Informacje turystyczne - Business

Komentarze

Transkrypt

Informacje turystyczne - Business
gratis
Informacje turystyczne
www.chorwacja.hr
Witamy!
INFORMACJE OGÓLNE
Położenie geograficzne:
Chorwacja zajmuje wschodnie wybrzeże Adriatyku, części basenu Morza Śródziemnego,
która najdalej wchodzi w głąb lądu. Do Chorwacji należy największa część wybrzeża Adriatyku z prawie wszystkimi wyspami. Góry
Dynarskie oddzielają jej pas śródziemnomorski od środkowoeuropejskiej części kontynentalnej, która rozciąga się od wschodnich
zboczy Alp na północnym zachodzie do Dunaju na wschodzie, obejmując południową
część urodzajnej Niziny Panońskiej.
Serdecznie witamy i cieszymy się,
że zdecydowali się Państwo odwiedzić nasz kraj.
Każdy naród kocha swoją ojczyznę i uważa ją za najpiękniejszą.
Chorwaci nazywają swoją ojczyznę
„Piękną Naszą” zgodnie z pierwszym wersem hymnu narodowego,.
Republika Chorwacji jest państwem parlamentarnym, należącym do historii politycznej i kulturalnej Europy. Pod względem
powierzchni zaliczana jest do średniej wielkości krajów europejskich,
takich jak Dania, Irlandia, Słowacja
czy Szwajcaria.
Granice Chorwacji są otwarte, formalności celne proste, Chorwacja
jest krajem spokojnym i szanującym gości.
Staramy się, by „Piękna Nasza”
była tak samo piękna dla odwiedzających i by z niej wyjeżdżali z jak
najpiękniejszymi wspomnieniami.
Powierzchnia:
Część lądowa zajmuje 56 594 km2, a powierzchnia wód terytorialnych 31 479 km2.
Ludność:
4 284 889 mieszkańców.
Struktura narodowościowa:
Większość mieszkańców to Chorwaci, a
najliczniejsze mniejszości narodowe to:
Serbowie, Bośniacy, Włosi, Albańczycy,
Romowie, Węgrzy, Słoweńcy, Czesi.
System państwowy:
Chorwacja jest wielopartyjną republiką parlamentarną.
Stolica:
Zagrzeb ( 790 017 mieszkańców) jest
głównym ośrodkiem gospodarczym, komunikacyjnym, kulturalnym i akademickim
Chorwacji.
Długość wybrzeża:
6 278 km, z tego 4 398 km to wybrzeża
wysp i wysepek.
Witamy w Chorwacji!
Liczba wysp i wysepek oraz grzbietów
morskich:
1 244. Największe wyspy to Krk i Cres.
50 wysp jest zamieszkanych.
Najwyższy szczyt:
Dinara 1 831 m n.p.m.
2
Klimat:
W Chorwacji są trzy strefy klimatyczne: na
nizinach w części kontynentalnej przeważa
łagodny klimat kontynentalny, na wysokościach ponad 1200 m panuje klimat górski,
wzdłuż wybrzeża Adriatyku łagodny klimat
śródziemnomorski z dużą ilością słonecznych dni; lata są suche i gorące, zimy
łagodne i wilgotne. Średnia temperatura
powietrza na nizinach w kontynentalnej
części kraju: styczeń - od -2 do 0˚C i nieco
niższa w górach, w lipcu średnie temperatury powietrza wynoszą od 20˚C do 22˚C
na nizinach części kontynentalnej około
13˚C w najwyższych partiach gór. Średnia
temperatura powietrza na wybrzeżu: styczeń - od 5 do 9˚C, lipiec - od 23 do 26˚C,
temperatura morza w zimie wynosi 12˚C, a
w lecie około 25˚C.
(Telefon: +385 (0)1 4569 964;
e-mail: [email protected],
[email protected],
[email protected]; strona internetowa:
www.mvep.hr).
Przepisy celne:
Przepisy celne Republiki Chorwacji są
zgodne z przepisami i standardami krajów
Unii Europejskiej.
Wwóz bagażu jest zwolniony z opłat celnych i nie ma ograniczeń dotyczących jego
wartości. To dotyczy każdego podróżnego,
wjeżdżającego na terytorium celne Unii bez
względu na to, czy wiezie bagaż ze sobą,
czy dojechał on osobno, przy potwierdzeniu, że cały bagaż został zgłoszony w czasie wyjazdu osobie, która odpowiada za
jego transport.
Bagaże osobiste podróżnych, które ze
względu na rodzaj i ilość nie są przeznaczone
do dalszej odsprzedaży, ale na potrzeby
osobiste podróżnego i członków jego
rodziny, zwolnione są z opłat importowych,
jeżeli ich ogólna wartość nie przekracza
wartości 2 200,00 kun, a w transporcie
lotniczym i morskim 3 200,00 kun. Zwolnienie
dotyczy każdego podróżnego i może zostać
zastosowane raz dziennie. Przedmioty,
których wartość przekracza wymienioną
kwotę lub nie są bagażem osobistym,
podlegają naliczeniu i zapłacie cła oraz
podatku od wartości dodanej (ewentualnie
również akcyzy). Podróżni poniżej 15
roku życia są zwolnieni z opłat celnych do
ogólnej wartości w kunach do 1100,00 kun,
niezależnie od rodzaju środka transportu.
Przy okazji wjazdu lub wyjazdu z Unii Europejskiej podróżni zobowiązani są do
zgłoszenia służbie celnej gotówkę, którą
posiadają przy sobie i to w wysokości od
10 000,00 euro lub więcej, względnie wartości tej kwoty w innych walutach lub in-
Waluta:
Oficjalna waluta Chorwacji to kuna
(1 kuna = 100 lip)
Waluty obce można wymieniać w bankach,
kantorach, urzędach pocztowych i większości biur podróży, hoteli i kempingów.
Karty kredytowe (Eurocard/Mastercard,
Visa, American Express i Diners) akceptowane są w prawie wszystkich hotelach,
marinach, restauracjach, sklepach i bankomatach.
PRAKTYCZNE INFORMACJE
Dokumenty podróży:
Ważny paszport lub inny dokument uznawany przez umowy międzynarodowe. W
prypadku niektórych państw również dowód osobisty (dokument potwierdzający
tożsamość i obywatelstwo posiadacza).
Informacje: Placówki dyplomatyczne i
urzędy konsularne Republiki Chorwacji za
granicą lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji
3
Osoby fizyczne niemające na terenie Unii
Europejskiej pobytu stałego lub czasowego
mogą uzyskać zwrot podatku od towarów
i usług VAT, jeżeli kupiły towar o wartości
minimum 740,00 kun, jednak wyłącznie na
podstawie poświadczonych przez urzędnika
celnego wypełnionych formularzy PDV-P
albo Tax free, przy wywozie zakupionych
towarów z Unii Eurpejskiej, najpóźniej do 3
miesięcy od dnia zakupu, czyli od dnia podanego na rachunku zakupu towaru. Wniosek o
zwrot podatku można złożyć w terminie do 6
miesięcy od dnia wystawienia faktury.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Ceł
(www.carina.hr)
Przewóz zwierząt domowych przez granicę
jest możliwy przy posiadaniu wymaganej
dokumentacji weterynaryjnej o stanie zdrowia zwierząt, przy czym psy i koty muszą
posiadać mikrochip. Wwóz pięciu zwierząt
domowych dozwolony jest przez przejścia
graniczne zatwierdzone dla ruchu określonych zwierząt domowych, a wwozu większej liczby zwierząt domowych należy dokonać przez przejścia, na których znajduje
się graniczna inspekcja weterynaryjna.
nych środkach płatniczych, jak czeki.
Cudzoziemcy i obywatele chorwaccy
posiadający miejsce zamieszkania w
krajach trzecich, wraz z wymaganym
zwolnieniem z opłat importowych mogą
wwozić różne przedmioty na osobiste,
jak również przedmioty członków rodziny.
Zgodnie z powyższym osoby posiadające
miejsce zamieszkania na terenie UE mogą
tymczasowo wywozić przedmioty, które
potrzebne są im w czasie pobytu w krajach
trzecich.
Przedmiotami osobistymi podróżnego są
wszystkie nowe lub używane przedmioty,
których podróżny może w uzasadniony
sposób potrzebować do użytku osobistego
w trakcie podróży, przy czym wyłączone
są wszystkie towary wwożone w celach
komercyjnych. Przedmioty osobiste to
na przykład kamery wideo, przenośne
urządzenia TV i odtwarzacze dźwięku,
aparaty fotograficzne, przenośne komputery
kieszonkowe,
przenośne
komputery
osobiste, wyposażenie do biwakowania,
żeglowania, nurkowania, jazdy na nartach,
jazdy na łyżwach, chodzenia po górach,
przyczepy kempingowe, łodzie rozrywkowe,
przenośne urządzenia medyczne z
akcesoriami (jeżeli potrzebne są dla
podróżnego), zwierzęta domowe i podobne.
Wwozu takich rzeczy dokonuje się bez
szczególnych formalności celnych poprzez
ustną deklarację na przejściu granicznym.
Ponowny
wywóz
wymienionych
przedmiotów odbywa się w taki sam sposób.
Jeżeli podróżny wywozi lub wwozi wartościowe wyposażenie profesjonalne, przy
wjeździe do Republiki Chorwacji lub wyjeździe z niej na przejściu granicznym należy
wypełnić formularz „Wykaz przedmiotów”
w trzech egzemplarzach. Jeżeli jest taka
potrzeba należy przedstawić gwarancję zapłaty długu celnego, który mógłby powstać.
Jeżeli podróżujesz ze swoim zwierzakiem, odpowiadasz za niego
Podróż ze zwierzęciem domowym musi
być odpowiednio zaplanowana. Poza
ogólnymi przepisami należy przestrzegać
również przepisy z zakresu weterynarii.
Przywożąc do Republiki Chorwacji (UE)
swojego zwierzaka, ponosisz pełną odpowiedzialność za spełnienie warunków wwozu zwierzęcia.
Sprawdź:
––czy Twój zwierzak ma mikrochip
––czy Twój zwierzak był szczepiony w
odpowiednim terminie na wściekliznę,
względnie zaszczepiony ponownie,
4
one zostać poddane oględzinom dokumentacyjnym i identyfikacyjnym przez urzędników celnych na przejściu granicznym z
Republiką Chorwacji (UE). Takie zwierzęta domowe nie są uważane za towar i
obowiązkowo muszą być w towarzystwie
właściciela albo osoby upoważnionej przez
właściciela, która odpowiada za zwierzę
podczas całej podróży.
––czy zrobiono test na przeciwciała (na
wściekliznę)
––czy posiada ważny paszport lub świadectwo weterynaryjne.
––jeżeli pies należy do rasy terierów typu
bull, które nie są wpisane do rejestru
Międzynarodowego związku kynologicznego (FCI) i ich mieszańców, ponieważ
na terytorium Republiki Chorwacji zabroniony jest ich przewóz, wwóz i tymczasowy pobyt.
Kontrolowana hodowla psów rasy terier
typu bull (staford bull terier, amerykański
staford terier, bull terier i mini bull terier)
udowadniana jest za pomocą rodowodu
wydanego przez swiązek kynologiczny
jednego z krajów członkowskich Międzynarodowej Organizacji Kynologicznej (FCI)
i dla nich dozwolony jest przewóz, wwóz i
tymczasowy pobyt na terytorium Republiki
Chorwacji.
Jeżeli Twoje zwierzę po przyjeździe na
przejście graniczne, przez które dozwolony
jest jego wwóz, nie spełnia wymienionych
wymogów, istnieje możliwość odmówienia
Ci wjazdu do Republiki Chorwacji (UE),
zwierzę może zostać odesłane do kraju
pochodzenia albo poddane kwarantannie.
Jako właściciel pokrywasz wszystkie koszty przeprowadzenia powyższych czynności.
Zwierzę domowe, to następujące gatunki zwierząt: psy, koty, tchórz zwyczajny
(Mustela putorius furo), bezkręgowce (z
wyjątkiem pszczół i raków), ozdobne ryby
tropikalne, płazy, gady, wszystkie rodzaje
ptaków (z wyjątkiem drobiu) i gryzonie oraz
króliki domowe (lagomorfi).
Warunki:
Ogólne wymogi dotyczące wwozu psów,
kotów i tchórza zwyczajnego (nazywany
też tchórz domowy, biały tchórz, tchórz
afrykański, tchórzofretka, tchórz amerykański – Mustela putorius) pochodzących
z krajów Unii Europejskiej oraz krajów o
niskim ryzyku spoza Unii Europejskiej:
Psy i koty oraz tchórz zwyczajny:
––muszą być oznaczone przy pomocy mikrochipu. Jeżeli zwierzę jest oznaczone
przy pomocy mikrochipu, który nie odpowiada standardowi ISO 11784 lub 11785,
właściciel lub posiadacz zobowiązany
jest do zapewnienia odpowiedniego czytnika, który jest potrzebny do odczytania
mikrochipu. W każdym momencie musi
być możliwe ustalenie nazwiska i adresu właściciela zwierzęcia. Weterynarz
zobowiązany jest do wpisania mikrochipu do paszportu lub świadectwa, które
właściciel albo posiadacz nosi wraz ze
zwierzęciem.
––muszą posiadać paszport albo świadectwo wydane przez weterynarza upoważnionego przez odpowiedni organ.
––muszą być szczepione przeciwko
wściekliźnie.
Dopuszczone jest poruszanie się zwierząt,
które wjeżdżają z krajów Unii Europejskiej
oraz krajów o niskim ryzyku spoza Unii
Europejskiej, które mają poniżej trzech
miesięcy i nie są szczepione, jeżeli właś-
Maksymalna ilość zwierząt
Pod pojęciem niekomercyjnego wwozu
zwierząt domowych rozumie się wwóz
pięciu lub mniej zwierząt domowych na terytorium Republiki Chorwacji (UE). Muszą
5
ne są w postaci przesyłki, muszą zostać
przebadane przez weterynarza przed odprawą, względnie muszą spełniać inne warunki niż zwierzęta domowe.
W celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy o kontakt z Ministerstwem Rolnictwa – Departament Weterynarii i Bezpieczeństwa Żywności (Telefon: +385 (0)1
6443 540, strona internetowa: www.mps.hr
lub www.veterinarstvo.hr)
ciciel lub posiadacz posiada wraz ze zwierzęciem paszport lub certyfikat i jeżeli od
urodzenia przebywało ono w tym samym
miejscu, nie miało kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogły być narażone na infekcję albo poruszają się w towarzystwie
matki, od której są jeszcze zależne.
Psy, koty i tchórze zwyczajne przywożone
z krajów wysokiego ryzyka muszą spełniać
następujące warunki:
––muszą być oznaczone mikrochipem
––muszą mieć świadectwo wydane przez
weterynarza upoważnionego przez odpowiedni organ lub przy ponownym wjeździe do Republiki Chorwacji paszport
(psy z Chorwacji)
––muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie, a dane o szczepieniu muszą być
wpisane w certyfikacie
––muszą zostać poddane badaniu na neutralizację przeciwciał, względnie skuteczność szczepienia na wściekliznę,
poprzez miareczkowanie przynajmniej
0,5 IJ/ml lub więcej na próbce pobranej przez uprawnionego weterynarza,
najwcześniej 30 dni po szczepieniu i
trzy miesiące przed przemieszczaniem,
przeprowadzonym w uprawnionym do
tego laboratorium, które można znaleźć na liście opublikowanej na następujących stronach internetowych: http://
ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/
pets/approval_en.htm.
Okres trzech miesięcy nie jest wymagany
przy ponownym wjeździe zwierząt na terytorium Republiki Chorwacji (UE), których
paszport potwierdza, że miareczkowanie
przeciwciał zostało wykonane z wynikiem
pozytywnym zanim zwierzę opuściło Republikę Chorwacji (UE).
Zwierzęta domowe, które wwożone są w
celach komercyjnych i te, które przewożo-
Służba zdrowia:
Szpitale i kliniki znajdują się we wszystkich
większych miastach, w mniejszych działają
przychodnie i apteki.
Turyści zagraniczni posiadający obowiązkowe ubezpieczenie w krajach, z którymi
Chorwacja zawarła umowę o ubezpieczeniu społecznym, nie ponoszą kosztów
opieki medycznej udzielanej w nagłych
wypadkach podczas prywatnego pobytu
na terenie Republiki Chorwacji pod warunkiem, że posiadają wymagane w umowie
zaświadczenie o prawie do korzystania z
opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna (łącznie z transportem) udzielana jest w nagłych
wypadkach, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi ubezpieczonych
obywateli Republiki Chorwacji, przy czym
turyści w ten sam sposób uczestniczą w
kosztach opieki medycznej (partycypacja).
