Kurier Siedlecki 02_2007 _ Kreda Profil.indd

Transkrypt

Kurier Siedlecki 02_2007 _ Kreda Profil.indd
Caro Dance niepokonane
Ania – multimedalistka
Ania Staręga z Siedlec zdobyła trzy tytuły Mistrzyni
Polski w biegach narciarskich
czytaj str. 25
Dwadzieścia dwa tytuły Mistrza Polski zdobyli tancerze
Caro Dance.
czytaj str. 2
Kurier
Miesięcznik
Nr 02/39
28 lutego 2007
Nakład 10 tys. egz.
ISSN 1232-4299
b e z p ł a t n y
i n f o r m a t o r
m i e j s k i
www.siedlce.um.gov.pl
Wydarzenia miesiąca
Stadler
wystartował
Historia Siedlec
Począwszy od tego numeru „Kuriera Siedleckiego”
publikowana będzie wkładka stanowiąca
kompendium wiedzy o dawnych Siedlcach.
www.siedlce.um.gov.pl
Rusza budowa kina
Budowa ma się zakończyć do maja 2008 roku. Koszt
powstania nowego kina w Siedlcach wyniesie
20 milionów złotych.
czytaj str. 5
Kurier Siedlecki Luty 2007
1
Aktualności
Wydarzenia miesiąca
Od Caro Dance uczy się cała Polska
W sobotę, 24 lutego
w Centrum Kultury i Sztuki
w Siedlcach odbyły się
Krajowe Mistrzostwa
International Dance
Organization Jazz Dance,
Modern Dance i Balet , były
to eliminacje Mistrzostw
Świata w Nowym Yorku.
W imprezie wystartowało ponad 350
uczestników z 19 polskich klubów.
Impreza stała na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Wiele kategorii to
poziom finału Mistrzostw Świata. Tancerze
Caro Dance, aktualni Mistrzowie Świata
Jazz i Modern Dance nie pozostawili cienia
wątpliwości, kto nadaje ton w krajowej
rywalizacji tanecznej i od kogo uczy się
cała Polska. Zdobyli dwadzieścia dwa
tytuły mistrza Polski oraz kilkanaście tytułów Mistrzów i Wicemistrzów Polski. Od
kliku lat do Siedlec, stolicy polskiego tańca,
co weekend zjeżdżają tancerze z Polski, aby
móc tańczyć i trenować w Caro Dance.
Serdeczne podziękowania składamy osobom, instytucjom i firmom,
które były zaangażowane w organizację
Mistrzostw Polski: Prezydentowi Miasta
Siedlce Wojciechowi Kudelskiemu,
Marszałkowi Województwa
Mazowieckiego Adamowi Struzikowi,
Wiceprzewodniczącemu Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Krzysztofowi Borkowskiemu, Radnemu
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Jackowi Kozaczyńskiemu,
Wicemarszałkowi Województwa
Mazowieckiego Tomaszowi
Siemoniakowi, Dyrektorowi Delegatury
Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach
Ewie Orzełowskiej, Firmie Kodak,
Firmie Grafix, Firmie Sprint, Akademii
Rozwoju Twórczego „ART”, Polskiej
Federacji Tańca, Właścielowi Baru
„Miś”.
(CKiS)
2
Kurier Siedlecki Luty 2007
www.siedlce.um.gov.pl
Aktualności
Wydarzenia miesiąca
Stadler Polska z siedzibą w Siedlcach
Wmurowanie kamienia węgielnego
W czwartek, 22 lutego odbyła się uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego pod modernizowaną halę, w której
odbywać się będzie montaż pojazdów szynowych firmy Stadler.
Oficjalnie ogłoszono także powstanie spółki Stadler Polska.
Szwajcarski Stadler wygrał przetarg na dostawę pojazdów szynowych FLIRT dla województwa mazowieckiego i śląskiego z przeznaczeniem do przewozów regionalnych.
Na Mazowsze trafi 10 takich pojazdów,
a Śląsk zdecydował się na zakup 4 FLIRT-ów.
Montaż pierwszego pojazdu rozpocznie się
już w maju. Przez najbliższe dwa miesiące
wydzierżawiona od PKP hala o powierzchni
5 tys. metrów kwadratowych została gruntownie zmodernizowana i zaadoptowana
pod potrzeby montażowe. Wartość inwestycji
Stadlera w Siedlcach to prawie 6 mln euro. –
Cieszymy się z możliwości rozszerzenia zakrewww.siedlce.um.gov.pl
su naszej działalności w Polsce – kraju, który
może poszczycić się bogatą tradycją kolejową,
dynamicznym rynkiem i wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Uruchomienie zakładu montażowego w Siedlcach z pewnością
przyczyni się do większej dostępności produkowanych przez nas pojazdów FLIRT na rynku
polskim – powiedział, witając licznie zebranych gości, Peter Spuhler, większościowy
udziałowiec i CEO Grupy Stadler Rail.
Prezydent Wojciech Kudelski podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się do uruchomienia w Siedlcach montowani pojazdów
szynowych Stadlera. – Zapewniam Państwa,
że tak samo jak do tej pory firma Stadler może
zawsze liczyć na przychylność naszego samorządu.
Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał
ks. biskup Henryk Tomasik. Uroczystość
zgromadziła zacne grono gości. Nie zabrakło wśród nich posłów ziemi siedleckiej: Stanisławy Prządki, Krzysztofa
Tchórzewskiego i Roberta Ambroziewicza.
Obecny na uroczystości był wiceminister
transportu Bogusław Kowalski oraz prezes PKP PLK Andrzej Wach. Władze województwa mazowieckiego reprezentował
marszałek Adam Struzik.
Kurier Siedlecki Luty 2007
3
Aktualności
Zachęta do współpracy
Wicemarszałek województwa mazowieckiego Jacek Kozłowski
zachęcał do współpracy z sąsiadującymi samorządami podczas
spotkania z władzami miasta, które odbyło się 23 lutego.
Prezydent Siedlec Wojciech
Kudelski zapewnił, że miasto jest
otwarte na współpracę z sąsiadami. Jako przykład podał porozumienie zawarte przez miasto
i gminę Siedlce, w sprawie budowy ulic Piaski Zamiejskie
w Siedlcach i Piaskowej w Strzale,
łączących drogę krajową nr 63
z wylotem ul. Warszawskiej w kierunku krajowej dwójki. Prezydent
Miasta powiedział również
o kolejnych inicjatywach, w które
zaangażowane mają być sąsiednie
samorządy. Wymienił wśród nich
współpracę w zakresie objęcia
całego powiatu siedleckiego
bezprzewodowym, bezpłatnym
dostępem do internetu oraz budowę zakładu utylizacji odpadów
umożliwiającego rozwiązanie
problemu śmieci na terenie co
najmniej dwóch powiatów.
Nowy Prezes STBS
Andrzej Filipek został nowym Prezesem Siedleckiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego. Zmiany dokonała 6 lutego Rada
Nadzorcza Spółki. Nowy Prezes w swojej dotychczasowej karierze
zawodowej dwukrotnie związany był z budownictwem. Kilka lat
temu pracując w STBS odpowiadał za inwestycje, nadzór nad realizacją zawartych umów oraz zamówienia publiczne. W Siedleckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej pełnił funkcję Wiceprezesa. Jego głównym zadaniem będzie zdynamizowanie inwestycji prowadzonych
przez spółkę.
Andrzej Filipek ma 33 lata. Żonaty.
Dwoje dzieci. Wykształcenie wyższe
w zakresie nauk administracyjnych. Uzyskał także tytuł magistra
w Centrum Studiów Samorządu
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył studia podyplomowe
w zakresie zarządzania firmą w Unii
Europejskiej.
Wicemarszałek Jacek Kozłowski
zapowiedział ożywienie funkcjonowania Agencji Rozwoju
Mazowsza. Dodał, że ma się ona
stać instytucją pomagającą samorządom w przygotowaniu terenów
na których mogłyby pojawić się
duże inwestycje. Wicemarszałek
powiedział, że największym zainteresowaniem Agencji cieszyć się
będą działki o powierzchni od 40
do 100 hektarów. Jacek Kozłowski
zapewnił władze Siedlec, że samorządy wschodniej części Mazowsza
mogą liczyć na wsparcie ze strony
samorządu wojewódzkiego.
Przedsiębiorstwo Energetyczne
w Siedlcach Sp. z o.o.
Zapraszamy serdecznie
do wypełnienia
ANKIETY PEC
Zamieszczonej na naszej stronie internetowej:
www.pec-siedlce.com.pl
(link Ankieta PEC)
Podziękowania dla chemików
Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski złożył na ręce por. Witolda
Witkowskiego, dowódcy 1 kompanii chemicznej serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji zadań obrony cywilnej na terenie naszego
miasta. 1 kompania chemiczna, stacjonująca w Siedlcach jest samodzielną jednostką wchodzącą w skład 1 Dywizji. – Nasze wyposażenie, a
przede wszystkim kadra są w każdym momencie gotowe do wspomagania
zadań obrony cywilnej – powiedział podczas spotkania por. Witold
Witkowski. Prezydent Wojciech Kudelski przekazał siedleckim chemikom cyfrowy aparat fotograficzny oraz zaproponował udział w obchodach 460 rocznicy nadania Siedlcom praw miejskich.
4
Kurier Siedlecki Luty 2007
Przypominamy także o możliwości sprawdzania
aktualnych danych pogodowych Siedlec oraz bieżących
stężeń zanieczyszczeń zawartych w spalinach z naszych
źródeł
(m.in. pyłu SO2, CO, CO2, NOX).
www.pec-siedlce.com.pl
Kurier
Bezpłatny Informator Miejski
Wydawca: Urząd Miasta Siedlce, 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2,
tel. 025 643 07 54, e-mail: [email protected]
Redesign & Layout by Publish, wszelkie prawa zastrzeżone ©
www.siedlce.um.gov.pl
Rusza budowa kina
20 lutego Instytucja Filmowa MAX-FILM SA podpisała
ze spółką Imtech Polska umowę na budowę w Siedlcach kina
wieloekranowego. Tym samym wkrótce ruszy długo oczekiwana
w mieście inwestycja kulturalna.
Pod koniec marca planowane jest wmurowanie
kamienia węgielnego. Cała budowa ma się zakończyć do maja 2008 roku. Koszt powstania
nowego kina w Siedlcach wyniesie 20 milionów
złotych.
W budynku znajdzie się czterosalowe kino
nowej sieci „Nove Kino”, tworzonej przez
MAX-FILM, spółkę należącą do samorządu
województwa mazowieckiego. Siedleckie kino
będzie czwartym – po Tychach, Warszawie
i Płocku - kinem sieci. W drodze konkursu zostanie wyłoniona jego nazwa.
Nowe kino w Siedlcach pomieści ponad
880 widzów. Wnętrza będą utrzymane w szaro-czarno-pomarańczowych barwach, charak-
www.siedlce.um.gov.pl
terystycznych dla całej sieci. Elementem wyróżniającym będą zdobiące ściany kina wielkie
fotosy prezentujące znanych polskich aktorów
i pamiętne sceny filmowe.
W budynku oprócz kina znajdzie się fitness
prowadzony przez firmę Gymnasion, należącą
do Jacka Wszoły i Mariusza Czerkawskiego
oraz część gastronomiczna. Drugie piętro budynku przeznaczone zostanie na działalność
komercyjną.
Wykonawca inwestycji, firma Imtech Polska
jest córką niemieckiej firmy ROM. Na polskim
rynku działa od jedenastu lat. Specjalizuje się
w projektowaniu i wykonawstwie instalacji mechanicznych i przemysłowych.
Marszałek Struzik z wizytą
Ponad sto milionów złotych napłynie w najbliższych latach do Siedlec
poprzez inwestycje współfinansowane przez samorząd województwa.
Największa z nich to budowa wewnętrznej obwodnicy miasta umieszczona w gronie projektów kluczowych
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Mówił o nich podczas wizyty
w Siedlcach Marszałek Województwa
Mazowieckiego. Adam Struzik odwiedził miejsca, których wygląd już uległ
zmianie dzięki napływowi funduszy z
Unii Europejskiej i samorządu wojewódzkiego. Szczególne wrażenie zrobił na
nim odrestaurowany Pałac Ogińskich
– nowa siedziba rektoratu Akademii
Podlaskiej. – Z jednej strony uratowaliśmy
coś pięknego z przeszłości a z drugiej zainwestowaliśmy w przyszłość, dając szansę
rozwoju uczelni – powiedział marszałek
Struzik. Nowoprojektowana obwodnica
Siedlec kosztować ma 58,5 mln złotych
i nie będzie jedyną inwestycją dofinansowaną w ramach projektów kluczowych.
Na listę udało się bowiem wciągnąć także
budowę Wydziału Humanistycznego
Akademii Podlaskiej z Pracownią
Rzeźby, wartą 42 mln złotych. Również
w ramach tegorocznego budżetu województwa mazowieckiego wydzielone
zostały środki, które zostaną ulokowane
w Siedlcach. Marszałek Adam Struzik
zapowiedział przeznaczenie prawie 10
mln złotych na doposażenie Szpitala
Wojewódzkiego. Planowana jest modernizacja bloków operacyjnych, utworzenie
ośrodka radioterapii i zakup aparatu RTG.
220 tys. zł na utworzenie nowego ambulatorium otrzyma RM-MEDITRANS.
Z pieniędzy samorządu wojewódzkiego
zmodernizowany zostanie również chodnik przy Muzeum Regionalnym
w Siedlcach.
Kurier Siedlecki Luty 2007
5
Rada Miasta
Dyżury radnych
VII SESJA RADY MIASTA SIEDLCE – 22 lutego 2007
Przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Dobijański
czwartki w godz. 11.00-15.00, w Urzędzie Miasta,
p. 133, tel. 025 643 07 07
Podziękowanie dla Ryszarda Zegardły
Informacja o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego Miasta Siedlce
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Adam Bobryk
wtorki w godz. 11.00 -12.00, w Urzędzie Miasta,
p. 133, tel. 025 643 07 07
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Stefan Somla
środy w godz. 15.00-16.00, w Biurze Poselskim
Posła RP Mariana Piłki, ul. Kolejowa 16
Radny Sylwester Czyżyk
środy w godz. 15.00 -18.00, w NSZZ „Solidarność”,
ul. Świętojańska 4, tel. 502 314 022
Radny Maciej Drabio
ostatnie piątki miesiąca w godz. 16.00 -17.00,
w Biurze Poselskim Posłanki RP Stanisławy
Prządki, ul. 3 Maja 51, tel. 693 169 074
Radna Stefania Hęciak
pierwsze środy miesiąca w godz. 15.00 -17.00,
w Urzędzie Miasta, p. nr 55, tel. 025 643 07 07,
środy w godz. 20.00-21.00, tel. 025 632 97 26
Radny Bogumił Kacprzak
trzecie środy miesiąca w godz. 14.00 -16.00,
w Urzędzie Miasta, p. nr 55, tel. 025 643 07 07,
tel. 504 072 582
Radny Adam Końca
ostatnie piątki miesiąca w godz. 14.00 -15.00,
w Urzędzie Miasta, p. nr 55, tel. 025 643 07 07,
tel. 602 757 024
Radny Marek Kordecki
trzecie czwartki miesiąca w godz. 13.00 -14.00,
w Urzędzie Miasta, p. nr 55, tel. 025 643 07 07,
tel. 608 586 566
Radny Arkadiusz Mazurkiewicz
poniedziałki w godz. 17.30 -18.30,
w SP nr 11, ul. Wiśniowa 11, tel. 601916128
Radny Jerzy Myszkowski
wtorki w godz. 16.00 -17.00, w Urzędzie Miasta,
p. nr 55, tel. 025 643 07 07, tel. 692 459 246
Radny Tomasz Nawrocki
czwartki w godz. 16.00 -17.00
w Urzędzie Miasta, p. nr 55,
tel. 025 643 07 07,
e-mail: [email protected]fiz.siedlce.pl
6
Kurier Siedlecki Luty 2007
ponadwojewódzkim i międzynarodowym.
