krzeseł i mebli - Nowy Styl Group

Transkrypt

krzeseł i mebli - Nowy Styl Group
Twój
globalny
dostawca
krzeseł i mebli
BIURA | STREFY RELAKSU | SALE KONFERENCYJNE | PRZESTRZENIE PUBLICZNE | HOTELE | KAWIARNIE I RESTAURACJE | TEATRY I KINA | AUDYTORIA | STADIONY
1
Dlaczego
my?
Znalezienie godnego zaufania partnera
biznesowego może być trudnym zadaniem.
Zwłaszcza, jeśli chodzi o projektowanie
i wyposażanie wnętrz biurowych,
sal konferencyjnych, hoteli, kawiarni,
restauracji czy stadionów.
Grupa Nowy Styl może Ci pomóc
w każdym z tych obszarów.
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Na naszą korzyść przemawiają:
→
ponad 22 lata doświadczenia na rynku
→
pozycja 4-tego największego producenta
mebli biurowych w Europie
→
dbałość o produkty, ludzi i środowisko naturalne
→
najwyższej jakości produkty dostarczone
do ponad 100 krajów na całym świecie
→
1
5 nowoczesnych zakładów produkcyjnych
w Polsce, Niemczech, na Ukrainie i w Rosji
→
oddziały handlowe w 13 krajach
→
dedykowany zespół zajmujący się zarządzaniem projektami
→
n
owoczesny park maszynowy, w którym poddajemy
obróbce drewno, metal i materiały syntetyczne; a także wewnętrzny ośrodek badań i rozwoju
→
wysoce ergonomiczne i innowacyjne rozwiązania
produktowe, takie jak mechanizmy GLIDE-TEC
i S-MOVE stosowane w naszych krzesłach
→
światowej sławy projektanci i wielokrotnie nagradzane produkty
→
d oświadczenie w prowadzeniu nietypowych projektów i dostarczaniu
niestandardowych produktów wykonywanych na zamówienie
→
6
marek produktowych oferujących szeroki wachlarz
rozwiązań dla wszystkich przestrzeni publicznych
3
Jesteśmy prywatną firmą obecną na rynku
od 1992 r. Mamy 22 lata doświadczenia i jesteśmy
w stanie dostarczyć produkty do ponad 100 krajów
na całym świecie. 85% naszych przychodów
pochodzi z rynków eksportowych – przede
wszystkim Europy Zachodniej.
Jesteśmy blisko naszych Klientów dzięki globalnej sieci sprzedaży i nowoczesnym obiektom
produkcyjnym w Niemczech, Polsce i na Ukrainie. Mamy 19 oddziałów w Europie, Stanach
Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także rozwiniętą sieć dystrybucji, dzięki
której potrafimy sprostać wymaganiom naszych Klientów na całym świecie.
Piętnaście nowoczesnych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, na Ukrainie
i w Rosji pozwala nam bardzo efektywnie wytwarzać produkty wysokiej jakości. Nasze rozwiązania
można oglądać w salonach znajdujących się w 14 europejskich miastach takich jak Londyn, Paryż i Praga,
a także w wielu salonach naszych dealerów na całym świecie. Chętnie spotykamy się z naszymi Klientami
także na międzynarodowych targach, takich jak Orgatec – największym takim wydarzeniu branży
meblarskiej w Europie. Grupa Nowy Styl otrzymała wiele nagród w dziedzinie wzornictwa produktowego,
za swoje osiągnięcia w technologii produkcji. Zostaliśmy wyróżnieni tytułem Solidnego Pracodawcy,
a także docenieni za zaangażowanie w działania społeczne na Podkarpaciu.
Przychody Grupy Nowy Styl (w mln PLN)
48,9%
1200
Unia Europejska
1100
600
500
400
1006 MLN
Europa Wschodnia
2012
700
980 MLN
32,5%
682 MLN
800
812 MLN
900
2011
1000
1160 MLN
Sprzedaż Grupy Nowy Styl na świecie – najważniejsze rynki
300
100
0
4
2013
Polska
200
2009
Reszta świata
14,5%
2010
4,1%
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Grupa Nowy Styl jest
4
-tym
największym
producentem mebli
biurowych w Europie*
Meble to nasza pasja. Zajmujemy się ich produkcją od 22 lat i dokładamy
wszelkich starań, żeby nieustannie rozwijać nasze produkty w odpowiedzi na
potrzeby i oczekiwania naszych Klientów. Zaczęliśmy skromnie, produkując tylko
3 krzesła i zatrudniając 7 pracowników. Dzięki naszej konsekwentnie rozwijanej
strategii rozwoju dziś staliśmy się 4-tym co do wielkości producentem mebli
w Europie posiadającym uznaną markę. Udało nam się to osiągnąć w ciągu
zaledwie 20 lat. Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać… Chcemy nadal się
doskonalić, aby jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych Klientów.
Adam Krzanowski
Prezes Zarządu, Założyciel
*Źródło: JSA League Table Of European Office Furniture Companies, 31.01.2014
5
Globalny
zasięg
Grupa Nowy Styl posiada oddziały
w 13 krajach. Z naszymi Klientami
spotykamy się na 6 kontynentach,
a dzięki rozległej sieci dystrybucji
dostarczyliśmy nasze meble do ponad
100 krajów na całym świecie.
6
Prezentacja Grupy Nowy Styl
DZ
IE
,G
M
NASZE ODDZIAŁY:
Polska
Niemcy
Francja
Benelux
Wielka Brytania
Czechy
Słowacja
Węgry
Ukraina
Rosja
Kazachstan
Zjednoczone Emiraty
Arabskie
Stany Zjednoczone
TY
Oferujemy rozległą
i godną zaufania
sieć logistyczną
TA
E
I
DZ
Ę
SZ
W
Ć
MOŻEMY BY
> 58,000 m2 powierzchni magazynowej w Niemczech, Polsce,
Słowacji, Ukrainie, Rosji, Francji, Wielkiej Brytani i na Węgrzech
>codzienna wysyłka na kluczowe rynki w krajach regionu EMEA
>umowy ramowe z partnerami logistycznymi takimi jak Schenker,
Raben, DHL, FedEx, GLS, TNT, Dascher, Heppner, LKW Walter i innymi
> szybka wysyłka w Europie
7
Misja
i wartości
Estetyka, funkcjonalność i wygoda mebli,
które nas otaczają, mają ogromny wpływ na
nasze życie osobiste i zawodowe. Piękne meble
wzbogacą swoim niepowtarzalnym charakterem
każde wnętrze, a w najlepszym wydaniu mogą
uczynić nasze życie łatwiejszym. Dlatego Grupa
Nowy Styl przywiązuje tak wielką wagę do
wzornictwa i atrakcyjności swoich produktów.
8
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Nasz cel biznesowy to budowanie silnej kultury
firmy i pozycji rynkowej. Skupiamy się na budowaniu
trwałych relacji z ludźmi – pracownikami, dostawcami
i odbiorcami naszych rozwiązań. Zadowolenie
Klienta znajduje się w samym centrum naszej
strategii rozwoju produktu. Kreujemy produkty,
które zaskakują wspaniałym wzornictwem przy
zachowaniu najwyższej funkcjonalności. Rozwiązania
wspierające Twoją kreatywność i efektywność.
Zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko stanowi istotny czynnik przy
planowaniu i wdrażaniu naszych rozwiązań. Wybieramy efektywne technologie, które
podnoszą wydajność i zmniejszają zużycie energii w trakcie procesu produkcyjnego.
Etyka biznesowa
WSPIERAMY
Działamy zgodnie z międzynarodowymi standardami
odpowiedzialnego biznesu i etyki biznesowej.
Popieramy dziesięć zasad inicjatywy ONZ Global
Compact w obszarze praw człowieka, pracy, środowiska
naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.
Prawa człowieka
1 Firmy powinny wspierać i respektować międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka; oraz
2 dopilnować, aby nie uczestniczyły w łamaniu praw człowieka.
Praca
3 Firmy powinny stać na straży wolności zrzeszania się i w praktyce
uznawać prawo do negocjacji zbiorowych;
4 eliminować wszelkie formy pracy przymusowej i niedobrowolnej;
5 skuteczne wspierać zniesienie pracy dzieci; oraz
6 eliminować dyskryminację w odniesieniu do zatrudnienia i pracy.
Środowisko
7 Firmy powinny popierać profilaktyczne podejście do wyzwań związanych z ochroną środowiska;
8 podejmować inicjatywy mające na celu promowanie większej odpowiedzialności
w zakresie ochrony środowiska naturalnego; oraz
9 wspierać rozwój i rozpowszechniać technologie przyjazne dla środowiska.
Przeciwdziałanie korupcji
10 Firmy powinny działać na rzecz zwalczania korupcji we wszystkich
jej formach, w tym wymuszeń i łapówkarstwa.
9
ALNOŚĆ
LOK
OWIS
K
ST
ZN
EN
ELA
YC
10
ŚĆ
OD
TNO
ODUKT
O
PR
ŚR
LUDZIE
OŚĆ
TRANS
R
A
P
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Misja
i wartości
Lokalność, elastyczność
i transparentność to wartości,
którymi kierujemy się
w kluczowych obszarach
naszej działalności.
LUDZIE
Wszystkim pracownikom zapewniamy
możliwość rozwoju zawodowego bez względu
na płeć, wyznanie, rasę, orientację seksualną,
poglądy religijne i pochodzenie społeczne.
Przestrzeganie przepisów prawa pracy stanowi podstawę naszych relacji z pracownikami.
Na terenie wszystkich naszych placówek
przestrzegane są normy bezpieczeństwa.
Nasze zasady etyczne zostały przedstawione
w naszym Kodeksie Postępowania. Z pełnym
zaangażowaniem realizujemy strategię integracji rozwoju gospodarczego i społecznego
na szczeblu lokalnym. Nasza strategia rozwoju na rynkach zagranicznych jest dostosowana do ich lokalnej specyfiki. Dołączyliśmy do
inicjatywy Global Compact i zobowiązaliśmy
się do przestrzegania międzynarodowych
standardów odpowiedzialności w biznesie.
LOKALNOŚĆ
Z pełnym zaangażowaniem realizujemy
strategię integracji rozwoju gospodarczego
i społecznego na szczeblu lokalnym. Współpracujemy z regionalnymi dostawcami,
uczestniczymy w projektach edukacyjnych,
wspieramy inicjatywy kulturalne i integrujemy się ze społecznością lokalną. Wraz
z sukcesami na rynku lokalnym działalność
Grupy Nowy Styl przyjęła wymiar globalny. Budując strategię rozwoju na rynkach
zagranicznych, firma dostosowuje się do ich
lokalnej specyfiki.
PRODUKT
Naszym celem jako producenta mebli biurowych jest osiągnięcie pełnego potencjału
w obszarze kluczowych cech naszych produktów: ergonomii i wzornictwa. Przestrzegamy
szczegółowych standardów trwałości, niepalności i toksyczności produktów. Bezpieczeństwo naszych wyrobów zostało potwierdzone
przez niezależne instytucje. Stale poprawiamy
nasz potencjał technologiczny i badamy możliwości wprowadzania innowacji. Wynikająca
ze strategii elastyczność umożliwia nam dostosowanie naszej oferty do indywidualnych
potrzeb Klientów na całym świecie.
