załącznik

Transkrypt

załącznik
..........................................
imię i nazwisko
...........................................
stopień/tytuł naukowy
..........................................................................
miejsce pracy
Oświadczenie
Oświadczam, że tekst pt. .................................................................................................
......................................................................................................................................
przekazany przeze mnie do druku w „Rocznikach Historycznych” jest tekstem oryginalnym i
nie narusza praw osób trzecich.
.....................................................................
podpis
...................................................................
miejscowość, data

Podobne dokumenty