.01.2014
14.01.2014
14.01.2014
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 5
Liczba osób personelu
pomocniczego: 4
209/2014/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący : Vet Agro
Serwis Zenon Jażdżewski
mię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Vet Agro Serwis Sp. z o.o.
64-980 Trzcianka, ul. M.
Konopnickiej 62
Nr ew. 294 ,
Nr księgi: 12/2/28/2009/V/Rej. ZLZ ,
Treść zmian:
Kierownik zakładu leczniczego dla
zwierząt: lek. wet. Bogdan Zieliński
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
Liczba osób personelu
pomocniczego: 6
210/2014/VI
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Agri Vet Sp. z o.o.
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Przemysław
Zachara
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY AGRI VET
SP. Z O.O.
89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 53
Nr ew. 801 ,
Nr księgi: 12/1/187/2013/VI/Rej.
ZLZ
Treść zmian:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii oraz kierownik: 7 + 1
Liczba osób personelu
pomocniczego: 2
Liczba osób personelu
administracyjno-gospodarczego: 3
14.01.2014
211/2014/VI
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
14.01.2014
Agri Vet Sp. z o.o.
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Robert Krzywda
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY AGRI VET
SP. Z O.O.
62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 21
Nr ew. 793 , Nr księgi:
12/1/134/2013/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Kierownik zakładu: lek. wet. Marek
Czerniecki
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii oraz kierownik: 13 + 1
Liczba osób personelu
pomocniczego: 5
Liczba osób personelu
administracyjno-gospodarczego: 2
212/2014/VI
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący i kierownik :
lek. wet. Tomasz Pawlak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny KotVet lek.
wet. Tomasz Pawlak
62-066 Granowo, Kotowo 27,
z dniem 31 grudnia 2013 r.
14.01.2014
213/2014/VI
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.,
Gabinet Weterynaryjny
Numer ewidencyjny 805
- numer księgi 12/1/213/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 14.01.2014 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. Gabinet
Weterynaryjny
- adres siedziby zakładu – 64-100
Leszno, ul. Armii Krajowej 15
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Vyacheslav Nadtochiy
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
14.01.2014
214/2014/VI
215/2014/VI
216/2014/VI
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Bogdana Zielińskiego
Nr 00325/12/14.01.2014
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Stefana Sekulskiego
Nr 00326/12/14.01.2014
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej
14.01.2014
14.01.2014
14.01.2014
07.02.2014
217/2014/VI
218/2014/VI/Rej. ZLZ
219/2014/VI/Rej. ZLZ
W sprawie skreślenia lekarza
07.02.2014
weterynarii Karoliny Barbary Jęczeń z
rejestru członków Wielkopolskiej
Izby L-W
Nr 40277, przeniesienie do
Warszawskiej Izby L-W z dniem
23.04.2014 r.
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
07.02.2014
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: lek. wet.
Tadeusz Blumczyński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny
62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 71
Z dniem 07.02.2014 r.
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
07.02.2014
zakładów leczniczych dla zwierząt
Z dniem 07.02.2014 r.
Podmiot prowadzący: lek. wet.
Karolina Urbańska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny CALISIAVET
lek. wet. Karolina Urbańska
62-800 Kalisz, ul. Stanisława
Wojciechowskiego 5
z dniem 7 lutego 2014 r.
220/2014/VI/Rej. ZLZ
221/2014/VI/Rej. ZLZ
222/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Jan Blumczyński
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
LEK. WET. JAN BLUMCZYŃSKI
pod numerem ewidencyjnym 806.
numer księgi 12/2/220/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 07.02.2014 r.
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba pracowników personelu
pomocniczego - 2
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny GRAVET
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Krzysztof Grajek
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY GRAVET
62-400 Słupca, ul. Niepodległości 14
Nr ew. 629, Nr księgi:
12/1/64/2009/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Adres zakładu: 62-400
Słupca, ul. Gen. Sikorskiego 3D
2.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii , w tym kierownik: 1
3.
Liczba osób personelu
pomocniczego: 1
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
AGROBIOVET Karol Wierzchosławski
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Karol
Wierzchosławski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
AGROBIOVET
62-200 Gniezno, Os. Wł. Łokietka
25a/1
07.02.2014
07.02.2014
07.02.2014
223/2014/VI/Rej. ZLZ
Nr ew. 657, Nr księgi:
12/1/296/2010/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii , w tym kierownik: 3
Liczba osób personelu
pomocniczego: 3
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Bożenę Adamczak
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego od dnia 07.02.2014 r.
07.02.2014
19.02.2014
224/2014/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Macieja Kołodziejczyka do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu z dniem 19.02.2014 r.
Nr 71714
Przeniesienie z Warszawskiej Izby LW
19.02.2014
225/2014/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Pawła Krzysztofa Ciukaja do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu z dniem 19.02.2014 r.
Nr 55768
Przeniesienie z WarmińskoMazurskiej Izby L-W
19.02.2014
226/2014/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Natalii Stempniak do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu z dniem 19.02.2014 r.
Nr 85932
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LW
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Karoliny Urbańskiej z
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu z dniem
28.01.2014 r.
Nr 85932
Przeniesienie do Małopolskiej Izby LW
19.02.2014
227/2014/VI
19.02.2014
228/2014/VI
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Jacka Łukasiewicz z
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu z dniem
31.10.2014 r.
Nr 06735
Zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Michał Gnus
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
USŁUGI WETERYNARYJNE LEK. WET.
MICHAŁ GNUS
62-065 Grodzisk Wlkp., ul.
Rakoniewicka 24
pod numerem ewidencyjnym 808.
- numer księgi 12/1/229/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 19.02.2014 r.
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
19.02.2014
230/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Mariusz Witkowski
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY LEK.
WET. MARIUSZ WITKOWSKI
62-406 Lądek, ul. Słupecka 1
pod numerem ewidencyjnym 809
- numer księgi 12/1/230/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 19.02.2014 r.
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
19.02.2014
231/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Mariusz Dolata
(podmiot prowadzący zakład)
19.02.2014
229/2014/VI/Rej. ZLZ
19.02.2014
Kierownik: lek. wet. Mariusz Dolata
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Specjalistyczny Gabinet
Weterynaryjny
Trzody Chlewnej i Drobiu lek. wet.
Mariusz Dolata
63-421 Przygodzice, ul. Wrocławska
38 a
pod Nr ew. 738, Nr księgi:
12/1/819/2012/V/Rej. ZLZTreść
zmian:
Nazwa zakładu: Specjalistyczny
Gabinet Weterynaryjny lek. wet.
Mariusz Dolata
Adres zakładu: 63-421 Przygodzice,
ul. Wrocławska 56a
232/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Przychodnia dla zwierząt Wypychowski
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Agnieszka
Wypychowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. GABINET WETERYNARYJNY
62-511 Kramsk, ul. Wojska Polskiego
9
Nr ew. 718, Nr księgi:
12/1/669/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.Kierownik zakładu: lek. wet.
Mateusz Sekula
19.02.2014
233/2014/VI
W sprawie terminu XVIII Zjazdu
Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej
Izby L-W – 12.04.2014 r., godz.
10,00.
19.02.2014
234/2014/VI
W sprawie wyłonienia kandydatów
do odznaczenia honorową odznaką
Krajowe Izby L-W – Zasłużony dla
Samorządu Lekarzy Weterynarii
MERITUS:
Lek. wet. Lesława Szabłońskiego
Dr n. wet. Piotra Kwiecińskiego
19.02.2014
235/2014/VI
W sprawie objęcia rekomendacją
przez Wielkopolską Izbę L-W
Technikum Weterynaryjnego we
19.02.2014
Wrześni.
236/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Marcin Chałas
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„LUPUS” GABINET WETERYNARYJNY
Marcin Chałas
63-800 Gostyń, ul. Wielkopolska 11
pod numerem ewidencyjnym 811.
- numer księgi 12/1/236/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 19.02.2014 r.
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
19.02.2014
237/2014/VI
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
Lek. wet. Marcina Chałas
Nr 00327/12/19.02.2014
19.02.2014
238/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny A.MOSKAL,
R.MOSKAL S.C.
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY ROBERT
MOSKAL
64-200 Wolsztyn, ul. Gajewskich 2
pod numerem ewidencyjnym 812
- numer księgi 12/1/238/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 19.02.2014 r.
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 3
- liczba osób personelu
pomocniczego - 1
19.02.2014
239/2014/VI
W sprawie przyznania medalu
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu
„AMICUS VETERINARIAE”:
Lek. wet. Andrzej Moskal
Lek. wet. Wacław Ossowski
Lek. wet. Tadeusz Perskiewicz
Europoseł Andrzej Grzyb
19.02.2014
240/2014/VI
W sprawie powołania zespołu do
zakupu nowej siedziby Izby w
składzie:
lek. wet. Maciej Gogulski, lek. wet.
Władysław Napierała, lek. wet.
Paweł Jaśkiewicz, lek. wet. Tomasz
Porwan
19.02.2014
241/2014/VI
W sprawie dofinansowania
organizacji IV Mistrzostw Polski
Lekarzy Weterynarii w Półmaratonie
(700 zł).
19.02.2014
243/2014/VI
W sprawie wyłonienia kandydata do
Honorowej Nagrody Chirona
Prof. dr hab. Jędrzeja Jaśkowskiego
prof. zw.
19.02.2014
244/2014/VI
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Anny Tomalak, nr 65255,
z rejestru członków Wielkopolskiej
Izby L-W z dniem 19.02.2014 r.
Zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej
19.02.2014
245/2014/VI
W sprawie skreślenia zmarłego
lekarza weterynarii Agnieszki
Wypychowskiej, nr 55189, z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby L-W z
dniem 18.01.2014 r.
19.02.2014
246/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej
AGRIFARM Sp. zo.o.
19.02.2014
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
AGRIFARM
64-810 Kaczory, Śmiłowo, ul. Pilska
36
pod numerem ewidencyjnym 807.
- numer księgi 12/1/246/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 19.02.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Agnieszka Kuźniar
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 3
- liczba pracowników personelu
pomocniczego - 3
07.03.2014
247/2014
248/2014/VI
249/2014/VI
250/2014/VI
251/2014/VI
252/2014/VI
o wpisie lekarza weterynarii
Katarzyny Kriebus do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dniem 7 marca 2014 r., nr 85477,
przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LW
o wpisie lekarza weterynarii
Katarzyny Kondziołki do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dniem 7 marca 2014 r., nr 60780,
przeniesienie z Lubelskiej Izby L-W
o skreśleniu lekarza weterynarii
Leszka Bobka z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu z dniem
12 lutego2014 r., nr 06880,
przeniesienie do Lubuskiej Izby L-W
o skreśleniu lekarza weterynarii
Michała Nowaczyka z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu
z dniem 04 lutego2014 r., nr 85558,
przeniesienie do
Zachodniopomorskiej Izby L-W
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu i wpisu
lekarza weterynarii Wiktora
Szymczaka do rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu z dniem
07 marca, nr pwz 65565,
W sprawie przyznania prawa
07.03.2014
07.03.2014
07.03.2014
07.03.2014
07.03.2014
07.03.2014
253/2014/VI/Rej. ZLZ
wykonywania zawodu i wpisu
lekarza weterynarii Serhat Torun do
rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu z dniem 07 marca, nr pwz
65566,
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Agri Vet Sp. z o.o.
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Przemysław
Zachara
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY AGRI VET
SP. Z O.O.
89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 53
pod Nr ew. 801 ,
Nr księgi: 12/1/187/2013/VI/Rej.
ZLZ
Treść zmian:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii oraz kierownik: 8 + 1
07.03.2014
254/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący : AGRO - VET
SERVICE Bartosz Jażdżewski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
AGRO-VET SERVICE
64-700 Czarnków, Pl. Wolności 17
pod Nr ew. 646,
Nr księgi: 12/1/228/2010/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Kierownik zakładu leczniczego dla
zwierząt: lek. wet. Katarzyna
Kondziołka
07.03.2014
255/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący : Vet Agro
Serwis Zenon Jażdżewski
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Vet Agro Serwis Sp. z o.o.
64-980 Trzcianka, ul. M.
Konopnickiej 62
pod Nr ew. 294 ,
Nr księgi: 12/2/28/2009/V/Rej. ZLZ
07.03.2014
Treść zmian:
Kierownik zakładu leczniczego dla
zwierząt: lek. wet. Zenon Jażdżewski
256/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Maciej Kołodziejczyk
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
MACIEJ KOŁODZIEJCZYK BIOMAVET
64-600 Oborniki Wielkopolskie, Os.
Szarych Szeregów 4
pod numerem ewidencyjnym 810.
- numer księgi 12/1/256/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 07.03.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Maciej Kołodziejczyk
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
07.03.2014
257/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący I KIEROWNIK:
LEK. WET. ZDZISŁAW SZYMCZAK
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
62-035 Kórnik, ul. Stodolna 88
pod Nr ew. 459, Nr księgi:
12/1/502/2006/IV/Rej. ZLZ ,
Treść zmian:
Podmiot prowadzący zakład: Marta
Szymczak Marti Dent
07.03.2014
258/2014/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. Artura Kuklińskiego
nr 00328/12/07.03.2014 r.
07.03.2014
259/2014/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
07.03.2014
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. Katarzyny Szubert
nr 00329/12/07.03.2014 r.
260/2014/VI
w sprawie skreślenia z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu, zmarłego lekarza
weterynarii Lidii Latuszek z dniem 02
marca 2014 r.
07.03.2014
07.04.2014
261/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu i wpisu do
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu, lekarza
weterynarii Edyty Marii Ociepy
nr 65567
07.04.2014
262/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu i wpisu do
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu, lekarza
weterynarii Emila Jankowskiego
nr65568
07.04.2014
263/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu i wpisu do
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu, lekarza
weterynarii Mateusza Józefa
Haberko
nr 65569
07.04.2014
264/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu i wpisu do
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu, lekarza
weterynarii Michała Sucholińskiego
nr 65570
07.04.2014
265/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu i wpisu do
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu, lekarza
weterynarii Julity Goryni
nr 65571
07.04.2014
266/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu i wpisu do
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu, lekarza
weterynarii Adriana
Andrzejewskiego
nr 65574
07.04.2014
267/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu i wpisu do
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu, lekarza
weterynarii Szymona Porowskiego
nr 65572
07.04.2014
268/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu i wpisu do
rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu, lekarza
weterynarii Sławomira Kicińskiego
nr 65573
07.04.2014
269/2014/VI
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu, lekarza weterynarii
Dominiki Dymalskiej
nr 55505
przeniesienie z WarmińskoMazurskiej Izby L-W
07.04.2014
270/2014/VI
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu, lekarza weterynarii
Tomasza Romana Pirusa
nr 55505
przeniesienie z WarmińskoMazurskiej Izby L-W
07.04.2014
271/2014/VI
w sprawie skreślenia z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu, lekarza weterynarii
Dominika Tomczaka nr 65448
przeniesienie do Dolnośląskiej Izby
L-W
07.04.2014
272/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Dominika Dymalska
(podmiot prowadzący zakład)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
KLAKIER
62-500 Konin, ul. Dmowskiego 75
pod numerem ewidencyjnym 813.
- numer księgi 12/2/272/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 07.04.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Dominika Dymalska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
07.04.2014
273/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Natalia Stempniak
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
NATALIA STEMPNIAK FILEMON
63-300 Pleszew, ul. Stare Targowisko
3
pod numerem ewidencyjnym 814.
- numer księgi 12/1/273/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 07.04.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Natalia Stempniak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
07.04.2014
274/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
07.04.2014
275/2014/VI/Rej. ZLZ
276/2014/VI/Rej. ZLZ
MEDICVET PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA S.C.
(podmiot prowadzący zakład)
PRZYCHODNIA WETERYJNARYJNA
p.n.
MEDICVET PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA SPÓŁKA CYWILNA
62-040 Puszczykowo, ul. Sobieskiego
48
pod numerem ewidencyjnym 815.
- numer księgi 12/2/274/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 07.04.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Marta Kowol-Szczupak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
w sprawie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Klaudia Jabłońska vel Błońska
( podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny ARKA, lek.
wet. Klaudia Jabłońska vel Błońska
64-100 Leszno, ul. Gronowska 52
pod numerem ewidencyjnym 816.
- numer księgi 12/1/275/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 07.04.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Klaudia Jabłońska vel
Błońska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
w sprawie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Andrzej Mały
( podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY Andrzej
Mały
62-800 Kalisz, ul. Niecała 14
pod numerem ewidencyjnym 817.
- numer księgi -
07.04.2014
07.04.2014
12/1/276/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 07.04.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Jakub Alama
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba pracowników personelu
pomocniczego – 1
276/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Andrzej Mały
( podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY Andrzej
Mały
62-800 Kalisz, ul. Niecała 14
pod numerem ewidencyjnym 817.
- numer księgi 12/1/276/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 07.04.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Jakub Alama
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba pracowników personelu
pomocniczego – 1
07.04.2014
277/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: lek. wet.
Wiesław Węgrzyn
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne
pod Nr ew. 399, Nr księgi:
12/1/442/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Kierownik zakładu: lek. wet. Gracjan
Graczykowski
07.04.2014
278/2014/VI/Rej. ZLZ
O odmowie wpisu zmian do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Podmiot prowadzący: lek. wet.
Roman Piotrowski
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
07.04.2014
PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT
pod Nr ew. 153, Nr księgi:
12/2/172/2005/IV/Rej. ZLZ
279/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: Przychodnia
dla Zwierząt s.c. Agnieszka i Grzegorz
Wypychowscy
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Przychodnia dla Zwierząt s.c.
62-610 Sompolno, ul. Gimnazjalna 5
- pod Nr ew. 302, Nr księgi:
12/2/320/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący:
Przychodnia dla Zwierząt
Wypychowski – Grzegorz
Wypychowski
2.
Nazwa zakładu : Przychodnia
dla Zwierząt Wypychowski –
Grzegorz Wypychowski
3.
Adres zakładu : 62-610
Sompolno, ul. Gimnazjalna 19
4.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 2
5.
Liczba pracowników
personelu pomocniczego: 4
07.04.2014
280/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący : ALICJA
KUZDŻAŁ
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY „AL.-VET”
63-210 Żerków, ul. Moniuszki 18
- pod Nr ew. 607 ,
Nr księgi: 12/1/1091/2008/IV/Rej.
ZLZ
Treść zmian:
1.
Adres zakładu: 63-210
Żerków, ul. Cmentarna 9A
07.04.2014
281/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący : Monika
Pleśniarska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
07.04.2014
Gabinet Weterynaryjny „MISIU”
Monika Pleśniarska
64-115 Święciechowa, ul.
Leszczyńska 10 A
pod Nr ew. 669 ,
Nr księgi: 12/1/372/2011/V/Rej. ZLZ,
niżej wymienione zmiany:
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
Monika Brzezewska (wcześniej
Pleśniarska – zmiana nazwiska po
wyjściu za mąż)
2.
Nazwa zakładu: GABINET
WETERYNARYJNY „LESZCZYŃSKIE
CENTRUM WETERYNARYJNE MISIU”
3.
Adres zakładu: 64-100
Leszno, ul. Podgórna 7A
4.
Kierownik zakładu: lek. wet.
Monika Brzezewska (zmiana
nazwiska – jak w pkt. 1)
282/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wykreślenia zakładu z
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Podmiot prowadzący: Michał
Nowaczyk
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „AMICUS”
lek. wet. Michał Nowaczyk
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 9/1
Nr ew. 742 Nr księgi:
12/1/823/2012/V/Rej. ZLZ,
z dniem 1 grudnia 2013 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
07.04.2014
283/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wykreślenia zakładu z
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Podmiot prowadzący: MATEUSZ
BRZEZEWSKI
Gabinet Weterynaryjny pn. Gabinet
Weterynaryjny Mateusz Brzezewski,
64-115 Święciechowa, ul.
Leszczyńska 10 A, Nr ew. 667 Nr
księgi: 12/1/370/2011/V/Rej. ZLZ .
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
07.04.2014
284/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wykreślenia zakładu z
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Podmiot prowadzący: Bartłomiej
Stercuła
Gabinet Weterynaryjny, 63-800
Gostyń, ul. Wielkopolska 11,
Nr ew. 478 Nr księgi:
12/1/543/2006/IV/Rej. ZLZ, z dniem
01 marca 2014 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie
07.04.2014
285/2014/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Magdaleny Kwiecińskiej
nr 00330/12/07.04.2014 r.
07.04.2014
286/2014/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Marty Kowol-Szczupak
nr 00331/12/07.04.2014 r.
07.04.2014
287/2014/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Wojciecha Żuchowskiego
nr 00332/12/07.04.2014 r.
07.04.2014
288/2014/VI
w sprawie wykreślenia z rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Michała Nowaczyka
nr 00268/12/04.10.12 r.
07.04.2014
na wniosek zainteresowanego
290/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zakładu do
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
BM Kobylin Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
BM Wet
63-760 Zduny, ul. 1 Maja 3
pod numerem ewidencyjnym 818 .
- numer księgi 12/1/290/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 07.04.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Grzegorz Janicki
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba pracowników personelu
pomocniczego - 2
07.04.2014
291/2014/VI
w sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Ryszarda Mikulicza
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego, od dnia 01 kwietnia
2014 r.
07.04.2014
292/2014/VI
w sprawie umorzenia zaległych
składek członkowskich zmarłego
lekarza weterynarii Agnieszki
Wypychowskiej.
07.04.2014
293/2014/VI
w sprawie przyznania nagród
najlepszym absolwentom
zamieszkującym na terenie
Wielkopolski, Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu
07.04.2014
25.04.2014
295/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
członków WIL-Wet.
lek. wet. Marty Katarzyny Tymińskiej
nr 65575
25.04.2014
296/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
członków WIL-Wet.
lek. wet. Izabeli Julianny
Podleżyńskiej
nr 65576
25.04.2014
297/2014/VI
w sprawie wpisu do rejestru
członków WIL-Wet.
lek. wet. Gabrieli Podleśnej,
nr pwz 75073
przeniesienie z Lubuskiej Izby L-W
25.04.2014
298/2014/VI
w sprawie skreślenia z rejestru
członków WIL-Wet.z dniem 26 marca
2014 r.
lek. wet. Pawła Kowalskiego
nr pwz 65487
przeniesienie do Warszwskiej
Lubuskiej Izby L-W
25.04.2014
299/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
25.04.2014
FUNDACJA DR LUCY
( podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
FUNDACJI DR LUCY „FOX”
63-100 Gaj 20, pow. śremski
pod numerem ewidencyjnym 819.
- numer księgi 12/1/299/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 25.04.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Agnieszka Wagner Gubańska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba pracowników personelu
pomocniczego – 1
300/2014/VI/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: CANIFEL Vet.
S.C. Dorota Wirska, Marta Przybysz
25.04.2014
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
CANIFEL PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
62-051 Wiry, ul. Laskowska 72 A
Nr ew. 773 Nr księgi:
12/2/17/2013/VI/Rej. ZLZ, z dniem
28 marca 2014 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. przychodni.
301/2014/VI/Re3j. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
25.04.2014
Podmiot prowadzący: Maciej Ajtner
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA LEK. WET. MACIEJ
AJTNER
62-300 Września, ul. Kilińskiego 13
Nr ew. 612 Nr księgi:
12/1/1122/2008/IV/Rej. ZLZ, z dniem
25 kwietnia 2014 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
302/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
25.04.2014
Podmiot prowadzący : Maciej Ajtner
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Prywatna Praktyka Weterynaryjna
lek. wet. Maciej Ajtner
62-300 Września, ul. Wrocławska 2
pod Nr ew. 210,
Nr księgi: 12/1/229/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Kierownik zakładu: lek. wet.
Maciej Ajtner
2.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
3.
Liczba pracowników
personelu pomocniczego – 2
303/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
25.04.2014
Kierownik: lek. wet. Sylwester
Michalski
LECZNICA WETERYNARYJNA
p.n.
Lecznica
Dla Zwierząt S.C. Michalscy
Długa Wieś
Druga 10, 62-820 Stawiszyn
pod Nr ew. 177,
Nr księgi: 12/3/196/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 6
2.
Liczba pracowników
personelu pomocniczego – 5
304/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
lek. wet. Darii Magdaleny Winieckiej
nr pwz 65577
25.04.2014
305/2014/VI
w sprawie skreślenia z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
lek. wet. Ingi Ernst Rozmus
nr pwz 40299
z dniem 10.04.2014 r.
przeniesienie do KaszubskoPomorskiej Izby L-W
25.04.2014
306/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
25.04.2014
Podmiot prowadzący: Miasto
Poznań Usługi Komunalne
/ PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Usługi Komunalne - Schronisko dla
Zwierząt
ul. Bukowska 266, 60-189 Poznań
- pod Nr ew. 37,
Nr księgi: 12/2/219/2010/V/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
1.
Nazwa zakładu: Schronisko
dla zwierząt
2.
Kierownik zakładu: lek. wet.
Gabriela Podleśna
3.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 3
4.
Liczba pracowników
personelu pomocniczego: 2
307/2014/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. Dominiki Dymalskiej
nr 00334/12/25.04.2014 r.
25.04.2014
308/2014/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. lek. wet. Aleksandry
Dobrzyńskiej
nr 00335/12/25.04.2014 r.