ŚRODOWISKO
Grupa Nowy Styl dąży do zminimalizowania
niekorzystnego wpływu swojej działalności
na środowisko naturalne. Wdrażamy zarządzanie środowiskowe oparte na standardzie
ISO 14001. W celu zapewnienia wysokiego
stopnia bezpieczeństwa stosujemy się do
rozporządzenia UE dotyczącego bezpiecznego
stosowania chemikaliów – REACH. O przejrzystości naszych działań świadczy otwartość
na współpracę z audytorami zewnętrznymi.
Wraz z rozwojem naszej działalności dążymy
do wydłużenia cyklu życia naszych produktów i osiągnięcia pełnej odpowiedzialności
ekologicznej za nasz łańcuch dostaw.
ELASTYCZNOŚĆ
Naszym celem jest osiągnięcie stabilnej
pozycji rynkowej i budowanie trwałych
relacji z naszymi Klientami. Ciągłość naszej
działalności zawdzięczamy elastycznemu
zarządzaniu oraz procesowi budowania oferty
produktowej. Elastyczność w powiązaniu
z szybkością reagowania na zmiany pozwala
nam dostosować się do zmiennych potrzeb
Klientów na całym świecie.
TRANSPARENTNOŚĆ
Wkraczając w kolejny etap rozwoju, pragniemy zapewnić naszych partnerów,
Klientów i pracowników, że nasze działania
są i pozostaną przejrzyste. Prowadzimy rzetelną i transparentną rachunkowość naszych
transakcji. Wszelkie dokumenty związane
z działalnością biznesową przygotowujemy
sumiennie i zgodnie z przepisami. O przejrzystości naszych działań świadczy otwartość
na współpracę z audytorami zewnętrznymi.
Aby określić wartości, którymi się kierujemy
i które kształtują nasz rozwój w Grupie Nowy
Styl, przygotowaliśmy Kodeks Postępowania.
11
Odpowiedzialność
wobec środowiska
Sukces rynkowy oznacza dla nas większą
odpowiedzialność za otoczenie, w którym
funkcjonujemy. Dlatego jednym z naszych
najwyższych priorytetów jest także
dbałość o środowisko naturalne.
Działalność Grupy Nowy Styl silnie wpływa na środowisko
naturalne. Im większa jest skala tego wpływu, tym silniejsze
podejmujemy starania zmierzające do poprawy stanu środowiska.
To poczucie odpowiedzialności motywuje nas do podnoszenia
wydajności i zmniejszania zużycia energii w trakcie procesu
produkcyjnego. Codziennie staramy się wprowadzać
pozytywne zmiany w naszym środowisku. Jak to robimy?
12
Prezentacja Grupy Nowy Styl
W 99% oczyszczamy emitowane
substancje gazowe.
W 99% oczyszczamy
produkowane ścieki.
Inwestujemy w energooszczędne
technologie produkcji.
Wykorzystujemy odpady
drzewne, wytwarzając
z nich energię cieplną.
Plastik przetwarzamy na
elementy naszych krzeseł.
Wykorzystujemy tkaniny
certyfikowane EU Flower
i materiały przetworzone.
Promujemy działania
ekologiczne wśród
naszych pracowników.
Oszczędnie zużywamy papier
w naszej pracy biurowej.
Naszą politykę środowiskową
prowadzimy zgodnie
z normą ISO 14001.
Fundujemy stypendia
dla studentów.
Dbamy o rozwój naszej
społeczności lokalnej.
Współpracujemy
z Magurskim Parkiem
Narodowym i wspieramy
jego działania na rzecz
edukacji turystów.
13
Grupa Nowy Styl posiada własne Centrum Konstrukcyjno–
Wdrożeniowe, a także nowoczesny, w znacznym stopniu sterowany
cyfrowo, park maszynowy do obróbki drewna, metalu i materiałów
syntetycznych. Dzięki temu prawie wszystkie podzespoły potrzebne
do produkcji krzeseł pochodzą z należących do firmy spółek
partnerskich.
We wszystkich zakładach Grupy
Nowy Styl produkcja odbywa się zgodnie
z systemem zarządzania jakością ISO
9001:2000 i systemem zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy BS
OHSAS 18001. Nasze produkty są
testowane pod kątem niepalności. W naszej
ofercie dostępne są tkaniny zawierające
Permablock3 i Silverguard®.
14
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Produkujemy
wykorzystując
nowoczesne
technologie
PIONOWO ZINTEGROWANA PRODUKCJA
KLIENT
DZIAŁ
PRODUKCJI
SPECJALNEJ
Obsługa Klienta
PRODUKCJA
ELEMENTÓW
DREWNIANYCH
PRODUKCJA
ELEMENTÓW
PLASTIKOWYCH
PRODUKCJA
ELEMENTÓW
METALOWYCH
GOTOWY PRODUKT
KONTROLA JAKOŚCI
ZAKŁAD
NARZĘDZIOWY
KONSTRUKCJA
I WDRAŻANIE
Produkcja i naprawa
narzędzi i urządzeń
Dokumentacja,
opracowywanie prototypów,
kontrola i badania
PRODUKCJA
ELEMENTÓW
Z PIANKI
TAPICEROWANIE
DOSTAWA NA CAŁYM ŚWIECIE
MONTAŻ
PRODUKCJA
MEBLI
KLIENT
CERTYFIKATY
I ATESTY
15
Nowe inwestycje
Nowe możliwości
Nasz potencjał rozwojowy potwierdza podjęta w Polsce inwestycja
– budowa jednej z najnowocześniejszych fabryk mebli biurowych
w Europie, współfinansowana przy wsparciu funduszy unijnych.
Projekt rozpoczęty w 2009 roku realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 pod nazwą:
Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim - budowa
nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Nowy Styl Sp. z o.o.
oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejskim
Wartość inwestycji:
110 mln PLN
Dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego:
40 mln PLN
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Cenimy indywidualne potrzeby naszych
Klientów, dlatego pracując nad jakością
staramy sie optymalizować koszty.