Osoby przyjeżdżające z krajów, z którymi
umowa nie została podpisana lub korzystanie z opieki zdrowotnej nie jest przewidziane w umowie, ponoszą jej pełne koszty samodzielnie. W celu uzyskania dodatkowych
informacji prosimy o kontakt z Chorwackim
zakładem ubezpieczeń zdrowotnych –
ubezpieczenie obowiązkowe 0800 79 79;
ubezpieczenie dodatkowe 0800 79 89; Biały telefon Ministerstwa Zdrowia 0800 79 99;
strona www: www.hzzo-net.hr).
6
Służba weterynaryjna:
W całej Chorwacji jest sieć klinik i przychodni weterynaryjnych.
Informacje: Ministerstwo Rolnictwa - Departament Weterynarii i Bezpieczeństwa
Żywności
E-mail: [email protected]
WWW: www.veterinarstvo.hr
Za granicę można dzwonić z każdego aparatu telefonicznego.
Telefon: 0800 303 304
Adres internetowy chorwackiej poczty:
www.posta.hr
E-mail: [email protected]
Energia elektryczna:
220 V, częstotliwość: 50 Hz.
Woda z kranu jest zdatna do picia na terenie całej Chorwacji.
Święta i dni wolne od pracy:
1 stycznia - Nowy Rok
6 stycznia - Święto Trzech Króli
Wielkanoc
1 maja - Święto Pracy
Boże Ciało
22 czerwca - Dzień Walki z Faszyzmem
25 czerwca - Święto Narodowe Chorwacji
5 sierpnia - Dzień Zwycięstwa i Dziękczynienia
15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP
8 października - Dzień Niepodległości
1 listopada - Wszystkich Świętych
25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie
NUMER 112
Jeżeli zauważysz naturalne lub techniczno-technologiczne zagrożenie albo wypadek, które zagraża życiu i zdrowiu ludzi,
mieniu lub środowisku naturalnemu.
Zadzwoń pod 112, numer, pod który można zadzwonić darmowo przez całą dobę z
jakiegokolwiek telefonu w Republice Chorwacji. Podczas dzwonienia nie trzeba znać
terytorialnych i fachowych kompetencji
służb ratowniczych tylko zgłosić:
––co się stało
––gdzie się stało
––kiedy się stało
––czy są ranni
––jakie odnieśli rany
––jaka pomoc jest potrzebna
––kto dzwoni.
Godziny otwarcia sklepów i instytucji
publicznych:
W sezonie turystycznym większość sklepów czynna jest w dni powszednie od
godz. 8.00 do 20.00, wiele z nich również
w weekendy. Instytucje publiczne i urzędy
czynne są od poniedziałku do piątku od
godz. 8.00 do 16.00.
Poczta i telekomunikacja:
Urzędy pocztowe czynne są w dni powszednie w godz. 8-20; Niektóre urzędy pocztowe w większych miastach czynne sią w dni
robocze w godzinach od 7 do 20 i w soboty
w godzinach od 7 do 13, a dyżurny urząd
pocztowy 10 000 Zagrzeb, Branimirova 4,
czynny jest przez całą dobę
Wszystkie automaty telefoniczne działają
na karty telefoniczne, które można kupić w
urzędach pocztowych i kioskach z prasą.
Dzwoniąc pod numer 112 można się połączyć z
––pogotowiem ratunkowym
––strażą pożarną
––policją
––górskim pogotowiem ratunkowym
––służbami poszukiwawczymi i ratunkowymi na morzu
––innymi służbami ratunkowe i siły operacyjne systemu ochrony i ratownictwa
7
Pod numerem 112 można zgłosić zdarzenie w języku
––Angielskim
––Niemieckim
––Włoskim
––Węgierskim
––Słowackim
––Czeskim
POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z
POLECENIAMI STRAŻAKÓW.
PAMIĘTAJ:
Za nieprzestrzeganie przepisów pożarowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
wszczyna postępowania karne lub o wykroczenie.
Na drodze:
––podczas trwania sezonu turystycznego unikaj korków, jazdy w weekendy i
święta,
––prowadź będąc wypoczętym,
––dostosuj prędkość jazdy do warunków na
drodze i ograniczeń prędkości
––w sytuacjach znacznego nasilenia ruchu
zachowaj cierpliwość i zaopatrz się w odpowiednią ilość wody do picia.
PRAKTYCZNE PORADY
Aktywność w przyrodzie
poinformuj rodzinę lub przyjaciół o kierunkach swojej podróży lub jej planie, poruszaj
się po wyznaczonych ścieżkach i drogach,
weź ze sobą wystarczająco dużo wody
pitnej, przygotuj odpowiednią odzież i obuwie, przygotuj telefon komórkowy, śledź
informacje o prognozie pogody, uważnie
i zgodnie z przepisami używaj otwartym
ogniem, nie wyrzucaj niedopałków i przedmiotów łatwopalnych w przyrodzie.
Nad morzem:
––w przypadku wypadku na morzu lub zanieczyszczenia morza dzwoń pod numer
195 (Narodowe centrum poszukiwań i ratownictwa morskiego) lub 112.
––zanim wypłyniesz, sprawdź prognozę pogody, w szczególności dla Adriatyku.
––podczas pływania pozostań w polu widzenia innych pływaków.
––poinformuj rodzinę lub przyjaciół o przybliżonej lokalizacji nurkowania i zaznacz
ją w odpowiedni sposób.
––opalaj się w umiarkowany sposób i używaj środków ochronnych.
––zaopatrz się w dostateczną ilość wody
do picia.
Ochrona przeciwpożarowa:
Sprawdź czy zrobiłeś wszystko, by zapobiec pożarowi!
Nie wyrzucaj palących się lub łatwopalnych
przedmiotów!
Przestrzegaj znaków zakazu rozpalania
ognia!
Zwróć uwagę, czy Twój samochód nie zastawia drogi pożarowej!
Co zrobić w przypadku pożaru?
––Pożar należy natychmiast zgłosić straży
pożarnej, dzwoniąc pod numer 112.
––Użyć gaśnicy do wstępnego gaszenia
pożaru i gasić pożar pod warunkiem, że
nie zagraża to Twojemu bezpieczeństwu
i bezpieczeństwu innych osób.
––Powiadomić o pożarze osoby znajdujące
się w pobliżu.
Ważne numery telefonów:
Międzynarodowy numer kierunkowy do
Chorwacji: +385
Pogotowie ratunkowe: 194
Straż pożarna: 193
Policja: 192
8
Chorwackiego Radia (od 28.6. do 7.9.2014)
na następujących częstotliwościach (98,5
Mhz Chorwacja Północno - zachodnia oraz
Wybrzeże Dubrownickie; 105,3 Mhz Istria;
96,1 Split; 98,9 Wybrzeże Makarskie; 93,3
Gorski Kotar), poza wiadomościami w języku chorwackim nadawane będą informacje
o stanie dróg w językach obcych (angielski, niemiecki i w sierpniu (w weekendy) po
włosku. Specjalne informacje o korkach nadawane są z HAK-u w języku chorwackim
i angielskim.
W tym samym czasie w Drugim Programie
Radia Chorwackiego nadawane są Wiadomości dla turystów zagranicznych, od
poniedziałku do piątku: 8:00 po angielsku,
12:00 po angielsku, 20:00 po niemiecku; w
weekendy: 12:00 po angielsku, 16:00 po
angielsku, 20:00 po niemiecku. Międzynarodowy program Radia Chorwackiego
– Glas Hrvatske nadawany jest przez 24
godziny na dobę za pośrednictwem satelity
i przez internet. Więcej informacji o programie nadawania można znaleźć na portalu
HRT (www.hrt.hr/radio/Glas Hrvatske/).
Krajowe centrum ratownictwa i poszukiwań
na morzu: 195
Państwowa administracja ratownictwa i
ochrony (Ogólny europejski numer ratunkowy): 112
Informacje ogólne: 18981
Informacja o lokalnych numerach telefonów: 11880 i 11888
Informacja o międzynarodowych numerach
telefonów: 11802
Prognoza pogody i sytuacja na drogach:
060 520 520 (informacja automatyczna);
cena: 3,49 kn/min z telefonów stacjonarnych i 4,78 kn/min z telefonów komórkowych; Operator telefoniczny: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, Telefon: 0800 1234
Dyżurny synotptyk przy DHMZ (0818 godz.): 060 616 666; cena 6,99 kn/
min z telefonów stacjonarnych i 8,41 kn/
min z telefonów komórkowych; Krajowy
Zakład Hydrometeoroligiczny, Telefon:
+385 (0) 1 4565 676, operator HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb
Chorwacki Automobilklub (HAK)
Pomoc drogowa: 1987
(jeżeli dzwonisz z zagranicy lub telefonu
komórkowego, wybierz +385 (0)1 1987)
Sytuacja na drogach (062 777 777)
Służba dla użytkowników (0800 9987)
+385 (0)1 6611 999
E-mail: [email protected]
WWW: www.hak.hr
SAMOCHODEM DO CHORWACJI
Dokumenty:
Aby wjechać do Chorwacji potrzebne jest
prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu
oraz dowód ubezpieczenia pojazdu.
Międzynarodowe prawo jazdy jest mile
widziane przy korzystaniu z usług wypożyczalni samochodów. Dokument ten wydaje
automobilklub w miejscu zamieszkania.
Kierowca, który wjeżdża na terytorium
Republiki Chorwacji samochodem zarejestrowanym za granicą, musi posiadać
ważne międzynarodowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej albo inny
dokument ubezpieczenia. Za międzynaro-
Wiadomości radiowe w językach
obcych, w sezonie turystycznym:
Radio chorwackie w kilku programach
nadaje audycje w językach obcych dla
turystów przebywających w Chorwacji.
Codziennie o 20:05 w Programie Pierwszym
Chorwackiego Radia nadawana jest dziesięciominutowa audycja w języku angielskim.
W letniej ramówce na Drugim Programie
9
potrzebna jest pomoc i kierowca zatrzymuje inne pojazdy).
dowy dokument uważa się oficjalną tablicę
rejestracyjną, którą posiada pojazd, który
zazwyczaj znajduje się na terytorium kraju,
którego Urząd podpisał wielostronne porozumienie albo zieloną kartę wydaną dla
pojazdu z kraju, w którym Urząd nie podpisał wielostronnego porozumienia oraz inne
dokumenty, które uznaje Chorwacki urząd
do spraw ubezpieczeń.
Porady dla bezpieczeństwa ruchu
Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości, przy dłuższych trasach odpoczywać na miejscach
do tego przygotowanych, na mokrej nawierzchni zwolnić i dostosować prędkość
pojazdu, ponieważ to wszystko pomoże
dotrzeć bezpiecznie do celu.
Ograniczenia prędkości:
––50 km/h na terenie zabudowanym,
––90 km/h poza terenem zabudowanym,
––110 km/h na drogach ekspresowych i
drogach szybkiego ruchu,
––130 km/h na autostradach,
––80 km/h dla samochodów z przyczepami
kempingowymi bez hamulców,
––80 km/h dla autobusów i autobusów z
lekkimi przyczepami, 100 km/h na autostradach, za wyjątkiem autokarów przewożących dzieci (dla których równiez na
autostradach obowiązuje ograniczenie
do 80 km/h).
W okresie obowiązywania czasu zimowego obowiązkowa jest jazda z włączonymi
światłami mijania lub krótkimi.
Podczas prowadzenia samochodu zabronione jest używanie telefonu komórkowego
bez zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.
Jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa
jest obowiązkowa dla kierowcy i wszystkich
pasażerów w pojeździe, na siedzeniach,
na których zamontowane są pasy bezpieczeństwa.
Kamizelka odblaskowa stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodu, kierowca
obowiązany jest do założenia jej podczas
wykonywania czynności przy samochodzie
(zmiana koła, niewielkie naprawy pojazdu,
nalewanie paliwa, gdy go zabraknie, gdy
Stacje benzynowe:
Stacje benzynowe we wszystkich większych miastach i na autostradach czynne
są przez całą dobę. Na stacjach benzynowych sprzedawane są następujące rodzaje
paliwa: Eurosuper 95, Super 95, Super 98,
Super Plus 98, Euro Diesel i Diesel, a na
stacjach w większych miastach i na autostradach również gaz. Informacje o cenach
paliw i wykaz stacji benzynowych i gazowych znajdują się na:
www.ina.hr; www.hak.hr; www.tifon.hr,
www.crodux-derivati.hr.
Opłaty drogowe:
Na autostradach: A1 Zagrzeb – Bosiljevo
– Zadar – Šibenik – Split – Šestanovac –
Vrgorac - Ploče, A2 Zagrzeb – Zaprešić
– Krapina - Macelj, A3 Bregana –Zagrzeb
- Slavonski Brod – Županja - Lipovac, A4
Zagrzeb – Varaždin - Goričan, A5 OsijekĐakovo - Sredanci, A6 Bosiljevo - Vrbovsko - Rijeka i A7 Rijeka – Rupa, A9 Umag
- Pula.
Na drogach ekspresowych: za most na
wyspę Krk
Opłata za tunel Sv. Ilija na drodze krajowej
Zagvozd - Baška Voda
Na autostradzie w budowie: B8 Kanfanar –
Matulj (od węzła Kanfanar do węzła Rogovići jest pełny profil autostrady)Informacje
znajdują się pod adresami internetowymi:
10
(062 777 777) lub na www.hak.hr, gdzie
można ściągnąć również wielojęzykową
aplikację na telefony komórkowe) lub słuchać informacji w Drugim Programie Chorwackiego Radia (98,5 Mhz), kiedy jest to
potrzebne włączyć RDS.
www.hak.hr, www.hac.hr, www.bina-istra.hr,
www.arz.hr, www.azm.hr, www.huka.hr.
Podstawowe obowiązki w razie wypadku samochodowego:
O wypadku drogowym najpierw należy
powiadomić Policję (Telefon: 192) lub zadzwonić pod europejski numer alarmowy
112. Nie jest to konieczne, jeżeli doszło do
wypadku, w którym powstała tylko szkoda
materialna na pojazdach.
Jeżeli są ranni, należy wezwać Pogotowie
ratunkowe (Telefon: 194).
Należy zabezpieczyć miejsce wypadku, założyć kamizelkę odblaskową, postawić trójkąt ostrzegawczy i podjąć wszelkie działania zapobiegające powstawaniu dalszego
zagrożenia. Zaczekaj na Policję.
W przypadku uszkodzenia pojazdu koniecznie należy zażądać od Policji zaświadczenia o uszkodzeniu pojazdu, bez którego
nie można przekroczyć granicy państwa.
Jeśli konieczna jest naprawa uszkodzenia
albo holowanie pojazdu do serwisu, wezwij
Pomoc drogową, dzwoniąc pod numer telefonu 1987 (przy połączeniach z zagranicy
należy wybrać +385 1 1987).
SAMOLOTEM
Porty lotnicze przyjmujące samoloty w
cywilnym ruchu lotniczym
Port Lotniczy Brač
Telefon: +385 (0)21 559 701
www.airport-brac.hr
Port Lotniczy Dubrownik
Telefon: +385 (0)20 773 333
www.airport-dubrovnik.hr
Port Lotniczy Mali Lošinj
Telefon: +385 (0)51 231 666
www.airportmalilosinj.hr
Port Lotniczy Osijek
Telefon: +385 (0)31 514 400
www.osijek-airport.hr
Port Lotniczy Pula
Telefon: +385 (0)52 530 105
www.airport-pula.hr
Port Lotniczy Rijeka
Telefon: +385 (0)51 841 222
www.rijeka-airport.hr
Port Lotniczy Split
Telefon: +385 (0)21 203 555
www.split-airport.hr
Port Lotniczy Zadar
Telefon: +385 (0)23 205 800
www.zadar-airport.hr
Port Lotniczy Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4562 222
www.zagreb-airport.hr
Port Lotniczy Varaždin
Telefon: +385 (0)42 350 647
www.varazdinairport.com
W jaki sposób uniknąć korków na
drogach?
Aby uniknąć zbędnego przedłużania się podróży oraz długiego czekania w korkach, radzimy zaplanować podróż przy pomocy planera ruchu z broszury Informacje Turystyczne, w którym zostały podane dni i kierunki
spodziewanego największego natężenia ruchu. Jeżeli jest to możliwe unikaj podróży na
południe w sobotę rano i z wybrzeża Adriatyku na północ w sobotę i niedzielę popołudniu.
Przed podróżą należy zasięgnąć informacji o sytuacji w ruchu drogowym i promowym, kontaktując się z HAK-iem (Centrum Informacji HAK: +385 (0)1 6611 999
11
Berlin, Dusseldorf, Lyon...). We współpracy ze swoimi partnerami Croatia Airlines
umożliwia swoim pasażerom loty do miast
na całym świecie.
Centrum kontaktowe:
Telefon: 062 500 505 (dla połączeń z
Chorwacji) +385 (0)1 6676 555
www.croatiaairlines.com
e-mail: [email protected]
Porty lotnicze z pozwoleniem na używanie
portu lotniczego, artykuł 74 ustęp 1 Ustawy o ruchu lotniczym (Narodne novine,
numer: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13).
