Informator o zawodzie FOTOGRAF • Jaki to zawód? Fotograf

Transkrypt

Informator o zawodzie FOTOGRAF • Jaki to zawód? Fotograf
Informator o zawodzie FOTOGRAF
• Jaki to zawód?
Fotograf
wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe,
dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów – w atelier fotograficznym lub w plenerze – oraz
zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonywanych przez siebie lub powierzonych zdjęć.
Przygotowuje roztwory, oblicza i sporządza recepturę roztworów stosowanych w obróbce
materiałów światłoczułych. Sporządza odbitki i powiększenia wykonywanych zdjęć.
Wykonuje prace retuszerskie i wykończeniowe zdjęć. Obsługuje maszyny wywołujące klisze
rentgenowskie.
Posługuje się komputerowymi programami fotograficznymi dla dalszego wykorzystywania zdjęć w
poligrafii.
Dba o powierzony sprzęt, naprawia i konserwuje aparaty i urządzenia. Posługuje się
powiększalnikami , kopiarką, obcinarkami, suszarkami i zegarami wyłącznikowymi.
• Nauka w zawodzie trwa 2 lata.
• Wymagania psychologiczne do zawodu:
Koordynacja wzrokowo-ruchowa, zdolność łatwego rozróżniania barw i form, percepcja
kształtów, koncentracja i selektywność uwagi, refleks, pamięć wzrokowa, spostrzegawczość,
wyobraźnia, oryginalność, cierpliwość, dokładność, kultura osobista, zainteresowania techniczne,
uzdolnienia artystyczne, manualne i manipulacyjne.
• Możliwości zatrudnienia:
Fotograf może pracować w zakładach fotograficznych, agencjach, wytwórniach i studiach filmowych,
redakcjach i wydawnictwach, w przedsiębiorstwach i instytucjach prowadzących dokumentację
fotograficzną – w muzeach, bibliotekach, archiwach.

Podobne dokumenty