Międzynarodowa Konferencja Naukowa CHÓW ZWIERZĄT

Transkrypt

Międzynarodowa Konferencja Naukowa CHÓW ZWIERZĄT
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
CHÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I TRADYCYJNA UPRAWA ROŚLIN UŻYTKOWYCH
W EDUKACJI MUZEALNEJ
Szreniawa, 13–14-15. 05. 2016 r.
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Imię i nazwisko, tytuł naukowy, telefon, e-mail:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nazwa i adres instytucji:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Udział w konferencji i pokazach (odpowiednie zaznaczyć):
□ 13 maja 2016
□ 14 maja 2016
□ 15 maja 2016 (Interaktywne pokazy na imprezie muzealnej)
□ bez referatu/komunikatu
□ referat
□ komunikat
Tytuł referatu/komunikatu
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Preferowana forma prezentacji – Power Point
Ewentualne sugestie dotyczące wyżywienia (dieta, przeciwwskazania, uczulenie) lub inne
ważne informacje organizacyjne:...................................................................................................
................................................................................................................................................................
Informacje podstawowe
1. Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł/osoba (materiały konferencyjne, wyżywienie).
2. Zgłoszenie tytułu referatu/komunikatu z abstraktem (max. strona A-4) należy przesłać do
dnia 15 lutego 2016 r., a zgłoszenie uczestnictwa w konferencji do dnia 31 marca 2016 r.
na adres:
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki,
fax.: 61 81 07 642, e-mail: [email protected]
3. Czas prezentacji: referat do 20 min., komunikat do 10 min.
4. Informacje dotyczące programu konferencji, wpłaty i zakwaterowania oraz wymagań
edytorskich do materiałów pokonferencyjnych prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia.
UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru referatów/komunikatów.

Podobne dokumenty