63,00 zł 59,50 zł 51,40 zł 50,00 zł

Transkrypt

63,00 zł 59,50 zł 51,40 zł 50,00 zł
OFERTA SPECJALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH
Rodzaje zdarzeń losowych
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ- warianty dotychczasowe
Wariant I
Suma ub.: 8 000
Zgon ubezpieczonego
Wariant II
Wariant III
Suma ub.: 8 500 Suma ub.: 7 000
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ- warianty proponowane
Współmałżonkowie
PROPOZYCJA-I
PROPOZYCJA-II
PROPOZYCJA-III
Współmałżonkowie
Suma ub.: 7 000
Suma ub.: 9 000
Suma ub.: 9 000
Suma ub.: 10 000
i pełnoletnie dzieci
Suma ub.: 8 000
30 000 zł
31 250 zł
27 500 zł
12 250 zł
45 000 zł
45 000 zł
50 000 zł
20 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
60 000 zł
62 500 zł
55 000 zł
24 500 zł
90 000 zł
90 000 zł
100 000 zł
40 000 zł
Zgon ubezpieczonego
śródmózgowego
50 000 zł
52 500 zł
45 000 zł
12 250 zł
67 500 zł
67 500 zł
75 000 zł
20 000 zł
68 000 zł
71 000 zł
62 000 zł
31 500 zł
112 500 zł
112 500 zł
125 000 zł
60 000 zł
320 zł
340 zł
280 zł
280 zł
360 zł
360 zł
400 zł
320 zł
320 zł
340 zł
280 zł
360 zł
360 zł
400 zł
8 000 zł
16 000 zł
2 400 zł
1 600 zł
1 600 zł
1 200 zł
8 500 zł
17 000 zł
2 550 zł
7 000 zł
14 000 zł
2 100 zł
1 400 zł
1 400 zł
700 zł
7 000 zł
7 000 zł
2 100 zł
1 400 zł
1 400 zł
700 zł
9 000 zł
18 000 zł
2 700 zł
2 700 zł
1 800 zł
1 350 zł
9 000 zł
18 000 zł
2 700 zł
10 000 zł
20 000 zł
2 700 zł
8 000 zł
16 000 zł
2 400 zł
1 600 zł
1 600 zł
800 zł
3 200 zł
3 400 zł
2 800 zł
2 800 zł
3 600 zł
3 600 zł
3 600 zł
3 200 zł
80 zł
85 zł
70 zł
70 zł
90 zł
90 zł
100 zł
80 zł
40 zł
42,50 zł
35 zł
35 zł
45 zł
45 zł
50 zł
40 zł
w
wyniku
zawału
lub
krwotoku
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
Za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
Za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
spowodowany zawałem lub krwotokiem śródmózgowym
Zgon współubezpieczonych:
Małżonka
Małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Dziecka
Noworodka martwo urodzonego
Rodziców i teściów ubezpieczonego
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
Z tytułu osierocenia , świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego w
wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat
Za każdy dzień pobytu w szpitalu w okresie pierwszych 14 dni, jeśli pobyt
był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
Za każdy dzień pobytu w szpitalu za okres powyżej 14 dni, jeśli pobyt był
spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, lub za każdy dzień pobytu w
szpitalu nie spowodowany wypadkiem
Dodatkowe Świadczenia Medyczne: Koszty Leczenia Szpitalnego
(min 4 dni) - pobyt w Polsce, UE oraz Australii, Nowej Zelandii, Islandii,
Japonii, Kanadzie, USA, Monako, Szwajcarii, Norwegii, Watykanie
za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym
wypadkiem ,wypadkiem komunikacyjnym lub wypadkiem w pracy /do 14 dni/
za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem lub wylewem
śródmózgowym /do 14 dni/
TAK
TAK
TAK
22,50 zł dodatkowo
22,50 zł dodatkowo za
25 zł dodatkowo za
za każdy dzień
każdy dzień
każdy dzień
22,50 zł dodatkowo
za każdy dzień
za każdy dzień rekonwalescencji /do 30 dni/
22,50 zł za każdy
Operacje chirurgiczne Klasa I/ Klasa II/ Klasa III
2 400 zł
1 500 zł/900
zł/300zł
2 100 zł
2 550 zł
1 500 zł/900
zł/300zł
(zakres podstawowy)
1 500 zł/900
zł/300zł
1 500 zł/900
zł/300 zł
Opieka Medyczna wariant INTRO
ŁĄCZNA SKŁADKA MIESIĘCZNA
54,48 zł
45,00 zł
44,72 zł
44,90 zł
22,50
zł dodatkowo za
każdy dzień
25 zł dodatkowo za każdy
dzień
22,50 zł za każdy dzień
25 zł za każdy dzień
450 zł
450 zł
500 zł
2 700 zł
2 700 zł
3 000 zł
dzień
Pobyt na OIT (Odział Intensywnej Terapii) - jednorazowo
Ciężkie choroby w zakresie rozszerzonym
2 100 zł
2 000 zł/1 200
zł/400 zł
2 000 zł/1 200
zł/400 zł
2 000 zł/1 200
zł/400 zł
TAK
TAK
TAK
63,00 zł
59,50 zł
51,40 zł
2 400 zł (zakres
podstawowy)
2 000 zł/1 200
zł/400 zł
50,00 zł
Niniejsza ulotka/ oferta, kalkulacje składek i wysokości świadczeń mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. PZU Życie SA nie odpowiada za ewentualne pomyłki w druku.

Podobne dokumenty