Stypendium II stopnia – 300 złotych – otrzymywać będą uczniowie z osiągnięciami o charakterze regionalnym i wojewódzkim.
Lutowa sesja Rady Miasta Siedlce rozpoczęła
się od podziękowań dla Ryszarda Zegardły,
wieloletniego Komendanta Miejskiego Policji.
Były i obecny Prezydent Siedlec podziękowali
komendantowi za jego zaangażowanie na
rzecz bezpieczeństwa w mieście. Wojciech
Kudelski wyraził przy tym nadzieję, że komendant Zegardło zechce nadal dzielić się
swoją wiedzą i doświadczeniem ze społecznością miasta. Przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Dobijański podkreślił,
że były Komendant Miejski Policji uczestnicząc w pracach samorządu siedleckiego
zawsze żywo reagował na problemy i potrzeby zgłaszane przez radnych i mieszkańców miasta. Ryszard Zegardło podziękował
przedstawicielom władz za liczne działania na
rzecz podniesienia bezpieczeństwa. Wymienił
wśród nich uchwalony przez Radę Miasta
program „Bezpieczne miasto” oraz liczne
zakupy sprzętu dla policji. Zapewnił, że mimo
iż nie jest już czynnym funkcjonariuszem to
jest mieszkańcem Siedlec i czuje się odpowiedzialny za to miasto dlatego jest gotowy
zawsze wspierać władze samorządowe.
Lokalny Program Wspierania
Edukacji Uzdolnionych
Rada Miasta Siedlce uchwaliła Lokalny program
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Siedlce.
Program przewiduje udzielenie pomocy stypendialnej uczniom wyróżniającym się dobrymi
wynikami w nauce (średnia co najmniej 4,8)
i legitymującym się dodatkowymi osiągnięciami
artystycznymi, naukowymi lub sportowo-rekreacyjnymi. Stypendium może być przyznane
raz w semestrze na wniosek dyrektora szkoły,
do której uczeń uczęszcza. O przyznaniu stypendium decydować będzie pięcioosobowa
komisja powołana przez Prezydenta Miasta.
Stypendium I stopnia, w wysokości 500 złotych,
przyznawane będzie uczniom osiągającym
sukcesy w zawodach i konkursach na szczeblu
Rada Miasta przyjęła informację Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Siedlce za 2006 rok. Wynika
z niej, że w minionym roku na terenie miasta
nie zanotowano zachorowań na takie choroby
zakaźne jak durz brzuszny, czerwonka, tężec
czy odra. Raport stwierdza też m.in., że wzrasta
świadomość mieszkańców w zakresie zagrożenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze.
Zdecydowana większość spośród 50 zgłoszonych przypadków ukąszenia znajdowało się
w pierwszej fazie choroby. Nieźle przedstawiała się również sytuacja związana z zanieczyszczeniem powietrza. Sytuacja sanitarno-higieniczna ulega systematycznej poprawie również
w miejskich placówkach oświatowych.
Porozumienie w sprawie budowy
ul. Piaski Zamiejskie
Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce
a Wójtem Gminy Siedlce w sprawie realizacji
inwestycji wspólnej dotyczącej przebudowy
ul. Piaski Zamiejskie w Siedlcach i ul. Piaskowej
w Strzale, do skrzyżowania z drogą krajową
nr 63. Porozumienie ma umożliwić skuteczne
ubieganie się o dofinansowanie inwestycji
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
przeznaczonych na lata 2007-2013. Budowane
ulice połączą dwie drogi krajowe i umożliwią
ominięcie centrum Siedlec przez samochody osobowe jadące z kierunku Sokołowa
Podlaskiego do drogi krajowej nr 2. Inwestycja
przyczyni się też do ożywienia terenów przyległych do budowanych ulic.
Wygaśnięcie mandatów radnych
Rada Miasta Siedlce stwierdziła wygaśnięcie mandatów radnych Andrzeja Filipka
i Mariusza Orzełowskiego. Radny Filipek
został wybrany przez radę nadzorczą na stanowisko Prezesa Siedleckiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego. Mariusz Orzełowski
został p.o. Naczelnika Gabinetu Prezydenta
Miasta. Miejsce odwołanych radnych zajmą
Wanda Potapko i Stefan Kalicki.
www.siedlce.um.gov.pl
Dyżury radnych
Radny Henryk Niedziółka
środy w godz. 18.00 -19.00, w SP nr 12,
ul. Unitów Podlaskich 16, pierwsze poniedziałki
miesiąca w godz. 15.00 - 6.00, w Urzędzie Miasta,
p. nr 55, tel. 025 643 07 07
Radny Zbigniew Piwoński
poniedziałki przed sesją RM w godz. 14.00 -17.00,
w Biurze Poselskim Posłanki RP Stanisławy
Prządki, ul. 3 Maja 51, tel. 502 225 047
Międzynarodowa konferencja
W Siedlcach odbyły się czwarte
Międzynarodowe Warsztaty
„Computer Algebra Systems
in Teaching and Research
CASTR 2007”.
Uczestniczyło w nich kilkudziesięciu przedstawicieli nauk ścisłych z Polski, Rosji, Ukrainy,
Francji, Niemiec, Białorusi, Mołdawii,
Rumunii i Gruzji. Tegoroczna konferencja
dedykowana była profesorowi Jewgienijowi
Grebienikowowi, który 20 stycznia obchodził 75. urodziny. Uczestniczący w oficjalnym otwarciu konferencji Prezydent
Miasta Wojciech Kudelski podziękował za
przyjazd do Siedlec tak wybitnego grona
profesorów nauk ścisłych – w szczególności
matematyków. Pogratulował również organizatorom podkreślając, jak wiele pożytku
może przynieść zgodna współpraca obu
siedleckich uczelni wyższych – Akademii
Podlaskiej oraz Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania. Wojciech Kudelski stwierdził, że tego typu konferencje przynoszą
chlubę miastu. Tematyka konferencji wiązała się głównie z zastosowaniami systemów
obliczeń numerycznych i symbolicznych.
W czasie dwóch dni obrad wygłoszono
ponad 30 referatów. Oprócz pracy naukowej uczestnicy konferencji zwiedzili miasto i okolice, m.in. Muzeum Regionalne
i Muzeum Diecezjalne ze słynnym obrazem
El Greco – „Ekstaza świętego Franciszka”.
Polimex-Mostostal wśród liderów
Prezes Zarządu Konrad Jaskóła
odebrał tytuł Lidera Polskiego
Biznesu 2006 przyznaną przez
Business Centre Club.
Wyróżnienie przyznano za doskonałe wskaźniki ekonomiczne, niekwestionowaną pozycję lidera w branży budowlanej, dzięki
konsekwentnej polityce zarządzania a także
za wyjątkową dbałość o środowisko naturalne. Uroczysta Gala Liderów Polskiego
Biznesu podczas której wręczono statuetkę odbyła się 10 lutego w Teatrze Wielkim
w Warszawie. Gościem spotkania był
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose
Manuel Barroso. Siedlecki samorząd reprezentowali Wiceprezydent Miasta Jarosław
Głowacki i Radna Stefania Hęciak.
www.siedlce.um.gov.pl
Spółka Polimex-Mostostal S.A. powstała w 2004 roku w wyniku fuzji istniejącego
od 1973 roku Mostostalu Siedlce z firmą
Polimex-Cekop. Obecna grupa kapitałowa
zaliczana jest do największych firm inżynieryjno-budowlanych. Świadczy usługi
budowlano-montażowe dla szeregu różnych sektorów, m.in. naftowego, energetyki,
budownictwa przemysłowego, drogowego
i kolejowego. Specjalizuje się również w produkcji konstrukcji metalowych i krat pomostowych. Słynie z nowoczesnych systemów
zabezpieczeń antykorozyjnych oraz serwisu
urządzeń przemysłowych w branży naftowej i energetycznej. Od 1997 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych. Najpierw jako Mostostal
Siedlce S.A. Obecnie należy do grona dwudziestu największych spółek na warszawskim parkiecie – WIG20.
Radny Lech Poduch
czwartki w godz. 17.00 -18.00, w PG nr 4,
ul. Pescantina 2, pokój 15, tel. 668 430 551
Radna Alicja Serafin
ostatnie czwartki miesiąca w godz. 14.00 -15.00,
w Urzędzie Miasta, p. nr 55, tel. 025 643 07 07
Radna Anna Sochacka
pierwsze wtorki miesiąca w godz. 14.00 -16.00,
w Urzędzie Miasta, p. nr 55, tel. 025 643 07 07
Radna Marta Sosnowska
drugie wtorki miesiąca w godz. 16.30 -17.30,
w Urzędzie Miasta, p. nr 55, tel. 025 643 07 07,
tel. 602576458
Radny Mirosław Symanowicz
pierwsze wtorki miesiąca w godz. 15.00 - 16.00,
w Urzędzie Miasta, p. nr 55, tel. 025 643 07 07,
pierwsze poniedziałki miesiąca w godz. 15.00 -16.00,
w PG nr 4, ul. Pescantina 2.
Dzielnica Nowe Siedlce
dyżury radnych w każdy piątek w godz. 16.00 -17.00
w siedzibie Filii nr 5 MBP, przy ul. Okrzei 22
(w budynku Miejskiego Przedszkola nr 25)
9 marca
Włodzimierz Fiuk, Irena Rybeńska
16 marca
Jacek Ślepowroński, Małgorzata Wyrzykowska
23 marca
Wanda Żukowska, Ewa Kaślikowska – Olszyna
30 marca
Danuta Borkowska, Marian Marciniuk
6 kwietnia
Alicja Figurska, Aleksandra Radzikowska
Kurier Siedlecki Luty 2007
7
Informacje
Zimowe utrzymanie dróg
Akcja zimowego utrzymania dróg stanowi jedno
z największych wyzwań stojących przed miastem jako
zarządcą dróg. Jej przebieg spotyka się czasem z krytyczną
oceną mieszkańców miasta. Wielu z nich nie zna szczegółów
dotyczących prowadzenia akcji. Dlatego postanowiliśmy
je przybliżyć.
Na terenie miasta znajduje się ponad 130 kilometrów dróg i 222 tysiące metrów kwadratowych chodników za których odśnieżanie
odpowiada samorząd miejski. Wykonawca
usług związanych z zimowym utrzymaniem
wyłaniany jest w drodze przetargu. W sezonie
2006/2007, jest to Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Siedlcach. Kwota na jaką
opiewa umowa to 333 tysiące złotych miesięcznie. Czas w jakim dana ulica jest odśnieżona
uzależniony jest od tego, do której kategorii jest
przypisana. Najszybciej – do czterech godzin od
momentu ustania opadów – śnieg i lód muszą
zniknąć z dróg pierwszej kolejności. Zalicza się
do nich blisko siedemdziesiąt ulic na terenie
miasta, których długość stanowi prawię połowę wszystkich dróg. Dziesięć godzin od czasu
ustania opadów służby PUK mają na odśnieżenie dróg drugiej kolejności. W przypadku dróg
trzeciego stopnia – zakończenie akcji musi nastąpić w ciągu doby.
Na drogach pierwszej kolejności odśnieżania umowa obejmuje również ręczne odśnieżanie przejść dla pieszych oraz przejść na wia-
duktach i pod wiaduktami, a także wywózkę
śniegu z najbardziej newralgicznych punktów
w mieście. Drogi tego standardu mają również
zapewnioną akcję usuwania gołoledzi na całej długości, podczas gdy na drogach drugiej
kolejności dotyczy to wyłącznie najbardziej
niebezpiecznych punktów, takich jak: skrzyżowania, zakręty czy wzniesienia. Na drogach
trzeciej kolejności utrzymania piaskiem posypywane są wyłącznie skrzyżowania.
Świadczący usługi w ramach akcji zimowej
na siedleckich ulicach PUK dysponuje trzynastoma pojazdami, które w okresie najbardziej
obfitych opadów kursują bez przerwy. Niestety
w zależności od intensywności opadów efekty
nie zawsze są w pełni satysfakcjonujące. Warto
jednak mieć świadomość, że wielki opad śniegu jest równie trudnym do opanowania żywiołem, jak silna wichura czy potężna ulewa.
Dlatego w takich przypadkach najlepiej liczyć
się z czasowymi utrudnieniami i obok - surowego przyglądania się prowadzonej akcji – wykazać odrobinę wyrozumiałości.
