instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

instrukcja obsługi
SMAROWNICA PNEUMATYCZNA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM
URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z
INSTRUKCJĄ
1
1. Opis smarownicy i jej zastosowanie…………………………………………....
Prezentowana smarownica pneumatyczna napędzana jest skompresowanym
powietrzem. Smar o dużej lepkości jest tłoczony przez wysokie ciśnienie, które wytwarzane
jest przez pompę tłokową.
Smarownice pneumatyczne stają się jednym z najczęściej używanych narzędzi tego
typu w przemyśle i produkcji. Urządzenia te są niezawodne, mają małe zużycie powietrza a
ich ciśnienie robocze jest precyzyjnie dopasowane. Ponadto są proste w użyciu i bardzo
wydajne i przedłużają czas działania części zagrożonych tarciem w dużych i ciężkich
pojazdach. Smarownica znajduje szerokie zastosowanie w samochodach, traktorach i wielu
maszynach przemysłowych.
2. Parametry techniczne…………………………………………………………..
Stosunek ciśnień
Średnica cylindra pneumatycznego
Prędkość przenoszenia smaru
Masa
Ciśnienie robocze
Ciśnienie wyjściowe
Rozmiar kartonu
50:1
70mm
0-0,82litra/minutę
15kg
0,6-0,8Mpa
30-40Mpa
320x360x840
3. Użytkowanie i konserwacja…………………………………………………....
A. Przygotowanie pompy przed użyciem
• Włącz kompresor i wtłocz do pompy powietrze o ciśnieniu 0,6-0,8Mpa.
• Maksymalna pojemność smaru jaki można umieścić w zbiorniku to 10l. Aby uniknąć
tworzenie się bąbelków w smarze powinien on być równomiernie umieszczony w
zbiorniku.
• Dociśnij gumową płytę na powierzchni smaru. Umieść rurę doprowadzającą na dnie
komory i przykręć mocno śrubę w zagłębieniu przy pokrywie zbiornika.
• Zamontuj złącze zastępcze na przewodzie powietrznym.
• Połącz pistolet smarowniczy z pompą przy pomocy przewodu smarowniczego.
Upewnij się, że wszystkie złączki są wystarczająco czyste. Śruby są bardzo mocna
dokręcone przy pomocy klucza aby zapobiec przeciekom smaru.
• Umieść szybkozłącze zastępczą w złączu wlotu powietrza (34), przepuść
skompresowane powietrze i włącz zawór regulacji ciśnienia.. Wtedy pompa może
wykonywać ruch prostoliniowy postępowo- zwrotny i pompować powietrze przez
mufle.
• Jeśli pompa zaprzestanie tłoczenia przy najwyższym ciśnieniu oleju należy upewnić
się czy nie ma wycieku smaru. Po wykonaniu powyższych czynności można używać
smarownicy.
2
B. Konserwacja
Utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie i czystości jest najlepszym sposobem na długą
żywotność i wysoką wydajność urządzenia. Wykonuj prace konserwujące wg poniższych
zasad.
• Skompresowane powietrze powinno być filtrowane tak aby zanieczyszczenia nie
dostawały się do smarownicy. Zanieczyszczenia mogą powodować zatkanie się
przewodu powietrznego, cylindra i wielu innych elementów.
• Ciśnienie powietrza nie powinno przekraczać 0,8Mpa ponieważ może to spowodować
przeciążenie i uszkodzenie przewodów.
• Podczas używania wysokociśnieniowego węża pneumatycznego nie wolno zginać go
ani przygniatać ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń.
• Podczas gdy urządzenie nie jest używane szybkozłącze zastępcze powinno być
zdemontowane. Pistolet powinien być odblokowany aby zmniejszyć ciśnienie smaru
w zbiorniku. Zapobiegnie to niszczeniu się smarownicy i przewodów
pneumatycznych.
• Pompa powinna być regularnie oliwiona.
• Podczas demontażu pamiętaj aby nie pomieszać części i nie zmieniać ich pozycji.
• Nie uruchamiaj
pompy bez
obciążenia gdy
poziom oleju w
zbiorniku jest
niedostateczny.
Może to
doprowadzić
uszkodzenia
części.
• Prace
konserwujące
powinny być
wykonywane
regularnie.
Wszystkie
elementy
zagrożone
zapchaniem
powinny być
czyszczone,
pistolet
smarowniczy
należy
demontować i
wyczyścić
mechanizm ze
wszystkich
zanieczyszczeń.
Pamiętaj aby
używany smar nie
zawierał
zanieczyszczeń.
