Książki są najlepszym przyjacielem człowieka, ponieważ czytamy je

Transkrypt

Książki są najlepszym przyjacielem człowieka, ponieważ czytamy je
„Książki są najlepszym przyjacielem człowieka, ponieważ czytamy je
tylko wtedy, kiedy mamy na to ochotę, a one milczą, kiedy myślimy o czymś
innym. Zawsze dają i nigdy
o nic nie proszą.”
( Baron von Munchhausen )
Regulamin Konkursu Czytelniczego
w ZSO nr 5 w Krakowie
Dyrekcja ZSO nr 5 w Krakowie oraz nauczyciele: p. Agnieszka
Boczar, p. Joanna Książek i o. Klaudiusz Bartos zapraszają
uczniów
gimnazjum
i
liceum
do
udziału
w
Ogólnoszkolnym
Konkursie Czytelniczym - „Czytam, bo lubię!”.
Cele konkursu:
a) mobilizowanie uczniów do czytania,
b) rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,
c) pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata,
d) popularyzacja wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży,
e) aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach,
f) kształtowanie gustów czytelniczych,
g) podniesienie poziomu czytelnictwa.
Regulamin konkursu:
Konkurs organizowany jest przez Dyrekcję ZSO nr 5 oraz
wyżej wymienionych nauczycieli.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Gimnazjum nr 14 i XIV
Liceum Ogólnokształcącego.
2. Uczniowie zgłaszają swoje uczestnictwo w ustalonym terminie do
p. Joanny Książek. Czas trwania konkursu – do końca roku
szkolnego 2013/2014.
3. Aby wziąć udział w konkursie, należy przeczytać wyznaczoną przez
organizatorów na dany etap książkę.
4. Przebieg konkursu: na pytania konkursowe uczniowie będą
odpowiadać w formie pisemnej na przygotowanych kartach
konkursowych.
5. Zwycięzcy poszczególnych etapów otrzymają nagrody rzeczowe
( i oceny z języka polskiego!).
6. Nagroda specjalna zostanie przyznana zwycięzcom wszystkich
trzech etapów.
Etap I
- „Oskar i pani Róża” ( aut. Eric – Emmanuel Schmitt ) zostanie przeprowadzony 10 kwietnia 2014 roku.
Zgłoszenia do konkursu przyjmuje do 1.04.2014 r. p. Joanna Książek.
ZAPRASZAMY!!!

Podobne dokumenty