Osiągamy nasz cel dzięki
doświadczeniu, innowacyjnym
rozwiązaniom i ciągłemu rozwojowi.
Dążymy do tego, aby wyznaczać
standardy jakości i to co dziś jest
dobre, zmieniać na lepsze.
nowoczesne
i innowacyjne
w skali światowej
2 linie
technologiczne
24 000 m2
powierzchni
użytkowej
17
Zdrowie
i wygoda
Aranżowanie przestrzeni biurowej przestało być zadaniem bez znaczenia, do którego nie potrzeba
profesjonalnej wiedzy. Badania naukowe jasno pokazują związek między wydajnością pracy
a jakością otoczenia, w jakim funkcjonujemy. Przyjazna dla użytkownika i ergonomiczna przestrzeń
pracy jest wymieniana jako jeden z podstawowych czynników zadowolenia z pracy, co z kolei
wpływa na jej jakość. Ponieważ dbamy o zdrowie użytkowników wszystkich naszych produktów,
meble i krzesła Grupy Nowy Styl są projektowane z myślą o zdrowiu i ergonomii.
Doskonałym przykładem wysoce ergonomicznych rozwiązań są opatentowane mechanizmy GLIDE-TEC
i DUO BACK. Zostały one zaprojektowane zgodnie z najnowszymi odkryciami naukowymi i umożliwiają
osobie siedzącej swobodne poruszanie się podczas pracy. Oparcie z każdym ruchem dostosowuje się do
pleców użytkownika i podpiera je, niezależnie od pozycji.
Efektywniejsza
praca
18
Wygodniejsze
siedzenie
Większy
komfort
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Ergonomiczna
przestrzeń
pracy
Dzięki różnorodności i wysokiej
funkcjonalności naszych
siedzisk każdy użytkownik może
zaopatrzyć się w krzesło, które
dopasuje się do jego wymiarów
i budowy ciała, chroniąc tym
samym postawę i minimalizując
zmęczenie spowodowane długimi
godzinami pracy. Dzięki bogatej
ofercie biurek i rozwiązań
ułatwiających przechowywanie,
stworzenie ergonomicznego biura
nie stanowi już problemu.
19
Pierwsze krzesło marki Nowy Styl zostało zaprojektowane przez Paolo Galeotti’ego
w 1992 r. Od tamtej pory pozyskaliśmy do współpracy ponad 30 projektantów,
którzy stworzyli dla nas wyjątkowe produkty. Są to artyści o osobowościach
tak różnorodnych jak portfolio naszej Grupy: mieszkańcy zimnej Skandynawii,
deszczowych Wysp Brytyjskich, a także skąpanych w słońcu Włoch, artyści,
nauczyciele akademiccy, architekci wnętrz i miłośnicy bioniki i nowoczesnych
technologii. Łączy ich jedno – talent i pasja, którą zrealizowali, projektując krzesła
i meble dla naszej Grupy.
Martin Ballendat, Andreas Krob, Claudio Bellini, Armin Sander, Jurek Buchacz,
Jens Korte, WertelOberfell, Przemysław “Mac” Stopa, Françoise-Hélène Jourda
– z dumą wymieniamy nazwiska tylko kilkorga z nich.
20
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Design
Projektanci Grupy Nowy Styl uważnie słuchają naszych
Klientów. Śledzą trendy we wzornictwie i stosują się do
sprawdzonych zasad ergonomii, aby tworzyć meble idealnie
dopasowane do wymogów nowoczesnych wnętrz, zarówno
mieszkalnych, jak i biurowych.
Wyjątkowy design naszych
produktów zyskał szerokie
uznanie i był wielokrotnie
nagradzany w konkursach
wzorniczych.
21
Dostarczanie produktów wysokiej jakości to nie
wszystko, co możemy zrobić dla Ciebie i Twojej
firmy. Oferujemy profesjonalne zarządzanie
projektami i ich wsparcie na każdym etapie.
Chętnie realizujemy projekty indywidualne,
optymalizując przy tym koszty naszych Klientów
dzięki inteligentnemu planowaniu oraz temu,
że do każdego projektu podchodzimy całościowo.
22
Analiza
potrzeb
Planowanie
przestrzeni
Produkcja na
zamówienie
Dostawa do dowolnej
lokalizacji
w regionie EMEA
Montaż
Obsługa
posprzedażowa
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Pełna
obsługa
projektów
23
Nasze
marki
Szerokie portfolio produktowe
umożliwia nam dostarczanie
najlepszych rozwiązań na różne
rynki. Grupa Nowy Styl posiada
szeroką ofertę produktów,
obejmującą kilka linii mebli,
ergonomiczne krzesła
pracownicze oraz
menadżerskie, klasyczne
i nowoczesne sofy i systemy
siedzisk oraz produkty do
różnych sektorów biznesu.
24
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Przyjazne krzesła do
każdego wnętrza
Przestrzeń bez
ograniczeń
Inteligentne siedzenie
– ergonomia doskonała
Working
well
Systemy siedzisk
dla wymagającej
publiczności
Podłogi doskonałe
25
Nasze
rozwiązania
gabinety menedżerskie
stanowiska pracownicze
sale konferencyjne
recepcje i poczekalnie
kawiarnie i przestrzenie socjalne
teatry i kina
audytoria
stadiony
26
Prezentacja Grupy Nowy Styl
27
gabinety
menedżerskie
28
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Każdy gabinet menedżerski – jak pracujący w nim ludzie –
jest niepowtarzalny. Coraz częściej gabinety zmieniają się
we wszechstronne środowiska pracy. To miejsca do pracy
w skupieniu, na spotkania z zespołem czy nawet prezentacje
dla większej grupy osób. Dzięki naszym rozwiązaniom
gabinet może z powodzeniem spełniać rozmaite funkcje
zależnie od potrzeb i stylu pracy menedżera.
