Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, zastępca Burmistrza

Transkrypt

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, zastępca Burmistrza
KONSULTACJE SPOŁECZNE - GMINA SOLEC KUJAWSKI
1. Liczba zrealizowanych konsultacji społecznych:
Gminne: 4
2. Liczba uczestników konsultacji społecznych: 40
3. Podmioty, instytucje reprezentowane w trakcie konsultacji społecznych:
Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Solec
Kujawski, przewodniczący Rady Miasta Solec Kujawski, przewodniczący Komisji
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Solec Kujawski, radni Solca Kujawskiego,
dyrektorzy szkół Solca Kujawskiego, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Dyrektor
Soleckiego Centrum Kultury, przedstawiciele Nadleśnictwa Solec Kujawski, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej „Transportowiec”
4. Propozycje zgłaszane do założeń w trakcie konsultacji:
- stworzenie monitoringu miejskiego mającego wpływ na bezpieczeństwo;
- zwrócenie uwagi na osoby przechodzące w miejscu niedozowanym - tory kolejowe na
wysokości cmentarza przy ul. P. Skargi;
- dewastacja budynków należących do SM „Transportowiec” ;
- naruszenia przepisów ruchu drogowego przy ul. Zbożowej i Prostej;
5. Uwagi/ spostrzeżenia
- kierować patrole na w/w/ ulice celem dokonywania pomiaru prędkości,
- planowanie wspólnych służb z Nadleśnictwem Solec Kujawski

Podobne dokumenty