25.04.2014
16.05.2014
309/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Renata Suder
(właściciel i kierownik)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY ORION
LEK. WET. RENATA SUDER
62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 51
pod Nr ew. 640,
Nr księgi: 12/1/178/2010/V/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
2.
Liczba pracowników
personelu pomocniczego: 1
16.05.2014
310/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Agnieszka Borowska
(podmiot prowadzący zakład )
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
AGNIESZKA BOROWSKA
ul. Wierzbowa 29, 63-720 Koźmin
Wlkp.
- pod Nr ew. 470 ,
Nr księgi: 12/1/178/2010/V/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
Gabinet Weterynaryjny Agnieszka
Borowska-Karlik
2.
Nazwa zakładu leczniczego:
GABINET WETERYNARYJNY
Agnieszka Borowska - Karlik
3.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 1
4.
Liczba pracowników
personelu pomocniczego: 10
16.05.2014
311/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Piotr Jackowiak
( podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY PIOTR
JACKOWIAK
63-200 Golina, ul. Wolności 51
pod numerem ewidencyjnym 820.
- numer księgi 12/1/311/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 16.05.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Piotr Jackowiak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
16.05.2014
312/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Michał Woliński
(podmiot prowadzący zakład)
16.05.2014
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „WolVet”
Lek. wet. Michał Woliński
64-530 Kaźmierz, ul. Leśna 36
pod numerem ewidencyjnym 821.
- numer księgi 12/1/312/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 16.05.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Michał Woliński
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
313/2014/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej w Poznaniu
lek. wet. Maja Lipińska
nr pwz 85946
przeniesienie z Dolnośląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
16.05.2014
314/2014/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej w Poznaniu
lek. wet. Karolina Anna Biegaj
nr pwz 71455
przeniesienie z Warszawskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
16.05.2014
315/2014/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej w Poznaniu
lek. wet. Mateusz Władysław
Kwaśnica
nr pwz 30007
przeniesienie z Zachodniopomorskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
16.05.2014
316/2014/VI
W sprawie skreślenie lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu, z dniem 06 maja 2014 r.
lek. wet. Joanna Lenart
nr pwz 06900
przeniesienie do Dolnośląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
16.05.2014
317/2014/VI
W sprawie skreślenie lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu, z dniem 06 maja 2014 r.
lek. wet. Eliza Torz
nr pwz 65528
przeniesienie do Dolnośląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
16.05.2014
318/2014/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu,
lek. wet. Martyna Ewa Helim
nr pwz 65578
16.05.2014
319/2014/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania i pobierania próbek w
celu określenia miana
przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Agnieszki Wagner –
Gubańskiej
00335/12/16.05.2014 r.
16.05.2014
07.06.2014
320/2014/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu,
lek. wet. Joanna Kaczor
nr pwz 65579
07.06.2014
321/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Agri Vet Sp. z o.o.
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Przemysław
Zachara
GABINET WETERYNARYJNY
07.06.2014
322/2014/VI/Rej. ZLZ
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY AGRI VET
SP. Z O.O.
89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 53
- pod Nr ew. 801 ,
Nr księgi: 12/1/187/2013/VI/Rej.
ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii : 8
2.
Liczba osób personelu
pomocniczego: 6
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Usługi Weterynaryjne Piotr Pawelec
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne Piotr Pawelec
ul. Sikorskiego 8, 64-400 Międzychód
w dniu 08.05.2014 r.
- pod Nr ew. 559 ,
Nr księgi: 12/1/750/2007/IV/Rej.
ZLZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
MAGNIVET Praktyka Weterynaryjna
Piotr Pawelec
2.
Nazwa zakładu leczniczego
dla zwierząt: MAGNIVET Praktyka
Weterynaryjna Piotr Pawelec
3.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii : 1
07.06.2014
323/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kinga Bachar
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Kinga Bachar
64-600 Oborniki, Uścikowo 54
- pod Nr ew. 630,
Nr księgi: 12/1/65/2009/V/Rej. ZLZ ,
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) : 2
2.
Liczba pracowników
personelu pomocniczego: 1
07.06.2014
324/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
07.06.2014
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny „Vetina”
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „Vetina”
63-700 Krotoszyn, ul. Piastowska 30
- pod Nr ew. 518,
Nr księgi: 12/1/648/2006/IV/Rej.
ZLZ Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) : 2
2.
Liczba pracowników
personelu: 1
personelu pomocniczego: 1
325/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Usługi Lekarsko-Weterynaryjne
„OVO” s.c. Leszek Białas, Rafał
Chorodeński,
ul. Grunwaldzka 4/4, 64-100 Leszno
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Lekarsko-Weterynaryjne
„OVO” s.c.
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 4/4
- pod Nr ew. 499,
Nr księgi: 12/1/586/2006/IV/Rej.
ZLZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
Usługi Lekarsko-Weterynaryjne
„OVO” sp. c. Leszek Białas, Rafał
Chorodeński, ul. 64-100 Leszno, ul.
Niepodległości 47
2.
Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: 64-100 Leszno, ul.
Niepodległości 47
3.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) : 2
4.
Liczba pracowników
personelu: 1
07.06.2014
326/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Usługi Lekarsko-Weterynaryjne
„OVO” s.c. Leszek Białas, Rafał
Chorodeński,
ul. Grunwaldzka 4/4, 64-100 Leszno
07.06.2014
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Lekarsko-Weterynaryjne
„OVO” s.c.
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 4/4
- pod Nr ew. 499,
Nr księgi: 12/1/586/2006/IV/Rej.
ZLZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
Usługi Lekarsko-Weterynaryjne
„OVO” sp. c. Leszek Białas, Rafał
Chorodeński, ul. 64-100 Leszno, ul.
Niepodległości 47
2.
Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: 64-100 Leszno, ul.
Niepodległości 47
3.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) : 2
4.
Liczba pracowników
personelu: 1
327/2014/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Maciej Kołodziejczyk
nr 00337/12/07.06.2014 r.
07.06.2014
327/2014/VI/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący i kierownik :
lek. wet. Natalia Fonrobert
Gabinet Weterynaryjny PRIMA
ANIMALIA, Nr ew. 648, Nr księgi
12/1/231/2010/V/Rej. ZLZ, z dniem
01 czerwca 2014 r.
07.06.2014
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie, z
uwagi na przeniesienie do Śląskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
17.06.2014
328/2014/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarsko
– Weterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Agnieszka Alicja JakubczykHanicka
Nr pwz 65580
17.06.2014
329/2014/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarsko
– Weterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Bartosz Tyburski
Nr pwz 65581
17.06.2014
330/2014/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarsko
– Weterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Rafał Jerzy Brachmański
Nr pwz 65582
17.06.2014
331/2014/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarsko
– Weterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Zuzanna Anna
Chrapkowska
Nr pwz 65583
17.06.2014
332/2014/VI
W sprawie wpisu lekarza
weterynarii do rejestru lekarzy
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej w Poznaniu
Lek. wet. Marek Danecki
Nr pwz 20549
Przeniesienie z Łódzkiej Izby L-W
17.06.2014
333/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Piotr Wróbel
(podmiot prowadzący zakład)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Przychodnia Weterynaryjna Spec
Vet.
ul. Kazimierza Wielkiego 17/1, 64-
17.06.2014
920 Piła
- pod numerem ewidencyjnym 822.
- numer księgi 12/2/333/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 15.06.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Piotr Wróbel
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
334/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Przychodnia Weterynaryjna „Ars –
Vet” s.c. A. Kujawska M. Kuchnowski
(podmiot prowadzący zakład)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„ARS – VET”
ul. Nieznanego Żołnierza 42/1, 77400 Złotów
pod numerem ewidencyjnym 823.
- numer księgi 12/2/334/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 15.06.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika zakładu
- lek. wet. Piotr Dybowski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 3
17.06.2014
335/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Stadnina Koni w Dobrzyniewie
Spółka z o.o.
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
SK DOBRZYNIEWO GABINET
WETERYNARYJNY
89-300 Glesno
pod numerem ewidencyjnym 824.
- numer księgi 12/1/335/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 15.06.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Mateusz
Kwaśnica
- liczba pracowników - lekarzy
17.06.2014
weterynarii (w tym kierownik) – 1
336/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Grzegorz Głąb
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „Usługi
Weterynaryjne”
62-571 Stare Miasto, Modła
Królewska 28 a
- pod Nr ew. 190 ,
Nr księgi: 12/1/209/2005/IV/Rej.
ZLZ
Treść zmian:
Adres siedziby zakładu: ul. Targowa
2a, 62-580 Grodziec
17.06.2014
337/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Usługi Weterynaryjne Wojciech
Żuchowski
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne Wojciech
Żuchowski
64-200 Wolsztyn, Karpicko, ul.
Poznańska 3e
- pod Nr ew. 389,
Nr księgi: 12/1/432/2006/IV/Rej.
ZLZ
Treść zmian:
Adres siedziby zakładu: ul.
Gajewskich 2, 64-200 Wolsztyn
17.06.2014
338/2014/VI
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Piotra Drzewieckiego z
rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
numer pwz 65513
z dniem 06 maja 2014 roku,
przeniesienie do Dolnośląskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej
17.06.2014
339/2014/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
17.06.2014
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. Katarzyna Kondziołka
00338/12/17.06.2014 r.
340/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
lek. wet. Olga Sadova
nr pwz 65584
17.06.2014
30.06.2014
341/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
lek. wet. Katarzyna Zwierzyńska
nr pwz 65586
30.06.2014
342/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
lek. wet. Agnieszka Olimpia Korniluk
nr pwz 65587
30.06.2014
343/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
lek. wet. Dominik Gościniak
nr pwz 65588
30.06.2014
344/2014/VI
w sprawie skreślenia z rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu z dniem 10.06.2014 r.
lek. wet. Natalia Fonrobert
nr pwz 65269
przeniesienie do Śląskiej Izby L-W
30.06.2014
345/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
RYSZARD JANICKI
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA RYSZARD JANICKI
62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul.
Bukowska 44a/3
pod numerem ewidencyjnym 825.
- numer księgi 12/1/345/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 30.06.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Ryszard Janicki
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba osób personelu
pomocniczego - 1
30.06.2014
346/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
VET - LAB BRUDZEW
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
VET – LAB TULISZKÓW
62-740 Tuliszków , ul. Targowa 26
pod numerem ewidencyjnym 826.
- numer księgi 12/1/346/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 30.06.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Karolina Biegaj
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba osób personelu
pomocniczego - 1
30.06.2014
347/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
30.06.2014
zakładów leczniczych dla zwierząt
Anna Balicka Gabinet Weterynaryjny
„BALVET”
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY „BALVET”
63-322 Gołuchów, ul. Asnyka 12
pod numerem ewidencyjnym 827.
- numer księgi 12/1/347/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 30.06.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Anna Balicka
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
348/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Roman Piotrowski
(podmiot prowadzący zakład)
Przychodnia Weterynaryjna
p.n.
Przychodnia dla Zwierząt
62-800 Kalisz, ul. Niecała 14
pod Nr ew. 153, Nr księgi:
12/2/172/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Nazwa zakładu : Przychodnia
Weterynaryjna – R. Piotrowski
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 1
30.06.2014
349/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Maciej Gogulski
(podmiot prowadzący zakład)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„GOGULSCY”
62-023 Borówiec, ul. Główna 22
- pod Nr ew. 617, Nr księgi
12/2/23/2009/V/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
Liczba lekarzy weterynarii (w tym
kierownik) – 5
Liczba osób personelu pomocniczego
–1
30.06.2014
350/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Andrzej Mały
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Andrzej Mały
30.06.2014
62-800 Kalisz, ul. Niecała 14
- pod Nr ew. 817, Nr księgi:
12/1/276/2014/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Adres zakładu: 62-800 Kalisz, ul.
Stawiszyńska 10
351/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Prywatna Praktyka Weterynaryjna
lek. wet. Paweł Mendyk
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Prywatna Praktyka Weterynaryjna
lek. wet. Paweł Mendyk
64-915 Jastrowie, ul. Słowackiego 15
B
- pod Nr ew. 787, Nr księgi:
12/1/99/2013/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Kierownik zakładu: lek. wet. Karolina
Sobczuk
30.06.2014
352/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
ANIMAL S.C.
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny ANIMAL s.c.
ul. Francuska 32,64-100 Leszno
- pod Nr ew. 574, Nr księgi:
12/1/844/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) - 3
30.06.2014
353/2014/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. Natalia Stempniak
nr 00339/12/30.06.2014 r.
30.06.2014
354/2014/VI
w sprawie umorzenia zadłużenia
zmarłego lekarza weterynarii Lidii
Latuszek.
30.06.2014
355/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
lek. wet. Agata Stec
nr pwz 65589
30.06.2014
356/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
lek. wet. Roman Dariusz Hildebrand
nr pwz 65585
30.06.2014
357/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
lek. wet. Magdalena Aleksandra
Galbas
nr pwz 65590
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Joanna Błaszczyk Cichoszewska
30.06.2014
358/2014/VI/Rej. ZLZ
30.06.2014
(kierownik zakładu)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
„Przychodnia Akademicka”
ul. Wojska Polskiego 52, 60-627
Poznań
- pod Nr ew. 349, Nr księgi:
12/2/367/2005/IV/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: Przychodnia
Weterynaryjna dr P. Antosik, dr D.
Bukowska s.c.
Adres zakładu leczniczego: ul. Dojazd
30, 60-631 Poznań
359/2014/VI
Przyznanie lekarzowi weterynarii
jednorazowej zapomogi finansowej,
z uwagi na trudną sytuację życiową i
finansową.
30.06.2014
360/2014/VI
W sprawie odmowy obniżenia
składki członkowskiej lekarzowi
weterynarii M.D.
30.06.2014
361/2014/VI
Przyznanie lekarzowi weterynarii
jednorazowej zapomogi finansowej,
z uwagi na trudną sytuację życiową i
finansową.
30.06.2014
362/2014/VI
W sprawie odmowy umorzenia
zadłużenia z tytułu niezapłaconych
składek członkowskich na rzecz tut.
Izby lekarzowi weterynarii R.K.
30.06.2014
363/2014/VI
W sprawie obniżenia składki
członkowskiej lekarzowi weterynarii
M.Z.
30.06.2014
364/2014/VI
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Grzegorza Basińskiego z
dniem 26 maja 2014 r. z powodu
śmierci.
30.06.2014
365/2014/VI
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Mieczysława
Krzyżyńskiego z dniem 11 maja 2014
r. z powodu śmierci.
30.06.2014
366/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
lek. wet. Michał Paweł
Niespodziański
nr pwz 65591
30.06.2014
367/2014/VI
w sprawie odmowy sfinansowania
przez Wielkopolską Izbę LekarskoWeterynaryjną kosztów
uczestnictwa w weterynaryjnych
Mistrzostwach Polski Jachtów
Kabinowych.
30.06.2014
18.07.2014
368/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
18.07.2014
weterynarii i wpisu do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
lek. wet. Piotr Waldemar Roszyk
nr pwz 65592
369/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Magdalena Regiec
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Dr Hau lek.
wet. Magdalena Regiec
62-200 Gniezno, ul. Witkowska 100 B
pod numerem ewidencyjnym 828.
- numer księgi 12/1/369/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 18.07.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Magdalena
Regiec
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
18.07.2014
370/2014/VI
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej, z dniem
25.06.2014 r.
lek. wet. Elżbieta Katarzyna
Komandowska
pwz nr 65444
przeniesienie do Warszawskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej
18.07.2014
371/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Jakub Pernak
18.07.2014
(podmiot prowadzący zakład)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
NEO VET LEK. WET. JAKUB PERNAK
60-126 Poznań, ul. Głogowska
164/166
pod numerem ewidencyjnym 829
- numer księgi 12/2/371/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu -
18.07.2014 r.
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Jakub Pernak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
372/2014/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. Maria Klonowska
00340/12/18.07.2014 r.
18.07.2014
373/2014/VI
w sprawie wykreślenia rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. Jakub Alama
nr 00302/12/04.10.12 r.(na własny
wniosek, z uwagi na zmianę adresu
zakładu leczniczego)
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. Jakub Alama
nr 00341/12/18.07.2014 r.
18.07.2014
375/2014/VI
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. Piotr Wróbel
nr 00342/12/18.07.2014 r.
18.07.2014
376/2014/VI
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. Małgorzata Wróbel
nr 00343/12/18.07.2014 r.
18.07.2014
374/2014/VI
18.07.2014
377/2014/VI
W sprawie: wpisu lekarza
weterynarii do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
Lek. wet. Anita Jadwiga Pankowiak
Nr pwz 80717
Przeniesienie ze Śląskiej Izby L-W
18.07.2014
378/2014/VI
W sprawie: wpisu lekarza
weterynarii do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
Lek. wet. Anita Jadwiga Pankowiak
Nr pwz 80717
Przeniesienie ze Śląskiej Izby L-W
18.07.2014
378/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRYWATNY PUNKT WETERYNARYJNY
S.C.
(podmiot prowadzący)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
PRYWATNY PUNKT WETERYNARYJNY
S.C.
62-812 Jastrzębniki, Żerniki 54
- pod Nr ew.355, Nr księgi:
12/1/373/2005/IV/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
Podmiot prowadzący zakład:
Prywatny Punkt Weterynaryjny Jacek
Cicharski
Nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt: Prywatny Punkt
Weterynaryjny Jacek Cicharski
Liczba osób personelu
pomocniczego: 1
18.07.2014
379/2014/VI/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
18.07.2014
Podmiot prowadzący i kierownik :
lek. wet. Agnieszka Zaleska
Gabinet Weterynaryjny „AGAVET”,
ul. Lipowa 12a, 64-965 Okonek, Nr
ew. 493, Nr księgi
12/1/580/2006/IV/Rej. ZLZ,
z dniem 10 czerwca 2013 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
380/2014/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Joanna Twardosz
(podmiot prowadzący zakład)
31.07.2014
pod numerem ewidencyjnym 830numer księgi 12/1/380/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 31.07.2014 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY „HUGO” JOANNA
TWARDOSZ
- adres siedziby zakładu – 61-492
Poznań, ul. Hetmańska 102
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Joanna Twardosz
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
381/2014/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRYWATNA PRAKTYKA
WETERYNARYJNA LEK. WET. PAWEŁ
MENDYK
(podmiot prowadzący zakład)
pod numerem ewidencyjnym 831.
- numer księgi 12/1/381/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 31.07.2014 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY
- adres siedziby zakładu – 77-400
Złotów, Sławianowo 21 A
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Piotr Sobczuk
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
31.07.2014
- liczba osób personelu
pomocniczego – 2
382/2014/VI
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. Kwiryny BorowiczOstrowskiej
nr 00344/12/31.07.2014 r.
31.07.2014
383/2014/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Anna Klafkowska
nr pwz 65593
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Malwina Rawicka
nr pwz 65594
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Tomasz Damian Senftleben
nr pwz 65595
w sprawie skreślenia z rejestru
zmarłego lekarza weterynarii
Jarosława Marka Sadowskiego
10.09.2014
w sprawie skreślenia z rejestru
lekarza weterynarii
lek. wet. Ewy Jańczuk
nr 65441
przeniesienie do KaszubskoPomorskiej Izby L-W
w sprawie skreślenia z rejestru
lekarza weterynarii
lek. wet. Anny Dogadalskiej
nr 65335
przeniesienie do Łódzkiej Izby L-W
w sprawie wpisu zakładu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny Animal –
Spółka Cywilna
(podmiot prowadzący zakład)
pod numerem ewidencyjnym 832.
- numer księgi 12/1/389/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 10.09.2014 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
10.09.2014
384/2014/VI
385/2014/VI
386/2014/VI
387/2014/VI
388/2014/VI
389/2014/VI/Rej. ZLZ
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - Gabinet
Weterynaryjny Animal – Spółka
Cywilna
- adres siedziby zakładu – 63-000
Środa Wlkp., ul. Dąbrowskiego 40
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Jakub Sujkowski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
390/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zakładu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
Zuzanna Chrapkowska
(podmiot prowadzący zakład)
pod numerem ewidencyjnym 833.
- numer księgi 12/1/390/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 10.09.2014 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY „NA WILDZIE” LEK.
WET. ZUZANNA CHRAPKOWSKA
- adres siedziby zakładu – 61-547
Poznań, ul. Wierzbięcice 65
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Zuzanna
Chrapkowska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
10.09.2014
391/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wykreślenia zakładu z
rejestru zakładów leczniczych dla
zwierząt
Podmiot prowadzący i kierownik :
lek. wet. Tomasz Senftleben
10.09.2014
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
podmiotu prowadzącego zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET ZWIERZĄT MAŁYCH I
DUZYCH „APSYRTOS”
64-100 Leszno, ul. Zamenhofa 19
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
Nr ew. 144, Nr księgi
12/1/163/2005/IV/Rej. ZLZ, z dniem
05 sierpnia 2014 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie, z
uwagi na śmierć podmiotu
prowadzącego i kierownika zakładu.
392/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wykreślenia zakładu z
rejestru zakładów leczniczych dla
zwierząt
Podmiot prowadzący i właściciele:
Zdzisław i Bogusław Figlarek
10.09.2014
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
podmiotu prowadzącego zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Innowet – 2
s.c.
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Chopina 15
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
Nr ew. 497, Nr księgi
12/1/584/2006/IV/Rej. ZLZ, z dniem
01 września 2014 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
393/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wykreślenia zakładu z
rejestru zakładów leczniczych dla
zwierząt
Podmiot prowadzący: lek. wet.
Marta Adamczyk
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
podmiotu prowadzącego zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Marta
Adamczyk
61-547 Poznań, ul. Wierzbięcice 65
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
Nr ew. 589, Nr księgi
12/1/920/2007/IV/Rej. ZLZ, z dniem
31 sierpnia 2014 r.
10.09.2014
394/2014/VI/Rej. ZLZ
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
w sprawie wykreślenia zakładu z
rejestru zakładów leczniczych dla
zwierząt
Podmiot prowadzący: lek. wet.
Kazimierz Grabowski
10.09.2014
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
podmiotu prowadzącego zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny
Wrząca Wielka 85, 62-600 Koło
Nr ew. 537, Nr księgi
12/1/698/2006/IV/Rej. ZLZ, z dniem
15 sierpnia 2014 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
weterynaryjnej w ww. gabinecie.
395/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
10.09.2014
Podmiot prowadzący: Gabinet
Weterynaryjny p.n. Usługi
Weterynaryjne „ANIMAL”
dr n. wet. Marian Porowski
396/2014/VI/Rej. ZLZ
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne „ANIMAL” dr
n. wet. Marian Porowski
62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 1
pod Nr ew. 64, Nr księgi:
12/1/187/2005/III/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
1.
Liczba lekarzy weterynarii (w
tym kierownik): 6
2.
Liczba osób personelu
pomocniczego: 4
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: Agata Haładyn
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny
10.09.2014
397/2014/VI
398/2014/VI
399/2014/VI/Rej. ZLZ
400/2014/VI/Rej. ZLZ
62-850 Lisków, ul. Rzgowska 7
pod Nr ew. 554, Nr księgi:
12/1/730/2006/IV/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
Agata Marzec (zmiana nazwiska –
poprzednio: Haładyn)
2.
Kierownik zakładu: lek. wet.
Dominik Gościniak
3.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 1
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. Sylwia Bura
nr 00345/12/10.09.2014 r.
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. Anna Pawłowska
nr 00346/12/10.09.2014 r.
w sprawie wykreślenia zakładu z
rejestru zakładów leczniczych dla
zwierząt
Podmiot prowadzący: Usługi
Weterynaryjne Romuald Wróblewski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny s.c.
64-840 Budzyń, ul. Rogozińska 24
Nr ew. 285, Nr księgi
12/1/304/2005/IV/Rej. ZLZ, z dniem
31 maja 2014 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie, z
uwagi na przejście na emeryturę.
w sprawie wpisu zakładu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
Agata Marzec
(podmiot prowadzący zakład)
pod numerem ewidencyjnym 834.
- numer księgi 12/1/400/2014/VI/Rej. ZLZ
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
- data rejestracji zakładu 10.09.2014 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY AGATA MARZEC
- adres siedziby zakładu – 62-840
Koźminek, ul. Nakwasińska 16
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Agata Marzec
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
401/2014/VI
402/2014/VI
403/2014/VI
404/2014/VI/Rej. ZLZ
405/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Łukasz Jacek Góźdź
nr pwz 65595
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Marek Robert Mamczur
nr pwz 65596
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Barbara Biernacka
nr pwz 65597
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: Anna Bromber
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „Na Osiedlu”
Anna Bromber
64-600 Oborniki, ul. Szarych
Szeregów 4
pod Nr ew. 701, Nr księgi:
12/1/578/2011/V/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
1.
Nazwa zakładu: Obornickie
Centrum Weterynaryjne
2.
Adres zakładu: ul. Młyńska
8B, 64-600 Oborniki
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Agri Vet Sp. z o.o.
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Przemysław
Zachara
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
GABINET WETERYNARYJNY AGRI VET
SP. Z O.O.
89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 53
pod Nr ew. 801 ,
Nr księgi: 12/1/187/2013/VI/Rej.
ZLZ , niżej wymienione zmiany:
406/2014/VI/Rej. ZLZ
407/2014/VI
407/2014/VI/A
408/2014/VI
409/2014/VI
409a/2014/VI
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 7
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Jarosław Śron
(kierownik i podmiot prowadzący
zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
JARVET – Usługi Weterynaryjne
Jarosław Śron
64-360 Zbąszyń, ul. Poznańska 36
pod Nr ew. 198 ,
Nr księgi: 12/1/217/2005/VI/Rej.
ZLZ
Treść zmian:
1.
Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: 64-360 Zbąszyń,
Przyprostynia, ul. Prandoty 16
W sprawie prolongaty zadłużenia
lekarza weterynarii Krzysztofa
Balkowskiego
(do 15 XII 2014 r.)
W sprawie skreślenia zmarłego
lekarza weterynarii Stanisława
Idziora
Nr 05934
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Julia Marat
nr pwz 65598
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003.
lek. wet. Edyta Karakliumis
nr 00347/12/10.09.2014 r.
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Romualda
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
10.09.2014
Wróblewskiego na wniosek
zainteresowanego,
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej
410/2014/VI
w sprawie rozłożenia na raty
zadłużenia lekarza weterynarii z tyt.
niezapłaconych składek
członkowskich na rzecz Izby
10.09.2014
411/2014/VI
w sprawie wyrażenia zgody na
10.09.2014
rozłożenie na raty zadłużenia lekarza
weterynarii z tyt. niezapłaconych
składek członkowskich na rzecz Izby
oraz opłacanie obniżonej składki
członkowskiej (na KRL-W)
412/2014/VI
w sprawie wyboru wiceprezesa Rady 10.09.2014
VI kadencji lek. wet. Jacka Mamczura
413/2014/VI
W sprawie przyjęcia regulaminu
kontroli zakładów leczniczych dla
zwierząt przez Radę WIL-Wet.
10.09.2014
414/2014/VI
W sprawie skreślenia z rejestru
członków WIL-Wet. lek. wet. Anny
Białkowskiej i stwierdzenia utraty
prawa wykonywania zawodu przez
ww. lekarza weterynarii
Nr pwz 65016
10.09.2014
415/2014/VI
W sprawie skreślenia z rejestru
członków WIL-Wet. lek. wet. Łukasza
Kuberki i stwierdzenia utraty prawa
wykonywania zawodu przez ww.
lekarza weterynarii
Nr pwz 65161
10.09.2014
416/2014/VI
W sprawie skreślenia z rejestru
członków WIL-Wet. lek. wet. Abel
Matamoros Vega i stwierdzenia
utraty prawa wykonywania zawodu
przez ww. lekarza weterynarii
Nr pwz 65455
10.09.2014
417/2014/VI
W sprawie skreślenia z rejestru
członków WIL-Wet. lek. wet. Jadwigi
Sieleckiej i stwierdzenia utraty prawa
wykonywania zawodu przez ww.
lekarza weterynarii
10.09.2014
Nr pwz 06715
418/2014/VI
419/2014/VI
420/2014/VI
421/2014/VI
422/2014/VI
423/2014/VI
424/2014/VI/Rej. ZLZ
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Alicja Magdalena Stramska
Nr pwz 65599
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Bogusław Robert Konopko
Nr pwz 65600
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Łukasz Walkowiak
Nr pwz 65601
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Bartosz Jan Lorkiewicz
Nr pwz 65602
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Joanna Springer
Nr pwz 65603
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii na wniosek
zainteresowanej
Lek. wet. Elżbieta Barczak
Nr pwz 65551
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Grażyna Hanisch
(podmiot prowadzący zakład)
pod numerem ewidencyjnym 835
- numer księgi 12/1/424/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 10.10.2014 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu DOGTOROWO Gabinet
Weterynaryjny lek. wet. Grażyna
Hanisch
- adres siedziby zakładu – 64-200
Wolsztyn, ul. Garbarska 9
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Grażyna Hanisch
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
1/ lek. wet. Grażyna Hanisch
2/ lek. wet. Łukasz Hanisch
10.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
425/2014/VI/Rej. ZLZ
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
10.10.2014
Podmiot prowadzący i właściciel
zakładu: Urszula Szczepaniak
426/2014/VI/Rej. ZLZ
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„GABINET WETERYNARYJNY
ESKULAP”
62-028 Koziegłowy, Os. Leśne 12 c
pod Nr ew. 644 ,
Nr księgi: 12/1/182/2010/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 3
- lek. wet. Urszula Szczepaniak
(kierownik)
- lek. wet. Jarosław Szczepaniak
- lek. wet. Piotr Martin
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
10.10.2014
Podmiot prowadzący zakład: Piotr
Wróbel
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Przychodnia Weterynaryjna SpecVet.
ul. Kazimierza Wielkiego 17/U1, 64920 Piła
pod Nr ew. 822 , Nr księgi:
12/2/333/2014/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
SPECVET MAŁGORZATA I PIOTR
WRÓBEL SPÓŁKA JAWNA
2.
Nazwa zakładu leczniczego
dla zwierząt: PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA SPECVET
MAŁGORZATA I PIOTR WRÓBEL
SPÓŁKA JAWNA
427/2014/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
10.10.2014
428/2014/VI
429/2014/VI
lek. wet. Zuzanna Chrapkowska
00348/12/10.10.2014 r.
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Klaudia Kulczak
00349/12/10.10.2014 r.
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Piotr Wróbel
00350/12/10.10.2014 r.
10.10.2014
10.10.2014
unieważnia się Uchwałę Nr 375/2014/VI
z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie: wpisu
lek. wet. Piotra Wróbla do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz pobierania
próbek w celu określenia miana,
przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003, pod nr
00342/12/18.07.2014 r., w ramach
Przychodni Weterynaryjnej p.n.
Przychodnia Weterynaryjna „SpecVet”,
ul. Kazimierza Wielkiego 17/U1, 64-920
Piła, z uwagi na zmianę podmiotu
prowadzącego zakład i nazwy zakładu
leczniczego dla zwierząt oraz przyznanie
nowego nr rejestru dla ww. lekarza
weterynarii w przedmiotowej lokalizacji
430/2014/VI
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Małgorzata Wróbel
00351/12/10.10.2014 r.
unieważnia się Uchwałę Nr 376/2014/VI
z dnia 18 lipca 2014 r., w sprawie: wpisu
lek. wet. Małgorzaty Wróbel do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz pobierania
próbek w celu określenia miana,
przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003, pod nr
00343/12/18.07.2014 r., w ramach
10.10.2014
Przychodni Weterynaryjnej p.n.
Przychodnia Weterynaryjna „SpecVet”,
ul. Kazimierza Wielkiego 17/U1, 64-920
Piła, z uwagi na zmianę podmiotu
prowadzącego zakład i nazwy zakładu
leczniczego dla zwierząt oraz przyznanie
nowego nr rejestru dla ww. lekarza
weterynarii w przedmiotowej lokalizacji.
431/2014/VI
432/2014/VI
433/2014/VI
434/2014/VI
435/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Paulina Chludzińska
00352/12/10.10.2014 r.
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Monika Anna Drzewiecka
pwz nr 65395
Skreślenie lekarza weterynarii
Lek. wet. Agnieszki Adrianny
Zaleskiej
Przeniesienie do KaszubskoPomorskiej Izby L-W
pwz nr 85284
wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek
w celu określenia miana
przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Magdalena Regiec
nr 00353/12/13.11.2014 r.
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład:
VETMEDYK s.c. Piotr Szymkowiak,
Andrzej Pawlak
Kierownik: lek. wet. Piotr Szymkowiak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
VETMEDYK s.c. Piotr Szymkowiak,
Andrzej Pawlak
ul. Jarocińska 13, 63-233 Jaraczewo
Nr ew. 660, Nr księgi:
12/1/299/2010/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Liczba pracowników personelu
pomocniczego: 3
- tech. wet. Andrzej Pawlak
10.10.2014
13.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
- tech. wet. Jacek Głodek
- prac. adm. biurowy Joanna
Kuszyńska
436/2014/VI
437/2014/VI/Rej. ZLZ
438/2014/VI
439/2014/VI
440/2014/VI/Rej. ZLZ
w sprawie zmiany siedziby
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
pod numerem ewidencyjnym 836.
numer księgi 12/1/437/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 13.11.2014 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. DRZEWIECKA
MONIKA PIES Z KOTEM
- adres siedziby zakładu – 60-185
Skórzewo, ul. Szarotkowa 204
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Monika
Drzewiecka
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
1/ lek. wet. Monika Drzewiecka
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Joanna Kozłowska
Pwz nr 65604
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Łukasz Płoszajczak
Pwz nr 65605
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład:
EQUI VET SERWIS KLINIKA
WETERYNARYJNA DR MED. VET.
MACIEJ PRZEWOŹNY
KLINIKA WETERYNARYJNA
p.n.
EQUI VET SERWIS DR MACIEJ
PRZEWOŹNY
64-320 Buk, Wygoda 6
pod Nr ew. 39, Nr księgi:
13.11.2014
13.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
441/2014/VI/Rej. ZLZ
442/2014/VI/A
442/2014/VI
443/2014/VI
12/4/1146/2009/IV/Rej. ZLZ, Treść
zmian:
1. Podmiot prowadzący zakład: EQUI
VET SERWIS DR MACIEJ PRZEWOŹNY
2. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 6
- dr Maciej Przewoźny
- lek. wet. Wojciech Ryszka
- lek. wet. Joanna Przewoźna
- lek. wet. Bartosz Jankowiak
- lek. wet. Katarzyna Marchewczyk
- lek. wet. Natalia Siwińska
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący zakład:
AGRO-VET SERVICE BARTOSZ
JAŻDŻEWSKI
Kierownik: lek. wet. Katarzyna
Kondziołka
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
AGRO-VET SERVICE
64-700 Czarnków, Pl. Wolności 17
pod Nr ew. 646, Nr księgi:
12/1/228/2010/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Kierownik zakładu: lek. wet.
Karol Radtke (pwz 65521)
2.
Liczba osób personelu
pomocniczego: 2
- tech. wet. Agnieszka Chmielewska
- tech. wet. Bartosz Jażdżewski
wpisu do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek
w celu określenia miana
przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Monika Małgorzata
Biernacka
00354/12/27.11.2014 r.
wpisu lekarza weterynarii do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu.
lek. wet. Wojciecha Różańskiego
pwz 86054
przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LW
Stwierdzenie posiadania przez lek.
27.11.2014
27.11.2014
09.12.2014
09.12.2014
wet. Bogusławę Patrzykont statusu
lekarza weterynarii emeryta
niepracującego z dniem 01.01.2015r.
444/2014/VI/Rej. ZLZ
445/2014/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Robert Grzesiak
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny
pod numerem ewidencyjnym 837.
- numer księgi 12/1/444/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 09.12.2014 r.
- adres siedziby zakładu – 64-610
Rogoźno, Aleje Marszałka
Piłsudskiego 4
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Daria Winiecka
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
1/ lek. wet. Daria Winiecka
2/ lek. wet. Robert Grzesiak
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny dr Andrzej
Gaweł
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny dr Andrzej
Gaweł Oddział Leszno
pod numerem ewidencyjnym 838.
- numer księgi 12/1/445/2014/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 09.12.2014 r.
- adres siedziby zakładu – 64-130
Rydzyna, ul. Kościuszki 46 c
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Wojciech
Różański
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
1/ lek. wet. Wojciech Różański
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
09.12.2014
09.12.2014
446/2014/VI/Rej. ZLZ
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: Józef
Napierała
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Lipka Wielka
64-310 Lwówek, Lipka Wielka 28
Nr ew. 156, Nr księgi
12/1/139/2013/VI/Rej. ZLZ, z dniem
09 grudnia 2014 r.
O wpisie lekarza weterynarii Natalii
Katarzyny Wojniusz do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby L-W w Poznaniu
Pwz 85852
Przeniesienie z Lubuskiej Izby L-W
09.12.2014
448/2014/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący:
lek. wet. Jerzy Ilnicki
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „Vet –
Centrum”
64-800 Chodzież, ul. Kościuszki 12
Nr ew. 623, Nr księgi
12/1/58/2009/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: ul. M. Reja 1, 64-800
Oleśnica
2.
Tel.: 67 28 13 665, kom. 501
771 070
09.12.2014
449/2014/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik: lek. wet. Iwona Różańska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Praktyka Weterynaryjna lek. wet.
Iwona Różańska
64-100 Leszno, ul. Święciechowska
150
Nr ew. 419, Nr księgi
12/1/462/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
09.12.2014
447/2014/VI/Rej. ZLZ
09.12.2014
1/ Adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: 64-130 Rydzyna, ul.
Kościuszki 46 c
2/ Tel.: 65 520 92 96
450/2014/VI/Rej. ZLZ
451/2014/VI
452/2014/VI
453/2014/VI/Rej. ZLZ
454/2014/VI
W sprawie uchylenia uchwały Nr
417/2014/VI Rady WIL-Wet. w
Poznaniu z dnia 10 września 2014
roku w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Jadwigi Sieleckiej z
rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Poznaniu
W sprawie rozłożenia na raty
kosztów wpisu do Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu lek. wet. Katarzyny Natalii
Wojniusz
W sprawie rozłożenia na raty
zadłużenia lekarza weterynarii lek.
wet. Henryka Jagodzika oraz
obniżenia składki członkowskiej ww.
lekarza weterynarii.
O odmowie dokonania zmiany we
wpisie zakładu leczniczego dla
zwierząt do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
prowadzonej przez Radę WILWet.dot. kierownika ww. zakładu.
W sprawie odmowy wpisu lek. wet.
Patryka Spychały do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określania
przeciwciał w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
09.12.2014
ROK 2015
455/2015/VI
456/2015/VI
457/2015/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Karolinie Paulinie
Roszak nr 65606
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Remigiuszowi Maciejowi
Grześkowiakowi nr 65607
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Dariusza Marii
Dąbrowskiego z rejestru członków
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
458/2015/VI/Rej. ZLZ
459/2015/VI/Rej. ZLZ
460/2015/VI/Rej. ZLZ
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej z dniem 27.11.2014
roku, przeniesienie do KujawskoPomorskiej Izby L-W
nr pwz 06448
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Piotr Matyba
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY DR N.
WET. PIOTR MATYBA
62-540 Kleczew, ul. Toruńska 36
- numer księgi 12/1/458/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 09.01.2015 r.
- adres siedziby zakładu – 62-540
Kleczew, ul. Toruńska 36
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Joanna
Kozłowska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
1/ lek. wet. Piotr Matyba
2/ lek. wet. Joanna Kozłowska
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący: dr
n. wet. Marian Porowski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne „ANIMAL” dr
n. wet. Marian Porowski
62-010 Pobiedziska, ul. T. Kościuszki
1
pod Nr ew.64, Nr księgi:
12/1/187/2005/III/Rej. ZLZTreść
zmian:
1.
Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: ul. Kostrzyńska 40, 62010 Pobiedziska
2.
Rodzaj zakładu leczniczego
dla zwierząt: Przychodnia
Weterynaryjna
3.
Nr księgi: 12/2/
459/2015/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: VETA Robert
Balcerak , Gabinet Weterynaryjny,
ul. Szamotulska 29, 64-710 Połajewo
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY VETA
ROBERT BALCERAK
64-710 Połajewo, ul. Szamotulska 29
461/2015/VI/Rej. ZLZ
462/2015/VI
463/2015/VI
464/2015/VI
- pod Nr ew. 552, Nr księgi:
12/1/726/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Nazwa zakładu leczniczego
dla zwierząt: WETERYNARIA Robert
Balcerak
2.
Liczba osób personelu
pomocniczego: 1
- tech. wet. Paweł Latocha
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Kierownik: lek. wet. Piotr Kaczor
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„ZIELONY RYNEK”
62-200 Gniezno, ul. Zielony Rynek 11
pod Nr ew. 346, Nr księgi:
12/2/788/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba osób personelu
pomocniczego: 0
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Arkadiusza Błaszyka, pod nr
00355/12/09.01.2015 r.
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Konstantemu Jerzemu
Podbielskiemu o numerze 65608
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Witoldowi Edwardowi
Jakomulskiemu o numerze 65609
09.01.2015
09.01.2015
23.01.2015
23.01.2015
465/2015/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
23.01.2015
Andrzej Kin
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
pod numerem ewidencyjnym 840.
- numer księgi 12/1/465/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 23.01.2015 r.
- adres siedziby zakładu – 62-400
Gółkowo 22
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Andrzej Kin
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
1/ lek. wet. Andrzej Kin
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
466/2015/VI/Rej. ZLZ
467/2015/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i podmiot prowadzący :
lek. wet. Marek Majka
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
CENTRUM ZDROWIA MAŁYCH
ZWIERZĄT
pod Nr ew. 447, Nr księgi:
12/2/490/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 5
lek. wet. Agnieszka Kasprzak
lek. wet. Anna Starczewska
lek. wet. Agnieszka
Tomaszewska
lek. wet. Natalia Majchrzak
lek. wet. Anna Szczepaniak
2.
Liczba osób personelu
pomocniczego: 2
tech. wet. Jacek Polak
tech. wet. Mariusz Marciniak
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący : Hama Plus
S.A., Stary Widzim 254, 64-200
23.01.2015
23.01.2015
468/2015/VI/Rej. ZLZ
469/2015/VI/Rej. ZLZ
Wolsztyn
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Hama Plus S.A.
64-200 Wolsztyn, Stary Widzim 254
- pod Nr ew. 579, Nr księgi:
12/1/874/2007/IV/Rej. ZLZTreść
zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
DanHatch Poland S.A., 64-200
Wolsztyn, Stary Widzim 254
2.
Nazwa zakładu leczniczego:
Gabinet Weterynaryjny DanHatch
Poland S.A.
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący : Roman
Sieredzki
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Surgi-wet
60-655 Poznań, ul. Prześwit 11
pod Nr ew. 683, Nr księgi:
12/1/467/2011/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Adres zakładu leczniczego:
Jerzykowo, ul. Spokojna 2, 62-007
Biskupice Wlkp.
Nr tel. 601 895 283
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący : BM Kobylin
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. BM Wet
63-760 Zduny, ul. 1 Maja 3
pod Nr ew. 818, Nr księgi:
12/1/290/2014/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 3:
lek. wet. Grzegorz Janicki
(kierownik)
lek. wet. Janusz Leszczyński
lek. wet. Adam Grabowski
2.
Liczba pracowników
personelu pomocniczego – 6:
tech. wet. Anna Makowska
tech. wet. Błażej Stachowiak
tech. wet. Agnieszka
23.01.2015
23.01.2015
470/2015/VI/Rej. ZLZ
471/2015/VI/Rej. ZLZ
472/2015/VI/Rej. ZLZ
Ratajska
tech. wet. Roksana Szczotka
tech. wet. Marcin Łankiewicz
tech. wet. Marlena
Andrzejewska
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik i właściciel : lek. wet.
Kamil Hubert Gębka
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Kamil Gębka
62-650 Kłodawa, ul. Wyżynna 1
pod Nr ew. 634, Nr księgi:
12/1/126/2009/V/Rej. ZLZ, niżej
wymienione zmiany:
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników
personelu pomocniczego – 1:
tech. wet. Roman Cieżnia
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: Praktyka
Weterynaryjna A. Golec M. Rybski
s.c.
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Praktyka Weterynaryjna A. Golec M.
Rybski
ul. Grunwaldzka 125 a, 60-313
Poznań
pod Nr ew. 682, Nr księgi:
12/1/445/2011/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: ul. Marcelińska
100/202, 60-324 Poznań
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt na wniosek podmiotu
prowadzącego:
(Podmiot prowadzący - lek. wet.
Kazimierz Zabłocki)
Gabinetu Weterynaryjnego p.n.
Gabinet Weterynaryjny s.c., 62-635
Przedecz, ul. Ornastowskiego 4,
Nr ew. 173, Nr księgi
12/1/192/2005/IV/Rej. ZLZ, z dniem
01.01. 2015 r.
23.01.2015
23.01.2015
23.01.2015
473/2015/VI
w sprawie wpisu lekarza do rejestru
lekarzy weterynarii upoważnionych
do wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Arkadiusza Błaszyka, pod nr
00356/12/23.01.2015 r.
23.01.2015
474/2015/VI
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Karoliny Biegaj, pod nr
00357/12/23.01.2015 r.
23.01.2015
475/2015/VI
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Łukasza Burety, pod nr
00358/12/23.01.2015 r.
23.01.2015
476/2014/VI
w sprawie wpisu lekarza do rejestru
lekarzy weterynarii WIL-Wet.
lek. wet. Monika Kozłowska
nr pwz 85849
przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LW
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
OGRODU ZOOLOGICZNEGO W
POZNANIU
ul. Krańcowa 81, 61-048 Poznań
Nr ew. 48, Nr księgi:
12/2/171/2005/III/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Podmiot prowadzący: GABINET
WETERYNARYJNY OGRODU
ZOOLOGICZNEGO W POZNANIU, ul.
Krańcowa 81, 61-048 Poznań, 61 876
8623
Rodzaj zakładu: Gabinet
Weterynaryjny
06.02.2015
477/2014/VI/Rej. ZLZ
06.02.2015
Nazwa zakładu: GABINET
WETERYNARYJNY OGRODU
ZOOLOGICZNEGO W POZNANIU
Kierownik zakładu: lek. wet.
Magdalena Galbas
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii:2
- lek. wet. Magdalena Galbas
- lek. wet. Michał Stachowiak
Liczba osób personelu
pomocniczego: 2
- tech. wet. Mateusz Kurzownik
- tech. wet. Małgorzata Piątek
7. Nr księgi:
12/1/477/2015/Rej. ZLZ
478/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Lekarsko-Weterynaryjne lek.
wet. Anetta Ziółkowska
ul. Staromiejska 2, 64-700 Czarnków
Nr ew. 429, Nr księgi:
12/1/472/2006/IV/Rej. ZLZ, niżej
Treść zmian:
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii:2
- lek. wet. Anetta Ziółkowska
(kierownik)
- lek. wet. Piotr Ziółkowski
06.02.2015
479/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
„OPP Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
nr ewidencyjny 841.
- numer księgi 12/1/479/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 06.02.2015 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. „OPP Polska
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”
- adres siedziby zakładu – 62-010
06.02.2015
Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 40
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Mateusz
Porowski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 6:
1/ lek. wet. Mateusz Porowski
(kierownik)
2/ dr n. wet. Marian Porowski
3/lek. wet. Szymon Porowski
4/ lek. wet. Michał Porowski
5/ lek. wet. Joan Sanmartin
6/ lek. wet. Carlos Martinez
- liczba osób personelu
pomocniczego – 1
1/ Tomasz Porowski
480/2015/VI
Skreślenie zmarłego lekarza
weterynarii śp. Ryszarda Mikulicza
06.02.2015
481/2015/VI
Skreślenie zmarłego lekarza
weterynarii śp. Krzysztofa
Radziszewskiego
06.02.2015
482/2015/VI
Skreślenie zmarłego lekarza
weterynarii śp. Andrzeja Śliwy
06.02.2015
483/2015/VI
Skreślenie zmarłego lekarza
weterynarii śp. Zbigniewa
Nowickiego
06.02.2015
484/2014/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
06.02.2015
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
VET AGRO SERWIS PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
64-980 Trzcianka, ul. Konopnickiej 62
Nr ew. 294, Nr księgi:
12/2/28/2009/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący: VetZOO Serwis Przychodnia
Weterynaryjna, 64-980 Trzcianka, ul.
M. Konopnickiej 62
2.
Nazwa zakładu: Vet-ZOO
Serwis Przychodnia Weterynaryjna
3.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii – 2:
485/2015/VI
486/2015/VI
487/2015/VI
488/2015/VIRej. ZLZ
1/ lek. wet. Zenon Jażdżewski
2/ lek. wet. Paulina Miśkiewicz
4.
Liczba osób personelu
pomocniczego – 8:
1/ Paweł Grencel
2/ Izabela Więckowska
3/ Piotr Węcławowicz
4/ Katarzyna Ratajczak
5/ Anna Witt
6/ Rozalia Wieczorek
7/ Adrianna Szmaglińska
8/ Joanna Nowak
w sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Janinę Czaplicką
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Klaudia Kulczak
nr 00359/12/06.02.2015 r.
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Karolina Katarzyna Lasia
nr pwz 65610
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY PRZY
PARKU DROBIARSKIM
ul. Kaczorska 59, 64-810 Kaczory
Nr ew. 547, Nr księgi:
12/1/715/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Adres i nr tel. zakładu
leczniczego :
- ul. Kaczorska 59, Śmiłowo, 64-810
Kaczory (korekta danych adresowych
w dotychczasowej lokalizacji –
dopisano nazwę miejscowości:
Śmiłowo, pominiętą przez
wnioskodawcę przy wpisie gabinetu
do rejestru zakładów leczniczych,
- tel. 67 2838078
2.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 6:
06.02.2015
06.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
489/2015/VI/Rej. ZLZ
490/2015/VI
491/2015/VI
492/2015/VI
493/2015/VI
- Jan Daniszewski
- Mieczysław Fórmaniak
- Bogusław Konopko
- Krzysztof Pać
- Stefan Staszewski
- Waldemar Zarzecki
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY ANDRZEJ
MAŁY
ul. Stawiszyńska 10, 62-800 Kalisz
Nr ew. 817, Nr księgi:
12/1/276/2014/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący: Jakub
Alama, ul. Serbinowska 18/23, 62800 Kalisz,
Tel. 792 902 138 138, e-mail:
[email protected]
2.
