Gleba... Matka ziemia - Perkoz

Transkrypt

Gleba... Matka ziemia - Perkoz
Zielona SzkoÂła, Wakacje, Wczasy - OSW ZHP ''PERKOZ''
Gleba... Matka ziemia
GEOGRAFICZNY BLOK DYDAKTYCZNY
4. Gleba...... Matka ziemia
Celem zajęć jest zapoznanie młodzieży (dzieci) z podstawowymi problemami gleboznawstwa a przede
wszystkim poznanie bezpośrednio (zmysłami) gleby i jej właściwości Forma: ćwiczenia terenowe gdzie prowadzi się obserwację profilu glebowego i rozpoznaje
organoleptycznie rodzaj gleby, poznaje jej zapach ( a nawet smak), obserwuje życie gleby i jej związek z
roślinnością i podłożem Uzupełnieniem obserwacji terenowych są ćwiczenia
„laboratoryjne” korygujące i uściślające uzyskane wcześniej wyniki i prosta analiza
frakcyjna, pomiar kwasowości i zawartości azotanów.Zajęcia odbywają się w lesie na terenie półwyspu
na którym położony jest Ośrodek. Uczestnicy: uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, Czas zajęć: ok.3 godz. dydaktyczne (ok. 135 min.) Prowadzący: mgr PIOT NAWACKI Tematyka zajęć: - Co to jest gleba.
- Powstawanie gleby.
- Składniki i budowa gleby.
- Zależność gleby od innych elementów środowiska.
- Jakość i rodzaje gleby.
- Znaczenie gleby jej ochrona http://www.perkoz.ehost.pl/kopia
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 16:13

Podobne dokumenty