Rekrutacja do projektu „Akcja aktywizacja YEI”

Transkrypt

Rekrutacja do projektu „Akcja aktywizacja YEI”
Rekrutacja do projektu „Akcja aktywizacja YEI”
środa, 7 września 2016
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, zaprasza do udziału w projekcie „Akcja Aktywizacja Yei”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt będzie
realizowany m. in. przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Miechowie (10 miejsc, rekrutacja: wrzesień-październik
2016 roku)
ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:
●
●
●
●
●
w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mają ukończonego 25 r.ż.,
są bierne zawodowo lub długotrwale bezrobotne
nie kształcą się i nie szkolą (tzw. grupa NEET),
nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje
zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.
zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
Z CZEGO MOŻNA SKORZYSTAĆ:
●
●
●
●
●
●
Zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy
Kurs zawodowy ze stypendium (tematyka dostosowana do preferencji predyspozycji uczestników)
3-miesięczne płatne staże zawodowe
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku
Kurs prawa jazdy kat. B
Kurs komputerowy ECDL
W OKRESIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UCZESTNIKOM PRZYSŁUGUJE M. IN:
●
●
●
wyżywienie w trakcie zajęć szkoleniowych
dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia i staże zawodowe
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną
Więcej informacji: Młodzieżowe Centrum Kariery w Miechowie, ul Sienkiewicza 25a , pok. 301, III piętro (budynek
Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie). Tel 41 382 11 89, e-mail: [email protected]
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, zaprasza do udziału w projekcie „Akcja Aktywizacja Yei”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt będzie
realizowany m. in. przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Miechowie (10 miejsc, rekrutacja: wrzesień-październik
2016 roku)
ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE:
●
●
●
●
●
w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mają ukończonego 25 r.ż.,
są bierne zawodowo lub długotrwale bezrobotne
nie kształcą się i nie szkolą (tzw. grupa NEET),
nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje
zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.
zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
Z CZEGO MOŻNA SKORZYSTAĆ:
●
●
●
●
●
●
Zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy
Kurs zawodowy ze stypendium (tematyka dostosowana do preferencji predyspozycji uczestników)
3-miesięczne płatne staże zawodowe
Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku
Kurs prawa jazdy kat. B
Kurs komputerowy ECDL
W OKRESIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UCZESTNIKOM PRZYSŁUGUJE M. IN:
●
wyżywienie w trakcie zajęć szkoleniowych
Urząd Gminy i Miasta
ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
Strona 1 z 2
●
●
dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia i staże zawodowe
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną
Więcej informacji: Młodzieżowe Centrum Kariery w Miechowie, ul Sienkiewicza 25a , pok. 301, III piętro (budynek
Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie). Tel 41 382 11 89, e-mail: [email protected]
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Tekst pochodzi ze strony: http://miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/rekrutacja-do-projektu-akcja-aktywizacja-yei/
Urząd Gminy i Miasta
ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
Strona 2 z 2