Bjelovar – Brezovac, Zvekovac, Zabok –
Gubaševo, Buševec, Vukovar – Borovo
Naselje, Vrsar, Grobničko polje, Daruvar,
Lučko, Čakovec, Hvar, Osijek – Čepin,
Sinj, Sopot – Vinkovci, Otočac
W celu uzyskania dodatkowych informacji
związanych z ruchem lotniczym:
www.ccaa.hr
Pozostałe linie lotnicze w Chorwacji:
Aeroflot, Air France, Austrian Airlines,
Lufthansa, Malev, Germanwings, Qatar
Airways, Iata Scandinavian Airlines,
Turkish Airlines, British Airways, TUIFly,
Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air,
LTU, Estonian Air, EasyJet, Aer Lingus,
Trade Air/Sun Adria, Dubrovnik Airlines,
Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan
Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian,
SN Brussels Airlines
Lotniska międzynarodowe:
Zagrzeb, Split, Dubrownik, Pula, Rijeka,
Zadar, Osijek, Brač i Mali Lošinj.
Informacje:
Zagrzeb +385 (0)1 6265 222,
Split +385 (0)21 203 506, 21 203 555,
Dubrownik +385 (0)20 773 333,
Pula +385 (0)52 530 105,
Rijeka +385 (0)51 841 222,
Zadar +385 (0)23 205 800,
Osijek +385 (0)31 514 441, 514 442,
Varaždin +385 (0)42 350 647,
Brač +385 (0)21 559 711,
Mali Lošinj +385 (0)51 231 666.
DROGĄ MORSKĄ
Agencja ds. Morskiej Żeglugi
Przybrzeżnej
Telefon: +385 (0)21 329 370;
Telefaks: +385 (0)21 329 379
E-mail: [email protected]
www.agencija-zolpp.hr
Croatia Airlines:
Croatia Airlines to chorwackie linie lotnicze
i członek aliansu lotniczego Star Alliance.
Sieć połączeń krajowych i międzynarodowych łączy kontynentalną część kraju
z wybrzeżem oraz Chorwację z licznymi miastami europejskimi: Amsterdam,
Bruksela, Frankfurt Stambuł, Kopenhaga,
Londyn, Monachium, Paryż, Podgorica,
Priština, Rzym, Sarajewo, Skopie, Wiedeń,
Zurych... W letnim rozkładzie lotów oferują
więcej lotów na poszczególnych trasach
jak również dodatkowe kierunki w ruchu regularnym i czarterowym (Ateny, Barcelona,
Międzynarodowe linie promowe:
Zadar – Ancona, Split – Ancona, Split –
Stari Grad – Pescara, Ancona – Split – Pescara i Dubrovnik – Bari (bezpośrednio):
Vis – Ancona, Stari Grad – Ancona
Promowa linia wzdłuż wybrzeża
Rijeka – Split – Stari Grad/Hvar – Korčula
– Dubrovnik
Państwowe linie promowe łączą z lądem wyspy:
101 Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula –
12
Sobra – Dubrovnik
332 Valbiska – Merag
334 Brestova – Porozina
335 Prizna – Žigljen
337 Stinica – Mišnjak
338 Valbiska – Lopar
401 Zadar – (Ist) – Olib – Silba – Premuda
– (Mali Lošinj)
431 Zadar – (Ošljak) – Preko
432 Biograd – Tkon
433 Zadar – (Rivanj – Sestrunj – Zverinac)
– Molat – (Ist)
434 Brbinj – Zadar
435 Zadar – Bršanj – (Rava)
532 Šibenik – (Zlarin) – Kaprije – Šibenik
602 Vis – Split
604 (Lastovo) – Vela Luka – Split
604a Vela Luka – Lastovo
606 Drvenik Veli – Drvenik Mali – Trogir
(Seget) – (Split)
631 Split – Supetar
632 Drvenik – Sućuraj
633 Ploče – Trpanj
634 Orebić – Dominče
635 Split – Stari Grad
636 Split – Rogač
641 Drvenik – Dominče
638 Makarska – Sumartin
831 Dubrovnik – Suđurađ – (Lopud)
832 Prapratno – Sobra
9403 Ist – Molat – Zadar
9404 Zverinac – Božava – Sestrunj – Rivanj – Zadar
9404a Zadar – Iž – Rava
9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Veli Iž)
9502 Žirje – Kaprije – Šibenik
9601 Split – Rogač – (Stomorska – Milna)
9602 Vis – (Hvar) – Split
9603 Jelsa – Bol – Split
9603a Split – (Milna) – Hvar
9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split
9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split
9807 Dubrovnik – Šipanska Luka – Sobra
– (Polače – Korčula – Lastovo)
Państwowe linie ekspresowe (połączenia z lądem lub między wyspami):
9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj
– (Ilovik – Silba) – Zadar
9308 Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije
– Martinščica) – Cres – Rijeka
9309 Novalja – Rab – Rijeka
9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar
Uwagi
Linie sezonowe: 101, 641 i 9141 zgodnie
ze zmianami i uzupełnieniami Ustawy o
transporcie liniowym i tymczasowym transporcie morskim (NN, 80/13) zostają liniami
tymczasowego transportu i jako takie przestają być częścią transportu publicznego.
Państwowe linie żeglugi morskiej (połączenia z lądem lub między wyspami):
310 (Unije – Srakane – Susak) – Mali Lošinj
311 Ilovik – Mrtvaška – (Mali Lošinj)
405 Rava – Iž – Zadar
405a Sali – Zaglav – Zadar
409 Zadar – (Ošljak) – Preko
415 Vrgada – Pakoštane – (Biograd)
501 Brodarica – Krapanj
505 Vodice – Prvić – Zlarin – Šibenik
506 Prvić Luka – Prvić Šepurine – Vodice
612 Komiža – Biševo
614 Orebić – Korčula
616 Trogir – (Slatine) – Split
807 Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovnik
13
Jadrolinija:
stoczniowców Chorwacji w Żupanii Dubrownicko-neretvańskiej – Stowarzyszenie
Armatorów Dubrownik
Stowarzyszenie Małych Armatorów nad
Północnym Adriatykiem
Stowarzyszenie Armatorów Barkariol
Główny chorwacki morski przewoźnik
pasażerski utrzymuje największą liczbę regularnych, międzynarodowych i
krajowych linii promowych i ekspresowych. Siedziba mieści się w Rijece Telefon: +385 (0)51 666 111, 666 100.
www.jadrolinija.hr
Porty otwarte dla ruchu międzynarodowego, dla zagranicznych statków pasażerskich i sportowych oraz rozrywkowych jednostek pływających, w których
można załatwić formalności celne
Stałe: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/
Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Szybenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli
i Dubrownik.
Sezonowe (w sezonie letnim): ACI marina
Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten,
Hvar, Stari Grad (Hvar),Vis, Komiža i Cavtat (sezon letni od 1 kwietnia do 31 października).
Pozostali liniowi przewoźnicy morscy:
Rapska plovidba d.d.: www.rapskaplovidba.hr
Linijska nacionalna plovidba d.d:
www.lnp.hr
G&V Line d.o.o. www.gv-line.hr
Split Tours: www.splittours.hr
Miatours: www.miatours.hr
UTO Kapetan Luka: www.krilo.hr
SNAV: www.snav.it
Venezia lines: www.venezialines.com
Blue Line International: www.ferryto.com.hr
Emilia Romagna Lines:
www.emiliaromagnalines.it
Ivante d.o.o.www.ivante.hr
Bura line & off shore: www.buraline.com
Poljoprivredna zadruga Komiža
[email protected]
Ribarska proizvođačka zadruga Vrgada:
+385 (0)023 371 040
Mediteranska plovidba d.d.:
www.medplov.hr
ŻEGLOWANIE NA TERYTORIUM
REPUBLIKI CHORWACJI
Osoba dowodząca jednostką wpływającą
na terytorium Republiki Chorwacji drogą
morską jest obowiązana wpłynąć najkrótszą drogą do najbliższego portu otwartego dla ruchu międzynarodowego w celu
odbycia kontroli granicznej i zobowiązana
jest do poddania się kontroli granicznej, poświadczyć listę załogi i pasażerów, którzy
znajdują się na jednostce pływającej w kapitanacie portu lub jego oddziale, opłacenia
opłat bezpieczeństwa żeglugi, opłacić opłatę pobytową oraz zgłosić pobyt cudzoziemców na jednostce pływającej na podstawie
przepisów odrębnych.
Osoba dowodząca jednostką pływającą,
która na terytorium Republiki Chorwacji została przywieziona drogą lądową, znajduje
się w porcie lub innym przeznaczonym
Wycieczkowe zrzeszenia morskie:
Chorwackie Stowarzyszenie Prywatnych
Armatorów
www.cruising-the-adriatic.com
Chorwackie Stowarzyszenie Armatorów
www.hrvatski-brodari.com
Chorwackie Stowarzyszenie Armatorów i
Stoczniowców Adria
Koordynacja stowarzyszeń armatorów i
14
przez chorwacki lub zagraniczny właściwy
urząd. Na jednostce pływającej, która jest
własnością osoby prawnej, która pływa
po Republice Chorwacji w czasie żeglugi
mogą się znajdować pracownicy osoby
prawnej lub osoby upoważnione do użytkowania jednostki pływającej na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa. W treści pełnomocnictwa dla jednostek pływających
będących własnością osoby prawnej musi
być wyraźnie wymienione imię i nazwisko
osoby w prawnej osobie, która je podpisała
i poświadczyła pełnomocnictwo pieczęcią,
okres użytkowania jednostki pływającej,
do której odnosi się pełnomocnictwo, imię i
nazwisko osoby, która jest odpowiedzialna
za prowadzenie jednostki pływającej jeżeli
jednostka nie posiada na stałe zatrudnionej
załogi oraz nazwiska wszystkich osób, które w okresie obowiązywania pełnomocnictwa będą przebywały na jednostce pływającej. Od dnia wejścia Republiki Chorwacji
do Unii Europejskiej nie ma już ograniczeń
osób, które można wymienić (przyjąć i wysadzić) na jednej jednostce pływającej.
do tego celu miejscu na terenie Republiki
Chorwacji, zobowiązana jest przed rozpoczęciem żeglugi do zapłacenia odpowiednich opłat za bezpieczeństwo żeglug, do
opłacenia opłatę pobytowej i zgłoszenia
pobytu cudzoziemców na jednostce pływającej na podstawie przepisów odrębnych.
Od 1 stycznia 2014 roku zagraniczne jednostki pływające, jak również jednostki pływające
pod chorwacką banderą zobowiązane są do
wniesienia opłaty za bezpieczeństwo żeglugi
i ochrony przed zanieczyszczeniem. Wysokość opłaty zależy od długości jednostki i
mocy silnika i wnoszona jest za rok kalendarzowy bez względu na czas żeglugi na wodach terytorialnych i wewnętrznych wodach
morskich Republiki Chorwacji.
Na jednostce pływającej, która pływa w
Republice Chorwacji, w celu sprawdzenia,
musi się znajdować oryginalne potwierdzenie zapłaty wszystkich opłat, potwierdzenie
tego, że jednostka pływająca jest zdolna
do pływania, potwierdzenie tego, że osoba
dowodząca jednostką pływająca posiada
uprawnienia do dowodzenia jednostką pływającą, zgodnie z przepisami krajowymi
kraju, pod którego banderą pływa, względnie zgodnie z przepisami Republiki Chorwacji, oraz potwierdzenie ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej i potwierdzenie
własności lub pełnomocnictwo do użytkowania jednostki pływającej.
Zameldowanie
Obcokrajowcy, którzy będą przebywać na
jednostce pływającej meldowani są w komendzie policji odpowiedzialnej za kontrolę
przekraczania granicy państwa w porcie,
w którym przeprowadzana jest kontrola
graniczne, jeżeli obcokrajowiec wpływa
jednostką pływającą, na której będzie zakwaterowany lub komendzie policji, czy posterunku policji w miejscu abordażu obcokrajowca. Obywatele państw członkowskich
EOG mogą wjechać do Republiki Chorwacji
jeżeli posiadają ważny dokument podróży
lub dowód osobisty, nie mają zakazu wjazdu i pobytu oraz nie są zagrożeniem dla ładu
publicznego, bezpieczeństwa narodowego
lub zdrowia publicznego. Obywatele państw
członkowskich EOG mogą wjechać do Re-
Lista załogi i pasażerów
Na jednostce pływającej, która jest własnością osoby fizycznej lub osób fizycznych, która pływa w Republice Chorwacji
w czasie żeglugi na jednostce pływającej
mogą się znajdować właściciel jednostki pływającej, członkowie jego rodziny i
osoby, które właściciel upoważni na piśmie. Podpis właściciela na pisemnym
upoważnieniu musi zostać poświadczony
15
publiki Chorwacji bez wizy lub pozwolenia
na pobyt i mogą przebywać w Republice
Chorwacji do 3 miesięcy od dnia wjazdu do
Republik Chorwacji. Obywatel kraju członkowskiego EOG, który chce przebywać dłużej niż 3 miesiące w Republice Chorwacji,
zobowiązany jest w terminie, najpóźniej w
terminie 8 dni od upływu 3 miesięcy pobytu, do zgłoszenia pobytu tymczasowego we
właściwej komendzie policji, względnie posterunku policji zgodnie z miejscem pobytu.
mi osoba musi być przeszkolona zgodnie z
przepisami kraju, pod którego banderą łódź
lub jacht pływa. Jeżeli w kraju pochodzenia
nie jest obowiązkowe żadne szkolenie do
prowadzenia łodzi, wtedy stosuje się przepisy chorwackie. Osoba która prowadzi
łódź lub dowodzi na jachcie pod banderą
chorwacką, w zależności od kategorii łodzi
i/lub jachtu musi posiadać Zaświadczenie o przeszkoleniu prowadzącego łódź,
lub świadectwo o przeszkoleniu dowódcy
jachtu lub dokument/pozwolenie do prowadzenia łodzi i jachtów wydane przez
właściwe urzędy innych krajów uznawane
przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej,
Transportu i Infrastruktury. Wykaz uznawanych dokumentów/pozwoleń opublikowany
został na stronach internetowych MPPI:
http://www.mppi.hr/UserDocsImages/TABLICA%20(2)MoU%206-2_13.pdf.
Podatek klimatyczny
Płatnikami podatku klimatycznego są właściciele lub użytkownicy jednostek pływających (żeglarze) i wszystkie osoby przebywające na jednostce pływającej o długości
powyżej 5 metrów, która wykorzystywana
jest do odpoczynku, rekreacji lub żeglowania.
Podatek klimatyczny opłacany jest przed
wypłynięciem jednostki pływającej w kapitanacie portu lub jego oddziale za okresy 8
dniowe, 15 dniowe, 30 dniowe, 90 dniowe
i roczne.
KOLEJĄ
Chorwacja posiada bezpośrednie połączenia kolejowe ze Słowenią, Bośnią i Hercegowiną, Węgrami, Włochami, Austrią,
Szwajcarią, Niemcami i Serbią. Prawie ze
wszystkimi pozostałymi krajami europejskimi istnieją połączenia z przesiadką.
Opuszczenie przez jednostkę pływającą
wód Republiki Chorwacji
Dowódca jednostki pływającej przed wypłynięciem z Republiki Chorwacji obowiązany
jest:
––poddać się kontroli granicznej
––poświadczyć listę załogi i pasażerów którzy znajdują się na jednostce pływającej
w kapitanacie portu lub jego oddziale.
Po wypełnieniu powyższych obowiązków
dowódca jednostki pływającej zobowiązany jest do opuszczenia wewnętrznych wód
morskich i wód terytorialnych Republiki
Chorwacji najkrótszą trasą.
Pociągi Eurocity, Intercity i Euronight:
EC „ Croatia”: Zagrzeb – Wiedeń – Zagrzeb
EC „Mimara”: Zagrzeb – Frankfurt – Zagrzeb
EN „Beograd”: Belgrad – Zurich - Belgrad
EN „Lisinski”: Zagrzeb – Monachium - Zagrzeb
IC „Agram”: Zagrzeb – Budapeszt Deli Zagrzeb
IC Zagrzeb – Budapeszt Keleti - Zagrzeb
Pociągi pospieszne:
„SAVA”: Vinkovci – Villach - Vinkovci
„OPATIJA”: Rijeka – Monachium - Rijeka
„LJUBLJANA”: Rijeka – Lublana - Rijeka
Zagrzeb – Sarajewo - Zagrzeb
Prowadzenie chorwackich łodzi i jachtów przez zagranicznych żeglarzy.
