Zgoda na pracę nieletniego dziecka.

Transkrypt

Zgoda na pracę nieletniego dziecka.
Zgoda na pracę nieletniego dziecka.
Wrażam zgodę na pracę mojego dziecka/wychowanka
Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:
nr kontaktowy:
przy zbiorze borówki amerykańskiej w firmie
„Polana” Sp. z o.o.
Żelimucha 28,
78-200 Białogard
na plantacji w Ochoża 3, 21-109 Uścimów.
Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
nr telefonu kontaktowego:
rodzaj oraz numer dokumentu tożsamości:
(miejscowość i data)
…........... ………………………….......
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)