Nazwa studiów podyplomowych Wizualizacja i grafika 3D Jednostka

Transkrypt

Nazwa studiów podyplomowych Wizualizacja i grafika 3D Jednostka
Nazwa studiów podyplomowych
Wizualizacja i grafika 3D
Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Studia międzywydziałowe
(Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Architektury / Wydział Informatyki)
Kierownik studiów podyplomowych
dr inż. Adam Jakimowicz, 606 131 126
Adres studiów podyplomowych, numer telefonu
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, +48 85-746-90-49, [email protected]
Adres internetowy SP
http://wi.pb.edu.pl/podyplomowe/wizualizacja-grafika-3d/
Czas trwania studiów podyplomowych (liczba semestrów)
2
Koszt studiów podyplomowych
2 400 pln/sem. (opłata wpisowa jest wliczona w koszt I semestru studiów)
Charakterystyka studiów
Studia poświęcone są nauce tworzenia grafiki 3D na poziomie średnio-zaawansowanym,
wraz podstawami animacji, w oparciu o dwie platformy dedykowane tej dziedzinie: głównie
Autodesk 3DS Max oraz Blender 3D.
Studia są przeznaczone nie tylko dla grafików, ale również dla absolwentów innych
kierunków studiów wyższych I i II stopnia – zarówno dla początkujących w tej dziedzinie, jak i
średnio zaawansowanych. Uczestnik studiów powinien posiadać ogólną znajomość specyfiki
i podstawowej terminologii wizualizacji 3D.
Kierunek studiów jest kierunkiem międzywydziałowym. Został opracowany wspólnie przez
Wydział Architektury i Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej i na obu wydziałach
będą prowadzone zajęcia w ramach kierunku.
Partnerem merytorycznym kierunku jest firma Platige Image, która brała udział w
przygotowaniu planu studiów, a jej pracownicy prowadzić będą część zajęć na studiach.
Sylwetka absolwenta
Absolwent tych studiów będzie posiadał wiedzę, a przede wszystkim umiejętności
praktyczne w zakresie:
 znajomości i zastosowań dostępnych na rynku środowisk i programów
dedykowanych grafice 3D;
 tworzenia profesjonalnych wizualizacji 3D na poziomie zaawansowanym, w zakresie
modelowania, teksturowania, renderingu scen 3D o średnim stopniu
skomplikowania;
 profesjonalnego opracowywania efektów wizualizacji w formie złożonych obrazów;
 tworzenia i obróbki animacji 3D w zakresie podstawowym;
 konfigurowania sieci komputerowych dedykowanych renderingowi 3D;


obsługi platform służących do renderingu sieciowego;
modyfikowania lub/i tworzenia prostych rozszerzeń do programu 3ds Max w
środowisku 3ds Max SDK (Software Development Kit);
 budowaniu prostych skryptów w środowisku Blender 3D.
Ponadto, każdy absolwent na zakończenie kursu, uzyska wsparcie przy tworzeniu
profesjonalnego portfolio.
Absolwent studiów podyplomowych powinien być wszechstronnie przygotowany do
podjęcia pracy jako grafik o specjalności wizualizacja 3D, ze szczególnym ukierunkowaniem
na zastosowania w architekturze.
REKRUTACJA
Wymagane dokumenty
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące
dokumenty:
 podanie o przyjęcie na studia
 kwestionariusz osobowy
 odpis dyplomu ukończenia studiów
 3 zdjęcia o formacie 3,5×4,5 cm na jasnym tle, bez nakrycia głowy
 kserokopia dowodu osobistego
 dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł
Planowany termin rozpoczęcia studiów
Luty / marzec 2015
Dodatkowe informacje:



Program DreamSpark umożliwia słuchaczom korzystanie z najnowszych systemów
operacyjnych, narzędzi designerskich i deweloperskich Microsoft (Microsoft Project,
Microsoft Visio) aby pomóc im w nauce i edukacji.
Wybitni specjaliści prowadzący zajęcia – praktycy którzy na co dzień pracują z
firmach zajmujących się projektowaniem i wizualizacjami.
Partnerem merytorycznym kierunku jest firma Platige Image, która brała udział w
przygotowaniu planu studiów, a jej pracownicy prowadzić będą część zajęć na
studiach.

Podobne dokumenty