Docenili nas - Gmina Kobierzyce

Komentarze

Transkrypt

Docenili nas - Gmina Kobierzyce
GAZETA GMINY KOBIERZYCE
BIULETYN SAMORZĄDOWY • ISSN: 1644-55-11 • WYDANIE BEZPŁATNE • NR 64/75(76) • WRZESIEŃ 2007
Kobierzyce - Gmina Fair Play
Docenili nas
Miło nam poinformować Państwa, że Kobierzyce w kategorii gmin wiejskich otrzymały Statuetkę
„Gmina Fair Play” oraz tytuł „Złota Lokalizacja Biznesu”.
Kobieta pracująca…
Bożena Smaga w Radzie Gminy Kobierzyce
reprezentuje Magnice, Chrzanów, Pełczyce i Kuklice. To już druga kadencja radnej,
która pełni odpowiedzialną funkcję przewodniczącej Komisji Budżetowej i Rozwoju
Gospodarczego. Działa także w Komisji Użyteczności Publicznej.
str. 4
O rolnictwie
i nie tylko
Przedstawimy Radę Gminy Kobierzyce - jej
skład, działające komisje i przede wszystkim przybliżyć sposób działania tego gremium. Od dawna na naszych łamach prezentujemy sprawozdania z kolejnych sesji.
Teraz przyszedł czas na „coś więcej”. Na początek Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego.
str. 5
Spektakularne
sukcesy
Statuetka została wręczona wójtowi Ryszardowi Pacholikowi na uroczystej gali
5 października 2007 r. w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Organizatorem konkursu jest Instytut
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który jest afi liowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Głównym celem jest wyłonienie, nagro-
dzenie a następnie wsparcie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do
prowadzenia działalności gospodarczej.
Gminy nagrodzone certyfi katem „ Gmina Fair Play „ są godne zaufania, otwarte
na nowe inicjatywy gospodarczo – inwestycyjne, zapewniają przyjazny klimat
dla inwestorów oraz ich profesjonalną
obsługę.
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty składam serdeczne podziękowania za rzetelną pracę i osiągnięcia, z których jesteśmy dumni i które
podnoszą prestiż naszej gminy. Dziękuję również za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz całej lokalnej społeczności. Życzę Państwu dużo zdrowia, wielu
zawodowych sukcesów, radości z wykonywanej pracy, cierpliwości i wytrwałości, a także zadowolenia z uczniów i ciągłej motywacji do poszukiwania nowych
wyzwań.
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
To dopiero początek roku kulturalno-sportowego 2007/2008, a GCKiS Kobierzyce,
dzięki systematycznej pracy, już może pochwalić się pierwszymi spektakularnymi
sukcesami na arenie europejskiej i międzynarodowej. Sukcesami, którymi zainteresowała się także Telewizja Wrocław.
str. 6
Bez względu
na pogodę…
Kolejna edycja mini maratonu „Dobro za
Dobro”, która odbyła się 6 października bieżącego roku, okazała się niebywałym sukcesem. Na kobierzyckim stadionie zebrało
się ponad siedmiuset amatorów biegania.
Ideą organizowania tej cyklicznej imprezy
jest propagowanie zdrowego stylu życia,
przede wszystkim poprzez akstr. 7
tywne formy wypoczynku.
INFORMACJE GMINNE
Ważne telefony:
Ryszard Pacholik
Wójt Gminy 071 36 98 128
Maria Wilk Sekretarz Gminy
071 26 98 127
Piotr Kopeć
Zastępca Wójta
071 36 98 126
Maria Prodeus
Skarbnik Gminy
071 36 98 123
REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu Joanna Kłodzińska 071 36 98 209
Biuro Obsługi Klienta Anna Muraczewska 071 36 98 130
Magdalena Sypniewicz 071 36 98 106
Sekretariat Agata Krajewska
071 36 98 125
Biuro Rady Gminy
Magdalena Marszałek
– Wojciechowska 071 36 98 120
REFERAT FINANSOWY
Zast. Gł. Księgowego
Barbara Pierchała
071 36 98 116
Podatki
Bożena Korkuś 071 36 98 113
Joanna Szymczak
071 36 98 131
Wymiar Krystyna Szydłowska 071 36 98 103
Podatki i egzekucja elektr. Marek Wilk
071 36 98 141
Zobowiązania pieniężne
Anna Bojdo
071 36 98 104
Księgowość finansowa
Joanna Kujawa
071 36 98 114
Edyta Duniec
071 36 98 215
Anna Patalas
071 36 98 159
Agnieszka Szydłowska 071 36 98 115
Danuta Strzała
071 36 98 119
Kasa Urszula Hutta
071 36 98 122
Księgowość i wynagrodzenia Anna Mierzwiak
071 36 98 210
REFERAT BUDOWNICTWA, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I ZASOBÓW NATRURALNYCH
Kierownik Referatu Rafał Krasicki 071 36 98 214
Insp. nadzoru inwestorskiego Rafał Andrzejczak 071 36 98 212
Anna Frelkiewicz
071 36 98 204
Grzegorz Morawski
071 36 98 192
drogi gminne i infrastruktura Piotr Ligas
071 36 98 191
Joanna Najmrodzka 071 36 98 201
wodociągi i kanalizacja Bartosz Partyka 071 36 98 112
Jarosław Komorowski 071 36 98 107
architektura i budownictwo Grzegorz Maszka
budownictwo Zdzisław Skrzyniarz
071 36 98 108
gospodarka nieruchomościami i geodezja
Marta Borkowska
071 36 98 110
Robert Rajczakowski 071 36 98 110
ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Elżbieta Nawrocka 071 36 98 211
Monika Szczęśniak
ochrona środowiska i rolnictwo Monika Pilichowska 071 36 98 111
REFERAT POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Kierownik Referatu Monika Penczak 071 36 98 155
pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych
Sylwester Janaszkiewicz 071 36 98 176
Anna Zielonka 071 36 98 166
zamówienia publiczne
Jolanta Urbaś
071 36 98 161
Paweł Piwowarski
071 36 98 162
REFERAT EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik Referatu Anna Wilisowska
071 36 98 196
Sport - Wojciech Duczek 071 36 98 196
Oświata i wychowanie Edyta Chomiak
071 36 98 207
Iwona Witkowska
071 36 98 207
Urząd Stanu Cywlinego
Kierownik USC, Dowody osobiste Barbara Świerczyńska 071 36 98 206
Stanowiska samodzielne
Kadry
Lucyna Suchecka
071 36 98 208
Promocja gminy
Agnieszka Jankowska-Jakus 071 36 98 163
Informatyka Marek Milewski
071 36 98 200
Paweł Eljasiński
071 36 98 213
Działalność gospodarcza Barbara Hebda
071 36 98 205
Profilaktyka uzależnień Bożena Noga
071 36 98 195
Audytor wewnętrzny
Julianna Repel
071 36 98 203
Ewidencja ludności Wiesława Suchecka 071 36 98 189
Sprawy wojskowe i OC Henryk M. Bosiacki 071 36 98 202
Radca prawny
Marianna
Pawęzowska-Klebaniuk 071 36 98 223
Tadeusz Dunin Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
071 36 98 000
moja gmina – moja wieś
INFORMACJA
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 19 września 2007 roku
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, ze zm. ) - podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Numer
obwodu
Granice obwodu głosowania
głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1.
Bielany Wrocławskie, Ślęza
2.
4.
Tyniec Mały, Domasław, Księginice
Żerniki Małe, Racławice Wielkie, Małuszów, Biskupice
Podgórne Krzyżowice, Bąki, Owsianka, Królikowice,
Nowiny
Kobierzyce
5.
Pustków Żurawski, Żurawice
6.
8.
9.
Wierzbice, Solna
Cieszyce, Damianowice, Dobkowice, Jaszowice,
Rolantowice, Budziszów, Szczepankowice
Tyniec nad Ślęzą Pustków Wilczkowski
Magnice, Chrzanów, Pełczyce Kuklice
10.
Wysoka
3.
7.
Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich Ul.
Akacjowa 1 - lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym Ul. Domasławska 10
Powiatowy Zespól Szkół Nr 1 w Krzyżowicach Ul. Główna 2
Szkoła Podstawowa w Kobierzycach ul. Parkowa 7
Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim Ul. Kolejowa
46
Świetlica Wiejska w Wierzbicach Ul. Lipowa 48
Świetlica Wiejska w Rolantowicach
Świetlica wiejska w Tyńcu nad Ślężą Ul. Szkolna 23
Gimnazjum w Kobierzycach ul. Parkowa 7
Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich Ul.
Akacjowa 1
Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 października 2007 roku w godzinach od 6.00 do 20.00.
Wójt Gminy Kobierzyce
/ - / Ryszard Pacholik
Aby lepiej obsługiwać klientów
Szkolimy się
Celem podniesienia jakości obsługi naszych
mieszkańców pracownicy Urzędu Gminy Kobierzyce oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach przeszli kolejne szkolenie
z zakresu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ)
według normy ISO 9001:2000. Podczas jednodniowego szkolenia zrealizowano następujące
tematy: „Istota SZJ w skali światowej, geneza
powstania normy, normalizacja w skali światowej”, „System zarządzania w organizacji po
wdrożeniu SZJ wg normy ISO 9001”, „Etyczna
i społeczna problematyka zarządzania„ oraz
„Rola komunikacji wewnętrznej w organizacji”.
Urząd Gminy:
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
tel. (071) 36 98 106, 36 98 125, fax (071) 31 11 252
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
środa
7.30 – 15.30
9.00 – 17.00
Opinie na temat działalności Urzędu Gminy Kobierzyce proszę przekazywać:
- telefonicznie do Lucyny Sucheckiej na numer 071 36 98 208,
- pisemnie na adres Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1,
55 - 040 Kobierzyce; - pocztą elektroniczną na e-mail: [email protected]
Wydawca: Urząd Gminy w Kobierzycach,
Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, tel. 36 98 125
Skład, łamanie, druk: Wrocławska Fabryka Prasowa,
Wrocław, ul. Inowrocławska 21, tel. 795 97 00
Redaguje zespół: Maria Wilk, Anna Wilisowska, Wiesław Rytelewski,
Marek Arendarczyk, Artur Cierczek, Anna Zielonka, Magdalena MarszałekWojciechowska, Wojciech Duczek, Janusz Kołodziej, Małgorzata Żurawska
Wydawca zastrzega sobie prawo do skrótów
i korekty nadesłanych tekstów i listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwraca.
moja gmina – moja wieś
INFORMACJE GMINNE
Z XIII Sesji Rady Gminy Kobierzyce
Długie dyskusje
o herbie i drogach
Ciekawa wystawa sprzętu rolniczego
Agro-Show 2007
Pod koniec września w Bednarach koło Poznania odbyła się IX edycja międzynarodowej wystawy sprzętu rolniczego „AGRO- SHOW 2007”.
28 września odbyła się XIII sesja Rady Gminy Kobierzyce, której porządek obrad wskazywał na szybkie zakończenie, jednak operatywność radnych i dyskusje sprawiły, że obrady
trwały wiele godzin.
W porządku obrad znalazło się wiele
uchwał, a najważniejsze z nich to:
1. Określenie zasad używania herbu
gminy – mająca na celu ochronę znaku,
jakim jest herb symbol i godność danego rodu, jednostki, państwa, regionu.
To znak zastrzeżony określony uchwałą, a jego używanie wymaga zgody rady
za wyjątkiem organów gminy, jednostek organizacyjnych, pomocniczych i
instytucji kultury.
Tereny dzisiejszej gminy od zarania naszej państwowości były we władaniu
Piastów Polskich. Ukształtowany w XIII
w. Orzeł Piastów Dolnoślaskich określa w herbie symboliczną przynależność
obecnych obszarów gminy do „Monarchii Piastów Dolnośląskich”.
Krzyż Maltański jest znakiem joannitów, głęboko zakorzenionych w tradycji mikroregionu. 18 stycznia 1306 roku
Bolesław III Rozrzutny, książe legnicki,
nadał joannitom dobra „Tinch” (Tyniec
n/Śl).
Inicjał Majuskulny „K” od początkowej
litery nazwy gminy jest współcześnie
obranym przez gminę znakiem graficznym, wyróżniającym ją jako jednostkę
samorządu terytorialnego.
2. Wzrost wynagrodzeń dla prowadzących świetlice profilaktyczne poprzez
przejęcie uchwały o zmianach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Uchwała w sprawie zasad i trybu konsultacji dotycząca podziału sołectwa
Chrzanów –Magnice, wynikającego
z woli mieszkańców.
W poprzedniej kadencji mieszkańcy
naszej gminy dokonali takiego podziału np. Budziszów - Rolantowice, Małuszów – Biskupice Podgórne.
Rada jest przychylna woli mieszkańców, jednak procedury są jasne i czytelne. „Bez konsultacji nie ma podziału”- stwierdził Wójt Gminy Kobierzyce
Ryszard Pacholik.
4. Uchwała dotycząca dróg powiatowych i gminnych. Gmina na wniosek
Starostwa Powiatowego przyjęła uchwałę przejmującą niektóre drogi powiatowe do statusu gminnych np.:
- ul. Parkowa w Tyńcu Małym,
- ul. Główna w miejscowości Ślęza
- droga Pełczyce – Kulice
- droga Solna-Cieszyce
- droga Królikowie-Bąki
5 Uchwały o nadaniu nazw ulicom
w miejscowościach.
6. Uchwały o przystąpieniu sporządzenia planów zagospodarowania w Bielanach Wrocławskich.
Trzecie miejsce Kobierzyc w rankingu „Wspólnoty”
Gmina Kobierzyce w rankingu Pisma Samorządu
Terytorialnego Wspólnota
„Najwięksi Inwestorzy Samorządowi”, w kategorii
„Gminy Wiejskie” zajęła
trzecie miejsce (brano pod
uwagę wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca i nakład inwestycyjny przy środkach własnych
i zewnętrznych).
To kolejny sukces gminy w
ostatnim czasie. Niedawno
Kobierzyce zostały uhonorowane tytułem Gmina Fair
Play (więcej na str. 1).
Jest to pierwsza w kraju wystawa plenerowa impreza, na której ekspozycja sprzętu
rolniczego została połączona z praktycznym pokazaniem maszyn podczas pracy w
polu. Uzupełnieniem wystawy były seminaria tematyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów z dziedziny rolnictwa. W
tegorocznym Agro-Show wzięła udział grupa rolników z naszej gminy.
Z dużym zainteresowaniem obejrzeli oni
propozycje wystawców. Szczególnie podobały się nowoczesne maszyny, w których
zastosowano wiele nowinek technicznych,
technicznych znacznym stopniu ułatwiających pracę rolników.
