Zadania: energia kinetyczna, energia

Transkrypt

Zadania: energia kinetyczna, energia
Energia kinetyczna, potencjalna, pęd, siła, praca…
1.Jak zmieni się energia kinetyczna ciała poruszającego się ze stała prędkością V, jeżeli jego
prędkość wzrośnie trzykrotnie.
2. Kamień spada z dachu domu w ciągu 2 s. Oblicz wysokość domu.
3. Piłka o energii kinetycznej 9 J toczy się z prędkością 18 km/h. Jaka jest masa tej piłki?
4. Podnosząc kamień z powierzchni Ziemi na wysokość 2m ruchem jednostajnym, wykonano
pracę 50 J. Jaką energię potencjalną względem Ziemi ma ten kamień? Jaka jest masa tego
kamienia?
5. Związek pomiędzy energią kinetyczną ciała i jego pędem oraz masą wyraża formuła,
Ek= p2 /2m. Jeżeli energia kinetyczna danego ciała wzrosła czterokrotnie, to oznacza,
że pęd ciała:
A. nie uległ zmianie
B. wzrósł czterokrotnie
C. wzrósł szesnastokrotnie
D. wzrósł dwukrotnie
6. Oblicz energię potencjalną kamienia o masie 500 g, podniesionego na wysokość 10 m
od powierzchni Ziemi.
7.Na jakiej wysokości względem powierzchni Ziemi jabłko o masie 20 dag będzie mieć
energię potencjalną równą 4 J.
8. Kula o masie 2 kg porusza się z prędkością 4 m/s. Oblicz jej energię kinetyczną.
9. Ile razy zmieni się energia kinetyczna ciała, jeśli jego masę zmniejszymy o połowę,
a jednocześnie prędkość zwiększymy 3 razy.
10. Chłopiec o masie 40 kg wchodzi po schodach. Każdy schodek ma wysokość h= 20 cm
Jaką pracę wykona, wchodząc na 20 stopni? O ile wzrośnie jego energia potencjalna?
11. Na jaką wysokość dotrze piłka rzucona pionowo w górę z prędkością początkową 7 m/s.
12. Jaka siła musi działać na ślizgający się klocek, aby na drodze 0,2m zwiększyć jego
prędkość z V1= 1m/s do prędkości V2= 3m/s? Masa klocka wynosi 1 kg.

Podobne dokumenty