II miejsce, Oktawave grupa K2 Internet SA, Dariusz

Komentarze

Transkrypt

II miejsce, Oktawave grupa K2 Internet SA, Dariusz
Chmura obliczeniowa
nowej generacji
Jak przestałem się martwić
i pokochałem Marketing 3.0
Dariusz Nawojczyk, CMO
W roku 2012 zapytano mnie:
„Dariusz, czy Ty byłbyś w stanie
zrobić marketing dla takiego
produktu”?
Hmm,
jakiego
produktu?
Wiesz, to są „zwirtualizowane
z wykorzystaniem hypervisora zasoby
DC, serwowane do klientów z
wykorzystaniem otwartego API”.
Długa droga.
Zrobić
wszystko
tak, jak
trzeba.
1. Mieć plan.
2. Umieć walczyć
o plan.
3. Umieć dostosowywać
plan.
Ok, mądralo, od czego zacząłeś?
Metodologia.
Marketing 3.0
Założenie 1:
Choć jesteśmy marką
B2B, będziemy dostępni,
otwarci i tak komunikatywni,
jak byśmy byli marką B2C.
Corporate Identity.
Historia i marketing kulturowy.
Social media & fora.
Testy beta (1500 firm).
Bezustanna ewaluacja.
Biuro Obsługi Klienta.
Eventy.
Od listopada 2012 roku
do dziś pozyskaliśmy:
7134
fanów i followersów w social
mediach
34
Net Promotor Score
Założenie 2:
Naszym celem nie jest
przekonywanie. Naszym
celem jest uczynienie
sytuacji zrozumiałej.
Content marketing: strona WWW.
Content marketing: baza wiedzy.
Content marketing:
partnerzy medialni.
19
E-ZA KUPY
Sklepy
doganiają
Allegro
Platformy handlowew rodzaju
Allegro nadal wygrywajązesklepami internetowymi, aleich przewaga
maleje—wynikazbadaniafundacji
BezpieczniejwSieci.org za2012 r .
Konsumenci w większości wybierająplatformy typu allegro.pl (53
proc.). Mająonejednak mniej zwo-
lenników niżw 2011 r. (58 proc.).
Klienci corazczęściej kupująbezpośrednio w e-sklepach (38 proc.
wobec 34 proc. rok wcześniej). Na
trzecimmiejscu uplasowały się
serwisy zakupów grupowych (19
proc.), których popularność spadła
o 2 pkt procentowe. Innewnioski z
ankiety?Niemałaczęść internautów kupujeoprogramowanie
bezpośrednio nastronach producentów (13 proc. wobec 9 proc. w
2011 r.). Wporównaniu z2011 r.
o 5 pkt proc. wzrósł odsetek osób
wydających w interneciekwoty
między 201 a500 zł. [MK]
77
proc. Taki odsetek
kupujących w sieci
Polaków robi to co najmniej raz w miesiącu.
KO M ENTA R Z
D ETLEV
KNIER IM
miarę, jak firmowe
centra danych
zmieniają się w chmur y,
organizacje muszą
na nowo przemyśleć swoją
strategię i infrastrukturę
sieciową.
Sieć w centrum danych
nie będzie już obsługiw ała
indywidualnych „silosów”
— po jednym na każdą
firmową aplikację.
W podejściu chmurowym
staje się ona holist yczną
podstawą dostarczania
usług, zapewniającą wiele
funkcji centrum danych,
ale korzystającą z jednolitej
płaszczyzny sterowania.
Nowa sieć dostarczania usług
W
wspiera wszystkie aplikacje
i usługi bez względu na
to, skąd pochodzą i gdzie
są wykorzyst ywane.
Podstawowym kryterium
przy wyborze rozwiązania
sieciowego jest znalezienie
takiego, które przyspiesza
i zabezpiecza ruch
w sieci LAN, WAN,
internecie i chmurze.
Efektywne i inteligentne
równoważenie obciążenia
między wieloma
urządzeniami lub sesjami
sieciowymi, takimi
jak WWW, e-mail itd.,
pozwala organizacjom
stworzyć stałą, wydajną
i niezawodną sieć firmową.
Dzięki odpowiednim
rozwiązaniom sieciowym
firmy mogą nie t ylko
ograniczyć koszty centrum
danych, ale również usprawnić
ruch w sieci bez kupowania
dodatkowego sprzętu.
Maciej Kuźniar, prezes Oktawave [FOT. TP]
Korzystne rozwiązanie
Materiał partnera
Wyzwanie dla gigantów
Kadry
DAR IUSZ PIO TRO W SKI
JACEK SUCH ENEK
M ACIEJ PLEBAŃSKI
STANO SIM UNEK
Został dyrektorem sprzedaży do klientów
biznesowych w polskim oddziale Microsoft,
w którym pracuje od 2009 r. Jako dyrektor