Przy okazji wystawy rozmawiano też o niedawnej akcji pomocy poszkodowanym
mieszkańcom miejscowości Kłomnice (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze biuletynu „Moja gmina- moja wieś”). Słowa
wdzięczności, które nadeszły od poszkodowanych były bardzo miłe i utwierdziły
wszystkich w przekonaniu, że warto pomagać innym. W tym miejscu Redakcja biuletynu informacyjnego „Moja gmina – moja
wieś” pragnie podziękować sołtysom tych
miejscowości w naszej gminie, którym udało się zmobilizować i przekonać mieszkańców wsi do tak spontanicznego udziału w
akcji pomocy mieszkańcom Kłomnic. Nie
chcemy nikogo szczególnie wyróżniać, bowiem liczył się sam udział w tej akcji. Ważny był każdy „przysłowiowy grosz”, każdy odruch serdecznej, sąsiedzkiej pomocy,
udzielonej poszkodowanym. Po raz kolejny okazało się, że mieszkańców naszej gminy cechuje duża wrażliwość na krzywdę
ludzką, a nasi sołtysi (zwłaszcza niektórzy
z nich) wykazali się dużą operatywnością.
Tak trzymać!
Konkurs fotograficzny
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie
fotograficznym „Nie ma barier. Dolny Śląsk”.
Tematem przewodnim konkursu jest szeroko rozumiane życie osób niepełnosprawnych w naszym
województwie. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach internetowych www.wson.
wroc.pl i www.niemabarier.dolnyslask.pl
ROZMAITOŚCI
Przedstawiamy samorządowców gminy Kobierzyce
Kobieta pracująca…
czyli żadnej pracy
się nie boję
Bożena Smaga w Radzie Gminy Kobierzyce reprezentuje Magnice, Chrzanów, Pełczyce i Kuklice. To
już druga kadencja radnej, która pełni odpowiedzialną funkcję przewodniczącej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. Działa także w Komisji Użyteczności Publicznej. Od urodzenia mieszka w Magnicach. Jest mężatką, ma troje dorosłych dzieci – Anetę, Monikę i Krystiana. Wykształcenie średnie. Pracuje w NZOZ „Twój Lekarz” w Kobierzycach jako pielęgniarka.
- Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować do Rady Gminy Kobierzyce?
- Z racji wykonywanego zawodu zawsze pomagam ludziom i wydawało mi się, że będąc
radną mogę tę działalność znacznie rozszerzyć - nie tylko na sprawy związane z moim
zawodem.
- Dlaczego została Pani wybrana na Przewodniczącą Komisji Budżetowej i Rozwoju
Gospodarczego?
- W poprzedniej kadencji działałam właśnie
w tej komisji i poznałam dobrze tematykę
poruszanych spraw. Koleżanki i koledzy radni uznali widać, że dobrze sprawdzam się w
roli osoby kierującej grupą ludzi i powierzyli
mi funkcję przewodniczącej komisji.
- To duży zaszczyt, ale też i odpowiedzialność. Nie boi się Pani takich wyzwań?
- Choć z natury jestem raczej kobietą mało
odważną, muszę z perspektywy czasu powiedzieć, że praca w Radzie Gminy Kobierzyce
wpłynęła na zmianę mojej osobowości.
- Co Pani przez to rozumie?
- Duża odpowiedzialność i świadomość
sprawowania funkcji zmieniły mój sposób
postrzegania pewnych spraw. Konieczność
podejmowania ważnych i często trudnych
decyzji, sprawiła, że nabrałam większej pewności do tego, co robię.
- Czy jest Pani kobietą sukcesu?
- Myślę, że w pracy zawodowej i działalności społecznej– chyba tak. Natomiast w innych dziedzinach życia… lepiej niech ocenią to inni.
- Praca zawodowa i działalność w Radzie
są bardzo absorbujące. Czy ma Pani czas
na życie prywatne, zainteresowania, hobby itp.?
- Dawniej były to typowe zajęcia kobiece.
W okresie letnim uprawa ogródka, zimą robienie swetrów na drutach, szydełkowanie,
haftowanie, czytanie książek. A obecnie te
znikome wolne chwile to czas na spacer, niekiedy jazdę na rowerze. W dalszym ciągu lubię czytać książki, sprawia mi to ogromną
przyjemność, a zarazem przenosi w lepszy
świat, świat przygód i fantazji.
- Czy lubi Pani gotować?
- Gotować - nie bardzo. Ale pieczenie ciast
sprawia mi dużą przyjemność. Moja specjalność to sernik, który zawsze się udaje.
- No to może poda Pani przepis dla naszych
czytelników?
- Proszę bardzo:
Sernik Bożenki
Składniki: 2 szklanki mąki, kostka margaryny, półtorej szklanki cukru, dwie łyżeczki
proszku do pieczenia, 2 szklanki mleka, pół
szklanki oleju, 1 budyń śmietankowy, bakalie, zapach rumowy i arakowy i 1 kg sera białego półtłustego.
Najpierw ugniatamy ciasto (mąka, pól
szklanki cukru, 3 żółtka, 1 jajko, posiekana
margaryna), którym wykładamy blachę wywijając je na brzegi. Ser miksujemy z cukrem,
jajkami, dodajemy mleko rozrobione z budyniem i pół szklanki oleju. Całość miksujemy dodając bakalie i zapachy. Wylewamy ser
na ciasto. Pieczemy ok. 50 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. W tym czasie
z pozostałego białka i 3 łyżek cukru przygotowujemy masę bezową, którą wylewamy na
upieczony już sernik i zapiekamy dodatkowo
przez 10 minut. Smakuje wybornie!
Rozmawiał (jot-ka)
moja gmina – moja wieś
Warto obejrzeć
Recenzja
filmu „Katyń”
Z pewnością zrobiono już wiele filmów opowiadających o historii Polaków. Jednakże najnowszy film Andrzeja Wajdy „Katyń” nie jest
jednym z pośród wielu takich filmów. Jest to
bowiem film ważny i niezwykle potrzebny.
W filmie reżyser skupia się na kilku historiach. Jedna z bohaterek, Anna (Maja Ostaszewska) próbuje przekonać męża (Artur
Żmijewski) by uciekł z obozu dla jeńców.
Ten jednak przedkłada obowiązki żołnierskie nad małżeńskie. Przez następne pięć
lat Anna czeka na jego powrót, do momentu gdy dowiaduje się o śmierci męża. Kolejne wątki przedstawiają losy porucznika
Jerzego (Chyra), pilota Piotra (Małaszyński) i Generała (Englert). Historie bohaterów są przedstawione z perspektyw kobiet
czekających na powrót swoich mężów, braci, synów. Ten sposób opowiedzenia historii okazał się niezwykle trafny, gdyż reżyser
pokazał zbrodnię katyńską również jako
tragedię pojedynczych, zwykłych ludzi, a
nie tylko i wyłącznie jako tragedii narodu
polskiego. Jeśli zaś chodzi o wybór aktorów
to był on dość zaskakujący. Żmijewski czy
Małaszyński to twarze znane z wielu produkcji telewizyjnych, jednakże obawy, iż
nie okażą się wystarczająco przekonywujący, okazały się nieuzasadnione. Nie urzekają swoim aktorstwem, lecz jest ono na tyle
dobre by wiarygodnie przedstawić historię.
Jednym z autorów scenariusza do filmu jest
sam reżyser, Andrzej Wajda. Choć niektóre dialogi mogą wydawać się zbyt sztuczne
i nienaturalne, cała historia wypada przekonywująco. Z pewnością wynika to z faktu, iż rodzina reżysera osobiście przeżywała to, co bohaterki filmu- lata niepewności
i nadziei (ojciec Andrzeja Wajdy prawdopodobnie zginął w obozie sowieckim). Sam
reżyser przyznaje, że jest to jego najbardziej osobisty film. Niewątpliwie, na uwagę zasługuje także muzyka Krzysztofa Pendereckiego, która pojawia się w najbardziej
dramatycznych momentach filmu, a także
scenografia, którą wykonano z wielką dokładnością i dbałością o szczegóły.
„Katyń” to nie tylko film, która przedstawia
jedną z największych tragedii narodu polskiego, lecz także, a może przede wszystkim, opowieść o ludziach, którzy stracili
tam najbliższe im osoby.