Nazwa zakładu leczniczego:
Gabinet Weterynaryjny Jakub Alama
W sprawie: wpisu lekarza
weterynarii do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko Weterynaryjnej w
Poznaniu.
z dniem 18 lutego 2015 r.
dr hab. MICHAŁA JANKA
nr pwz 40052
przeniesienie z KaszubskoPomorskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Filipa Wojciecha Więcka
z rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
numer 65385, z dniem 31 stycznia
2015 roku, na wniosek
zainteresowanego/j/, w związku z
zakończeniem działalności lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Julii Masłowskiej
numer pwz 65611.
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Marcina Federa
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
04.03.2015
04.03.2015
494/2015/VI
495/2015/VI/Rej. ZLZ
496/2015/VI/Rej. ZLZ
numer pwz 65481
przeniesienie z Kujawsko-Pomorskiej
Izby L-W
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
Marcina Federa
numer pwz 65321
przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LW
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Sucholeski Gabinet Weterynaryjny
„Na Strażackiej” lek. wet. Piotr
Jóźwiak
62-002 Suchy Las, ul. Strażacka 24
Nr ew. 760, Nr księgi
12/1/960/2013/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
Adres zakładu leczniczego dla
zwierząt: ul. Nowy Rynek 5, 62-002
Suchy Las, tel. 606 471 633
Nazwa zakładu leczniczego:
Sucholeski Gabinet
Weterynaryjny
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
- lek. wet. Piotr Jóźwiak
- lek. wet. Michał Majewski
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych
LABORATORIUM WETERYNARYJNE
p.n.
Weterynaryjne Laboratorium
Diagnostyczne LAB-VET Sp. z o.o.
Pracownia Badania Środków
Spożywczych, Pasz oraz Diagnostyki
Molekularnej
ul. Okrężna 8, 62-080 Tarnowo
Podgórne
61-002 Suchy Las, Złotniki, ul.
Krzemowa 1
Nr ew. 572, Nr księgi
12/5/842/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt - Pracowni Badania
Środków Spożywczych, Pasz oraz
Diagnostyki Molekularnej: 62-002
Suchy Las, Złotniki, ul. Kobaltowa 6
04.03.2015
04.03.2015
04.03.2015
497/2015/VI/Rej. ZLZ
498/2015/VI/Rej. ZLZ
499/2015/VI/Rej. ZLZ
500/2015/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „Chart”
64-100 Leszno, ul. Armii Krajowej 15
Nr ew. 749, Nr księgi
12/1/894/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący:
Gabinet Weterynaryjny „Chart”
Joanna Szczepańska
2.
Kierownik zakładu: lek. wet.
Joanna Szczepańska (zmiana
nazwiska po wyjściu za mąż,
poprzednio: Joanna Woźna)
3.
Nazwa zakładu leczniczego:
Gabinet Weterynaryjny „Chart”
Joanna Szczepańska
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
BM Wet.
63-760 Zduny, ul. 1 Maja 3
Nr ew. 818, Nr księgi
12/1/290/2014/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Kierownik zakładu: lek. wet.
Piotr Mizgalski
04.03.2015
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne
62-100 Wągrowiec, ul. Libelta 2
Nr ew. 515, Nr księgi
12/1/63/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Adres siedziby zakładu
leczniczego: ul. Libelta 20, 62-100
Wągrowiec
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY„WETKA”
LEK. WET. MONIKA KARWOWSKA
64-500 Szamotuły, ul. Zamkowa 10
04.03.2015
04.03.2015
04.03.2015
501/2015/VI
Nr ew. 714, Nr księgi
12/1/665/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 3:
- lek. wet. Monika Karwowska
(kierownik i właściciel)
- lek. wet. Tomasz Karwowski
(współwłaściciel)
- lek. wet. Bartosz Tryburski
2. Liczba pracowników personelu
pomocniczego – 1:
- tech. wet. Marcin Kujawiak
w sprawie terminu VI Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego
Lekarzy Weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Poznaniu
na dzień 11 kwietnia 2015 roku,
godz. 10,00.
04.03.2015
502/2015/VI
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Zbigniewa
Załęgowskiego (nr pwz 06405)
z rejestru członków WIL-Wet. w
Poznaniu z dniem 04 marca 2015
roku, na wniosek zainteresowanego,
z uwagi na przejście na emeryturę i
zrzeczenie się prawa wykonywania
zawodu
04.03.2015
503/2015/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wykreślenia zakładu
leczniczego na wniosek podmiotu
prowadzącego
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne lekarz
weterynarii Zbigniew Załęgowski
62-100 Wągrowiec, ul.
Berdychowska 54
Nr ew. 201, Nr księgi
12/1/220/2005/IV/Rej. ZLZ, z dniem
31.12.2014 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
04.03.2015
504/2015/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zakładu do
rejestru zakładów leczniczych dla
zwierząt
Miasto Leszno, 64-100 Leszno, ul.
04.03.2015
505/2015/VI/Rej. ZLZ
506/2015/VI
507/2015/VI
508/2015/VI
509/2015/VI
Kazimierza Karasia 15
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny
Henrykowo 20, 64-100 Leszno
pod numerem ewidencyjnym 842.
- numer księgi 12/1/504/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 04.03.2015 r.
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Adam Szefliński
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1:
1/ lek. wet. Adam Szefliński
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY Dobry
Vet lek. wet. Tomasz Białas
64-320 Buk, os. 700-Lecia Miasta 5
Nr ew. 748, Nr księgi
12/1/829/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2:
- lek. wet. Tomasz Białas (kierownik i
właściciel)
- lek. wet. Ewa Rodek
W sprawie odmowy umorzenia
zaległych składek członkowskich lek.
wet. Krzysztofa Balkowskiego.
W sprawie przyznania środków
finansowych na nagrody dla
absolwentów Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu.
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Ewy Elżbiety Osińskiej do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
pwz nr 71879
przeniesienie z Warszawskiej Izby LW
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
04.03.2015
04.03.2015
04.03.2015
24.03.2015 r.
24.03.2015 r.
510/2015/VI
511/2015/VI
512/2015/VI/Rej. ZLZ
513/2015/VI/Rej. ZLZ
Aleksandry Śmiałek do rejestru
lekarzy weterynarii Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu
pwz nr 55711 przeniesienie z
Warmińsko-Mazurskiej Izby L-W
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Weronice Marcie Kruk
pwz nr 65612
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Anny Kasprzak
nr 00360/12/24.03.2015 r.
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Aleksandra
Przybyła
60-413 Poznań, ul. Lednicka 9a
pod numerem ewidencyjnym 843.
- numer księgi 12/1/512/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 02.04.2015 r.
- tel. 503 019 054, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Aleksandra
Przybyła
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1:
1/ lek. wet. Aleksandra Przybyła
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
KLINIKA WETERYNARYJNA
p.n.
KLINIKA WETERYNARYJNA
ul. Księcia Mieszka I 18, 60-681
Poznań
Nr ew. 359, Nr księgi
12/4/377/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1. Liczba pracowników lekarzy
24.03.2015 r.
24.03.2015 r.
02.04.2015 r.
02.04.2015 r.
514/2015/VI/Rej. ZLZ
weterynarii (w tym kierownik) – 10:
- dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz
- (kierownik i właściciel)
- lek. wet. Janusz Dziurla
- lek. wet. Piotr Orłowski
- lek. wet. Kinga Pękala –
Drzewiecka
- lek. wet. Aleksandra Rogoń
- lek. wet. Joanna Korzybska
- lek. wet. Monika Trojan
- lek. wet. Krzysztof Kamiński
- lek. wet. Michał Reszka
- lek. wet. Michał Walorski
2. Liczba pracowników personelu
pomocniczego – 10:
- mgr tech. wet. Mateusz Budzyński
- mgr fiz. med. Przemysław Chudy
- tech. wet. Małgorzata Dziasek
- tech. wet. Maciej Sarbinowski
- tech. wet. Joanna Kowalewska –
zoofizjoterapeuta
- tech. wet. Norbert Krystek
- tech. wet. Ewelina Obarska
- tech. wet. Szymon Stelting
- tech. wet. Julia Wachowska
- tech. wet. Katarzyna Wróblewska
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„WĄSIATYCZ”
ul. Księcia Mieszka I 18, 60-681
Poznań
Nr ew. 588, Nr księgi
12/2/919/2007/IV/Rej. ZLZ, niżej
wymienione zmiany:
Treść zmian:
1. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 5:
- lek. wet. Robert Wąsiatycz
- ( właściciel)
- lek. wet. Ilona Bykowska
- lek. wet. Agnieszka Lisiecka
- lek. wet. Jędrzej Płucz
- lek. wet. Weronika Szmaj
2. Liczba pracowników personelu
pomocniczego – 2:
- tech. wet. Marta Jakubowska
- tech. elektroradiografii Sebastian
Pluta
02.04.2015 r.
515/2015/VI
516/2015/VI
517/2015/VI/Rej. ZLZ
518/2015/VI
519/2015/VI
520/2015/VI
W prawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Klaudii Ewie Cierniak
Nr pwz 65613
W prawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Monice Agnieszce Żyto
Nr pwz 65614
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
SANATUS Magdalena Rembowska
62-050 Krosinko, ul. Lipowa 1c
Pod numerem ewidencyjnym 844.
- numer księgi 12/2/517/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 02.04.2015 r.
- tel. 508 136 557, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Magdalena
Rembowska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1:
1/ lek. wet. Magdalena
Rembowska
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Magdaleny Rembowskiej
pod nr 00361/12/02.04.2015 r.
w sprawie objęcia patronatem
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej oraz przyznania
środków finansowych na organizację
szkolenia dla lekarzy weterynarii
02.04.2015 r.
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Bartłomiejowi Marii
Jaśkowskiemu
nr pwz 65615
16.04.2015 r.
02.04.2015 r.
02.04.2015 r.
02.04.2015 r.
11.04.2015 r.
521/2015/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Irenie Annie Jeżewskiej
nr pwz 65616
16.04.2015 r.
522/2015/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Paulinie Magdalenie
Chachurskiej
nr pwz 65617
16.04.2015 r.
523/2015/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Pawłowi Piotrowi
Glinkowskiemu
nr pwz 65618
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Weronice Pelczyńskiej
nr pwz 65619
16.04.2015 r.
w sprawie wpisu lek. wet.
Arkadiusza Szymańskiego
nr pwz 86026
przeniesienie z Dolnośląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie wpisu lek. wet.
Małgorzaty Krystyny Glemy
nr pwz 80728
przeniesienie ze Śląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie wpisu lek. wet. Marcina
Piotra Markiewicza
nr pwz 60994
przeniesienie z Lubelskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie wpisu lek. wet.
Magdaleny Marii Sokołowskiej
nr pwz 80715
przeniesienie ze Śląskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Boviwet lek. wet. Leszek Binaś
63-440 Raszków, ul. Jarocińska 51
pod numerem ewidencyjnym 845.
- numer księgi 12/1/529/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu -
16.04.2015 r.
524/2015/VI
525/2015/VI
526/2015/VI
527/2015/VI
528/2015/VI
529/2015/VI/Rej. ZLZ
16.04.2015 r.
16.04.2015 r.
16.04.2015 r.
16.04.2015 r.
16.04.2015 r.
530/2015/VI/Rej. ZLZ
531/2015/VI/Rej. ZLZ
16.04.2015 r.
- tel. 502035685, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Leszek Binaś
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1:
1/ lek. wet. Leszek Binaś
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA S.C.
ul. Zygmunta Starego 11, 64-920 Piła
pod Nr ew. 232, Nr księgi
12/2/251/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1. Podmiot prowadzący zakład
leczniczy: PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA REX S.C. MARIUSZ
KANAREK TOMASZ SOŁTYSIAK, UL.
CZARNKOWSKA 16, 64-920 PIŁA, tel.
67-2151887, kom. 889250472, email:
[email protected]
2. Nazwa zakładu leczniczego:
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA REX
S.C. MARIUSZ KANAREK TOMASZ
SOŁTYSIAK
3. Adres zakładu leczniczego: UL.
CZARNKOWSKA 16, 64-920 PIŁA, 672151887
4. Liczba współpracowników /
współwłaścicieli lekarzy weterynarii:
1
- lek. wet. Mariusz Kanarek
5.Liczba osób personelu
pomocniczego: 1
- tech. wet.Tomasz Sołtysiak
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Usługi Komunalne - Schronisko dla
Zwierząt
60-189 Poznań, ul. Bukowska 266
pod Nr ew. 37, Nr księgi
12/2/219/2010/V/Rej. ZLZ
16.04.2015 r.
16.04.2015 r.
532/2015/VI/Rej. ZLZ
533/2015/VI
534/2015/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.Kierownik zakładu leczniczego: lek.
wet. Gabriela Kuczorska (zmiana
nazwiska kierownika zakładu
leczniczego po wyjściu za mąż –
poprzednio: Podleśna)
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY AGRI VET
SP. Z O.O.
62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 21
pod Nr ew. 793 , Nr księgi:
12/1/134/2013/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 13
lek. wet. Paweł Iskrzak
lek. wet. Paweł Spyrka
lek. wet. Janusz Bachar
lek. wet. Kinga Bachar
lek. wet. Waldemar
Maślankowski
lek. wet. Agata Matuszak
lek. wet. Artur Matuszak
lek. wet. Piotr Sawicki
lek. wet. Paweł Czubak
lek. wet. Jędrzej Stefański
lek. wet. Paweł Ciukaj
lek. wet. Marcin Feder
lek. wet. Czesław Zbigniew
Węgrzyn
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Edyty Ociepy
pod nr 00362/12/16.04.2015 r.
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „Vilemo”
62-620 Babiak, Pl. Wolności 7
pod numerem ewidencyjnym 846.
- numer księgi 12/1/534/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu -
16.04.2015 r.
16.04.2015 r.
16.04.2015 r.
16.04.2015 r.
- tel. 507-749-586, 792-704-004, email: [email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Łukasz
Ledwosiński
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2:
1/ lek. wet. Łukasz Ledwosiński
2/lek. wet. Maria Sokołowska
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
535/2015/VI
536/2015/VI
537/2015/VI
538/2015/VI
539/2015/VI/Rej. ZLZ
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Izabeli Agacie Margowskiej
Pwz nr 65620
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lek. wet.
Katarzynie Marii Chudy
Pwz nr 65621
W sprawie wpisu do rejestru
członków WIL-Wet. lek. wet. Pawła
Kowalskiego
Pwz nr 65487
Przeniesienie z Warszawskiej Izby LW
W sprawie wpisu do rejestru
członków WIL-Wet. lek. wet. Anny
Szczuko
Pwz nr 02385
Przeniesienie z Zachodniopomorskiej
Izby L-W
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Mysikrólik
Ewa Osińska
63-330 Dobrzyca, ul. Nowa 24
pod numerem ewidencyjnym 847
- numer księgi 12/1/539/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 24.04.2015 r.
- tel. 696 761 637, adres e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Ewa Osińska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2:
24.04.2015 r.
24.04.2015 r.
24.04.2015 r.
24.04.2015 r.
24.04.2015 r.
540/2015/VI/Rej. ZLZ
541/2015/VI
542/2015/VI
543/2015/VI
544/2015/VI
545/2015/VI
1/ lek. wet. Ewa Osińska
2/lek. wet. Aleksandra Bajerska
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„ZOO-VET” Gabinet Weterynaryjny
Roman Robak
63-200 Jarocin, ul. Generała Bema 20
pod numerem ewidencyjnym 848
- numer księgi 12/1/540/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 24.04.2015 r.
- tel. 668174293, adres e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Hubert Robak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1:
1/ lek. wet. Hubert Robak
- liczba osób personelu
pomocniczego – 1
1/ tech. wet. Martyna Tyrakowska
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Huberta Robaka pod nr
00363/12/24.04.2015 r.
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Łukasza Lorkiewicza pod nr
00364/12/24.04.2015 r.
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Karolina Szczepańska
nr pwz 65622
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lek. wet. Piotr Cieciórski
nr pwz 65623
w sprawie przyznania prawa
24.04.2015 r.
24.04.2015 r.
24.04.2015 r.
29.04.2015 r.
24.04.2015 r.
24.04.2015 r.
546/2015/VI
547/2015/VI
548/2015/VI
549/2015/VI/Rej. ZLZ
550/2015/VI/Rej. ZLZ
wykonywania zawodu
lek. wet. Emilia Agnieszka Cicha
nr pwz 65624
w sprawie skreślenia zmarłego
lekarza weterynarii
lek. wet. Leszek Prałat
nr pwz 06268
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Jakuba Pernaka
pod nr 00365/12/29.04.2015 r.
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Dominiki Ludwiczak
pod nr 00366/12/29.04.2015 r.
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny DROB – VET
Szymański Arkadiusz
62-307 Borzykowo, ul. Graniczna 1
pod numerem ewidencyjnym 849.
- numer księgi 12/1/549/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 29.04.2015 r.
- tel. 692 399 390, adres e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Arkadiusz
Szymański
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1:
1/ lek. wet. Arkadiusz Szymański
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
BM Wet.
29.04.2015 r.
29.04.2015 r.
29.04.2015 r.
29.04.2015 r.
29.04.2015 r.
551/2015/VI/Rej. ZLZ
552/2015/VI
553/2015/VI
554/2015/VI/Rej. ZLZ
63-760 Zduny, ul. 1 Maja 3
pod Nr ew. 818, Nr księgi
12/1/290/2014/VI/Rej. ZLZ, niżej
wymienione zmiany:
Treść zmian:
1.Liczba pracowników personelu
pomocniczego – 2
- tech. wet. Mateusz Szałata
- tech. wet. Zuzanna Zaremba
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
LECZNICA WETERYNARYJNA
p.n.
EQUI SALUS LECZNICA DLA KONI
64-300 Nowy Tomyśl, Glinno 65
pod numerem ewidencyjnym 850numer księgi 12/3/551/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 29.04.2015 r.
- tel. 731 103 104, fax 61 44 25 365,
adres e-mail: [email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Wojciech Ryszka
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2:
1/ lek. wet. Wojciech Ryszka
2/dr n. wet. Katarzyna Michnik
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Adrian Pochylski
Nr pwz 65625
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Urszuli Komarzewskiej
Nr pwz 50282
Przeniesienie z PółnocnoWschodniej Izby L-W
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Maciej Kołodziejczyk BIOMAVET
64-600 Oborniki, Os. Szarych
Szeregów 4
pod Nr ew. 810, Nr księgi
12/1/256/2014/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Adres i nr tel. zakładu
29.04.2015 r.
05.05.2015 r.
05.05.2015 r.
05.05.2015 r.
555/2015/VI/Rej. ZLZ
556/2015/VI
557/2015/VI
558/2015/VI
559/2015/VI
560/2015/VI
561/2015/VI/Rej. ZLZ
leczniczego: 64-600 Oborniki,
Uścikowo 54, tel. 664 708 807
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Prywatna Praktyka Weterynaryjna
62-032 Luboń, ul. Siostry Faustyny 1
pod Nr ew. 341, Nr księgi
12/1/359/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Kierownik zakładu
leczniczego: lek. wet. Agnieszka
Sobieralska
2.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
- lek. wet. Agnieszka Sobieralska
- lek. wet. Olga Borecka
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Karolinie Julii Józefowicz
o numerze 65626
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Szymonowi Skrobale
o numerze 65627
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Wojciechowi Przemysławowi
Zielińskiemu
o numerze 65628
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Oldze Wandzie Gajowy
o numerze 65629
w wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Maja Lipińska
nr 00367/12/15.05.2015 r.
Wpis zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Tomasz Wielich, 61-680 Poznań, ul.
05.05.2015 r.
15.05.2015 r.
15.05.2015 r.
15.05.2015 r.
15.05.2015 r.
15.05.2015 r.
15.05.2015 r.
Dzięgielowa 20
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY TOMASZ
WIELICH
61-680 Poznań, ul. Dzięgielowa 20
pod numerem ewidencyjnym 851.
- numer księgi 12/1/561/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 15.05.2015 r.
- tel. 48 609 039 566
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Tomasz Wielich
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1:
1/ lek. wet. Tomasz Wielich
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
562/2015/VI/Rej. ZLZ
563/2015/VI/Rej. ZLZ
Wpis zakładu do ewidencji zakładów 15.05.2015 r.
leczniczych dla zwierząt
Andrzej Gaweł, 51-180 Wrocław, ul.
Księgarska 1
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY DR
ANDRZEJ GAWEŁ ODDZIAŁ KALISZ
62-860 Opatówek, ul. Kaliska 20A
pod numerem ewidencyjnym 852.
- numer księgi 12/1/562/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 15.05.2015 r.
- tel. 48 604 515 175
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Paweł
Piorunowski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1:
1/ lek. wet. Paweł Piorunowski
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
Wykreślenie zakładu z ewidencji
15.05.2015 r.
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny p.n. GABINET
WETERYNARYJNY ALANOVET
MAGDALENA GRACZYKOWSKA, z
siedzibą: 62-100 Wągrowiec, ul.
564/2015/VI
565/2015/VI/Rej. ZLZ
566/2015/VI/Rej. ZLZ
Bydgoska 26/1, Nr ew. 747, Nr księgi
12/1/828/2012/V/Rej. ZLZ, z dniem
08.04.2015 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Adamowi Józefowi
Gadzinowskiemu
o numerze 65630
Wpis zakładu do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Marcin Feder, 62-800 Kalisz, ul.
Łódzka 143
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
62-800 Kalisz, ul. Łódzka 143
pod numerem ewidencyjnym 853.
- numer księgi 12/1/565/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 21.05.2015 r.
- tel. 48 607 082 127, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Marcin Feder
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2:
1/ lek. wet. Marcin Feder
2/ lek. wet. Magdalena Feder
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
Wpis zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: Dorota Godek,
ul. Szkolna 1a, 62-090 Rokietnica
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY DOROTA
GODEK
ul. Szkolna 1a, 62-090 Rokietnica
pod Nr ew. 672, Nr księgi
12/1/368/2011/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Ilość pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
- lek. wet. Dorota Godek
- lek. wet. Magdalena Rembowska
21.05.2015 r.
21.05.2015 r.
21.05.2015 r.
567/2015/VI
568/2015/VI
568/2015/VI
569/2015/VI
570/2015/VI
571/2015/VI
572/2015/VI
573/2015/VI
574/2015/VI
575/2015/VI/Rej. ZLZ
w sprawie dofinansowania V
Mistrzostw Polski Lekarzy
Weterynarii w Półmaratonie
„Słowaka”
w sprawie dofinansowania V
Mistrzostw Polski Lekarzy
Weterynarii w Półmaratonie
„Słowaka”
w sprawie dofinansowania sesji
naukowej w Uniwersyteckim
Centrum Medycyny Weterynaryjnej
(Kliniki) przy Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
UP w Poznaniu
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Martynie Annie Banasiak
o numerze 65631
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Katarzynie Annie Maciaszek o
numerze 65632
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru członków WIL-Wet.
w Poznaniu
LEK. WET. MARTY ANNY KRUPY
Przeniesienie z Lubelskiej Izby L-W
Pwz nr 60560
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Marka Dziewińskiego
pwz numer 65143 z rejestru
członków WIL-Wet. z dniem 1 maja
2015 roku
przeniesienie do Opolskiej Izby L-W
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Zygmunta Figla
pwz numer 06307 z rejestru
członków WIL-Wet. z dniem 01 maja
2015 roku, na wniosek
zainteresowanego, w związku z
przejściem na emeryturę i
zakończeniem działalności lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej
21.05.2015 r.
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarzowi
weterynarii Łukaszowi Żarneckiemu
o numerze 65633
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
29.05.2015 r.
21.05.2015 r.
21.05.2015 r.
29.05.2015 r.
29.05.2015 r.
29.05.2015 r.
29.05.2015 r.
29.05.2015 r.
29.05.2015 r.
576/2015/VI/Rej. ZLZ
577/2015/VI/Rej. ZLZ
578/2015/VI
Gabinetu Weterynaryjngo p.n.
ANIMAL s.c., z siedzibą: 64-100
Leszno, ul. Francuska 35, Nr ew.
574, Nr księgi 12/1/844/2007/IV/Rej.
ZLZ, z dniem 15.05.2015 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
o wpisie zmian w ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
AGRIVET SPÓŁKA JAWNA, ALINA
KILJAŃSKA, ANDRZEJ KILJAŃSKI
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
64-000 Kościan, ul.
Marcinkowskiego 2 a
pod Nr Ew. 704 Nr księgi
12/2/610/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
1. Kierownik zakładu: lek. wet.
Karolina Lasia
2. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
- lek. wet. Daniel Kiljański
- lek. wet. Karolina Lasia
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Marcin Markiewicz
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY LEK.
WET. MARCIN MARKIEWICZ
62-001 Chludowo, ul. Dworcowa 17
pod numerem ewidencyjnym 854.
- numer księgi 12/1/577/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 29.05.2015 r.
