Lista projektów, które uzyskały pozytywną ocenę

Transkrypt

Lista projektów, które uzyskały pozytywną ocenę
Lista projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną
Działanie 1.1 "Inwestycje dla przedsiębiorstw"
Schemat:1.1 D2 „Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych”
L.p.
Numer wniosku o dofinansowanie
Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł Projektu
Całkowita wartość
projektu
Wnioskowana
kwota
dofinansowania
Rekomendowana
kwota
dofinansowania
Liczba
przyznanych
przez KOP
punktów
1
WND-RPDS.01.01.00-02-078/13
PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn
Zdrój Sp. z o.o.
Rozbudowa infrastruktury Uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój
9 379 294,65
3 845 604,60
3 845 604,60
22,00
2
WND-RPDS.01.01.00-02-079/13
Zarządzanie Hotelami Ryszard Kosmowski
Przebudowa i modernizacja sanatorium Villa Kosmowski, zwiększenie bazy noclegowej,
miana sposobu świadczenia rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych usłaug
5 685 755,40
2 324 690,00
2 324 690,00
21,00
3
WND-RPDS.01.01.00-02-085/13
Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna Grupa PGU
Przebudowa i rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego Jagusia na Specjalistyczne Centrum
Profilaktyki, Leczenia oraz Nowoczesnej Edukacji prozdrowotnej dla dzieci ,młodzieży i
dorosłych w Kudowie Zdrój
5 743 501,86
1 840 771,88
1 840 771,88
20,00
4
WND-RPDS.01.01.00-02-084/13
Specjalistyczne Centrum Pilegnacyjno-Opiekuńcze
Ewa Med. Sp. z o.o.
Uruchomienie w Sanatorium Zacisze turnusów rehabilitacyjnych skierowanych dla osób
niepełnosprawnych w z obrzęgiem limfatycznym,głównie dla kobiet po raku piersi
833 989,55
406 824,17
406 824,17
20,00
5
WND-RPDS.01.01.00-02-077/13
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. Grupa PGU w Szpitalu
Uzdrowiskowym Dom Zdrojowy
Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. Grupa PGU w
Szpitalu Uzdrowiskowym Dom Zdrojowy
1 911 640,10
622 605,27
622 605,27
17,00
6
WND-RPDS.01.01.00-02-082/13
Uzdrowisko Szczawno Jelina
poprawa jakości usług lecznictwa uzdrowiskowego poprzez modernizację i dopasażenie bazy
leczniczo-uzdrowiskowej w Uzdrowisko Szczawno Jelina S.A
7 289 636,03
2 369 301,09
2 369 301,09
17,00
7
WND-RPDS.01.01.00-02-083/13
Uzdrowisko Lądek Długopole S.A
zwiększenie potencjału usługowego w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego Uzdrowiska
Lądek Długopole S.A
5 773 985,42
1 908 936,01
1 908 936,01
16,00
8
WND-RPDS.01.01.00-02-080/13
Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.
Wprowadzenie nowych programów dietetycznych - terapeutycznych oraz modernizacja
infrastruktury żywnieniowej w sanatorium Zimowit - Pawilon I w Dusznikach - Zdroju
1 609 140,00
511 421,77
511 421,77
13,50
13 830 154,79
13 830 154,79
38 226 943,01

Podobne dokumenty