Mam zaszczyt zaprosić na konferencję prasową z okazji obchodów

Komentarze

Transkrypt

Mam zaszczyt zaprosić na konferencję prasową z okazji obchodów
Mam zaszczyt zaprosić na konferencję prasową z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia
Walki z Rakiem. Tegoroczne obchody w Polsce rozpoczynają się Białą Sobotą w Centrum
Onkologii-Instytucie.
Podczas
tego
wydarzenia
odwiedzający
Centrum
Profilaktyki
Nowotworów będą mogli wziąć udział w bezpłatnych badaniach oraz edukacji na temat
czynników chroniących przed zachorowaniem na nowotwór (scenariusz Białej Soboty w
załączeniu).
Konferencja prasowa odbędzie się w dniu 19.05.2016 r o godzinie 10.00 w nowo otwartym
centrum edukacyjno-konferencyjnym w Centrum Onkologii-Instytucie, ul. Roentgena 5 w
Warszawie.
Scenariusz konferencji prasowej.
19 maja, godzina 10.00
1.
Otwarcie konferencji - Centrum Onkologii – prof. dr hab. n.med. Jan Walewski, dyrektor
Centrum Onkologii-Instytutu
2.
Katarzyna Głowala - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
3.
Europejski Tydzień Walki z Rakiem - dr n.med. Joanna Didkowska, kierownik Zakładu
Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut
4.
Nowotwory problemem zdrowotnym w Polsce - prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski,
Krajowy Konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej
5.
Pytania dziennikarzy
Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności e-mailem na adres: [email protected] lub pod
numerem telefonu 22 57 09 427
prof. dr hab. n. med. Jan Walewski,
Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu

Podobne dokumenty