działu nowych technologii odpowiadał
za rozwój platformy Microsoft w Polsce i za strategię działań adresowanych do programistów
i specjalistów IT. Organizował m.in. Microsoft
Technology Summit i konkurs technologiczny
dla studentów Imagine Cup. Przez kilka miesięcy
do stycznia br., czyli przed nominacją Ronalda
Binkofskiego, pełnił obowiązki dyrektora generalnego firmy.
Zwolnione przez Piotrowskiego stanowisko szefa
nowych technologii obejmie w kwietniu Rafał
Albin, który w Microsofcie pracuje od trzech lat
(odpowiadał m.in. za wprowadzenie na polski
rynek systemów Windows 7 i Windows 8).
To nowy członek zarządu spółki Qumak
(integrator systemów i sieci komputerowych),
w której pracuje w firmie od 2005 r.
—najpierw jako dyrektor handlowy
w pionie technologii inteligentnego
budynku, następnie jako dyrektor
pionu handlowego, a od st ycznia 2013 r.
—jako szef pionu realizacji kontraktów.
Karierę zawodową zaczynał w Ster-Projekt
(obecnie część Assecco Polska)
na stanowisku menedżera projektu.
Jest absolwentem kierunku Sieci
i systemy elektroenerget yczne na Politechnice
Warszawskiej.
To nie koniec zmian kadrowych w tej firmie.
Z zarządu Qumaka odwołano wiceprezesów
Jana Golińskiego i Andrzeja Swolkienia.
Stanął na czele polskiego oddziału T-Systems,
spółki teleinformatycznej należącej do grupy
Deutsche Telekom. W firmie pracuje
od 2008 r., był w niej m.in. dyrektorem
sprzedaży bezpośredniej i w sektorze
publicznym, a w st yczniu 2012 r. objął funkcję
dyrektora sprzedaży. Wcześniej był regionalnym
dyrektorem sprzedaży w firmach Siemens
i Siemens Enterprise Communications
w Polsce. Jest absolwentem ekonomii
w Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach.
Do końca lutego obowiązki prezesa
T-Systems pełnił Alexander Bartz,
który łączył tę funkcję ze stanowiskiem
dyrektora finansowego.
Nadal będzie odpowiadał za finanse firmy
i pozostanie w zarządzie.
Został dyrektorem ds. współpracy z siecią
partnerów SAPw Europie Środkowo-Wschodniej
(jest ich w t ym regionie około 190). Pochodzący
ze Słowacji menedżer zastąpił na stanowisku
Fokiona Angelopoulosa, który obecnie zarządza
zespołem ds. oryginalnego wyposażenia (OEM)
i sprzedażą oprogramowania innych producentów w regionie SAPPołudnie, obejmującym
Półwysep Iberyjski, Włochy, Grecję, Turcję
i Izrael.
Simunek był ostatnio wiceprezesem Centrum
Doskonalenia SAPw firmie Ness Technologies
w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej
piastował stanowiska kierownicze w Deloitte,
gdzie pracował przez 10 lat, zajmując się
usługami doradczymi w zakresie rozwiązań SAP
w Szwajcarii i Europie Zachodniej. [MK]
Public relations.
Od listopada 2012 roku
do dziś mieliśmy:
355
publikacji prasowych
1695
wzmianek
Założenie 3:
Wykorzystujmy tylko
te kanały i narzędzia, które
da się mierzyć,
które możemy kontrolować
i które dają
kwantyfikowalne efekty.
Zero odsłonówek,
zero flat fee i zero CPM.
AdWords? Tak.
Generowanie leadów? Tak.
Marketing automation? Tak.
A jak
konstruujecie
komunikaty?
7 metafor głębokich.
Przykłady.
Od listopada 2012 roku
do dziś pozyskaliśmy:
5757
firm klientów
6465
kontaktów biznesowych (leady)
No dobrze,
a kto już z tego
korzysta?
Coca-Cola
Wielka kampania marketingowa związana
z FIFA World Cup 2014 we współpracy
z Lidlem w kilkunastu krajach Europy.
TUI
Migracja całego serwisu transakcyjnego
oraz infrastruktury wewnętrznej jednego
z największych biur podróży. 28% oszczędności
w stosunku do infrastruktury dedykowanej.
Chmura obliczeniowa
nowej generacji
Dziękuję za uwagę!

Podobne dokumenty