Polecamy.
Ewelina Rudnicka
Ogłoszenia drobne
Bezpłatne doradztwo i analiza finansowa Tel. 501- 444 – 932
Przedsiębiorstwo Doradztwa Finansowego zatrudni współpracowników Tel. 501- 444 – 932
moja gmina – moja wieś
ROZMAITOŚCI
Przedstawiamy Radę Gminy Kobierzyce
O rolnictwie i nie tylko
Wielu czytelników biuletynu informacyjnego „Moja gmina, moja wieś” od dłuższego już czasu
zwracało się z prośbą do redakcji, by przedstawić i opisać w sposób jak najbardziej przystępny Radę
Gminy Kobierzyce - jej skład, działające komisje i przede wszystkim przybliżyć sposób działania tego
gremium. Od dawna na naszych łamach prezentujemy sprawozdania z kolejnych sesji rady gminy.
Teraz przyszedł czas na „coś więcej”.
Rada Gminy Kobierzyce liczy 15 osób. Przewodniczącym Rady jest Czesław Czerwiec,
jego zastępcą - Henryk Łoposzko. W strukturach Rady działają 4 komisje. Komisji Bu-
dżetowej przewodniczy Bożena Smaga, Komisji Rewizyjnej - Ryszard Gruca, Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego - Wiesław Rytelewski i Komisji Użyteczności Publicznej Anatol Połchowski.
Prezentację rozpoczynamy od Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego.
- W Polsce gmina Kobierzyce kojarzona jest
głównie z centrum handlowym w Bielanach
Wrocławskich i ostatnio z fabrykami koncernu LG w Biskupicach. Uważam, że jest to
przede wszystkim typowa gmina rolnicza mówi Wiesław Rytelewski, przewodniczący Komisji. Obszary uprawne zajmują około 80 % wszystkich terenów gminnych, stąd
sprawy związane z szeroko pojętym rolnictwem są dla nas szczególnie istotne np. szacujemy straty powstałe w przypadku klęsk
żywiołowych.
- A sprawy związane z przekształcaniem
gruntów rolnych?
- To związane jest z zagospodarowaniem
przestrzennym - stąd tak długa i złożona
nazwa naszej Komisji. Zajmujemy się tak-
że działaniami dotyczącymi budowy dróg
gminnych. Opiniujemy projekty związane
z budową boisk, placów zabaw i budynków
użyteczności publicznej.
- A ochrona środowiska?
- To trzeci rodzaj naszej aktywności. Dotyczy on spraw związanych z zadrzewianiem
i zalesianiem gruntów, sadzeniem drzewek
i krzewów w miejscowościach gminnych,
segregacją odpadów komunalnych, problemami utylizacji szkodliwych substancji (np.
eternit) i ogólnie dbałością o środowisko naturalne.
- Z jakimi sprawami zwracają się do Pana jako przewodniczącego Komisji, mieszkańcy naszej gminy?
- W związku z tym, że na przełomie roku
2007/2008 będzie tworzone nowe studium
zagospodarowania przestrzennego gminy,
większość pytań dotyczy właśnie tego zagadnienia. Mieszkańcy są żywo zainteresowani przekształcaniem gruntów rolnych na
budowlane i wcale im się nie dziwię. Od tych
decyzji bardzo często zależy ewentualna poprawa ich warunków bytowych (sprzedaż
gruntów, rozbudowa infrastruktury itp.)
- Czy mógłby Pan przedstawić pozostałych
członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego?
- Moim zastępcą jest Jan Sobiesiak, a działają w niej także Marek Arendarczyk, Zenon
Muraczewski, Czesław Stadnik i Zbigniew
Winiarski. Myślę, że każdy z nas chętnie będzie służyć pomocą i informacją czytelnikom biuletynu „Moja gmina, moja wieś”
Rozmawiał (JK)
Wiejski Festiwal Pieczonego Ziemniaka
W malowniczym dworku…
W sobotę 6 października na terenie Parku Promocji i Integracji przy Dworku Bielańskim Tadeusza
Wojtyńskiego odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „Wiejski Festiwal Pieczonego Ziemniaka”.
Imprezę zorganizowano z inicjatywy sołtysa Bielan Krzysztofa Regulskiego i rady sołeckiej.
nowski. Uczestnicy imprezy, wśród nich mili
goście wójt Ryszard Pacholik i sekretarz gminy Maria Wilk mogli spróbować grochówki
z kotła, specjalnie na te okazję przygotowanej przez bielańskiego radnego Zenona Muraczewskiego.
Nie mogło zabraknąć oczywiście pieczonych
ziemniaków, które smakowały wybornie, po-
Pomysłodawcy zadbali o „coś dla ducha” i
„ coś dla ciała”. Były konkursy i zabawy dla
dzieci i młodzieży, malowanie twarzy i wspólnego, imponującego wielkością obrazu. Duży
aplauz publiczności wywołał pokaz footbagu
– czyli popularnej niegdyś gry w „zośkę”.
Z inicjatywy mieszkańca Bielan Mirosława Parejki ze specjalnym koncertem wystąpił gościnnie wirtuoz gitary – Tomasz Wach-
dobnie jak i wiele innych specjałów. Dariusz
Borowski z zespołem All4m Band odśpiewał
„Hymn optymisty”. Były tańce i śpiewy, które mimo chłodu trwały do późnych godzin
nocnych.
EDUKACJA/KULTURA
Co z tą edukacją?
Rozmowa z Ireną Buś – nauczycielką matematyki w Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym.
- Czy od dziecka marzyła Pani by być nauczycielką? Ile lat pracuje Pani w tym zawodzie?
- Jako dziecko marzyłam, by zostać pielęgniarką. W zawodzie nauczycielskim pracuję od 20
roku życia.
- Czym powinien cechować się dobry nauczyciel?
- Dobry nauczyciel, jak w każdym zawodzie,
gdzie pracuje się z ludźmi, powinien lubić swoją
pracę i ludzi (dzieci).
- Jak zmieniła się praca z uczniami na przestrzeni lat przepracowanych w szkole?
- Zmiany i to znaczące zaszły w całym naszym
społeczeństwie. Zmienił się ustrój polityczny,
weszliśmy do Unii Europejskiej, doświadczyliśmy postępu gospodarczego i technicznego,
w związku z tym zmieniły się też oczekiwania
uczniów i ich rodziców wobec szkoły, a naszym
– nauczycieli - zadaniem było sprostać tym wymaganiom, co, myślę, nam się udało. Dzieci
obecnie są bardziej samodzielne w poszukiwaniu wiedzy, mają wiele możliwości – komputery, internet, piękne książki. Chętnie uczą się nie
tylko w szkolnej ławce, uczestniczą np. w wielu
wycieczkach dydaktycznych i krajoznawczych.
Miło wspominam ostatnią wycieczkę do Opola,
gdzie dzieci zwiedziły nowoczesny ogród zoo-
logiczny, widziały skansen, ale też uczestniczyły
w lekcji wikliniarstwa i garncarstwa.
- Czy przekazałaby Pani kilka podstawowych
zasad, którymi powinien kierować się młody
nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole?
- Myślę, że młody nauczyciel powinien wypracować u siebie takie cechy jak: kreatywność,
asertywność, odpowiedzialność; powinien być
konsekwentny, otwarty, pogodny, uśmiechnięty, cierpliwy; powinien też systematycznie się
dokształcać.
- Jakie są Pani zainteresowania?
- Bardzo lubię wędrówki po górach, zwłaszcza
po Tatrach.
- Czy bawią Panią żarty o szkole? Jeśli tak, czy
jest jakiś ulubiony?
