Gmina Nowy Staw w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w

Transkrypt

Gmina Nowy Staw w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w
Gmina Nowy Staw w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w nowym Stawie realizuje projekt
„Budowa nowoczesnego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Kompleksu
Zespołu Służb Ratowniczych w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
dostawą wyposażenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Realizowany od 2008 roku projekt obejmuje budowę obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nowym Stawie wraz z salą szkoleniową i infrastrukturą towarzyszącą (plac manewrowy, droga
dojazdowa), dostawę 6 szt. wyposażenia ratowniczego oraz realizację dwóch 20-godzinnych
szkoleń z zakresu ratownictwa przedmedycznego dla 90 członków Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nowym Stawie, realizowanych przez partnerów projektu. Dzięki realizacji projektu powstanie
jednostka ratownicza, która wspierać będzie zintegrowany regionalny system ratownictwa
w powiatach malborskim i nowodworskim. Celem projektu jest tworzenie podstaw zintegrowanego
regionalnego systemu ratownictwa na terenie Żuław.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu przypada na sierpień 2011 roku. Całkowita
wartość projektu wynosi blisko 7,7 mln zł, z czego 2 mln zł pochodzą z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Pozostała część zostanie pokryta z budżetu gminy Nowy Staw oraz budżetu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie.
http://www.zsr-nowystaw.pl/

Podobne dokumenty