Tabela limitów badań do Ochrona + ING Sumy ubezpieczenia

Transkrypt

Tabela limitów badań do Ochrona + ING Sumy ubezpieczenia
Tabela limitów badań do Ochrona + ING
Sumy ubezpieczenia,
od których Klient jest kierowany na badania
w zależności od wieku:
Wiek Ubezpieczonego
Suma Ubezpieczenia
do 45 roku życia
od 600 000 zł
od 46 do 55 roku życia
od 400 000 zł
od 56 roku życia
od 200 000 zł
!!! Od Sumy Ubezpieczenia w wysokości 800 000 PLN
liczonej ze wszystkich umów, jakie Ubezpieczony posiada wymagane
jest wypełnienie
Kwestionariusza Finansowego.!!!

Podobne dokumenty