stanowiska
pracownicze
30
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Projektowanie przestrzeni biurowej wymaga zarówno
ogólnej koncepcji, jak i szczegółowej znajomości zasad
ergonomii i aranżacji wnętrz. Dlatego rozwiązania
pracownicze Grupy Nowy Styl zostały zaprojektowane
przez profesjonalistów jako całe systemy. Obejmują nie
tylko biurka, ale także akcesoria, systemy zarządzania
okablowaniem i rozwiązania ułatwiające przechowywanie.
sale
konferencyjne
32
Prezentacja Grupy Nowy Styl
W nowoczesnym biurze elastyczność to wartość dodana
i konieczność jednocześnie. Wielofunkcyjne wnętrza
pełniące rolę sali konferencyjnej, sali wykładowej lub
bufetu, zależnie od potrzeb, stały się codziennością.
Dlatego Grupa Nowy Styl oferuje wybór inteligentnych
rozwiązań takich jak mobilne i składane krzesła oraz stoły.
33
recepcje
34
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Pośpiech, gwar, natłok myśli i zleceń - współczesna
recepcja musi spełnić szereg funkcji. Jest nie tylko
wizytówką firmy i miejscem spotkań, ale też strefą
pracy, w której załatwia się wiele rozmaitych spraw.
Sprostanie wszystkim zadaniom wymaga przemyślanych
rozwiązań, dlatego szczególnie ważne jest jej odpowiednie
zaprojektowanie. Propozycje Grupy Nowy Styl
odpowiadają na te potrzeby.
recepcje
i poczekalnie
36
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Oferowane przez Grupę systemy siedzisk zostały stworzone z myślą o nowoczesnych biurach i przestrzeniach
publicznych, ale sprawdzają się doskonale także wtedy,
kiedy trzeba zaaranżować miejsce na owocne, nieformalne
spotkanie przy kawie. Najlepiej odpoczywa się w spokojnym, zacisznym otoczeniu. Oferujemy rozwiązania, które
pomogą stworzyć odpowiednią atmosferę.
37
kawiarnie
i przestrzenie
socjalne
38
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Stworzenie właściwej atmosfery w kawiarni czy kompleksie
restauracyjnym jest bardzo ważne, a głównym elementem
ją tworzącym są meble. Dlatego należy pamiętać, by
krzesła i stoły do kawiarni dobrać bardzo starannie.
teatry i kina
40
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Fotele Grupy Nowy Styl to doskonały wybór dla kin,
teatrów, sal operowych i innych instytucji kultury.
Wyrafinowane wzornictwo i najwyższa jakość wykończeń
idą w parze z nadzwyczajną wygodą siedzenia, jaką nasze
siedziska zapewniają widzom.
41
audytoria
42
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Krzesła Grupy mogą służyć do wyposażenia wszelkiego
rodzaju sal wykładowych, obiektów konferencyjnych
i szkoleniowych. Zastosowanie licznych rozwiązań
funkcjonalnych zdobyło naszym krzesłom audytoryjnym
uznanie użytkowników w wielu krajach.
43
stadiony
44
Prezentacja Grupy Nowy Styl
Podczas widowisk sportowych emocje często sięgają
zenitu. Produkty Grupy Nowy Styl świetnie sprawdzają się
podczas tego typu wydarzeń dzięki rozwiązaniom, które
nie tylko zapewniają wygodę, ale są również odporne na
uszkodzenia mechaniczne i warunki pogodowe.
Nasze
referencje
ZAPRASZAMY NA STRONĘ:
www.nowystylgroup.com/projects
•
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA /
SEKTOR PUBLICZNY
• Ministerstwo Finansów – Abu Dhabi,
Zjednoczone Emiraty Arabskie
• Ministerstwo Finansów – Francja
• Parlament litewski – Litwa
• Naczelny Sąd Administracyjny – Warszawa, Polska
• Ministerstwo Pracy i Spółdzielczości
– Trynidad i Tobago
• Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii
– dostawy dla obiektów NATO
• Departament pracy i emerytur –
Caxton House, Wielka Brytania
• Biura policji – Węgry
• Spółka telekomunikacyjna – Węgry
• TVP – Polska
• Urząd Prezesa Rady Ministrów – Budapeszt, Węgry
• SEDCO – Saudyjska Spółka ds. Gospodarki
i Rozwoju – Arabia Saudyjska
• Instytucja imienia Mohammeda Bin
Rashida wspierająca rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw – Dubaj,
Zjednoczone Emiraty Arabskie.
