generuj pdf

Transkrypt

generuj pdf
PAD ESPERANZA PC/PS2/PS3
Cena:
39.00 zł
Funkcjonalny gamepad z wibracjami. Wspaniale
wspó?pracuje z zaawansowanymi grami. Ergonomiczny
kszta?t u?atwia trzymanie i nie powoduje zm?czenia
d?oni w czasie gry. Wspó?pracuje z komputerami
stacjonarnymi PC , PlayStation 2 i PlayStation 3
(ko?cówka USB, PS2) Dwa analogowe manipulatory,
dwana?cie przycisków akcji (w tym 2 przyciski w
manipulatorach) oraz kierunkowy krzy?ak zapewniaj?
?atwy dost?p do wi?kszo?ci funkcji w grach. Dwa tryby
pracy (analogowy i cyfrowy). Silniki wibracyjne
wytwarzaj? dodatkowe, efekty generowane przez gry w
bardzo ciekawy sposób wzbogacaj? odczucia podczas
grania.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty