Opakowania i ekspozytory jubilerskie

Transkrypt

Opakowania i ekspozytory jubilerskie
Opakowania i ekspozytory jubilerskie
Packaging and displays for jewellery
2013/2014
Od 1990
Oddajemy w Państwa ręce nasz najnowszy katalog, który zawiera
wyselekcjonowane serie opakowań i ekspozytorów, wyróżniające się nowoczesnym
i ciekawym wzornictwem, jakością, a zarazem atrakcyjną ceną. Mamy nadzieję,
że różnorodność asortymentu pozwoli na dobór rozwiązań dostosowanych
do Państwa oczekiwań.
Oferujemy także możliwość wykonania wyrobów na indywidualne zamówienie.
Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych odbiorców i z przyjemnością zaprojektujemy
oraz wyprodukujemy dla Państwa specjalne opakowania i ekspozytory. Serdecznie
zapraszamy do współpracy i skorzystania z interesującego systemu rabatowego.
Na naszej stronie internetowej www.mares.pl znajdziecie Państwo szczegółowe
informacje o produktach i naszej ofercie.
We
would like to present our latest catalogue which comprises the selected
packaging and displays collections characterised by a modern and interesting
design as well as quality and competitive prices. The variety of our assortment
and the opportunity of placing a custom-built order creates solutions targeted
to suit individual needs. It is a pleasure for us to design and manufacture
unique packaging and displays. Attractive discounts make our offer even more
beneficial. Please find more details about our products and offer at our website:
www.mares.pl.
MARES
PACKAGING Co. to polska firma rodzinna z ponad 20-letnią tradycją
w dziedzinie opakowań i ekspozytorów jubilerskich. Naszymi Klientami
są krajowe i zagraniczne firmy z branż, dla których jakość, elegancja
i design są istotnymi elementami kreowania marki. Wśród naszych odbiorców
są koronowane głowy państw, prezydenci, ministrowie, duchowieństwo, sportowcy,
przedstawiciele nauki i kultury, firmy jubilerskie i numizmatyczne. Będzie nam miło
nawiązać współpracę także z Państwem!
MARES
PACKAGING Co. is a Polish family business lasted in the market
of jewellery packaging and displays for over 20 years. Our clients are domestic and
overseas companies operating in these lines where quality, elegance and design
are crucial element of brand-building strategy. Our purchasers include monarchs,
presidents, ministers, clergy, sportsmen, luminaries in the fields of science and
culture, jewellery and numismatic companies. We would like to welcome you as
our new client!
Purchase conditions
Working hours
The office hours Monday – Friday 8.00-16.00.
Personal collection is allowed up to 15.45.
orders
Orders may be placed by:
- website: bizuteria.mares.pl
- e-mail: [email protected] or [email protected]
- telephone: 61/ 8 44 22 11
- fax: 61/ 8 44 22 00
delivery (in Poland)
Commodities are delivered by couriers.
Orders above 500 PLN (net value) – the delivery cost is on MARES.
Orders below 500 PLN (net value) – the delivery cost is 16.50 PLN
(net value).
The commodity on the stock is shipped on the day of the order! (on
working days for orders placed till 13.00). This date may be prolonged in periods of extensive sales. If required so, the commodity may
be delivered on the day the order is placed (additional payment, according to individual assessment).
Payment
Payment for the order commodities may be made:
- cash on personal collection,
- cash on delivery,
- advance payment based on a consignment invoice.
Regular cooperation may be awarded with an opportunity of deferred
payments.
Price
All price is given in PLN and does not contain: VAT, shipping charge
or logotypes printing. MARES reserves the right to modify the price
list without prior notice to you. The current price list, commodities
descriptions and special offers may be found (when logged in) on
our website.
bizuteria.mares.pl
discounts
A beneficial discount system is described on a page 6 of this catalogue. For the details visit our website: bizuteria.mares.pl
Printing
The printing is realised by using diverse technologies. The printing
price differs due to various technical requirements so the cost assessment depends on the printing pattern (sent to our office beforehand)
and your requirements. Our customers are provided with assistance
in deciding on the appropriate decorating technique.
6
comPlaints
The purchased commodity shall be checked by a Purchaser immediately after collecting it. Should the commodity has been damaged
during delivery, the Purchaser is obliged to draw up in the presence
of a courier a report confirming that fact.
Complaints regarding quantity and/or quality shall be allowed only in
the writing form within 7 days from the date of delivery. After it is submitted to MARES the Purchaser returns the complained commodity
at their own expense. The Purchaser shall be obliged to observe due
diligence regarding protection of the complained commodity at shipment. Neglecting of that duty resulting in inappropriate protection of
the complained and returned commodities shall deprive the Purchaser of the right of complaining. The complaints shall be considered
within 14 days from the day they have been submitted.
returning
If a Purchaser decides to return the commodity he shall be obliged to notify MARES of the fact in writing or by telephone. The returning is made at own expense of the Purchaser. The returned
commodity may not bear any traces of being used and its has to
be pre-packed. The Purchaser is obliged to observe due diligence
regarding protection of the complained commodity at shipment.
Neglecting of that duty resulting in inappropriate protection of the
complained and returned commodities shall deprive the Purchaser
of the right of complaining. After returning the Purchaser is drawn up
a correcting invoice. The copy of the correcting invoice shall be signed
by the Purchaser and sent to MARES to enable the purchaser to be
given back the payment which is the amount of the payment made by
the Purchaser reduced by the shipment charge (if it was on MARES).
limitation of claims
MARES shall not bear responsibility for any damage inflicted as a result of inadequate transportation or bad storage or negligence resulted from the acts of third parties. Complaints regarding orders placed
in the way different than in writing shall not be considered. MARES
shall not bear responsibility for printing mistakes in this catalogue,
commodity changes resulted from the products development, any
damage inflicted as a result of using the website or this catalogue including loss of: a contract, profit or any other gain and resulting from
MARES responsibility for products, delivery delay or their seasonal
unavailability.
ATTENTION! The colours in this catalogue are not always identical
with the actual colours.
All trademarks that do not belong to MARES, have been used for informational purposes only and belong to their respective owners.
Warunki handlowe
godziny Pracy
Biuro firmy i magazyny czynne są od poniedziałku do piątku
w godz.8.00-16.00. Odbiór własnym transportem uprzejmie prosimy
realizować do godz. 15.45.
zamóWienia
Zamówienia można składać przez:
- internet : bizuteria.mares.pl
- e-mail : [email protected] lub [email protected]
- telefon : 61/ 8 44 22 11
- fax
: 61/ 8 44 22 00
dostaWa
Towar dostarczamy firmą kurierską.
Zamówienia powyżej 500 zł netto - koszt przesyłki pokrywa firma
MARES.
Zamówienia poniżej 500 zł netto - koszt przesyłki 16,50 zł netto.
Towar dostępny w magazynie wysyłamy w dniu złożenia zamówienia!
(w dni robocze, dla zamówień otrzymanych i potwierdzonych do godz.
13.00). Termin może ulec wydłużeniu w okresie wzmożonej sprzedaży.
Istnieje możliwość dostawy towaru w dniu złożenia zamówienia (odpłatnie, według ustaleń indywidualnych).
Płatność
Należność za zamówiony towar można uregulować:
- gotówką przy odbiorze osobistym,
- za pobraniem,
- przedpłatą na podstawie faktury pro-forma (wpływ przedpłaty jest potwierdzeniem zamówienia) .
Przy stałej współpracy istnieje możliwość płatności terminowych.
ceny
Wszystkie ceny podane są w złotych na dzień 01.02.2013, nie zawierają podatku VAT, kosztów przesyłki, ani nadruku logo.
Firma MARES zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego informowania.
Aktualne ceny (po zalogowaniu), opisy towarów i promocje są dostępne na stronie bizuteria.mares.pl
ZnIŻKI
Upusty i atrakcyjny system rabatowy opisane są na str. 8-9 niniejszego katalogu. Szczegóły znajdują się na stronie: bizuteria.mares.pl
nadruki
Zdobienia wykonujemy w oparciu o szeroki zakres dostępnych technologii i ze względu na ich różne wymagania techniczne koszt kalkulowany jest indywidualnie po przesłaniu wzoru nadruku i omówieniu
Państwa oczekiwań. Służymy pomocą przy wyborze techniki zdobienia najlepiej odpowiadającej Państwa oczekiwaniom.
reklamacje
Zakupiony towar winien być sprawdzony przez Nabywcę zaraz po
jego otrzymaniu. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie
Nabywca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu w obecności
kuriera.
