Nagrywarki DVD, odtwarzacze DVD oraz

Komentarze

Transkrypt

Nagrywarki DVD, odtwarzacze DVD oraz
Topten Product Criteria Paper on
Nagrywarki DVD, odtwarzacze DVD
oraz odtwarzacze Blu-ray
Siddharth Prakash
Öko-Institut e.V. – Institute for Applied Ecology
04.12.2009
Wspierane przez
Koordynator
Skrócony opis projektu
Projekt Topten jest częścią międzynarodowej inicjatywy Euro-Topten Plus, wspieranej przez
europejski program Inteligenta Energia Europa oraz wiele instytucji (agencje energetyczne,
WWF, zrzeszenia konsumentów, instytuty badawcze). Na poziomie globalnym Topten
koordynowany jest prze TIG - Topten International Group. Zrzeszenie to promuje Kartę
Topten, statuty TIG, oraz Zasady i procedury (www.topten.info).
Topten to usługa wspierająca rynek w kontekście efektywnych energetycznie produktów.
Oferując konsumentom przyjazne narzędzie służące do porównywania oraz selekcji
produktów, Topten ma zwiększyć popularność urządzeń energetycznie efektywnych.
Kluczowy element stanowi internetowa platforma informacyjna dla konsumentów,
prezentująca najbardziej efektywne urządzenia, aktualnie dostępne wśród różnych kategorii
produktów takich jak: artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt biurowy, urządzenia
elektroniczne oraz samochody. Użytkownik może uzyskać informacje o zużyciu energii,
zdjęcie produktu a także jego charakterystykę (marka, model, cena itd.) Dane o produktach
uzyskano w oparciu o etykiety oraz standardowych deklaracji, a także na podstawie testów
akceptowane przez znane instytucje. Serwis jest niezależny od producentów i sprzedawców.
Konsorcjum
Projekt jest koordynowany przez Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
(ADEME). Pozostałych 19 partnerów przedstawiono w poniższej tabeli.
Partner
Kraj
Austria : Austrian Energy Agency
AT
Belgia: World Wide Fund for Nature – vzw/asbl
BE
Belgia: WWF European Policy Office
BE
Czechy: SEVEn, o.p.s
CZ
Finlandia: Motiva Oy
FI
Francja: WWF Fonds Mondial pour la Nature
FR
Niemcy: dena, Deutsche Energie-Agentur
DE
Niemcy: Oeko-Institut e.V.
DE
Niemcy: Wuppertal Institute
DE
Niemcy: ICLEI, European Secretariat
DE
Grecja: WWF Greece
GR
Włochy: WWF Italia Onlus
IT
Litwa: LNCF, zrzeszenie konsumentów
LT
Luksemburg: Oeko-Zenter, asbl
LU
Norwegia: Norges Naturvernforbund
NO
Polska: FEWE Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
PL
Portugalia: Quercus
PT
Ruminia: ICEMENERG
RO
Hiszpania: ADENA / WWF, Asociacion para la defensa de la natureza
ES
Kontakt
Therese Kreitz (project leader)
500, routes des Lucioles
F-06560 Valbonne
Francja
+33(0)493957984
[email protected]
Sophie Attali
Eric Bush
6 rue de Verdun
Rebweg 4
93450 Ile-Saint-Denis
7012 Felsberg
Francja
Szwajcaria
+331 4922 0064
+41 81 252 63 64
Marcus Hofmann
Mariahilfer Strasse 136
1150 Wiedeń
Austria
+43 1 586 15 24 - 143
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Wydawca:
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice
tel./fax: (032) 203-51-14
e-mail: [email protected]
www.fewe.pl
© Copyright by Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii 2009
Publikacja wykonana w ramach realizacji projektu „TOPTEN – rozszerzenie i wzmocnienie
europejskiej inicjatywy promowania najbardziej efektywnych urządzeń i produktów
powszechnego użytku” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
oraz
Unii
Europejskiej
umowa
nr
IEE/07/714/SI2.500405/EURO-TOPTEN PLUS.
Publikacja niniejsza została opracowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej.
Poglądy w niej wyrażone należą do Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
i nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
SPIS TREŚCI
1. Wstęp ..................................................................................................................... 1
2. Specyfikacje produktów .......................................................................................... 1
