Opactwo cystersów p.w. N.M.P. i św. Bernarda,

Transkrypt

Opactwo cystersów p.w. N.M.P. i św. Bernarda,
Oliwa,
woj. pomorskie, pow. Gdańsk
Opactwo cystersów p.w. N.M.P. i św. Bernarda,
Nr
Pobrane próbki:
139
Komplet próbek pobranych we wnęce zamurowanego otworu
(wejściowego ?) w zewnętrznym licu południowej ściany
pierwotnego prezbiterium, obecnie w zachodnim przęśle
południowej partii ambitu otwartej na pd. ramię transeptu.
Próbki były pobrane u nasady półkolistego zamknięcia wnęki,
w którą został wbudowany grobowiec Hulsena.
Komplet próbek pobranych w cokole zewnętrznym północnej [Poz-19744]
ściany prezbiterium najstarszego kościoła cysterskiego w
odległości ok. 6 m od arkady komunikującej transept z
północnym odcinkiem ambitu.
140
Próbki
przebadane:
nr lab.
[Poz-19743]
Dodatkowe
uwagi/fot
Uwaga: Wobec trudności pozyskania drobiny węgla o parametrach wymaganych przez laboratorium p. docent Procyk
pobrał większą ilość próbek z tego samego miejsca, które łącznie zapewnią odpowiednią masę, co było już przez nas
stosowane z powodzeniem uprzednio.
Nazwa Nr lab.
próbki
139
140
Wiek 14C
Poz-19743 740 ± 30 BP
Poz-19744 925 ± 30BP
prawdopodo
bieństwo
Kalibrowana data AD
68.2%
1255AD (68.2% ) 1290AD
95.4%
1220AD (95.4%) 1290AD
68.2%
1140AD (43.3%) 1100AD
1100AD (24.9%) 1160AD
95.4%
1120AD (95.4%) 1180AD
Uwagi

Podobne dokumenty