Reklamacje ilościowe i jakościowe przyjmujemy do 7 dni od
daty dostarczenia towaru na podstawie pisemnego zgłoszenia reklamacji. Nabywca dokonuje zwrotu reklamowanego
towaru na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest do należytego i starannego zabezpieczenia reklamowanego towaru
w czasie transportu. Niewłaściwe zabezpieczenie reklamowanych
i odsyłanych towarów pozbawia Nabywcę prawa do reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru oraz pisemnego zgłoszenia reklamacji.
zWroty
W sytuacji, gdy Nabywca zdecyduje się na zwrot towaru zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie lub telefonicznie firmę MARES
w terminie 7 dni od otrzymania towaru. Zwrot odbywa się na koszt
Nabywcy. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania i musi
być fabrycznie zapakowany. Nabywca zobowiązany jest do należytego i starannego zabezpieczenia zwracanego towaru w czasie transportu. Niewłaściwe zabezpieczenie odsyłanych towarów pozbawia
Nabywcę prawa do zwrotu. Po dokonaniu zwrotu Nabywcy zostaje
wystawiona faktura korygująca. Po odesłaniu przez Nabywcę podpisanej kopii faktury korygującej zwracana jest kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru (pomniejszona o koszty dostawy
w przypadku, gdy ponosiła je firma MARES).
ZastrZeŻenIa
Firma MARES nie odpowiada za uszkodzenia powstałe wskutek
niewłaściwego transportu, nieodpowiedniego przechowywania lub
zaniedbań będących efektem działania osób trzecich. Rozpatrujemy
niezgodności dotyczące tylko zamówień składanych drogą pisemną.
Firma MARES nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku katalogu, zmiany w towarach stanowiące efekt prac rozwojowych produktu,
jakiekolwiek straty będące efektem użytkowania strony internetowej lub katalogu, włączając w to utratę zysku, korzyści lub kontraktu,
a wynikające z odpowiedzialności firmy MARES za produkty, opóźnienia w dostawach lub ich okresowy brak.
UWAGA! Kolorystyka w katalogu może nie oddawać stanu faktycznego.
Wszystkie znaki towarowe nienależące do MARES zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.
7
Discounts
single Purchase discounts
These refer to single purchases that exceed the following NET amounts:
PLN 800.00 -3%
PLN 1600.00 -5%
PLN 2400.00 -7%
discount system
In our DISCOUNT SYSTEM the invoice values are summed up within
a quarter.
At the beginning of co-operation, new customers are offered the
”Starter” price list, Bronze1 (BR1).
After exceeding the total sum of PLN 2.000,00 (NET value), you will
be entitled to more attractive prices from our Bronze2 (B2) price list,
with a 10% discount for all purchases made, regardless of the invoice
value. Please, note this refers to purchases made within a quarter
and are continued over the following quarter.
With purchases exceeding PLN 4.000,00 (NET value), you will get the
BRONZE3 (B3) price list (please, see the chart below).
Within a quarter it is possibile to move on to the upper discount levels, such as Silver1 (S1), Silver2 (S2), etc. when the purchase value
becomes gradually enlarged. It means even lower prices at particular
discount levels and their matching price lists.
You can join the DISCOUNT SYSTEM programme at any time. As a
result, you will be offered a lower and more attractive price list with
every purchase you make.
As mentioned above, the offered price lists refer to the purchases
continued over subsequent quarters.
Together with the current price list our customers are welcome to
receive information on the next available discount level.
The single purchase discounts do not sum up with the discount system though. Both types of discounts refer to those catalogue products, where three different prices are presented (B1, B2 and B3).
Discount levels schemata
BRONZE
SILVER
B1
B2
B3
S1
S2
GOLD
PLATINIUM
PRI
CE
S3
Z1
Z2
Price level
Z3
P1
P2
P3
8
Purchase sum 0
2000
4000
8000
12000
18000
24000
32000
40000
50000
Purchase total sum in Polish zloty (PLN - net value) during quarter
60000
72000
Zniżki
obowiązują w kwartale bieżącym i kolejnym. Oprócz aktualnie przydzielonego cennika otrzymujecie Państwo dla informacji, cennik dla
kolejnego poziomu rabatowego.
uPusty
Upusty dla pojedynczych zakupów powyżej:
800 PLN netto -3%
1600 PLN netto -5%
2400 PLN netto -7%
system rabatoWy
W naszym „Systemie rabatowym” wartości faktur są sumowane
w czasie kwartału. Na wstępie współpracy mają Państwo przyznany “startowy” cennik BRĄZOWY 1 (w skrócie: B1). Po przekroczeniu
sumy zakupów 2000 PLN netto jest przydzielany Państwu bardziej
atrakcyjny cennik BRĄZOWY 2 (cennik B2) z cenami z rabatem 10%
na zakupy (bez względu na wartość faktury) w bieżącym i następnym
kwartale. Po przekroczeniu sumy zakupów 4000 PLN netto osiągacie Państwo poziom rabatowy BRĄZOWY 3 (cennik B3) itd. (schemat
poniżej). W kwartale można przechodzić na kolejne, dalsze poziomy rabatowe SREBRNY 1 (S1), SREBRNY 2 (S2) itd. wraz z dalszym
zwiększaniem się sumy zakupów. Wiąże się to z jeszcze bardziej
atrakcyjnymi cennikami przypisanymi do poszczególnych poziomów
rabatowych.
Do naszego “Systemu rabatowego” można przystapić w dowolnym
momencie! W ten sposób , współpracując z naszą firmą można uzyskiwać coraz niższe i bardziej atrakcyjne ceny. Przydzielone cenniki
Zniżki z tytułu upustów i “Systemu rabatowego” nie sumują się. Dotyczą tej grupy wyrobów, które w katalogu mają przedstawione przy
towarze trzy ceny (z cennika B1, B2, B3).
Schemat poziomów rabatowych
BRĄZOWY
SREBRNY
B1
B2
B3
S1
S2
ZŁOTY
PLATYNOWY
CEN
A
S3
Z1
Z2
Poziom cen
Z3
P1
P2
P3
9
Suma zakupów 0
2000
4000
8000
12000
18000
24000
32000
40000
Suma zakupów w złotych netto w kwartale
50000
60000
72000
Spis treści
Warunki handloWe / Purchase conditions
6
PudełKa jubIlersKIe / jewellery boxes
Typ
kasety / trays
Informacje wprowadzające / Leading information
60
Na pierścionki, obrączki / For rings
drewniane / wooden
61
Na kolczyki / For earings
drewniane / wooden
62
Na zestawy, spinki / For sets
drewniane / wooden
63
Na łańcuszki, bransoletki / For bracelet drewniane / wooden
64
Na zawieszki, broszki / For pendants
drewniane / wooden
65
Veluri Kasety / Trays
flokowane / flocked
66
papierowe / paper
69
Excelsior
drewniane / wooden
13
Nero
drewniane / wooden
14
Caro
drewniane / wooden
15
Nero
drewniane / wooden
16
Lederen
skórzane / leatherette 17
Stico
tekturowe / cardboard 18
dodatki / accessories
Cheops
tekturowe / cardboard 19
