VS09G0001 Generator czystego azotu

Transkrypt

VS09G0001 Generator czystego azotu
F.H.U. ANNAPOL
Utworzono: niedziela, 01 grudzień 2013
Motoryzacja > Narzędzia i sprzęt warsztatowy > Narzędzia warsztatowe > Pozostałe
VS09G0001 Generator czystego azotu
Nazwa produktu: VS09G0001 Generator czystego azotu
Producent: VARIANT S.A.
Model produktu: VAR000471
Nowoczesny, wysokowydajny generator azotu. Urz±dzenie posiada specjalne filtry
molekularne ktore odseparowuj± azot od pozosta³ych gazow. Uzyskany azot gromadzony jest
w zbiorniku natomiast pozosta³e gazy s± wydalane do atmosfery. Czysto¶æ azotu: 95-99%
Ci¶nienie wej¶cia:130-145 PSI / 9-10 bar Ci¶nienie wyj¶cia: 85-115 PSI / 6-8 bar Wydajno¶æ
wytwornicy: 60-70 l/min 15,8-18,5 gal/min Pojemno¶æ zbiornika na azot: 70 l / 18,5 gal
Zalecany kompresor: 5,5-7,5 KW / 10 bar / 1000 l/min Wymiary: 710x520x1390 mm Waga:
108/114 kg Urz±dzenie posiada automatycznie zwijany w±¿ o d³ugo¶ci 10 m. Mo¿liwo¶æ
ustawiania ci¶nienia w jednostkach: bar/PSI/KGF. Funkcja ustawiania warto¶ci ci¶nienia w
oponie. Wy¶wietlacz LCD. Separator oleju i wody. Wysokowydajny podwojny system filtrow.
Cztery programy pompowania (pompowanie powietrzem, pompowanie azotem, pompowanie
azotem ze zwiêkszonym ci¶nieniem oraz funkcja 99% azotu w oponie)
Cena: Cena po zalogowaniu!
Dostępność: Ten produkt został dodany do sklepu w dniu wtorek, 18 wrzesień 2012
http://www.annapol.com | [email protected] | | Strona 1/1

Podobne dokumenty