Wykaz ulic i chodników Miasta Siedlce zaliczanych do I kolejności zimowego utrzymania (54 km):
drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe
Nazwa ulicy
Warszawska
Piłsudskiego
Starowiejska
Terespolska
Garwolińska
Partyzantów
3-go Maja
Armii Krajowej
Wojskowa
Sokołowska
Wł. Jagiełły
B. Prusa
Kazimierzowska
Janowska
Floriańska
Torowa
Łukowska
Brzeska
Wyszyńskiego
Monte Cassino
Przebieg ulicy od do
od skrzyżowania z drogą do CPN przy młynie do ul. Piłsudskiego
od Warszawskiej do Starowiejskiej
od Piłsudskiego do Terespolskiej
od Starowiejskiej do granic miasta
od granic miasta do Partyzantów
od Garwolińskiej do 3-go Maja
od Partyzantów do Wyszyńskiego
od 3-go Maja do Wojskowej
od Armii Krajowej do Sokołowskiej
od Wojskowej do granic miasta
od Sokołowskiej do B. Prusa
od Wł. Jagiełły do Kazimierzowskiej
od granic miasta (skrzyż. z ul. Kubusia Puchatka do Starowiejskiej)
od Starowiejskiej do granic miasta przy rzece Helence
od Piłsudskiego do Torowej
od Floriańskiej do Łukowskiej
od Torowej do granic miasta (skrzyżowanie ulic przy młynie)
od Floriańskiej do granic miasta (wjazd do Polmozbytu)
od Starowiejskiej do Budowlanej
od ul. Warszawskiej do ul. Garwolińskiej
SPRZĘT WYKORZYSTYWANY DO AKCJI ZIMOWEJ NA TERENIE MIASTA SIEDLCE:
2 solarki z pługiem śnieżnym, 2 piaskarki z pługiem śnieżnym, 1 samochód ciężarowy
z pługiem śnieżnym, 5 ciągników rolniczych zamiennie z rozrzutnikami do pisaku lub
pługami śnieżnymi, urządzenie stacjonarne do wytwarzania solanki drogowej
8
Kurier Siedlecki Luty 2007
drogi gminne
ul. Kościuszki
ul. Konarskiego
ul. Poniatowskiego
ul. Bema
(od Kazimierzowskiej
do Poniatowskiego)
ul. Dąbrowskiego
ul. Mireckiego
ul. Chrobrego
ul. Mieszka I
ul. Graniczna
(od Okrzei do Mieszka I)
ul. Mazurska
ul. Kurpiowska
ul. Kaszubska , Pescantina
ul. Żuławska
ul. Okrężna
(od Monte Cassino
do Kraszewskiego)
ul. Kraszewskiego
ul. Romanówka
ul. Unitów Podlaskich
ul. Starowiejska
ul. Armii Krajowej (do PKP)
ul. Kilińskiego
ul. Kasztanowa
ul. Świętojańska
ul. Sienkiewicza
ul. Pułaskiego
Skwer Niepodległości
ul. Kochanowskiego
ul. Bohaterów Getta
ul. Orzeszkowej
ul. Asza
ul. Esperanto
ul. B-pa Świrskiego
ul. Czerwonego Krzyża
ul. Rynkowa
ul. 11-go Listopada
ul. Cmentarna
ul. Szkolna
ul. Broniewskiego
ul. 10-go Lutego
ul. Daszyńskiego
ul. Piaski Zamiejskie
do granic miasta
ul. Leśna (od Garwolińskiej
do PWiK)
ul. Niedziałka
ul. Asłanowicza
(od 11-go Listopada
do Niedziałka)
ul. Poznańska
ul. Plażowa
ul. Grabianowska
ul. Południowa
www.siedlce.um.gov.pl
Informacje w skrócie
25-lecie Przedszkola
Miejskie Przedszkole nr 15 utworzono
15 grudnia 1981r., a uroczyste otwarcie
odbyło się 1 lutego 1982 r.
Pierwszym dyrektorem placówki,
który podjął się zorganizowania
jego pracy i urządzenia obiektu była
Emilia Wojciechowska. Pełniła
tę funkcję do 31 sierpnia 1997 r.,
kiedy to przeszła na emeryturę. W
latach 1997-2002 dyrektorem była
Alicja Ulko, a od września 2002 r.
jest nim Hanna Krupa.
15 lutego w siedzibie placówki
odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu. Prezydent Wojciech Kudelski
podziękował pracownikom za zaangażowanie w pracę z dziećmi. Wraz
z przewodniczącym Rady Miasta
Mariuszem Dobijańskim i naczelnikiem Wydziału Edukacji UM,
Sławomirem Kurpiewskim wręczyli prezent dla wszystkich przedszkolaków. Emilia Wojciechowska
zauważyła, że przedszkole pełni
ważną rolę w procesie kształcenia
nauczycieli. Tutaj studenci Akademii
Podlaskiej odbywają ćwiczenia.
Na zakończenie dzieci, nauczycielki i personel zaśpiewali
hymn przedszkola, specjalnie
skomponowany na jubileusz.
Diamentowe i złote gody
19 lutego odbyła się ceremonia z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego.
Przed 60 laty związek małżeński zawarli: Stefania i Henryk Chajewscy,
Izabela i Zdzisław Romańscy oraz Zofia i Marian Reduchowie. 50.
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego świętowali: Jadwiga i Henryk
Chromińscy, Lidia i Edward Furmaniakowie, Joanna i Stanisław
Głowaccy, Mieczysława i Jan Gruszczyńscy, Daniela i Wiesław
Kołtuniakowie, Marianna i Marian Machałowie, Zofia i Wiesław
Peryczowie, Maria i Janusz Rumianowscy oraz Teresa i Wojciech
Żukowscy. Jubilaci zostali uhonorowani przez Prezydenta RP medalami.
Dekoracji jubilatów dokonał Prezydent Miasta Siedlce.
www.siedlce.um.gov.pl
Konferencja ZMP
Radiowe wyróżnienie
Konferencja„Nagrody europejskie”
odbyła się 9 lutego w toruńskim
Dworze Artusa. Zaprezentowało się
na niej kilka miast, które w ostatnich
latach zostały uhonorowane wyróżnieniami, m.in. Częstochowa
i Gdynia, które mają w swoim dorobku największe z możliwych wyróżnień – Nagrody Europy. Delegacja z
Siedlec na czele z Wiceprezydentem
Jarosławem Głowackim przedstawiła drogę miasta do zdobycia
Złotych Gwiazd Komisji Europejskiej.
Przyznano je za organizację w 2004
roku międzynarodowej wymiany
młodzieży w ramach programu
Town Twinning. Uznanie Brukseli
wzbudziła kolorowa parada ulicami
Siedlec, w której przeszły grupy młodzieży z zaprzyjaźnionych miast
od miesiąca przynależących wspólnie do Unii Europejskiej.
Pracownicy Urzędu Miasta
w Siedlcach należą do najwierniejszych słuchaczy Katolickiego
Radia Podlasie. W ostatni dzień
karnawału, 20 lutego, grupa
pracowników magistratu została
nagrodzona tortem będącym
wyróżnieniem w konkursie zorganizowanym przez siedlecką
rozgłośnię dla pracowników
instytucji z regionu.
Nowe samochody policji
Jedenaście nowych radiowozów
otrzymały 1 lutego komendy policji
ze wschodniego Mazowsza. Dwa
z nich trafiły do Komendy Miejskiej
Policji w Siedlcach. W uroczystości
przekazania aut, która miała miejsce w Siedlcach uczestniczyli m.in.
Komendant Wojewódzki Policji mł.
insp. Igor Parfieniuk i Marszałek
Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik. Nowe radiowozy
poświęcił kapelan siedleckiej policji
ks. prałat Kazimierz Niemirka.
– Zdajemy sobie sprawę, że im lepiej
wyposażona policja, tym większa
jest jej skuteczność – powiedział
podczas uroczystości Komendant
Miejski w Siedlcach kom. Marek
Fałdowski. Dodał, że unowocześnienie taboru samochodowego
policji skraca czas dojazdu na
miejsce zdarzenia i zwiększa szanse
złapania sprawców przestępstw.
Marszałek Adam Struzik zapewnił, że władzom samorządowym
Mazowsza zależy na podnoszeniu
poziomu bezpieczeństwa. Wyraził
przy tym nadzieję na dalszą owocną współpracę z samorządami we
wschodniej części województwa.
Wśród liderów inwestycji
Dziennik „Rzeczpospolita”
wymienił Siedlce w gronie
23 metropolii, które w 2007
roku planują największe wydatki
inwestycyjne. Siedlce są jedynym, obok Warszawy, miastem
na Mazowszu, które gazeta
uwzględniła w swoim rankingu.
Również w innych województwach wschodniej części kraju
ranking wymienił tylko ich stolice.
Największy wzrost dochodów
przewidują w tym roku – zdaniem
„Rz” – Rybnik, Jelenia Góra
i Opole. Zauważono, że tegoroczne wydatki inwestycyjne w wymienionych 23 miastach urosną
prawie o 30 procent.
Konkursy na dyrektorów
Prezydent Miasta Siedlce
ogłosił konkurs na stanowiska
dyrektorów w 17 siedleckich
szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych.
Są to: Centrum Kształcenia
Ustawicznego, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 6, I Liceum Ogólnokształcące
im. B. Prusa, II Liceum
Ogólnokształcące im. Św. Królowej
Jadwigi, Szkoła Podstawowa
Nr 11 oraz Miejskie Przedszkola:
Nr 1, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 26 i 27.
Termin składania ofert upływa
6 marca.
Szczegóły na stronie
www.siedlce.um.gov.pl
Kurier Siedlecki Luty 2007
9
Informacje
Prezydent Miasta Siedlce
z/s przy Skwerze Niepodległości 2
działając na podstawie art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
ogłasza
wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadań z zakresu pomocy społecznej.
Lp. RODZAJ ZLECONEGO ZADANIA
NAZWA PODMIOTU, KTÓRY OTRZYMAŁ DOTACJĘ
1.
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Siedlcach
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i
Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach
Caritas Diecezji Siedleckiej
4.
Prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego
posiłku osobom bezdomnym
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej
Prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności,
przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego itp.
Zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym
5.
Zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym
5.
Prowadzenie bezpłatnej łaźni
6.
Świadczenie bezpłatnych usług pralniczych
7.
Pozyskiwanie żywności dla potrzebujących
2.
3.
8.
Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego (ognisk wychowawczych, świetlic i
klubów środowiskowych)
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i
Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i
Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach
Bank Żywności w Siedlcach
KWOTA
DOTACJI
150 000 zł
790 000 zł
50 000 zł
91 392 zł
13 608 zł
3 500 zł
3 500 zł
17 000 zł
Caritas Diecezji Siedleckiej
(świetlica przy ul. Świrskiego 57)
28 728 zł
Caritas Diecezji Siedleckiej
(świetlica przy Parafii Św. Stanisława)
18 884 zł
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i
Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda
22 765 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu
30 365 zł
Stowarzyszenie Kultura – Oświata – Samorządność KOS
22 937 zł
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
17 341 zł
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa
35 240 zł
Stowarzyszenie Klub Abstynentów„Styl Życia”
20 975 zł
Stowarzyszenie Domu Dziecka –
Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny
22 765 zł
Z każdym z Podmiotów, wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert, zawiera się umowy określające warunki realizacji zadania,
w tym w szczególności termin realizacji zadania, wysokość dotacji celowej i sposób jej przekazywania, tryb kontroli realizacji zadania
oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.
10
Kurier Siedlecki Luty 2007
www.siedlce.um.gov.pl
Kulturalny informator siedlecki: Pamięci Hanny Klimczyk – Lipińskiej
Niedokończony benefis
Taki tytuł nadaliśmy spotkaniu, które odbyło się 25 lutego w Sali „Podlasie”. Oczywiście wieczór
ten nie mógł być benefisem, gdyż nie było wśród nas beneficjentki. Tego popołudnia spotkali się
przyjaciele i wychowankowie Pani Hani.
to nie łzy
to kropelki rosy upadły
na cekinami zdobną scenę nieba
to nie oczy lęków wszystkich
to reflektory gwiazd i mgławic
nad kotarą utkaną z barwnych ścieżek tęczy
już czas
skrzydlaci widzowie zasiedli w pierwszym rzędzie
za nimi stanęli brodaci szafarze łask
nad nimi
rozbrykane zastępy cherubinów
już czas
gwiezdny pył opada
muzyka galaktyk na cztery czwarte
Razem wspominaliśmy pedagoga, pasjonatkę, marzycielkę, ale także koleżankę, której
nam brakuje. W skrócie przedstawiono Jej
ogromny dorobek i wspominano Panią Hanię
jako człowieka, bo była wielką osobowością
nie tylko od strony zawodowej.
Adam Bahdaj napisał: „To wielkie szczęście
jest mieć wielką pasję. I Ona ją miała. Taniec
stanowił treść i sens Jej życia. Należała do rzadkiego już dziś gatunku pasjonatów robiących
coś dla idei. Była zapaleńcem, romantyczką,
marzycielką – i to było widać w jej choreografiach, barwnych, tanecznych opowieściach.
Jej układy wyróżniały też przepiękne kostiumy, które sama projektowała. Powtarzała, że
taniec musi uczyć, bawić i opowiadać”. Na
scenie wystąpili dawni członkowie Zespołu
www.siedlce.um.gov.pl
Pieśni i Tańca „Podlasie”. Prezentowały się
również zespoły „Małe Podlasie”, „Murena”
z Chodowa oraz zespół Iskierki z Wołyniec
– Ci z którymi tańczyła, Ci których „zaraziła”
swoja pasją – wychowankowie. Podczas tego
wyjątkowego wieczoru w Sali Podlasie nie
zabrakło władz miasta. Prezydent Wojciech
Kudelski zapalając symboliczna świecę oddał
hołd zmarłej, wybitnej choreografce – Hannie
Klimczyk –Lipińskiej. Złożył wyrazy współczucia obecnej na spotkaniu mamie – Pani
Irenie Zyglewskiej.
Hanna Klimczyk-Lipińska na zawsze
pozostanie w naszej pamięci, gdyż wniosła
ogromny wkład w historię kultury siedleckiej.
Rzadko kto, tak jak Ona rozstał się ze sceną …
na scenie.
(MOK)
Ty
nad wianek z ziół nadbużańskich unieś dłonie
trzewiczkami zastukaj w podłogę Błękitnego Domu
uśmiechnij się do Boga
który Cię zaprosił
i zatańcz
zawiruj tak
jak nikt inny nie potrafi
niechaj zachwycą się zachwyceni
a gdy skończysz ostatni piruet
pokłoń się siwemu Stwórcy
i powiedz
że myśmy Cię wszyscy
k o c h a l i. . .
pamięci Hani
która żegnając się ze sceną
od nas była odeszła
Kurier Siedlecki Luty 2007
11
Kulturalny informator siedlecki: kino
repertuar Kina Studyjnego„Centrum”
ÓR
WIECZERA
KONES
2, 4-6 marca, godz. 17.00
5 marca, godz. 18.00
Most do
Terabithii
PL
USA; 95 min.; b/o;
Fantastyczno - przygodowy
film twórców „Opowieści
z Narnii”;
Reż. Gabor Csupo;
Wyk.: Josh Hutcherson,
Annasophia Robb, Bailee
Madison, Zooey Deschanel.
Kres marzeń 11-letniego
Jesse`ego o zostaniu
najszybszym człowiekiem świata następuje
z chwilą, kiedy chłopiec w szkolnym wyścigu przegrywa
z klasową samotniczką,
Leslie. Nieoczekiwanie
tak rozpoczyna się
ich przyjaźń. Wkrótce
przyjdzie im odkryć
w pobliskim lesie
zamieszkaną przez magiczne stworzenia krainę Terabithii. Przyjaźń
z elfami i trollami
zaowocuje objęciem
przez Jesse`ego i Leslie
rządów w tym niezwykłym królestwie.
12
2, 4-6 marca, godz. 19.30
5 marca, godz. 20.00
Noc w muzeum
USA; 100 min. ;15 lat;
Przygodowy; Reż. Shawn
Levy; Wyk.: Ben Stiller, Carla
Gugino, Dick Dyke, Mickey
Rooney.
Larry Daley, pechowy
marzyciel, którego niestworzone idee nigdy
nie zaprocentowały,
na gwałt potrzebuje
pracy. Larry zawsze
wierzył, że jest stworzony do rzeczy wielkich. Ale nie zdawał
sobie sprawy, przed
jak wielkim wyzwaniem stanie,
kiedy zrezygnowany
przyjmie tak mało
ambitną funkcję jak
posada ochroniarza
w Muzeum Historii
Naturalnej.
Już pierwszej nocy pracy, z ogromną latarką
i wyświechtanym podręcznikiem w rękach,
zostaje sam w cichym,
przepastnym muzeum.
A może tylko wydaje
mu się, że jest sam?