Torebki / Bags
Lainen
tekturowe / cardboard 20
Środki do pielęgnacji biżuterii / Jewellery care
70
Bronzi Expo
tekturowe / cardboard 21
Koperty / Envelopes
72
Ambera Duo
tekturowe / cardboard 22
Ambera Duo
tekturowe / cardboard 23
Lainen
tekturowe / cardboard 24
Bianerro
tekturowe / cardboard 25
Eccos
tekturowe / cardboard 26
Stico
tekturowe / cardboard 27
Lainen
tekturowe / cardboard 28
Silveri
tekturowe / cardboard 29
Scarlett
tekturowe / cardboard 30
Quadris
tekturowe / cardboard 33
Velvetti
flokowane / flocked
Veluri
flokowane / flocked
37
Okolicznościowe
różne / various
39
nadruki / imPrint
34
40
eksPozytory jubilerskie / jeWellery disPlays
Elegance
skórzane / leatherette
43
Majestic
skórzane / leatherette
44
Lumina
skórzane / leatherette
45
Versano
skórzane / leatherette
46
Vega
skórzane, welurowe / leatherette, velour
47
Velluto
skórzane, welurowe / leatherette, velour
48
Yorker
skórzane, welurowe / leatherette, velour
50
Ricco
skórzane, welurowe / leatherette, velour
51
Qubis
skórzane, welurowe / leatherette, velour
52
Vena
skórzane, welurowe / leatherette, velour
53
Nomi
skórzane, welurowe / leatherette, velour
54
Display
55
Anthrao
pianka / foam
56
Anthraq
pianka / foam
57
Veluri
flokowane / flocked
58
papierowe / paper
oPakoWania na zamóWienie / custom Packaging
Pudełka drewniane / Wooden boxes
75
Pudełka tekturowe / Cardboard boxes
76
Pudełka na medale, trofea, monety / Boxes for gifts
77
Walizki i Kufry aluminiowe / Aluminium cases
78
Walizki i Kufry jubilerskie / Aluminium cases
79
Pudełk a jubilerskie
Jewellery boxes
Excelsior
Model
WS1101
61×61×45 mm
+
12 szt. (pcs)
WS1104
75×75×35 mm
+
12 szt. (pcs)
WS1105
127×108×72 mm
WS1106
98×110×35 mm
WS1114
190×190×42 mm
8 szt. (pcs)
+
12 szt. (pcs)
6 szt. (pcs)
WS1114
52,55 zł | 47,30 zł | 45,72 zł
WS1105
42,50 zł | 38,25 zł | 36,98 zł
WS1106
29,90 zł | 26,91 zł | 26,01 zł
WS1104
21,00 zł | 18,90 zł | 18,27 zł
WS1101
19,29 zł | 17,36 zł | 16,78 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
13
Nero
Model
WX1902
60×60×50 mm
12 szt. (pcs)
WX1909
249×58×32 mm
12 szt. (pcs)
WX1910
70×70×52 mm
12 szt. (pcs)
WX1917
70×70×36 mm
12 szt. (pcs)
WX1920
185×185×42 mm
6 szt. (pcs)
WX1909
30,54 zł | 27,49 zł | 26,57 zł
WX1920
55,80 zł | 50,22 zł | 48,55 zł
WX1917
25,50 zł | 22,95 zł | 22,19 zł
14
WX1910
28,60 zł | 25,74 zł | 24,88 zł
WX1902
25,00 zł | 22,50 zł | 21,75 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Caro
Model
WB 1301
61×64×52 mm
12 szt. (pcs)
WB 1305
120×120×70 mm
6 szt. (pcs)
WB 1306
76×102×42 mm
12 szt. (pcs)
WB 1314
197×197×40 mm
6 szt. (pcs)
WB 1314
33,60 zł | 30,24 zł | 29,23 zł
WB 1305
29,60 zł | 26,64 zł | 25,75 zł
WB 1306
19,90 zł | 17,91 zł | 17,31 zł
WB 1301
14,80 zł | 13,32 zł | 12,88 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
15
Nero
Model
WX1902
60×60×50 mm
12 szt. (pcs)
WX1905
110×110×80 mm
6 szt. (pcs)
WX1906
90×90×36 mm
12 szt. (pcs)
WX1909
249×58×32 mm
12 szt. (pcs)
WX1910
70×70×52 mm
12 szt. (pcs)
WX1920
185×185×42 mm
6 szt. (pcs)
WX1909
30,54 zł | 27,49 zł | 26,57 zł
WX1920
WX1905
58,80 zł | 52,92 zł | 51,16 zł
55,80 zł | 50,22 zł | 48,55 zł
WX1906
16
WX1910
28,60 zł | 25,74 zł | 24,88 zł
WX1902
27,50 zł | 24,75 zł | 23,93 zł
25,00 zł | 22,50 zł | 21,75 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Lederen
Model
UR 1MR 1
52×52×45 mm
24 szt. (pcs)
UR 1MR 4
70×70×33 mm
12 szt. (pcs)
UR 1MR 6
90×90×42 mm
12 szt. (pcs)
UR 1MR 8
220×54×30 mm
6 szt. (pcs)
190×190×44 mm
5 szt. (pcs)
UR 1MR14
UR 1MR14
19,90 zł | 17,91 zł | 17,31 zł
UR 1MR6
UR 1MR8
5,90 zł | 5,31 zł | 5,13 zł
7,50 zł | 6,75 zł | 6,53 zł
UR 1MR4
4,30 zł | 3,87 zł | 3,74 zł
UR 1MR1
4,96 zł | 4,46 zł | 4,32 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
17
Stico
Model
UAL3001
51×51×37 mm
24 szt. (pcs)
UAL3004
64×60×25 mm
24 szt. (pcs)
UAL3006
89×86×32 mm
24 szt. (pcs)
UAL3008
213×50×26 mm
12 szt. (pcs)
UAL3014
154×152×33 mm
6 szt. (pcs)
UAL3008
3,75 zł | 3,38 zł | 3,26 zł
UAL3006
3,63 zł | 3,27 zł | 3,16 zł
UAL3004
1,99 zł | 1,79 zł | 1,73 zł
UAL3014
6,38 zł | 5,74 zł | 5,55 zł
18
UAL3001
2,20 zł | 1,98 zł | 1,91 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Cheops
Model
UAM1901
72×72×36 mm
24 szt. (pcs)
UAM1904
84×84×36 mm
24 szt. (pcs)
UAM1906
110×110×36 mm
12 szt. (pcs)
UAM1908
236×66×38 mm
6 szt. (pcs)
UAM1914
174×174×38 mm
6 szt. (pcs)
UAM1908
4,63 zł | 4,17 zł | 4,03 zł
UAM1906
4,20 zł | 3,78 zł | 3,65 zł
UAM1904
3,80 zł | 3,42 zł | 3,31 zł
UAM1914
8,23 zł | 7,41 zł | 7,16 zł
UAM1901
3,65 zł | 3,29 zł | 3,18 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
19
Lainen
Model
GRB 3
54×48×25 mm
96 szt. (pcs)
GRB 7
54×48×36 mm
60 szt. (pcs)
GRB 4B
78×78×27 mm
36 szt. (pcs)
GRB 12A
202×46×25 mm
24 szt. (pcs)
GRB 23A
163×163×41 mm
6 szt. (pcs)
GRB 12A
2,19 zł | 1,97 zł | 1,91 zł
GRB 23A
4,95 zł | 4,46 zł | 4,31 zł
GRB 4B
1,94 zł | 1,75 zł | 1,69 zł
GRB 7
1,54 zł | 1,39 zł | 1,34 zł
20
GRB 3
1,25 zł | 1,13 zł | 1,09 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Bronzi Expo
Model
URP 2601
50 × 53 × 35 mm
50 szt. (pcs)
URP 2604
65 × 71 × 28 mm
20 szt. (pcs)
URP 2606
85 × 81 × 32 mm
12 szt. (pcs)
URP 2608
227 × 53 × 26 mm
10 szt. (pcs)
URP 2614
160 × 160 × 34 mm
10 szt. (pcs)
URP 2614
7,82 zł | 7,04 zł | 6,80 zł
URP 2606
3,49 zł | 3,14 zł | 3,04 zł
URP 2608
5,27 zł | 4,74 zł | 4,58 zł
URP 2601
2,66 zł | 2,39 zł | 2,31 zł
URP 2604
3,06 zł | 2,75 zł | 2,66 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
21
Amber a Duo
Model
URP2701
45×49×37 mm
24 szt. (pcs)
URP2704
61×65×28 mm
24 szt. (pcs)
URP2706
85×88×37 mm
12 szt. (pcs)
URP2708
238×59×28 mm
12 szt. (pcs)
URP2714
169×173×38 mm
6 szt. (pcs)
URP2708
5,15 zł | 4,64 zł | 4,48 zł
URP2704
3,05 zł |2,75 zł | 2,65 zł
URP2714
7,89 zł | 7,10 zł | 6,86 zł
22
URP2706
4,25 zł | 3,83 zł | 3,70 zł
URP2701
2,80 zł | 2,52 zł | 2,44 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Amber a Duo
Model
URP2701
45×49×37 mm
24 szt. (pcs)
URP2704
61×65×28 mm
24 szt. (pcs)
URP2706
85×88×37 mm
12 szt. (pcs)
URP2708
238×59×28 mm
12 szt. (pcs)
URP2714
169×173×38 mm
6 szt. (pcs)
URP2714
7,89 zł | 7,10 zł | 6,86 zł
URP2706
4,25 zł | 3,83 zł | 3,70 zł
URP2708
5,15 zł | 4,64 zł | 4,48 zł
URP2704
3,05 zł |2,75 zł | 2,65 zł
URP2701
2,80 zł | 2,52 zł | 2,44 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
23
Lainen
Model
GRB 6
87×87×40 mm
24 szt. (pcs)
GRB 7
54×48×36 mm
60 szt. (pcs)
GRB 23
163×163×41 mm