Do prowadzenia łodzi i dowodzenia jachta-
16
Dworzec Autobusowy Szybenik
Telefon: +385 (0)60 368 368
E-mail: [email protected]
Dworzec Autobusowy Zadar
Telefon: +385 (0)23 211 555
Dworzec Autobusowy Zagrzeb
Numer informacji dla połączeń z Chorwacji: 060 313 333
Automat: 060 100 002
Numer informacji dla połączeń spoza
Chorwacji: +385 (0)1 6112 789
www.akz.hr
E-mail: [email protected]
www.akz.hr
Dworzec Autobusowy Dubrownik
Telefon: +385 (0)20 357 020,
+385 (0)60 305 070;
E-mail: [email protected]
www.libertasdubrovnik.com
Dworzec Autobusowy Osijek
Telefon: +385 (0)60 33 44 66
Dworzec Autobusowy Pula
Telefon: +385 (0)60 304 090
Pociągi sezonowe:
„Adria”: Budapeszt – Split – Budapeszt
Hrpelje Kozina – Pula – Hrpelje Kozina
Pociągi specjalne
Telefon: +385 (0)1 4573 208
E-mail: [email protected]
Informacje
Telefon: 060 333 444 (cena połączenia z
telefonu stacjonarnego 1,39 kn/min + VAT,
a z telefonów komórkowych 2,37 kn/min +
VAT, Hrvatski telekom),
+385 (0)1 3782 583
E-mail: [email protected]
WWW: www.hzpp.hr
AUTOBUSEM
Regularne międzynarodowe linie autobusowe łączą Chorwację z krajami sąsiednimi i większością krajów Europy Środkowej
i Zachodniej.
Numer Informacji dla dzwoniących z Chorwacji: 060 313 333
Numer Informacji dla dzwoniących spoza
Chorwacji: +385 (0)1 6112 789
Transport międzynarodowy (kasa):
+385 (0)1 6008 631
Transport krajowy (kasa):
+385 (0)1 6008 620
Dworzec Autobusowy Rijeka
Telefon: +385 (0)51 66 03 00;
+385 (0)60 302 010
E-mail: [email protected]
www.autotrans.hr
Dworzec Autobusowy Split
Telefon: +385 (0)21 329 180;
+385 (0)60 327 777
E-mail: [email protected]
www.ak-split.hr
TAXI I WYPOŻYCZALNIE
SAMOCHODÓW
Taxi - usługi świadczone są we wszystkich
miastach i miejscowościach turystycznych.
Usługa wynajmu samochodów (rent a car)
dostępna jest we wszystkich miastach,
ośrodkach turystycznych i portach lotniczych.
Ważniejsze muzea:
Čakovec - Muzeum Međimurja
Dubrownik - Muzeum Dubrownickie Knežev Dvor, Muzeum Etnograficzne Rupe, Mury Miejskie, Muzeum Klasztoru
Dominikanów, Muzeum Morskie, Skarbiec
Katedry, Dom Marina Držicia, Akwarium –
Instytut Biologiczny Dubrownik, Muzeum
Klasztoru Franciszkanów „Braci Mniej-
17
w zamku z bogatym zbiorem broni dawnej
Varaždin - Muzeum Varaždina na Starym
Mieście - Dział Historyczny, Wystawa Entomologiczna „Świat owadów” oraz Galeria
Dawnych i Nowych Mistrzów
Zadar - Muzeum Archeologiczne - stała
ekspozycja sztuki sakralnej, Muzeum Ludowe Zadaru, Muzeum szkła antycznego
Zagrzeb - Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne, Chorwackie Muzeum
Sztuki Naiwnej, Galeria Sztuki Współczesnej, Muzeum Miasta Zagrzebia, Muzeum
Mimara, Muzeum Sztuki i Rzemiosła, Muzeum Sztuki Współczesnej, Chorwackie Muzeum Przyrodnicze, Galeria Strossmayera
dawnych mistrzów, Muzeum Techniki, Galeria „Klovićevi Dvori”, Chorwackie Muzeum
Historyczne, Muzealne Centrum Pamięci
im. Dražena Petrovicia, Pawilon Sztuki.
szych”, Muzeum Cerkwi Prawosławnej
Gornja Stubica - Muzeum Powstań Chłopskich
Gospić - Muzeum Liki, a w pobliskiej wsi
Smiljan znajduje się Centrum Pamięci „Nikola Tesla”
Hlebine - Galeria Hlebine i zbiór muzealny
Ivana Generalicia (malarstwo naiwne)
Karlovac - Muzeum Miejskie Karlovac, Zamek Dubovac
Klanjec - Galeria rzeźbiarza Antuna Augustinčicia
Krapina - Muzeum Neandertalczyków Krapińskich, Muzeum Ljudevita Gaja
Kumrovec - Dawna wieś – jedyny w swoim
rodzaju skansen z oryginalnymi wiejskimi
chatami, dom rodzinny Josipa Broz Tito
Makarska - Muzeum Malakologiczne –
muzeum ryb, krabów i muszli morskich,
Muzeum Miejskie
Našice - Muzeum Regionalne w dworku
rodziny Pejačević
Opatija – Chorwackie Muzeum Turystyki
Osijek - Muzeum Slavonii
Pazin - Muzeum Etnograficzne Istrii i Muzeum Miasta Pazina
Pula - Muzeum Archeologiczne, Muzeum
Historyczne Istrii, Arena (amfiteatr)
Rijeka – Muzeum Morskie i Historyczne
Przymorza Chorwackiego, Muzeum Przyrodnicze
Poreč – Muzeum Regionalne Regionu
Poreča
Split - Muzeum Chorwackich Zabytków Archeologicznych, Muzeum Archeologiczne
Splitu, Galeria Ivana Meštrovicia, Muzeum
Miejskie, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Przyrodnicze, Galeria Sztuki, Muzeum
Morskie, Skarbiec Katedry
Trakošćan - Zamek Trakošćan – muzeum
Ważniejsze sanktuaria:
Marija Bistrica: Matka Boża z Bistricy
Trsat: NMP Trsatska
Sinj: Cudowna NMP Sinjska
Aljmaš: NMP Opiekunka
Krasno: NMP z Krasna
Karlovac-Dubovac: Św. Józef
Lobor: Matka Boska Górska
Ludberg: Przenajświętsza Krew Chrystusowa
Remete: Matka Boska z Remete
Solin: NMP z Wyspy
Trški Vrh: Matka Boska Jerozolimska
Vepric: Matka Boska z Lourdes
Voćin: Matka Boska Voćińska
Zabytki kultury i przyrody wpisane na
Listę światowego dziedzictwa UNESCO
W Chorwacji jest wiele zabytków kultury,
wśród których wyróżniają się: Stare Miasto
Dubrownik, Pałac Dioklecjana w Splicie, za-
18
PARKI NARODOWE
bytkowe centrum Trogiru, Wczesnochrześcijański kompleks Bazyliki Eufrazjusza w
Poreču, Katedra św. Jakuba w Szybeniku,
Starigradsko polje na wyspie Hvar, wszystkie wpisane są na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jeziora Plitwickie, najpiękniejszy i najbardziej znany chorwacki park
narodowy jest jedynym dobrem przyrody
znajdującym się na tej prestiżowej liście.
Na Reprezentacyjnej liście niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO
znajduje się Festa św. Vlaha, koronkarstwo
w Lepoglavie, na Hvarze i na Pagu, coroczne pochody dzwonników z terenów Kastavu, chorwacka procesja za krzyżem, śpiew
i granie dwugłosem bliskich interwałów na
Istrii i w na północnym wybrzeżu, wiosenna
procesja Ljelja i Królowej z Gorjan oraz sztuka wytwarzania tradycyjnych, drewnianych
zabawek z Chorwackiego Zagorja, śpiewanie Klap, Sinjska Alka – Turniej rycerski w
Sinju i Rzemiosło produkcji miodu na północy Chorwacji, Bećarac ze Slawonii, Baranji
i Srijemu oraz Nieme kolo z Dalmatyńskiej
Zagory, śródziemnomorskie jedzenie nad
chorwackim Adriatykiem i picigin – gra z piłką w wodzie. Chorwacja należy do krajów
z największą ilością chronionych dóbr niematerialnych na świecie, wpisanych na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Ekspresja muzyczna Ojkanje znajduje się na Liście
niematerialnego dziedzictwa kulturalnego,
któera potrzebuje ochrony.
Brijuni - archipelag składający się z
dwóch większych wysp i 12 mniejszych
wysepek na zachodnim wybrzeżu Istrii.
Informacje:
Adres: NP Brijuni
Brionska 10, 52212 Fažana
Telefon: +385 (0)52 525 888;
Telefaks: +385 (0)52 521 367
E-mail: [email protected]
www.brijuni.hr
Kornati – archipelag najgęściej rozmieszczonych wysp w basenie Morza
Śródziemnego, łącznie 89 wysp, wysepek
i grzbietów morskich.
Informacje:
Adres: JU NP Kornati
Butina 2, 22243 Murter
Telefon: +385 (0)22 435 740;
Telefaks: +385 (0)22 435 058
E-mail:[email protected]
www.kornati.hr
Krka - najpiękniejsza rzeka krasowa w
Chorwacji.
Informacje:
Adres: JU NP Krka
Trg Ivana Pavla II 5, 22000 Šibenik
Telefon: +385 (0)22 201 777
Telefaks: +385 (0)22 336 836
E-mail: [email protected]
www.npkrka.hr
Mljet - wyspa położona na południowy
zachód od Dubrownika.
Informacje:
Adres: NP Mljet
Pristanište 2, 20226 Goveđari
Telefon/Telefaks: +385 (0)20 744 041
E-mail: [email protected]
www.np-mljet.hr
19
Północny Velebit (Sjeverni Velebit) - z
przyrodniczego punktu widzenia najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne tereny najwyżej
położonych partii północnego Velebitu.
Informacje:
Adres: JU NP Sjeverni Velebit
Krasno 96, 53274 Krasno
Telefon: +385 (0)53 665 380
Telefaks: +385 (0)53 665 390
E-mail: [email protected]
www.np-sjeverni-velebit.hr
Paklenica - park narodowy położony na
południowej stronie Velebitu, największego masywu górskiego w Chorwacji.
Informacje:
Adres: JU NP Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a,
23244 Starigrad Paklenica
Telefon: +385 (0)23 369 155, 369 202
Telefaks: +385 (0)23 359 133
E-mail: [email protected],
[email protected]
www.paklenica.hr
PARKI PRZYRODY
Jeziora Plitwickie (Plitvička Jezera) – najstarszy i najbardziej znany chorwacki park
narodowy, wpisany na Listę światowego
dziedzictwa przyrodniczego UNESCO.
Informacje:
Adres: NP Jeziora Plitwickie
53231 Plitvička Jezera
Telefon: +385 (0)53 751 015, 751 014
Telefaks: +385 (0)53 751 013
E-mail: [email protected]
www.np-plitvicka-jezera.hr
Biokovo - pasmo górskie położone nad
Riwierą Makarską.
Informacje:
Adres: JU PP Biokovo
Marineta – mala obala 16, 21300 Makarska
Telefon/Telefaks: +385 (0)21 616 924
E-mail: [email protected]
www.biokovo.com
Kopački Rit – jeden z największych,
zachowanych obszarów bagiennych w
Europie, znajdujący się przy ujściu rzeki
Dravy do Dunaju.
Informacje:
Adres: JU PP Kopački Rit
Titov dvorac 1, 31328 Lug
Telefon: +385 (0)31 285 370
Telefaks: +385 (0)31 285 380
E-mail: [email protected],
www.kopacki-rit.com
Risnjak – masyw górski na północ od
Rijeki, w przeważającej części pokryty
lasami, w którym znajduje się również
hydrologiczny zabytek przyrody – źródła
rzeki Kupa.
Informacje:
Adres: NP Risnjak
Bijela Vodica 48, 513174 Crni Lug
Telefon: +385 (0)51 836 133
Telefaks: +385 (0)51 836 116
E-mail: [email protected]
www.risnjak.hr
Lonjsko Polje – największy, chroniony
obszar rozlewiskowy Dunaju.
Informacje:
Adres: JU PP Lonjsko Polje, Krapje 30,
44325 Krapje
Telefon: +385 (0)44 672 080, 611 190
Telefaks: +385 (0)44 606 449
E-mail: [email protected]
www.pp-lonjsko-polje.hr
20
ROZKŁAD PODRÓŻY
Czerwiec
Lipiec
Dzień
godz.
07-14
godz.
14-22
Dzień
godz.
07-14
1
h
h
1
i
1
i
2
2
i
2
i
3
3
i
4
4
5
5
6
7
i
8
i
6
i
7
h
8
Sierpień
godz.
14-22
Dzień
i
3
i
i
4
i
5
h
i
h
9
10
11
11
i
11
12
12
i
12
h
13
i
13
i
14
h
15
16
15
16
i
17
i
18
i
i
19
20
i
i
20
i
21
i
i
21
i
i
i
15
h
i
16
i
18
i
19
h
20
h
h
h
h
h
h
21
22
22
23
23
23
24
24
24
h
h
h
h
h
h
25
i
25
h
h
26
26
i
26
h
h
27
27
h
27
h
h
28
28
28
h
h
h
i
29
h
h
29
29
h
h
30
i
i
30
30
h
h
31
h
h
31
i
Ruch o dużym
natężeniu
Ruch o wyjątkowo
dużym natężeniu
h
22
25
Ruch wzmożony
17
19
21
Ruch obustronny
h
14
i
17
18
Ruch minimalny
KIERUNEK RUCHU
9
i
h
8
10
i
h
7
i
9
14
RUCH OCZEKIWANY
godz.
14-22
6
10
13
godz.
07-14
i
h
Główny kierunek
ruchu w stronę
wybrzeża
Główny kierunek
ruchu od wybrzeża
22
23
Velebit – obejmuje największą część
masywu górskiego o tej samej nazwie,
największy obszar chroniony na terenie
Chorwacji, wpisany na listę międzynarodowych rezerwatów biosfery UNESCO
Informacje:
Adres: JU PP Velebit, Kaniža Gospićka
4b, 53000 Gospić
Telefon: +385 (0)53 560 450
Telefaks: +385 (0)53 560 451
E-mail: [email protected]
www.velebit.hr
Vransko Jezero - największe naturalne
jezioro w Chorwacji, park przyrody z rezerwatem ornitologicznym, znajduje się między
Zadarem a Szybenikiem. Istnieje tu możliwość wędkowania i obserwowania ptaków.
Informacje:
Adres: PP Vransko Jezero, Kralja Petra
Svačića 2, 23510 Biograd n/M
Telefon: +385 (0)23 383 181
Telefaks: +385 (0)23 386 453
E-mail: [email protected]
www.vransko-jezero.hr
Žumberak – Samoborsko Gorje – malowniczy obszar górzysty na południowy
zachód od Zagrzebia
Informacje:
Adres: PP Žumberak – Samoborsko
Gorje, Slani dol 1, 10430 Samobor
Telefon: +385 (0)1 3327 660
Telefaks: +385 (0)1 3327 661
E-mail: [email protected]
www.park-zumberak.hr
Medvednica - masyw górski koło Zagrzebia
Informacje:
Adres: PP Medvednica, Bliznec 70,
10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4586 317
Telefaks: +385 (0)1 4586 318
E-mail: [email protected]
www.pp-medvednica.hr
Papuk - najpiękniejsza część wzgórz
Slavonii, członek Europejskiej sieci
Geoparków i światowej sieci geoparków
UNESCO.
Informacje:
Adres: PP Papuk, Stjepana Radića 46,
34300 Velika
Telefon: +385 (0)34 313 030
Telefaks: +385 (0)34 313 027
E-mail: [email protected]
www.pp-papuk.hr
Telašćica – znajduje się w południowo
- wschodniej części wyspy Dugi Otok,
niedaleko Parku Narodowego Kornati.
Informacje:
Adres: PP Telašćica, Ulica D. Grbin bb,
23281 Sali
Telefon/Telefaks: +385 (0)23 377 096
E-mail: [email protected]
www.telascica.hr
Učka - góra położona we wschodniej części Istrii, nad Riwierą Kvarnerską.
Informacje:
Adres: JU PP Učka, Liganj 42, 51415 Lovran
Telefon: +385 (0)51 293 753
Telefaks: +385 (0)51 293 751
E-mail: [email protected]
www.pp-ucka.hr
24
Turystyka żeglarska i mariny:
Na terenie Chorwacji działa ogółem 98 portów żeglarskich w tym 62 mariny (w tym 11
suchych), z czego 21 wchodzi w skład ACI
d.d. Opatija. Łączna liczba miejsc do cumowania we wszystkich portach żeglarskich:
17 454 miejsca na morzu i 5 359 na lądzie.
Prawie wszystkie mariny posiadają serwisy
techniczne, dźwigi, oraz obiekty handlowe i gastronomiczne. W marinach jest też
wiele firm czarterowych, które wynajmują
jednostki pływające, a w wielu marinach
działają również kursy żeglarskie.
Informacje:
Stowarzyszenie Turystyki Żeglarskiej (marin)
Telefon: +385 (0)51 209 147;
Telefaks: +385 (0)51 216 033,
E-mail: [email protected],
www.hgk.hr
ACI - Adriatic Croatia International Club d.d.
Informacje:
Telefon: +385 (0)51 271 288;
Telefaks: +385 (0)51 271 824,
E-mail: [email protected],
www.aci-club.hr
Archipelag Lastovo (Lastovsko Otočje)
– należy do grupy wysp Południowej
Dalmacji, oprócz wyspy Lastovo w skład
archipelagu wchodzą tzw. grupy wysp
„Lastovnjaci”, „Vrhovnjaci” i wyspa Sušac.
