thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
The Epiphany of the Lord
Objawienie Pańskie – Trzech Króli
January 6, 2013 – 6 stycznia 2013
Saturday, January 5
8AM(Eng.) For Joe Pham
7PM (Pol.) † Adam, Katarzyna Najdek
The Epiphany of the Lord, January 6
9AM (Eng.) † Eugenia Lis-Juszczak
11AM (Pol.) W int. D. Staszewskiej
12:30PM (Cro.) † Filomena, August Palavra & Jozić Ante
7PM (Eng.) For Delorme Family
Monday, January 7
8AM (Eng. For parishioners
Tuesday, January 8
10AM Adoration
11AM (Eng.) NO MASS & ADORATION
Wednesay, January 9
8AM (Eng.) NO MASS
Friday, January 11
7PM (Pol.) † Edward Żmuda
Saturday, January 12
8AM(Eng.) † Michael Becker
5PM (Pol.) † Rozalia Korol
The Baptism of the Lord, Sunday, January 13
9AM (Eng.) † Leokadia Bednarek
11AM (Pol.) † Zm. z rodz. Łopuszyńskich i Zielonych
7PM (Eng.) For Delorme Family
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Parish donation envelopes for 2013 are
available for pickup in the back of the church.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JANUARY 6 - THE EPIPHANY
Epiphany commemorates the visit of the Magi, the
three kings bearing gifts for the newborn Christ in
the stable of Bethlehem. It is sometimes called the
Twelfth Night, since it is twelve days after Christmas.
The word from the Greek means “manifestation,”
making Christ known to the world as the Messiah,
the divine Son of God (Jn. 2:11). A Catholic custom
among Polish, Slovak, Russian, and German families
is to have their pastor bless chalk on this day.
Then, with the blessed chalk, they write over their
door the numerals for the current year and, in the
middle of the numerals, the initials CMB for the
three wise men, Casper, Melchior, and Balthasar.
The custom is to write C+M+B 2013. CMB is also
the abbreviation for the Latin Christus
Mansionem Benedicat (may Christ bless the
home).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH OPŁATEK – January 12, 2013
Parish opłatek will take place on Saturday,
January 12 after 5PM Polish Mass. There will also
be Jasełka (Nativity play) prepared by adults.
Please come and enjoy our parish gathering.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
‘HUMANAE VITAE’ AUTHOR POPE PAUL VI
MOVES TOWARD SAINTHOOD
The Pope formally allowed the move as the
Congregation for the Causes of the Saints wrote a
decree stating that Paul VI had “heroic virtue,”
the first step necessary in the canonization
process. He was ordained a priest aged 22 and
served as pope from 1963 to 1978, and ended the
Second Vatican Council after his predecessor, Pope
John XXIII, had initiated it one year earlier. Paul VI
also concluded the Second Vatican Council in
1965, the largest revision of the Church’s Liturgy
and the first major revision since the Council of
Trent, held 400 years earlier.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THANK YOU FOR DONATIONS FOR NEW
CHURCH IN SIBERIA. We collected $726.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATEK FOR SOCIETY OF CHRIST PRIESTS
Fr. Peter will be absent to attend the Annual Opłatek for
west coast Society of Christ priests which will take place in
the Polish parish in Phoenix, AZ on January 8th and 9th.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CARNIVAL DANCE – JANUARY 26, 2013
All parishioners are invited for a Carnival dance. Our
party will start on Saturday, January 26 at 8PM. Please
bring a dish to share and $10 to cover all drinks.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – Feb. 1
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.). Please sign
up for adoration time on the list in the back.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – Dec. 30 & New Year
Envelopes and all checks
880.00
437.00
Loose Cash
291.98
123.00
Christmas Flowers
45.00
Literature
80.10
50.00
Donations for Church in Siberia
135.00
15.00
New Year’s Eve
204.00
Coffee
29.00
Candles
71.01
54.12
TOTAL
1,532.09 883.12
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander,
D. Tiley, W. Górecki, J. Mazur, A. Bąk, J. Bylina, N.
Galash, R. Prentice, R. Talarski, E. Koliński, T.