6 szt. (pcs)
GRB 230
230×130×60 mm
-
1 szt. (pcs)
GRB 250
250×250×100 mm
-
1 szt. (pcs)
GRB 345
345×250×94 mm
-
1 szt. (pcs)
GRB 250
23,40 zł | 21,06 zł | 20,36 zł
GRB 345
25,60 zł | 23,04 zł | 22,27 zł
GRB 230
16,20 zł | 14,58 zł | 14,09 zł
24
GRB 7
1,54 zł | 1,39 zł | 1,34 zł
GRB 23
4,95 zł | 4,46 zł | 4,31 zł
GRB 6
2,90 zł | 2,61 zł | 2,52 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Bianerro
Model
UAC 4001
56×54×46 mm
24 szt. (pcs)
UAC 4004
81×80×35 mm
24 szt. (pcs)
UAC 4005
101×101×65 mm
12 szt. (pcs)
UAC 4014
174×176×39 mm
6 szt. (pcs)
UAC 4014
8,90 zł | 8,01 zł | 7,74 zł
UAC 4005
6,80 zł | 6,12 zł | 5,92 zł
Odwracalna dwukolorowa wkładka
Reversible two-color insert
UAC 4004
3,30 zł | 2,97 zł | 2,87 zł
UAC 4001
2,95 zł | 2,66 zł | 2,57 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
25
Eccos
Model
K1501
52×45×36 mm
24 szt. (pcs)
K1504
80×80×46 mm
24 szt. (pcs)
K1506
110×105×46 mm
24 szt. (pcs)
K1508
218×47×32 mm
24 szt. (pcs)
K1570
165×165×36 mm
8 szt. (pcs)
K1570
4,38 zł | 3,94 zł | 3,81 zł
K1506
2,88 zł | 2,59 zł | 2,51 zł
K1508
2,88 zł | 2,59 zł | 2,51 zł
26
K1504
2,10 zł | 1,89 zł | 1,83 zł
K1501
1,90 zł | 1,71 zł | 1,65 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Stico
Model
UAL3001
51×51×37 mm
24 szt. (pcs)
UAL3004
64×60×25 mm
24 szt. (pcs)
UAL3006
89×86×32 mm
24 szt. (pcs)
UAL3008
213×50×26 mm
12 szt. (pcs)
UAL3014
154×152×33 mm
6 szt. (pcs)
UAL3008
3,75 zł | 3,38 zł | 3,26 zł
UAL3006
3,63 zł | 3,27 zł | 3,16 zł
UAL3004
1,99 zł | 1,79 zł | 1,73 zł
UAL3014
6,38 zł | 5,74 zł | 5,55 zł
UAL3001
2,20 zł | 1,98 zł | 1,91 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
27
Lainen
Model
GRB 3
54×48×25 mm
96 szt. (pcs)
GRB 7
54×48×36 mm
60 szt. (pcs)
GRB 4B
78×78×27 mm
36 szt. (pcs)
GRB 12A
202×46×25 mm
24 szt. (pcs)
GRB 23A
163×163×41 mm
6 szt. (pcs)
GRB 12A
2,19 zł | 1,97 zł | 1,91 zł
GRB 23A
4,95 zł | 4,46 zł | 4,31 zł
GRB 4B
1,94 zł | 1,75 zł | 1,69 zł
GRB 3
1,25 zł | 1,13 zł | 1,09 zł
28
GRB 7
1,54 zł | 1,39 zł | 1,34 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Silveri
Model
GRS 1
75×105×32 mm
12 szt. (pcs)
GRS 3
54 × 48 × 25 mm
96 szt. (pcs)
GRS 4B
36 szt. (pcs)
78 × 78 × 26 mm
GRS 7
54 × 48 × 36 mm
60 szt. (pcs)
GRS 6
87 × 87 × 40 mm
24 szt. (pcs)
GRS 12A
202 × 46 × 25 mm
24 szt. (pcs)
GRS 23A
163 × 163 × 41 mm
6 szt. (pcs)
GRS 23A
5,38 zł | 4,84 zł | 4,68 zł
GRS 6
2,32 zł | 2,09 zł | 2,02 zł
GRS 12A
2,36 zł | 2,12 zł | 2,05 zł
GRS 7
1,35 zł | 1,22 zł | 1,18 zł
GRS 1
2,70 zł | 2,43 zł | 2,35 zł
GRS 3
1,19 zł | 1,07 zł | 1,04 zł
GRS 4B
1,90 zł | 1,71 zł | 1,65 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
29
Scarlett
Model
URPG 3
54×48×25 mm
96 szt. (pcs)
URPG 4B
78×78×28 mm
36 szt. (pcs)
URPG 7
56×48×36 mm
60 szt. (pcs)
URPG 12A
202×46×25 mm
24 szt. (pcs)
URPG 23
148×147×26 mm
12 szt. (pcs)
URPG23
3,90 zł | 3,51 zł | 3,39 zł
URPG4B
1,78 zł | 1,60 zł | 1,55 zł
URPG12A
2,36 zł | 2,12 zł | 2,05 zł
30
URPG7
1,35 zł | 1,22 zł | 1,17 zł
URPG3
1,25 zł | 1,13 zł | 1,09 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Scarlett
Model
URPG 3
54×48×25 mm
96 szt. (pcs)
URPG 4B
78×78×28 mm
36 szt. (pcs)
URPG 7
56×48×36 mm
60 szt. (pcs)
URPG 12A
202×46×25 mm
24 szt. (pcs)
URPG 23
148×147×26 mm
12 szt. (pcs)
URPG12A
2,36 zł | 2,12 zł | 2,05 zł
URPG4B
1,78 zł | 1,60 zł | 1,55 zł
URPG3
1,25 zł | 1,13 zł | 1,09 zł
URPG7
1,35 zł | 1,22 zł | 1,17 zł
URPG23
3,90 zł | 3,51 zł | 3,39 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
31
Scarlett
Model
URPG 1
75×105×32 mm
12 szt. (pcs)
URPG 6
87×87×40 mm
24 szt. (pcs)
URPG 19
177×57×32 mm
24 szt. (pcs)
URPG 24
190×190×40 mm
6 szt. (pcs)
URPG 24
5,95 zł | 5,36 zł | 5,18 zł
URPG 19
2,49 zł | 2,24 zł | 2,17 zł
32
URPG 6
2,32 zł | 2,09 zł | 2,02 zł
URPG 1
2,16 zł | 1,94 zł | 1,88 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Quadris
Model
URP1601
47×52×39 mm
48 szt. (pcs)
URP1608
227×50×26 mm
24 szt. (pcs)
URP1614
165×165×35 mm
6 szt. (pcs)
URP1614
6,54 zł | 5,89 zł | 5,69 zł
URP1614
6,54 zł | 5,89 zł | 5,69 zł
URP1608
3,89 zł | 3,50 zł | 3,38 zł
URP1608
3,89 zł | 3,50 zł | 3,38 zł
URP1601
1,81 zł | 1,63 zł | 1,57 zł
URP1601
1,81 zł | 1,63 zł | 1,57 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
33
Velvetti
Model
F4
45×52×24 mm
72 szt. (pcs)
F7
44×49×38 mm
48 szt. (pcs)
F 11
200×49×28 mm
24 szt. (pcs)
F 18H
62×116×26 mm
24 szt. (pcs)
F 23
165×165×27 mm
12 szt. (pcs)
F 24
49×44×37 mm
48 szt. (pcs)
F23
10,22 zł | 9,20 zł | 8,89 zł
flok
flocked
F18H
4,92 zł | 4,43 zł | 4,28 zł
Czerwony
Red
Granatowy
Blue
Bordowy
Ruby
F11
3,98 zł | 3,58 zł | 3,46 zł
F24
1,85 zł | 1,67 zł | 1,61 zł
Zielony
Green
34
F4
2,55 zł | 2,30 zł | 2,22 zł
F7
2,28 zł | 2,05 zł | 1,98 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Velvetti
Model
53×58×35 mm
36 szt. (pcs)
F 12
155×60×31 mm
24 szt. (pcs)
F 14
77×60×31 mm
24 szt. (pcs)
F 26
120×130×50 mm
6 szt. (pcs)
F 30NS
42×42×46 mm
48 szt. (pcs)
F 56
76×97×42 mm
24 szt. (pcs)
PO 1
62×68 mm
F2
24 szt. (pcs)
-
F12
flok
flocked
4,85 zł | 4,37 zł | 4,22 zł
F26
Czerwony
Red
7,32 zł | 6,59 zł | 6,37 zł
Granatowy
Blue
F14
Bordowy
Ruby
2,59 zł | 2,33 zł | 2,25 zł
Zielony
Green
F56
5,15 zł | 4,64 zł | 4,48 zł
F2
2,31 zł | 2,08 zł | 2,01 zł
PO1
F30NS
0,58 zł | 0,52 zł | 0,50 zł
3,22 zł | 2,90 zł | 2,80 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
35
Velvetti
Model
F 1E
60×77×31 mm
24 szt. (pcs)
F 2K
53×58×35 mm
36 szt. (pcs)
F 5B
92×92×54 mm
12 szt. (pcs)
F 30
42×42×227 mm
12 szt. (pcs)
F 51
91×124×33 mm
12 szt. (pcs)
F 62
65×60×41 mm
24 szt. (pcs)
F51
flok
flocked
5,99 zł | 5,39 zł | 5,21 zł
F1E
2,80 zł | 2,52 zł | 2,44 zł
Czerwony
Red
F5B
4,80 zł | 4,32 zł | 4,18 zł
Granatowy
Blue
Bordowy
Ruby
Zielony
Green
36
F30
4,30 zł | 3,87 zł | 3,74 zł
F2K
2,31 zł | 2,08 zł | 2,01 zł
F62
2,90 zł | 2,61 zł | 2,52 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Veluri
Model
BW 2N
55×45×10 mm
BW 9
60×60×25 mm
-
50 szt. (pcs)
50 szt. (pcs)
BW 10
111×105×25 mm
-
10 szt. (pcs)
BW 10N
110×110×25 mm
-
10 szt. (pcs)
BW 12N
160×70×16 mm
-
10 szt. (pcs)
BW 18M
105×105×55 mm
-
10 szt. (pcs)
BW 201
60×60×15 mm
-
50 szt. (pcs)
flok
flocked
BW10N
Czerwony
Red
1,74 zł | 1,57 zł | 1,51 zł
BW18M
2,20 zł | 1,98 zł | 1,91 zł
BW12N
1,48 zł | 1,33 zł | 1,29 zł
Zielony
Green
Granatowy
Blue
BW10
1,79 zł | 1,61 zł | 1,56 zł
BW201
0,77 zł | 0,69 zł | 0,67 zł
BW9
0,77 zł | 0,69 zł | 0,67 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9.