• North Power Plant – Kuwejt
• Projekt charytatywny Zayed Charity – Dubaj
• Izba Handlowa– Bahrajn
• Wojewódzki Urząd Pracy – Poznań, Polska
• Sąd Państwowy – Sofia, Bułgaria
• Ministerstwo Edukacji – Grecja
• Poczta Francuska – Francja
• Węgierskie Koleje Państwowe – Węgry
• Parlament Węgier – Węgry
• Rząd Węgier– Węgry
• Warszawska Giełda Papierów
Wartościowych – Polska
• Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie – Kraków, Polska
• KHDA (Urząd ds. Rozwoju Wiedzy i Zasobów
Ludzkich) – Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
• Fundusz Zakat / Ministerstwo Awqaf – Katar
• Ministerstwo Finansów – Kuwejt
• Urząd Powiatowy – Zandov, Czechy
• NATO/ Ministerstwo Spraw
Zagranicznych – Portugalia
• Izba Celna – Polska
• Urząd Powiatowy – Stropkov – Słowacja
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Polska
• Urząd Marszałkowski – Rzeszów, Polska
• Sąd Najwyższy Bułgarii – Sofia, Bułgaria
• Urząd Marszałkowski – Kraków, Polska
• Izba Celna – Biała Podlaska, Polska
• EWA – Urząd ds. Energii Elektrycznej
i Wody – Bahrajn
• Inspektorat Leśny Bobolice – Bobolice, Polska
• Ministerstwa rządowe – Kuwejt
• Ministerstwo Finansów – Kuwejt
• Projekt rządowy – Cypr
• Ministerstwo Spraw Społecznych – Katar
• Szczyt NATO 2009 – Kraków, Polska
• Szczyt G8 w Evian, 2003 – Francja
• Sąd krajowy – Rostock, Niemcy
46
SEKTOR EDUKACYJNY
• Politechnika – Budapeszt, Węgry
• Uniwersytet Jagielloński – Kraków, Polska
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
– Poznań, Polska
• Uniwersytet w Trypolisie – Trypolis, Libia
• Akademia Muzyczna – Wrocław, Polska
• Uniwersytet Wielkiej Brytanii – Dubaj
• Integrierte Gesamtschule – Ahrensburg (IGS),
Niemcy – krzesła do sali Alfred–Rust–Saal
• Stormanschule – Ahrensburg, Niemcy –
krzesła do sali Eduard–Söring–Saal
• Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa – Krosno, Polska
• Uniwersytet Taibah – Arabia Saudyjska
• Projekt Biblioteki Króla Abdula
Aziza – Arabia Saudyjska
• Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej – Biała Podlaska, Polska
• Biblioteka publiczna – Jaworzno, Polska
• Uniwersytet w Debreczynie – Węgry
• Collegium Maius Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Kraków, Polska
• Uniwersytet Łódzki – Łódź, Polska
• Uniwersytet Medyczny im. K.
Marcinkowskiego – Poznań, Polska
• Podkarpacka Szkoła Wyższa – Jasło, Polska
• Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza
Modrzewskiego, Kraków, Polska
• Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości – Kraków, Polska
• Oksfordzka Szkoła Pilotów –
Londyn, Wielka Brytania
• Politechnika Śląska – Gliwice, Polska
• Politechnika – Wrocław, Polska
• Uniwersytet Rzeszowski – Rzeszów, Polska
• Studium Pomaturalne – Arabia Saudyjska
• Centrum Szkoleniowe Mirage – Katarska
Akademia Umiejętności – Katar
• Uniwersytet Opolski – Opole, Polska
• Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości – Kielnarowa, Polska
• Amerykański Uniwersytet w Sharjah
– Zjednoczone Emiraty Arabskie
• Uniwersytet w Gyor – Węgry
• Uniwersytet we Flensburgu – Niemcy
• Bradford College – Wielka Brytania UK
• Projekty szkolne w Jordanstown
(Alpha) – Irlandia Północna
• Uniwersytet Rzeszowski – Polska
• Uniwersytet Ekonomiczny – Poznań, Polska
• Wojskowa Akademia Techniczna
– Warszawa, Polska
• Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu – Bydgoszcz, Polska
• Akademia Górniczo–Hutnicza – Kraków, Polska
• Wydział Ekonomii i Socjologii,
Uniwersytet Łódzki – Łódź, Polska
• Wydział Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet
Przyrodniczy– Poznań, Polska
• Wydział biologii i ochrony środowiska,
Uniwersytet Łódzki – Łódź, Polska
SEKTOR BANKOWY / FINANSOWY
• Politechnika Podlaska – Białystok, Polska
• Uniwersytet Gdański – Gdańsk, Polska
• Wyższa Szkoła Ekonomii
i Administracji – Kielce, Polska
• Uniwersytet – Kolonia, Niemcy
• Wyższe Seminarium Duchowne – Rzeszów, Polska
• Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska – Przemyśl, Polska
• Wyższa Szkoła Bankowa – Opole, Polska
• Akademia Wychowania Fizycznego
– Wrocław, Polska
• Uniwersytet Pedagogiczny – Kraków, Polska
• Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa – Gniezno, Polska
• Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła
Zawodowa – Opole, Polska
• Politechnika Krakowska – Kraków, Polska
• Politechnika Opolska – Opole, Polska
• Uniwersytet Marii Curie–
Skłodowskiej – Lublin, Polska
• Uniwersytet Śląski – Katowice, Polska
• Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
– Poznań, Polska
• Wyższa Szkoła Ekonomii – Sosnowiec, Polska
• Szkoła Muzyczna im. Oskara
Kolberga – Radom, Polska
• Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,
Uniwersytet Warszawski – Warszawa, Polska
• Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia in.