- Lubię żarty, o szkole również. Znam kilka żartów o Jasiu, np. taki:
„- Jasiu, muszę cię pochwalić. Ostatnio podciągnąłeś się z matematyki. Jak to się stało? -Taty
nie było w domu.” lub „- Znowu, Jasiu, dostałeś jedynkę?! Za co tym razem? Bo nie chciałem być kapusiem. -Jak to było? Pani od historii chciała ze mnie wydusić, kto zabił Juliusza
Cezara...”
- Życzę Pani zatem dalszych sukcesów i dobrego humoru na co dzień.
Rozmawiała A. Wilisowska
Wieści z GCKiS Kobierzyce
Spektakularne sukcesy
To dopiero początek roku kulturalno-sportowego 2007/2008, a GCKiS Kobierzyce, dzięki systematycznej pracy, już może pochwalić się pierwszymi spektakularnymi sukcesami na arenie europejskiej
i międzynarodowej. Sukcesami, którymi zainteresowała się także Telewizja Wrocław.
W dniach 11-12.09.07 w Žilinie (Słowacja)
odbyły się Mistrzostwa Świata Juniorów i
Dorosłych w Street Dance Show oraz w Disco Dance. Dzieci do jedenastego roku życia walczyły o tytuły mistrzów Europy w
tych samych dyscyplinach. Reprezentantami Polski byli m.in. zawodnicy z sekcji tanecznej Jast z Gminnego Centrum Kultury
i Sportu z Kobierzyc. Największym polskim sukcesem było zdobycie III miejsca,
a tym samym II wicemistrzostwa świata, w
Street Dance Show solo przez reprezentanta sekcji tańca Jast z GCKiS Kobierzyce Zbigniewa Zasadę jr (kategoria dorosła).
Oprócz niego Polskę reprezentowała miniformacja sekcji tańca Jast z GCKiS Kobierzyce, która uplasowała się w środku stawki (szesnaste miejsce na trzydzieści pięć
formacji), a także solistki: Martyna Berbas
i Aleksandra Zasada, która zaprezentowała się najlepiej z polskich solistek, zajmując
trzydzieste miejsce w najmocniej obsadzonej kategorii (w sumie osiemdziesiąt pięć
solistek). W rywalizacji brały udział także takie kraje jak Czechy, Słowacja, Francja, Włochy, Norwegia, Finlandia, Dania
Szwecja, Słowenia, Serbia, Ukraina, Rosja,
a nawet RPA.
W trakcie sezonu letniego bardzo dobrze zaprezentowała się sekcja modelarska GCKiS w Kobierzycach. Modelarze
z GCKiS po raz pierwszy uczestniczyli w
wielu zawodach modeli terenowych, w których, pomimo drobnych awarii, kwalifikowali się w drugiej dziesiątce na 50 załóg
(w zawodach terenowych nie ma podziału
na kategorie wiekowe). Chłopcy są pozytywnie nastawieni do następnego sezonu,
twierdzą, że na pewno uzyskają dużo lepsze wyniki. Instruktor sekcji modelarskiej
– Grzegorz Nóżka, w sezonie otwartym
zajął II miejsce i wywalczył wicemistrzostwo na torach asfaltowych w kategorii IC
10TC.
W tej kategorii zadebiutował także Robert
Podrazik, który na Mistrzostwach Polski
zakwalifikował się do ścisłego finału. Jest
to druga najbardziej wyczynowa kategoria
w modelarstwie samochodowym sterowanym radiem.
Łukasz Wronkowski
Grzegorz Nóżka
moja gmina – moja wieś
Startujący
dyrektor
Wywiad z Panią Zuzanną Moskal, od 1 września 2007 r, dyrektorką Szkoły Podstawowej w
Pustkowie Żurawskim.
- Ile lat pracuje Pani w zawodzie nauczyciela i
w jakiej specjalności?
- Zaczynałam pracę pedagogiczną w ośmioletniej Szkole Podstawowej w Pustkowie Żurawskim 15 lat temu jako nauczyciel nauczania
początkowego, gdyż satysfakcjonowało mnie
kształtowanie najmłodszych i odnoszone przez
nich sukcesy dydaktyczne. Moją pasją jest przeszłość - ta bliższa i ta dalsza - więc pracując już w
szkole ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim studia z zakresu historii. Przez tych kilkanaście lat byłam uczestnikiem wielu reform w
oświacie i każda zmiana motywowała mnie do
podnoszenia kwalifikacji oraz perspektywicznego patrzenia w przyszłość.
- Jakie wartości ceni Pani najbardziej?
- Najważniejsze wartości dla mnie to: szczerość,
uczciwość, lojalność, przyjaźń, pracowitość,
umiejętność znalezienia optymistycznej nutki w
każdej sytuacji, gdyż przyświeca mi w życiu idea
„nie ma sytuacji bez wyjścia”.
- Kto jest dla Pani autorytetem?
- Autorytetem dla mnie był, jest i będzie Jan Paweł II – ucieleśnienie wartości cenionych na całym świecie, niezależnie od kraju, wyznania czy
koloru skóry...
Wiele cech autorytetu odnajduję w postaci Ani
z Zielonego Wzgórza i bardzo chciałabym, aby
niektóre jej cech odnaleźć w moich uczniach.
- Jaką wizję szkoły kreuje Pani na początku 5
letniej kadencji na stanowisku dyrektora?
- Niewątpliwie najważniejszym jest dostrzeganie
człowieka jako jednostki i jako elementu społeczeństwa. Szkoła dla ucznia powinna być miłym etapem w życiu, etapem, który jest fundamentem do lepszej przyszłości. Nauczyciele dla
uczniów powinni być przewodnikami i mentorami od najmłodszych klas szkolnych. A rodzice wraz z pedagogami winni tworzyć przyjazną
atmosferę do wychowania i nauczania. Dzieci
opuszczając szkołę mają być przygotowane do
życia i dalszej nauki w dowolnym miejscu w Polsce czy Europie, utożsamiając się jednocześnie
ze swoją „małą ojczyzną”.
- Gdyby miała Pani nieograniczone możliwości finansowe w budżecie szkoły jak by je Pani
wykorzystała?
- Najlepiej jak potrafię, z korzyścią dla dzieci,
gdyż one są dla mnie priorytetem. Umożliwiłabym dzieciom wszechstronne rozwijanie się (np.
rozbudowa kompleksu boisk sportowych) oraz
poznawanie świata, ponieważ nie bez powodu
mówimy, że podróże kształcą.
- Jakie są marzenia Zuzanny Moskal?
- Najwięcej radości, najmniej problemów.
- Życzę więc Pani tego serdecznie.
Rozmawiała A. Wilisowska
KULTURA/SPORT
moja gmina – moja wieś
V Mini maraton „Dobro za dobro”
Bez względu
na pogodę…
Kolejna edycja mini maratonu „Dobro za Dobro”, która odbyła się 6 października bieżącego roku,
okazała się niebywałym sukcesem. Na kobierzyckim stadionie zebrało się ponad siedmiuset amatorów biegania. Ideą organizowania tej cyklicznej imprezy jest propagowanie zdrowego stylu życia,
przede wszystkim poprzez aktywne formy wypoczynku.
Organizatorami wspólnego biegania było
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach. Sobotnia impreza rozpoczęła o godzinie 9.00 wysłuchaniem Hymnu Ligi Mistrzów. Oficjalnego otwarcia V
edycji Mini Maratonu dokonał Wójt Gminy Kobierzyce – Ryszard Pacholik.
Biegi maratonu odbywały się w czterech
kategoriach wiekowych: I-II klasy, IIIIV klasy, V-VI klasy, gimnazjum i dorośli. W biegach ostatniej kategorii udział
wzięły także dzieci z Zespołu Szkół przy
Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym w
Wierzbicach.
