Wyniki ankiety kl. V podsumowanie

Transkrypt

Wyniki ankiety kl. V podsumowanie
Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach piątych Szkoły Podstawowej nr 8
w Gdańsku – Grupa ankietowanych uczniów - 70
Ankietowani uczniowie odpowiadając na to pytanie dokonywali wielokrotnego wyboru spośród kilku
propozycji odpowiedzi. Zdecydowana większość uczniów (67,1%) czyta książki dla przyjemności,
natomiast 37,1% sięga po książkę z obowiązku.
Uzasadniając kryterium wyboru książki uczniowie mieli możliwość wskazania kilku odpowiedzi.
54 uczniów wybiera książkę kierując się własnymi zainteresowaniami, u 11 uczniów czynnikiem
decydującym była zarówno grubość książki, jak również przypadkowy wybór, a 7 ankietowanych
wskazało na informację uzyskaną do kolegi/koleżanki.
55,7% respondentów uwaza, że lektury omawiane na lekcji są potrzebne, 34,3% nie ma ten temat
zdania, natomiast 10% uczniów uznaje lektury szkolne za zbędne.
4. PODAJ MAKSYMALNIE TRZY TYTUŁY KSIĄŻEK, KTÓRE OSTATNIO PRZECZYTAŁEŚ I NIE BYŁY
ONE LEKTURĄ SZKOLNĄ
Uczniowie czytali ostatnio:
Harry Potter (9), Dzienniczek cwaniaczka (5), Hobbit, czyli tam i z powrotem (4), Wakacje z duchami
(4), Hania Humorek (3), seria Zaopiekuj się mną (3), seria Biuro detektywistyczne Lassego i Mai (3),
Dziennik Nikki (2), Dziewczyny i chłopaki (2). Po jednym głosie padło na następujące tytuły: Seria
niefortunnych zdarzeń, Charlie i fabryka czekolady, Eragon, Morze trolli, Tuczarnia motyli, Omega,
Spotkanie nad morzem, Podróże Filipa, Dzienniczek cwaniaczka, Babcia rabuś, Tomek w krainie
kangurów, Bracia Lwie serce, Minecraft poradnik, Osobliwy dom pani Pelegrine, Wielka inwersja,
Klub siostrzyczek, Biblia.
5. PODAJ PROPOZYCJE KSIĄŻEK DO SPISU LEKTUR
Rozłożenie oddanych głosów przedstawia się następująco:
Harry Potter (20), Dzienniczek cwaniaczka (4), Hobbit, czyli tam i z powrotem (4), Wakacje z duchami
(4), Hania Humorek (3), Biuro detektywistyczne Lassego i Mai (2). Po jednym głosie otrzymały
następujące tytuły: Magiczne drzewo, Morze trolli, Opowieści z ulicy Broca, Kapelusz za 100 tysięcy,
Charlie i fabryka czekolady, Piaskowy wilk, Babcia na jabłoni, Seria niefortunnych zdarzeń, Klub
siostrzyczek, Uwaga ! Czarny parasol, Zeszyt w kratkę, Zniszcz ten dziennik.
W powyższym wykazie nie uwzględniono kilku propozycji uczniów, którzy podali tytuły książek
będące lekturami kl. 4 lub 5.
Uczniowie mogli udzielić na zadane w ankiecie pytanie kilku ze wskazanych wariantów odpowiedzi.
Najwięcej (36 ankietowanych) poszukuje w czytanych przez siebie książkach przygód, 31
ankietowanych – humoru i dowcipu, 26 – mocnych wrażeń, a 10 – ciekawych postaci.
7. PODAJ TYTUŁ KSIĄŻKI, KTÓRĄ POLECIŁBYŚ DO PRZECZYTANIA KOLEDZE/KOLEŻANCE
Oto głosy:
Dzieci z Bullerbyn (10), Harry Potter (6), Dzienniczek cwaniaczka (5), Karolcia (5), Hobbit (3), seria
Zaopiekuj się mną (3), seria Biuro detektywistyczne Lassego i Mai (3), Dynastia Miziołków (3),
Wakacje z duchami (2), Opowieśc wigilijna (2), Tajemniczy ogród (2), Mikołajek (2), Dziewczyny i