Informacje:
Adres: JU PP Lastovsko otocje,
Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli
Telefon/Telefaks: +385 (0)20 801 252
E-mail: [email protected]
www.pp-lastovo.hr
Ministerstwo Ochrony Środowiska i Przyrody
Informacje:
Telefon: +385 (0)1 4866 102
www.mzoip.hr
ZAKWATEROWANIE
W Chorwacji oferowane jest zakwaterowanie w licznych hotelach, kompleksach
apartamentowych, domach prywatnych,
gospodarstwach agroturystycznych, apartamentach, na kempingach oraz kempingach naturystycznych o długiej tradycji.
W kontynentalnej części kraju znajdują
liczne uzdrowiska z leczniczymi źródłami
mineralnymi i termalnymi.
Informacje: Wspólnoty Turystyczne oraz
agencje turystyczne.
www.uhpa.hr
e-mail: [email protected]
Hostele dla młodzieży (Hostelling International) znajdują się w Dubrowniku, Gradcu,
Puli, Samoborze, Kumrovcu, Starim Gradzie, Zaostrogu, w Velim Lošinju, Rijece,
Zadarze, Vukovarze i Zagrzebiu.
Informacje: Hrvatski Ferijalni i Hostelski
Savez
Telefon: +385 (0)1 4829 291, 4829 294
Telefaks: +385 (0)1 4870 477
E-mail: [email protected]
www.hfhs.hr
Nurkowanie:
W celu uprawiania nurkowania rekreacyjnego (turystycznego) w Chorwacji należy
skontaktować się z centrum nurkowym,
które zadba o Twoje bezpieczeństwo i
udzieli informacji.
Informacje: Wydział Turystyki Nurkowej
przy HGK (Chorwacka Izba Gospodarcza)
– Departament ds. turystyki
Telefon: +385 (0)1 4561 570,
Telefaks: +385 (0)1 4828 499
E-mail: [email protected], [email protected]
strony internetowe: www.croprodive.info
25
DANIA I TRUNKI
lub z różnymi owocami.
Gdzie zjeść?
Poza hotelami oferującymi noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją lub z trzema posiłkami dziennie, we wszystkich miejscowościach, ośrodkach turystycznych i przy
głównych drogach znajdują się restauracje, tawerny, pizzerie oraz bary szybkiej
obsługi, ale dla smakoszy najciekawsze
są restauracje, w których serwowane są
dania domowej kuchni chorwackiej.
Wszystkie artykuły żywnościowe pochodzenia zwierzęcego podlegają przepisom
identycznym, jakie obowiązują w krajach
Unii Europejskiej i są pod stałą kontrolą
weterynaryjno-medyczną.
Co pić?
Uprawa winorośli i produkcja win wysokiej
jakości mają wielowiekową tradycję w
części kontynentalnej Chorwacji, Primorju
i Dalmacji.
Z czerwonych win pochodzących z wybrzeża i wysp znane są teran, merlot,
kabernet, opolo, plavac, dingač i postup,
z białych malvazija, pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškat i inne. W kontynentalnej części kraju znany jest rizling,
graševina, burgundac, traminac i pozostałe szczepy. Z mocnych trunków znane są
rakije: śliwowica, travarica, loza (grappa),
biska, a z trunków deserowych prošek i
maraschino.
Co zjeść?
Oprócz standardowej kuchni europejskiej
w Chorwacji podawane są również miejscowe, najbardziej popularne dania domowe i specjały. Wśród zimnych przekąsek
jest słynny pršut dalmatyński lub istryjski
(szynka suszona), ser paški lub lički (z
wyspy Pag lub regionu Lika), ser owczy,
kulen slavoński (rodzaj pikantnej wędliny),
znakomite samoborskie lub zagorskie
češnjovke (kiełbasy czosnkowe), twaróg
ze śmietaną i inne. Oferta dań głównych
zależy od regionu. W Dalmacji i Primorju,
na wyspach i Istrii dania główne przyrządzane są z ryb i owoców morza, z dań
mięsnych pašticada (pieczeń wołowa) lub
gotowana jagnięcina.
W kontynentalnej części Chorwacji oferta
dań mięsnych jest naprawdę bogata, a
specjały to indyk z mlinci (rodzaj macy),
pieczona jagnięcina, pieczone młode
prosię i gotowane albo pieczone štrukle.
Z ciast, oprócz wymienionych štrukli, jest
jeszcze orehnjača (strucla z masą orzechową), makowiec oraz strudel z serem
AMBASADY
Ambasada Republiki Albanii
Boškovićeva 7a, 10000 Zagrzeb;
Telefon: +385 (0)1 4810 679
Telefaks: +385 (0)1 4810 682
Ambasada Algierskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej
Bosanska 26, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 37 80 333
Telefaks: +385 (0)1 37 80 344
Ambasada Australii
„Kaptol Centar”, Nova Ves 11/3,
10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4891 200
Telefaks: +385 (0)1 4891 216
Ambasada Republiki Austrii
Radnička cesta 80/IX, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4881 050
Telefaks: +385 (0)1 4834 461
Ambasada Republiki Azerbejdżanu
Srebrnjak 104, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 64 38 900
Telefaks: +385 (0)1 64 38 929
26
Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu
Babonićeva 58, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 2310 781, 2310 798
Telefaks: +385 (0)1 2310 619
Przedstawicielstwo Komisji
Europesjkiej w Chorwacji
Ulica Augusta Cesareca 2,
10 000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4681 300
Ambasada Republiki Finlandii
Miramarska 23, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 6312 080
Telefaks: +385 (0)1 6312 090
Ambasada Republiki Francjuskiej
Hebrangova 2, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4893 600
Telefaks: +385 (0)1 4893 660
Ambasada Republiki Grecji
Opatička 12, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4810 444
Telefaks: +385 (0)1 4810 419
Ambasada Królestwa Hiszpanii
Tuškanac 21a, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4848 950,
4834 365, 4834 367
Telefaks: +385 (0)1 4848 711
Ambasada Republiki Indii
Kulmerska 23a, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4873 240,
4873 239
Telefaks: +385 (0)1 4817 907
Ambasada Republiki Indonezji
Prilaz Gjure Deželića 19, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 45 78 311
Telefaks: +385 (0)1 45 78 399
Ambasada Republiki Iranu
Pantovčak 125c, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4578 983, 4578 980,
4578 981
Telefaks: +385 (0)1 4578 987
Ambasada Królestwa Belgii
Pantovčak 125 B1, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4578 901
Telefaks: +385 (0)1 4578 902
Ambasada Bośni i Hercegowiny
Torbarova 9, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4501 070
Telefaks: +385 (0)1 4501 071
Ambasada Zjednoczonej Republiki
Brazylii
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10/1,
10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4002 250
Telefaks: +385 (0)1 4002 266
Ambasada Republiki Bułgarii
Nike Grškovića 31, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4646 609, 4646 631
Telefaks: +385 (0)1 4646 625
Ambasada Republiki Chile
Smičiklasova 23/2, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4611 958, 4611 959,
4611 960
Telefaks: +385 (0)1 4610 328
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
Mlinovi 132, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4637 011
Telefaks: +385 (0)1 4637 012
Ambasada Czarnogóry
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV,
10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4573 362
Telefaks: +385 (0)1 4573 423
Ambasada Republiki Czeskiej
Romeo Tower, Radnička cesta 47/6,
10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 6177 246
Telefaks: +385 (0)1 6176 630
Ambasada Królestwa Danii
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10,
10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4924 540
Telefaks: +385 (0)1 3760 554
27
Ambasada Republiki Federalnej
Niemiec
Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 6300 100
Telefaks: +385 (0)1 6155 536
Ambasada Królestwa Norwegii
Hektorovićeva 2/3, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 6273 800
Telefaks: +385 (0)1 6273 899
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Krležin Gvozd 3, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4899 444
Telefaks: +385 (0)1 4834 577
Ambasada Republiki Portugalii
Trg Bana J. Jelačića 5/II., 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4882 210, 4882 211
Telefaks: +385 (0)1 4920 663
Ambasada Federacji Rosyjskiej
Bosanska 44, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 3755 038, 3755 039
Telefaks: +385 (0)1 3755 040
Ambasada Rumunii
Mlinarska ulica 43, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4677 550, 4677 856
Telefaks: +385 (0)1 4677 854
Ambasada Republiki Serbii
Pantovčak 245, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4579 067, 4579 068
Telefaks: +385 (0)1 4573 338
Ambasada Republiki Słowackiej
Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4877 070
Telefaks: +385 (0)1 4877 078
Ambasada Republiki Słowenii
Alagovićeva 30/, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 6311 000, 6311 011
Telefaks: +385 (0)1 6177 236
Ambasada Stanów Zjednoczonych
Ameryki
Thomasa Jeffersona 2, 10010 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 6612 200
Telefaks: +385 (0)1 6612 371
Ambasada Państwa Izrael
Ulica grada Vukovara 271/11,
10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 6169 500
Telefaks: +385 (0)1 6169 555
Ambasada Japonii
Boškovićeva 2, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4870 650
Telefaks: +385 (0)1 4667 334
Ambasada Kanady
Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4881 200
Telefaks: +385 (0)1 4881 230
Ambasada Republiki Kazachstanu
Pantovčak 142, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4839 086
Telefaks: +385 (0)1 4573 796
Ambasada Republiki Kosovo
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1,
10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4827 741, 4827 742
Telefaks: +385 (0)1 4827 721
Misja Dyplomatyczna Libii
Gornje Prekrižje 51b, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4629 250
Telefaks: +385 (0)1 4629 279
Ambasada Republiki Macedonii
Kralja Zvonimira 6/I, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4620 261; 4572 812
Telefaks: +385 (0)1 4617 369
Ambasada Malezji
Slavujevac 4a, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4834 346, 4834 347
Telefaks: +385 (0)1 4834 348
Ambasada Królestwa Niderlandów
Medveščak 56, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4642 200
Telefaks: +385 (0)1 4642 211
28
KONSULAT REPUBTALIKI WŁOSKIEJ
- SPLIT
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
10/III, 21000 Split
Telefon: +385 (0)21 348 155; 344 577
Telefaks: +385 (0)21 361 268
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
SERBII - RIJEKA
Erazma Barčića 9, 51000 Rijeka
Telefon: +385 (0)51 337 420; 337 421
Telefaks: +385 (0)51 337 361
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
SERBII - VUKOVAR
Ulica Ivana Gundulića 19
32000 Vukovar
Telefon: +385 (0)32 441 016; 441 183
Telefaks: +385 (0)32 441 015
Ambasada Szwajcarii
Bogovićeva 3, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4878 800
Telefaks: +385 (0)1 4810 890
Ambasada Królestwa Szwecji
Frankopanska 22, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4925 100
Telefaks: +385 (0)1 4925 125
Ambasada Republiki Turcji
Masarykova 3/II, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4864 660
Telefaks: + 385 (0)1 4864 670
Ambasada Ukrainy
Voćarska 52, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4616 296
Telefaks: +385 (0)1 4633 726
Watykan - Nuncjatura Apostolska
Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4673 996, 4673 995
Telefaks: +385 (0)1 4673 997
Ambasada Republiki Węgierskiej
Pantovčak 255-257, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4890 900
Telefaks: +385 (0)1 4579 301
Ambasada Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
I. Lučića 4, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 6009 100
Telefaks: +385 (0)1 6009 111
Ambasada Republiki Włoskiej
Medulićeva 22, 10000 Zagrzeb
Telefon: +385 (0)1 4846 386
Telefaks: +385 (0)1 4846 384
KONSULATY GENERALNE,
KONSULATY I WICEKONSULATY
Z KONSULAMI HONOROWYMI,
KONSULAMI I WICE KONSULAMI
NA CZELE
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
ALBANII - OSIJEK
Ulica Bartola Kašića 8, Ured br. 3
31000 Osijek
Tel: +385 (0)31 200 847
KONSULAT GENERALNY ANTIGI I
BARBUDY - WIEDEŃ
Talgasse 11 Top 7, A-1150 Wiedeń,
AUSTRIA
Tel: +43 1 89 40 58 250
Telefaks: +43 1 89 40 58 240
KONSULAT REPUBLIKI ARMENII ZAGRZEB
Trg A. Starčevića 5/1, 10000 Zagreb
Telefon/Telefaks: +385 (0)1 4577 525
KONSULATY GENERALNE I
KONSULATY
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
WŁOSKIEJ
Riva br. 16, 51000 Rijeka
Telefon: +385 (0)51 355 200
Telefaks: +385 (0)51 355 225
29
KONSULAT GENERALNY KRÓLESTWA
DANII – ZAGRZEB
Gramača 2 L, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 3760 536
Telefaks: +385 (0)1 3760 535
KONSULAT KRÓLESTWA DANII DUBROWNIK
Bana J. Jelačića 19, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 (0)20 313 335
Telefaks: +385 (0)20 416 377
KONSULAT KRÓLESTWA DANII RIJEKA
Splitska 2, 51000 Rijeka
Telefon: +385 (0)51 212 522
Telefaks: +385 (0)51 241 944
KONSULAT KRÓLESTWA DANII –
SPLIT
Matice hrvatske 15, 21000 Split
Telefon: +385 (0)21 558 600
Telefaks: +385 (0)21 465 335
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
FILIPIN - ZAGRZEB
Tomašićeva 7, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4612 000
Telefaks: +385 (0)1 4618 414
KONSULAT REPUBLIKI FINLANDII ZAGRZEB
Teslina 3, 10000 Zagreb
Telefon/Telefaks: +385 (0)1 4811 757
KONSULAT REPUBLIKI FINLANDII RIJEKA
Kumičićeva 13, 51000 Rijeka
Telefon: +385 (0)51 686 301
Telefaks: +385 (0)51 218 764
KONSULAT REPUBLIKI FINLANDII SPLIT
Trumbićeva obala 5, 21000 Split
Telefon: +385 (0)21 345 275
Telefaks: +385 (0)21 345 275
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
AUSTRII - RIJEKA
Stipana Konzula Istranina 2, 51000 Rijeka
Telefon/Telefaks: +385 (0)51 338 554
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
AUSTRII - SPLIT
Klaićeva poljana 1, 21000 Split
Tel: +385 (0)21 322 353
Telefaks: (021) 362 308
KONSULAT KRÓLESTWA BELGII DUBROWIK
Antuna Barca 10, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 438 177
Telefaks: +385 (0)20 438 176
KONSULAT BURKINA FASO ZAGRZEB
Medveščak 54, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4633 945, 4633 946
Telefaks: +385 (0) 1 4633 947
GENERALNY KONSULAT REPUBLIKI
CYPRU - ZAGRZEB
Trg bana Josipa Jelačića 8, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)42 377 319;
Telefaks: +385 (0)42 377 395
KONSULAT REPUBLIKI WYBRZEŻA
KOŚCI SŁONIOWEJ - ZAGRZEB
Špansko 22, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 3895 127
Telefaks: +385 (0)1 3893 684
KONSULAT REPUBLIKI CHILE ZAGRZEB
Gornje Prekrižje 12, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4674 044; 4620 616
Telefaks: +385 (0)1 4620 617
KONSULAT REPUBLIKI CHILE - SPLIT
Baktulijin put bb, 21000 Split
Telefon: +385 (0)21 352 401
Telefaks: +385 (0)21 352 407
30
KONSULAT REPUBLIKI KENII ZAGRZEB
Ilica 43/II, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4921 873
Telefaks: +385 (0)1 4921 874
KONSULAT REPUBLIKI ŁOTWY ZAGRZEB
5. Ravnice b.b., 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4852 717
Telefaks: +385 (0)1 4852 718
KONSULAT REPUBLIKI LITWY ZAGRZEB
Amruševa 1/II, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4811 612
Telefaks: +385 (0)1 4811 612
KONSULAT REPUBLIKI LITWY –
STARIGRAD – PAKLENICA
Ulica dr. Franje Tuđmana 12,
23244 Starigrad –Paklenica
Telefon: +385 (0)98 665 892
Telefaks: +385 (0)23 369 829
KONSULAT REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ
- RIJEKA
Riva Boduli 1, (P.P. 200), 51000 Rijeka
Telefon: +385 (0)51 213 494
Telefaks: +385 (0)51 331 614
KONSULAT REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ
- SPLIT
Ivana Gundulića 26/A II, 21000 Split
Telefon: +385 (0)21 480 019
Telefaks: +385 (0)21 380 203
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
WĘGIERSKIEJ – OSIJEK
Vijenac Ivana Mažuranića 3, 31 000 Osijek
Telefoon: +385 (0)31 200 427, 200 525
Fax: +385 (0)31 200 787
KONSULAT REPUBLIKI MACEDONII RIJEKA
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Telefon: +385 (0)51 406 500
Telefaks: +385 (0)51 406 588
KONSULAT IRLANDII - ZAGRZEB
Miramarska 23 (Eurocentar),
10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 6310 025
Telefaks : +385 (0)1 2413 901
WICEKONSULAT REPUBLIKI
WŁOSKIEJ - BUJE
Trg Josipa Broza 13, 52460 Buje
Telefon: +385 (0)52 773 122
Telefaks: +385 (0)52 772 082
WICEKONSULAT REPUBLIKI
WŁOSKIEJ - PULA
Tartinijeva 15, 52100 Pula
Telefon: +385 (0)52 388 864; 507 007
Telefaks: +385 (0)52 388 863
KONSULAT REPUBLIKI WŁOSKIEJ DUBROWNIK
c/o Hotel Libertas-Rixos, Liechtensteinov
put 3, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 200 262
Telefaks: +385 (0)20 412 838
KONSULAT REPUBLIKI JEMENU ZAGRZEB
Biankinijeva 6, 10000 Zagreb
Telefon/Telefaks: +385 (0)1 4553 114
KONSULAT KRÓLESTWA JORDANII ZAGRZEB
Gračanska cesta 84, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4645 957
Telefaks: +385 (0)1 4645 956
KONSULAT REPUBLIKI
POŁUDNIOWEJ AFRYKI – ZAGRZEB
c/o Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3
10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4894 111
Telefaks: +385 (0)1 4844 363
KONSULAT REPUBLIKI
KAZACHSTANU - UMAG
Obala Josipa Broza 3, 52476 Umag
Telefon/Telefaks: +385 (0)52 742 145
31
KONSULAT KRÓLESTWA
NIDERLANDÓW - OPATIJA
Ulica 9. rujna br. 11, 51410 Opatija
Telefon: +385 (0)51 271 977
Telefaks +385 (0)51 271 996
KONSULAT KRÓLESTWA
NIDERLANDÓW - SPLIT
Kralja Zvonimira 14/XV, 21000 Split
Telefon/Telefaks: +385 (0)21 312 399
KONSULAT KRÓLESTWA NORWEGII
- RIJEKA
Žrtava fašizma 2/II, 51000 Rijeka
Telefon: +385 (0)51 335 827; 335 831
Telefaks: +385 (0)51 213 549
KONSULAT KRÓLESTWA NORWEGII
- DUBROVNIK
Uz Giman 7 A, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 357 945
Telefaks: +385 (0)20 357 943
KONSULAT NOWEJ ZELANDII ZAGRZEB
Vlaška ulica 50a, 10000 Zagreb
Telefon/Telefaks: +385 (0)1 4612 060
KONSULAT REPUBLIKI FEDERALNEJ
NIEMIEC - OSIJEK
Ulica Borova 1, 31000 Osijek
Telefon: +385 (0)31 220 006
Telefaks: +385 (0)31 220 007
KONSULAT REPUBLIKI FEDERALNEJ
NIEMIEC - SPLIT
Svačićeva 4, 21000 Split
Telefon: +385 (0)21 409 347
Telefaks: +385 (0)21 486 401
KONSULAT SUŁTANATU OMANU ZAGRZEB
Kneza Višeslava 1/IV, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4611 161; 4611 163;
Telefaks: +385 (0)1 4611 098; 4550 303
KONSULAT REPUBLIKI MACEDONII ZADAR
Trg Petra Zoranića 1, 23000 Zadar
Telefon/Telefaks: +385 (0)23 211 162
KONSULAT REPUBLIKI MALTY ZAGRZEB
Petrova 48a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4635 500
Telefaks: +385 (0)1 4635 589
KONSULAT REPUBLIKI MALTY - SPLIT
c/o “Brodospas” d.d., Obala Lazareta 2
21000 Split
Telefon: +385 (0)21 4051 00; 343 261
Telefaks: +385 (0)21 345 344
KONSULAT MEKSYKAŃSKICH
STANÓW ZJEDNOCZONYCH ZAGRZEB
Mlinovi 81, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4674 338
Telefaks: +385 (0)1 4336 285
KONSULAT MEKSYKAŃSKICH
STANÓW ZJEDNOCZONYCH - SPLIT
Meštrovićevo šetalište 82 a, 21000 Split
Telefon/Telefaks: +385 (0)21 358 824
KONSULAT KSIĘSTWA MONAKO ZAGRZEB
Kaptol centar, Nova Ves 17, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4860 377
Telefaks: +385 (0)1 4860 081
KONSULAT MONGOLII - ZAGRZEB
Trg bana Josipa Jelačića 4/3,
10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4002 025
Telefaks : +385 (0)1 4649 800
KONSULAT KRÓLESTWA
NIDERLANDÓW - DUBROWNIK
c/o “Atlantska plovidba“ d.d., Od sv.
