Gra – „Wakacje z Jezusem”

Transkrypt

Gra – „Wakacje z Jezusem”
Gra – „Wakacje z Jezusem”
Potrzebne materiały: pionki dla każdego gracza oraz kostka do gry.
Waszym zadaniem jest dojść jak najszybciej z pola z napisem „Start” do „Mety”. Po drodze
czekają na Was liczne pytania związane z życiem i działalnością Jezusa Chrystusa oraz kilka
pytań związanych z Ewangeliami, które można odnaleźć w Nowym Testamencie. Stając na
polach z symbolem „rybki” należy odpowiedzieć na kolejne pytania umieszczone pod grą, a
stając na polu z pytaniem, należy na nie odpowiedzieć. Brak odpowiedzi lub jeśli odpowiedź
jest niepoprawna, skutkuje utratą jednej kolejki w grze.
Powodzenia!!!
1. Ile mamy
ewangelii?
2. Kim z
zawodu był
ewangelista
Łukasz?
3. Wymień
imiona
ewangelistów?
4. Co
oznacza
słowo
Ewangelia?
5. O czym
mówią
ewangelie?
Pytania z „rybką”:
1. W jakim mieście narodził się Pan Jezus? 2. Jakie dary przynieśli Mędrcy ze Wschodu?
3. Gdzie udał się Pan Jezus po chrzcie w rzece Jordan? 4. Jakiego pierwszego cudu dokonał
Pan Jezus? 5. Ile było apostołów, najbliższych współpracowników Pana Jezusa?
6. Wymień co najmniej trzy cuda, których dokonał Pan Jezus?
7. Jaką modlitwę nauczył nas Pan Jezus? 8. Kto zdradził Pana Jezusa? 9. W jaki sposób umarł
Pan Jezus? 10. Co się wydarzyło trzeciego dnia po śmierci Pana Jezusa?

Podobne dokumenty