Zaproszenie na konferencję 464 KB Pobrań

Transkrypt

Zaproszenie na konferencję 464 KB Pobrań
PATRONAT
Jego Ekscelencja Metropolita Gdański Ksiądz Arcybiskup dr Sławoj Leszek Głódź
Ks. Zbigniew Kucharski – Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia MłodzieŜy
Ks. Wikariusz Generalny Krzysztof Grzelak TChr - Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej - Poznań
Ks. Inspektor Dariusz Bartocha SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego – Kraków
Ks. Inspektor Marek Chmielewski SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego – Piła
Ks. Inspektor Alfred Leja SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego – Wrocław
Ks. Inspektor Sławomir Łubian SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego – Warszawa
PATRONAT
MEDIALNY
Inicjatywa Wydawnicza
<<ad astra>>
GDAŃSK - 24 kwietnia
/środa/
2013r.
Z A P R O S Z E N I E
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA i KONKURS
„„PPR
RY
YM
MA
ASS PPO
OL
LSSK
KII K
KA
AR
RD
DY
YN
NA
AŁ
ŁA
AU
UG
GU
USST
TH
HL
LO
ON
ND
D
-- B
BO
OG
GU
U II O
OJJC
CZ
ZY
YŹ
ŹN
NIIE
E””
Na Polskę będą zwrócone oczy całego świata, ale wpierw Polska musi odwrócić się od świata
i oprzeć się na Bogu. Modlitwa za Polskę to nie sprawa osobista lub narodowa, lecz sprawa
BoŜa,
gdyŜ
chodzi
i rozszerzyć na cały świat
o
Królestwo
BoŜe,
które
w
Polsce
ma
Prymas Polski kard. August Hlond
się
rozpocząć
Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku
Akcja Katolicka OP im. Sługi BoŜego kard. Augusta Hlonda
przy parafii NMP WspomoŜenia Wiernych w Rumi
Komitet Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł i Nauczania Sługi
BoŜego Kard. Augusta Hlonda w Rumi
ZAPRASZAJĄ
na Ogólnopolską Konferencję
„„PRYMAS POLSKI KARD. AUGUST HLOND - BOGU I OJCZYŹNIE””
Per Mariam ad Jesum – Przez Maryję do Jezusa
która odbędzie się 24 kwietnia 2013 r. (środa) w Gdańsku
PROGRAM
15.00 - Msza Święta w intencji beatyfikacji Sługi BoŜego Kard. Augusta Hlonda
Kościół pw. św. ElŜbiety, ul. ElŜbietańska 1, Gdańsk
Ogólnopolska Konferencja, zakończenie VIII Ogólnopolskiego Konkursu
„Prymas Polski Kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”
Sala Obrad Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1, Gdańsk
16.15 - Rozpoczęcie Konferencji - Waldemar Jaroszewicz – Przewodniczący Oddziału Okręgowego
Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku
- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas
Polski - Kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”
- Prymas Polski kard. August Hlond – Ŝycie i dzieła – Prezentacja nagrodzonych prac multimedialnych
17.15 – Mgr Anna Kołakowska (Gdańsk)- Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję : Krucjata
RóŜańcowa za Ojczyznę – realizacja testamentu Sł. BoŜego Kard. Augusta Hlonda
17.45 - Mgr Stanisław Grzesiek (Poznań) - Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa zw. Pomnikiem
Chrystusa Króla i Pomnikiem Wdzięczności w Poznaniu w latach 1932-1939 – jego dzieje i perspektywy
odbudowy
18.15 - Prezentacją zdjęć i dokumentów archiwalnych dot. Pomnika oraz uroczystości religijnych i
patriotycznych w Poznaniu w latach 1932-1939 z udziałem Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda
18.45 Dyskusja. Zakończenie – Joanna M. Olbert – Prezes Akcji Katolickiej OP Parafii NMP
WspomoŜenia Wiernych w Rumi
……………………………………………………………………………………………………………………….
Sekretariaty Konferencji i Konkursu:
Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, ul. Nowe Ogrody 35, 80-83 Gdańsk,
tel. (58) 302-51-63 ; www.pomorski.civitaschristiana.pl; e-mail: [email protected]
Komitet Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł i nauczania Sługi BoŜego Kard. Augusta Hlonda w Rumi
ul. Dąbrowskiego 26, 84 – 230 Rumia, tel. 696-333-089,
www.ak.rumia.pomorskie.pl; e- mail: [email protected]; e-mail:[email protected]

Podobne dokumenty