Kurier Siedlecki Luty 2007
9-13 marca, godz. 17.00
9-12 marca, godz. 19.30
Polska; 143 min.; 15 lat;
Komedia; Reż. Stanisław
Tym; Wyk.: Stanisław Tym,
Krzysztof Kowalewski, Zofia
Merle.
USA; 107 min.; 15 lat; Horror;
Reż. Darren Lynn Bousman;
Wyk.: Tobin Bell, Angus
MacFadyen, Dina Meyer,
Shawnee Smith, Bahar
Soomekh.
RYŚ
Prezes KS Tęcza
Ryszard Ochódzki,
omyłkowo ścigany
przez szefa mafii
Kredę, musi mu oddać
dwa miliony euro.
Niezawodna Maria
Wafel radzi,
aby zdobył pieniądze,
sprzedając ziemię
na Suwalszczyźnie
księdzu Pudrowi.
Jednak znacznie łatwiejszym sposobem
pozyskania tej sumy
okazuje się szwindel bankowy, który
Ochódzki organizuje
do spółki z prezesem
banku – Koziczkiem.
Uciekając z forsą,
niespodziewanie spotyka żonę Molibdena
i ląduje w jej małżeńskim łóżku. Przy okazji,
w domu Molibdenów
ukrywa pieniądze.
Wkrótce zostaje posłem, ale nadal próbuje
odebrać skarb z pilnie
strzeżonej willi policjanta.
Piła III
Jigsaw, mistrz makabry
i autor napawających
przerażeniem, skomplikowanych gier,
po raz kolejny wymyka
się sprawiedliwości
i znika. Podczas gdy
miejscy detektywi
z trudem próbują
go namierzyć, doktor
Lynn Denlon i Jeff nie
wiedzą jeszcze,
że to właśnie oni
stali się ostatnimi
pionkami na krwawej
szachownicy Jigsawa,
wspomaganego przez
swą nową uczennicą
Amandę.
13 marca, godz. 19.30
Romanse and
cigarettes
USA; 115 min.; 15 lat;
Komedia romantyczna/musical; Reż. John Turturro;
Wyk.: James Gandolfini,
Susan Sarandon, Kate
Winslet, Steve Buscemi.
Nick, wzorowy mąż
i ojciec bardzo kocha
swoją żonę Kitty.
Niestety nie może
oprzeć się wdziękom
pięknej i drapieżnej
Tuli. Czym naprawdę
jest miłość, Nick dowie
się dopiero, kiedy zdradzi żonę. Zazdrosna
Tula nie będzie jednak
chciała ułatwić mu
powrotu do małżeńskiego łoża. Kitty również nie będzie patrzeć
spokojnie na rozterki
męża. W miłosny galimatias bohaterów
zamieszani będą ich
bliscy i... wrogowie.
www.siedlce.um.gov.pl
30 marca, godz. 20.00
XXXXVII Nocny
Maraton Filmowy
Wieczór
filmów polskich:
16 marca, godz. 17.00;
17 marca, godz.19.30;
18 marca, godz. 17.00
i 19.30;
19-20 marca, godz. 17.00
Świadek koronny
Polska; 97 min.; 12 lat;
Sensacyjny; Reż. Jarosław
Sypniewski, Jacek Filipiak;
Wyk.: Paweł Małaszyński,
Robert Więckiewicz, Artur
Żmijewski.
Skruszony gangster Jan Blachowski
– „Blacha” – składa
zeznania, które obciążają największych
bossów mafii. Staje się
najpilniej strzeżonym
w Polsce świadkiem
koronnym. Tylko
Marcinowi Krukowi,
dziennikarzowi śledczemu, udaje się do
niego dotrzeć i namówić na jedyny wywiad.
Gangster nie wie jednak, że Marcin
ma osobisty powód,
dla którego chce się
z nim spotkać twarzą
w twarz.
www.siedlce.um.gov.pl
16 marca, godz. 19.30;
19-20 marca, godz. 19.30
Strajk
Niemcy/ Polska; 104 min. ;
12 lat; Dramat; Reż. Volker
Schlondorff; Wyk.: Katharina
Thalbach, Andrzej Chyra,
Dominique Horwitz.
Wzorowa pracownica
stoczni dojrzewa
do działalności opozycyjnej. Podczas
wydarzeń 1970 roku
dziesiątki osób zostaje
zastrzelonych, a ona
sama w więzieniu
jest maltretowana.
Przezwycięża jednak
swój strach, bezustannie przechytrza
Służbę Bezpieczeństwa
i kolportuje teksty
Solidarności na terenie
zakładu. Jej wyrzucenie z pracy uruchamia
lawinę strajków.
Powraca triumfalnie,
by u boku Wałęsy
przeforsować 21 postulatów Solidarności.
Gdy dokument zostaje
wreszcie podpisany
jej ogromnym długopisem, wycofuje się
pozostawiając politykę
innym. Film wzorowany na losach Anny
Walentynowicz.
25-27 marca, godz. 17.00
Tryptyk Rzymski
Polska; 45 min.; b/o;
Reż. Marek Luzar
Film animowany na
podstawie poematu
Jana Pawła II „Tryptyk
Rzymski”. Podobnie
jak jego literacki pierwowzór, składa się on
z trzech części, przedstawiających kolejno
odwołania
do świata tradycji, sztuki oraz biblijnej historii
Abrahama i Izaaka.
25-27 marca, godz. 19.30
Miłość.
Nie przeszkadzać
Francja; 106 min. ;15 lat;
Komedia; Reż. Pierre
Salvadori; Wyk.: Gad
Elmaleh, Audrey Tautou.
Irene, piękna uwodzicielka bogatych mężczyzn, przez przypadek
myli nieśmiałego kelnera z Grand Hotelu
ze znanym milionerem. Kiedy okazuje się,
że zawartość portfela
Jean’a pozostawia
wiele do życzenia,
dziewczyna odchodzi.
Oczarowany jej osobą
Jean nie chce jednak
dać za wygraną. Irene
postanawia więc
zdradzić mu tajemnice
swego fachu i nauczyć
go uwodzenia zamożnych kobiet. Sprawy
przyjmują nieoczekiwany obrót, gdy Irene
zauważa, że nowe
wcielenie Jean’a zaczyna coraz bardziej się
jej podobać...
JASNE BŁĘKITNE
OKNA
TESTOSTERON
PLAC
ZASTRZEGAMY SOBIE
PRAWO ZMIAN
W REPERTUARZE!!!
Kasa Kina czynna
na godzinę przed
pierwszym seansem.
Kino Studyjne CENTRUM,
ul. Bpa I. Świrskiego 31,
tel. 644-38-09
Kurier Siedlecki Luty 2007
13
Kulturalny informator siedlecki
Spotkania
4 marca
Grupa Twórcza FOTOGRAM,
Sala Biała, godz. 11.00
5 marca
„KOBIETY PO ZMROKU”
Wieczór poezji Justyny
Anny Kopeć, Agnieszki
Goławskiej i Marty Sekuły.
Piosenki poetyckie w wykonaniu Tomasza Salacha, Emilii
Mikołajczuk, Adriany Sitarz.
Klub „PeHa”, godz. 19.00
6 marca
Spotkanie Stowarzyszenia
„Stokrotka” z okazji Dnia
Kobiet.Występ zespołu
„Seniorynki” z Sokołowa Podl.
Sala Biała, godz. 16.00
VI Spontaniczny Turniej Sztuki
Recytatorskiej ŚCIEŻKI SŁÓW
Impreza otwarta dla uczniów
szkół średnich, studentów
i dorosłych. Turniej o Nagrodę
Główną i tytuł Mistrz Żywego
Słowa. Kawiarnia Literacka
CKiS, godz. 17.00
9 marca
Promocja książki dr
Izabeli Kochan i dr. Adama
Bobryka „Prawosławie w
Siedlcach”. Koncert Chóru
Prawosławnego. Sala Biała
godz. 18.00
11 marca
Spotkanie Siedleckiego Klubu
Kolekcjonerów. Prelekcja Jana
Chmielewskiego „Kolekcja
płyt winylowych i historia
jazzu w Siedlcach”. Sala Biała
godz. 11.00
13 marca
Wieczór autorski Eweliny
Mółki i Grzegorza Przepiórki.
Klub „PeHa”, godz. 20.00
14
Kurier Siedlecki Luty 2007
Kawałek serca dla Ani Szyby
Od kilku miesięcy młodzież
siedleckich szkół uczestniczy
w zdobywaniu środków na
leczenie i rehabilitację Ani Szyby,
młodej siedlczanki, tragicznie
poszkodowanej w wypadku.
18 czerwca ub. r. 25-letnia studentka Anna Szyba,
podczas wycieczki rowerowej, uległa bardzo poważnemu i całkowicie niezawinionemu przez siebie
wypadkowi komunikacyjnemu. Została potrącona
przez samochód a połowa jej twarzy całkowicie
zmiażdżona. Ania straciła oko i większość zębów,
ponadto odniosła poważne obrażenia kręgosłupa.
Po wielu dniach w śpiączce odzyskała przytomność. Czeka ją jednak długie leczenie i rehabilitacja.
Koszty oszacowano na setki tysięcy zł. Przerasta
to możliwości finansowe rodziny i bliskich, NFZ zaś
nie pokryje wszystkich kosztów. W akcję pomocy
Ani włączyło się wiele osób dobrego serca. M.in.
w październiku w warszawskim Klubie METAL
CAVE odbył się koncert charytatywny na rzecz Ani,
wspierają ją koledzy z Uniwersytetu Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą, na którym Ania studiowała.
WŁĄCZYLI SIĘ NIEMAL WSZYSCY
W Siedlcach, 3 i 4 marca odbędzie się szereg imprez
pod wspólnym hasłem „KAWAŁEK SERCA DLA
ANI”. Chcemy, aby był to początek corocznej akcji,
podczas której Siedlczanie będą zbierali pieniądze
na pomoc i wspieranie będących w tragicznej potrzebie mieszkańców naszego miasta.
Zaczęło się od inicjatywy uczniów z samorządu
szkolnego ZSP nr 4 im. Kazimierza Wielkiego, którzy ze swoją opiekunką p. Beatą Tarkowską zgłosili się do Urzędu Miasta i CKiS z prośbą o pomoc
w zorganizowaniu koncertu charytatywnego.
Odzew był oczywiście pozytywny a dzięki wsparciu
wielu instytucji i osób, przedsięwzięcie zakrojono
na dużą skalę. W koncertach, które odbędą się z tej
okazji wystąpi wielu siedleckich artystów i wykonawców a także goście specjalni, gwiazdy polskiej
estrady, sceny i ekranu.
Honorowy patronat nad akcją objęli: JE ks. bp
Zbigniew Kiernikowski Ordynariusz Diecezji
Siedleckiej, JE dr Reinhard Schweppe Ambasador
Republiki Federalnej Niemiec i Wojciech Kudelski
Prezydent Miasta Siedlce. Organizatorami akcji są:
Samorząd Uczniowski ZSP nr 4 im. Kazimierza
Wielkiego, Centrum Kultury i Sztuki, Caritas
Diecezji Siedleckiej przy wsparciu Urzędu Miasta,
Miejskiego Ośrodka Kultury, Młodzieżowej Rady
Miasta oraz siedleckich mediów. Wsparcie zadeklarowały także: IWONEX, PEC, PWiK, ZUO, KODAK
EXPRESS, Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”.
Zgłaszają się także kolejni darczyńcy i wspierający.
PRZED NAMI WEEKEND POMOCY
W sobotę 3 marca o godzinie 16. w CKiS z publicznością spotkają się pochodzący z Siedlec aktorzy
– PIOTR SIWKIEWICZ i RAFAŁ MROCZEK.
Po spotkaniu, każdy kto wesprze akcję, może liczyć
na zdjęcie z osobistą dedykacją słynnych aktorów.
W niedzielę od godziny 9. do 19. odpowiednio
oznakowane dwie setki wolontariuszy zbierać będą
w całym mieście pieniądze do puszek. Ponadto odbędą się trzy koncerty, z których dochód w całości
przeznaczony będzie na rzecz leczenia Ani. O godz.
11.00 w CKiS „gala taneczna”, w której zobaczymy
Formację Taneczną CARO DANCE (Mistrzowie
Polski, Europy i Świata), Grupę Taneczną SPASIBA
BREAKERS (Mistrzowie Polski i Europy w breakdance), ALEXA (beat box) i Warsztatową Akademię
Musicalową z Warszawy, z którą wystąpią aktorzy
Teatru ROMA prezentujący piosenki musicalowe.
O godzinie 18. w Sali Podlasie MOK „gala rockowa”. Na rzecz Ani zagrają: NIDORHA, SUN IN
THE GLASS, VANITY, APPLE PIE, DeLaCORE.
Także o 18 ale w CKiS w „gali piosenki” wystąpią
siedleccy laureaci krajowych festiwali piosenki,
CHÓR MIASTA SIEDLCE zaśpiewa nie tylko klasycznie, TEATR ES z orkiestrą wykona przeboje
ze swoich poetyckich musicali a na finał usłyszymy
Gości Specjalnych, wystąpią: BARTEK WRONA i
HANIA STACH.
Podczas koncertów oraz za pośrednictwem
Katolickiego Radia Podlasie prowadzone będą licytacje gadżetów, upominków i specjalnie ofiarowanych na tę akcję darów.
Zapraszamy mieszkańców Siedlec by „kawałek
swojego serca” ofiarowali dla ANI.
www.siedlce.um.gov.pl
Mikrofon dla wszystkich
Spotkania
Centrum Kultury i Sztuki
w Siedlcach zaprasza do udziału
w XVI Konkursie Młodych
Wykonawców Piosenki.
14 marca
W Konkursie mogą uczestniczyć wykonawcy
w wieku 7-25 lat: Soliści, duety, zespoły wokalne
(do 10 osób) oraz zespoły wokalno-instrumentalne. Każdy wykonawca prezentuje 2 dowolne
piosenki w języku polskim o łącznym czasie nie
przekraczającym 10 minut. Zespoły akompaniujące mogą liczyć do 6 osób, a ich członków nie
obowiązuje ograniczenie wiekowe. Wykonawcy
oceniani będą w kategoriach wiekowych:
I – szkoły podstawowe, II – pozostali. Laureaci
otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy – dyplomy. Koncert eliminacyjny odbędzie się w CKiS
– 17 marca o godz. 11.00 Konkurs Finałowy –
17 marca o godzinie 17.00. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą, wzmacniacze in-
KLUB LITERACKI „OGRÓD”
Spotkanie Autorskie KRYSTYNY
CHOJECKIEJ. Sala Widowiskowa
CKiS, godz. 15.00
16 marca
III Regionalny Konkurs Recytatorski
dla Gimnazjalistów „MIĘDZY
WIERSZAMI”
Eliminacje Miejskie. Sala
Widowiskowa CKiS, godz. 10.00
20 marca
strumentalne, fortepian i perkusję. Wykonawcy
mogą zgłaszać swój udział indywidualnie lub za
pośrednictwem szkół i domów kultury. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko lub nazwę
wykonawcy, wiek, tytuł piosenek i ich autorów
oraz adres i telefon kontaktowy.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 marca.