2.1 Definicje produktów ........................................................................................... 1
2.2 Aktualne kryteria związane z efektywnością energetyczną ............................... 2
2.3 Przepisy oraz etykiety ........................................................................................ 2
2.3.1 Przepisy europejskie.................................................................................... 2
2.3.2 Międzynarodowe programy kwalifikacyjne ................................................... 3
3. Analizy rynkowe i ekonomiczne .............................................................................. 5
3.1 Aktualne kryteria związane z efektywnością energetyczną ............................... 5
3.1 Wzrosty i trendy ................................................................................................. 5
3.2 Ceny .................................................................................................................. 7
3.3 Producenci i dystrybutorzy................................................................................. 7
4. Kryteria selekcji ...................................................................................................... 8
4.1 Kryteria efektywności energetycznej.................................................................. 8
4.2 Funkcje związane z jakością ............................................................................. 8
4.3 Rekomendowane ustawienia wartości ............................................................... 9
5. Bibliografia ............................................................................................................ 10
1. Wstęp
Niniejszy dokument przedstawia narzędzie Euro-Topten służące do gromadzenia
oraz analizy produktów poprzez ich selekcję na poziomie krajowym. Dokument zawiera
model specyfikacji dla urządzeń DVD, nagrywarek oraz odtwarzaczy. W roku 2008 w całej
Europie funkcjonowało ok. 174 milionów odtwarzaczy oraz nagrywarek DVD oraz blu-ray.
W przypadku gdyby zastąpiono wszystkie produkty na rynku produktami Topten osiągnięto
by zmniejszenie zużycia energii o ok 60 - 70%.
2. Specyfikacje produktów
2.1 Definicje produktów
Kalifornijska Komisja Energetyczna wykorzystuje trzy definicje opisujące urządzenia
DVD w znaczeniu narzędzia do dekodowania, tworzenia oraz nagrywania sygnałów video:
1. Odtwarzacz DVD oznacza komercyjnie dostępne elektroniczne urządzenie umieszczone
w jednej obudowie którego celem jest dekodowanie cyfrowego sygnału wideo.
2. Nagrywarka DVD oznacza komercyjnie dostępne urządzenie elektroniczne umieszczone
w jednej obudowie którego celem jest nagrywanie cyfrowego sygnału DVD . Nagrywarka
DVD nie obejmuje modeli posiadających funkcję "EPG funkcion 4".
3. Rejestrator DVR oznaczaj urządzenie umożliwiające nagrywanie sygnału wideo na dysk
twardy lub inne urządzenie pozwalające na gromadzenie obrazów. DVR nie obejmuje
modeli posiadających funkcję EPG funkcion 4.
W tej klasyfikacji brakuje formatu Blue-Ray. Ten format można scharakteryzować
następująco:
4. Odtwarzacz Blue-Ray oznacza komercyjnie dostępne urządzenie elektroniczne zamknięte
w pojedynczej obudowie (razem z zasilaczem) którego celem jest dekodowanie
i odtwarzania sygnałów wideo zawartych na nośnikach Blue-ray i DVD.
1
2.2 Aktualne kryteria związane z efektywnością energetyczną
Na szczeblu europejskim rozwijane są wymagania ecodesign dla różnego typu urządzeń
związanych z obrazem i dźwiękiem. Kategoria ta została podzielona na kilka grup produktów:
(1) odtwarzacze wideo/nagrywarki,
(2) projektory/rzutniki,
(3) urządzenia do gier,
(4) elektroniczne ramki do zdjęć.
2.3 Przepisy oraz etykiety
2.3.1 Przepisy europejskie
Następujące przepisy europejskie dotyczą nagrywarek DVD, odtwarzaczy DVD, odtwarzaczy
Blu-ray:

Dyrektywa
2002/96EC (WEEE) w sprawie zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego

Dyrektywa 2002/95/EC (RoHS) na temat zakazu użycia niebezpiecznych substancji
w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym

Dyrektywa Niskich Napięć (LVD) 2006/95/EC

Dyrektywa 2004/108/EC

Regulacja KE nr 278/2009 wprowadzająca Dyrektywę 2005/32/EC. Wymagania
Ecodesign dla zewnętrznego zasilania

Regulacja KE nr 1275/2008 wprowadzająca Dyrektywę 2005/32/EC. Wymagania
Ecodesign dla zużycia energii w trybie czuwania oraz wyłączonym przez urządzenia
elektryczne i elektroniczne w gospodarstwach domowych oraz biurach.
Ostatnia regulacja ustawia maksymalne zużycie energii w zależności od dostępnych funkcji
w trybach czuwania i wyłączonym. Regulacja będzie obowiązywać w latach 2010 - 2013.
Rozporządzenie szczegółowo określa czym jest tryb czuwania i wyłączony:

tryb wyłączony oznacza stan w którym urządzenie jest podłączone do głównego
źródła zasilania jednak nie udostępnia żadnych funkcji. Ponadto za tryb wyłączony
można uznać:

kiedy wyświetla się jedynie wskaźnik stanu of-mode

kiedy urządzenie spełnia warunki zapewniające jedynie funkcję zapewniające
kompatybilność
elektromagnetyczną
2
zgodnie
z
dyrektywą
2004/108/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady

tryb czuwania oznacza stan w którym urządzenie jest podłączone do głównego źródła
zasilania, w zależności od rodzaju podłączenia do źródła zasilania urządzenie może
pracować zgodnie ze swoim przeznaczeniem, do którego zaliczyć można funkcję
reaktywacji, informacje na wyświetlaczy stanu.
W
tabeli
przedstawiono
wymagania
KE
dotyczące
zużycia
energii
zgodne
z rozporządzeniem 1275/2008 implementującą dyrektywę 2005/32/EC:
Tabela 1 Wymagania dla lat 2010 - 2013
Tryb wyłączony [W]
Tryb czuwania [W]
Tryb czuwania z
informacją na
wyświetlaczu [W]
2010
1,00
1,00
2,00
2013
0,50
0,50
1,00
2.3.2 Międzynarodowe programy kwalifikacyjne
Ostateczna wersja wymagań programu ENERGY STAR Wersja 2.0 dla urządzeń
Audio/Wideo:
Tabela 2 Graniczne wartości zużycia energii w trybie uśpienia wg ENERGY STAR v2.0
3
Tabela 3 Graniczne wartości zużycia energii w trybie włączonym wg ENERGY STAR v2.0
4
3. Analizy rynkowe i ekonomiczne
3.1 Aktualne kryteria związane z efektywnością energetyczną
Wg danych International Video Federation penetracja rynku europejskiego DVD wzrosła
z poziomu 78% w roku 2007 do 81,3% w roku 2008. W Europie centralnej oraz wschodniej
penetracja także wzrasta lecz na wolniejszym poziomie. W odniesieniu do całej Europy,
szacuje się iż w gospodarstwach domowych znajduje się ok. 173,2 milionów urządzeń DVD.
Tabela 4 Rynek europejski [IVF 2009]
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Populacja
[Mln.]
488.15
486.60
491.58
493.22
494.79
496.33
Gosp. dom.
[Mln.]
197.77
199.22
200.57
201.78
203.00
204.13
228.5
230.3
232.0
233.8
235.2
236.3
59.0
90.3
121.9
145.7
161.9
173.2
-
-
-
-
0.06
0.82
Liczba
telewizorów
[Mln.]
Liczba
odtwarzaczy /
nagrywarek DVD
[Mln.]
Liczba
odtwarzaczy
Blu-ray [Mln.]
3.1 Wzrosty i trendy
Jak wynika z poniższego rysunku udział segmentu odtwarzaczy/nagrywarek DVD zmniejszył
się w latach 2004 - 2006 z wartości 11,9 % do 8,7%.
5
Rysunek 1 Udział odtwarzaczy/nagrywarek DVD w rynku
W kolejnych dwóch latach nadal obserwowano trend opadający. Jednakże biorąc pod uwagę
cały rynek sprzętu elektronicznego następował rozwój do roku 2007.
Rysunek 2 Udział segmentów produktów elektroniki użytkowej [GfK 2009]
6
3.2 Ceny
Badania rynku wykonywane w Niemczech pokazują że średnie ceny odtwarzaczy DVD,
nagrywarek DVD oraz odtwarzaczy Blu-ray zmniejszały się sukcesywnie.
Rysunek 3 Zmiany średnich cen odtwarzaczy i nagrywarek DVD
3.3 Producenci i dystrybutorzy
Kluczowi gracze w sekcji odtwarzaczy i nagrywarek DVD a także odtwarzaczy Blu-ray:
•
LG Electronics Inc.,
•
Panasonic Corporation,
•
Pioneer Electronics NV,
•
Royal Philips Electronics N.V,
•
Samsung Electronics Co. Ltd,
•
SANYO Electric Co. Ltd.,
•
Sharp Corporation,
•
Sony Corporation,
•
Toshiba Corporation.
7
4. Kryteria selekcji
Rekomendowane kryteria selekcji powstały w oparciu o specyfikację Niemieckiej Etykiety
Blue Angel. Wymagania stawiane produktom w tej specyfikacji są ostrzejsze od tych
stawianych produktom w Dyrektywie 2005/32/EC.
4.1 Kryteria efektywności energetycznej
Rekomendowane kryteria efektywnościowe:



