Prawo kobiet niepełnosprawnych

Transkrypt

Prawo kobiet niepełnosprawnych
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z UMIARKOWANYM
LUB ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Dowiedz się o:
 przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji,
 prawach ofiar przestępstwa,
 uprawnieniach pracowniczych kobiet,
 programach
wspierających
aktywność
i partycypację niepełnosprawnych kobiet w życiu społecznym.
Zapraszamy na bezpłatne seminarium prawne:
„Prawa kobiet niepełnosprawnych”.
ZAJĘCIA ODBYWAĆ BĘDĄ SIĘ W GODZINACH 14:00-19:00 W DNIU 13 LISTOPADA 2013!!!
Zapisy przyjmujemy mailowo: [email protected] i telefonicznie 77 542 19 01 lub osobiście w siedzibie
Opolskiego Oddziału Fundacji ul. Ozimska 25 (II pietro, pok.8)!
Siedziba Główna; ul. Wiśniowa 40b lok.8; 02-520 Warszawa; telefon: 22 697 87 84; fax: 22 697; e-mail: [email protected];
www.aktywizacja.org.pl; KRS: 0000049694; NIP: 527-13-11-973; REGON: 006229672

Podobne dokumenty