Wszyscy zawodnicy musieli wykazali się
zarówno wytrzymałością, jak i sprawnością. Długość tras była dostosowana do
wieku startujących. Na najkrótszych odcinkach biegły dzieci z klas I-IV. Na trasie średniej biegli uczniowie z klas V-VI, a
najdłuższy odcinek musieli pokonać startujący w kategorii gimnazjum i dorośli.
Podczas całej imprezy na stadionie panowała atmosfera wyśmienitej zabawy,
o którą zadbali wychowankowie GCKiS
Kobierzyce. Dzieci i młodzież zaprezentowały ciekawy i różnorodny pokaz artystyczny. Dla zebranych maratończyków
wystąpiły zespoły: Teraz My, MK-2, X-4,
EMA oraz Patrycja Nowak, a także sekcja tańca Jast.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci z posterunku w KobierzyZwycięzcy poszczególnych kategorii
indywidualnych:
Szkoły podstawowe – klasa I-II
Dziewczęta
I Kinga Jakubowska – Pustków
Wilczkowski
II Karolina Janecka – Pustków Wilczkowski
III Barbara Gabriel – Tyniec Mł.
Chłopcy
I Gabriel Marcinkiewicz – Kobierzyce
II Krzysztof Makar – Bielany Wroc.
III Radosław Koza – Pustków Wilczkowski
Szkoły Podstawowe - klasy III-IV
Dziewczęta
I Nicole Martyniak - Kobierzyce
II Natalia Piltz – Bielany Wroc.
III Monika Stanisławiak - Kobierzyce
cach, a opiekę medyczną zapewniła firma
„Medic-care” Wrocław. Zawody sędziowała komisja pod przewodnictwem Renaty Jastrzębskiej, w skład której weszli nauczyciele wychowania fizycznego z terenu
gminy Kobierzyce.
Kulminacyjnym punktem programu było
ogłoszenie wyników. Najważniejszą informacją było to, że wszyscy maratończycy dobiegli do mety. Natomiast ci, którym
się poszczęściło tego dnia najbardziej,
przy wtórze fanfar, otrzymali z rąk wójta
Ryszarda Pacholika i Marii Wilk, sekretarza gminy Kobierzyce, medale, puchary,
nagrody rzeczowe i dyplomy. Pamiątkowe dyplomy otrzymali również wszyscy
uczestnicy maratonu.
Piąta edycja Mini Maratonu „Dobro za
Dobro” przeszła już do historii. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i dziękujemy za liczny udział. eŁ-Wu
Chłopcy
I Mateusz Drabicki – Tyniec Mł.
II Łukasz Wojciechowski – Pustków
Wilczk.
III Krystian Kuzera – Tyniec Mł.
Szkoły Podstawowe – klasyV-VI
Dziewczęta
I Ilona Berezowska – Bielany Wroc.
II Patrycja Żukowska – Pustków Wilczk.
III Izabela Janecka – Pustków Wilczk.
Chłopcy
I Patryk Marko – Tyniec Mł.
II Patryk Bartków – Tyniec Mł.
III Grzegorz Marko – Tyniec Mł.
Szkoły gimnazjalne
Dziewczęta
I Sandra Paszkowska - Kobierzyce
II Izabela Żak - Kobierzyce
III Małgorzata Lech - Kobierzyce
Chłopcy
I Mateusz Skowroński - Kobierzyce
II Andrzej Sadowski – Pustków Wilcz.
III Piotr Sadliński - Kobierzyce
Szkoły średnie, dorośli
Dziewczęta
I Justyna Łukuć
II Żaneta Darul
III Elżbieta Maderek
Chłopcy
I Piotr Wielgus
II Andrzej Leszka
III Łukasz Kaczmarczyk
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła SP z Pustkowa Wilczkowskiego,
a w kategorii gimnazjum najlepsze były
Kobierzyce.
Spotkanie jakiego jeszcze nie było w
kobierzyckiej bibliotece
O magii ekranu
i nie tylko
„Spotkania żywego słowa” – to oferta Biblioteki w Kobierzycach, skierowana nie tylko do czytelników, ale także do uczniów szkół i
mieszkańców gminy Kobierzyce.
Dzięki owocnej współpracy z wydawnictwami: Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
we Wrocławiu – Ossolineum oraz Literatura
w Łodzi, Biblioteka GCKiS w Kobierzycach
gościła już wielu autorów. Dla wielu z nich
Kobierzyce stały się miejscem promocji ich
najnowszych książek. Byli tu także i autorzy
zagraniczni: Heidi Hassenmüller z Holandii czy Bożena Woźniakowska– Klich z Niemiec. Ta ostatnia autorka już dwukrotnie w
tym roku odwiedziła Kobierzyce– w styczniu kończąc polską trasę promocji książki
„Plotkuje o mnie całe miasto”, natomiast w
maju odbyła się w bibliotece wielka promocja jej najnowszej książki „Babskie gadanie”.
20 września 2007 roku odbyło się kolejne
spotkanie w ramach cyklu. Tym razem na
zaproszenie biblioteki gościliśmy w Kobierzycach Ewę Chotomską – reżyserkę, scenarzystkę, autorkę tekstów piosenek dla dzieci,
producentkę programów edukacyjnych TVP
(„Budzik”, „Jedyneczka”).
Kobierzyckie dzieci przywitały popularną ciotkę Klotkę (z legendarnego Tik-Taka)
śpiewając takie hity jak: „Szczotka, pasta”
czy „Mydło lubi zabawę”. Zaskoczenie pani
Ewy było tak duże, że aż „usiadła z wrażenia” między rozśpiewanymi dziećmi. Znanej scenarzystce w Kobierzycach wprowadzono „zmiany” do jej własnego scenariusza
(„...przecież to ja miałam was przywitać!). W
ten sposób rozpoczęła się świetna zabawa, w
której udział wzięło około 70 osób. Pani Ewa
razem z dziećmi śpiewała, recytowała i tańczyła przy piosenkach z popularnej „Jedyneczki” i „Budzika”. Do zabawy włączyli się
także wszyscy dorośli uczestnicy spotkania.
Były gry i zabawy z nagrodami, nie zabrakło
tik-takowych i fasolkowych przebojów śpiewanych przez dzieci z zespołu wokalnego
GCKiS „Jagódki” (który zdobył sobie duże
uznanie w oczach gościa).
EG
EDUKACJA
Uroczystość w PZS Nr1 w Krzyżowicach
Jubileusz 60-lecia
Niech całe niebo wam błogosławi! – taki mail przysłał o. Wiesław Krupiński, absolwent Szkoły w
Krzyżowicach, nie mogąc uczestniczyć w uroczystościach. I tak się stało, zaniepokojeni o pogodę
wrześniową, wszak uroczystość była w plenerze, byliśmy spokojni w dzień jubileuszu. Ostatnim
przygotowaniom do uroczystej mszy polowej towarzyszyło słońce.
Wielobarwny kobierzec kwiatów otaczał
ołtarz – to dar od absolwenta, który jest
dyrektorem Zakładów Ogrodniczych w
Siechnicach. Mogliśmy stanąć z radością
przed obliczem Pana, jak śpiewaliśmy w
słowach psalmu.
Motyw zasianego ziarna i plonu stokrotnego przewijał się w modlitwie wiernych,
homilii, komentarzu do darów ofiarnych a
także w przemówieniach i życzeniach zaproszonych gości.
W liturgię imponująco zaangażowali się
absolwenci prowadząc modlitwy, czytania, śpiewy i niosąc dary ofiarne, których
są producentami. Każdy służył takim talentem jakim Pan obdarzył go najbardziej.
