KONKURS KRONIKI - Muzeum Narodowe w Szczecinie

Transkrypt

KONKURS KRONIKI - Muzeum Narodowe w Szczecinie
MALOWANE KRONIKI SZCZECINA
OBRAZKI Z NAJDAWNIEJSZYCH DZIEJÓW
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
REGULAMIN KONKURSU
1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dzieci z klas I–III szkoły podstawowej;
b) dzieci z klas IV–VI szkoły podstawowej.
2. Praca może składać się z maksimum 3 rysunków w formacie nie mniejszym niż A4
każdy.
3. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
4. Prace, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem telefonu kontaktowego
opiekuna, należy dostarczyć do 15 marca 2017 pod adresem:
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Dział Edukacji
ul. Wały Chrobrego 3
70-502 Szczecin
z dopiskiem Malowane kroniki Szczecina. Obrazki z najdawniejszych dziejów.
5. Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 28 marca 2017 (wtorek) o godz. 12.00,
w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina, ul. Ks. Mściwoja
II 8.

Podobne dokumenty