Władysława Żeleńskiego – Kraków, Polska
• Queens University – Belfast, Irlandia Północna
• Zayed University – Zjednoczone Emiraty Arabskie
• Rizhskij Institut Aeronavigacji – Latria
• Akademia Wojskowa – Lwów, Ukraina
• Audytoriet Stangnes – Harstad, Norwegia
• Ośrodek Szkolenia Zawodowego – Vőrumaa, Estonia
• University College Dublin – Dublin, Irlandia
• Akademickie Centrum Materiałów i
Nanotechnologii AGH – Kraków, Polska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Raiffaisen Bank – wszystkie oddziały – Rumunia
Target Capital – Rumunia
UniCredit – Rumunia
EFG Polbank – Polska
Sharjah Islamic Bank – Dubaj
Investment House – Qatar – jeden z najszybciej
rozwijających się banków inwestycyjnych
w krajach Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC)
Garanti Bank – Bukareszt, Rumunia
Bank Litewski – Litwa
Alior Bank – Kraków, Polska
Eurobank – Grecja
Abbey Bank – Wielka Brytania
Budapest Bank S.A. – Węgry
ING – Cluj, Rumunia
GE Corporate – Rumunia
HP FINANCE s.r.o. – Praga, Czechy
Raifaisen Bank – Aval, Kijów, Ukraina
BRE BANK S.A. – Czechy
GE Garantibank – Rumunia
BRE Bank – Polska
Banca Comerciala Romana S.A. – Rumunia
BCR Banca Pentru Locuinte S.A. – Rumunia
Nordea – Polska
Muskat Bank – Oman
BCR Bank, oddział w Sibiu – Rumunia
BCR Bank, oddział w Serban Voda – Rumunia
BCR Bank, oddział w Unirii – faza I – Rumunia
BCR Bank, oddział GURA HUMORULUI – Rumunia
Banca Comerciala Romana S.A. – Rumunia
BCR Private Banking – Rumunia
Bank Auditorium – Cypr
Santander Bank – Chile
Ipopema – Warszawa, Polska
KULTURA
SEKTOR OPIEKI ZDROWOTNEJ
• Szpital Magrabi – Arabia Saudyjska
• Siedziba Kliniki Magrabi – Abu Dhabi,
Zjednoczone Emiraty Arabskie
• Poliklinika w Wilnie – Wilno, Litwa
• Centrum Zdrowia Mallow – Irlandia
• Instytut Hematologii i Transplantacji
– Warszawa, Polska
• Mavit, centrum medyczne – Polska
• Poradnia Ginekologiczno–Położnicza – Opole, Polska
• Uniwersytecki Szpital Dziecięcy – Irlandia
• Śląskie Centrum Chorób Serca – Zabrze, Polska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Salzburg Festival – Austria
Sieć kin CinemaxX – Niemcy
Miss Universum – Panama
Serafi Mega Mall – Jeddah, Arabia Saudyjska
Teatr Narodowy – Budapeszt, Węgry
Kino Baszta – Środa Wielkopolska, Polska
Kino Sfinks – Kraków, Polska
Siedziba Muzeum w Katarze – Doha, Katar
Filharmonia Rzeszowska – Rzeszów, Polska
Muzeum Lotnictwa – Kraków, Polska
Amfiteatr – Kraśnik, Polska
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego – Lusławice, Polska
• Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia – Katowice, Polska
• Bavarian State Opera – Monachium, Niemcy
• Miejskie Centrum Kultury PGE Giganty
Mocy – Bełchatów, Polska
ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
• General Electric Int. – oddziały w Europie – Paryż,
Budapeszt, Polska, Praga, Wiedeń, Bukareszt
• Regus Int. – oddziały na całym świecie – Cork–Irlandia, Malta, Włochy,
Austria, Rumunia, Holandia Dania (Kopenhaga), Polska (Warszawa),
Senegal (Dakar), Francja, Niemcy, Hiszpania, Czechy, Monako, Estonia,
Mauritius, Rosja, Ukraina, Węgry, Niemcy (Monachium), Litwa,
Portugalia, Szwajcaria (Genewa, Nyon), Egipt (Kair), Luksemburg
• Honeywell – Rumunia (Bukareszt), Polska, Niemcy, Wielka Brytania
• HONEYWELL s.r.o./ADI Global – Brno, Czechy
• Pricewaterhouse Coopers – Szwecja
• Toshiba – Polska
• DB Schenker Logistics – Praga, Czechy
• Johnson & Johnson – Warszawa, Polska
PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY
I NAFTOWY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Salon Toyoty – Toyota Abdul Lateef Jameel – Riyadh, Arabia Saudyjska
Biura handlowe firmy Opel – Węgry
Salony Peugeot – Szwecja
Biura marki Mercedes – Szwecja
TOTAL Oil Company – biura – Dubaj
Lincoln Electric S.A. – Bielawa, Polska
BMW Salon – Budapeszt, Węgry
BMW – Polska
LOTOS – Polska
PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – Polska
CCI VALVE – Brno, Czechy
Toyota Salon – Chwaszczyno, Polska
Nalado Nigeria Limited – Nigeria
CATERING / HOTELARSTWO
• Hotel Hilton – Paryż, Francja
• Saint Molario – Apartmani Empirej – Chorwacja
• Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków –
Balice sp. z o.o. – Kraków, Polska
• Hotel Europeum – Polska
• Restauracja Cesare – Kraków, Polska
• Hotel Crocus – Zakopane, Polska
• Hotel Best Western Premier – Kraków, Polska
• Pub Whispers – Łódź, Polska
• Kuwait Hotels – Kuwejt
• Atelier Aparthotel – Kraków, Polska
• Phoenix Hotel – Chorwacja
• Café & Restaurant – Rumunia
• Oyala Villas/ Oyala Hotel Resort – Gwinea Równikowa
OBIEKTY REKREACYJNE / SPORTOWE /
KULTURALNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dubai Sports City – Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Kompleks sportowo–wystawowy Arena – Łódź – Polska
Arena sportowa – SPODEK – Katowice, Polska
