Wyprodukowano w Indiach. Raport Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie

Transkrypt

Wyprodukowano w Indiach. Raport Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie
Artykuł pobrany ze strony
http://www.ekonsument.pl/news-show-67038.php
Wyprodukowano w Indiach. Raport Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie
30.11.2016, Katarzyna Salus
"Wyprodukowano w Indiach" to kolejny raport opublikowany właśnie przez Fundację Kupuj
Odpowiedzialnie, dotyczący sytuacji pracowników fabryk obuwniczych i garbarni w Azji. Indie to drugi co do
wielkości producent obuwia. W Indiach powstaje rocznie ok. 2 mld par butów, co stanowi 8,5% światowej
produkcji.
Indie to również istotny producent skór i wyrobów skórzanych. Indyjskie fabryki produkują na potrzeby takich
marek jak: Bata, Camper, Clarks, Deichmann, Ecco, Gabor, Nike, Zara, H&M, i wiele innych.
Przemysł skórzany w Indiach zatrudnia ponad 2,5 miliona ludzi. Pracują w garbarniach, fabrykach obuwia,
odzieży skórzanej i innych wyrobów. Przygotowując raport "Wyprodukowano w Indiach", przeprowadziliśmy
wywiady pogłębione z 232 pracownikami garbarni i fabryk obuwniczych. Wymieniali następujące problemy:
- Brak umów, praca na podstawie ustnych ustaleń, co oznacza wyłączenie z systemu ubezpieczeń.
- Brak urlopów i zwolnień lekarskich.
- Stały kontakt z chemikaliami, powodujący często przewlekłe choroby, przy braku wystarczających pensji,
rent czy ubezpieczeń.
- Praca na akord, oznaczająca długie nadgodziny, by wyrobić normy i uzyskać wyższe wynagrodzenie.
- Brak świadomości praw pracowniczych, w tym prawa do zrzeszania się w związki zawodowe i walki o
lepsze warunki pracy.
- Niskie pensje niewystarczające na godne życie.
Sytuację pogarszają system kastowy i dyskryminacja ze względu na płeć. Większość pracowników należy do
kast i grup marginalizowanych społecznie. Kobiety wykonują zwykle prace żmudne i gorzej opłacane. Nie są
dopuszczane do wyższych stanowisk.
Zanieczyszczenie środowiska to poważna konsekwencja rozwoju przemysłu skórzanego w Indiach. Głównym
źródłem zanieczyszczeń są garbarnie. Wiele chemikaliów używanych w procesie garbowania skór trafia do
ścieków, a z nimi do rzek i wód gruntowych. Problemem jest też zanieczyszczenie powietrza i odpady stałe.
Oznacza to zatrucie środowiska oraz wody, powietrza i gleby, z której korzystają lokalne społeczności.
Więcej w raporcie "Wyprodukowano w Indiach. Łamanie praw pracowników w przemyśle skórzanym i
obuwniczym w Indiach"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publikacja powstała w ramach projektu Kupuj Odpowiedzialnie Buty, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej oraz programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.