REGULAMIN „ATROM” – Mała Liga Badmintona 2011/12

Transkrypt

REGULAMIN „ATROM” – Mała Liga Badmintona 2011/12
REGULAMIN
„ATROM” – Mała Liga Badmintona 2011/12
/gra pojedyncza/
1.
2.
3.
a/
CEL ZAWODÓW;
Popularyzacja badmintona w środowisku lokalnym, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Ponad to celem dodatkowym jest propagowanie zdrowego stylu
życia poprzez aktywność fizyczną.
ORGANIZATOR;
Ostrowskie Towarzystwo Badmintona- LOTKA ul.Wrocławska 51,
63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 502-410-133
CZAS I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW;
W ramach „ATROM” Małej Ligi Badmintona rozegrane zostaną III
turnieje, zawsze w sobotę;
I turniej
08 października 2011r. godz. 9.00
II turniej
10 grudnia 2011r. godz. 9.00
III turniej
18 lutego 2012r. godz. 9.00
Zapisy !!!
b/
Zawodników prosimy o potwierdzenie udziału na trzy dni przed
zawodami!!!
tel. 502-410-133 lub [email protected]
Wszystkie turnieje rozegrane zostaną w Gimnazjum nr1
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej 51 (hala sportowa)
c/
OFICJALNE OTWARCIE ZAWODÓW 08.10.2011r. godz. 10.00
4.
a/
REGULAMIN ZAWODÓW;
W zawodach udział mogą wziąć wszyscy chętni uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego
(do rocznika 1996 włącznie), nie obowiązują licencje PZBad.
odpowiedzialność za dzieci biorące udział w zawodach ponoszą rodzice,
opiekunowie prawni lub opiekunowie drużyn - trenerzy.
Zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach:
-dzieci (klasa I-IV)
-młodzik (klasa V-VI)
-junior młodszy (gimnazjum - do rocznika 95’)
b/
c/
5.
6.
a/
b/
7.
a/
b/
c/
d/
e/
Zawodnik młodszy może grać w kategorii wyższej.
Każdy zawodnik może grać tylko w jednej kategorii
Dopuszcza się udział dzieci młodszych, które mogą rywalizować
w najmłodszej kategorii.
NAGRODY;
Najlepsi w poszczególnych turniejach otrzymają dyplomy i medale,
a najlepsi w klasyfikacji generalnej puchary oraz nagrody zgodnie z
możliwościami organizatora.
Dla zwycięzców poszczególnych kategorii sponsor tytularny Małej Ligi
– Firma ATROM przygotowuje dodatkowe nagrody
PUNKTACJA i ZWYCIĘZCY;
Każdy turniej, to osobna punktacja, a w końcowym rozrachunku daną
kategorię wygrywa ten, kto zgromadzi większą liczbę punktów, przy
czym do klasyfikacji brane są wyniki z dwóch najlepszych turniejów
danego zawodnika. W przypadku takiej samej ilości pkt. decyduje lepsze
miejsce w ostatnim turnieju, w którym obaj zainteresowani wystąpili.
- 1 miejsce 15 pkt
- 2 miejsce 13 pkt
- 3 miejsce 11 pkt
- 4 miejsce 8 pkt
- 5-8 miejsce - 5 pkt
- 9-16 miejsce - 3 pkt
- 17-32 miejsce - 1 pkt
Aby kategoria mogła być zaliczona do klasyfikacji trzeba odbyć
dwa turnieje.
USTALENIA KOŃCOWE;
Turniej rozgrywany będzie lotkami przygotowanymi przez
organizatora (Yonex Mavis 350/500), poza tym dopuszcza się grę innymi
lotkami, (obowiązują przepisy PZBad).
System rozgrywek dla poszczególnych kategorii ustala organizator
według ilości startujących.
Mecze będą rozgrywane w systemie trzy setowym (do dwóch wygranych
setów) do 21 punktów w secie, przy czym organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany punktowania w zależności od ilości uczestników.
Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione,
zagubione bądź skradzione.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator!!!
Rozstrzygnięcia te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Podobne dokumenty