pobierz,

Transkrypt

pobierz,
Jak zainstalować nowy styl
cytowania w programie Mendeley?
3 kroki umożliwiające
zainstalowanie nowego stylu:
1. zapisać na twardym dysku w katalogu
„citationStyles-1.0” plik z nowym stylem,
2. zrestartować program Mendeley
Desktop,
3. dodać nowy styl w programie Mendeley
(View > Citation Style > More Styles ... >
Use this style > Done)
Gdzie znajduje się katalog „citationStyles-1.0”?
• lokalizacja katalogu zależy od systemu operacyjnego, ale
zawsze jest on podkatalogiem katalogu „Mendeley Desktop”:
Podpowiedź:
W systemie operacyjnym
Windows katalog
„citationStyles-1.0” można
szybko odnaleźć w
następujący sposób:
1. Kliknąć prawy przycisk
myszy na ikonie
zainstalowanego programu
„Mendeley Desktop”.
2. Wybrać z menu które
pojawiło się opcję
„Properties”.
3. Wybrać z nowego okna
„Open File Location”.
1
3
2
Po zrestartowaniu programu Mendeley Desktop
można dodać nowy styl (View > Citation Style >
More Styles ... > Use this style > Done) :

Podobne dokumenty