Generuj PDF - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

Transkrypt

Generuj PDF - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Źródło:
http://cskmswia.pl/csk/kliniki-i-poradnie/lecznictwo-szpitalne/8607,Szpitalny-Oddzial-Ratunkowy-Zespoly-Wyjazdowe.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 18:25
Szpitalny Oddział Ratunkowy Zespoły Wyjazdowe
Szpitalny Oddział Ratunkowy z Zespołami Wyjazdowymi: tel. (22) 508 15 10
Dyspozytor Zespołów Wyjazdowych: tel. (22) 508 15 00
Kierownik Oddziału: lekarz Igor Pańkowski - specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej
terapii.
tel. (22) 508 18 00; fax (22) 845 21 79
e-mail: [email protected]
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Zofia Wojda - specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego
Lokalizacja SOR: parter, blok A
Godziny funkcjonowania: całodobowo
Szpitalny Oddział Ratunkowy Zespoły Wyjazdowe udziela świadczeń zdrowotnych chorym w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, oferując najwyższej jakości świadczenia medyczne z zakresu medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego.
W celu zapewnienia właściwej opieki i niezwłocznego dostępu najciężej chorych do pomocy specjalistycznej, w oddziale
stosowane są standardy triage’u medycznego według systemu START.
Zespół oddziału stanowią lekarze systemu ratownictwa medycznego – specjaliści medycyny ratunkowej i innych specjalności
podstawowych oraz pielęgniarki ratunkowe i ratownicy medyczni. Opieka nad chorymi prowadzona jest w obszarze
segregacyjnym, konsultacyjnym, obserwacyjnym – w którym do dyspozycji chorych są 2 stanowiska resuscytacyjne, 2
stanowiska intensywnej terapii, 2 sale zabiegowe, sala obserwacyjna.
Procedury
medyczne
wykonywane
w
oddziale
ratunkowym
są
zgodne
z
aktualnymi
wytycznymi
polskich
i
międzynarodowych towarzystw naukowych. Dysponujemy najnowszym sprzętem i możliwościami diagnostyki laboratoryjnej i
obrazowej, dostępnej w trybie całodobowym dla chorych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Zespoły Wyjazdowe – specjalistyczne i podstawowe – realizują działania ratownicze na terenie kraju i Europy. Świadczą
usługi transportu medycznego dla chorych hospitalizowanych w placówkach medycznych; prowadzą zabezpieczenie
medyczne imprez masowych (koncerty, zawody sportowe, pikniki integracyjne). Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zespoły
Wyjazdowe jest podmiotem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i współpracuje z Krajowym Systemem
Ratowniczo-Gaśniczym.
W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wykonywane są wszystkie procedury związane ze stanami nagłego zagrożenia
zdrowotnego w urazach, zatruciach, chorobach wewnętrznych, kardiologii, neurologii, endokrynologii, diabetologii,
gastroenterologii oraz innych stanach nagłych. W ramach funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dostępne są
następujące dodatkowe usługi komercyjne:
●
transport medyczny chorych po zakończeniu leczenia i na planowane badania i konsultacje
●
zabezpieczenie medyczne imprez masowych i wydarzeń
●
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i stosowania automatycznych zewnętrznych defibrylatorów (AED)
●
konsultacje specjalistów chorób wewnętrznych, chirurgii,
●
zabiegi i procedury medyczne: nacinanie ropni, szycie ran, zdejmowanie szwów, zmiana opatrunków, leczenie złamań,
zdejmowanie i zmiana gipsu,
Dla naszych Pacjentów wprowadziliśmy usługę, dzięki której po zakończeniu leczenia w CSK MSWiA lub wybierając się do
szpitala na planowane badania i konsultacje, mają możliwość skorzystania odpłatnie z transportu medycznego.
Jak to działa ?
Usługa obejmuje: odebranie pacjenta z kliniki/oddziału do domu, transport karetką we wskazane miejsce, wykonanie
niezbędnych procedur medycznych w trakcie transportu (zakres właściwy dla zespołu ratownictwa medycznego),
przetransportowanie z karetki bezpośrednio do domu/miejsca konsultacji.
Jak zamówić karetkę?
●
zadzwonić pod nr telefonu (22) 508 15 00
●
podać następujące informacje: imię i nazwisko, tel. kontaktowy; informację skąd zabrać pacjenta; miejsce docelowe
transportu; ważne informacje medyczne (konieczność stosowania tlenu, transport w pozycji leżącej, itp.)
●
podać dogodny dla pacjenta termin i porę transportu
●
dyspozytor udzieli informacji o możliwości transportu i jego cenie
●
w wyznaczonym przedziale czasowym zespół ratownictwa medycznego przybędzie we wskazane miejsce (istnieje
możliwość transportu na noszach i krzesełku transportowym)
●
ratownicy pomogą pacjentowi zejść lub zniosą do karetki
●
opłaty za transport można dokonać gotówką u kierowcy pogotowia ratunkowego (za zleconą usługę zostanie wystawiony
rachunek)
●
pacjent zostanie zawieziony pod wskazany adres, odprowadzony bezpośrednio do domu
●
w przypadku transportu na konsultację lub badanie istnieje możliwość zamówienia transportu powrotnego
Wykaz wymaganych dokumentów:
●
dowód osobisty,
●
skierowanie do szpitala,
●
zaświadczenie o ubezpieczeniu.
Ciekawe strony dotyczące ratownictwa medycznego:
●
Europejska Rada Resuscytacji
●
American Heart Association
●
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
●
Amerykańska Akademia Pediatrii – Life Support Programs
●
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
●
Center for Disease Center and Prevention
●
American College for Emergency Physicians
●
National Institute for Health and Clinical Excellence
●
Polska Grupa Sepsy
●
Polski Szpital Polowy
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

Podobne dokumenty