Pan organista to oczywiście Justyn Kwaśniewski - absolwent, lektor laureat I nagrody w konkursie recytatorskim Andrzej
Zając, obecnie mgr matematyki.
Czytanie na ten dzień było o Siewcy. Przewodniczył Jubileuszowemu Zgromadzeniu ks. Bp Andrzej Siemieniewski i p. Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator
Oświaty. Zostali oni przywiezieni, jak na
jubileuszowy dzień przystało, powozem
pana Dariusza Śmichury. Przyjechali wraz
z księżmi absolwentami: Ks. Dariuszem
Rzepką i O. Józefem Cydejko, który był
kiedyś w krzyżowickiej szkole nauczycielem oraz ks. Tadeuszem Szopą – proboszczem Gniechowic, jak również ks. Ireneuszem Alczykiem, proboszczem Tyńca
Małego i ks. Mieczysławem Kogutem z Sośnicy. Ks. Biskup w homilii zawarł naukę
o wdzięcznym uczniu, którego tożsamość
polega na ciągłym odkrywaniu prawd i tajemnic. Nie zapomniał uświadomić zebranym, że Pan zadbał o przepiękną oprawę
naszej modlitwy z błękitem nieba. W dalszej części uroczystości uczestniczył również ks. Jan Jabłecki absolwent. Gościem
honorowym był hrabia Mortimer Graff
zu Eulenburg, potomek właścicieli krzyżowickiego pałacu. Wyraził swoją radość
z pozytywnego rozwoju szkoły. Dyrektor
Adam Gardynik podziękował za udostępnione, a dotąd nieznane, materiały historyczne, które zostały opublikowane w jubileuszowej monografii. Zaznaczył też, że
obchody jubileuszu szkoły przypadają w
650. rocznicę istnienia wsi. W swoim wystąpieniu Dolnośląski Kurator Oświaty,
Beata Pawłowicz zacytowała motto z wydanej monografii „Jest wioska, w niej pałac, a w pałacu szkoła” podkreślając tym
samym specyfikę położenia krzyżowickiej szkoły. W specjalnym liście gratulacyjnym podkreśliła sukcesy Powiatowego
Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach oraz
szacunek dla przeszłości, tradycji i wartości pedagogicznego trudu.
W przeczytanym liście gratulacyjnym minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech
Mojzesowicz podziękował gronu pedagogicznemu za ofiarną pracę wychowawczą
moja gmina – moja wieś
i dydaktyczną. Przedstawiciel jednostki
prowadzącej – starosta powiatu wrocławskiego, Andrzej Wąsik wyraził swoje
uznanie, życząc owocnej pracy, dodając,
że wkrótce poprawi się stan dróg, co nie
jest obojętne dla dojeżdżających uczniów i
pracowników. Obecni na uroczystości goście z Alzacji w swoim wystąpieniu podkreślali efektywną, trwającą już od pięciu lat współpracę miedzy szkołami. Na
pamiątkę i z okazji jubileuszu dyr. Claudie Droyer przekazała obraz namalowany
przez artystę z Obernai (Alzacja) przedstawiający jedno ze świąt ludowych. Pod
wrażeniem jubileuszowego świętowania
była też młodzież francuska, która wraz z
młodzieżą z Krzyżowic podjęła prace pielęgnacyjne na terenie parku przyszkolnego, podnosząc znacznie estetykę otoczenia.
Prowadzący tę część spotkania Stefania Wiatroszak i absolwent Mariusz Węgłowski, zapowiedzieli kolejny punkt programu – poświęcenie nowego sztandaru
szkoły. Towarzyszył mu tradycyjny obrzęd przybicia „gwoździa” , czego mieli
zaszczyt dokonać rodzice chrzestni sztandaru – małżeństwa z uczniów PZS Nr1.
Wśród nich są dyrektorzy szkół, wicemarszałek, pedagodzy, producenci miodu,
właściciele firm.
Wśród przemawiających była również
Przewodnicząca Rady Rodziców – absolwentka Beata Nowakowska, która z
wdzięcznością wypowiadała się o szkole,
napisała też wspomnienie, które zostało
umieszczone w pamiątkowej monografii.
Tadeusz Drab - wicemarszałek, jeden z
licznych chrzestnych sztandaru, poinformował wszystkich, że cała jego rodzina
jest po krzyżowickiej szkole i pomyślnie
kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.
Następnie wszyscy zebrani udali się na
dziedziniec pałacowy, gdzie dokonano
odsłonięcia i poświęcenia zegara wieżowego, który mógł być zainstalowany dzięki współdziałaniu szkoły i Stowarzyszenia
Miłośników Krzyżowic, o czym poinformowała w swoim podziękowaniu prezes
stowarzyszenia Stefania Wiatroszak, jednocześnie nauczyciel PZS Nr1.
W sekretariacie szkolnym można było nabyć pamiątkową monografię i pakiet widokówek. Cieszyła się też wystawa kronik
szkolnych i archiwalnych fotografii oraz
przeniesiona wystawa o szkole z pasażu
handlowego Auchan.
Jubileuszowy wieczór uświetnił teatr
ognia „ Fire mime” składający się z obecnych uczniów PZS Nr1, prezentując dwie
opowieści , które mogły zdarzyć się w
Krzyżowicach.
W roku jubileuszowym kolejnym etapem
świętowania będzie świąteczne spotkanie
na Misterium Bożonarodzeniowym na
które już teraz serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy jubileuszu
moja gmina – moja wieś
OGŁOSZENIE/ROZMAITOŚCI
Pamiętamy o seniorach
Wójt Gminy Kobierzyce
działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz.873 ze zmianami)
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce
Otwarty konkurs ofert adresowany jest do organizacji
pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 ze zmianami), osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub
przez nie nadzorowanych realizujących zadania publiczne odpowiednie do terytorialnego i przedmiotowego
zakresu działania Gminy Kobierzyce.
Zadania publiczne Gminy Kobierzyce objęte konkursem:
A. Kultura- ochrona i konserwacja zabytków
Wyeksponowanie zabytkowego Kościoła w Domasławiu
poprzez zainstalowanie zewnętrznego oświetlenia
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na
wsparcie realizacji tego zadania – do 20.000 zł.
I. Warunki realizacji zadań
Elementarnym warunkiem realizacji powierzonych bądź
wspieranych zadań publicznych jest dołożenie przez podmiot najwyższej staranności w realizacji, zgodnie z umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w
zakresie opisanym w ofercie.
II. Zasady przyznawania dotacji
wspieranie i powierzanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,
podmioty ubiegające się o dotację składają oferty zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. I i III ogłoszenia,
prawidłowo złożone pod względem formalnym oferty
podlegają ocenie merytorycznej właściwego pracownika Urzędu Gminy Kobierzyce,
oferty opiniowane są przez Komisję ds. Użyteczności Publicznej Rady Gminy Kobierzyce
oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez
Wójta Gminy,
Wójt dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty,
kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej
w ofercie,
o podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani
są pisemnie lub telefonicznie,
od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie,
warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą
rozpoczęcia realizacji projektu umowy pomiędzy Gminą
Kobierzyce a organizacją składającą ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264
poz. 2207). Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują
osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem,
w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż
wnioskowana warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu oferty,
działania w ramach dofinansowanego projektu, których
koszty zostaną przedstawione w sprawozdaniu, mogą
rozpocząć się dopiero z dniem zawarcia umowy; żadne
koszty związane z realizacją dotowanego projektu, powstałe przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie, nie
będą pokrywane ze środków dotacji,
dotacja będzie przekazana jednorazowo najpóźniej do
15 dni po podpisaniu umowy.
III. Terminy i tryb składania ofert
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 12 listopada 2007 r.