BW2N
37
0,75 zł | 0,68 zł | 0,65 zł
Veluri
Model
BW 0
45×45×10 mm
-
100 szt. (pcs)
BW 5
90×90×15 mm
-
50 szt. (pcs)
BW 40
215×45×20 mm
-
10 szt. (pcs)
BW 91
50×50×40 mm
50 szt. (pcs)
BW 101
60×60×20 mm
36 szt. (pcs)
BW 101G
60×60×20 mm
-
36 szt. (pcs)
BW 112
50×50×15 mm
-
50 szt. (pcs)
BW40
flok
flocked
1,42 zł | 1,28 zł | 1,24 zł
BW101
1,15 zł | 1,04 zł | 1,00 zł
Czerwony
Red
BW112
Zielony
Green
0,55 zł | 0,50 zł | 0,48 zł
BW101G
1,09 zł | 0,98 zł | 0,95 zł
Granatowy
Blue
BW0
0,49 zł | 0,44 zł | 0,43 zł
BW5
38
1,18 zł | 1,06 zł | 1,03 zł
BW91
0,99 zł | 0,89 zł | 0,86 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9.
.
Okolicznościowe
Model
OX 7
61×42×18 mm
20 szt. (pcs)
OX 8
61×42×18 mm
20 szt. (pcs)
S 03PK
45×49×34 mm
20 szt. (pcs)
S 24CH
45×39×21 mm
20 szt. (pcs)
S 24PK
45×39×21 mm
20 szt. (pcs)
GRB 3CH
54×48×25 mm
GRB 3PK
54×48×25 mm
GRB 7CH
56×48×36 mm
GRB 7PK
56×48×36 mm
GRB 4CH
78×78×27 mm
GRB 4PK
78×78×27 mm
1357 HB
51×51×37 mm
2489 SF
51×51×37 mm
S 03PK
2,74 zł | 2,47 zł | 2,38 zł
1357 HB
GRB 4CH
2,44 zł | 2,20 zł | 2,12 zł
1,05 zł | 0,95 zł | 0,91 zł
2489 SF
S 24PK
1, 55 zł | 1,40 zł | 1,35 zł
1,25 zł | 1,13 zł | 1,09 zł
GRB 3CH
GRB 7PK
2,04 zł | 1,84 zł | 1,78 zł
OX 7 | OX 8
1,75 zł | 1,58 zł | 1,52 zł
1,20 zł | 1,08 zł | 1,04 zł
S 24CH
1,25 zł | 1,13 zł | 1,09 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
39
Nadruki
graWeroWanie (gr)
W tej technologii logotypy, zdobienia są bardzo precyzyjne nawet w przypadku drobnych i delikatnych linii.
Grawerowanie zapewnia elegancki efekt, zwłaszcza na
drewnianych opakowaniach. Kolorystyka uzależniona
od rodzaju grawerowanej powierzchni.
Zdobienia – zagłębione w powierzchni opakowania.
Koszt przygotowalni technologicznej – uzależniony od
wzoru i jego wielkości
engraving (gr)
This kind of technology is characterised by highlyprecise details of logotypes and ornaments. Engraving provides elegant finish, especially when it comes
to wooden packaging. Colours depend on the kind of
engraved surface.
Ornaments – engraved in the surface of the package.
The cost of technological preparation depends on its
pattern and size.
terModruK FolIĄ (td)
Ten typ zdobienia umożliwia realizację nadruku z metalicznym połyskiem lub bez koloru (odciśnięcie). Podstawowe kolory folii to złoty i srebrny. Na indywidualne
zamówienia możliwa szersza gama kolorystyczna.
Zdobienia – wtłoczone w powierzchnię opakowania.
Koszt przygotowalni technologicznej – 60 PLN netto/
matrycę 10 cm2.
hot stamPing (td)
This kind of ornamentation enables the overprint with
a metallic luster or without a colour (impression). The
basic colour versions are gold and silver, however, you
can expect a wider colour scheme for custom-made
orders.
Ornaments – impressed into the package surface.
The cost of technological preparation – 60 PLN net/
10 cm2 matrix.
40
nadruK FarbĄ (nF)
Nadruk farbą na pudełkach wykonywany jest metodą
tampondruku. To najtańsza forma jednokolorowego
zdobienia opakowań, wykonywana w kolorze złotym,
srebrnym i czarnym.
Zdobienie – płaski nadruk na powierzchni
Koszt przygotowalni technologicznej – 60 PLN netto/
matrycę 10 cm2
Printing (nf)
Packages printing involves a pad printing method. It is
the cheapest form of one-colour package ornamentation. Colouring is offered in gold, silver and black versions.
Ornamentation – a flat printing on the surface.
The cost of technological preparation – 60 PLN net/
10 cm2 matrix.
transfer (ts)
Dość kosztowna technologia polega na wycinaniu
z wysoką precyzją wzorów ze specjalnej folii lub niezwykle cienkich blaszek metalowych i ich nanoszeniu na
powierzchnię opakowania. Kolorystyka obejmuje złoty
i srebrny z metalicznym połyskiem (a także matowe)
oraz szeroką paletę kolorów podstawowych.
Zdobienie – wypukłe na powierzchni opakowania
Koszt przygotowalni technologicznej – uzależniony od
wzoru i jego wielkości
transfer (ts)
A rather expensive technology consists in highly-precise cutting ornaments out of special sort of foil or utterly thin metal plates and then transferring them on
the package surface. Coluring comprises both metallic
and matt gold and silver as well as a wide range of basic colours.
Ornaments – convex on the package surface.
The cost of technological preparation depends on its
Logotypy i wzory zdobień prosimy przesyłać w formacie grafiki wektorowej (np. Corel.cdr).
Typ zdobienia, wielkość i umiejscowienie na opakowaniu uzależnione są od typu opakowa- pattern and size.
nia i otrzymanej grafiki.Najmniejszą jednostką zdobienia jest opakowanie zbiorcze.
Czas realizacji zdobień – ok. 14 dni roboczych (potwierdzany indywidualnie).
Please provide us with logo and decorative patterns as vector graphic (e. g. Corel, .cdr). The
kind, size and settings of ornaments depend on type of boxes and your decorative patterns.
The smallest quantity to decorate is 1 inner packaging. Delivery time – about 14 days (will be
confirmed individually).
Ekspozytory jubilerskie
Jewellery displays
Elegance
PR6151
PR8114/M
16,80 zł | 15,12 zł | 14,62 zł
PR1235
PR1234
46,00 zł | 41,40 zł | 40,02 zł
40,00 zł | 36,00 zł | 34,80 zł
skórka
leatherette
PR5041
14,30 zł | 12,87 zł | 12,44 zł
Biała
White
PR4002
11,20 zł | 10,08 zł | 9,74 zł
PR5002
7,20 zł | 6,48 zł | 6,26 zł
PR3061, PR3062
7,00 zł | 6,30 zł | 6,09 zł
PR3063 - PR3065
8,00 zł | 7,20 zł | 6,96 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
43
Majestic
PR8125
PR1142
PR1141
42,00 zł | 37,80 zł | 36,54 zł
skórka
leatherette
Biała
White
47,00 zł | 42,30 zł | 40,89 zł
PR1251
16,50 zł | 14,85 zł | 14,36 zł
PR5007
11,20 zł | 10,08 zł | 9,74 zł
PR6072
44
12,80 zł | 11,52 zł | 11,14 zł
PR4061
9,50 zł | 8,55 zł | 8,27 zł
PR3091 - PR3093 6,00 zł | 5,40 zł | 5,22 zł
PR3094, PR3095 7,00 zł | 6,30 zł | 6,09 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Lumina
PR6006
17,20 zł | 15,48 zł | 14,96 zł
PR1101
35,00 zł | 31,50 zł | 30,45 zł
PR1110
66,00 zł | 59,40 zł | 57,42 zł
PR8118/M
PR1108
56,00 zł | 50,40 zł | 48,72 zł
PHOTO
skórka
leatherette
Biała
White
PR3121 - PR3123
6,00 zł | 5,40 zł | 5, 22 zł
PR4013
12,50 zł | 11,25 zł | 10,88 zł
PR6005
PR6073
45
10,50 zł | 9,45 zł | 9,14 zł 12,50 zł | 11,25 zł | 10,88 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Versano
PR8119
PHOTO
PR1132
43,00 zł | 38,70 zł | 37,41 zł
PR4012
PR4011
skórka
leatherette
9,60 zł | 8,64 zł | 8,35 zł
9,60 zł | 8,64 zł | 8,35 zł
PR1131
Biała
White
29,00 zł | 26,10 zł | 25,23 zł
PR5013
46
29,00 zł | 26,10 zł | 25,23 zł
PR3131 - PR3133
7,20 zł | 6,48 zł | 6,26 zł
PR4001
11,20 zł | 10,08 zł | 9,74 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Vega
Model
SL 123
168×190×170 mm
SL 301
22×24×35 mm
SL 322
37×37×40 mm
SL 323
37×37×50 mm
SL 324
37×37×60 mm
SL 325
37×37×70 mm
SL 422
45×25×60 mm
SL 423
45×25×60 mm
SL 501
58×90×220 mm
SL 522
40×225×37 mm
550×290×330 mm str./p. 55
SL 806
skórka
leatherette
SL 806
SL 501
SL 301
Welur
velour
36,00 zł
11,96 zł
Biała
White
Bordowy
Ruby
Ecru
Ecru
Czerwony
Red
Kremowa
Cream