- tel. 48 507 110 901, e-mail:
marcin_markiewiczyahoo.com
- imię i nazwisko kierownika
zakładu - lek. wet. Marcin
Markiewicz
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1:
- lek. wet. Marcin Markiewicz
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
W sprawie przyznania prawa
29.05.2015 r.
29.05.2015 r.
05.06.2015 r.
579/2015/VI
580/2015/VI/Rej. ZLZ
wykonywania zawodu
lekarzowi weterynarii Karolinie
Agacie Siatkowskiej
o numerze 65634
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
lekarzowi weterynarii Karolinie
Joannie Wróbel
o numerze 65635
W sprawie wpisu zmian w ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Adam Cichowski, Lek. wet.
Radosław Godzich s.c. , 62-306
Borzykowo, ul. Wrzesińska 20
05.06.2015 r.
05.06.2015 r.
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
podmiotu prowadzącego zakład/*
581/2015/VI
582/2015/VI
583/2015/VI
584/2015/VI
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny s.c. Lek. wet.
Adam Cichowski, Lek. wet. Radosław
Godzich
62-306 Borzykowo, ul. Wrzesińska 20
pod Nr Ew. 722 Nr księgi
12/1/733/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmiany:
1. Liczba pracowników personelu
pomocniczego : 3
- tech. wet. Angelika Frątczak
- tech. wet. Grzegorz Wawrzyn
- tech. wet. Emilian Pogorzelak
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Alicji Kuzdżał
pod nr 00368/12/05.06.2015 r.
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Aleksandry Przybyły
pod nr 00369/12/05.06.2015 r.
w sprawie wpisu do rejestru lekarza
weterynarii Bartosza Pleskota
pwz nr 85337
przeniesienie ze Śląskiej Izby L-W
w sprawie wpisu do rejestru lekarza
weterynarii Joanny Szymczak
05.06.2015 r.
05.06.2015 r.
10.06.2015 r.
10.06.2015 r.
pwz nr 85761
przeniesienie ze Dolnośląskiej Izby LW
585/2015/VI/Rej. ZLZ
586/2015/VI/Rej. ZLZ
587/2015/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Przychodnia Weterynaryjna Trivet
Oliwia Chosia Sandra Tarasewicz
Kwiryna Borowicz-Ostrowska Spółka
Cywilna
(podmiot prowadzący zakład)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
TRIVET
OLIWIA CHOSIA SANDRA
TARASEWICZ KWIRYNA BOROWICZOSTROWSKA SPÓŁKA CYWILNA
Os. Rzeczypospolitej 6, 63-200
Jarocin
pod numerem ewidencyjnym 856.
- numer księgi 12/1/586/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 10.06.2015 r.
- tel.: +48 600 361 249, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu lek. wet. Oliwia Chosia
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 3:
- lek. wet. Oliwia Chosia
(kierownik)
- lek. wet. Sandra Tarasewicz
- lek. wet. Kwiryna BorowiczOstrowska
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Adam Szefliński, 64-100 Leszno, ul.
Francuska 35
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
ANIMAL
64-100 Leszno, ul. Francuska 35
pod numerem ewidencyjnym 857.
- numer księgi 12/1/587/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu -
10.06.2015 r.
10.06.2015 r.
588/2015/VI/Rej. ZLZ
10.06.2015 r.
- tel.: +48 721 211 000, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu lek. wet. Karol Radtke
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 3:
- lek. wet. Karol Radtke
(kierownik)
- lek. wet. Adam Szefliński
- lek. wet. Szymon Kotwica
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Bartosz Jażdżewski
10.06.2015 r.
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
podmiotu prowadzącego zakład/*
589/2015/VI/Rej. ZLZ
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
AGRO-VET SERVICE BARTOSZ
JAŻDŻEWSKI
Pl. Wolności 17, 64-700 Czarnków
pod Nr ew. 646, Nr księgi
12/1/228/2010/V /Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Kierownik zakładu: lek. wet.
Bartosz Pleskot
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
VYACHESLAV NADTOCHIY , ul.
Armii Krajowej 15, 64-100 Leszno
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
10.06.2015 r.
podmiotu prowadzącego zakład/*
590/2015/VI/Rej. ZLZ
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
ul. Armii Krajowej 15, 64-100 Leszno
pod Nr ew. 805 Nr księgi:
12/1/213/2014/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący:
VYACHESLAV NADTOCHIY, Dłużyna
32, 64-140 Włoszakowice
2.
Adres zakładu: Dłużyna 32,
64-140 Włoszakowice, tel. 665 794
251,
e-mail: [email protected]
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny „RUMAK”
Piotr Stachowiak, Szczytniki
10.06.2015 r.
Duchowne 24, 62-200 Gniezno
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
podmiotu prowadzącego zakład/*
591/2015/VI/Rej. ZLZ
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „RUMAK”
Piotr Stachowiak
Szczytniki Duchowne 24, 62-200
Gniezno
pod Nr ew. 598 Nr księgi:
12/1/1011/2008/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Adres zakładu: Jankowo
Dolne 59, 62-200 Gniezno
2.
Podmiot prowadzący zakład:
Gabinet Weterynaryjny „RUMAK”
Piotr Stachowiak, Jankowo Dolne 59,
62-200 Gniezno
3.
Kierownik zakładu: lek. wet.
Aleksandra Zakryś (poprzednio: lek.
wet. Piotr Stachowiak)
4.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) : 3
- lek. wet. Aleksandra Zakryś
(kierownik)
- lek. wet. Weronika Sikorra
- lek. wet. Piotr Stachowiak
o wpisie zmian w ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Sylwia Klimkiewicz, ul. Chwaliszewo
12, 61-104 Poznań
10.06.2015 r.
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
podmiotu prowadzącego zakład/*
592/2015/VI/Rej. ZLZ
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Przychodnia Weterynaryjna
„KOCIAK”
ul. Chwaliszewo 12, 61-104 Poznań
pod Nr ew. 624 Nr księgi:
12/1/59/2009/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) :1
- lek. wet. Sylwia Klimkiewicz
o wpisie zmian w regulaminie
10.06.2015 r.
zakładu leczniczego dla zwierząt
VETMEDICA LESZNO Karolina Błasiak,
Piotr Błasiak, Urszula Ratajczak s.c.,
ul. Zamenhofa 37, 64-100 Leszno
/imię i nazwisko kierownika zakładu lub
podmiotu prowadzącego zakład/*
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
593/2015/VI
594/2015/VI
595/2015/VI
„VETMEDICA LESZNO S.C.”
ul. Zamenhofa 37, 64-100 Leszno
pod Nr ew. 795 Nr księgi:
12/1/137/2013/VI/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
Godziny przyjęć zakładu leczniczego
dla zwierząt:
Poniedziałek: 10,00 - 18,00
Wtorek:
10,00 - 18,00
Środa:
10,00 - 18,00
Czwartek:
10,00 - 18,00
Piątek:
10,00 - 18,00
Sobota:
10,00 – 14,00
w sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Joanny Pankowskiej
pod nr 00372/12/10.06.2015 r.
W sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
PROVET
ul. Grunwaldzka 515 D, 62-064
Plewiska
Nr ew. 647, Nr księgi:
12/1/229/2010/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1. Rodzaj zakładu leczniczego
dla zwierząt: Przychodnia
Weterynaryjna
2. Nazwa zakładu: Przychodnia
Weterynaryjna PROVET
3. Nr księgi:
12/2/594/2015/VI/Rej. ZLZ
4. Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: ul.
Grunwaldzka 552, 62-064
Poznań
O wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
Gabinet Weterynaryjny „Centrum
Rozrodu Koni” Aleksandra Zakryś
62-200 Gniezno, Szczytniki
Duchowne 24
Nr ew. 734, Nr księgi:
12/1/815/2012/V/Rej. ZLZ
z dniem 12.12.2014 r.
10.06.2015 r.
10.06.2015 r.
10.06.2015 r.
596/2015/VI
wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt lek. wet.
Mateusza Szymanka
nr 00370/12/10.06.2015 r.
wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt lek. wet.
Szymona Nowaka
nr 00371/12/10.06.2015 r.
Skreślenie z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby L-W lekarza
weterynarii Krzysztofa Balkowskiego
pwz 06778
Skreślenie gabinetu weterynaryjnego
(uchylona)
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Marta Joanna Ciesielczyk
Nr 65636
10.06.2015 r.
601/2015/VI
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Alicja Maria Jóźwiak
Nr 65637
24.07.2015 r.
602/2015/VI
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Joanna Pijanowska
Nr 65638
24.07.2015 r.
603/2015/VI
Skreślenie lekarza weterynarii
Jakuba Kozłowskiego, pwz nr 65276
z rejestru członków WIL-Wet.
Przeniesienie do
Zachodniopomorskiej Izby L-W
z dniem 27 maja 2015 r.
24.07.2015 r.
604/2015/VI
Skreślenie lekarza weterynarii
Kazimierza Zabłockiego, pwz nr
06142 z rejestru członków WIL-Wet.
z dniem 01 stycznia 2015 r.
Przejście na emeryturę
24.07.2015 r.
605/2015/VI
Skreślenie lekarza weterynarii
Apoloniusza Godzicha, pwz nr 06471
z rejestru członków WIL-Wet.
z dniem 01 maja 2015 r.
Przejście na emeryturę
24.07.2015 r.
597/2015/VI
598/2015/VI
599/2015/VI/Rej. ZLZ
600/2015/VI
10.06.2015 r.
10.06.2015 r.
10.06.2015 r.
24.07.2015 r.
606/2015/VI/Rej. ZLZ
607/2015/VI/Rej. ZLZ
608/2015/VI/Rej. ZLZ
Wpis zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
DOROTA GODEK
ul. Szkolna 1 a, 62-090 Rokietnica
Nr ew. 672
Nr księgi: 12/1/368/2011/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników,
współpracowników, współwłaścicieli
lekarzy weterynarii (w tym
kierownik) : 3
- lek. wet. Dorota Godek (kierownik)
- lek. wet. Magdalena Rembowska
- lek. wet. Karolina Józefowicz
Wpis zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
USŁUGI WETERYNARYJNE
ul. Energetyczna 26, 64-330
Opalenica
Nr ew. 44 Nr księgi:
12/1/167/2005/III/Rej. ZLZ, niżej
wymienione zmiany:
Treść zmian:
1.
Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: Urbanowo 85 D, 64-330
Opalenica,
tel. kom. 602 430 029
24.07.2015 r.
Wpis zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
KLINIKA WETERYNARYJNA
p.n.
EQUI VET SERWIS DR MACIEJ
PRZEWOŹNY
Wygoda 6, 64-320 Buk
Nr ew. 39 Nr księgi:
12/4/1146/2009/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) : 6
- dr Maciej Przewoźny (kierownik)
- lek. wet. Joanna Przewoźna
- lek. wet. Bartosz Jankowiak
- lek. wet. Katarzyna Marchewczyk
- lek. wet. Natalia Siwińska
24.07.2015 r.
24.07.2015 r.
609/2015/VI/Rej. ZLZ
610/2015/VI/Rej. ZLZ
611/2015/VI/Rej. ZLZ
- lek. wet. Marta Zmiertka
2. Liczba osób personelu
pomocniczego: 5
- Krzysztof Kujawka – manager
- Iwona Marcinkowska – obsługa
biura
- Stanisław Dziwak – obsługa stajni
- Daria Budzyńska – fizjoterapeuta
technik
- Mateusz Kański - obsługa stajni
Wykreślenie zakładu leczniczego dla
zwierząt:
Podmiot prowadzący: Marcin Tyc
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny VETMEDIC
lek. wet. Marcin Tyc
63-640 Bralin, ul. Kręta 2,
z dniem 24.07.2015 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
Wpis zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: Marcin Tyc
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
VetMedic Gabinet Weterynaryjny
63-620 Trzcinica, ul. Jana Pawła II 76
a
Nr ew. 561 Nr księgi:
12/1/752/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Kierownik zakładu: lek. wet.
Marcin Tyc
2.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 1
- lek. wet. Paulina Olesiak
Wpis zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Mikołaj Kniat
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny „BIOS –
WET” lek. wet. Mikołaj Kniat
Runowo 17, 62-035 Kórnik
Nr ew. 709 Nr księgi:
12/1/615/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: ul. Bajera 31,
24.07.2015 r.
24.07.2015 r.
24.07.2015 r.
612/2015/VI/Rej. ZLZ
Dymaczewo Stare, 62-050 Mosina,
tel. 607 055 273weterynarii: 1
- lek. wet. Paulina Olesiak
Wpis do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Paweł Glinkowski
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny lek. wet.
Paweł Glinkowski
ul. Bajera 31, 62-050 Dymaczewo
Stare
24.07.2015 r.
pod numerem ewidencyjnym 858.
- numer księgi 12/1/612/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 24.07.2015 r.
- tel.: +48 698 690 623, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu lek. wet. Paweł Glinkowski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1:
- lek. wet. Paweł Glinkowski
(kierownik)
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
613/2015/VI/Rej. ZLZ
Wpis do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Katarzyna Bobusia
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Katarzyna
Bobusia
Gałązki 51, 63-720 Koźmin Wlkp.
pod numerem ewidencyjnym 859.
- numer księgi 12/1/613/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 24.07.2015 r.
- tel.: +48 605 828 979
- imię i nazwisko kierownika
zakładu lek. wet. Katarzyna Bobusia
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1:
- lek. wet. Katarzyna Bobusia
24.07.2015 r.
614/2015/VI/Rej. ZLZ
615/2015/VI/Rej. ZLZ
(kierownik)
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
Wpis do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
„MORBUS-VET” GABINET
WETERYNARYJNY lek. wet. Michał
Stachowiak
62-200 Szczytniki Duchowne 24
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„MORBUS-VET” GABINET
WETERYNARYJNY lek. wet. Michał
Stachowiak
62-200 Szczytniki Duchowne 24
pod numerem ewidencyjnym 860.
- numer księgi 12/1/614/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 24.07.2015 r.
- tel.: +48 696 458 599, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu lek. wet. Michał Stachowiak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1:
- lek. wet. Michał Stachowiak
(kierownik)
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
Wpis do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
EMKA VET MARTA KRUPA, ul. Pasieki
6, 62-052 Komorniki
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Mascotes Gabinet Weterynaryjny
ul. Pasieki 6, 62-052 Komorniki
pod numerem ewidencyjnym 861
- numer księgi 12/1/615/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 24.07.2015 r.
- tel.: +48 796 333 249, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu lek. wet. Marta Krupa
24.07.2015 r.
24.07.2015 r.
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2:
- lek. wet. Marta Krupa
(kierownik)
- lek. wet. Karolina Wyrwas
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
616/2015/VI
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wystawiania
paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Bartosz Pleskot
Nr 00373/24.07.2015 r.
24.07.2015 r.
617/2015/VI
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Paweł Franciszek Barzowski
Nr 65639
Wpis lekarza weterynarii do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby L-W
Lek. wet. Elżbieta Zawadzka z dniem
24 lipca 2015 r.
Pwz nr 71984
Przeniesienie z Warszawskiej Izby LW
Skreślenie lekarza weterynarii
z rejestru członków Wielkopolskiej
Izby L-W
Lek. wet. Katarzyna Kujawa z dniem
23 czerwca 2015 r.
Pwz nr 65515
Przeniesienie do Śląskiej Izby L-W
Wpis zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Magdalena Całujek,
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY „PRZY
ARENIE” LEK.WET. MAGDALENA
CAŁUJEK
60-237 Poznań, ul. M. Kasprzaka 24
Nr ew. 754 Nr księgi:
12/1/899/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
- lek.wet. Magdalena Całujek
(kierownik)
- lek. wet. Maria Szarata
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
24.07.2015 r.
618/2015/VI
619/2015/VI
620/2015/VI/Rej. ZLZ
621/2015/VI/Rej. ZLZ
24.07.2015 r.
24.07.2015 r.
24.07.2015 r.
24.07.2015 r.
Podmiot prowadzący: Dominika
Rakieć
/ podmiotu prowadzący zakład/
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny
„Ambulatorium Zwierząt Małych”
lek. wet. Dominika Rakieć
ul. Wygoda 6, 64-320 Buk
Nr ew. 717, Nr księgi
12/1/668/2012/V/Rej. ZLZ, z dniem
30.06.2015 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
622/2015/VI
Stwierdzenie posiadania statusu
lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
Lek. wet. Maria Urbaniak
Od dnia 01 lipca 2015 roku
24.07.2015 r.
623/2015/VI
Stwierdzenie posiadania statusu
lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
Lek. wet. Grażyna Kneblewska
Od dnia 01 sierpnia 2015 roku
24.07.2015 r.
624/2015/VI
Stwierdzenie posiadania statusu
lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
Lek. wet. Kazimierza Grabowskiego
Od dnia 01 września 2015 roku
24.07.2015 r.
625/2015/VI/Rej. ZLZ
Wpis do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
VET-MED Szymon Szymczak
(podmiot prowadzący zakład)
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
VET-MED
62-002 Złotniki, Plac Sokoła 7
pod numerem ewidencyjnym 862.
2. Dokonać wpisów w
poszczególnych rubrykach ewidencji
o treści następującej:
- numer księgi 12/2/625/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 24.07.2015 r.
24.07.2015 r.
626/2015/VI
627/2015/VI
628/2015/VI
629/2015/VI
630/2015/VI/Rej. ZLZ
- tel.: +48 667 933 722, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu lek. wet. Szymon Szymczak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2:
- lek. wet. Szymon Szymczak
(kierownik)
- lek. wet. Joanna Szymczak
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby L-W
Lek. wet. Marta Magdalena
Szczepanek
Pwz nr 45404
Przeniesienie z Kujawsko-Pomorskiej
Izby L-W
Skreślenie z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W
Lek. wet. Monika Anna Szafałowicz
Pwz nr 65531
Zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej
Skreślenie z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W
Lek. wet. Magdalena Sałata
Pwz nr 65520
Przeniesienie do Świętokrzyskiej Izby
L-W
Stwierdzenie posiadania statusu
lekarza weterynarii emeryta
niepracującego od dnia 31 lipca 2015
roku
Lek. wet. Jerzy Jakóbek
Wpis zmian w rejestrze zakładów
leczniczych dla zwierząt
Agri Vet Sp. z o.o.
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Marek
Czerniecki
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY AGRI VET
SP. Z O.O.
62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 21
Nr ew. 793 , Nr księgi:
12/1/134/2013/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 12
05.08.2015 r.
05.08.2015 r.
05.08.2015 r.
05.08.2015 r.
05.08.2015 r.
- lek. wet. Paweł Iskrzak
- lek. wet. Paweł Spyrka
- lek. wet. Janusz Bachar
- lek. wet. Waldemar Maślankowski
- lek. wet. Agata Matuszak
- lek. wet. Artur Matuszak
- lek. wet. Piotr Sawicki
- lek. wet. Paweł Czubak
- lek. wet. Jędrzej Stefański
- lek. wet. Paweł Ciukaj
- lek. wet. Czesław Węgrzyn
- lek. wet. Piotr Łukomski
631/2015/VI/Rej. ZLZ
632/2015/VI
633/2015/VI
Wpis do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
EMIL JANKOWSKI, ul. Elizy
Orzeszkowej 11, 62-250 Czerniejewo
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY OPTIMUS
VET EMIL JANKOWSKI
62-250 Czerniejewo, ul. Elizy
Orzeszkowej 11
pod numerem ewidencyjnym 862.
- numer księgi 12/1/631/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 05.08.2015 r.
- tel.: +48 506 448 087, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu lek. wet. Emil Jankowski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1:
- lek. wet. Emil Jankowski
(kierownik)
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Szymon Szymczak
Pod nr 00374/12/05.08.2015 r.
Uchylenie poprzedniego numeru:
00324/12/11.12.2013 r.
05.08.2015 r.
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Maria Sokołowska
05.08.2015 r.
05.08.2015 r.
634/2015/VI
635/2015/VI
636/2015/VI
637/2015/VI/Rej. ZLZ
638/2015/VI/Rej. ZLZ
nr 00375/12/05.08.2015 r.
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Katarzyna Chudy
nr 00376/12/05.08.2015 r.
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Anita Pankowiak
nr 00377/12/05.08.2015 r.
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Agnieszka Potomska-Grajek
nr 00378/12/05.08.2015 r.
Wpis zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Lek. wet. Paweł Biskupski
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Paweł Biskupski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
USŁUGI LEKARSKO-WETERYNARYJNE
Stary Widzim 1b, 64-200 Wolsztyn
pod Nr ew. 373 , Nr księgi:
12/1/391/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
Usługi Lekarsko-Weterynaryjne
Paweł Biskupski, Stary Widzim 1b,
64-200 Wolsztyn, tel. 609 155 132, email: [email protected]
2.
Rodzaj zakładu leczniczego
dla zwierząt: PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
3.
Nr księgi:
12/2/637/2015/VI/Rej. ZLZ
4.
Nazwa zakładu leczniczego
dla zwierząt: „BIS-VET” Przychodnia
Weterynaryjna Paweł Biskupski
5.
Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: Stary Widzim 167, 64200 Wolsztyn, tel. 609 155 132
6.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 2
- lek. wet. Marlena Zając
- lek. wet. Anna Kozyra
Wpis zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Agnieszka Maria Majka, Os. Batorego
05.08.2015 r.
05.08.2015 r.
05.08.2015 r.
21.08.2015 r.
21.08.2015 r.
639/2015/VI/Rej. ZLZ
9/27, 64-300 Nowy Tomyśl
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Agnieszka Majka
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Vet Servis
Agnieszka Majka, Miłosz Nadstoga
Sp. c.
64-300 Nowy Tomyśl, Plac Chopina
7/1
pod Nr ew. 677 , Nr księgi:
12/1/402/2011/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
Gabinet Weterynaryjny VET SERVIS
Agnieszka Majka, Miłosz Nadstoga
s.c., Pl. Niepodległości 1, 64-300
Nowy Tomyśl
2.
Nazwa zakładu leczniczego
dla zwierząt: Gabinet Weterynaryjny
VET SERVIS Agnieszka Majka, Miłosz
Nadstoga Sp.c.
3.
Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: 64-300 Nowy Tomyśl,
Plac Niepodległości 1
4.
Liczba współpracowników
lekarzy weterynarii: 1
- lek. wet. Agnieszka Majka
(kierownik)
5.
Liczba pracownikóa.
personelu pomocniczego: 2
- tech. wet. Miłosz Nadstoga
- Ewelina Nadstoga
Wpis zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Maria Klonowska, ul. Słowackiego
73, 63-800 Gostyń, tel. 691-798-829
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Maria
Klonowska
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
NOVAVET Gabinet Weterynaryjny
dla psów i kotów
63-800 Gostyń, ul. Witosa 11 c
pod Nr ew. 755 , Nr księgi:
12/1/900/2012/Rej.ZLZ
Treść zmian:
1. Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: 63-800
Gostyń, ul. Ks. Jana
Twardowskiego 11
21.08.2015 r.
640/2015/VI
641/2015/VI
642/2015/VI
643/2015/VI
644/2015/VI
645/2015/VI
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Karolina Wyrwas
nr 00379/12/21.08.2015 r.
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Marta Krupa
nr 00380/12/21.08.2015 r.
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Barbara Agnieszka Mamczur
Nr 65640
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu lekarza weterynarii
Beata Brachmańska
Nr 65641
Wpis lekarza weterynarii do rejestru
członków Wielkopolskiej Izby L-W
Lek. wet. Leszek Jarosław Stępień
Nr 45390
Przeniesienie z Kujawsko-Pomorskiej
Izby Lekarsko-Weterynajnej
Wpis rejestru członków lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wystawiania paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Katarzyna Dulik
Nr 00381/12/09.09.2015 r.
21.08.2015 r.
21.08.2015 r.
09.09.2015 r.
09.09.2015 r.
09.09.2015 r.
09.09.2015 r.
646/2015/VI
Wpis rejestru członków lekarzy
09.09.2015 r.
weterynarii upoważnionych do
wystawiania paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Emilia Cicha
Nr 00382/12/09.09.2015 r.
647/2015/VI/Rej. ZLZ
Wpis do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Adrian Pochylski, 62-641 Grabina 16
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY LEK.
WET. ADRIAN POCHYLSKI
62-641 Grabina 36
pod numerem ewidencyjnym 863.
- numer księgi 12/1/647/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 09.09.2015 r.
09.09.2015 r.
648/2015/VI/Rej. ZLZ
649/2015/VI/Rej. ZLZ
- tel.: +48 602 673 102, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu lek. wet. Adrian Pochylski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1:
- lek. wet. Adrian Pochylski
(kierownik)
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
Wpis zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Katarzyna Bobusia
ul. Nowa Obra 78, 63-720 Koźmin
Wlkp.
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Katarzyna
Bobusia
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Katarzyna
Bobusia
Gałązki 51, 63-720 Koźmin Wlkp.
pod Nr ew. 859 , Nr księgi:
12/1/613/2015/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Kierownik zakładu
leczniczego dla zwierząt: Dr n. wet.
Katarzyna Bobusia – Fórmaniak
2.
Podmiot prowadzący zakład:
Gabinet Weterynaryjny Dr n. wet.
Katarzyna Bobusia – Fórmaniak,
Gałązki 51, 63-720 Koźmin Wlkp.
Wpis do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Paweł Wasiak
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne lek. wet.
Paweł Wasiak
63-708 Grębów 37
pod numerem ewidencyjnym 864.