chłopaki (2). Po 1 głosie otrzymały: Opowieści z ulicy Broca, Tomek w krainie kangurów, Magiczne
drzewo, Dziennik Nikki, Eragon, Morze trolli, Star wars, Tuczarnia motyli, Opowieści z Narnii,
Spotkanie nad morzem, Przygody Odyseusza, Uwaga ! Czarny parasol, Klub siostrzyczek, Hania
Humorek, Czy to babajaga, Księga humoru, Świat zwierząt, Historia Polski.
Przeważająca większość uczniów – 92,9% - podaje, że w ich rodzinach kupuje się książki, a tylko
u 7,1% ankietowanych nie dokonuje się żadnych zakupów książek.
Prawie 80% ankietowanych uczniów korzysta ze zbiorów biblioteki. Pozostała grupa odpowiedziała,
że nie korzysta.
Na pytanie dotyczące częstotliwości korzystania ze zbiorów biblioteki największa grupa uczniów
( 35,7%) odpowiedziała, że raz na miesiąc. Kilka razy w miesiącu z biblioteki korzysta 24,3 %
respondentów, a raz na tydzień – 27, 1%. Najmniejsza grupa ankietowanych uczniów ( 12,9 %)
odwiedza szkolną bibliotekę kilka razy w roku.
Przy wyborze alternatywy dla książki ( wielokrotny wybór) taka sama liczba wskazań ( 28) padła na
komputer i internet. Najmniej dzieci (15) wskazało telewizor. Natomiast największa liczba
ankietowanych (34 osoby) wybrało odpowiedź „inne”.
Dzieci dokonywały wielokrotnego wyboru spośród podanych źródeł informacji. Zdecydowanie
największą ilość głosów oddano na telewizję (43 głosy). W dalszej kolejności były : internet ( 24
głosy), radio ( 18 głosów), książka (15 głosów). Niewielka grupa dzieci wskazała jako żródło informacji
encyklopedie i czasopisma ( odpowiednio 7 i 6 osób). Żaden z uczniów nie traktuje leksykonów,
przewodników i map jako żródła wiedzy o świecie.
80% uczniów uznało, ze książka jest dla nich dobrym prezentem. Prawie 16% było odmiennego
zdania.
Podsumowanie:
Zarówno z analizy ankiety jak i codziennej obserwacji uczniów przez nauczyciela
bibliotekarza wynika, że czytanie jest trendy dla prawie 2/3 uczniów klas piątych. W
przeważającej
ilości
czytają
dla
przyjemności,
kierując
się
głównie
własnymi
zainteresowaniami, interesują się nowościami, pytają o konkretne pozycje. Są to głównie
książki z gatunku fantastyka i przygodowe. Szukają w nich przede wszystkim przygód,
humoru i mocnych wrażeń.
Jednak jest pewna grupa uczniów (ok. 1/3 ankietowanych), którzy czytają jedynie z
obowiązku (prawdopodobnie dotyczy lektur).
W rodzinach zdecydowanej większości piątoklasistów kupowane są książki (92,9%), a prawie
80% ankietowanych uczniów korzysta ze zbiorów biblioteki. Przeważająca ilość uczniów korzysta z jej
zbiorów raz na miesiąc (35,7%), znaczna grupa – kilka razy w miesiącu (24,3%) lub nawet raz na
tydzień (27,1%).
Niewielka grupa dzieci odwiedza bibliotekę jedynie kilka razy w roku. Głównym źródłem informacji
jest dla nich telewizja i internet, a książka rywalizuje przede wszystkim z
kategorią „inne”,
komputerem i Internetem. Pomimo konkurencyjności internetu i elektronicznych gadżetów aż 80%
uczniów klas piątych stwierdziło, że książka to dla nich dobry prezent. Z wyników ankiety i moich
obserwacji wynika, że znacząco należy wzbogacić księgozbiór o książki z gatunku Fantastyka.

Podobne dokumenty