Moran, T. Ludwig, Joe Pham, A. Hryniewicz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who would
like to join our parish family, please complete the
form and return to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OBJAWIENIE PAŃSKIE – TRZECH KRÓLI
6 stycznia 2013
Jest
to
jedno
z
najstarszych
Świąt
chrześcijańskich. Było obchodzone dużo wcześniej
niż Święta Bożego Narodzenia. W naszej
świadomości bardziej utrwaliła się nazwa Święto
Trzech Króli. Ma to związek z historią tego
zdarzenia. Trzej Królowie (Magowie) udali się ze
wschodu by złożyć pokłon i dary (mirrę, kadzidło i
złoto) nowonarodzonemu Jezusowi Chrystusowi.
Do źłóbka zaprowadziła ich gwiazda betlejemska.
Na pamiątkę tego wydarzenia odbywa się
poświęcenie kredy, kadzidła i wody. Kredą na
drzwiach należy napisać K+M+B+2013 (inicjały
trzech Mędrców) i aktualny rok. Po łacinie skrót
odczytywany jest, jako błogosławieństwo _
Christus Mansionem Benedicat, czyli Chryste
błogosław temu domowi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów rozpoczęły się.
Prosimy zgłaszać się do Ks. Piotra w celu
ustalenia terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA KSIĘŻY DLA
CHRYSTUSOWCÓW – 8 i 9 stycznia 2013
Ksiądz Piotr będzie uczestniczył w dorocznym
spotkaniu opłatkowym księży chrystusowców
pracujących na zachodnim wybrzeżu Ameryki.
Spotkanie będzie miało miejsce w dniach 8 i 9
stycznia w polskiej parafii w Phoenix, Arizona.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATEK PARAFIALNY - 12 stycznia 2013
Spotkanie opłatkowe rozpoczniemy Mszą św. o
godz. 17:00. Potem wspólny posiłek i Jasełka
przygotowane przez dorosłych parafian.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATEK
Opłatek
jest
nawiązaniem
do
Chleba
Eucharystycznego, który jest źródłem jedności i
miłości. Słowo opłatek pochodzi od łac. oblata,
oblatio – dar ofiarowany Bogu – Boska Hostia –
źródło wszelkiego dobra, oddanie się Chrystusa Bogu
i człowiekowi.
„Darzysz prawdziwie gdy sam
siebie dajesz drugiemu.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2013 ROK
Prosimy o zabieranie kopert na rok 2013.
Używanie kopert jest obowiązkiem każdego
zarejestrowanego parafianina. Kto nie otrzymał
kopert, prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Podziękowania dla wszystkich, którzy pamiętali
o mnie w świątecznych życzeniach i upominkach.
ROK WIARY - The Year Of Faith
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARAFIALNY ZABAWA KARNAWAŁOWA
Sobota, 26 stycznia w godz. 20:00 do 1:00.
Zapraszamy naszych parafian do wspólnej
zabawy karnawałowej. Początek o godz. 20:00.
Prosimy przynieść jedno danie i $10.00 od osoby.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 1 lutego
W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Prosimy wpisywać się na
listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PODZIĘKOWANIE ZA DONACJE NA NOWY
KOŚCIÓŁ NA SYBERII - Zebraliśmy $726.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NAJWIĘCEJ JEST CHRZEŚCIJAN
Chrześcijanie są największą grupą religijną na
świecie, liczącą 2,2 mld wiernych i stanowiącą 32
proc. światowej populacji. Muzułmanie zajmują
drugą pozycję – 1,2 mld wiernych (23 proc.).
Trzecią grupę stanowią wyznawcy hiduizmu 1,1
mld (15 proc.), następnie buddyści – 500 mln (7
proc.) i żydzi – 14 mln (0,2 proc.). W 157 krajach
chrześcijanie stanowią większość, a w 49 –
muzułmanie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA STYCZEŃ
Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej
poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać
świadectwo o darze wiary w Niego.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Styczeń 2013
Lektorzy
Styczeń 6 – Jadwiga Witkowska, Jan Witkowski
Styczeń 13 – Asia Ryerson, Krzysztof Ostrowski
Styczeń 20 – Tomasz Wolak, Teresa Mazurek
Styczeń 27 – Dzieci z katechezy
Kawa i ciasto
Styczeń 6 – Elżbieta Szewczyk
Styczeń 13 – Dorota Kolińska, Anna Kolińska
Styczeń 20 – Jadwiga Pomykała, Loraine Pomykała
Styczeń 27 – Kawa i ciasto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Podobne dokumenty