- numer księgi 12/1/649/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 09.09.2015 r.
- tel.: +48 663 442 819, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Anita Pankowiak
09.09.2015 r.
09.09.2015 r.
650/2015/VI/Rej. ZLZ
651/2015/VI/Rej. ZLZ
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2:
- lek. wet. Anita Pankowiak
(kierownik)
- lek. wet. Paweł Wasiak
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
Wpis do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
UNIWERSYTECKIE CENTRUM
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ,
ul. Szydłowska 43, 60-656 Poznań
(podmiot prowadzący zakład)
Wnioskodawca: Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach, Uniwersyteckie
Centrum Medycyny Weterynaryjnej
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Weterynaryjnej
Przychodnia Weterynaryjna
60-637 Poznań, ul. Szydłowska 43
pod numerem ewidencyjnym 865.
- numer księgi 12/2/650/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 09.09.2015 r.
- rodzaj zakładu – PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
- pełna nazwa zakładu PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA p.n.
Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Weterynaryjnej Przychodnia
Weterynaryjna
- adres siedziby zakładu – 60-637
Poznań, ul. Szydłowska 43
- tel.: 61 846 – 68 - 00
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Małgorzata
Andrzejewska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 6
- liczba osób personelu
pomocniczego – 4
Wpis do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Elżbieta Zawadzka, 63-921 Chojno 23
(podmiot prowadzący zakład)
09.09.2015 r.
09.09.2015 r.
652/2015/VI
653/2015/VI
654/2015/VI/Rej.ZLZ
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„WET – KARDIO” GABINET DLA
PSÓW, KOTÓW, KONI
63-910 Miejska Górka, ul.
Sikorskiego 29
pod numerem ewidencyjnym 866
- numer księgi 12/1/651/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 09.09.2015 r.
- tel.: +48 660 488 787, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Elżbieta Zawadzka
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
Wielkopolskiej Izby L-W
Lek. wet. Krzysztof Paweł Łazuka
Pwz nr 60587
Przeniesienie z Lubelskiej Izby L-W
Skreślenie z rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby L-W
Lek. wet. Agnieszka Smogur
Pwz nr 65162 z dniem 03 września
2015 r.
Przeniesienie do Łódzkiej Izby L-W
Wpis do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Wiktor Szymczak
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY „WI-VET”
63-720 Koźmin Wlkp., ul.
Krotoszyńska 11 B
pod numerem ewidencyjnym 867.
- numer księgi 12/1/654/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 16.09.2015 r.
- tel.: +48 601 808 241, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Wiktor Szymczak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba osób personelu
16.09.2015 r.
16.09.2015 r.
16.09.2015 r.
655/2015/VI/Rej. ZLZ
656/2015/VI
657/2015/VI/Rej. ZLZ
pomocniczego – 0
Wpis do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Joanna Szymańska, 62-310 Pyzdry,
ul. Niepodległości 59 A
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Prywatna Praktyka LekarskoWeterynaryjna Joanna Szymańska
62-310 Pyzdry, ul. Niepodległości 59
A
pod numerem ewidencyjnym 868
- numer księgi 12/1/655/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 16.09.2015 r.
- tel.: +48 608 532 109, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Joanna Szymańska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
Wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
Lek. wet. Aleksandra Betka
Pwz nr 80710
Przeniesienie ze Śląskiej Izby L-W
Wpis zmian do ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Agri Vet Sp. z o.o.
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY AGRI VET
SP. Z O.O.
ul. Wyzwolenia 21, 62-070 Dopiewo
pod Nr ew. 793 , Nr księgi:
12/1/134/2013/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 13
- lek. wet. Paweł Iskrzak
- lek. wet. Paweł Spyrka
- lek. wet. Janusz Bachar
- lek. wet. Waldemar Maślankowski
- lek. wet. Agata Matuszak
- lek. wet. Artur Matuszak
16.09.2015 r.
16.09.2015 r.
16.09.2015 r.
658/2015/VI/Rej. ZLZ
659/2015/VI/Rej. ZLZ
660/2015/VI/Rej. ZLZ
- lek. wet. Piotr Sawicki
- lek. wet. Paweł Czubak
- lek. wet. Jędrzej Stefański
- lek. wet. Paweł Ciukaj
- lek. wet. Czesław Węgrzyn
- lek. wet. Piotr Łukomski
- lek. wet. Agnieszka Anna Kostera
Niszczak
Wpis zmian do ewidencji zakładów
16.09.2015 r.
leczniczych dla zwierząt
Radosław Zieliński, 62-030 Luboń, ul.
Kościuszki 114
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Radosław
Zieliński
62-030 Luboń, ul. Kościuszki 114
pod Nr ew. 713 , Nr księgi:
12/1/664/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1. Podmiot prowadzący zakład:
Radosław Zieliński, 62-030 Luboń, ul.
Poniatowskiego 15 B
Tel. 660 75 3396
2.
Kierownik zakładu
leczniczego: lek. wet. Leszek Stępień
Wpis zmian do ewidencji zakładów
16.09.2015 r.
leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny Jarosław
Matuszewski, 64-920 Piła, ul. Lutycka
61
(podmiot prowadzący zakład)
Kierownik: lek. wet. Dariusz
Hamerliński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny ALF
ul. Kilińszczaków 30, 64-915
Jastrowie
pod Nr ew. 782 , Nr księgi:
12/1/54/2013/VI/Rej.ZLZTreść
zmian:
1.
Kierownik zakładu
leczniczego: lek. wet. Dorota
Pawłowska
Wpis zmian do ewidencji zakładów
16.09.2015 r.
leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny GAJA
Dominika Ludwiczak, ul. Reymonta 8,
62-040 Puszczykowo
661/2015/VI
662/2015/VI
663/2015/VI
664/2015/VI
665/2015/VI
666/2015/VI
667/2015/VI
668/2015/VI
/imię i nazwisko kierownika zakładu
lub podmiotu prowadzącego
zakład/*
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny GAJA
Dominika Ludwiczak
ul. Reymonta 8, 62-040 Puszczykowo
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
pod Nr ew. 768, Nr księgi:
12/1/1011/2013/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: ul. Piaskowa 15, 62-040
Puszczykowo, tel. 609-513-161
2.
Podmiot prowadzący zakład :
Gabinet Weterynaryjny GAJA
Dominika Ludwiczak, ul. Piaskowa
15, 62-040 Puszczykowo
Wpis do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Leszek Stępień
Nr 00383/12/16.09.2015 r.
Stwierdzenie posiadania statusu
lekarza weterynarii emeryta
niepracującego i częściowego
umorzenia zadłużenia na rzecz tut.
Izby
Lek. wet. Tadeusz Grygier
Umorzenia zadłużenia na rzecz tut.
Izby
Lek. wet. Bogusława Patrzykont
Odmowy umorzenia, rozłożenia na
raty bądź odroczenia wpłaty
pierwszej składki
Lek. wet. Maciej Gorzelańczyk
Przyznania jednorazowej zapomogi
finansowej.
Przyjęcie do realizacji wyroku Sądu
Okręgowego
W sprawie wyrażenia zgody na
pokrycie z budżetu Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
kosztów transportu członków WILWet. na miejsce manifestacji w
Warszawie.
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
16.09.2015 r.
16.09.2015 r.
16.09.2015 r.
16.09.2015 r.
16.09.2015 r.
16.09.2015 r.
30.09.2015 r.
09.10.2015 r.
669/2015/VI
670/2015/VI
671/2015/VI
672/2015/VI
673/2015/VI/Rej. ZLZ
674/2015/VI/Rej. ZLZ
- Lek. wet. Anna Ewa Krysiak
Przeniesienie z Kujawsko-Pomorskiej
Izby L-W, z dniem 09.10.2015 r.
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
- Lek. wet. Małgorzata Gamska
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LW, z dniem 09.10.2015 r.
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
- Lek. wet. Julia Marat
Przeniesienie do Warszawskiej Izby
L-W z dniem 16.09.2015 r.
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej
- Lek. wet. Justyna Anna Drab
Przeniesienie do Lubuskiej Izby L-W,
z dniem 10.09.2015 r.
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lekarza weterynarii Annę
Bodzak statusu lekarza weterynarii
emeryta niepracującego
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
09.10.2015 r.
09.10.2015 r.
09.10.2015 r.
09.10.2015 r.
09.10.2015 r.
Przychodnia Weterynaryjna
p.n.
Przychodnia Weterynaryjna "ARSVET"
ul. Nieznanego Żołnierza 42, 77-400
Złotów
Nr ew. 823, Nr księgi:
12/2/334/2014/Rej. ZLZTreść zmian:
1.
Kierownik zakładu
leczniczego dla zwierząt: lek. wet.
Michał Beker
2.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii ( w tym kierownik): 3
- lek. wet. Michał Beker
- lek. wet. Ewa Kapszukiewicz
- lek. wet. Piotr Dybowski (kierownik)
3.
Liczba osób personelu
pomocniczego: 1
- Sylwia Klessa
o wpisie zmian do ewidencji
09.10.2015 r.
zakładów leczniczych dla zwierząt
676/2015/VI
677/2015/VI
678/2015/VI
679/2015/VI
680/2015/VI
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY AGRI VET
SP. Z O.O.
62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 21
Nr ew. 793 , Nr księgi:
12/1/134/2013/VI/Rej. ZLZTreść
zmian:
6.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 14
- lek. wet. Marek Czerniecki
(kierownik)
- lek. wet. Paweł Iskrzak
- lek. wet. Paweł Spyrka
- lek. wet. Janusz Bachar
- lek. wet. Waldemar Maślankowski
- lek. wet. Agata Matuszak
- lek. wet. Artur Matuszak
- lek. wet. Piotr Sawicki
- lek. wet. Paweł Czubak
- lek. wet. Jędrzej Stefański
- lek. wet. Paweł Ciukaj
- lek. wet. Czesław Węgrzyn
- lek. wet. Piotr Łukomski
- lek.wet. Ryszard Władysław
Bromberek
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii:
- lek. wet. Weronika KaczmarekKubicka
Pwz nr 65642
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii:
- lek. wet. Szymon Nowaczyk
Pwz nr 65493
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Marta Abram-Jusik
Nr 00384/12/22.10.2015 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Magdalena Rembowska
Nr 00385/12/22.10.2015 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
22.10.2015 r.
22.10.2015 r.
22.10.2015 r.
22.10.2015 r.
22.10.2015 r.
681/2015/VI
682/2015/VI
683/2015/VI/Rej.ZLZ
684/2015/VI
Lek. wet. Marta Przybysz
Nr 00386/12/22.10.2015 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Małgorzata Andrzejewska
Nr 00387/12/22.10.2015 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
Lek. wet. Michał Reszka
Nr 00388/12/22.10.2015 r.
W sprawie wykreślenia zakładu z
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt
Podmiot prowadzący: Waldemar
Frąckowiak
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne
63-910 Miejska Górka, ul.
Krasickiego 1
Nr ew. 543, Nr księgi
12/1/704/2006/IV/Rej. ZLZ, z dniem
22.10.2015 r.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Marta Buśko
Pwz nr 65643
22.10.2015 r.
22.10.2015 r.
22.10.2015 r.
22.10.2015 r.
685/2015/VI
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru członków WILWet.
Lek. wet. Krzysztof Marek
Mikołajczak
Zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
22.10.2015 r.
686/2015/VI
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru członków WILWet.
Lek. wet. Krzysztof Marek
Mikołajczak
Zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
22.10.2015 r.
687/2015/VI/Rej. ZLZ
688/2015/VI/Rej. ZLZ
689/2015/VI/Rej. ZLZ
W sprawie wpisu zmian w rejestrze
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik: lek. wet. Michał
Palczewski
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Przychodnia Weterynaryjna lek. wet.
Michał Palczewski
62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego
38
Nr ew. 10 , Nr księgi:
12/2/119/2004/III/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (pracowników): 2
- lek. wet. Piotr Lisiak
- lek. wet. Tomasz Tokarczyk
2. Liczba osób personelu
pomocniczego: 1
- tech. wet. Monika Bartczak
W sprawie wpisu zmian w rejestrze
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik: lek. wet. Aleksandra
Pomianek
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny "
ALBAVET.medica" Aleksandra
Pomianek
60-142 Poznań, ul. Promienista 132
Nr ew. 731 , Nr księgi:
12/1/742/2012/V/Rej.ZLZTreść
zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
Gabinet Weterynaryjny "
ALBAVET.medica" Aleksandra
Pomianek, ul. Galileusza 8, 60-159
Poznań
2.
Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: ul. Galileusza 8, 60-159
Poznań, tel. 48 883 105 300,
e-mail: [email protected]
W sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W
SKAŁOWIE
62-025 Kostrzyn, Skałowo, ul.
Warzywna 25
03.11.2015 r.
03.11.2015 r.
03.11.2015 r.
690/2015/VI/Rej. ZLZ
pod numerem ewidencyjnym 869.
- numer księgi 12/1/689/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 03.11.2015 r.
- tel.: 61 817 85 65, e-mail:
zwiazek.miedzygminny.schronisko@
op.pl
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Radosław
Dogoński
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2:
- lek. wet. Radosław Dogoński
(kierownik)
- lek. wet. Wojciech Krowicki
- liczba osób personelu
pomocniczego – 1:
- tech. wet. Aleksander Iwiński
W sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„DUOWET” AGATA KOWALSKA I
PIOTR DZIĘCIELEWSKI
spółka cywilna
63-000 Środa Wielkopolska, ul.
Przecznica 2A
pod numerem ewidencyjnym 870.
- numer księgi 12/2/690/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 03.11.2015 r.
- rodzaj zakładu – PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA
- pełna nazwa zakładu PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„DUOWET” AGATA KOWALSKA I
PIOTR DZIĘCIELEWSKI spółka cywilna
- adres siedziby zakładu – 63-000
Środa Wielkopolska, ul. Przecznica
2A
- tel.: + 48 785 525 343, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Piotr Dzięcielewski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2:
- lek. wet. Piotr Dzięcielewski
(kierownik)
03.11.2015 r.
691/2015/VI
692/2015/VI
693/2015/VI
694/2015/VI
695/2015/VI
696/2015/VI/Rej. ZLZ
697/2015/VI
- lek. wet. Agata Kowalska
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Monika Maria Olejniczak
Pwz 65644
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z uwagi na zakończenie
działalności lekarsko-weterynaryjnej
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
65331
Pwz 65331
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Lek. wet. Marcin Szymański
Nr 00390/12/13.11.2015 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Lek. wet. Agnieszka Gilar
Nr 00391/12/13.11.2015 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Lek. wet. Bogusław Figlarek
Nr 00392/12/13.11.2015 r.
Wpis zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Lekarsko – Weterynaryjne lek. wet. Tomasz Gruchalski
89 – 300 Wyrzysk, ul. Polna 3
pod Nr ew. 25 , Nr księgi:
12/1/134/2004/III/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Adres zakładu leczniczego
dla zwierząt: ul. Pomorska 2D, 89300 Wyrzysk,
tel. : 603 775 473, 67 286 2635
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
WIL-Wet.
Lek. wet. Filip Petryński
Pwz 80779, przeniesienie z
Warszawskiej Izby L-W
13.11.2015 r.
13.11.2015 r.
13.11.2015 r.
13.11.2015 r.
13.11.2015 r.
13.11.2015 r.
13.11.2015 r.
698/2015/VI
699/2015/VI/Rej. ZLZ
700/2015/VI/Rej. ZLZ
701/2015/VI/Rej. ZLZ
Przyznanie bezzwrotnej zapomogi
finansowej lekarzowi weterynarii.
Wpis zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny ARKA, lek.
wet. Klaudia Jabłońska vel Błońska
ul. Gronowska 52, 64-100 Leszno
pod Nr ew. 816, Nr księgi:
12/1/275/2014/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
Klaudia Jabłońska vel Błońska, 64100 Leszno, ul. Łowiecka 26
2.
Adres zakładu leczniczego:
64-100 Leszno, ul. Łowiecka 26
Wpis zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny RKS Bądecz
89-320 Wysoka
pod Nr ew. 8, Nr księgi:
12/1/117/2004/III/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Kierownik zakładu
leczniczego: lek. wet. Mateusz
Kwaśnica
Wpis zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Agri vet sp. z
o.o.
ul. Wyzwolenia 21, 62-070 Dopiewo
pod Nr ew. 793, nr księgi:
12/1/134/2013/VI/Rej. ZLZTreść
zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 14
- lek. wet. Marek Czerniecki
(kierownik)
- lek. wet. Paweł Iskrzak
- lek. wet. Paweł Spyrka
- lek. wet. Janusz Bachar
- lek. wet. Waldemar Maślankowski
- lek. wet. Agata Matuszak
- lek. wet. Artur Matuszak
- lek. wet. Paweł Czubak
13.11.2015 r.
13.11.2015 r.
13.11.2015 r.
13.11.2015 r.
- lek. wet. Jędrzej Stefański
- lek. wet. Paweł Ciukaj
- lek. wet. Czesław Węgrzyn
- lek. wet. Piotr Łukomski
- lek. wet. Ryszard Władysław
Bromberek
- lek. wet. Łukasz Słodziński
702/2015/VI
W sprawie przyznania bezzwrotnej
zapomogi finansowej
13.11.2015 r.
704/2015/VI
W sprawie przeznaczenia nadpłat z
tytułu składek osób, które utraciły
członkostwo w Wielkopolskiej Izbie
Lekarsko-Weterynaryjnej na cele
statutowe.
13.11.2015 r.
705/2015/VI
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Lek. wet. Piotr Dzięcielewski
Nr 00393/12/02.12.2015 r.
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Aleksandry Rogoń z
rejestru lekarzy weterynarii WILWet.
Pwz nr 71373
Przeniesienie do Śląskiej Izby L-W
02.12.2015 r.
707/2015/VI
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Piotra Leszka Samola
z rejestru lekarzy weterynarii WILWet.
Pwz nr 06247
Przeniesienie do Opolskiej Izby L-W
02.12.2015 r.
708/2015/VI
W sprawie wpisu lekarza
weterynarii Grzegorza Pawłowskiego
do rejestru lekarzy weterynarii WILWet.
Pwz nr 30021
Przeniesienie z Zachodniopomorskiej
Izby L-W
02.12.2015 r.
709/2015/VI
W sprawie wpisu lekarza
weterynarii Małgorzaty Stefaniak
do rejestru lekarzy weterynarii WILWet.
Pwz nr 60773
Przeniesienie z Lubelskiej Izby L-W
02.12.2015 r.
706/2015/VI
02.12.2015 r.
710/2015/VI/Rej. ZLZ
711/2015/VI/Rej. ZLZ
712/2015/VI
713/2015/VI
714/2015/VI/Rej. ZLZ
715/2015/VI
o wpisie zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Prywatny Zakład Weterynarii
77-400 Złotów, ul. Królowej Jadwigi
48
pod Nr ew. 163, nr księgi:
12/1/182/2005/IV/Rej.ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
- lek. wet. Przemysław Mazurek
- lek. wet. Mateusz Kwaśnica
o wpisie zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny
62-511 Kramsk, ul. Wojska Polskiego
9
pod Nr ew. 718, nr księgi:
12/1/669/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Kierownik zakładu
leczniczego: lek. wet. Marta
Szczepanek
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Anny Klaudii Baraniak z
rejestru lekarzy wet. WIL-Wet.
Pwz 65546
Zakończenie działalności na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Mariana Matysiaka
statusu lekarza emeryta
niepracującego
Pwz 06603
W sprawie wykreślenia zakładu z
ewidencji zakładów leczniczych dla
zwierząt z dniem 30.11.2015 r.
Gabinet Weterynaryjny , 62-081
Chyby, ul. Kwiatowa 16
Nr Ew. 480, nr księgi:
12/1/545/2006/IV/Rej. ZLZ
Zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
02.12.2015 r.
02.12.2015 r.
17.12.2015 r.
17.12.2015 r.
17.12.2015 r.
17.12.2015 r.
716/2015/VI
717/2015/VI/Rej. ZLZ
718/2015/VI/Rej. ZLZ
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Lek. wet. Karolina Szczepańska,
nr 00394/12/17.12.2015 r.
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Lek. wet. Elżbieta Zawadzka, nr
00395/12/17.12.2015 r.
O wpisie zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY AGRI VET
SP. Z O.O.
89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 53
pod Nr ew. 801, nr księgi:
12/1/187/2013/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 9
- lek. wet. Rafał Grzeliński
- lek. wet. Roman Jamrozik
- lek. wet. Kinga Matczyk
- lek. wet. Michał Zając
- lek. wet. Paweł Ciukaj
- lek. wet. Paweł Iskrzak
- lek. wet. Tadeusz Mażewski
- lek. wet. Joanna Glapan
- lek. wet. Waldemar Maślankowski
2. Liczba osób personelu
pomocniczego: 6
- Mateusz Ruciński
- Andrzej Żegalski
- Damian Nerkowski
- Tomek Wojciuk
- Maciej Machnik
- Jakub Cykowiak
O wpisie zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny DanHatch
Poland S.A.
64-200 Wolsztyn, Stary Widzim 254
pod Nr ew. 579, nr księgi:
12/1/874/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
17.12.2015 r.
17.12.2015 r.
17.12.2015 r.
719/2015/VI/Rej. ZLZ
720/2015/VI/Rej. ZLZ
721/2016/VI
1. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 1+1
- lek. wet. Magdalena Szymańska
- Krzywda
- lek. wet. Robert Krzywda
2. Liczba osób personelu
pomocniczego – 1
- Donata Waligóra
O wpisie zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
SANATUS Magdalena Rembowska
62-050 Krosinko, ul. Lipowa 1c
pod Nr ew. 844, nr księgi:
12/2/517/2015/VI/Rej.ZLZ
Treść zmian:
1. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
- lek. wet. Magdalena
Rembowska
- lek. wet. Anna Klafkowska
O wpisie zmian zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Sylwia Dendys „SYLAWET” – Usługi
Weterynaryjne
63-910 Rozstępniewo 4
pod numerem ewidencyjnym 871.
- numer księgi 12/1/720/2015/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 17.12.2015 r.
- tel.: + 48 504 021 847, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Sylwia Dendys
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Grzegorza Janickiego
z rejestru lekarzy weterynarii WILWet.
Pwz nr 10942
Przeniesienie do Podkarpackiej Izby
L-W
17.12.2015 r.
17.12.2015 r.
12.01.2016 r.
722/2016/VI/Rej. ZLZ
O wykreśleniu zakładu z rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny lek. wet.
Przemysław Przybylski
64-730 Wieleń, ul. Jaryńska 14
z dniem 15.15.2015 r.
12.01.2016 r.
723/2016/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Prywatna Praktyka Weterynaryjna
ul. Jaryńska 14, 64-730 Wieleń
pod Nr ew. 288, nr księgi:
12/1/307/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
- lek. wet. Lech Przybylski
(kierownik)
- lek. wet. Przemysław Przybylski
O wpisie zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY ESKULAP
62-028 Koziegłowy, Os. Leśne 12 c
pod Nr ew. 644, nr księgi:
12/1/182/2010/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii : 2 + 1 (kierownik)
- lek. wet. Urszula Szczepaniak
- lek. wet. Piotr Martin
- lek. wet. Olga Gajowy
O wpisie zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny ANIMAL
64-100 Leszno, ul. Francuska 35
12.01.2016 r.
724/2016/VI/Rej. ZLZ
725/2016/VI/Rej. ZLZ
pod Nr ew. 857, nr księgi:
12/1/587/2015/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1. Kierownik zakładu leczniczego dla
zwierząt: lek. wet. Dominik
Jankowski
2. Liczba pracowników lekarzy
12.01.2016 r.
12.01.2016 r.
weterynarii (w tym kierownik):
- lek. wet. Dominik Jankowski
- lek. wet. Adam Szefliński
3. Liczba osób personelu
pomocniczego:1
- tech. wet. Oskar Głodzik
726/2016/VI/Rej. ZLZ
727/2016/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Usługi Weterynaryjne lek. wet.
Ryszard Przygocki
64-000 Kościan, ul. Łąkowa 10
pod Nr ew. 154, nr księgi:
12/1/173/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
- lek. wet. Ryszard Przygocki
- lek. wet. Jerzy Stefański
2. Liczba osób personelu
pomocniczego:4
- tech. wet. Jeremiasz Dobraś
- tech. wet. Kamil Niemczyk
- tech. wet. Małgorzata
Ptaszyńska
- Blanka Duda-Przygocka – adm.
i finanse
O wpisie zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
LABORATORIUM WETERYNARYJNE
p.n.
Weterynaryjne Laboratorium
Diagnostyczne LAB-VET Sp. z o.o.
Pracownia Badania Środków
Spożywczych, Pasz oraz Diagnostyki
Molekularnej
62-080 Tarnowo Podgórne, ul.
Okrężna 8
62-002 Suchy Las, Złotniki, ul.
Kobaltowa 6
pod Nr ew. 572, Nr księgi
12/5/842/2007/IV/Rej. ZLZTreść
zmian:
1.
Zmiana nr tel.:
- Weterynaryjnego Laboratorium
Diagnostycznego LAB-VET Sp. z o.o. ,
62-080 Tarnowo Podgórne, ul.
Okrężna 8: 61 816 43 23
- Pracowni Badania Środków
12.01.2016 r.