Jubileusz XXX-lecia Okręgowego
Związku Piłki Nożnej. Sala Podlasie,
godz. 17.00
7 marca
Made in CENTRUM
22 marca
W marszowych rytmach
Koncert retrospektywny zespołów, twórców
i wykonawców CKiS, podsumowujący rok ubiegły
i zapowiadający wydarzenia roku bieżącego.
Sala Widowiskowa CKiS, godz. 19.00
Koncert w wykonaniu Orkiestry Garnizonowej
Siedlce pod dyrekcją kapitana Mirosława Rytla.
Sala „Podlasie” godz. 18.00
Światowy Dzień Poezji „POEZJA
JEST DOBRA NA WIOSNĘ”. Wieczór
z okazji Jubileuszu 15-lecia Klubu
Literackiego „OGRÓD” z udziałem
poetów Klubu, zaproszonych Gości
i wykonawców piosenek aktorskich
i poetyckich.
Koncertowi galowemu towarzyszyć
będzie wystawa „Autografy Wierszy”.
Sala Widowiskowa CKiS, godz. 19.00
Koncerty, konkursy
8 marca
Koncert dla pań
Imprezę poprowadzi Tomasz Salach oraz Maciej
Turkowski. Gościem specjalnym będzie Marcin
Styczeń. Godz. 21. klub Limes
11 marca
Dla Elizy
Fortepianowy koncert stypendialny Krzysztofa
Prokurata. W programie utwory L. van Beethovena.
Sala Biała godz. 18.00
17 marca
Mikrofon dla wszystkich
26 marca
Kurs tańca
Marek Glinka zaprasza na spotkanie organizacyjne.
Godz. 20. klub peHa.
30 i 31 marca
Wiosenna Giełda Piosenki
Eliminacje na Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Studenckiej. Szczegóły na oddzielnych afiszach.
Zgłoszenia do udziału: Tomasz Hapunowicz tel. 606
460 220, Tadeusz Goc tel. 603 220 576
3 kwietnia
Stare Dobre Małżeństwo
Koncert zespołu w klubie Limes. godz. 20.00.
XVI Regionalny Konkurs Młodych Wykonawców
Piosenki. Sala Widowiskowa CKiS, godz. 11.00 i 17.00
www.siedlce.um.gov.pl
21 marca
25 marca
„Z pegazem w tle”– uroczystość
z okazji jubileuszu XX-lecia MOK
w Siedlcach. Sala Biała godz. 18.00
28 marca
III Regionalny Konkurs Recytatorski
dla Gimnazjalistów „MIĘDZY
WIERSZAMI”
Finał. Sala Widowiskowa CKiS,
godz. 10.00
31 marca
XVII Regionalny Pokaz Zwyczajów
i Zdobnictwa Ludowego „TRADYCJE
WIELKANOCNE”. W ramach cyklu
„Żywa tradycja – pamięć pokoleń.
Muzeum Regionalne, godz. 12.00
Kurier Siedlecki Luty 2007
15
Kulturalny informator siedlecki
aktor stąd
Piotr Siwkiewicz
Aktor pochodzący z Siedlec. Tu kończył
I LO im. B. Prusa. W latach 1986-87 przebywał
w Paryżu jako stypendysta Conservatoire.
Występował w filmach francuskich pod pseudonimem „Shivak”. W sezonie 1987/88 należał
do zespołu Teatru Ateneum, występował
także w innych teatrach warszawskich:
Studio (1992) i Dramatycznym (od 2003).
Filmografia
2006 – POGODA NA PIĄTEK
2006 – FAŁSZERZE. POWRÓT SFORY
2006 – 31, 32, 33 w CODZIENNA 2 M. 3
2005 – WIEDŹMY
2005 – W ROLI AGENTA (81) w SĄSIEDZI
(2003-2006; serial tv)
2005-2007 – 30 w CODZIENNA 2 M. 3
2004 – PRZEKLĘTE MIEJSCE (1), WIZYTA
NOBLISTY (2), REKORDZISTA (3), WIZJA (4),
LUDZIE TELEWIZJI (6), POWRÓT TATY (9),
MILCZENIE KRÓW (12) w STACYJKA
2004 – CAMERA CAFE
2003 – RAJ (4), ARESZT (5) w ZAGINIONA
2003 – POKEROWA ZAGRYWKA (127)
w MIODOWE LATA
2003 – OBYWATELSKA POSTAWA (159)
w LOKATORZY
2002 – 2, 3 w SFORA
2002 – BEZ LITOŚCI
2001 – WIĘZY KRWI (serial tv) ,
1994 – UN CHATEAU EN BOHEME
1991 – OBYWATEL ŚWIATA
1990 – ZABIĆ NA KOŃCU
1990 – KANALIA
1989 – MARCOWE MIGDAŁY
1987 – POCIĄG DO HOLLYWOOD
1987 – DO DOMU
1984 – YESTERDAY
16
Kurier Siedlecki Luty 2007
VI Spontaniczny Turniej Sztuki
Recytatorskiej ŚCIEŻKI SŁÓW
Turniej jest imprezą otwartą dla uczniów
szkół średnich, studentów i dorosłych.
Turniej ma charakter „spontaniczny”,
gdyż wystarczy w dniu Turnieju, w godzinach 15.00 – 17.00 zgłosić swój udział
w sekretariacie imprezy. Każdy uczestnik
Turnieju prezentuje 1 tekst lub montaż tekstów – wiersz lub prozę – o dowolnej treści
i dowolnego autora, polskiego lub zagranicznego. Teksty autorów zagranicznych
muszą być wykonywane w polskim tłumaczeniu. Organizatorzy zastrzegają jedynie
aby wykonawcy nie prezentowali utworów
epatujących niepotrzebną i niestosowną
wulgarnością. Wartość literacka i przesła-
nie utworów nie pozostanie bez wpływu na
ocenę jurorów. Czas prezentacji nie może
przekroczyć 5 minut. Dopuszcza się użycie
pozasłownych środków wyrazu artystycznego, o ile służą one wzbogaceniu interpretacji
utworu i nie utrudniają jego odbioru.
Uczestnicy Turnieju ubiegają się o nagrodę główną i tytuł Mistrz Żywego Słowa.
Jury przyzna także nagrody i 2 tytuły regulaminowe Wicemistrz Żywego Słowa.
Organizatorem jest Centrum Kultury
i Sztuki w Siedlcach. Turniej odbędzie się
w CKiS 6 marca 2007 roku – o godzinie 17.
Szczegółowych informacji udziela w CKiS
Halina Tunkiewicz, tel: 025 644 68 00 w.
Spektakle, przedstawienia, inscenizacje
7 marca
Jesteśmy wolni
Spektakl taneczno-teatralny Alternatywnego
Teatru Tańca „LUZ” z okazji XXV-lecia istnienia
„Solidarności”. Godz. 10.00 i 18.00, Sala „Podlasie”.
8 marca
Meduza
Teatr Studencki „chwila” ze sztuką wg mitu starożytnej Grecji. Reżyseria - Sylwia Mancewicz.
Godz. 19.00 ,Klub peHa.
14 marca
Przypadkowa śmierć anarchisty
Spektakl teatru IV roku pedagogiki kulturalno - oświatowej wg. dramatu noblisty Dario
Fo. Reżyseria - Anna Sułek - Starcevic i Paweł
Warecki. Godz. 18.00, Klub peHa.
Waldemara Koperkiewicza, Tadeusza Woźniaka
i Andrzeja Zielińskiego.
Godz. 19.30, Sala Widowiskowa CKiS.
21 marca, 28 marca
Nie… szukaj po drugiej stronie lustra
Spektakle taneczne w wykonaniu SIEDLECKIEGO
TEATRU TAŃCA CD Wg scenariusza, libretta
i w choreografii Iwony Orzełowskiej.
21marca – godz. 9.00, 11.00, 13.00; 28 marca
– godz. 19.00, Sala Widowiskowa CKiS.
24 marca
Teatr ES prezentuje
Spektakl galowy z okazji Jubileuszu 30-lecia
Teatru ES. Godz. 19.00, Sala Widowiskowa CKiS.
Klub Miłośników Teatru
Uczelnianego Ośrodka
Kultury AP organizuje wyjazdy do autokarowe warszawskich
teatrów. Zgłoszenia i informacje: tel. 0 603 220 576
8 marca
Wytańczyć miłość
11 marca
Teatr KOMEDIA
Spektakl taneczny w wykonaniu formacji i solistów CARO DANCE i SIEDLECKIEGO TEATRU
TAŃCA CD.
Godz. 17.00 i 19.30, Sala Widowiskowa CKiS.
„Fredro dla dorosłych – mężów i żon”
wyst. J. Fraszyńska, J. Liszowska, M. Żebrowski,
W. Mecwaldowski
15 marca
Od wschodu do zachodu słońca
15 marca
Teatr WIELKI
Premierowy spektakl TEATRu ES, wg scenariusza
i w reżyserii Andrzeja Meżeryckiego, z muzyką
„Rigoletto”
www.siedlce.um.gov.pl
[email protected]
pismo młodzieży siedleckich szkół ponadgimnazjalnych
Superwoman, O’ Hara i bomba
Szczerze? Uwielbiam kobiety. To niezwykłe istoty, bez których świat
byłby o wiele mniej ciekawy. Czarują wdziękiem i mamią inteligencją.
Bystre, a przy tym oszałamiająco piękne. Każda, bo każda ma w sobie
coś z rzeczonej urody. W polityce czeka nas rok kobiet.
Na ekranach telewizorów coraz częściej będziemy oglądać np. twarz delikatnej brunetki,
socjalistki Ségolene Royal, która w maju ma
szansę jako pierwsza kobieta w historii Francji
wygrać wybory prezydenckie. Nie zabraknie
także Hillary Clinton oraz Angeli Merkel.
Na tym tle Polki nie wypadają najgorzej, o
czym przekonujemy się ostatnio niemalże dobitnie. Co z superwoman w Siedlcach?
Przed miesiącem w tym miejscu przywoływałem słowa komentatora, Mateusza Borka.
Czas na inny autorytet, dziennikarkę, którą
podziwiam od jej pierwszego „dobry wieczór”. Justyna Pochanke, gwiazda informacji
w telewizji TVN, zapytana o zgodę lub jej
brak między pracą, a rodziną odpowiada: Ani
rodzinnych więzi, ani prawdziwej bliskości,
ani miłości nie trzeba przeliczać na przepracowane godziny i ważyć na przeciwnej szali”. O tym samym mówi przepiękna Klaudia
Halejcio, która staje się pierwszoplanową postacią serialu „Pierwsza Miłość”: „Staram się
oddzielać pracę i popularność, od chwil codziennych, gdy przypominam sobie, że mam
16 lat i dopiero zaczynam poznawać uroki
życia”. O tym co i jak godzą Merkel, Clinton
i Bechelet w artykule Pauliny Berczyńskiej.
Niemniej urokliwa i zdolna niż Halejcio,
Marta Karpińska, pisze na naszych łamach
o feminizmie. Polityczny kapitał na tym temacie tabu zbijają Kazimiera Szczuka i Izabela
www.siedlce.um.gov.pl
Jaruga – Nowacka, które bez krzty skrępowania mówią o wizji kobiety silnej, wolnej i niezależnej. I raz jeszcze Pochanke: „Kiedyś powiedziałam, że jak Scarlett O’ Hara, zamiast
myśleć o jutrze, większość spraw przesuwam
na jutro”. My już dziś odpowiadamy
na trudne pytania o walkę kobiet.
Niejasności pojawią się także
w momencie zagadnienia o poziom
imprez kulturalnych w naszym mieście.
Czy faktycznie jesteśmy wierną kopią
warszawskich wydarzeń związanych
ze sztuką? Odpowiedzi poszukiwali uczniowie I KLO.
O kulturę bycia przepytaliśmy także Natalię Zyśk, która po Kasi Popławskiej
jest pozytywną bohaterką „emQriera”. W najnowszym wydaniu naszego dodatku niespodzianka
dla tych, którzy we krwi
mają nie tylko kobiety,
ale także ponętny taniec.
Jak dla mnie, bomba!
Pozdrawiam i zachęcam do lektury.
Mateusz Bystrzycki
Kurier Siedlecki Luty 2007
17
Walczące z wilkami
Feminizm – top temat w Europie, choć w Polsce cała ideologia tego ruchu sprowadzana jest do
prostych haseł, nierzadko kojarzonych z desperacką walką kobiet. Czym więc jest i do czego dąży?
Zdaniem wielu to bój o uzyskanie statutu
ich wyższości nad mężczyznami. To kobiety
za wszelką cenę starające się udowodnić światu na co je stać, postrzegane jako „wariatki”,
które burzą bez pardonu porządek społeczny.
„Pozbawione zasad moralnych i zdolności
do bytowania we współczesnych realiach” odpowiadają pytani i z oburzeniem odwracają
się na pięcie.
UŻYWAĆ MÓZGU
Mimo, że dawno przeminęła epoka kamienia
łupanego tok myślowy większości naszego
społeczeństwa i zdolność przyswajania nowych ideologii utknęła w szczelinach gruzu
po prehistorycznej epoce. Dlaczego to wciąż
temat tabu? Zamiast proklamować wizerunek
kobiety, która świadoma swojej wartości stara się w życiu osiągnąć sukces przez duże „S”,
ukazywane są w mediach sylwetki postaci,
które swoimi groteskowymi pomysłami
próbują wykreować nowy ład w kraju.
Mowa tu rzecz jasna o polskich politykach, którzy już nie jedno zwojowali,
ale o nich już jest głośno, może nawet
zbyt głośno... Byłoby ciekawej, a być
może skuteczniej, gdyby ich miejsca
zajęły kobiety potrafiące używać
mózgu nie tylko w celu epatowania
lojalnością wobec przewodniczącego.
RODZICIELKA I GOSPODYNI?
Dlaczego temat feminizmu działa
jak przysłowiowa płachta na byka?
Może to strach przed odsłoną
własnego „ja”? Wiele z kobiet woli
się podporządkować dla „świętego
spokoju” i bezpieczeństwa, a życie w cieniu mężów karierowiczów wydaje im się
spokojniejsze i pozornie bardziej ustabilizowane. Ale czy jest w tym coś z czego
można czerpać satysfakcję? Ciekawe czy
nasz partner byłby równie ambitny w sytuacji,
18
Kurier Siedlecki Luty 2007
gdzie od świtu do nocy ma na głowie dzieci
i dom, gdzie nie ma mowy o zapomnieniu
o potrzebach mężczyzny swojego życia, który
styrany po ośmiu godzinach w pracy nie ma
sił na odgrzanie obiadu. Trudno się dziwić
płci pięknej, że na przestrzeni wielu lat zaczęła zauważać swoją niższość. Niestety tylko
nieliczni ja dostrzegają, gdyż nawet Kościół
propaguje postawę kobiety jako rodzicielki
i gospodyni domowej. Dlatego tworzenie róż-
norakich organizacji to dla wielu bluźnierstwo
zagrażające chrześcijańskiemu porządkowi,
powszechnie przyjętemu w naszym kraju.
JAK BÓG PRZYKAZAŁ...