Mihajla 1, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 356 141, 356 133
Telefaks: +385 (0)20 356 729
32
KONSULAT KRÓLESTWA HISZPANII DUBROWNIK
Zagrebačka 2, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 426 528
Telefaks: +385 (0)20 411 022
KONSULAT DEMOKRATYCZNEJ,
SOCJALISTYCZNEJ REPUBLIKI SRI
LANKI - ZAGRZEB
Heinzelova 62/a/VI, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 6387 780
Telefaks: +385 (0)1 6387 702
KONSULAT KRÓLESTWA SZWECJI RIJEKA
Riva 20, 51000 Rijeka
Telefon: +385 (0)51 212 287
Telefaks: +385 (0)51 211 014
KONSULAT KRÓLESTWA SZWECJI SPLIT
Držićeva 8, 21000 Split
Telefon: +385 (0)21 338 234
Telefaks: +385 (0)21 338 236
KONSULAT GENERALNY KRÓLESTWA
TAJLANDII - ZAGRZEB
Gundulićeva 18/IV, 10000 Zagreb
Telefon/Telefaks +385 (0)1 4830 359
KONSULAT REPUBLIKI TUNEZJI ZAGRZEB
Iblerov trg 9, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4615 068;
kom.: +385 (0)98 708 564
Telefaks: +385 (0)1 4619 566
KONSULAT UKRAINY- ZADAR
Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar
Telefon: +385 (0)23 7892 988
Telefaks: +385 (0)23 7892 989
KONSULAT ZJEDNOCZONEGO
KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I
IRLANDII PÓŁNOCNEJ - DUBROWNIK
c/o Trgovačko poslovni centar Mercante
Vukovarska 22/I. kat, 20000 Dubrovnik
Telefon/Telefaks: (020) 324 597
KONSULAT ISLAMSKIEJ REPUBLIKI
PAKISTANU - ZAGRZEB
Pasarićeva 12, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 5620 712
Telefaks: +385 (0)1 3617 333
KONSULAT RUMUNII – RIJEKA
Korzo 6, 51000 Rijeka
Telefon: +385 (0)51 315 033
Telefaks: +385 (0)51 315 242
KONSULAT FEDERACJI ROSYJSKIEJ
– PULA
Kandlerova 46, 52100 Pula
Telefon/Telefaks: +385 (0)52 215 758
KONSULAT FEDERACJI ROSYJSKIEJ
– SPLIT
Starčevićeva 24a, 21000 Split
Telefon: +385 (0)21 484 445,
(0)98 9548 670
Telefaks: +385 (0)21 484 445
KONSULAT SYRYJSKIEJ REPUBLIKI
ARABSKIEJ – ZAGRZEB
Kaptol 19, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 38 65 098
Telefaks: +385 (0)1 38 84 801
KONSULAT REPUBLIKI SŁOWACJI –
SPLIT
Kralja Zvonimira 14/XI, 21000 Split
Telefon : +385 (0)21 315 108
Telefaks: +385 (0)21 315 109
KONSULAT REPUBLIKI SŁOWACJI –
OSIJEK
Sunčana ulica 20, 31000 Osijek
Telefon: +385 (0)31 514 710
Telefaks: +385 (0)31 514 764
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
SŁOWENII - SPLIT
Istarska ulica br. 9, 21000 Split
Telefon/Telefaks: +385 (0)21 389 224
KONSULAT REPUBLIKI SUDANU ZAGRZEB
Vramčeva 17, 10000 Zagreb
Telefon/Telefaks: +385 (0)1 4817 613
33
Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia
Telefon: +39 02 86 45 44 97
Telefaks: +39 02 86 45 45 74
E-mail: [email protected]
Web: it.croatia.hr
Chorvatské turistické sdružení
110 00 Praha 1, Krakovská 25,
Česká Republika
Telefon: +420 2 2221 1812
Telefaks: +420 2 2221 0793
E-mail: [email protected]
Web: cz.croatia.hr
Chorvátske turistické združenie
821 09 Bratislava, Trenčianska 5,
Slovenská Republika
Telefon: +421 2 55 562 054; 55 415 415
Telefaks: +421 2 55 422 619
E-mail: [email protected]
Web: sk.croatia.hr
Horvát Idegenforgalmi Közösség
1054 Budapest, Akademia u. 1, Magyarország
Telefon: +36 1 267 55 88
Telefaks: +36 1 267 55 99
E-mail: [email protected]
Web: hu.croatia.hr
Office National Croate de Tourisme
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France
Telefon: +33 1 45 00 99 55, 45 00 99 57
Telefaks: +33 1 45 00 99 56
E-mail:[email protected]
Web: fr.croatia.hr
Croatian National Tourist Office
Suite 4C, Elsinore House, 77 Fulham Palace Road, London W6 8JA, United Kingdom
Telefon: +44 208 563 79 79
Telefaks: +44 208 563 26 16
E-mail: [email protected]
Web: gb.croatia.hr
KONSULAT ZJEDNOCZONEGO
KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I
IRLANDII PÓŁNOCNEJ - SPLIT
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
10/III, 21000 Split
Telefon: (021) 346 007
Telefaks: (021) 362 905
INFORMACJE
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
(CHORWACKA WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA)
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 Zagrzeb, CHORWACJA
Telefon: +385 (0)1 4699 333
Telefaks: +385 (0)1 4557 827
E-mail: [email protected]
www.hrvatska.hr
www.facebook.com/croatia.hr
www.youtube.com/croatia
issuu.com/croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
Liechtensteinstraße 22 a, 1/1/7,
A- 1090 Wien
Telefon: +43 1 585 38 84
Telefaks: +43 1 585 38 84 20
E-mail: [email protected]
Web: at.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
60313 Frankfurt/M, Stephanstrasse 13,
Deutschland
Telefon: +49 69 23 85 350
Telefaks: +49 69 23 85 35 20
E-mail: [email protected]
Web: de.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München, Rumfordstrasse 7,
Deutschland
Telefon: +49 89 22 33 44
Telefaks: +49 89 22 33 77
E-mail:[email protected]
Web: de.croatia.hr
34
Croatian National Tourist Office
PO Box 2651,
New York, NY 10108
Tel: +1(212) 279 8672
E-mail: [email protected]
Web: us.croatia.hr
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji
00-675 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50,
Polska
Telefon: +48 22 828 51 93
Telefaks: +48 22 828 51 90
E-mail: [email protected]
Web: pl.croatia.hr
Kroatiska turistbyrån
11444 Stockholm, Jungfrugatan 24, Sverige
Telefon: +46 8 53 482 080
Telefaks: +46 8 20 24 60
E-mail: [email protected]
Web: se.croatia.hr
Kroatisch Nationaal Bureau Voor
Toerisme
1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F,
Netherlands
Telefon: +31 20 661 64 22
Telefaks: +31 20 661 64 27
E-mail: [email protected]
Web: nl.croatia.hr
Office National Croate du Tourisme
1000 Bruxelles, A Oud Korenhuisplein, 38,
Place de la Vieille Halle aux Bles, Belgique
Telefon: +32 2 55 018 88
Telefaks: +32 2 55 018 83
E-mail: [email protected]
Web: be.croatia.hr
Хорватское туристическое сообщество
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya
nab. 12, office 1502, Russia
Telefon: +7 495 258 15 07
Telefaks: +7 495 258 15 93
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: ru.croatia.hr
Hrvaška turistična skupnost
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Telefon: +386 1 23 07 400
Telefaks: +386 1 23 07 404
E-mail: [email protected]
Web: si.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
8002 Zürich, Seestrasse 160, Switzerland
Telefon: +41 43 336 2030, 336 2031,
336 2032, 336 2034
Telefaks: +41 43 336 2039
E-mail: [email protected]
Web: ch.croatia.hr
Oficina Nacional de Turismo de Croacia
28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22,
esc.B,1°C, Espana
Telefon: +3491 781 5514
Telefaks: +3491 431 8443
E-mail: [email protected]
www.visitcroacia.es
JAPONIA
Ark Mori Building 12F, 1-12-32 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo 107-6012
Telefon: +81 3 4360 8384
Telefaks: +81 3 4360 8201
E-mail: [email protected]
Web: visitcroatia.jp
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
– ODDZIAŁY ŻUPANIJI
(WOJEWÓDZTW)
Bjelovarsko-bilogorska
Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
Telefon: +385 (0)43 243 944
Telefaks: +385 (0)43 241 229
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbbz.hr
35
Brodsko-posavska
Petra Krešimira IV. br. 1,
35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 (0)35 408 393
Telefaks: +385 (0)35 408 392
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbpz.hr
Dubrovačko-neretvanska
Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 324 999
Telefaks: +385 (0)20 324 224
E-mail: [email protected]
Web: www.visitdubrovnik.hr
Istarska
Pionirska 1, 52440 Poreč
Telefon: +385 (0)52 452 797
Telefaks: +385 (0)52 452 796
E-mail: [email protected]
Web: www.istra.hr
Karlovačka
Ambroza Vraniczanyja 6, 47000 Karlovac
Telefon: +385 (0)47 615 320
Telefaks: +385 (0)47 601 415
E-mail: [email protected]
Web: www.tzkz.hr
Koprivničko-križevačka
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
Telefon: +385 (0)48 624 408
Telefaks: +385 (0)48 624 407
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
Krapinsko-zagorska
D.G. Krambergera 1, 49000 Krapina
Telefon/Telefaks: +385 (0)49 233 653
E-mail: [email protected]
Web: www.tzkzz.hr
Ličko-senjska
Budačka 12, 53000 Gospić
Telefon/Telefaks: +385 (0)53 574 687
E-mail: [email protected]
Web: www.lickosenjska.com
Međimurska
J. B. Jelačića 22, 40000 Čakovec
Telefon/Telefaks: +385 (0)40 390 191
E-mail: [email protected]
Web: www.tzm.hr
Osječko-baranjska
Kapucinska 40, 31000 Osijek
Telefon: +385 (0)31 214 852
Telefaks: +385 (0)31 214 853
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosbarzup.hr
Požeško-slavonska
Županijska 7, 34000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290 177
Telefaks: +385 (0)34 290 226
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzps.hr
Kvarner
Nikole Tesle 2, 51410 Opatija
Telefon: +385 (0)51 272 988, 272 665
Telefaks: +385 (0)51 272 909
E-mail: [email protected]
Web: www.kvarner.hr
Sisačko-moslavačka
Stjepana i Antuna Radića 28/II,
44000 Sisak
Telefon: +385 (0)44 540 163, 540 042
Telefaks: +385 (0)44 540 164
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-smz.hr
Splitsko-dalmatinska
Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21000 Split
Telefon/Telefaks: +385 (0)21 490 032,
490 033, 490 036
E-mail: [email protected]
Web: www.dalmatia.hr
Šibensko-kninska
Fra Nikole Ružića b.b., 22000 Šibenik
Telefon/Telefaks: +385 (0)22 219 072,
212 346
E-mail: [email protected]
Web: www.sibenikregion.com
36
CENTRA TURYSTYCZNO
- INFORMACYJNE
Varaždinska
Uska 4, 42000 Varaždin
Telefon: +385 (0)42 210 096
Telefaks: +385 (0)42 210 073
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-vzz.hr
Virovitičko-podravska
Augusta Šenoe 1, 33000 Virovitica
Telefon: +385 (0)33 726 069
Telefaks: +385 (0)33 722 060
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvpz.hr
Vukovarsko-srijemska
Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci
Telefon/Telefaks: +385 (0)32 344 034,
338 425
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvsz.hr
Zadarska
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1,
23000 Zadar
Telefon: +385 (0)23 315 316
Telefaks: +385 (0)23 315 107
E-mail: [email protected]
Web: www.zadar.hr
Zagrebačka
Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4873 665
Telefaks: +385 (0)1 4873 670
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzz.hr
ISTRIA
ŻUPANIA ISTRYJSKA
ISTRA
Pionirska 1a, 52440 Poreč (Parenzo)
Telefon: +385 (0)52 880 088
Telefaks: +385 (0)52 858 400
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.istra.hr, www.istra.com
FUNTANA
Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana
(Fontane)
Telefon: +385 (0)52 445 119
Telefaks: +385 (0)52 445 124
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-funtana.com
LABIN
Aldo Negri 20, 52220 Labin
Telefon: +385 (0)52 855 560
Telefaks: +385 (0)52 855 560
LABIN – TIC STARI GRAD
Titov trg 2/1
Telefon: +385 (0)52 852 399
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rabac.com
MEDULIN
Centar 223, 52203 Medulin
Telefon: +385 (0)52 577 145
Telefaks: +385 (0)52 577 227
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-medulin.com
NOVIGRAD
Mandrač 29a, 52466 Novigrad (Cittanova)
Telefon: +385 (0)52 757 075
Telefaks: +385 (0)52 757 075
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-novigrad.com
37
POREČ
Zagrebačka 9, 52440 Poreč (Parenzo)
Telefon: +385 (0)52 451 293
Telefaks: +385 (0)52 451 665
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-porec.com
PULA
Forum 3, 52100 Pula (Pola)
Telefon: +385 (0)52 219 197
Telefaks: +385 (0)52 211 855
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-pula.com
ROVINJ
Obala Pina Budicina 12, 52210 Rovinj
(Rovigno)
Telefon: +385 (0)52 811 566
Telefaks: +385 (0)52 816 007
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rovinj.com
UMAG
Trgovačka 6, 52470 Umag (Umago)
Telefon: +385 (0)52 741 363
Telefaks: +385 (0)52 741 649
UMAG – TIC SAVUDRIJA
Istarska bb
Telefon: +385 (0)52 759 659
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-umag.com
VRSAR
Rade Končara 46, 52450 Vrsar (Orsera)
Telefon: +385 (0)52 441 746
Telefaks: +385 (0)52 441 187
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-vrsar.com
SREDIŠNJA ISTRA (CENTRAL ISTRIA)
Franine i Jurine 14, 52000 Pazin
Telefon: +385 (0)52 622 460
Telefaks: +385 (0)52 616 886
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-central.com
BALE
Rovinjska 1, 52211 Bale (Valle)
Telefon: +385 (0)52 824 270
Telefaks: +385 (0)52 824 045
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-bale.com
BRTONIGLA
Mlinska 2, 52474 Brtonigla (Verteneglio)
Telefon: +385 (0)52 774 307
Telefaks: +385 (0)52 720 860
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-brtonigla.com
BUJE
1. svibnja 2, 52460 Buje (Buie)
Telefon: +385 (0)52 773 353
Telefaks: +385 (0)52 773 353
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-buje-buie.com
BUZET
Vladimira Gortana 9, 52420 Buzet
Telefon: +385 (0)52 662 343
Telefaks: +385 (0)52 662 343
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-buzet.com
FAŽANA
43. istarske divizije 8, 52212 Fažana (Fasana)
Telefon: +385 (0)52 383 727
Telefaks: +385 (0)52 383 728
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-fazana.com
KAŠTELIR-LABINCI
Plac bb, 52464 Kaštelir (Castellier)