12.01.2016 r.
Spożywczych, Pasz oraz Diagnostyki
Molekularnej,
62-002 Suchy Las, Złotniki, ul.
Kobaltowa 6 : 61 6593870
2. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 1
- lek. wet. Jarosław
Wilczyński
3. Liczba osób personelu
pomocniczego : 12
- mgr inż. Jolanta Bodył –
Starszy Asystent
- mgr Agata Joachimiak –
Asystent
- mgr Adriana Stefańska –
Asystent
- mgr Dagmara Naskręt –
Asystent
- mgr Aleksandra Sołtysiak –
Asystent
- mgr Elżbieta Walerych –
Laborant
- mgr inż. Katarzyna Kociołek
– Młodszy Asystent
- mgr Danuta Wystalska –
Młodszy Asystent
- mgr Agnieszka
Strauchmann – Laborant
- mgr Justyna Mamczur –
Kierownik Jakości
- mgr Agnieszka Fabrowska –
Specjalista ds. Technicznych
- Franciszek Walerych –
Specjalista ds. Technicznych
728/2016/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
Gabinet dla Zwierząt w Skulsku
/nazwa zakładu leczniczego dla
zwierząt/
62-560 Skulsk, ul. Włocławska 56 a
pod Nr ew. 267, Nr księgi
12/1/955/2007/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 2
- lek. wet. Tomasz Porwan
(kierownik i właściciel)
- lek. wet. Monika Rybicka Horbińska
2. Liczba osób personelu
12.01.2016 r.
730/2016/VI/Rej. ZLZ
731/2016/VI
732/2016/VI/Rej. ZLZ
pomocniczego: 1
- tech. wet. Jarosław Piechocki
O wpisie zmian do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
LECZNICA WETERYNARYJNA
p.n.
LECZNICA ZWIERZĄT „KOALA” S.C.
Sz. Bajzert, R.Markiewicz, P.
Wojtecki
64-100 Leszno, ul. Wiecierzyńskiego
24
pod Nr księgi 12/3/121/2005/IV/Rej.
ZLZ, Nr Ew. 118
Treść zmian:
1.
Zmiana rodzaju zakładu
leczniczego dla zwierząt na:
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
2.
Zmiana nazwy własnej
zakładu: PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA „KOALA” S.C. SZ.
BAJZERT, R.MARKIEWICZ, P.
WOJTECKI
3.
Zmiana podmiotu
prowadzącego zakład:
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
„KOALA” S.C. SZ. BAJZERT,
R.MARKIEWICZ, P. WOJTECKI , UL.
WIECIERZYŃSKIEGO 24, 64-100
Leszno,
tel. 65 5297333, [email protected]
4.
Zmiana nr księgi na :
12/2/730/2016/VI/Rej. ZLZ
5.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) : 4
- lek. wet. Rafał Markiewicz
- lek. wet. Piotr Wojtecki
- lek. wet. Adam Kubiak
- lek. wet. Zuzanna Ziombra
6.
Liczba osób personelu
pomocniczego: 4
- tech. wet. Szymon Bajzert
- tech. wet. Katarzyna Deka
- tech. wet. Michał Deka
- tech. wet. Andżelika Makowska
O skreśleniu zmarłej lek. wet.
Weroniki Doroty Potockiej – Szmaj z
rejestru członków WIL-Wet.
Pwz nr 65424
O wpisie do rejestru zakładów
leczniczych dla zwierząt
12.01.2016 r.
26.01.2016 r.
26.01.2016 r.
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„DORADZTWO I OPIEKA
WETERYNARYJNA – LEK. WET.
RYSZARD BROMBEREK”
62-300 Września, ul. Kościuszki 46
pod numerem ewidencyjnym 872.
- numer księgi 12/1/731/2016/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 26.01.2016 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n.
„DORADZTWO I OPIEKA
WETERYNARYJNA – LEK. WET.
RYSZARD BROMBEREK”
- adres siedziby zakładu – 62-300
Września, ul. Kościuszki 46
- tel.: + 48 602697781, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Ryszard
Bromberek
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
733/2016/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian w rejestrze zakładów 26.01.2016 r.
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Dr Hau lek.
wet. Magdalena Regiec
62-200 Gniezno, ul. Witkowska 100
B
Nr księgi 12/1/369/2014/VI/Rej. ZLZ,
Nr Ew. 828
Treść zmian:
1.
Zmiana podmiotu
prowadzącego zakład: Gabinet
Weterynaryjny Dr Hau lek. wet.
Magdalena Regiec, ul. Witkowska
101, 62-200 Gniezno
2.
Zmiana adresu zakładu
leczniczego: ul. Witkowska 101, 62200 Gniezno- imię i nazwisko
kierownika zakładu: lek. wet.
Ryszard Bromberek
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
734/2016/VI/Rej. ZLZ
735/2016/VI/Rej. ZLZ
736/2016/VI
737/2016/VI
O wpisie zmian w rejestrze zakładów 26.01.2016 r.
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Punkt
Weterynaryjny
64-605 Wargowo, RKS Świerkówki
pod Nr księgi 12/1/198/2005/IV/Rej.
ZLZ, Nr Ew. 179
Treść zmian:
1.
Zmiana podmiotu
prowadzącego zakład: AGRO
ŚWIERKÓWKI Sp. z o.o. JASIN, ul.
Rabowicka 6, 62-020 Swarzędz
O wpisie zmian w rejestrze zakładów 26.01.2016 r.
leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
„Gabinet Weterynaryjny przy Parku
Drobiarskim"
ul. Kaczorska 59, Śmiłowo, 64-810
Kaczory
/nazwa i adres zakładu leczniczego
dla zwierząt/
pod Nr księgi 12/1/715/2006/IV/Rej.
ZLZ, Nr Ew. 547
Treść zmian:
1. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 7:
- lek. wet. Jan Daniszewski
(kierownik)
- lek. wet. Mieczysław Fórmaniak
- lek. wet. Bogusław Konopko
- lek. wet. Krzysztof Pać
- lek. wet. Stefan Staszewski
- lek. wet. Waldemar Zarzecki
- lek. wet. Katarzyna Kondziołka
W sprawie przyznania prawa
15.02.2016 r.
wykonywania zawodu
Agnieszka Błaszyk
Pwz nr 65645
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Natalia Barbara Mąka
Pwz nr 70943
15.02.2016 r.
738/2016/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Piotr Kuta
Pwz nr 01612
Przeniesienie z Kujawsko –
Pomorskiej Izby L-W
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Martyna Karolina Woszczyko
Pwz nr 86042
Przeniesienie z Dolnośląskiej Izby LW
15.02.2016 r.
740/2016/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
Natalia Kaczor
Pwz nr 30008
Przeniesienie z Zachodniopomorskiej
Izby L-W
15.02.2016 r.
741/2016/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny
os. Wichrowe Wzgórze paw.104, 61670 Poznań
Nr księgi 12/1/647/2006/IV/Rej. ZLZ,
Nr Ew. 517
Treść zmian:
1.
Nazwa zakładu leczniczego
dla zwierząt : Gabinet Weterynaryjny
lek. wet. Dariusz Filipiński
2.
Adres zakładu leczniczego:
Os. Wichrowe Wzgórze paw. 104,
61-670 Poznań, tel. 603-513-738
(adres jest analogiczny do
zmienianego, ponieważ dotyczy
innego pomieszczenia w tym samym
pawilonie o nr 104)
3.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 3
- lek. wet. Dariusz Filipiński
- lek. wet. Ewa Kostencka
- lek. wet. Karolina Szczepańska
15.02.2016 r.
742/2016/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Ogrodu
Zoologicznego w Poznaniu
ul. Krańcowa 81, 61-048 Poznań
pod Nr księgi 12/1/477/2015/VI/Rej.
15.02.2016 r.
739/2016/VI
15.02.2016 r.
743/2016/VI/Rej. ZLZ
744/2016/VI
745/2016/VI
ZLZ, Nr Ew. 48
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: Miasto
Poznań Ogród Zoologiczny, ul.
Browarna 26, 61-063 Poznań, tel. 61
8773517
2.
Kierownik zakładu
leczniczego dla zwierząt: lek. wet.
Jarosław Przybylski
3.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 1
- lek. wet. Jarosław Przybylski
4. Liczba osób personelu
pomocniczego: 2
- tech. wet. Małgorzata Piątek
- tech. wet. Mateusz Kurzownik
O wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Ogrodu
Zoologicznego w Poznaniu
ul. Krańcowa 81, 61-048 Poznań
pod Nr księgi 12/1/477/2015/VI/Rej.
ZLZ, Nr Ew. 48
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład
leczniczy dla zwierząt: Miasto
Poznań Ogród Zoologiczny, ul.
Browarna 26, 61-063 Poznań, tel. 61
8773517
2.
Kierownik zakładu
leczniczego dla zwierząt: lek. wet.
Jarosław Przybylski
3.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik): 1
- lek. wet. Jarosław Przybylski
4. Liczba osób personelu
pomocniczego: 2
- tech. wet. Małgorzata Piątek
- tech. wet. Mateusz Kurzownik
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Lek. wet. Marcin Bryś
Nr 00396/12/15.02.2016
W sprawie wpisu lekarza
weterynarii Sandry Amrozińskiej do
15.02.2016 r.
15.02.2016 r.
15.02.2016 r.
746/2016/VI/Rej. ZLZ
747/2016/VI/Rej. ZLZ
748/2016/VI/Rej. ZLZ
rejestru lekarzy weterynarii WILWet.
Pwz nr 20629 przeniesienie
z Łódzkiej Izby L-W
W sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ŁAPA NATALIA MAJCHRZAK
62-020 Swarzędz, pl. Handlowy 17
pod numerem ewidencyjnym 873.
- numer księgi 12/2/746/2016/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 17.02.2016 r.
- tel.: + 48 609 371 619, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Natalia Majchrzak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
W sprawie wpisu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ELBIWET KATARZYNA KISZKA SŁAWIŃSKA
60-680 Poznań, Os. Bol. Chrobrego,
paw. 101
pod numerem ewidencyjnym 874.
- numer księgi 12/2/747/2016/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 17.02.2016 r.
tel.: + 48 796661194,
e-mail: [email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Katarzyna Kiszka Sławińska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba osób personelu
pomocniczego – 1
W sprawie wpisu zmian do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik: lek. wet. lek. wet.
17.02.2016 r.
17.02.2016 r.
17.02.2016 r.
749/2016/VI
750/2016/VI/Rej. ZLZ
751/2016/VI/Rej. ZLZ
Dominik Ubych
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
Ul. Parkowa 8, 62-860 Opatówek
pod Nr ew. 92 , Nr księgi:
12/1/70/2005/IV/ Rej. ZlZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
Dominik Ubych, 62-865 Szczytniki,
Radliczyce 58
- tel. 62 7627174, 693302647
2.
Nazwa własna zakładu
leczniczego dla zwierząt: Gabinet
Weterynaryjny Dominik Ubych
3.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii: 2
- lek. wet. Dominik Ubych
(kierownik)
- lek. wet. Adam Kapitaniak
W sprawie przyznania bezzwrotnej
zapomogi finansowej lekarzowi
weterynarii
W sprawie wpisu zmian do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik: lek. wet. Piotr Mizgalski
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
BM Wet.
63-760 Zduny, ul. 1 Maja 3
- pod Nr ew. 818, Nr księgi
12/1/290/2014/VI/Rej. ZLZ
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- lek. wet. Piotr Mizgalski
2. Liczba osób personelu
pomocniczego – 8:
- Błażej Stachowiak
- Marcin Łankiewicz
- Roksana Szczotka
- Kamil Szałata
- Michał Lis
- Zuzanna Kowalska
- Mateusz Goździela
- Agata Wawrzyniak
W sprawie wpisu zmian do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik: lek. wet. Karolina Biegaj
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Vet-Lab Tuliszków
02.03.2016 r.
02.03.2016 r.
02.03.2016 r.
752/2016/VI
62-740 Tuliszków, ul. Targowa 26
- pod Nr ew. 826, Nr księgi:
12/1/346/2014/VI/Rej. ZLZ 1.
Kierownik zakładu
leczniczego dla zwierząt: lek. wet.
Aneta Katarzyna Ziemniak
2.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
3. Liczba osób personelu
pomocniczego – 1:
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Olga Banaszak
Pwz nr 65647
02.03.2016 r.
753/2016/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Anna Maria Białkowska
Pwz nr 65016
02.03.2016 r.
754/2016/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
02.03.2016 r.
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY BASKO
DR MED. WET. ALEKSANDER
SKORACKI
Os. Orła Białego 86 A, 61-251 Poznań
pod numerem ewidencyjnym 876.
- numer księgi 12/1/754/2016/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 02.03.2016 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY BASKO
DR MED. WET. ALEKSANDER
SKORACKI
- adres siedziby zakładu: Os. Orła
Białego 86 A, 61-251 Poznań
- tel.: + 48 602 713 357, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Aleksander
Skoracki
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
lek. wet. Aleksander Skoracki
755/2016/VI/Rej. ZLZ
756/2016/VI/Rej. ZLZ
- liczba osób personelu
pomocniczego – 1
tech. wet. Krzysztof Piątkowski
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA ORIVET
63-900 Rawicz, ul. Miedzińskiego 6
- pod Nr ew. 466, Nr księgi: Nr
księgi: 12/2/509/2006/IV/Rej. ZLZ,
1.
Adres zakładu: 63-900
Rawicz, ul. Miedzińskiego 6 F/11
(adres nie zmienił się –
zaktualizowano nazewnictwo z
uwagi na rozbudowę bloku)
2.
Podmiot prowadzący:
OSIECKI RADOSŁAW
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA ORIVET, 63-900
Rawicz, ul. Miedzińskiego 6 F/11
3.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) –4:
- lek. wet. Radosław Osiecki
(kierownik)
- lek. wet. Monika Kozłowska
- lek. wet. Irena Jeżewska
- lek. wet. Piotr Wisowaty
4.
Liczba osób personelu
pomocniczego – 3:
- tech. wet. Karolina WłodarekWisowata
- tech. wet. Daria Szałata
- tech. wet. Zdzisław Golik
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Usługi Komunalne - Schronisko dla
Zwierząt
60-189 Poznań, ul. Bukowska 266
- pod Nr ew. 37, Nr księgi
12/2/219/2010/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii – 2:
- lek. wet. Gabriela Kuczorska
- lek. wet. Tomasz Deska
02.03.2016 r.
02.03.2016 r.
2. Liczba osób
personelu pomocniczego – 3:
- tech. wet. Jan Jarocki
- tech. wet. Maja Wendzonka
- tech. wet. Natalia Weber
757/2016/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Piotr Maciej Struś
Pwz nr 65648
02.03.2016 r.
758/2016/VI
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Lek. wet. Sandra Amrozińska
Nr 00397/12/02.03.2016 r.
02.03.2016 r.
759/2016/VI
W sprawie skreślenia z rejestru
lekarzy weterynarii WIL-Wet.
Ryszarda Feliksa Wielgosza, pwz nr
06265
02.03.2016 r.
760/2016/VI
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Tadeusza Bernarda
Banacha statusu lekarza weterynarii
emeryta niepracującego od dnia 01
marca 2016 r.
02.03.2016 r.
761/2016/VI
W sprawie dofinansowania Tablicy
Pamiątkowej, będącej
uhonorowaniem ś.p. prof. Czesława
Janickiego
02.03.2016 r.
762/2016/VI
W sprawie terminu XIX Zjazdu
Sprawozdawczego Lekarzy
Weterynarii na dzień 16 kwietnia
2016 r.
02.03.2016 r.
763/2016/VI/Rej. ZLZ
W sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Właściciel – Radosław Zieliński
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Radosław
Zieliński
62-030 Luboń ul. Kościuszki 114
pod Nr Ew.713 , Nr księgi:
12/1/664/2012/V/Rej. ZLZ
Treść zmian:
02.03.2016 r.
1.
Kierownik zakładu
leczniczego dla zwierząt: lek. wet.
Sandra Amrozińska
2.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii – 2:
- lek. wet. Sandra Amrozińska
(kierownik)
- lek. wet. Danuta Rogalska Wodniczak
764/2016/VI/Rej. ZLZ
765/2016/VI
766/2016/VI
W sprawie wpisu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
GABINET WETERYNARYJNY VAC-VET
LEK. WET. BOGUSŁAW KONOPKO,
pod numerem ewidencyjnym 875
- numer księgi 12/1/764/2016/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 09.03.2016 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- pełna nazwa zakładu - GABINET
WETERYNARYJNY p.n. GABINET
WETERYNARYJNY VAC-VET LEK. WET.
BOGUSŁAW KONOPKO
- adres siedziby zakładu – ul. Leśna
54, 64-930 Zawada
- tel.: + 48 603411957, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Bogusław
Konopko
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
lek. wet. Bogusław Konopko
- liczba osób personelu
pomocniczego – 1
tech. wet. Rafał Wojnicki
wpisu do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów oraz pobierania próbek
w celu określenia miana przeciwciał
w rozumieniu przepisów
rozporządzenia 998/2003 pod nr
00398/12/09.03.2016 r. lek. wet.
Katarzyny Kiszki oraz unieważnienia
wpisu ww. do rejestru z dnia 21
października 2004 r.
W sprawie wyłonienia kandydata do
Honorowej Nagrody CHIRONA -
09.03.2016 r.
09.03.2016 r.
15.03.2016 r.
767
768/2016/VI/Rej. ZLZ
769/2016/VI/Rej. ZLZ
770/2016/VI/Rej. ZLZ
771/2016/VI/Rej. ZLZ
772/2016/VI
773/2016/VI
prof. dr hab. Romana Kołacza
Nr omyłkowo pominięty
Wykreślenie z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny p.n. Gabinet
Weterynaryjny, 62-080 Tarnowo
Podgórne, ul. Szkolna 6 B, Nr ew.
505, Nr księgi 12/1/592/2006/IV/Rej.
ZLZ, z dniem 15 marca 2016 roku.
Wykreślenie z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny p.n. Gabinet
Weterynaryjny „HUBERTUS”, z
siedzibą: 64-000 Racot, ul.
Kościańska 2, Nr ew. 151, Nr księgi
12/1/170/2005/IV/Rej. ZLZ, z dniem
15 marca 2016 roku.
Wykreślenie z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny p.n.
Prywatna Praktyka Weterynaryjna "
Medwet", 64-120 Krzemieniewo, Os.
Słoneczne 4/3, Nr ew. 540, Nr księgi
12/1/701/2006/IV/Rej. ZLZ, z dniem
15 marca 2016 roku
Wykreślenie z ewidencji zakładów
leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny p.n.
Prywatna Praktyka Weterynaryjna "
Medwet", 64-120 Krzemieniewo, Os.
Słoneczne 4/3, Nr ew. 540, Nr księgi
12/1/701/2006/IV/Rej. ZLZ, z dniem
15 marca 2016 roku
W sprawie wpisu lekarza
weterynarii do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko Weterynaryjnej w Poznaniu.
z dniem 15 marca 2016 r.
LEK. WET. DĄBRÓWKA LIGIA
WOŹNA
przeniesienie z Lubuskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie stwierdzenia posiadania
przez dr wet. Jerzego Bieńkowskiego
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego oraz odmowy
umorzenia zadłużenia
z tytułu zaległych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby Lekarsko-
15.03.2016 r.
15.03.2016 r.
15.03.2016 r.
15.03.2016 r.
15.03.2016 r.
15.03.2016 r.
774/2016/VI
775/2016/VI
776/2016/VI
777/2016/VI
778/2016/VI
779/2016/VI
780/2016/VI
781/2016/VI
782/2016/VI
Weterynaryjnej w Poznaniu od dnia
1 marca 2016 roku
w sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Jerzego Mańkę
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego oraz odmowy
umorzenia zadłużenia
z tytułu zaległych składek
członkowskich na rzecz
Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu od dnia
1 marca 2016 roku
w sprawie skreślenia zmarłego lek.
wet. Piotra Zbigniewa
Waltrowskiego z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej oraz umorzenie
zaległych składek członkowskich
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Natalii Orłowskiej
o numerze 65649
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Luizie Annie Osiaczyk o numerze
65650
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Kindze Klepacz o numerze 65651
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Arturowi Paluszkowi o numerze
65652
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Karolinie Marii Lewandowskiej
o numerze 65653
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Beaty Dembskiej Rospęk z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej w związku z
zakończeniem działalności lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej
w sprawie skreślenia lekarza
15.03.2016 r.
15.03.2016 r.
30.03.2016 r.
30.03.2016 r.
30.03.2016 r.
30.03.2016 r.
30.03.2016 r.
30.03.2016 r.
30.03.2016 r.
783/2016/VI
784/2016/VI/Rej. ZLZ
weterynarii Katarzyny Światłowskiej
z rejestru członków Wielkopolskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
przeniesienie ww. lekarza wet. do
Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko
– Weterynaryjnej
w sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Ryszarda
Kosmowskiego statusu lekarza
weterynarii emeryta niepracującego
od dnia 30 marca 2016 roku
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
30.03.2016 r.
30.03.2016 r.
Podmiot prowadzący: Przychodnia
Dla Zwierząt S.C., ul. Bogumiła 65,
62-600 Koło
Kierownik: lek. wet. Roman Cagara
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.
Przychodnia Weterynaryjna s.c.
ul. Bogumiła 65, 62-600 Koło
Pod Nr ew. 204, Nr księgi:
12/2/223/2005/IV/Rej. ZLZ
1.
Kierownik zakładu : lek. wet.
Michał Cagara
2.
Liczba współwłaścicieli
lekarzy weterynarii – 1:
- lek. wet. Piotr Śniegocki
785/2016/VI/Rej. ZLZ
786/2016/VI
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny
p.n. Gabinet Weterynaryjny lek. wet.
Włodzimierz Knopiński
63-430 Odolanów, ul.Kurochowska 2
Nr ew. 193, Nr księgi
12/1/212/2005/IV/Rej. ZLZ, z dniem
29 lutego 2016 roku.
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Elizy Magdaleny
Grzybiak z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej
numer pwz 65306 z dniem 30
marca 2016 roku, na wniosek
zainteresowanego/j/, w związku z
zakończeniem działalności lekarskoweterynaryjnej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej
30.03.2016 r.
30.03.2016 r.
787/2016/VI
788/2016/VI
789/2016/VI
790/2016/VI
791/2016/VI
792/2016/VI
793/2016/VI
794/2016/VI
795/2016/VI
796/2016/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Anecie Marii Kmiećkowiak
o numerze 65654
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Maciejowi Andrzejowi Zimnemu o
numerze 65655
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Markowi Filipowi Wylegale
o numerze 65656
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Milenie Bartczak o numerze 65657
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Zuzannie Annie Dudzińskiej
o numerze 65658
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Oldze Danucie Błażejczak o numerze
65659
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Marcinowi Waldemarowi
Stodolnemu o numerze 65660
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Katarzynie Paulinie Woźniak
o numerze 65661
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Agnieszce Mośkowiak o numerze
65662
W sprawie wpisu lekarza
weterynarii do rejestru lekarzy
weterynarii Wielkopolskiej Izby
Lekarsko –
Weterynaryjnej w Poznaniu.
z dniem 13 kwietnia 2016 r.
13.04.2016 r.
13.04.2016 r.
13.04.2016 r.
13.04.2016 r.
13.04.2016 r.
13.04.2016 r.
13.04.2016 r.
13.04.2016 r.
13.04.2016 r.
13.04.2016 r.
797/2016/VI
798/2016/VI
lek. wet. Oskar Pietrasina
w sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Antonio Abel
Matamoros z rejestru członków
Wielkopolskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej
numer pwz 65455 z rejestru
członków Wielkopolskiej Izby
Lekarsko – Weterynaryjnej w
Poznaniu, z dniem 31 marca 2016
roku
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Ewie Marii Barańskiej
o numerze 65663
13.04.2016 r.
13.04.2016 r.
799/2016/VI
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Paulinie Beacie Łapińskiej
o numerze 65664
13.04.2016 r.
800/2016/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik: lek. wet. Tomasz
Augustowski
Gabinet Weterynaryjny
p.n. Gabinet Weterynaryjny
Al. Wojska Polskiego 185, lok. 54, 62800 Kalisz
pod Nr ew. 730, Nr księgi:
12/1/741/2012/V/Rej. ZLZ
1.
Nazwa własna zakładu
leczniczego dla zwierząt:
PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT „4
ŁAPY”
2.
Rodzaj zakładu:
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
3.
Adres zakładu: ul.
Żeromskiego 21-23, 62-800 Kalisz
4.
Liczba osób personelu
pomocniczego – 2:
- tech. wet. Anna Trela – Piasecka
- tech. wet. Anna Adamkiewicz
5. Nr księgi:
12/2/800/2016/VI/Rej. ZLZ
13.04.2016 r.
801/2016/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
13.04.2016 r.
zakładów leczniczych dla zwierząt
Kierownik: lek. wet. Piotr
Waltrowskii
Przychodnia Weterynaryjna
p.n.
Przychodnia dla Zwierząt w Dopiewie
lek. wet. Piotr Waltrowski
62-070 Dopiewo, ul. Łąkowa 5
pod Nr ew. 127, Nr księgi:
12/2/238/2005/IV/Rej. ZLZ
1.