Feminizm złożony jest z wielu aspektów.
Każda z jego odmian może przybierać różną
formę jednak większość z nas odbiera ruch
feministyczny jako alienację od podłych mężczyzn, wynikającą z przykrych doświadczeń.
To jednak zabawne, gdyż wiele z separatystek
zakłada rodziny jak Bóg przykazał. Kuriozalne
spekulacje na ich temat wynikają
więc z braku wiedzy i z krążących stereotypów.
KOBIETY XXI WIEKU
Kobiety pragnące samodoskonalenia zawiązują ugrupowania, w których wspólnymi siłami
dążą do uzyskania postawionego sobie
celu. Organizacje te udzielają porad prawnych, pomagają w pisaniu podań, wskazują,
gdzie szukać konkretnej pomocy. Ważniejsze
jest jednak przekonywanie polityków do rozwiązań na rzecz równości płci. Kobiety XXI
wieku starają się uczestniczyć w każdej sferze życia, nie „zamykają” się na zakładanie rodzin i potrzebę poświecenia. Chcą
jednak w pewien sposób być niezależne
i prowadzić suwerenne życie.
Duża większość społeczeństwa nie zgadza się z filozofią
feministek, uważa ją za pustą, a wręcz
burzącą przyjęty porządek. Może jednak zamiast protestów wzburzona opinia publiczna
powinna zapoznać się omawianym tematem
dogłębniej. Zacofanych radykałów polemika
feministek raczej nie przekona i nie skłoni do
zmiany poglądów, gdyż z góry zakłada
kroczenie za postępem. Postępem, który wyklucza domową posługę zamiast
rozwoju na równych zasadach.
Marta Karpińska, „Żółkiewski”
www.siedlce.um.gov.pl
pismo młodzieży siedleckich szkół ponadgimnazjalnych
Silne piękności
Merkel, Clinton, Royal. Ich atutem jest pragmatyzm. Potrafią
słuchać, zawierać kompromisy i rządzić jak mało kto. Kobiety
niełatwo otumanić – twierdzi Manuela Gretkowska, snując
wizje nowoczesnej Polski, w której umysłowy beton nie będzie
dyktował kobietom, jak mają żyć.
Kobieta – istota delikatna, wrażliwa i podporządkowana powszechnemu przekonaniu
o swoim przeznaczeniu do prac domowych?
Taki wizerunek płci pięknej staje się dzisiaj
coraz bardziej odległy i nieprawdziwy. Mijają
czasy kucht pozbawionych ambicji, mieszających zupy w garach i czekających w domu
na powrót styranego dyktatora. Lata walki
o równouprawnienie, namolnie wałkowanej
tu i ówdzie, przynoszą już wymierne efekty.
Na światowej i krajowej scenie politycznej
kobiety odgrywają w ostatnich latach coraz
bardziej znaczące role, zmieniają się proporcje płci w światowych parlamentach oraz postrzeganie społeczeństwa wpływowych pań.
SUPERWOMAN
Jeszcze do niedawna kobiety funkcjonowały
w polityce tylko jako żony swoich mężów. Teraz
to one ubiegają się o najważniejsze stanowiska,
budząc powszechny zachwyt, ale i zdziwienie.
Kto wie czy w przyszłym roku na stanowisku
prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zastaniemy Hillary Clinton, która już teraz jest
senatorem stanu Nowy Jork. Angela Merkel,
kanclerz Niemiec, przez najbliższe miesiące
będzie przewodniczyć Radzie Europejskiej.
Nie ulega także wątpliwości, że zamierza zapisać się w historii jako polityk – reformator. Francuskim wyborcom w kandydaturze
Ségolene Royal w wyborach prezydenckich
najbardziej podoba się to, że ... jest kobietą
– czarującą i atrakcyjną, ale przede wszystkim
pewną siebie i stanowczą. Wielu wychodzi
z założenia, że mężczyźni zawiedli, a zatem
czas, żeby dać szansę kobietom, które próbują
przywrócić ład w życiu politycznym i społecznym. Podobną teorię wysnuwa pierwsza
www.siedlce.um.gov.pl
w historii prezydent Liberii – Ellen Johnson –
Sirleaf. Nazwana „żelazną damą Afryki” pani
prezydent zdobyła zaufanie i poparcie kobiet
swojego kraju, głosząc hasła naprawy państwa
od podstaw i bez sadystycznego reżimu, którego sama padła ofiarą. Również w Chile prezydentem została kobieta, Michelle Bechelet.
Chociaż rozwódka, deklarująca się jako niewierząca, matka trójki dzieci, w tym jednego
z nieformalnego związku wzbudza ogromną
sympatię swoich rodaków, głównie dlatego,
że prowadzi powszechnie przyjęty tryb życia
– odwozi swoją córkę do szkoły, robi zakupy w tych samych małych sklepach, poświęca się rodzinie (dla niej zrezygnowała nawet
z prowadzenia kampanii wyborczej w weekendy). Nie wstydzi się publicznego okazywania
emocji, co również podoba się opinii publicznej. Kolejną superwoman jest grecka minister
spraw zagranicznych Dora Bakoyannis (była
burmistrzem Aten, zajmowała się sprawami
emigrantów, umiała wykorzystać wyborcze
błędy swojego przeciwnika, przez co jeszcze
bardziej zyskała w oczach wyborców).
POLACY NIE GĘSI, SWOJE KOBIETY MAJĄ
Nie tylko na świecie, również w Polsce obserwujemy zjawisko coraz częstszego pojawiania
się kobiet na wysokich stanowiskach państwowych. Hanna Gronkiewicz – Waltz została prezydentem Warszawy, co może okazać
się początkiem drogi ku coraz bardziej znaczącym pozycjom. Manuela Gretkowska głośno mówi o zakładaniu Partii Kobiet i potrzebie walki o podstawowe prawa pań. Również
przez ręce kobiety – Grażyny Gęsickiej
– przechodzą miliardy dotacji europejskich
dla Polski. Furorę w mediach robi Kazimiera
Szczuka, polityczny kapitał na seks-aferze zbija Izabela Jaruga – Nowacka z SLD. Jednak kobiety aktywne zawodowo i społecznie działają
nie tylko w sferze polityki. Do miana Kobiety
Roku „Twojego Stylu” nominowane są m.in.
Anna Dymna, o której działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych mówi się od lat,
czy Jolanta Meus, która stworzyła rodzinę
zastępczą dla dzieci z porażeniem mózgowym. Kobiety sukcesu, prowadzące własne
firmy, jak Irena Eris, też nie są już rzadkością
w świecie polskiego biznesu.
DOWÓD W EUROPIE
Siedlce są miastem mało sfeminizowanym jeżeli chodzi o sprawowanie urzędów
czy chociażby działalność na arenie kulturalnej. Annę Jabłońska – Siarkowska robi
wątpliwej jakości karierę polityczną w kraju, w Radzie Miasta radne Alicję Serafin i
Stefanię Hęciak osławia jedynie wyjątkowa
bierność, w składzie Komisji Rady Miasta
kobiecych imion doliczyć można się zaledwie kilku. Oddział Neurologiczny Szpitala
Wojewódzkiego Specjalistycznego tworzyła
Maria Łyczywek-Zwierz, obecnie jego ordynatorem jest pani Agata Włodek. Na pewno nie
wymienię wszystkich pań, które mają wkład
w tworzenie wizerunku naszego miasta, ale
świadczyć to może o tym, że nie są to nazwiska powszechnie znane mieszkańcom Siedlec.
Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych lat
będziemy obserwować wzrost zainteresowania siedlczanek aktywnym uczestnictwem w
życiu miasta na wszystkich jego arenach i że
doprowadzi to do jego pełniejszego rozkwitu.
Czy warto? Właśnie udowadnia to piękniejsza Europa.
Paulina Berczyńska „Żółkiewski”
Kurier Siedlecki Luty 2007
19
Z Natalią Zyśk, laureatką „Ośmiu Wspaniałych”, rozmawia Aneta Gmitrzak i Agnieszka Zabielska
Siedleckie, młode anioły chodzą w spódnica
Twoja kandydatura do Samorządowego
Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych” została zgłoszona w 2002 r.
Powiedz, co czułaś, kiedy się o tym dowiedziałaś?
Od tego czasu minęło już prawie 5 lat.
Pamiętam, że to był początek roku, styczeń,
może luty. Opiekunka samorządu uczniowskiego Publicznego Gimnazjum
Nr 5 w Siedlcach, w którym w tamtym czasie
uczyłam się, po prostu powiedziała mi, że
zgłasza mnie do konkursu. Ponieważ usłyszałam o nim po pierwszy, pomyślałam,
że trzeba na niego coś specjalnego przygotować. Tymczasem okazało się, że jest to konkurs, w którym doceniane, są rzeczy, które
do momentu zgłoszenia do konkursu zostały
już zrobione. Chodziło o różnorakie formy
aktywności szkolnej i pozaszkolnej, działalności charytatywnej. Wydawało mi się,
że tak naprawdę to, co robię jest kroplą
w morzu potrzeb. Nie miałam żadnych nadziei na wygraną, rozumianą jako zajęcie
któregoś z miejsc. Wyobrażałam sobie,
że w ramach konkursu, będzie rozmowa,
potem ogłoszenie wyników, przyznanie
pierwszego, drugiego miejsca...
A nie było tak?
Właśnie nie. To jest jedną z cech charakterystycznych dla tego konkursu.
Nie przyznaje się miejsc. Co prawda wybiera
się maksymalnie osiem osób, których działalność wyróżnia się przez przyznanie tytułu
„Wspaniałego” Miasta Siedlce. Osoby te wygrywają w życiu o wiele cenniejsze nagrody,
w postaci ludzkiego uśmiechu, podziękowań.
Konkurs jest jedynie, (a może przede wszystkim) formą dostrzeżenia czyjejś w istocie
cichej, nie domagającej się nagród i zaszczytów pracy, jej podsumowaniem.
Co mogłabyś powiedzieć o innych uczestnikach tego konkursu, których zapewne
miałaś możliwość poznać?
Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem,
że miałam nie tylko możliwość poznania
20
Kurier Siedlecki Luty 2007
Młodości! Ty nad poziomy
wylatuj! – Słowa Adama
Mickiewicza w sposób
szczególny odnieść
można do wielu młodych
ludzi, mieszkających na
terenie naszego miasta,
którzy w swoim życiu
wznoszą się ponad
poziomy przeciętności
i czubek własnego nosa.
Kim są? To tak zwani
„Wspaniali”, choć sami
wspaniali się nie czują.
Co spowodowało, że
jednak nimi są?
innych uczestników tego konkursu,
ale nawet zaprzyjaźnić się z niektórymi
z nich. Co mogę o nich powiedzieć? To zwyczajni ludzie.
Tak po prostu?
Tak po prostu. Moją swoje życie, które,
wypełnione jest radością, problemami, obowiązkami, pracą, nauką, zabawą. Niczym nie
różnią się od swoich rówieśników. Inicjatorka
konkursu Ośmiu Wspaniałych określa jako
„aniołów w krótkich spódnicach i dżinsach”,
którzy za parę dni zapomną o nagrodach
i wrócą do swoich codziennych obowiązków.
I tak rzeczywiście jest? Zapomina się
o nagrodach?
Pamięta się od czasu do czasu. Np. wtedy,
gdy otrzymujemy list gratulacyjny
na twarzy pojawia się uśmiech. Albo, kiedy
ktoś poprosi cię o udzielenie wywiadu do
gazety (śmiech).
Wspomniałaś o tym, że od konkursu minęło już 5 lat. Zostałaś jego laureatką, więc
wtedy prowadziłaś aktywną działalność.
A jak jest teraz?
Wiele rzeczy się zmieniło. Przede wszystkim
studiuję w innym mieście. Działalność, którą
staram się kontynuować, to działalność w
Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.
Do KSM należę już blisko 7 lat i szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie zerwania kontaktu
z KSM-em, choć z powodu studiów moje kon-
www.siedlce.um.gov.pl
pismo młodzieży siedleckich szkół ponadgimnazjalnych
ch i dżinsach
takty uległy znacznemu ograniczeniu. Zawsze
jednak po przyjeździe do Siedlec biegnę
do salki na plebanii, przy parafii św. Józefa,
żeby wziąć udział w spotkaniu naszej grupy.
Staram się też włączać w akcje, jakie podejmuje KSM, służyć jego członkom radą, zachęcam
do działania. Mogą to być na przykład począwszy od zbiórek charytatywnych, poprzez
przedstawienia, pantomimy aż po organizowanie dyskotek dla młodzieży. Tym wszystkim
i wieloma innymi rzeczami można zająć się
w KSM – zależy to od pomysłowości
i inicjatywy samych członków. Można zdziałać
wiele dobrego!
Więc wystarczy po prostu chcieć?
Zdecydowanie tak. Myślę, że najtrudniej jest
zacząć coś robić, podjąć jakiś trud, wyrzeczenie. Ja sama niejednokrotnie na propozycje,
czy oczekiwania wielu osób mówiłam „nie”, z
różnych powodów. I ciągle bywają takie okresy
w moim życiu, że nie podejmuję żadnej działalności, ale w gdzieś w głębi duszy, od czasu
do czasu, pojawia się swoisty rodzaj tęsknoty
za tym, żeby coś zrobić. Może to dziwne, ale
tak jest. I myślę, że wielu ludzi, szczególnie
młodych, ma taką potrzebę. Tylko nie zawsze
potrafią ją sprecyzować i przełożyć na konkretne działania, dobre działania..
Czy tytuł „Wspaniałego” zobowiązuje?
Myślę, że w jakiś sposób tak. Jest to swego
rodzaju wyzwanie i wezwanie do nieustannego działania, do potwierdzania własnej
„wspaniałości”.
Czy jako „Wspaniała” chciałabyś przekazać
coś młodym ludziom?
Chciałabym im coś przekazać, ale nie jako
„Wspaniała”, tylko także jako młoda osoba:
pomimo wielu pokus, przeszkód starajcie się
być dobrymi ludźmi. Niech nie zabraknie
wam odwagi, kiedy trzeba będzie postąpić
uczciwie. Choć taka postawa bardzo często
nie daje korzyści materialnych, to jednak
sprawia, że człowiek jest naprawdę człowiekiem.
www.siedlce.um.gov.pl
Po prostu tańcz!
Uczniowie „Królówki”
postanowili wczuć się
w gorące rytmy tańca
towarzyskiego, aby szalejąc
na parkiecie, dosadnie
pokazać zimie, gdzie mają
jej humory. W karnawale.
Rumba. Samba. Cha-Cha. Jive. Walc angielski. Tango. Walc wiedeński. Fokstrot.
Quickstep. Czasami mambo. Nazwy powtarzane już od dawna z pamięci, często wrzucane do jednego worka pod tytułem „latynoamerykańskie”, bo wszystkie kojarzą się
z gorącym rytmem zabaw ludzi z tamtejszych terenów. Może tylko walca po namyśle nie wymienimy, bo przecież zwie się
wiedeńskim lub angielskim. Nawet samo
pojęcie tańca towarzyskiego może mieć
dwie definicje – fachową, odnoszącą się do
tańców prezentowanych na konkursach oraz
używaną w bardziej pospolitym znaczeniu
i oznaczającą uprawianą od XX wieku formę
rozrywki. Miło jest popatrzeć na profesjonalistów w akcji, ale jeszcze milej jest samemu
spróbować. Nawet jeśli technika wciąż jest
na poziomie pełzaka, należy posłuchać mądrej prawdy znanej każdemu tancerzowi
– „Nie myśl o krokach, ty po prosty tańcz!”.