Niebieski
Blue
Czarna
Black
Czarny
Black
Brązowy
Brown
Ecru
Ecru
SL 123
68,00 zł
SL 431
19,00 zł SL 422
21,00 zł
SL 423
21,00 zł
SL 522
SL 323 - SL 325
23,00 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
16,00 zł
47
Velluti
Model
SL 223
120×50×155 mm
SL 224
110×60×185 mm
SL 225
143×90×250 mm
SL 226
143×90×250 mm
SL 420
60×50×80 mm
SL 650
235×200×85 mm
SL 651
235×200×85 mm
SL 652
235×200×90 mm
SL 420
skórka
leatherette
33,00 zł
Welur
velour
39,00 zł
SL 226
48,00 zł
SL 224
Biała
White
Bordowy
Ruby
Ecru
Ecru
Czerwony
Red
Kremowa
Cream
Niebieski
Blue
Czarna
Black
Czarny
Black
Brązowy
Brown
48
SL 225
Ecru
Ecru
SL 223
46,00 zł
46,00 zł
SL 650
SL 651
91,00 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
SL 652
154,00 zł
78,00 zł
Velluto
Model
SL 128
215×110×270 mm
SL 305
60×50×45 mm
SL 306
60×45×45 mm
SL 420
60×50×80 mm
SL 431
45×45×45 mm
SL 432
65×45×130 mm
SL 533
40×50×210 mm
SL 534
62×50×210 mm
SL 545
225×77×105 mm
SL 807
990×460×350 mm str./p. 55
SL 807
SL 128
PHOTO
82,00 zł
SL 128
skórka
leatherette
82,00 zł
Welur
velour
Biała
White
Bordowy
Ruby
Ecru
Ecru
Czerwony
Red
Kremowa
Cream
Niebieski
Blue
Czarna
Black
Czarny
Black
Brązowy
Brown
Ecru
Ecru
SL 432
SL 545
19,00 zł
93,00 zł
SL 306
SL 533
31,00 zł
SL 534
32,00 zł
33,00 zł
SL 305
29,00 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
SL 420
33,00 zł
SL 545
93,00 zł
SL 431
19,00 zł
49
Yorker
Model
SL 104
200×175×290 mm
SL 201
100×100×230 mm
SL 221
240×100×225 mm
SL 222
240×100×345 mm
SL 441
43×33×55 mm
SL 442
60×43×65 mm
SL 541
225×90×130 mm
SL 622
60×93×215 mm
SL 731
155×155×30 mm -
SL 732
155×155×40 mm -
SL 733
155×155×60 mm -
SL 222
skórka
leatherette
Welur
velour
26,00 zł
Biała
White
Bordowy
Ruby
Ecru
Ecru
Czerwony
Red
Kremowa
Cream
Niebieski
Blue
Czarna
Black
Czarny
Black
SL 201
Ecru
Ecru
SL 221
27,00 zł
34,00 zł
SL 733
Brązowy
Brown
50
36,00 zł
SL 104
29,00 zł
SL 732
SL 541
82,00 zł
28,00 zł
SL 442
14,00 zł
SL 441
14,00 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
SL 622
SL 731
27,00zł
18,00 zł
Ricco
Model
SL 106
140×100×250 mm
SL 402
48×48×85 mm
SL 531
27×215×56 mm
SL 532
40×215×56 mm
SL 542
255×90×220 mm
SL 605
70×45×90 mm
SL 621
60×92×110 mm
605×250×310 mm str./p. 55
SL 805
skórka
leatherette
SL 805
Welur
velour
SL 106
Biała
White
Bordowy
Ruby
Ecru
Ecru
Czerwony
Red
Kremowa
Cream
Niebieski
Blue
Czarna
Black
Czarny
Black
54,00 zł
SL 542
82,00 zł
SL 605
SL 402
22,00 zł
18,00 zł
SL 621
12,00 zł
Brązowy
Brown
Ecru
Ecru
SL 531
21,00 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
SL 532
22,00 zł
51
Qubis
Model
SL 101
185×160×250 mm
SL 102
190×100×220 mm
SL 211
195×70×185 mm
SL 212
260×100×240 mm
SL 322M
37×37×40 mm
SL 323M
37×37×50 mm
SL 324M
37×37×60 mm
SL 325M
37×37×70 mm
SL 504
87×87×37 mm
SL 601
78×60×85 mm
SL 741
235×205×60 mm -
SL 742
235×205×110 mm -
SL 743
235×205×200 mm -
skórka
leatherette
SL 102
24,00 zł
Welur
velour
SL 601
Biała
White
Bordowy
Ruby
Ecru
Ecru
Czerwony
Red
Kremowa
Cream
Niebieski
Blue
Czarna
Black
Czarny
Black
18,00 zł
58,00 zł
20,00 zł
SL 325M
20,00 zł
SL 742
Brązowy
Brown
52
Ecru
Ecru
45,00 zł
SL 743
SL 324M
SL 101
49,00 zł
SL 212
45,00 zł
SL 322M
SL 211
33,00 zł
20,00 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
SL 741
42,00 zł
SL 323M
20,00 zł
SL 504
12,00 zł
Vena
Model
SL 121
123×135×130 mm
SL 122
145×168×150 mm
SL 326
50×60×30 mm
SL 327
38×60×30 mm
SL 431
50×50×85 mm
SL 432
50×50×120 mm
SL 521
28×225×37 mm
SL 522
40×225×37 mm
SL 604
72×30×50 mm
650×220×360 mm str./p. 55
SL 804
SL 804
skórka
leatherette
Welur
velour
Biała
White
Bordowy
Ruby
Ecru
Ecru
Czerwony
Red
Kremowa
Cream
Niebieski
Blue
Czarna
Black
Czarny
Black
SL 432
SL 122
66,00 zł
19,00 zł
SL 121
SL 431
19,00 zł
64,00 zł
SL 327
13,00 zł
SL 326
13,00 zł
20,00 zł
Brązowy
Brown
Ecru
Ecru
SL 522
16,00 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
SL 604
SL 521
16,00 zł
53
Nomi
Model
SL 103
180×100×205 mm
SL 121
123×135×130 mm
SL 302
93×60×10 mm
SL 304
360×60×67 mm
SL 321
37×37×10 mm
SL 401
52×120×260 mm
SL 421
45×25×60 mm
SL 602
35×20×50 mm
SL 803
640×220×380 mm str./p. 55
SL 803
PHOTO
SL 401
53,00 zł
skórka
leatherette
SL103
Welur
velour
52,00 zł
Biała
White
Bordowy
Ruby
Ecru
Ecru
Czerwony
Red
Kremowa
Cream
Niebieski
Blue
Czarna
Black
Czarny
Black
SL 121
64,00 zł
SL 421
14,00 zł
21,00 zł
SL 302
Brązowy
Brown
54
Ecru
Ecru
16,00 zł
SL 321
12,00 zł
SL 602
SL 304
44,00 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
Displaye
Krótki termin realizacji / Quick delivery
550,00 zł | 495,00 zł | 478,50 zł
PR8114/M
str. / page 43
460,00 zł | 414,00 zł | 400,20 zł
PR8125
str. / page 44
320,00 zł | 288,00 zł | 278,40 zł
520,00 zł | 468,00 zł | 452,40 zł
PR8118/M -PHOTO
str. / page 45
skórka
leatherette
Biała
White
PR8119 -PHOTO
str. / page 46
Wykonywane na zamówienie / Made against order
367,00 zł
SL 806
str. / page 47
324,00 zł
SL 807 -PHOTO
324,00 zł
SL 804
str. / page 52
str. / page 48
345,00 zł
SL 803 -PHOTO
str. / page 53
298,00 zł
SL 805
str. / page 51
skórka
leather
Welur
velour
Biała
White
Bordowy
Ruby
Ecru
Ecru
Czerwony
Red
Kremowa
Cream
Niebieski
Blue
Czarna
Black
Czarny
Black
Brązowy
Brown
Ecru
Ecru
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
55
Anthr ao
Model
GL 2303
∅60×30 mm
GL 2304
∅60×40 mm
GL 2305
∅60×50 mm
GL 2620
∅220×50 mm
GL 2723
∅140×30 mm
GL 2725
∅160×50 mm
GL 2620
17,60 zł
GL 2304
4,20 zł
GL 2305
5,40 zł
14,70 zł
GL 2723
56
13,60 zł
GL 2303
3,60 zł
GL 2725
14,70 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
GL 2725
GL 2723
13,60 zł
Anthr aq
Model
GL 1303
60×60×30 mm
GL 1304
60×60×40 mm
GL 1410
55×95×40 mm
GL 1620
120×50×200 mm
GL 1723
180×180×30 mm
GL 1725
175×175×50 mm
GL 1620
12,70 zł
GL 1410
GL 1410
5,40 zł
5,40 zł
GL 1303
GL 1303
3,60 zł
GL 1304
4,20 zł
GL 1723
13,60 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
3,60 zł
GL 1725
14,70 zł
GL 1303
3,60 zł
GL 1723
13,60 zł
57
Veluri
Model
DL 103
275×90×135 mm
DL 121
85×80×200 mm
DL 122
190×80×265 mm
DL 222
230×180×160 mm
DL 233
189×210×50 mm
DL 234
195×210×50 mm
flok
flocked
Granatowy
Blue
Kremowy
Cream
Bordowy
Ruby
DL122
34,50 zł
DL121
DL222
25,00 zł
26,70 zł
DL103
Czarny
Black
20,00 zł
Biały
White
Zielony
Green
58
DL233
11,80 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
DL234
11,80 zł
Veluri
Model
DL 102
250×65×280 mm
DL 131
140×155×170 mm
DL 132
190×200×170 mm
DL 221
330×100×130 mm
DL 231
45×210×50 mm
DL 232
115×210×50 mm
DL 401
95×230×235 mm
flok
flocked
DL401
DL102
17,20 zł
Granatowy
Blue
30,50 zł
Kremowy
Cream
Bordowy
Ruby
Czarny
Black
DL132
24,00 zł
DL131
18,40 zł
DL221
18,00 zł
Biały
White
Zielony
Green
DL232
8,00 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
DL231
6,60 zł
59
K asety
Wymiary i układ kaset / Dimensions of trays
250×250×30 mm
210×300×30 mm
300×210×30 mm
250×500×30 mm
Kolorystyka ramek / Colours of frame
Bukowa
Beech
Mahoniowa
Mahogeny
Na indywidualne zamówienie wykonujemy kasety
z ramkami:
–skórzanymi (według kolorystyki wypełnień),
–welurowymi (według kolorystyki wypełnień).