3
4. Problemy i ich rozwiązania…………………………………………………...
PROBLEM
Pompa nagle przestaje działać
(pomijając automatyczne
zatrzymanie się pompy przy
szczytowym ciśnieniu)
Smar nie pompuje się
PRZYCZYNA
Uszkodzone części wstecznego
ROZWIĄZANIE
Sprawdź czy części nie
zablokowały się. Jeśli tak
popraw ich położenie lub
wymień je
Zamontuj płytę odpowiednio i
dokręć śruby mocujące
Sprawdź i usuń
zanieczyszczenia
Sprawdź rodzaj używanego
smaru. Używaj 1#-2# litowego
smaru w zimie, 2# litowego
smaru na jesień i wiosnę i 2#3# litowego smaru latem.
Sprawdź i wyczyść zawór
Uzupełnij poziom smaru
Zdemontuj mechanizm i zetrzyj
papierem ściernym aby
zapewnić odpowiedni stopień
poślizgu.
Ustaw bloki w odpowiedniej
pozycji i dokręć śruby.
Płyta obciążeniowa obluzowana
Zanieczyszczenia w szczelinie
wlotowej smaru
Za duża lepkość smaru
Przeciek powietrza
Zanieczyszczenia w zaworze
Za mało smaru w zbiorniku
Tarcie na powierzchni ślizgania się
bloków mechanizmu, oraz przy
zaworze napowietrzającym
Obluzowane bloki mechanizmu lub
obluzowane śruby.
Za niskie ciśnienie wyjściowe
smaru
Podczas wydmuchu powietrza
przecieka smar
Rotujące części pistoletu
smarowniczego przeciekają
Zablokowany przewód wyjściowy co
blokuje przepływ smaru
Zatamowany przepływ smaru w
pistolecie smarowniczym
Zanieczyszczenie w zaworach
tłokowych
Zanieczyszczenia pomiędzy zaworem
zwrotnym a zaworem wejściowym
smaru
Znajdź zablokowany obszar i
udrożnij go
Znajdź zablokowany obszar i
udrożnij go
Udrożnij zawory
Przeciekający pierścień uszczelniający
typu V
Pierścień uszczelniający z kauczuku
butylowego jest nieszczelny
Wymień pierścień na nowy
Udrożnij zanieczyszczone
obszary
Wymieć pierścień na nowy
1
1. Złączka wpustowa
powietrza
2. Rączka
3. Zbiornik
4. Kółko
5. Manometr
4
OBJAŚNIENIA DO SCHEMATU……………………………………………...
1
2
3
Nazwa części
Rura powietrzna
Nakrętka kapturkowa
Nakrętka
Ø12x1,5
S19
35
36
37
4
5
6
Złącze kolankowe
Osłona cylindra
Pierścień uszczelniający O
Ø75
Ø70x3,1
38
39
40
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Cylinder
Tłok
Uszczelka
Biegun tłoka
16
Uszczelka śruby
Pierścień uszczelniający O
Źródło gazu
Zawór zmiany kierunku
przepływu
Zawór tulejowy
17
18
19
Sprężyna
Prowadnica ślizgowa
Pierścień uszczelniający O
20
Wyjście smaru
21
22
23
Mosiężna uszczelka
Uszczelka pieczęciowa
Pierścień uszczelniający U
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Gniazdo źródła gazu
Uszczelka źródła gazu
Deska poszycia
Gniazdo źródła gazu
Sprężyna amortyzująca
Sprężyna amortyzująca
Uszczelka sprężynowa
Osłona
Osłona zbiornika gazowego
Pierścień uszczelniający O
Wpustowa złączka
powietrza
Dane
75x2,5
Ø32,9,9
Ø16
Ø16x2,4
S27
Ø20X1,8
Ø75
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
S24
Ø17X2,65
51
52
53
54
Ø22
12x22x8
26
0,5
Ø43
M4x10
Ø4
20
ZG1/4”
Ø46x2,5
G1/4”
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Nazwa części
Złącze tłoka
Tuleja
Pierścień uszczelniający
O
Nakrętka regulacyjna
Open Kit
Zestaw walców
skokowych
Przewód łączący
Sprężyna wlotu smaru
Stalowa kulka
Komora tłoka
Gniazdo sprężyny
Zawór jednostronny
Pręt obciążeniowy
Wąż łączący
Pierścień uszczelniający
O
Pierścień uszczelniający
O
Korpus pompy
Zawór zwrotny
Pierścień uszczelniający
U
Uszczelka zaworu
zwrotnego
Gniazdo wlotu smaru
Pierścień wlotu smaru
Tuleja przewodu
wlotowego smaru
Płytka załadunkowa
Nakrętka
Uszczelka sprężynująca
Regulator ciśnienia
Regulator ciśnienia
Tłumik
Dane
Ø14
Ø25x4
Ø24x2,4
S13
Ø3x20
Ø3x15
Ø10
Ø4x12
Ø6
Ø15
Ø10
S13
Ø8
Ø32x5,5
Ø14x2,65
Ø20x2,65
Ø30,2
Ø18
8X14X6
Ø30,2
Ø26
Ø26 Ø32x5
M6
Ø4
S16
Ø30
5

Podobne dokumenty