ROZTAŃCZONE FERIE
Kierując się tą dewizą i wyczuwając doskonały sposób na wspaniałą zabawę, samorząd
szkolny „Królówki” postanowił zainteresować się bliżej tańcem towarzyskim i zaszczepić ów trend reszcie uczniów. Pomysłodawcą
przedsięwzięcia był zastępca Prezydenta,
Marcin Łukowski. Jak nam zdradził, sam
koncept zrodził się spontanicznie, podczas oglądania filmu „Buena Vista Social
Club”, w którym atmosferę rozgrzewa gorąca kubańska muzyka. Na czas kursu, czyli
w dniach 29.01-07.02, postanowiono zaadoptować szkolną salę gimnastyczną, na
co zgodziła się dyrekcja liceum. W czasie
ośmiu dwugodzinnych lekcji, początkujący tancerze uczyli się pod okiem doświadczonej nauczycielki, pani Bożeny Wójciuk.
Cena kursu wynosiła 40 zł, a chętnych znalazło się zaskakująco dużo. Sala okazała się
pełna i jak wyraził się jeden z uczestników
„na kolejną parę nie byłoby już miejsca”...
Mimo tego, wszyscy tancerze zgodnie przyznają, że bawili się wyśmienicie.
LEPSZY NIŻ NARKOTYK?
Dużym wyolbrzymieniem byłoby stwierdzenie, ze taniec rozwiąże wszystkie problemy
dnia codziennego, ale nie należy umniejszać jego pozytywów. Jest dobrym i zdrowym sposobem na spędzenie czasu, a nawet
może przynieść zapomnienie i oderwać nas
na chwile od nudnych spraw. To właśnie
szalejąc w rytmie muzyki wraz z przyjaciółmi, możemy odczuć, że wszyscy na chwile
stanowimy jedność. Tańce towarzyskie,
szczególnie te rodem z ameryki łacińskiej,
wydają się kwintesencją chwili zapomnienia. O rumbie mówi się, iż „to taniec miłości, to pantomima w której kobieta uwodzi
mężczyznę, następnie go porzucając”. To
gra zmysłów, nie tylko oparta na uczuciach,
ale i sama nim będąca – nieokiełznana, pozbawiona tabu, podobna do XXI wieku,
w którym nie ukrywa się niczego, a nawet na
wyścigi obnaża coraz więcej. Czyż nie brzmi
zachęcająco?
Agnieszka Ludwińska
„Królówka”
Kurier Siedlecki Luty 2007
21
Z pamiętnika szalonej licealistki (5)
Kolejny raz nasza zwariowana koleżanka zostawiła swój
ukochany pamiętniczek tam gdzie nie trzeba. Jak zwykle z tego
skorzystałam, ale to co przeczytałam wcale do niej nie pasuje.
Szok, po prostu szok! Zresztą, przeczytajcie sami…
PONIEDZIAŁEK
Życie kobiety wcale nie jest takie łatwe, na jakie wygląda. Mężczyźni myślą, że zajmujemy się tylko kupowaniem
ubrań i chodzeniem do kosmetyczki. W gruncie rzeczy bycie przedstawicielką „płci pięknej” jest o wiele trudniejsze. Musimy gotować, zajmować się domem, wychowywać dzieci, które wcześniej urodziłyśmy, a na dodatek żaden facet nas nie docenia i jeszcze mówi, że to przecież nasz obowiązek. Dlaczego mężczyźni nie mogą zajmować
się ogniskiem domowym? Całe życie z tą dyskryminacją…
WTOREK
Dziś na WOS-ie mówiliśmy o parlamentach europejskich. To była bardzo pouczająca lekcja, bo dowiedziałam się,
że są przedstawicielki mojej płci, które odnoszą sukcesy na arenie politycznej. Na przykład w Wielkiej Brytanii
przez wiele lat premierem była Margaret Thatcher. Rządziła ona żelazną ręką, sprzeciwiając się państwom komunistycznym i strajkującym górnikom. Nareszcie jakaś kobieta pokazała, że płeć żeńska wcale nie jest tą słabszą. Całe
szczęście, bo już myślałam, że nie będę musiała przyznać rację facetom.
ŚRODA
Adres redakcji:
„emQrier”,
IV LO im. hetmana
Stanisława Żółkiewskiego,
Siedlce ul. Konarskiego 1;
e-mail: [email protected]
Zespół redakcyjny: I KLO:
Paulina Błaszkiewicz, Anna
Księżopolska, Rafał Pezler.
I KLO: Tomasz Kowalczyk,
Kamil Joński. II LO: Joanna
Pietrzak, Agnieszka
Ludwińska, Katarzyna
Chromińska, Justyna
Sawiak, Marcin Łukowski.
IV LO: Mateusz Bystrzycki
– redaktor naczelny, Marta
Karpińska Magdalena
Kosyl, Martyna Długosz,
Paulina Berczyńska, Maciej
Zachoszcz, Klaudyna
Desperat. ZSP Nr 2:
Agnieszka Zabieska, Aneta
Gmitrzak.
A może by tak zostać feministką? Walczyłabym z dyskryminacją płciową i gorszym traktowaniem kobiet za względu na ich sposób myślenia, cechy czy osiągnięcia życiowe. To chyba coś dla mnie… Może w końcu nauczyłabym
się co zrobić, żeby nie musieć sprzątać za swoich braci i robić im kolacji. A kto wie czy w promocji nie posiadłabym umiejętności wbijania gwoździ... Ale tak na poważnie, to mogłabym organizować parady feministek – Kama
i dziewczyny na pewno by w nich uczestniczyły. Kobiety górą!
CZWARTEK
Nie wierzyłam, kiedy mama mówiła mi, że powinnam się cieszyć z możliwości uczenia się. Teraz wiem, jaki błąd
popełniłam. Ja mam prawo, a nawet obowiązek chodzenia do szkoły, a ponad 50 procent Arabek jest analfabetkami, przy czym uczące się dziewczęta mają lepsze oceny od chłopców. Fajnie, że dobrze się uczą, zazdroszczę im.
Szkoda tylko, iż nadal nie mają szacunku wśród męskiej części arabskiego społeczeństwa. Trzeba to jakoś zmienić.
Tylko jak? Pogadam z dziewczynami! W końcu co dwie głowy (u nas będzie więcej) to nie jedna!
PIĄTEK
Bardzo zainteresował mnie temat Arabek, dlatego dziś poszukałam o nich informacji. Już wiem dlaczego Islam
podporządkowuje kobietę mężczyźnie! Tak nakazuje im Koran…Co to za religia, w której jedni są lepsi od drugich? Przecież każdy powinien być równy! Oprócz budową ciała kobiety niewiele różnią się od mężczyzn…
Jesteśmy od nich wbrew pozorom silniejsze, szczególnie psychicznie. Gdyby kobiety przejęły władzę w krajach
arabskich, wielu Arabów musiałoby poszukać dobrego psychoanalityka…
SOBOTA
Nareszcie! Moje marzenia się spełniają! Kobiety powoli (ale jednak) przejmują władzę na świecie… Ostatnio nowym rektorem prestiżowego Uniwersytetu Harvarda została pierwsza od założenia placówki kobieta. Co prawda
pani Drew Gilpin Faust raczej nie zapisze się w historii jak brytyjska „Żelazna Dama” Margaret Thatcher, ale
to zawsze coś. Oprócz nich do władzy doszły też Angela Merkel i Condoleeza Rice. Nie jest tak źle… Ciekawe
jak czują się mężczyźni z tym, że zostają zastępowani przez „ głupiutkie” ich zdaniem kobiety…
Przechwyciła i w całkowitej tajemnicy przepisała: Kasia Ch., „Królówka”
22
Kurier Siedlecki Luty 2007
www.siedlce.um.gov.pl
pismo młodzieży siedleckich szkół ponadgimnazjalnych
Oni są wielcy
Małysz, Adamek i piłkarze ręczni – wielkie role w wielkich
przedstawieniach i wielkie zaskoczenie, gdy wielce zdziwieni
konstatujemy – oni są wielcy.
S
koczek z Wisły przed imponującym come backiem w TitiseeNeustadt ostatni raz wygrał ... w marcu 2006 r., a zatem Małysz,
mistrz co się zowie, na wygraną czekać musiał niespełna rok!
I doprawdy trudne do zaakceptowania były wypowiedzi głodnego
zwycięstwa Polaka, który mówił, że konkurs skoków narciarskich
w Zakopanem powinien toczyć się dalej. Błąd, nie powinien odbyć
się wcale. Dowód? Jan Mazoch, postać tragiczna tego turnieju, dziś
nie pamięta, że był w stolicy polskich Tatr, a wypadek miał przydarzyć mu się w Sapporo - mieście o tysiące kilometrów oddalonym od naszego kraju. Małysz poczekał (bo musiał) i się doczekał
– w Titisee-Neustadt skakał niewiarygodnie i znów był „naszym
Adasiem”.
„To były zawody o drugie miejsce” powiedział słynny niegdyś
austriacki skoczek Toni Innauer o pucharowym weekendzie, w którym Małysz wygrał oba konkursy, oddając najdłuższe skoki w każdej
z czterech serii. Polak przyznał, że choć niedawno nawet nie śnił
o pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, teraz
zaczyna o tym realnie myśleć. „Jeszcze kilka tygodni temu moje straty były wielkie, a Jacobsen i Schlierenzauer niedoścignieni na skoczni. Teraz to ja jestem w formie” mówi Małysz. Oby jak najdłużej.
Tomasz Adamek zmienił trenera i zmienił się nie do poznania
– w starciu z Chadem Dawsonem zamiast zmiany tempa boksowania
była zmiana sposobu obrony, bo każdy poprzedni okazywał się nieskuteczny. Adamek był źle przygotowany do walki, a tak
na dobrą sprawę w ogóle był nieprzygotowany. Boksował więc jak
uczeń, który na półroczny sprawdzian powtórkę rozpoczął „za pięć
dwunasta” z przekonaniem, że jakoś to będzie. No to jakoś było. Byle
jak. Adamek stracił tytuł mistrza federacji WBC, a jeszcze dodatkowo dumny górol się zestresował, gdy trener Buddy McGirt przed 10.
rundą zagroził mu, że jak nie zacznie boksować to zakończy walkę.
Nie zakończył, choć Adamek nie zaczął walczyć jak dawniej. No bo
niby jak miał to zrobić w momencie gdy Amerykanin zabrał mu
pomysł na boks? Był szybki, ambitny i agresywny, zupełnie jak niegdyś Polak. A propos zabierania pomysłu – na piłkarskim mundialu
w 2002 r. Tomasz Hajto, nasz wybitny stoper, zawiódł na całej linii
w grupowym starciu z Portugalią, gdy Pedro Pauleta niemal
w każdej akcji robił z niego „wiatrak”. Zapytany rok później o pomysł
na zatrzymanie snajpera PSG Hajto odparł: „Pomysł miałem,
ale nie zabrałem go ze sobą”.
www.siedlce.um.gov.pl
Przed pojedynkiem o tytuł w wadze półciężkiej wersji WBC
w Kissimee trener McGirt powiedział, że na ring wyjdzie zupełnie inny
Adamek niż w poprzednich pojedynkach z Paulem Briggsem. Nie
pomylił się, choć z pewnością nie takiego Adamka sobie wyobrażaliśmy. Mistrz świata od początku miał kłopoty z prawą ręką Dawsona
(odpowiednik lewego prostego u pięściarza walczącego w normalnej
pozycji), która wyprzedzała ataki, ustawiała Polaka w pozycji dogodnej
dla Dawsona.
O
mawiane wątki nie są przypadkowe, bo Adamek, Małysz
i szczypiorniści byli bohaterami narodowymi jednego z lutowych weekendów. Podopieczni Bogdana Wenty zagrali turniej życia, który być może już nigdy im się nie przydarzy. Przegrali
tylko dwa spotkania, choć to drugie, z Niemcami, bez możliwości
odwrotu. Mieliśmy więc swoje „Złotka”, później siatkarskie srebra,
a teraz nastał czas ręcznych posrebrzanych. Panowie, czas na złoto
lub brąz, srebra już nie chcę, bo mi się znudziło. A tak na poważnie
– czapki z głów przed trenerem Wentą i jego chłopcami. Dokonali
sztuki niezwykłej, sprawiając megasensację, choć w moim przekonaniu jej autorstwo w większym stopniu przypisywać należy naszemu
coachowi, aniżeli samym piłkarzom. „Bodzio W.” zrobił z przeciętniaków wielkie gwiazdy, zmuszając tym samym do nauki pojęć tyleż
przyswajalnych, co obco brzmiących, jak kołowy czy obrotowy.
O nazwiskach Kuptel, Wejner czy Lijewski nie wspomnę...
Czas więc na futbolistów, którzy jakoś wciąż nie potrafią wydźwignąć nas z kryzysu, godząc się poniekąd na śmiałe stawianie pytania
o sport narodowy Polaków. Kwestią sporną wydaje się zatem fakt czy
futbol nie ustępuje miejsca np. piłce siatkowej. Kiedyś trąciłoby t
o absurdem. No właśnie, kiedyś...
Mateusz Bystrzycki, „Żółkiewski”
Kurier Siedlecki Luty 2007
23
Porady
Miejski Rzecznik Konsumentów i urzędy pracy
10 Porad Rzecznika Konsumentów
Pierwszy krok z myślą o pracy
1. Decyzję o zakupie podejmujmy rozważnie, gdyż zakupiony towar, który
nie posiada wad nie podlega zwrotowi, ani wymianie. Jedynie towar zakupiony poza siedzibą firmy, w sprzedaży wysyłkowej lub na odległość,
np. przez Internet, możemy zwrócić sprzedawcy w ciągu 10 dni.
2. Przez min. 2 lata należy przechowywać dowody zakupu.
3. Wadliwy towar możemy reklamować u sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową lub u gwaranta na podstawie karty gwarancyjnej.
4. Reklamację składamy natychmiast po stwierdzeniu wady, a najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia.
5. W ciągu pierwszych 6-ciu miesięcy od zakupu korzystniej dla konsumenta jest złożyć reklamację u sprzedawcy z tytułu niezgodności
towaru z umową, na podstawie ustawy konsumenckiej. Sprzedawca
nie może zmuszać konsumenta, aby reklamację złożył u gwaranta.
6. Składając reklamację u sprzedawcy konsument może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowy towar wolny od wad.
Obniżenie ceny lub zwrot gotówki możliwe są dopiero, gdy wymiana
albo naprawa są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
7. Składając reklamację na podstawie gwarancji pamiętajmy, że przysługują nam uprawnienia opisane w karcie gwarancyjnej.
8. Zapewnienie sprzedawcy, że dany towar jest objęty gwarancją nie
jest wystarczające, konieczny jest dokument gwarancyjny, który
zawiera prawa konsumenta i obowiązki gwaranta.