Telefon: +385 (0)52 463 140
Telefaks: +385 (0)52 463 140
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-kastelirlabinci.com
SVETVINČENAT
Svetvinčenat 20, 52342 Svetvinčenat
Telefon: +385 (0)52 560 349
Telefaks: +385 (0)52 560 349
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-svetvincenat.com
38
TAR-VABRIGA
Istarska 8a, 52465 Tar (Torre)
Telefon: +385 (0)52 443 250
Telefaks: +385 (0)52 443 570
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-tarvabriga.com
VODNJAN
Narodni trg 3, 52447 Vodnjan (Dignano)
Telefon: +385 (0)52 511 700
Telefaks: +385 (0)52 511 700
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-vodnjan.com
RIJEKA
Korzo 14, 51000 Rijeka
Telefon: +385 (0)51 335 882
Telefaks: +385 (0)51 214 706
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-rijeka.hr
CRIKVENICA
Trg S. Radića 1c, 51260 Crikvenica
Telefon: +385 (0)51 241 051
Telefaks: +385 (0)51 241 867
E-mail: [email protected]
Web: www.rivieracrikvenica.com
KRK
J. J. Strossmayera 9, 51500 Krk
Telefon: +385 (0)51 220 226
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.tz-krk.hr
CRES
Cons 10, 51557 Cres
Telefon: +385 (0)51 571 535
Telefaks: +385 (0)51 571 535
E-mail: [email protected]
Web: www.tzg-cres.hr
MALI LOŠINJ
Riva lošinjskih kapetana 29,
51550 Mali Lošinj
Telefon: +385 (0)51 231 547, 231 884
Telefaks: +385 (0)51 233 373
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-malilosinj.hr
RAB
Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab
Telefon: +385 (0)51 771 111, 724 064
Telefaks: +385 (0)51 725 057
E-mail: [email protected],
Web: www.tzg-rab.hr
KVARNER
ŻUPANIA PRIMORSKO-GORANSKA
KVARNER INFO − BRAMA ADRIATYKU
Čikovići bb, 51215 Kastav
Telefon: +385 (0)51 623 333, 628 888
E-mail: [email protected]
Web: www.kvarner.hr
KVARNER INFO − POŁUDNIE
Kralja Tomislava 6, 51250 Novi Vinodolski
Telefon: +385 (0)51 791 171
Telefaks: +385 (0)51 224 306
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-novi-vinodolski.hr
KVARNER INFO − PORT LOTNICZY
RIJEKA
Hamec 1, 51513 Omišalj
Telefon: +385 (0)51 841 865
Telefaks: +385 (0)51 841 892
E-mail: [email protected]
Web: www.krk.hr
INFO GORSKI KOTAR
Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice
Telefon: +385 (0)51 812 156, 811 174
Telefaks: +385 (0)51 812 156
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-delnice.hr
39
BAŠKA
Kralja Zvonimira 114 (P.P. 7),
51523 Baška
Telefon: +385 (0)51 856 817
Telefaks: +385 (0)51 856 544
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-baska.hr
MALINSKA
Obala 46, 51511 Malinska
Telefon: +385 (0)51 859 207
Telefaks: +385 (0)51 858 254
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.tz-malinska.hr
OMIŠALJ
Prikešte 11, 51513 Omišalj
Telefon: +385 (0)51 841 042
Telefaks: +385 (0)51 841 042
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-njivice-omisalj.hr
PUNAT
Pod Topol 2, 51521 Punat
Telefon: +385 (0)51 854 860
Telefaks: +385 (0)51 854 970
E-mail: [email protected]
Web: www.tzpunat.hr
FUŽINE
Sv. križ 2, 51322 Fužine
Telefon: +385 (0)51 835 163
Telefaks: +385 (0)51 830 000
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-fuzine.hr
SELCE
Šetalište Ivana Jeličića 1, 51266 Selce
Telefon: +385 (0)51 765 165
Telefaks: +385 (0)51 768 108
E-mail: [email protected]
Web: www.rivieracrikvenica.com
OPATIJA
M. Tita 128, 51410 Opatija
Telefon: +385 (0)51 271 310
Telefaks: +385 (0)51 712 290
E-mail: [email protected]
Web: www.opatija-tourism.hr
DALMACJA – REGION ZADARU
ŻUPANIA ZADARSKA
BIOGRAD NA MORU
Trg hrvatskih velikana 2, 23210 Biograd
na Moru
Telefon/telefaks: +385 (0)23 383 123
Telefon: +385 (0)23 385 382
E-mail: [email protected]
Web: www.tzg-biograd.hr
PAG
Vela ulica 18, 23250 Pag
Telefon: +385 (0)23 611 286
Telefaks: +385 (0)23 611 286
E-mail: [email protected]
Web: www.pag-tourism.hr
ZADAR
Mihe Klaića 1, 23000 Zadar
Telefon: +385 (0)23 316 166
Telefaks: +385 (0)23 211 781
E-mail: [email protected]
Web: www.visitzadar.net
NIN
Trg braće Radić 3, 23232 Nin
Telefon: +385 (0)23 264 280
Telefaks: +385 (0)23 265 247
E-mail: [email protected]
Web: www.nin.hr
STARIGRAD
Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad
Telefon: +385 (0)23 369 245
Telefaks: +385 (0)23 369 255
E-mail: [email protected]
Web: www.rivijera-paklenica.hr
40
ZATON
Zadarska cesta 39a, 23232 Zaton-Nin
Telefon: +385 (0)23 265 461
Telefaks: +385 (0)23 265 462
E-mail: [email protected]
Web: www.zaton-zd.hr
VIR
Put mula bb, 23234 Vir
Telefon: +385 (0)23 362 196
Telefaks: +385 (0)23 362 196
E-mail: [email protected]
Web: www.otok-vir.info
PAKOŠTANE
Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane
Telefon: +385 (0)23 381 892
Telefaks: +385 (0)23 381 608
E-mail: [email protected]
Web: www.pakostane.hr
SV. FILIP I JAKOV
Obala kralja Tomislava 16,
23207 Sv. Filip i Jakov
Telefon: +385 (0)23 389 071
Telefaks: +385 (0)23 389 239
E-mail: [email protected]
Web: www.sv-filipjakov.hr
BETINA
Dolac 2a, 22244 Betina
Telefon: +385 (0)22 436 522
Telefaks: +385 (0)22 436 523
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-betina.hr
BRODARICA − KRAPANJ
Krapanjskih spužvara 1,
22207 Krapanj − Brodarica
Telefon: +385 (0)22 350 612
Telefaks: +385 (0)22 350 612
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-brodarica.hr
GREBAŠTICA
Grebaštica Donja bb, 22216 Grebaštica
Telefon: +385 (0)22 577 044
Telefaks: +385 (0)22 577 044
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-grebastica.hr
JEZERA
Put Zaratića 3, 22244 Jezera
Telefon: +385 (0)22 439 120
Telefaks: +385 (0)22 439 905
E-mail:
[email protected]
Web: www.tzjezera.hr
KNIN
Tuđmanova 24, 22300 Knin
Telefon: +385 (0)22 664 822
Telefaks: +385 (0)22 664 819
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-knin.hr
MURTER – KORNATI
Rudina bb, 22243 Murter
Telefon: +385 (0)22 434 995
Telefaks: +385 (0)22 434 950
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-murter.hr
DALMACJA – REGION SZYBENIKA
ŻUPANIA ŠIBENSKO-KNINSKA
ŠIBENIK
Obala dr. Franje Tuđmana 5,
22000 Šibenik
Telefon: +385 (0)22 214 411
Telefaks: +385 (0)22 214 266
E-mail: [email protected]
Web: www.sibenik-tourism.hr
VODICE
Obala Vladimira Nazora bb, 22211 Vodice
Telefon: +385 (0)22 443 888
Telefaks: +385 (0)22 442 111
E-mail: [email protected]
Web: www.vodice.hr
41
PIROVAC
Kralja Krešimira IV. br. 6, 22213 Pirovac
Telefon: +385 (0)22 466 770
Telefaks: +385 (0)22 466 770
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-pirovac.hr
PRIMOŠTEN
Trg Biskupa Arnerića 2, 22202 Primošten
Telefon: +385 (0)22 571 111
Telefaks: +385 (0)22 571 703
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-primosten.hr
ROGOZNICA
Obala kneza Domagoja bb,
22203 Rogoznica
Telefon: +385 (0)22 559 253
Telefaks: +385 (0)22 558 030
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-rogoznica.hr
SKRADIN
Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin
Telefon: +385 (0)22 771 329
Telefaks: +385 (0)22 771 329
E-mail: [email protected]
Web: www.skradin.hr
TISNO
Istočna Gomilica 1a, 22240 Tisno
Telefon: +385 (0)22 438 604
Telefaks: +385 (0)22 438 603
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-tisno.hr
TRIBUNJ
Badnje bb, 22212 Tribunj
Telefon: +385 (0)22 446 143
Telefaks: +385 (0)22 446 143
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-tribunj.hr
ZLARIN
Zlarin bb, 22232 Zlarin
Telefon: +385 (0)22 553 557
E-mail: [email protected]
Web:www.tz-zlarin.com
DRNIŠ
Domovinskog rata 5, 22320 Drniš
Telefon: +385 (0)22 888 619
Telefaks: +385 (0)22 888 609
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-drnis.hr
DALMACJA – REGION SPLITU
ŻUPANIA SPLITSKO-DALMATINSKA
HVAR
Trg sv. Stjepana 16, 21450 Hvar
Telefon: +385 (0)21 741 059
Telefaks: +385 (0)21 741 059
E-mail: [email protected]
Web: www.tzhvar.hr
MAKARSKA
Obala kralja Tomislava bb,
21300 Makarska
Telefon: +385 (0)21 612 002
Telefaks: +385 (0)21 616 288
E-mail: [email protected]
Web: www.makarska.hr
SINJ
Put Petrovca 12, 21230 Sinj
Telefon: +385 (0)21 826 352
Telefaks: +385 (0)21 826 352
E-mail: [email protected]
Web: www.sinj.hr
SPLIT
Peristil bb, 21000 Split
Telefon: +385 (0)21 345 606
Telefaks: +385 (0)21 348 604
E-mail: [email protected]
Web: www.visitsplit.com
42
OREBIĆ
Zrinsko Frankopanska 2, 20250 Orebić
Telefon: +385 (0)20 713 718
Telefaks: +385 (0)20 714 001
E-mail: [email protected]
Web: www.visitorebic-croatia.hr
KORČULA
Dr. F. Tuđmana 4, 20260 Korčula
Telefon: +385 (0)20 715 867
Telefaks: +385 (0)20 715 866
E-mail: [email protected]
Web: www.visitkorcula.net
VELA LUKA
Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
Telefon: +385 (0)20 813 619
Telefaks: +385 (0)20 813 619
E-mail: [email protected]
Web: www.velaluka.hr
LASTOVO
Pjevor 7, 20290 Lastovo
Telefon: +385 (0)20 801 018
Telefaks: +385 (0)20 801 140
E-mail: [email protected]
Web: www.lastovo-tz.net
SOBRA
Zabrežje 2, 20225 Babino Polje
Telefon: +385 (0)20 746 025
Telefaks: +385 (0)20 746 022
E-mail: [email protected]
Web: www.mljet.hr
SLANO
Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
Telefon: +385 (0)20 871 236
Telefaks: +385 (0)20 871 555
E-mail: [email protected]
Web: www.dubrovackoprimorje.hr/TZO
DUBROVNIK
Brsalje 5, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 312 011
Telefaks: +385 (0)20 323 725
E-mail: [email protected]
Web: www.tzdubrovnik.hr
SUPETAR
Porat 1, 21400 Supetar
Telefon: +385 (0)21 630 551
Telefaks: +385 (0)21 630 551
E-mail: [email protected]
Web: www.supetar.hr
TROGIR
Trg Pape Ivana Pavla II. br. 1, 21220 Trogir
Telefon: +385 (0)21 885 628
Telefaks: +385 (0)21 885 628
E-mail: [email protected]
Web: www.trogir.hr
VIS
Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis
Telefon: +385 (0)21 717 017
Telefaks: +385 (0)21 717 018
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-vis.hr
BOL
Porat bolskih pomoraca bb, 21420 Bol
Telefon: +385 (0)21 635 638
Telefaks: +385 (0)21 635 972
E-mail: [email protected]
Web: www.bol.hr
DALMACJA – REGION
DUBROWNIKA
ŻUPANIA DUBROVAČKO
- NERETVANSKA
STON
Pelješki put bb, 20230 Ston
Telefon: +385 (0)20 754 452
Telefaks: +385 (0)20 754 452
E-mail: [email protected]
Web: www.ston.hr
KLEK
Trg palmi 1, 20356 Klek
Telefon: +385 (0)20 691 336
Telefaks: +385 (0)20 691 336
E-mail: [email protected]
43
ŽUPA DUBROVAČKA
Šetalište dr. F. Tuđmana 7, 20207 Srebreno
Telefon: +385 (0)20 486 254
Telefaks: +385 (0)20 487 003
E-mail: [email protected]
Web: www.dubrovnik.riviera.com
CAVTAT
Zidine 6, 20210 Cavtat
Telefon: +385 (0)20 478 025
Telefaks: +385 (0)20 479 025
E-mail: [email protected]
Web: www.visit.cavtat-konavle.com
TRPANJ
Žalo 7, 20240 Trpanj
Telefon: +385 (0)20 743 433
Telefaks: +385 (0)20 743 290
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-trpanj.hr
BLATO
Trg dr. F. Tuđmana 4, 20271 Blato
Telefon: +385 (0)20 851 850
Telefaks: +385 (0)20 851 241
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-blato.hr
DRAČE
20246 Drače
Telefon: +385 (0)20 741 130
Telefaks: +385 (0)20 741 130
E-mail: [email protected]
Web: www.tzjanjina.hr
DUBROVNIK – PILE
Brsalje 5, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 312 011
E-mail: [email protected]
DUBROVNIK – GRUŽ
Obala Pape Ivana Pavla II. br. 1,
20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 417 983
E-mail: [email protected]
DUBROVNIK – LAPAD
Kralja Tomislava 7, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 437 460
E-mail: [email protected]
DUBROVNIK – ZATON
Zaton veliki 2, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 891 230
E-mail: [email protected]
DUBROVNIK – ORAŠAC
Autobusna stanica Orašac,
20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 891 166
E-mail: [email protected]
DUBROVNIK – LOPUD
Obala I. Kuljevana 12, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 (0)20 759 086
E-mail: [email protected]
DUBROVNIK – ŠIPAN
Luka bb, 20223 Šipanska Luka
Telefon: +385 (0)20 758 084
E-mail: [email protected]
GOVEĐARI
Polače bb, 20226 Polače
Telefon: +385 (0)20 744 186
Telefaks: +385 (0)20 744 086
E-mail: [email protected]
Web: www.mljet.hr
LOVIŠTE
20269 Lovište
Telefon: +385 (0)20 718 051
E-mail: [email protected]
Web: www.visitorebic-croatia.hr
MOLUNAT
20219 Molunat
Telefon: +385 (0)20 794 342
Telefaks: +385 (0)20 478 025
E-mail: [email protected]
Web: www.visit.cavtat-konavle.com
44
LIKA - KARLOVAC
POTOMJE
20244 Potomje
Telefon: +385 (0)20 612 423
E-mail: [email protected]
Web: www.visitorebic-croatia.hr
PRIŽBA
Prižba bb, 20271 Prižba
Telefon: +385 (0)20 861 137
Telefaks: +385 (0)20 851 241
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-blato.hr
SMOKVICA
Brna, 20272 Smokvica
Telefon: +385 (0)20 832 255
Telefaks: +385 (0)20 832 188
E-mail: [email protected]
VIGANJ
20267 Viganj
Telefon: +385 (0)20 719 059
E-mail: [email protected]
Web: www.visitorebic-croatia.hr
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK - PORT
LOTNICZY DUBROVNIK
20213 Čilipi
Telefon: +385 (0)20 773 313
Telefaks: +385 (0)20 478 025
E-mail: [email protected]
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
ŽULJANA
Kraj bb, 20247 Žuljana
Telefon: +385 (0)20 756 227
Telefaks: +385 (0)20 756 227
E-mail:
[email protected]
Web: www.ston.hr
ŻUPANIA KARLOVAČKA
KARLOVAC
Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac
Telefon: +385 (0)47 615 115
Telefaks: +385 (0)47 600 602