We make trays to custom order with frames:
–leatherette (see colours of interiors)
–velour (see colours of interiors)
Kolorystyka wypełnień / Colours of interior
skórka / leatherette
Biała /White
Kremowa / Cream
Czarna / Black
Ecru / Ecru
Bordowy / Ruby
Czarny / Black
Czerwony / Red
Welur / velour
Niebieski / Blue
Przykładowe wkładki / Samples of tray inserts
60
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
K asety
na pierścionki, obr ączki
Wymiary / Dimenisons: 250×250×30 mm
60× (22 mm)
SC 121
11× (231×20 mm)
SC 130
36× (36×36 mm)
24× (36×56 mm)
SC 132
SC 133
69,00 zł
86,00 zł
86,00 zł
78,00 zł
16× (56×56 mm)
36× (36×36 mm)
12× (39×39 mm)
24×
SC 139
75,00 zł
SC 131
182,00 zł
SC 125
120,00 zł
16× (39×39 mm)
36× (36×36 mm)
SC 134
SC 135
24× (36×56 mm)
SC 136
89,00 zł
86,00 zł
78,00 zł
33×
14× (192×20 mm)
40× (36×33 mm)
54× (36×23 mm)
SC 138
96,00 zł
SC 127
125,00 zł
Wymiary / Dimenisons: 210×300×30 mm
55× (22 mm)
SC 221
24×
SC 226
21×
15× (62×54 mm)
SC 227
SC 228
69,00 zł
125,00 zł
121,00 zł
139,00 zł
25× (36×54 mm)
28× (46×38 mm)
28× (46×38 mm)
28× (46×38 mm)
SC 233
79,00 zł
SC 235
80,00 zł
SC 236
80,00 zł
SC 229
SC 230
125,00 zł
88,00 zł
SC 232
88,00 zł
SC 237
80,00 zł
Wymiary / Dimenisons: 300×210×30 mm
72× (22 mm)
SC 321
6× (92×94 mm)
SC 322
69,00 zł
66,00 zł
28× (38×46 mm)
30× (44×36 mm)
24×
SC 326
125,00 zł
15× (54×62 mm)
SC 328
139,00 zł
9×
SC 330
85,00 zł
40× (33×36 mm)
SC 332
88,00 zł
30× (44×36 mm)
SC 335
82,00 zł
61
SC 336
80,00 zł
SC 337
82,00 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
K asety
na kolczyki
Wymiary / Dimenisons: 250×250×30 mm
16× (39×39 mm)
36× (36×36 mm)
SC 134
SC 135
89,00 zł
86,00 zł
24× (36×56 mm)
SC 136
78,00 zł
24× (36× 60 mm)
SC 150
102,00 zł
36× (36×36 mm)
SC 151
24× (36×56 mm)
SC 152
96,00 zł
78,00 zł
40× (36×42 mm)
40× (36×33 mm)
36× (36×46 mm)
SC 153
119,00 zł
12× (36×113 mm)
SC 155
79,00 zł
Wymiary / Dimenisons: 210×300×30 mm
28× (46×38 mm)
28× (46×38 mm)
SC 235
SC 236
80,00 zł
80,00 zł
25× (36×60 mm)
25× (36×54 mm)
SC 250
103,00 zł
SC 252
SC 253
79,00 zł
123,00 zł
SC 254
88,00 zł
Wymiary / Dimenisons: 300×210×30 mm
30× (44×36 mm)
SC 335
82,00 zł
28× (38×46 mm)
SC 336
80,00 zł
28× (38×52 mm)
SC 350
108,00 zł
62
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
28× (38×46 mm)
SC 352
80,00 zł
40× (33×45 mm)
SC 353
123,00 zł
40× (33×36 mm)
SC 354
88,00 zł
36× (36×36 mm)
SC 154
86,00 zł
K asety
na zestawy, spinki
Wymiary / Dimenisons: 250×250×30 mm
12×
SC 164
68,50 zł
–
4× (114×114 mm)
SC 170
89,00 zł
24× (36×60 mm)
SC 171
SC 174
89,00 zł
102,00 zł
9× (76×76 mm)
SC 176
16× (56×56 mm)
SC 177
16× (56×56 mm)
SC 178
9× (76×76 mm)
SC 180
68,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
68,00 zł
25× (36×54 mm)
25× (36×60 mm)
6× (94×92 mm)
15× (62×54 mm)
Wymiary / Dimenisons: 210×300×30 mm
15× (62×54 mm)
SC 263
–
4× (93×138 mm)
SC 270
74,00 zł
89,00 zł
15× (62×54 mm)
28× (46×38 mm)
SC 278
74,00 zł
25× (36×54 mm)
SC 271
89,00 zł
SC 272
SC 273
79,00 zł
79,00 zł
SC 274
103,00 zł
SC 276
66,00 zł
SC 277
74,00 zł
SC 279
80,00 zł
Wymiary / Dimenisons: 300×210×30 mm
15× (54×62 mm)
SC 363
74,00 zł
–
SC 370
89,00 zł
28× (38×46 mm)
SC 373
80,00 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
28× (38×52 mm)
SC 374
108,00 zł
15× (54×62 mm)
SC 377
74,00 zł
15× (54×62 mm)
SC 378
74,00 zł
63
K asety
na łańcuszki, br ansoletki
Wymiary / Dimenisons: 250×250×30 mm
–
10× (21×231 mm)
SC 110
SC 140
59,00 zł
98,00 zł
22×
15× (13×231 mm)
SC 141
SC 142
65,00 zł
83,00 zł
5× (21×231 mm)
7×(13×231 mm)
SC 143
80,00 zł
10× (21×231 mm)
SC 144
78,00 zł
15× (13×231 mm)
Wymiary / Dimenisons: 250×500×30 mm
10× (480×21 mm)
22×
SC 440
15× (480×13 mm)
SC 441
132,00 zł
106,00 zł
SC 445
139,00 zł
Wymiary / Dimenisons: 210×300×30 mm
–
8× (21×283 mm)
SC 210
SC 240
59,00 zł
92,00 zł
17×
12× (13×283 mm)
SC 241
65,00 zł
SC 245
112,00 zł
Wymiary / Dimenisons: 300×210×30 mm
12× (20×192 mm)
64
SC 340
105,00 zł
25×
SC 341
74,00 zł
19× (12×192 mm)
SC 342
89,00 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
8× (12×192 mm)
7× (20×192 mm)
SC 343
86,00 zł
13× (20×192 mm)
SC 344
80,00 zł
17× (12×192 mm)
SC 345
SC 145
112,00 zł
121,00 zł
K asety
na zawieszki, broszki
Wymiary / Dimenisons: 250×250×30 mm
24× (36×60 mm)
SC 190
102,00 zł
36× (36×46 mm)
SC 191
119,00 zł
36× (36×36 mm)
24× (36×56 mm)
SC 192
SC193
86,00 zł
78,00 zł
Wymiary / Dimenisons: 210×300×30 mm
15× (62×54 mm)
25× (36×60 mm)
40× (36×42 mm)
28× (46×38 mm)
25× (36×54 mm)
SL 722
36,00 zł
SC 262
SC 290
74,00 zł
103,00 zł
SC 291
SC 292
123,00 zł
SC 293
80,00 zł
79,00 zł
Wymiary / Dimenisons: 300×210×30 mm
15× (54×62 mm)
28× (38×54 mm)
40× (33×45 mm)
SL 721
28× (38×46 mm)
30,00 zł
SC 362
74,00 zł
SC 390
108,00 zł
Tacki / Counter trays
160×220×23 mm
SC 391
123,00 zł
SC 392
80,00 zł
320×220×23 mm
SL 722
SL 721
30,00 zł
36,00 zł
SL 722
36,00 zł
SL 721
30,00 zł
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
65
K asety flokowane
Wymiary / Dimenisons: 250×250×17 mm (bez wieczka / without cover)
Tacki podawcze / Counter trays
72x (24 mm)
24x (35x52 mm)
DC 130
DC 133
22,00 zł
26,00 zł
21x
210×150×13 mm
24x (35x52 mm)
DC 141
DC 152
25,00 zł
290×210×13 mm
DL 321
26,00 zł
DL 322
13,20 zł
22,00 zł
Wymiary / Dimenisons: 225×330×24 mm (bez wieczka / without cover)
Wieczka do kaset / Trays’ covers
15x
18x
DC 240
DC 241
30,70 zł
34,00 zł
12x (41x64 mm)
36x
DC 251
226×331×27 mm
DC 290
27,50 zł
DC 200
50,20 zł
8,90 zł
226×331×38 mm
251×251×25 mm
DC 201
DC 100
9,80 zł
7,90 zł