nagrywarki DVD:
o
zużycie energii w trybie czuwania
o
zużycie energii w trybie włączonym
o
zużycie energii w trybie szybkiego startu
o
zużycie energii w trybie czuwania z programowaniem czasowym
o
automatyczne przełączanie się w niskoenergetyczny tryb czuwania
odtwarzacze DVD:
o
zużycie energii w trybie czuwania
o
zużycie energii w trybie włączonym
o
automatyczne przełączanie się w niskoenergetyczny tryb czuwania
odtwarzacze Blu-ray:
o
zużycie energii w trybie czuwania
o
zużycie energii w trybie włączonym
o
zużycie energii w trybie szybkiego startu
o
automatyczne przełączanie się w niskoenergetyczny tryb czuwania
4.2 Funkcje związane z jakością
Do funkcji powiązanych z jakością należą:
o
Czas reaktywacji
8
Inne informacje do przedstawienia:
o
Roczne zużycie energii (kWh/rok)
o
Cena oraz roczny koszt energii (w oparciu o aktualne ceny energii elektrycznej)
4.3 Rekomendowane ustawienia wartości
Automat
yczne
zmniejs
zenie
mocy *
Tryb
czuwania
(W)
Tryb
Tryb
czuwania z szybkiego
wyświetlanie startu (W)**
m (W)
Tryb
czuwania z
ustawieniem
nagrywania
(W)
Tryb
włączony
Czas
reaktywacji (s)
Nagrywarki DVD
Tak
0.5
1.0
9.0
20
25
5.0
Odtwarzacze DVD
Tak
0.5
1.0
-
-
8.0
-
Odtwarzacze
DVD
Tak
0.5
1.0
9.0
20
5.0
* najpóźniej po 4 godzinach bez żadnej aktywności użytkownika. APD domyślnie funkcjonuje. APD
powinno przestawić urządzenie w tryb niskoenergetycznego czuwania.
** Konsumenci są informowani że funkcja szybkiego startu powoduje zwiększone zużycie energii niż
w standardowym trybie czuwania
9
5. Bibliografia
Boyny 2006
Boyny, J.: Consumer Electronics Market Euope (EC) 2006, GfK Marketing Services, Nurnberg
2006.
Chip 2/2009
Test und Technik: Blu-ray Player "Filmgenuss in Blau", 2/2009, S.70ff.
Chip 8/2008
Test und Technik: DVD-Rekorder mit Festplatte "Perfelter Filmgenuss", 8/2008, S.54ff.
Energy Star 2.0 Energy Star Program Requirements for Audio/Vieo Version 2.0
GfK 8/2009
GfK SE Retail and Technology, Press Release: Technical Consumer Goods sales show
continued slowdown across Europe, Nuremberg, August 28, 2009.
GfK 9/2009
GfK SE Retail and Technology, Press Release: Growth driven by innovative products,
Nuremberg, September 2, 2009.
IVF 2009
International Video Federation 2009 - European Yearbook 2009: European Video: the
industry overview, key data 2008.
Prakash et al. 2009
Prakash, S.; GrieUhammer, R.; Brommer, E.; Luders, B.: PROSA DVD-Rekorder, DVD-Player
und Blu-ray Disk Player- Kriterien fur das Umweltzeichen fur klimarelevante Produkte und
Dienstleistungen, Oko-lnstitut e.V. Freiburg 2009.
Rómerscheidt 2008
Rómerscheidt, O.: Smart Solutions to drive the future - Fascination Blu, European Market
Analyst, Recording Media, 2008.
Test 2/2008
Zietschrift der Stiftung Warentest: "Abenteuer zeitversetzt - DVD-Rekorder", 2/2008, S.42ff.
Test 6/2007
Zeitschrift der Stiftung Warentest:" Die Blaumacher - Blu-ray- und HD DVD-Spieler", 6/2007,
S.40ff.
Test 7/2008
Zeitschrift der Stiftung Warentest: "Film mit Biss - Blu-ray Disk und DVD Spieler", 7/2008, S.48ff.
ToptenCH
Ratgeber DVD-Rekorder, online: http://www.topten.ch/
Źródła internetowe
http://www.diqitimes.com/news/a20091120PD202.html
http://www.no-enerqy.com/index.html
www.chip.de
www.qfu.de
10

Podobne dokumenty