9. Konsument ma prawo reklamować również towary zakupione
na wyprzedaży lub po obniżonej cenie.
10. Ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku sprzedaży
rzeczy używanych wynosi min. 1 rok.
W sprawach indywidualnych Rzecznik Konsumentów udziela porad
w Urzędzie Miasta, Skwer Niepodległości 2, pok. nr 58, tel. 025 643 07 36
(pn 8.15 – 11.15, wt 14.15 – 17.15, cz i pt 8.15 – 10.15)
Planowanie kariery zawodowej warto rozpocząć od zastanowienia się nad tym,
czym jest dla mnie praca. Spróbuj określić, które potrzeby są najważniejsze:
Awans i rozwój zawodowy
Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji
Niezależność i samodzielność w działaniu
Urozmaicenie i zmienność
Kontakty z ludźmi
Prestiż firmy
Wynagrodzenie
Stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia.
Kolejnym krokiem jest analiza naszych umiejętności. Można wyróżnić następujące umiejętności: Branżowe - specyficzne dla danej branży lub zawodu
(np. umiejętność obsługi Excela); Osobiste - odnoszą się do naszych cech osobowościowych (np. odpowiedzialność); Uniwersalne – mogą być wykorzystane
w wielu sytuacjach i kontekstach (umiejętność kierowania zespołem). Szczególnie
ważne są umiejętności branżowe, które też niestety bardzo szybko się zmieniają
i dlatego istnieje potrzeba ciągłego ich poszerzania i doskonalenia. Ale też coraz
częściej pracodawcy zwracają uwagę na umiejętności osobiste, które mogą być
decydujące w naszym przystosowaniu do wymogów firmy i powodzeniu na
danym stanowisku. Doradcy służą pomocą i wsparciem.
PUP ul. K. Pułaskiego 19/21, pok.120 tel. 025 644 61 22 (23) wew. 220.
Siedlecka Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza osoby poszukujące pracy w kraju i za granicą (nie tylko bezrobotne) oraz pracodawców poszukujących
pracowników do„Sklepu z pracą” . Mieści się on w siedzibie Urzędu,
tj. ul. Pułaskiego 19/21, II piętro, pokój 202. Z naszych usług może korzystać każdy,
bez konieczności rejestrowania się. Gwarantujemy ochronę danych osobowych.
„Sklep z pracą” oferuje:
- oferty pracy na Mazowszu
- oferty zatrudnienia na terenie kraju, z możliwością zakwaterowania
- oferty pracy za granicą
- informacje o możliwościach wyjazdu za granicę w charakterze au – pair
- możliwość poszukiwania pracy przez internet na wydzielonych stanowiskach
komputerowych
- czasopisma z ofertami pracy
- informacje związane z poszukiwaniem pracy w kraju i za granicą
- materiały informacyjne skierowane do osób niepełnosprawnych
- wykazy agencji pośredniczących w zatrudnieniu, posiadających certyfikat
Marszałka Województwa
- otwarty dostęp do ofert pracy i innych informacji z zakresu poszukiwania
i podejmowania zatrudnienia na terenie kraju i za granicą na zasadzie samoobsługi oraz z pomocą pracowników.
Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Nasze usługi są bezpłatne.
24
Kurier Siedlecki Luty 2007
Informacja
W związku z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm./ i n f
o r m u j ę, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siedlce na okres 21 dni
wywieszone zostały wykazy:
I. od dnia 21 lutego 2007 r. do dnia 14 marca 2007 r.
- części nieruchomości miejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w
trybie bezprzetargowym, położonej przy ul.Oskara Lange, oznaczonej w
ewidencji gruntów w obrębie 44 jako działka Nr 28/42.
II. od dnia 1 marca 2007 r. do dnia 22 marca 2007 r.
1. nieruchomości miejskiej zajętej pod garażami przy ulicy Rynkowej
– część działki Nr 32/71 obręb 36 (3 garaże), przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej dotychczasowych dzierżawców.
2. gruntu nad Zalewem przeznaczonego do wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym
3. lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich dotychczasowych najemców
4. nieruchomości miejskiej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu
nieograniczonego oznaczonej Nr Nr 62 i 64 o łacznej pow. 0,0961 ha
obręb 40 połozonej przy ulicy Starowiejskiej 27.
III. od dnia 6 marca 2007 r. do dnia 27 marca 2007 r.
- nieruchomości miejskich przeznaczonych do oddania w użytkowanie
wieczyste oznaczonych jako działki Nr Nr 31/75, 31/78 i 31/82 obręb 49
wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garaży usytuowanych
na tych działkach położonych w Siedlcach przy ul.Moniuszki oraz ustanowieniem prawa przechodu i przejazdu przez działki Nr 31/69 i 31/70 obręb
49 do w/w działek.
www.siedlce.um.gov.pl
Sport
Siedlczanie najlepsi
OTHELLO to japońska gra logiczna, która zyskuje coraz większe grono zwolenników, także w naszym kraju. Co ciekawe do
najlepszych w Polsce należą zawodnicy z
Siedlec. Grzegorz Kobyliński w ubiegłym
roku został mistrzem Polski, a Mariusz
Kazimierczuk zwyciężył w rozgrywanym
w Holandii Grand Prix Europy. Siedlczanie
wystąpili także w Mistrzostwa świata w
Japonii, gdzie reprezentacja Polski zajęła
piąte miejsce, najlepsze z drużyn europejskich.
W ostatnią sobotę, 24 lutego w Siedlcach
rozegrano IV turniej cyklu Grand Prix
Polski edycji 2007. Triumfowali w nim zawodnicy z naszego miasta. Pierwszy był
Mariusz Kazimierczuk, a drugie miejsce
zajął Grzegorz Kobyliński. Gratulujemy!
Narciarska
multimedalistka
Fantastycznie na Mistrzostwach Polski Juniorów
w biegach narciarskich, które odbywały się
w Zakopanem spisała się Anna Staręga
z UKS Rawa Siedlce. Wywalczyła ona cztery
medale: trzy złote i srebrny. Ania okazała się
najlepsza w sprincie, biegu łączonym (5 km
techniką klasyczną + 5 km techniką łyżwową)
oraz biegu na 5 km techniką łyżwową. Srebro
zdobyła w sztafecie sprinterskiej, w której biegła z Natalią Grzebisz.
Szachiści
na piątym miejscu
Najpopularniejsi sportowcy i trenerzy
Lidia Chojecka zdobyła tytuł najlepszego i najpopularniejszego sportowca minionego roku
w 27. plebiscycie „Tygodnika Siedleckiego”. Ogłoszenie wyników miało miejsce podczas tradycyjnego Balu Mistrzów Sportu. Za najlepszego trenera uznano szkoleniowca kadry sztangistek Ryszarda Soćkę, najpopularniejszym okazał się Grzegorz Staręga. Nagrodę specjalną
przyznano małżeństwu Danuty i Ryszarda Soćków.
www.siedlce.um.gov.pl
Dobrze spisali się w tym sezonie w rozgrywkach Otwartej Ligi Mazowieckiej
w szachach zawodnicy Skoczka Siedlce.
Rozgrywki wygrał Maraton Łomża, a
siedlczanie uplasowali się na wysokim,
piątym miejscu. W ostatniej kolejce wygrali wysoko na wyjeździe z Gostmatem
Gostynin 3,5 : 0,5. Punkty dla Skoczka
zdobyli: Sławomir Kurpiewski, Krzysztof
Komarowski i Kamil Seredziński - po 1
oraz Rafał Polański - 0,5.
Kurier Siedlecki Luty 2007
25
Kulturalny informator siedlecki
Muzeum Regionalne
Studenckie sztalugi
do 11 marca
Studenckie sztalugi
Muzeum Regionalne w Siedlcach od lat prezentuje prace plastyczne studentów Akademii
Podlaskiej studiujących pedagogikę, a specjalizujących się w nauczaniu plastyki.
Pod koniec lutego otwarto nową wystawę ich
prac, powstałych pod kierunkiem Tomasza
Nowaka. – Wystawa ta podkreśla niepowtarzalność każdego z autorów, jego odrębność i
swoistość indywidualnego doświadczenia oraz
jest debiutem młodych artystów w zakresie publicznej prezentacji ich dokonań – rekomenduje swoich uczniów Tomasz Nowak. Ekspozycję
można oglądać do 11 marca.
W muzealnych salach prezentowane są prace
malarskie studentów Akademii Podlaskiej
w Siedlcach z pracowni Tomasza Nowaka
16 marca
Tkaniny
Dzieła tkackie autorstwa Barbary Hulanickiej
prezentowane będą w salach zabytkowego
ratusza „Jacka” od 16 marca do 15 kwietnia.
23 marca
Fotografie z podróży
Fotograficzną dokumentację wyprawy Michała
Godlewskiego do egzotycznych Indii oglądać
można od 23 marca do 6 kwietnia.
Wystawy stałe
Siedlce 1448-2000
Stała wystawa w nowej aranżacji prezentująca
pięć wieków historii Siedlec. Można na niej
znaleźć herb pierwszych właścicieli miasta,
ilustracje do fragmentów pamiętników
J.Ch.Paska, który przebywał w 1660 r. w gościnie u Olędzkich, ówczesnych właścicieli włości
siedleckich. Część ekspozycji poświęcona jest
rozwojowi Siedlec w XVIII - XX w. i materialnym
śladom z tego okresu w postaci najstarszych
budowli miejskich czy wyrobów siedleckiego
przemysłu. XX wiek to również rozkwit życia
kulturalnego i sportu.
Od siekierki do ciżemki
Wystawa najstarszych zabytków archeologicznych z terenu Siedlec i okolic.
Numizmaty
Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
Podsiedlecka wieś, I poł. XXw.
Wyposażenie izby ze zdobnictwem i sztuką
ludową typową dla okolic Siedlec, wyrobami
bednarskimi i sprzętami gospodarskimi.
W szlacheckim zaścianku
Wystawa przedstawia „drugą izbę”, „większą
izbę” średnio zamożnego drobnoszlacheckiego
domu z okolic Siedlec, II poł. XIX w.- I poł. XX w.
26
Kurier Siedlecki Luty 2007
Wystawy
1 marca
Fotografie Pańczuka
29 marca
Fotografie otworkowe
Od 1 marca w Galerii Fotografii MOK zwiedzać można wystawę fotografii Adama
Pańczuka. Prezentowane są trzy zestawy prac:
Rikszarze, Aktorzy i Warszawa. Adam Pańczuk
urodził się w 1978 roku. Jest absolwentem
Akademii Ekonomicznej i Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu - Wydziału Komunikacji
Multimedialnej. Fotografuje od 10 lat.
Przewędrował Azję od Bliskiego Wschodu
po Syjam. Obecnie współpracuje z
Newsweekiem oraz z agencją fotograficzną Visavis.
pl. Na koncie ma liczne nagrody w konkursach
fotograficznych. Wystawa czynna do 23 marca
w budynku Podlasie przy ul. Sienkiewicza 63.
W czwartek 29 marca odbędzie się otwarcie
wystawy „Fotografie Otworkowe z kolekcji
Zbigniewa Tomaszczuka”. Wystawa zawiera
prace różnych autorów (w tym wybitnych osobowości polskiej fotografiki) wykonane przy
pomocy kamery otworkowej. Metoda ta jest
obecnie w Polsce bardzo popularna i nie chodzi
tu wyłącznie o nostalgiczny „powrót do przeszłości” osób zmęczonych współczesną techniką fotograficzną. Jest to próba poszukiwań własnych
twórczych wypowiedzi w czasach dominacji
fotografii cyfrowej. Galeria Fotografii FOKUS
godz. 18. Ekspozycja czynna do 20 kwietnia
w godz. 10. – 17.
Nie tylko El Greco
Muzeum Diecezjalne jest czynne
dla grup zorganizowanych codziennie
od wtorku do soboty, w godzinach
10.00 - 15.00. Wskazane jest aby przewodnik telefonicznie uzgodnił termin
przybycia grupy (025 - 644 98 65). Bilety
wstępu: dorośli 8 zł., studenci, młodzież
szkolna, dzieci 4 zł. Przewodnicy grup
wstęp bezpłatny. Czas grupowego zwiedzania: około 1-1,5 godziny. Na fotografii „Matka Boża ze sceny Zwiastowania”
- obraz olejny na blasze o widocznych
wpływach malarstwa barokowego,
XVIIIw. Jest to fragment z „carskich
wrót”, pochodzi z parafii Łukowce.
www.siedlce.um.gov.pl
Kulturalny informator siedlecki: galeria
Iza Staręga
o autorce
Iza Staręga
Studiowała Wychowanie Artystyczne
na UMCS w Lublinie, gdzie w 1991 roku
zdobyła dyplom w pracowni profesora
Marianna Stelmasika i w pracowni
profesora Michała Smoczyńskiego.
Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.
Miała ponad 20 wystaw indywidualnych i zbiorowych: 1990 Galeria
Kont Lublin, 2001 Galeria Bohema,
Kazimierz Dolny, 2003 Galeria Miejska,
Oranienburg, Niemcy, 2004 Galeria
Dom Artysty Plastyka, Warszawa, 2005
Galeria Miejska, Avapessa , Francja.
Mieszka i tworzy w Siedlcach.
www.siedlce.um.gov.pl
Kurier Siedlecki Luty 2007
27
Siedleckie zabytki architektury
Siedlce
Dzięki swej oryginalnej formie, ratusz jest zaliczany do najciekawszych budowli ratuszowych
w Polsce. Zaprojektowany prawdopodobnie przez
Jana Zygmunta Deybla, został wzniesiony w latach
1763-1766, na miejscu istniejących wcześniej, zniszczonych przez pożary, kilku drewnianych ratuszy.
Budynek będący typowym ratuszem handlowym
został wzniesiony na planie krzyża. Skrzydła ratusza przeznaczone były na kramy i sklepy, natomiast w centralnie usytuowanej części wieżowej
znajdowały się pomieszczenia administracyjne.
Architektonicznie obiekt niejednorodny stylowo,
choć dostrzegalne są wpływy budownictwa niemieckiego. Ratusz uległ częściowemu zniszczeniu
podczas pożarów w 1784 r. i w 1789 r., a także podczas II wojny światowej. Po pożarze w 1784 r. księżna
Aleksandra Ogińska poleciła zamontować na ratuszowej wieży piorunochron. Była to wówczas wielka
nowinka techniczna.
Z wieży ratuszowej kuranty wygrywają poloneza Kleofasa Ogińskiego p.t.: „Pożegnanie Ojczyzny”.
Ratusz Miejski„Jacek”
Ratusz jest uznawany za najcenniejszy zabytek architektoniczny o przeznaczeniu publicznym.
Potoczna nazwa „Jacek” wywodzi się prawdopodobnie z miejscowej legendy, wg której
do wykonania zwieńczającej ratusz figury Atlasa pozował lokaj Aleksandry Ogińskiej o imieniu Jacek.
28
Kurier Siedlecki Luty 2007
www.siedlce.um.gov.pl

Podobne dokumenty