Wymiary / Dimenisons: 330×225×24 (*38) mm (bez wieczka / without cover)
72x (22 mm)
48x (32x28 mm)
DC 330
DC 332
31,70 zł
31,20 zł
12x (64x41 mm)
60x (∅29mm)
DC 334
DC 335
34,00 zł
27,50 zł
35x (36x32 mm)
DC 337
31,20 zł
28x
DC 341
38,00 zł
48x (32x28 mm)
DC 353*
40,80 zł
Kolorystyka kaset / Colours of trays
flok / flocked
66
Granatowy
Blue
Bordowy
Ruby
Czarny
Black
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
Zielony
Green
Kremowy
Cream
Biały
White
12x (68x54 mm)
DC 373
27,00 zł
Dodatki
Accessories
Torebki
Model
TC10
105-130×55×130 mm 20 szt. (pcs)
TC20
120-150×60×160 mm 20 szt. (pcs)
TC60
200-240×62×240 mm 20 szt. (pcs)
TC 60
2,99 zł | 2,69 zł | 2,60 zł
Brązowy
Brown
TC 20
1,89 zł | 1,70 zł | 1,64 zł
TC 10
1,69 zł | 1,52 zł | 1,47 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9. W tabeli wymiary zewnętrzne.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9. Exterior dimensions given in table.
LOGO - informacje o nadrukach na stronie 40. LOGO - information about printing on page 40.
69
Środki do pielęgnacji biżuterii
Model
1004
Mleczko do czyszczenia srebra / Silver Polish
1005
Nasączona ściereczka do czyszczenia / Quick Clean
100 ml
1008
Mleczko do czyszczenia srebra / Silver Polish
250 ml
1435
Rękawiczki do czyszczenia srebra / Silver Gloves
1 para
10x (14x19 cm)
1520
Pokrowiec do sztućców / Silver Guard
1707
Płyn z koszyczkiem do czyszczenia srebra / Silver Clean
12x40 cm
150 ml
1724
Płyn z koszyczkiem do czyszczenia srebra / Silver Bath Dip
500 ml
1750
Płyn do czyszczenia srebra / Silver Dip
2l
1750
65,30 zł | 58,77 zł | 56,81 zł
1724
29,30 zł | 26,37 zł | 25,49 zł
1008
24,30 zł | 21,87 zł | 21,14 zł
1435
1004
37,40 zł | 33,66 zł | 32,54 zł
8,00 zł | 7,20 zł | 6,96 zł
1707
17,60 zł | 15,84 zł | 15,31 zł
70
1005
1520
5,90 zł | 5,31 zł | 5,13 zł
43,80 zł | 39,42 zł | 38,11 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9.
Środki do pielęgnacji biżuterii
Model
1044
Ściereczka do czyszczenia biżuterii / Professional Cloth
26x30 cm
1500
Ściereczka do czyszczenia srebra / Silver Duster
33x55 cm
1518
Pokrowiec do srebrnych sztućców/ Silver Guard
34x58 cm
1590
Ściereczka do czyszczenia biżuterii / Silver&Jewel Cloth
24x30 cm
1607
Płyn z koszyczkiem do czyszczenia biżuterii / Jewel Clean
1832
Kąpiel czyszcząca do kamieni i złota / Gold Dip
2l
1845
Płyn do myjek ultradźwiękowych / Ultrasonic Jewel Clean
2l
1853
Pokrowiec do srebrnych sztućców na 12 łyżeczek / Silver Guard 26x50 cm
1907
Płyn z koszyczkiem do czyszczenia pereł / Pearl Clean
1832
76,00 zł | 68,40 zł | 66,12 zł
150 ml
150 ml
1845
83,90 zł | 75,51 zł | 72,99 zł
1590
12,30 zł | 11,07 zł | 10,70 zł
1500
21,00 zł | 18,90 zł | 18,27 zł
1518
104,00 zł | 93,60 zł | 90,48 zł
1607
17,60 zł | 15,84 zł | 15,31 zł
1907
17,60 zł | 15,84 zł | 15,31 zł
1044
28,73 zł | 25,86 zł | 25,00 zł
1853
84,00 zł | 75,60 zł | 73,08 zł
Ceny netto podane dla pierwszych trzech poziomów rabatowych B1 | B2 | B3. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN for first three discount levels B1 | B2 | B3. More information on pages 6-9.
71
Koperty
Model
K10
60×90 mm
100 szt. (pcs)
K20
75×100 mm
100 szt. (pcs)
K30
100×140 mm
100 szt. (pcs)
K50
150×205 mm
50 szt. (pcs)
Kolorowe (różne wzory)
K10
K20
K30
K50
7,30 zł | 100 szt.
8,40 zł | 100 szt.
10,70 zł | 100 szt.
8,60 zł | 50 szt.
Srebrne
K10
K20
K30
K50
K50
14,90 zł | 100 szt.
17,70 zł | 100 szt.
24,00 zł | 100 szt.
19,50 zł | 50 szt.
Ecru
K10
K20
K30
K50
K30
13,00 zł | 100 szt.
14,30 zł | 100 szt.
17,50 zł | 100 szt.
15,40 zł | 50 szt.
Z nadrukiem
K10
K20
K30
K50
72
12,00 zł | 100 szt.
14,00 zł | 100 szt.
17,00 zł | 100 szt.
13,00 zł | 50 szt.
K10
Ceny netto. Więcej informacji na stronach 6-9.
Net value price in PLN. More information on pages 6-9.
.
K20
Opakowania na zamówienie
Custom pack aging
Pudełk a drewniane
na zamówienie
Z 751
Z 752
Z 753
Z 754
Z 755
Z 756
Przykładowe realizacje. Wykonujemy dowolne eleganckie opakowania drewniane na zamówienie ( już od 1 sztuki!).
Examples of custom-made projects. We manufacture every elegant wooden packaging to your order (starting from 1 piece!)
75
Pudełk a tekturowe
na upominki, gadżety, prezenty
76
Z 761
Z 762
Z 763
Z 764
Z 765
Z 766
Przykładowe realizacje. Wykonujemy dowolne opakowania tekturowe na zamówienie ( już od 1 sztuki!).
Examples of custom-made projects. We manufacture every cardboard packaging to your order (starting from 1piece!).
Pudełk a
na medale, trofea, monety
Z 771
Z 772
Z 773
Z 774
Z 775
Z 776
Przykładowe realizacje. Wykonujemy dowolne opakowania na zamówienie ( już od 1 sztuki!).
Examples of custom-made projects. We manufacture every custom packages to your order (starting from 1 piece!).
77
Walizki i Kufry
do prezentacji i tr ansportu
78
Z 781
Z 782
Z 783
Z 784
Z 785
Z 786
Przykładowe realizacje. Wykonujemy dowolne opakowania aluminiowe na zamówienie ( już od 1 sztuki!).
Examples of custom-made projects. We manufacture every custom aluminum packaging to your order (starting from 1 piece!).
Walizki i Kufry
Jubilerskie
Z 791
Z 792
Z 793
Z 794
Z 795
Z 796
Przykładowe realizacje. Wykonujemy dowolne walizki, kufry jubilerskie na zamówienie ( już od 1 sztuki!).
Examples of custom-made projects. We manufacture every suitcases and trunks for jewellery to your order (starting from 1 piece!)
79
Mares Pack aging Co.
opakowania i ekspozytory jubilerskie
ul. Obornick a 277
60-691 Poznań
www.bizuteria.mares.pl
tel. 61/ 8 44 22 11
fax 61/ 8 44 22 00
[email protected]

Podobne dokumenty