XVI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Ks. Proboszcza Parafii w

Transkrypt

XVI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Ks. Proboszcza Parafii w
XVI Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Ks. Proboszcza
Parafii w Wocławach
Zapisy w Szkole Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich
w najbliższą niedzielę 01.02.2015 zapisy od godz. 12.00 rozpoczęcie
turnieju godz. 14 00
!!! Zapraszamy wszystkich chętnych !!!

Podobne dokumenty