Arena Stadium – Dusseldorf, Niemcy
Hala sportowa – Ljubliana, Słowenia
Welodrom, BGŻ Arena – Pruszków, Polska
Stadion Rugby – Gdynia, Polska
Lodowisko – Tychy, Polska
KS Cracovia – lodowisko – Kraków, Polska
Stadion atletyczny SVK Beiertheim – Karlsruhe, Niemcy
Stadion Green Point – Kapsztad, RPA
Kompleks sportowo–wystawowy Arena – Łódź – Polska
Kompleks sportowo–wystawowy Spodek – Katowice – Polska
Stadion Mbombela – Nelspruit, RPA
Hala sportowo–widowiskowa – Gdynia, Polska
Hala sportowo–widowiskowa – Katowice – Szopienice, Polska
Hala sportowo–widowiskowa – Sosnowiec, Polska
Hala sportowo–widowiskowa – Tychy, Polska
Stadion GKS –Tychy, Polska
Stadion KS Górnik – Bytom, Polska
Stadion KS Widzew Łódź SA – Łódź, Polska
Stadion WKS Śląsk – Wrocław, Polska
South West Snooker Academy – Wielka Brytania
Stadion ZKS Izolator – Boguchwała, Polska
Korty tenisowe, Mera Club – Warszawa, Polska
Ulster Rugby Club – Belfast, Irlandia Północna
Flax Bourton Coroner’s Court – Bristol, Wielka Brytania
Leicester Square Theatre – Londyn, Wielka Brytania
Snooker Hall – Wielka Brytania
Klub Squash – Zjednoczone Emiraty Arabskie
Hala sportowa – Dania
Zemgales Olympic Centre – Łotwa
Stadion Geolog – Tiumień, Rosja
Światowe Centrum Jeździectwa w Aachen – Niemcy
Lodowisko w Zug – Szwajcaria
Stadion piłkarski w Bielefeld – Niemcy
Post Finance Arena Bern – Berno, Szwajcaria
Stadion w Zurichu – Szwajcaria
Basen w Driffield – Wielka Brytania
Stadion atletyczny w Beierheim – Niemcy
Hipodrom w Mannheim – Niemcy
Hala sportowa w Hagen – Niemcy
Hala hokejowa – Finlandia
Stadion Narodowy w Bukareszcie – Rumunia
Stadion Braunshwieg – Niemcy
Stadion w Gosslar – Niemcy
Stadion atletyczny w Karlsruhe – Niemcy
Stadion piłkarski FC Koln – Niemcy
Stadion piłkarski w Hayingen – Niemcy
Centrum tenisowe – Sobota k. Poznania, Polska
Ośrodek Sportu i Rekreacji – Legionowo, Polska
Stadion KS Cracovia – Kraków, Polska
Stadion Legii – Warszawa, Polska
Hala widowiskowo–sportowa Ergo Arena – Gdańsk/Sopot, Polska
Hala Sportowa – Plzen, Czechy
Ellis Park Stadium – Johannesburg, RPA
Zespół Rekreacyjno–Sportowy – Warszawa, Polska
Basen – Spiska Nova Ves, Słowacja
Hala sportowo–widowiskowa – Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji, loża VIP – Poznań, Polska
Basen – Arabia Saudyjska
Sofia Arena – Sofia, Bułgaria
Basen – Sasd, Węgry
Nachwuchsleistungszentrum Fussball (piłkarski
ośrodek szkoleniowy dla młodzieży) – Niemcy
Stadion Terek – Grozny, Rosja
Igrzyska Olimpijskie Ateny 2004 – Grecja
Igrzyska Olimpijskie Sydney 2000 – Australia
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006 – Niemcy
SEKTOR IT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D–link – Dubaj
Siedziba T–Mobile Polska SA – Warszawa, Polska
UNIS COMPUTER s.r.o. – Brno, Czechy
BEEP s.r.o. – Praga, Czechy
SATCON s.r.o. – Praga, Czechy
Tigo GSM Company – Ghana
Medinet – Opole, Polska
Interia.pl – Warszawa, Polska
Computer Data Network Project – Arabia Office Solution
Qatar Computer Systems – Katar
HITTACHI – Polska
... i wielu innych
EDYCJA 1
Kontakt
POLSKA
Siedziba główna Grupy
Nowy Styl Group
ul. Pużaka 49
38-400 Krosno
T +48 13 43 76 100
F +48 13 43 62 732
ul. Daimlera 1
02-460 Warszawa
T +48 22 82 41 644
ul. Radzikowskiego 47B
31-315 Kraków
T +48 12 639 86 05
F +48 12 639 87 00
E [email protected]
NIEMCY
Neumannstraße 8
40235 Düsseldorf
T +49 211 583777-0
E [email protected]
Jubatus-Allee 1
92263 Ebermannsdorf
T +49 9438 949–0
E [email protected]
Voigtei 84
31595 Steyerberg
T +49 5769/7-0
E [email protected]
FRANCJA
10, rue la Fontaine
CS 50136
38164 ST-Marcellin Cedet
T +33 476 38 41 02
E [email protected]
BENELUX
Belgia, Luksemburg
T +48 13 437 6858
F +48 13 437 6255
E [email protected]
Holandia
Basicweg 22
3821 BR Amersfoort
T +31 (0) 33 453 50 90
F +31 (0) 33 453 50 99
E [email protected]
WIELKA BRYTANIA
9 Dallington Street
London, EC1V 0BQ
T +44 20 7250 0631
E [email protected]
CZECHY
Prague Office Park 1
K Hájům 2/1233
155 00 Praha 5
T +420 296 357 190
E [email protected]
E [email protected]
SŁOWACJA
Tovarenska 10
831 01 Bratislava
T +421 948 006 270
E [email protected]
WĘGRY
Rózsa u. 23
2000 Szentendre
T +36 26 503 100
E [email protected]
UKRAINA
Sholudenko Street, 3
of. 304 “Kubik-2”
Kiev, 04116
T +380 50 402 5863
E [email protected]
ROSJA
2, Tsvetnoy Boulevard
BC „Legenda Tsvetnogo”
Moscow 127051
T +7 (495) 215 52 22
E [email protected]
KAZACHSTAN
156А Raimbek str, floor 2.
050016, Almaty
T +7 (727)279-96-93/85
E [email protected]
BLISKI WSCHÓD
Dubai
P.O. BOX 191289
United Arab Emirates
M +971 507 596 159
E [email protected]
STANY ZJEDNOCZONE
320 Elisabeth Avenue
Newark, NJ 07112
T +1 888 8BALTIC
+1 888 822 5842
E [email protected]
Pobierz aplikację NowyStylGroup
na swój tablet lub smartfon.
48www.NowyStylGroup.com

Podobne dokumenty