PROGRAM STYPENDIALNY 2012 2012 SCHOLARSHIP PROGRAM

Komentarze

Transkrypt

PROGRAM STYPENDIALNY 2012 2012 SCHOLARSHIP PROGRAM
PROGRAM STYPENDIALNY 2012
2012 SCHOLARSHIP PROGRAM
Program Stypendialny dla Absolwentów Szkół Średnich
P-SFUK oferuje program stypendialny dla absolwentów szkół średnich, którzy
jesienią 2012 r. rozpoczną studia w szkołach wyższych
Program organizowany jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Unii Kredytowych
Stanu Nowy Jork (Credit Union Association of New York – CUANY)
Kandydaci muszą być Członkami P-SFUK i głównymi właścicielami
kont w Naszej Unii
Termin składania podań upływa 20 stycznia 2012 r.
Szczegółowe informacje oraz formularze podań znajdują się na stronie
www.NaszaUnia.com w dziale „Programy Stypendialne” i we wszystkich
oddziałach P-SFUK
Dodatkowe nagrody ufundowane zostaną przez P-SFUK dla
stypendystów najbardziej związanych z Naszą Unią, używających
największej liczby naszych produktów i będących najdłużej
Członkami Naszej Unii.
P-SFUK oferować też będzie program stypendialny dla studentów już uczęszczających do
szkół wyższych - informacje już wkrótce na naszej stronie internetowej www.NaszaUnia.com.
2012 Scholarship Program for College-Bound High-School Seniors
administered jointly by PSFCU and Credit Union Association
of New York (CUANY)
Candidates must be PSFCU members and primary account holders
at our Credit Union
Complete applications must be submitted by January 20, 2012
Information concerning this program and applications may be obtained
on our www.psfcu.com website, under “Scholarship Programs” and
at all our branches
Additional rewards will be granted by PSFCU to our Scholarship
Recipients for member loyalty based on the number of products
actively used and the length of the membership.
attending college - information will soon be available on our www.psfcu.com website.
KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE I BIZNESOWE
KREDYTY
KARTY VISA®
LOKATY TERMINOWE
1 800 297-2181 | www.NaszaUnia.com
eBANKING