E-mail: [email protected]
Web: www.karlovac-touristinfo.hr
DUGA RESA
Šetalište dr. F. Tuđmana 3,
47250 Duga Resa
Telefon: +385 (0)47 844 752
Komórka: +385 (0)91 8983 955
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-dugaresa.hr
OZALJ
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Telefon/telefaks: +385 (0)47 731 196,
(0)47 731 400
E-mail: [email protected]
Web: www.ozalj-tz.hr
OGULIN
Bernardina Frankopana 2, p.p. 17,
47300 Ogulin
Telefon: +385 (0)47 532 278
Mobitel: +385 (0)98 364 329
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-grada-ogulina.hr
SLUNJ
Braće Radića 7, 47240 Slunj
Telefon: +385 (0)47 777 630
Mobitel: +385 (0)98 460 645
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-slunj.hr
RAKOVICA
Rakovica 6, 47254 Rakovica
Telefon: +385 (0)47 784 450, 784 303
Telefaks: +385 (0)47 784 039
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.rakovica.hr
45
ŻUPANIA LIČKO-SENJSKA
BJELOVAR
Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
Telefon: +385 (0)43 243 944
Telefaks: +385 (0)43 241 229
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.tzbbz.hr
JEZIORA PLITWICKIE
Rastovača bb, 53231 Plitvička Jezera
E-mail: [email protected]
Web: www.tzplitvice.hr
NOVALJA
Trg Briščić 1, 53291 Novalja
Telefon: +385 (0)53 661 404
Telefaks: +385 (0)53 663 238
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-novalja.hr
SENJ
Stara cesta 2, 53270 Senj
Telefon: +385 (0)53 881 068
Telefaks: +385 (0)53 881 219
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-senj.hr
MAJEROVO VRILO SINAC
53224 Sinac
Telefon: +385 (0)53 771 603
Telefaks: +385 (0)53 771 603
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-otocac.hr
GOSPIĆ
Bana Ivana Karlovića 1, 53000 Gospić
Telefon: +385 (0)53 560 754
Telefaks: +385 (0)53 574 784
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-gospic.hr
ŻUPANIA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
KOPRIVNICA
Trg bana Jelačića 7, 48000 Koprivnica
Telefon: +385 (0)48 621 433
Telefaks: +385 (0)48 623 178
E-mail: [email protected]
Web: www.koprivnicatourism.com
KRIŽEVCI
Nemčićev trg 6, 48260 Križevci
Telefon: +385 (0)48 681 199
Telefaks: +385 (0)48 681 199
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-krizevci.hr
ŻUPANIA KRAPINSKO-ZAGORSKA
KRAPINA
Magistratska 28
49000 Krapina
Telefon: +385 (0)49 371 330
Telefaks: +385 (0)49 370 197
E-mail: [email protected]
Web: www.krapina.hr
MARIJA BISTRICA
Zagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica
Telefon: +385 (0)49 468 380
Telefaks: +385 (0)49 301 011
E-mail: [email protected]
Web: www.info-marija-bistrica.hr
CHORWACJA CENTRALNA
ŻUPANIA BJELOVARSKO
- BILOGORSKA
DARUVAR
Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Telefon: +385 (0)43 331 382
Telefaks: +385 (0)43 331 285
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-daruvar.hr
46
ŻUPANIA MEĐIMURSKA
STUBIČKE TOPLICE
Viktora Šipeka 24, 49244 Stubičke Toplice
Telefon: +385 (0)49 282 727
Telefaks: +385 (0)49 283 404
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.stubicketoplice.hr
KRAPINSKE TOPLICE
Zagrebačka 4, 49217 Krapinske Toplice
Telefon: +385 (0)49 232 106
Telefaks: +385 (0)49 232 106
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-krapinsketoplice.hr
TUHELJ
Gajeva 4, Tuheljske toplice, 49215 Tuhelj
Telefon: +385 (0)49 556 630
Telefaks: +385 (0)49 556 630
E-mail: [email protected]
Web: www.tztuhelj.hr
OROSLAVJE
Milana Prpića 73, 49243 Oroslavje
Telefon: +385 (0)49 284 370
Telefaks: +385 (0)49 284 370
E-mail: [email protected]
Web: www.tzoroslavje.hr
DONJA STUBICA
Toplička 80, 49240 Donja Stubica
Telefon: +385 (0)49 288 081
Telefaks: +385 (0)49 288 081
E-mail: [email protected]
Web: www.tzdonjastubica.hr
PREGRADA
Trg G. Kunagorske, 49218 Pregrada
Telefon: +385 (0)49 377 050
Telefaks: +385 (0)49 377 050
E-mail: [email protected]@hr
Web: www.pregrada.hr
ČAKOVEC
Kralja Tomislava 1, 40000 Čakovec
Telefon: +385 (0)40 313 319
Telefaks: +385 (0)40 310 991
E-mail: [email protected]
Web: www.tourism-cakovec.hr
SVETI MARTIN NA MURI
Trg sv. Martina 7, 40313
Sv. Martin na Muri
Telefon: +385 (0)40 868 231
Telefaks: +385 (0)40 868 922
E-mail: [email protected]
Web: www.svetimartin.hr
PRELOG
Glavna 33, 40323 Prelog
Telefon: +385 (0)40 638 694
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-prelog.hr
ŠTRIGOVA
Štrigova 29, 40312 Štrigova
Telefon: +385 (0)40 851 325
Telefaks: +385 (0)40 851 325
E-mail: [email protected]
Web: www.strigova.info
MURSKO SREDIŠĆE
Trg bana Josipa Jelačića 10,
40315 Mursko Središće
Telefon: +385 (0)40 543 317
Telefaks: +385 (0)40 544 588
E-mail: [email protected]
Web: www.mursko-sredisce.hr
ŻUPANIA SISAČKO-MOSLAVAČKA
SISAK
Rimska bb, 44000 Sisak
Telefon: +385 (0)44 522 655
Telefaks: +385 (0)44 521 615
E-mail: [email protected]
Web: www.sisakturist.com
47
KUTINA
Tržna 8, 44320 Kutina
Telefon: +385 (0)44 681 025
Telefaks: +385 (0)44 680 110
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-kutina.hr
JU PP LONJSKO POLJE
Krapje 30, 44325 Krapje
Telefon: +385 (0)44 672 080, 611 190
Telefaks: +385 (0)44 606 449
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr
ZAGREB – DWORZEC AUTOBUSOWY
Av. Marina Držića 4, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 6115 507
Telefaks: +385 (0)1 6115 508
E-mail: [email protected]
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
ZAGREB – GŁÓWNY DWORZEC
KOLEJOWY
Trg kralja Tomislava 12, 10000 Zagreb
E-mail: [email protected]
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
ZAGREB – KULA LOTRŠČAK
Strossmayerovo šetalište 9, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4851 510
E-mail: lotrscak©zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
ZAGREB – PORT LOTNICZY
Pleso bb, 10150 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 6265 091
E-mail: [email protected]
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
ŻUPANIA VARAŽDINSKA
VARAŽDIN
Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin
Telefon: +385 (0)42 210 987, 210 985
E-mail: [email protected]
Web: www.tourism-varazdin.hr
VARAŽDINSKE TOPLICE
Trg slobode 16,
42223 Varaždinske Toplice
Telefon: +385 (0)42 633 133
Telefaks: +385 (0)42 205 635
E-mail: [email protected]
Web: www.toplice-vz.hr
LUDBREG
Trg svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
Telefon: +385 (0)42 810 690
Telefaks: +385 (0)42 810 690
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-ludbreg.hr
ŻUPANIA ZAGREBAČKA
IVANIĆ-GRAD
Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad
Telefon: +385 (0)1 2881 591
Telefaks: +385 (0)1 2881 591
E-mail: [email protected]
Web: www.tzig.hr
JASTREBARSKO
Vladka Mačeka 1, 10450 Jastrebarsko
Telefon: +385 (0)1 6272 940
Telefaks: +385 (0)1 6272 940
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgj.hr
SAMOBOR
Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
Telefon: +385 (0)1 3360 044
Telefaks: +385 (0)1 3360 050
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-samobor.hr
ZAGRZEB
ZAGREB
Trg bana J. Jelačića 11, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4814 051, 4814 052,
4814 054
Telefaks: +385 (0)1 4814 056
E-mail: [email protected]
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
48
ŻUPANIA OSJEČKO-BARANJSKA
VELIKA GORICA
Kurilovečka 2, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 (0)1 6221 666
Telefaks: +385 (0)1 6222 378
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvg.hr
ZAPREŠIĆ
Trg žrtava fašizma 9, 10290 Zaprešić
Telefon: +385 (0)1 3310 309
Telefaks: +385 (0)1 3310 309
E-mail: [email protected]
Web: www.zapresic.hr
KRAŠIĆ
Krašić 102, 10454 Krašić
Telefon: +385 (0)1 6270 910
Telefaks: +385 (0)1 6270 910
E-mail: [email protected]
ŻUPANIA ZAGREBAČKA
Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4873 665
Telefaks: +385 (0)1 4873 670
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzz.hr
JU PP KOPAČKI RIT
Ritska bb, 31327 Kopačevo
Telefon: +385 (0)31 752 320
Telefaks: +385 (0)31 752 321
E-mail: [email protected]
Web: www.kopacki-rit.hr
ĐAKOVO
Kralja Tomislava 3, 31400 Đakovo
Telefon: +385 (0)31 812 319, 31 822 376
Telefaks: +385 (0)31 822 319, 31 822 375
E-mail: [email protected]
Web: www.tzdjakovo.eu
DONJI MIHOLJAC
Trg Ante Starčevića 2 (TZ: Vukovarska 1),
31540 Donji Miholjac
Telefon: +385 (0)31 633 103
Telefaks: +385 (0)31 633 103
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-donjimiholjac.hr
BILJE
Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje
Telefon: +385 (0)31 751 480
Telefaks: +385 (0)31 751 481
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-bilje.hr
OSIJEK − GORNJI GRAD
Županijska 2, 31000 Osijek
Telefon: +385 (0)31 203 755
Telefaks: +385 (0)31 203 947
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosijek.hr
OSIJEK − TVRĐA
Trg sv. Trojstva 5, 31000 Osijek
Telefon: +385 (0)31 210 120
Telefaks: +385 (0)31 210 120
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosijek.hr
SLAWONIA
ŻUPANIA BRODSKO-POSAVSKA
NOVA GRADIŠKA
M. A. Relkovića 9, 35400 Nova Gradiška
Telefon: +385 (0)35 361 494
Telefaks: +385 (0)35 361 494
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgng.hr
BROD − TURIST
Trg pobjede 13, 35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 (0)35 445 765
Telefaks: +385 (0)35 448 594
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgsb.hr
49
ŻUPANIA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
BELI MANASTIR
Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir
Telefon: +385 (0)31 702 080
Telefaks: +385 (0)31 495 975
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbaranje.hr
BARANJA
Maršala Tita 90, 31307 Zmajevac, Baranja
Telefon: +385 (0)31 734 131
Telefaks: +385 (0)31 495 975
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbaranje.hr
BELIŠĆE
Vijenac S. H. Gutmanna 26, 31551 Belišće
Telefon: +385 (0)31 662 061
Telefaks: +385 (0)31 662 061
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbelisce.net
VALPOVO
Matije Gupca 32, 31550 Valpovo
Telefon: +385 (0)31 650 306
Telefaks: +385 (0)31 650 306
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-valpovo.hr
VINKOVCI
Trg bana Josipa Šokčevića 3,
32100 Vinkovci
Telefon: +385 (0)32 334 653
Telefaks: +385 (0)32 334 658
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-vinkovci.hr
ŻUPANIA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
VIROVITICA
Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica
Telefon: +385 (0)33 721 241
Telefaks: +385 (0)33 721 241
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-virovitica.hr
SLATINA
Trg sv. Josipa 1, 33520 Slatina
Telefon: +385 (0)33 553 629
Telefaks: +385 (0)33 553 629
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-slatina.hr
50
Szanowni Państwo,
DESIGN
ZVIZ Studio
ze względu na własny komfort i przestrzeganie obowiązujących przepisów
prawa prosimy, o sprawdzenie, czy jesteście Państwo zameldowani na cały
okres pobytu, od dnia przyjazdu do dnia
wyjazdu.
FOTOGRAFIE:
Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević, Ivo
Pervan, Damir Fabijanić, Juraj Kopač,
Braslav Karlić, Andrija Carli, Petar
Trinajstić, Mario Romulić, Mario Brzić,
Milan Babić, Saša Pjanić, Ante Zubović,
Vesna Štajner, Josip Mandračević, Goran
Vranić, Sergio Gobbo, Renco Kosinožić,
Dražen Stojčić i Boris Kragić
Jest to szczególnie ważne i potrzebne
w przypadku kwater prywatnych, ponieważ wpływa na jakość oferowanych
usług oraz Państwa bezpieczeństwo.
Poza tym uniemożliwia nielegalną działalność osobom, które nie zarejestrowały świadczenia usług zakwaterowania,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
WYKONANIE MAPY:
STUDIO BREGANT
NADZÓR NAD MAPĄ:
prof. dr. sc. Zoran Klarić
Z góry dziękujemy za współpracę i życzymy udanego pobytu.
DRUK:
Drukarnia: KERSCHOFFSET ZAGREB d.o.o.
Zagrzeb, 2013
Chorwacka Wspólnota Turystyczna
IMPRESUM:
TŁUMACZENIE:
Artur Jan Bukowski
WYDAWCA:
Chorwacka Wspólnota Turystyczna we
współpracy z Ministerstwem Turystyki,
Ministerstwem
Gospodarki
Morskiej,
Transportu i Infrastruktury, Ministerstwem
Kultury,
Ministerstwem
Spraw
Wewnętrznych, Ministerstwem Rolnictwa
- Departament Weterynarii, Ministerstwem
Spraw Zagranicznych i Europejskich,
Chorwackim Automobilklubem (HAK);
Chorwackimi Autostradami, Chorwacką
Izbą
Gospodarczą,
Chorwackimi
Kolejami, Państwowym Centrum Ochrony
i Ratownictwa, Chorwackim Radiem.
Wszystkie informacje zostały zebrane i zaktualizowane przez Departament informacyjny Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej.
Wydawca nie gwarantuje, że wszystkie zamieszczone informacje są prawdziwe i nie
ponosi odpowiedzialności za niedokładności lub zmiany podanych informacji.
W Chorwacji jest karane i nie jest dozwolone biwakowanie na terenach otwartych
poza zarejestrowanymi kempingami albo
parkingami dla pojazdów kempingowych i
przyczep.
51
Chorwacka Wspólnota Turystyczna
Iblerov trg 10/4
Tel: + 385 (0)1 4699 333
10000 Zagreb
Fax: + 385 (0)1 4557 827
Chorwacja
E-mail: [email protected]
www.chorwacja.hr

Podobne dokumenty

dalmacja. - BOOKLETIA

dalmacja. - BOOKLETIA części basenu Morza Śródziemnego, która najdalej wchodzi w głąb lądu europejskiego. Do Chorwacji należy największa część wybrzeża Adriatyku z prawie wszystkimi wyspami. Góry Dynarskie oddzielają je...

Bardziej szczegółowo