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznacza
się środki finansowe łącznie do kwoty 20 000 zł.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 08 listopada 2007
r.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w
Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce Aleja
Pałacowa 1 w terminie do dnia 07 listopada 2007 r. do
godz. 11.00:
oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. nr 264 poz. 2207) – formularz dostępny
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce,
aktualnego odpisu z rejestru (ważny do 3 m-cy od daty
wystawienia) – dotyczy podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
wpisu do rejestru zabytków
stanowiska służb ochrony zabytków
kosztorysu ofertowego
sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (dotyczy tych podmiotów,
które w 2006 r. nie korzystały z dofinansowania projektów na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce
w tym zakresie).
Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo
złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta winna być wypełniona w języku polskim, czytelnie i w sposób przejrzysty.
Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
merytoryczne (zasięg oraz mierzalny cel działania),
finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów
i celów, inne źródła finansowania),
organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe,
doświadczenie),
zakładani partnerzy i beneficjenci
V. Wysokość środków przeznaczonych na realizację podobnych zadań w roku 2006 r.
Lp. Rodzaj zadania
zakup i montaż instalacji
1. przeciwwłamaniowej oraz
przeciwpożarowej i odgromowej
Razem
Kwota w zł
20 000
20 000
VI. Informacje dodatkowe
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela
Edyta Chomiak:(071) 36-98-207.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia z podaniem uzasadnionych przyczyn. O odwołaniu lub unieważnieniu
konkursu decyduje Wójt Gminy Kobierzyce
Pieśni
i dyplomy
22 września 2007r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz w Gminnym Zespole Szkół w
Bielanach Wrocławskich odbyły się obchody z
okazji Dnia Seniora.
Do GCKiS w Kobierzycach goście przybyli na godzinę 15. Panowie i panie wyglądali
pięknie, bardzo odświętnie. Pomysłodawcą
uroczystości była przewodnicząca Zarządu
Rejonowego Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów Krystyna Burska oraz dyrektor
Gminnego Centrum Kultury i Sportu Artur
Cierczek. Wśród zaproszonych gości obecni byli: zastępca wójta gminy Kobierzyce
Piotr Kopeć, sekretarz gminy Maria Wilk,
kierownik GOPS-u Teresa Oszczyk, radny
Anatol Połchowski, reprezentanci okręgu
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów:
Czesława Pasińska, Maria Stachorzewska,
prezes Związku Sybiraków Koło Kobierzyce Czesława Muraczewska oraz emeryci i
renciści. W tym dniu dokonano uroczystego wręczenia dyplomów i wyróżnień dla
członków Polskiego Związku Emerytów i
Rencistów za ich wysiłek, pracę na rzecz ojczyzny, za kształtowanie i dbanie o dobro
polskiej rodziny, za łączność z przeszłością
i dawanie dobrego przykładu dla młodego
pokolenia. Wśród wyróżnionych osób byli:
Piotr Domagała, Emilia Sekuła, Maria Golis, Helena Galicka, Filomena Kuriata, Alfreda Hebda, Stanisława Wargacka, Stanisława Szafraniec, Stanisława Peljak oraz
Magdalena Rutka. Wręczenia dyplomów
oraz upominków dokonał zastępca wójta
Piotr Kopeć, sekretarz Maria Wilk z przewodniczącą ZRPZEiR Krystyna Burską. Po
części oficjalnej wszystkich gości zaproszono na poczęstunek. Wieczór umilała muzyka zespołu emerytów Wrzos. Muzyce towarzyszyły liczne konkursy, m.in. konkurs
piosenki oraz konkursy tańca z licznymi
słodkimi nagrodami. Wszyscy bawili się do
późnych godzin nocnych.
Podobny przebieg miała impreza w Bielanach Wrocławskich, której organizatorami
byli: sołtys Krzysztof Regulski wraz z radą
sołecką, we współpracy z GCKiS Kobierzyce. Mirosław Owczarek zaśpiewał znane i
lubiane arie, dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Bielanach przygotowały program artystyczny, natomiast do tańca zagrał zespół
Monolit.
J.Sz., eŁ-Wu
ROZMAITOŚCI / REKLAMA
10
moja gmina – moja wieś
Finał akcji „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”
Bezpieczeństwo,
to priorytet
W ramach programu „Razem bezpieczniej” w bielańskiej szkole zorganizowano finał akcji „Jestem
bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”. Inicjatorami całości byli wojewoda dolnośląski, Krzysztof
Grzelczyk oraz dolnośląski kurator oświaty, Beata Pawłowicz.
W ramach tej uroczystości, 12 października, Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich gościł najwyższe władze gminy, województwa oraz kraju, m.in. ministra
R E K L A M A
MSWiA Władysława Stasiaka, wojewodę dolnośląskiego Krzysztofa Grzelczyka,
wicekurator oświaty Renatę
Otolińską, komendanta wojewódzkiego policji – Inspektora Jarosława Solińskiego,
komendanta straży pożarnej,
starszego brygadiera Bogdana Kraśnickiego, wójta gminy
Kobierzyce Ryszarda Pacholika oraz wielu przedstawicieli
służb mundurowych, dyrektorów i nauczycieli z zaprzyjaźnionych placówek. Wszyscy
oni przyglądali się zmaganiom
reprezentacji ośmiu dolnośląskich szkół posiadających Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo.
Przygotowano dla nich konkurencje: „miasteczko ruchu drogowego”, „prewencja
ogólna”, „pierwsza pomoc” oraz „ssawniaki”,
a oceny całości dokonali nasi goście z Dolnośląskiego Kuratorium
Oświaty, Wydziału Ruchu Drogowego i Wy-
działu Prewencji Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
W trakcie zmagań poszczególnych drużyn
uczniowie naszej placówki mieli okazję podziwiać szereg pokazów zorganizowanych
przez policjantów i strażaków. Najmłodszych zabawiał Komisarz Lew oraz prezentował się dla nich robot pirotechniczny.
Starsi uczniowie mieli okazję zobaczyć pokazy ratowania człowieka uwięzionego w samochodzie oraz akcję gaszenia auta. Zaprezentowały się też świetnie wyszkolone psy
policyjne, a młodzi fascynaci jazdy „ekstremalnej” na rowerach pokazali uczniom pokaz jazdy wyczynowej tzw. „zajawkę w kaskach”.
Pokazom towarzyszyły występy artystyczne
grup tanecznych i wokalnych z Gminnego
Ośrodka Kultury w Kobierzycach. Na koniec nastąpiło uroczyste podsumowanie akcji oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursu.
Zarówno dzieci jak i młodzież długo będą
pamiętać, to co zobaczyli i jeśli utkwi im
w pamięci choćby ułamek wiedzy na temat
bezpiecznego postępowania w życiu, to cel
takich akcji zostanie osiągnięty. Oby tak się
stało.
Jadwiga Kosińska
Dla reklamodawców
Informujemy, że od stycznia 2008 r. w gazecie Moja Gmina
Moja Wieś nie będą umieszczane reklamy i ogłoszenia płatne.
R E K L A M A
moja gmina – moja wieś
REKLAMA
11

Podobne dokumenty

Przeciąganie liny - Gmina Kobierzyce

Przeciąganie liny - Gmina Kobierzyce ochrona środowiska i rolnictwo Monika Pilichowska  071 36 98 111 REFERAT POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH Kierownik Referatu Monika Penczak  071 36 98 155 pozyskiwanie zewnętrzny...

Bardziej szczegółowo

Przy porannej kawie o kulturze i nie tylko…

Przy porannej kawie o kulturze i nie tylko… REFERAT POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH Kierownik Referatu Monika Penczak  071 36 98 155 pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

Bardziej szczegółowo