Podmiot prowadzący zakład:
Przychodnia Weterynaryjna w
Dopiewie s.c.,
62-070 Dopiewo, ul. Łąkowa 5, tel.
61 814 8271
2.
Nazwa własna zakładu
leczniczego dla zwierząt:
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA W
DOPIEWIE
3.
Nr tel. zakładu: 61 814 8271
4.
Kierownik zakładu: lek. wet.
Marcin Czerwiński
5.
Liczba
pracowników/współpracowników/w
spółwłaścicieli: 3
- lek. wet. Marcin Czerwiński
(kierownik)
- lek. wet. Ewa Rodek – Białas
- lek. wet. Tomasz Białas
6.
Liczba osób personelu
pomocniczego – 2:
- tech. wet. Joanna Osiecka
- Jolanta Nowak
802/2016/VI/Rej. ZLZ
803/2016/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: Grzegorz Mróz
Kierownik: lek. wet. Grzegorz Mróz
Gabinet Weterynaryjny
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Mróz
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Różana 2
pod Nr ew. 219, Nr księgi:
12/1/130/2005/IV/Rej. ZLZ
1.
Nazwa własna zakładu
leczniczego dla zwierząt: GABINET
WETERYNARYJNY GRZEGORZ MRÓZ
2.
Liczba pracowników (w tym
kierownik): 1
- lek. wet. Grzegorz Mróz (kierownik)
o wpisie zmian do ewidencji
13.04.2016 r.
13.04.2016 r.
804/2016/VI/Rej. ZLZ
805/2016/VI/Rej. ZLZ
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: lek. wet. Piotr
Kaczor
Kierownik: lek. wet. Piotr Kaczor
Przychodnia Weterynaryjna
p.n.
Przychodnia Weterynaryjna " Zielony
Rynek"
62-200 Gniezno, ul. Zielony Rynek
11
pod Nr ew. 346, Nr księgi:
12/2/788/2007/IV/Rej. ZLZ
1.
Liczba pracowników (w tym
kierownik): 3
- lek. wet. Piotr Kaczor (kierownik)
- lek. wet. Joanna Kaczor
- lek. wet. Andrzej Ogórkiewicz
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: lek. wet.
Iwona Wileńska
Kierownik: lek. wet. Iwona Wileńska
Gabinet Weterynaryjny
p.n.
GABINET WETERYNARYJNY
„LEGWAN” IWONA WILEŃSKA
62-200 Gniezno, ul. Warszawska 17
pod Nr ew. 396, Nr księgi:
12/1/439/2006/IV/Rej. ZLZ
1. Kierownik zakładu leczniczego:
lek. wet. Natalia Kuczyńska
2. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) : 2
- lek. wet. Natalia Kuczyńska
- lek. wet. Iwona Wileńska
3. Liczba osób personelu
pomocniczego: 2
- tech. wet. Adrianna Potrawa
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Wojciech Petryński
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Gabinet Weterynaryjny Bovi-med.
Wojciech Petryński
62-100 Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska
4
pod numerem ewidencyjnym 888
13.04.2016 r.
13.04.2016 r.
806/2016/VI/Rej. ZLZ
807/2016/VI/Rej. ZLZ
2. Dokonać wpisów w
poszczególnych rubrykach ewidencji
o treści następującej:
- numer księgi 12/1/805/2016/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 13.04.2016 r.
- rodzaj zakładu – GABINET
WETERYNARYJNY
- adres siedziby zakładu – 62-100
Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 4
- tel.: + 48 666352074, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Wojciech
Petryński
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
lek. wet. Wojciech Petryński
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Magdalena Werbińska
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY
p.n.
Centrum Weterynaryjne Września
Magdalena Werbińska
62-300 Września, ul. Słowackiego7A
pod numerem ewidencyjnym 877
- numer księgi 12/1/806/2016/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 13.04.2016 r.
- adres siedziby zakładu – 62-300
Września, ul. Słowackiego7A
- tel.: + 48 503 035 559, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Magdalena
Werbińska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
lek. wet. Magdalena Werbińska
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Podmiot prowadzący: lek. wet.
Ryszard Kosmowski
13.04.2016 r.
13.04.2016 r.
808/2016/VI
809/2016/VI
810/2016/VI
811/2016/VI
812/2016/VI
813/2016/VI
Gabinet Weterynaryjny
p.n.
Usługi Weterynaryjne
64-500 Szamotuły, ul. Gajowa 1
Nr ew. 89, Nr księgi
12/1/61/2005/IV/ Rej. ZLZ, z dniem
01 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Tomasza Augustowskiego
pod nr 00399/12/13.04.2016 r. oraz
unieważnienia wpisu ww. do rejestru
z dnia 04 października 2012 r.
13.04.2016 r.
w sprawie: wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów oraz
pobierania próbek w celu określenia
miana przeciwciał w rozumieniu
przepisów rozporządzenia 998/2003
lek. wet. Magdaleny Werbińskiej pod
nr 00400/12/13.04.2016 r.
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Izabeli Ewie
Wesołowskiej o numerze 65665
w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii Pawłowi Józefowi
Mikołajczykowi o numerze 65666
w sprawie: przyznania środków
finansowych na nagrody dla
absolwentów Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu.
13.04.2016 r.
w sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru WIL-Wet.
przeniesienie z Kujawsko-Pomorskiej
Izby L-W
Piotr Józef Paluszak pwz 85898
(wydane przez Dolnośląską Izbę L-W)
25.04.2016 r.
13.04.2016 r.
18.04.2016 r.
18.04.2016 r.
814/2016/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
25.04.2016 r.
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNĄ p.n.
PRZYCHODNIA
WETERYNARYJNA”LEGWAN” IWONA
WILEŃSKA
numer ewidencyjny 878
- numer księgi 12/2/814/2016/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 25.04.2016 r.
- adres siedziby zakładu – 62-200
Gniezno, ul. Bł. Jolenty 19 A, lok. U5
- tel.: + 48 602 582-913, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Iwona Wileńska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
lek. wet. Iwona Wileńska
lek. wet. Natalia Kuczyńska
- liczba osób personelu
pomocniczego – 1
815/2016/VI/Rej. ZLZ
tech. wet. Adrianna Potrawa
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
Gabinet Weterynaryjny „Amicus”
Przemysław Leśniarek, numer
ewidencyjny 879
- numer księgi 12/1/815/2016/VI/Rej. ZLZ
- adres siedziby zakładu – 63-640
Bralin, ul. Leśna 6D
- tel. 795933045, e-mail:
[email protected]
25.04.2016 r.
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Przemysław
Leśniarek
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
lek. wet. Przemysław Leśniarek
(kierownik)
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
816/2016/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
25.04.2016 r.
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
Gabinet Weterynaryjny Wojciech
Juszczak,
numer ewidencyjny 880
- numer księgi 12/1/816/2016/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 25.04.2016 r.
- adres siedziby zakładu – 64-150
Wijewo, ul. 25 Maja 3
- tel. 662097568, e-mail: [email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Wojciech Juszczak
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
lek. wet. Wojciech Juszczak
(kierownik)
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
817/2016/VI
Przyznanie prawa wykonywania
zawodu
Lek. wet. Szymon Norman
Pwz 65667
25.04.2016 r.
818/2016/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
25.04.2016 r.
Podmiot prowadzący: Przychodnia
Weterynaryjna Trivet Oliwia Chosia
Sandra Tarasiewicz Kwiryna
Borowicz-Ostrowska Spółka Cywilna,
Os. Rzeczypospolitej 6, 63-200
Jarocin, tel. 889 005 922, e-mail:
[email protected]
Kierownik: lek. wet. Oliwia Chosia
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
p.n.PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
TRIVET OLIWIA CHOSIA SANDRA
TARASIEWICZ KWIRYNA BOROWICZOSTROWSKA SPÓŁKA CYWILNA
Os. Rzeczypospolitej 6, 63-200
Jarocin
pod Nr ew. 856, Nr księgi: - numer
księgi - 12/2/586/2015/VI/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
1. Podmiot prowadzący zakład:
Przychodnia Weterynaryjna Trivet
Oliwia Chosia Kwiryna BorowiczOstrowska Spółka Cywilna, Os.
Rzeczypospolitej 6, 63-200 Jarocin,
tel. 889 005 922, e-mail:
[email protected]
2. Nazwa zakładu leczniczego:
Przychodnia Weterynaryjna Trivet
Oliwia Chosia Kwiryna BorowiczOstrowska Spółka Cywilna, tel.: +48
600 361 249, +48 889 005 922, email: [email protected]
3. Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) : 2
- lek. wet. Oliwia Chosia (kierownik)
- lek. wet. Kwiryna BorowiczOstrowska
819/2016/VI/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny p.n.
Lecznictwo i Profilaktyka
Weterynaryjna „JUWET” s.c., 63-960
Jutrosin, Wrocławska 57 a, Nr ew.
25.04.2016 r.
507, Nr księgi 12/1/594/2006/IV/
Rej. ZLZ, z dniem 25 kwietnia 2016
roku.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
820/2016/VI/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
25.04.2016 r.
Gabinet Weterynaryjny p.n. Gabinet
Weterynaryjny, 64-200 Wolsztyn,
Stary Widzim 1 B, Nr ew. 585, Nr
księgi 12/1/907/2007/IV/Rej. ZLZ, z
dniem 25 kwietnia 2016 roku.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
821/2016/VI
W sprawie stwierdzenia statusu
lekarza weterynarii emeryta
niepracującego
25.04.2016 r.
Lek. wet. Roman Cagara
od 31.03.2016 r.
822/2016/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wydawania
paszportów dla zwierząt
towarzyszących
25.04.2016 r.
Lek. wet. Mariusz Kanarek
nr 00401/12/25.04.2016 r.
Jednocześnie unieważnienie numeru
00056/12/18.10.2004 r.
823/2016/VI
W sprawie przyznania środków
finansowych na dofinansowanie
szkolenia w zakresie zwalczania
gruźlicy organizowanego przez WILWet. w Poznaniu oraz Powiatowych
Lekarzy Weterynarii w Koninie,
Kaliszu i Turku.
25.04.2016 r.
824/2016/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
Ośrodek fizjoterapii psów i kotów
lek. wet. Mirosław Klimek
numer ewidencyjny 881
- numer księgi 12/2/824/2016/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 13.05.2016 r.
- adres siedziby zakładu: 64-920 Piła,
ul. Wyspiańskiego 5 lok. 4
- tel.: + 48 67 353 39 38, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Mirosław Klimek
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 2
lek. wet. Mirosław Klimek
lek. wet. Mateusz Przygocki
- liczba osób personelu
pomocniczego – 1
tech. wet. Aleksander Klimek
13.05.2016 r.
825/2016/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do rejestru
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
Usługi Weterynaryjne lek. wet. Oskar
Pietrasina
numer ewidencyjny 882
- numer księgi 12/1/825/2016/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 13.05.2016 r.
- adres siedziby zakładu – 63-450
Sobótka, Sobótka 76
- tel. 608 692 229, e-mail:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Oskar Pietrasina
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
13.05.2016 r.
lek. wet. Oskar Pietrasina
(kierownik)
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
826/2016/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
13.05.2016 r.
Lek. wet. Robert Paweł Burmistrzak
Pwz nr 65668
827/2016/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
13.05.2016 r.
Lek. wet. Wojciech Michał Hajduk
Pwz nr 65669
828/2016/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii WILWet.
13.05.2016 r.
Lek. wet. Beata Dembska-Rospęk
Pwz nr 65391
829/2016/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wystawiania
paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Lek. wet. Mateusz Przygocki
Nr 00402/12/13.05.2016
13.05.2016 r.
830/2016/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii
upoważnionych do wystawiania
paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Lek. wet. Mirosław Klimek
Nr 00403/12/13.05.2016
13.05.2016 r.
831/2016/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny p.n. Gabinet
Weterynaryjny lek. wet. Jan
Włodarek
13.05.2016 r.
60-431 Poznań, ul. Lęborska 47a
pod Nr ew. 404, Nr księgi: - numer
księgi - 12/1/447/2006/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1. Ilość pracowników lek. wet w tym
kierownik - 2
2. Email: [email protected]
832/2016/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny p.n.
Sylwia Dendys "SYLAWET" Usługi
Weterynaryjne
63-910 Rawicz, Rozstępniewo 4
pod Nr ew. 871, Nr księgi: - numer
księgi - 12/1/720/2015/VI/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
1. Właściciel: lek. wet. Sylwia
Dendys
2. Kierownik: lek. wet. Sylwia
Dendys
3. Nazwa: Sylwia Dendys "SYLAWET"
Usługi Weterynaryjne
4. Adres: 63-910 Rawicz, Plac
Wolności 16a
5. Ilość pracowników lek. wet w tym
kierownik – 1
6. Email:
[email protected]
13.05.2016 r.
833/2016/VI/Rej. ZLZ
w sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny p.n. Gabinet
Weterynaryjny
60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 248
email: [email protected]
13.05.2016 r.
- pod Nr ew. 16, Nr księgi: - numer
księgi - 12/1/125/2004/III/Rej. ZLZ,
Treść zmian:
1. Podmiot prowadzący: Jarosław
Paryzek - Kobylarnia 9/ 64-410
Sieraków
2. Kierownik: lek. wet. Jarosław
Paryzek
3. Ilość pracowników lekarzy
weterynarii, w tym kierownik – 1
4. Liczba osób personelu
pomocniczego: 1
- technik weterynarii Krzysztof
Majewski
834/2016/VI
W sprawie przyznania środków
finansowych na dofinansowanie VI
Mistrzostw Lekarzy Weterynarii w
Półmaratonie organizowanych w
ramach X Hunters Grodziskiego
Półmaratonu „Słowaka”, który
odbędzie się w dniu 12.06.2016 r.
25.05.2016 r.
835/2016/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
25.05.2016 r.
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
Centrum Zdrowia Małych Zwierząt,
numer ewidencyjny 883
- numer księgi 12/1/835/2016/VI/Rej. ZLZ
- data rejestracji zakładu 25.05.2016 r.
- adres siedziby zakładu – 64-980
Trzcianka, Plac Pocztowy 11/7
- tel. 515 145 842 / 511 177 988, email: [email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Joanna Springer
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) - 4
- liczba osób personelu
pomocniczego – 1
836/2016/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Agata Weronika Przybylska
Nr pwz 65670
25.05.2016 r.
837/2016/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
25.05.2016 r.
Podmiot prowadzący: AGRI VET Sp. z
o.o. ul. Marcelińska 92/94, 60-324
Poznań
kierownik: lek. wet Marek Czerniecki
Gabinet Weterynaryjny p.n. Gabinet
Weterynaryjny AGRI VET Sp. z o.o.,
ul. Wyzwolenia21, 62-070 Dopiewo
pod Nr ew. 793, Nr księgi: - numer
księgi - 12/1/134/2013/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1. Kierownik: Piotr Łukomski
2. Ilość pracowników lek. wet w tym
kierownik – 16
3. Ilość pracowników tech. wet – 7
4. Ilość pracowników
administracyjno-gospodarczych - 3
838/2016/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu
Lek. wet. Patrick Zhiri Iiya
Nr pwz 65671
08.06.2016 r.
839/2016/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Lek. wet. Paweł Hubert Piechota
Nr pwz 75159
Przeniesienie z Lubuskiej Izby L-W
08.06.2016 r.
840/2016/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii WILWet. w Poznaniu
Lek. wet. Karolina Stefania Magiera
Nr pwz 75158
Przeniesienie z Lubuskiej Izby L-W
08.06.2016 r.
841/2016/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Marcin Chałas
08.06.2016 r.
(kierownik i podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
„LUPUS” GABINET WETERYNARYJNY
Marcin Chałas
63-800 Gostyń, ul. Wielkopolska 11
Nr ew. 811, nr księgi 12/1/236/2014/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
„LUPUS”Gabinet Weterynaryjny
Marcin Chałas, 63-800 Gostyń, ul.
Wrocławska 213, tel. kontaktowy:
503 316 694, e-mail:
[email protected]
2.
Adres zakładu leczniczego:
63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 213
3.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- lek. wet. Marcin Chałas
842/2016/VI/Rej. ZLZ
o wpisie zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Zakład Usług Weterynaryjnych Sp.c.
T.J.Pawlak
63-840 Krobia, ul. Powstańców
Wlkp. 108
(podmiot prowadzący zakład)
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
Zakład Usług Weterynaryjnych Sp.c.
T.J.Pawlak
63-840 Krobia, ul. Powstańców
Wlkp. 108
Nr ew. 262, nr księgi 12/1/281/2005/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Podmiot prowadzący zakład:
Zakład Usług Weterynaryjnych T.J.G.
Pawlak S.C.
ul. Powstańców Wlkp. 107 A, 63-840
Krobia, tel. 604 919 833
2.
Adres zakładu leczniczego:
ul. Powstańców Wlkp. 107 A, 63-840
Krobia, tel. 604 919 833
3.
Nazwa zakładu leczniczego:
Zakład Usług Weterynaryjnych T.J.G.
Pawlak S.C.
4.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 4
lek. wet. Tadeusz Pawlak
lek. wet. Grzegorz Pawlak
lek. wet. Michał Sucholiński
lek. wet. Urszula Komarzewska
5.
Liczba osób personelu
08.06.2016 r.
pomocniczego – 3
Jolanta Pawlak, inż. Zootechnik
Stanisław Śniegocki, technik
weterynarii
Alicja Zaremba, mgr inż. rolnictwa
843/2016/VI/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
08.06.2016 r.
Kliniki Weterynaryjnej p.n. Klinika
Weterynaryjna „RA-PA-NO”, 60-166
Poznań, ul. Grunwaldzka 248, Nr ew.
338, Nr księgi 12/4/356/2005/IV/Rej.
ZLZ, z dniem 08 czerwca 2016 roku.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej
844/2016/VI/Rej. ZLZ
o wykreśleniu zakładu z ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
08.06.2016 r.
Gabinetu Weterynaryjnego p.n.
Gabinet Weterynaryjny, 60-681
Poznań, ul. Pawłowskiego 2 A, Nr
ew. 63, Nr księgi
12/1/186/2005/III/Rej. ZLZ, z dniem
08 czerwca 2016 roku.
Przyczyną wykreślenia jest
zakończenie działalności lekarskoweterynaryjnej w ww. gabinecie.
845/2016/VI
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy 08.06.2016 r.
weterynarii upoważnionych do
wystawiania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Lek. wet. Michał Mierkiewicz
Nr 00404/12/08.06.2016
846/2016/VI
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy 08.06.2016 r.
weterynarii upoważnionych do
wystawiania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Lek. wet. Jakub Sujkowski
Nr 00405/12/08.06.2016
847/2016/VI
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii z rejestru lekarzy
weterynarii WIL-Wet. w Poznaniu
z dniem 10 marca 2016 roku
przeniesienie do Świętokrzyskiej Izby
L-W
Lek. wet. Michał Porowski nr pwz
85604
08.06.2016 r.
848/2016/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Lek. wet. Karolina Cieciórska
pwz 65672
22.06.2016 r.
849/2016/VI
W sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza
weterynarii
Lek. wet. Anna Judyta Solecka
pwz 65673
22.06.2016 r.
850/2016/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii WILWet.
Lek. wet. Karolina Kuś
pwz 20647
przeniesienie z Łódzkiej Izby L-W
22.06.2016 r.
851/2016/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii WILWet.
Lek. wet. Paulina Ida Miśkiewicz
pwz 45407
przeniesienie z Kujawsko-Pomorskiej
Izby L-W
22.06.2016 r.
852/2016/VI
W sprawie wpisu lekarza weterynarii
do rejestru lekarzy weterynarii WILWet.
Lek. wet. Maria Elżbieta Bogacz
pwz 11382
22.06.2016 r.
przeniesienie z Małopolskiej Izby LW
853/2016/VI
W sprawie stwierdzenia posiadania
przez lek. wet. Annę Krowicką
statusu lekarza weterynarii emeryta
niepracującego od dnia 22.06.2016 r.
22.06.2016 r.
854/2016/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
Gabinet Weterynaryjny
Nr ew. 884
numer księgi –
12/1/854/2016/VI/Rej. ZLZ
- adres siedziby- 64-920 Piła, al.
Powstańców Wlkp. 162
- tel. 67 394 11 00
- imię i nazwisko kierownika zakładu:
lek. wet. Paulina Miśkiewicz
- liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 1
- liczba osób personelu
pomocniczego - 0
22.06.2016 r.
855/2016/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA p.n.
Przychodnia Weterynaryjna Małych
Zwierząt „ MEDWETAR” s.c. Anna
Białkowska, Ryszard Solecki, numer
ewidencyjny 885
- numer księgi 12/2/855/2016/VI/Rej. ZLZ
- adres siedziby zakładu – 64-920
Piła, UL. Żeromskiego 105
- tel. 67/ 213 46 64
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Anna Białkowska
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) - 3:
lek. wet. Anna Białkowska,
lek.wet. Paulina Miśkiewicz,
lek.wet. Ryszard Solecki
22.06.2016 r.
- liczba osób personelu
pomocniczego – 1- tech.wet.
Rozalia Wieczorek
856/2016/VI/Rej. ZLZ
O wpisie zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny p.n.
VETMEDICA Anna Szczuko
numer ewidencyjny 886
- numer księgi 12/1/856/2016/VI/Rej. ZLZ
- adres siedziby zakładu – 61-043
Poznań, ul. Mścibora 67
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Anna Szczuko
- liczba pracowników – lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) - 1lek. wet. Anna Białkowska,
- liczba osób personelu
pomocniczego – 0
22.06.2016 r.
857/2016/VI/Rej. ZLZ
W sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
Gabinet Weterynaryjny p.n. Gabinet
Weterynaryjny EQUUS lek. wet.
Maja Maćkowiak-Bogucka
numer ewidencyjny 580
- numer księgi 12/1/875/2007/IV/Rej. ZLZ
- adres siedziby zakładu – 64-920
Piła, ul. Kryniczna 1a
Treść zmian:
22.06.2016 r.
1. Podmiot prowadzący zakład:
Gabinet Weterynaryjny
EQUUS lek. wet. Maja
Maćkowiak-Bogucka
2. Adres zakładu leczniczego:
ul. Żeromskiego 105, 64-920
Piła
858/2016/VI/Rej. ZLZ
O wpisie wpisu zakładu do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
Gabinet Weterynaryjny VETICUS lek.
22.06.2016 r.
wet. Marcin Stankowski
numer ewidencyjny 887
- numer księgi 12/1/858/2016/VI/Rej. ZLZ
- adres siedziby zakładu – 62-045
Pniewy, ul. Poznańska 40
- tel. 790 636 890 , email:
[email protected]
- imię i nazwisko kierownika
zakładu: lek. wet. Marcin
Stankowski
- liczba pracowników - lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) - 1
- liczba osób personelu
pomocniczego – 1
859/2016/VI
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Lek. wet. Natalia Majchrzak
Nr 00406/12/22.06.2016 r.
22.06.2016 r.
860/2016/VI
W sprawie wpisu do rejestru lekarzy
weterynarii upoważnionych do
wydawania paszportów dla zwierząt
towarzyszących
Lek. wet. Anna Szczuko
Nr 00407/12/22.06.2016 r.
22.06.2016 r.
861/2016/VI
W sprawie udzielenia odpowiedzi na
pismo z dnia 25 maja 2016 r.
22.06.2016 r.
862/2016/VI/Rej. ZLZ
W sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY p.n.
III Gabinet Weterynaryjny przy
„Wipasz”
62-600 Koło, ul. Składowa 21
22.06.2016 r.
Nr ew. 855, nr księgi 12/1/585/2015/VI/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.
Liczba pracowników lekarzy
weterynarii (w tym kierownik) – 4
a.
lek. wet. Aleksandra Śmiałek
b.
lek. wet. Joanna Tekieli
c.
lek. wet. Natalia Sobczak
d.
lek. wet. Marcin Cichocki
863/2016/VI/Rej. ZLZ
W sprawie wpisu zmian do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
GABINET WETERYNARYJNY
p.n. Gabinet Weterynaryjny
Centrum Stomatologii Psa i Kota
Animaldent
61-245 Poznań, os. Rusa 124
Nr ew. 699, nr księgi 12/1/576/2011/IV/Rej. ZLZ
Treść zmian:
1.Podmiot prowadzący zakład:
Gabinet Weterynaryjny Centrum
Stomatologii Psa i Kota
„Animaldent”, ul. Tuwima 10, 60-195
Poznań, tel. 508 587 581, e-mail:
[email protected]
2.Adres zakładu leczniczego: ul.
Tuwima 10, 60-195 Poznań, tel. 508
587 581
22.06.2016 r.
864/2016/VI
W sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi finansowej lekarzowi
weterynarii.
22.06.2016 r.
865/2016/VI
W sprawie skreślenia lekarza
weterynarii Stanisława Chwalby
pwz 10144
z dniem 22 czerwca 2016 r.
22.06.2016 r.
866/2016/VI
W sprawie obniżenia składki
członkowskiej lekarzowi weterynarii.
22.06.2016 r.
867/2016/VI
W sprawie odmowy umorzenia
pierwszej składki członkowskiej na
rzecz Wielkopolskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Poznaniu.
22.06.2016 r.
Sporządziła mgr Agnieszka Bylewska

Podobne dokumenty