elephant szkolny reporter

Transkrypt

elephant szkolny reporter
porter
elephant szkolny re
Nagłówek artykułu wstępnego
PUBLICZNY KATOLICKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLA
W NIECIECZY
LUTY
W tym numerze:
Artykuł w środku
Artykuł w środku
Artykuł w środku
2
2
2
Podpis do obrazu/grafiki
Artykuł w środku
Artykuł w środku
Artykuł w środku
Artykuł w środku
Ważne tematy:

Tutaj pokrótce przedstaw interesujący Cię temat.

Tutaj pokrótce przedstaw interesujący Cię temat.

Tutaj pokrótce przedstaw interesujący Cię temat.

Tutaj pokrótce przedstaw interesujący Cię temat.
3
4
5
6
Str. 2
elephant szkolny reporter
STRONA DLA RODZICÓW
DEKALOG DLA RODZICÓW
I WYCHOWAWCÓW
Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym
przewodnikiem i towarzyszem swego
dziecka w jego kłopotach szkolnych.

Nie upokarzaj dziecka: bo ono, tak jak
Ty, ma silne poczucie własnej godności.
Staraj się zrozumieć swoje dziecko: jego
potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Staraj się nie stosować takich metod,
Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować,
których sam w dzieciństwie nie akcepto- czy twoje dziecko ma trudności, na czym
wałeś.
one polegają i co jest
"Kochać człowieka to znaczy mieć
i ch
pr zy c zy ną
czas,
Pozwalaj dziecku dokowyjaśnij
swoje
nie spieszyć się, być obecnym dla
nywać wyboru
wątpliwości,
omów
niego"
w miarę możliwości jak
spostrzeżenia
na
Hans Burk"
najczęściej
drodze
konsultacji
z
psychologiem,
Jeżeli zachowałeś się wobec dziecka nielogopedą, pedagogiem i w razie potrzeby
właściwie, przeproś je i wytłumacz się.
z lekarzem.
Nie bój się utraty autorytetu, dziecko
i tak wie kiedy popełniasz błędy.
Spróbuj pomóc swojemu dziecku zaobserwuj w czasie codziennej pracy
Nigdy nie mów źle o dziecku, w szczez dzieckiem, co jest najskuteczniejsze dla
gólności w obecności innych osób.
przezwyciężenia jego trudności: w razie
potrzeby skorzystaj z literatury i fachowej
Nie mów "zrobisz to, bo ja tak chcę" pomocy nauczyciela - terapeuty, logopedy
jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to
(w formie terapii indywidualnej lub
uzasadnij.
grupowej).





Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj
się nie stać nad nim i mówić "z góry
swego autorytetu".

Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny. I nie musisz być w zgodzie z
innym dorosłym przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że on nie miał racji.

Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak
Ty poczułbyś się, będąc dzieckiem .
Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka .
Na podstawie: E. CYZ :
Dziecko i jego prawa
"Traktuj dziecko tak jakbyś chciał,
aby ono traktowało Ciebie."
Waldemar Łysiak
Str. 3
W NASZEJ SZKOLE DUŻO SIĘ DZIEJE
Poczta
walentynowa
w szkole
15 lutego, tuż po walentynkach do
szkoły zawitała specjalna poczta,
piękne kolorowe pudło pełne miłych, serdecznych i ciepłych życzeń
dla ulubionych koleżanek i kolegów. Kartki walentynkowe
otrzymali również nauczyciele.
Święty Walenty starał się pamiętać
o wszystkich.
A jak to z walentynkami było?
Początki walentynek sięgają
średniowiecza a wywodzą się
z Anglii. W Polsce obchodzone
są zaledwie od kilku lat. Obchodzi je każdy, bez względu na to,
ile ma lat i jakiej jest płci.
Przodkiem tego święta w Polsce
były "Kupały".
Gdyby przyjrzeć się zakochanym, to zarówno po
stronie
męskiej,
jak
i damskiej można wyróżnić kilka charakterystycznych typów.
Miłośnik natury
Znaki szczególne: Rozczochrany z liściem na głowie, ubiór
w kolorach ziemi, zawsze zauważy, że ten krzaczek wypuścił nowy pęd, a tamten niedługo będzie kwitnął.
Zalety: Jest troskliwy i opie- (a właściwie jego ciała). Jeżeli
kuńczy, stara się żyć w zgodzie akurat wyskoczył ci pryszcz na
twarzy, to odwołaj randkę, bo on
z naturą i nie szkodzić.
Rady: Z pewnością zwróci uwa- nie będzie się za ciebie wstydził
gę na dziewczynę-bluszcz (lub przed znajomymi.
przypominającą inną roślinę
oprócz kaktusów). Dodatkowy
plus, gdy jesteś wegetarianką i
nosisz długie i powłóczyste
spódnice. Gdy usłyszy z twych
ust "żuczku", rozkochasz go
w sobie na zawsze.
Inteligent
Macho
Znaki szczególne: Okulary
(lub szkła kontaktowe, jako symbol ducha czasu), z książką lub
"Biblioteką w Szkole" pod pachą.
Człowiek o zniewalającym
uśmiechu i błysku białych zębów.
Znaki szczególne: Rozpoznasz
po charakterystycznym odgłosie
wydawanym przez skórzane
spodnie lub po nieprzeniknionym spojrzeniu. Z reguły do
dziewczyny mówi "mała" lub
"dziecinko"; jedyna komórka,
jaką posiada to telefon.
Zalety: Porozmawiasz z nim na
każdy temat i w każdym języku.
Jest miły, opiekuńczy
i sprawia, że przy nim czujesz się
"istotą boską". Przeniesie cię
przez każdą kałużę i nie zapomni otworzyć drzwi przed twoim
przypudrowanym noskiem.
Zalety: Jego umięśnione ramio- Rady: Pogrąż się w marzeniach
na ochronią cię przed wiatrem. (Nobel dla tej, która go znajdzie).
Rady: Jedyne dozwolone tematy to on sam i jego urok osobisty
Str. 4
elephant szkolny reporter
Ciąg dalszy ze str.3
Z kolei wśród pań
można wyróżnić następujące typy amantek:
Wamp
Znaki szczególne: Czarnogranatowy makijaż, ciemny
strój z metalicznymi błyskami
(to biżuteria w dobrym gatunku). Jej drapieżne spojrzenie nie
pozwoli ci przejść obojętnie.
Myszka
Znaki szczególne: Wielu myśli, że w ogóle nie istnieje,
a prawda jest taka, że bardzo
trudno ją zauważyć - wszystko
w niej jest mysie. Ona boi się
Zalety: związek z nią jest bar- nawet własnego cienia.
dzo burzliwy, nie będziesz się Zalety: Pochłonie każdy wyz nią nudził.
buch Twojej agresji bez najRady: Nie wymagaj od niej za mniejszej zmiany wyrazu twawiele, gdyż nie jest w stanie po- rzy. Zgodzi się na wszystko, co
zaproponujesz i jeszcze będzie ci
pisać się elokwencją.
wdzięczna za to, że ktoś podjął
za nią decyzję.
Rady: Jeśli lubisz dominować,
traktuj ją jak skarb, gdyż wiele
takich dziewczyn nie znajdziesz.
Najlepszym prezentem imieninowym będzie dla niej kilogram
roztaczającego swoją cudowną
woń żółtego sera. Pamiętaj, że
nie jesteś w stanie wyprowadzić
jej z równowagi.
Business-girl
Znaki szczególne: Ubrana
zawsze nienagannie w przepisowy mundurek. Jest cynicznie
nastawioną do świata realistką.
Jej harmonogram prac jest zawsze napięty.
Zalety: Zadba o ciebie w każdej
sytuacji i spełni twoje życzenia
zanim o nich pomyślisz.
Rady: Staraj się jej nie zawieść,
bo ją utracisz na zawsze.
III Gminny Konkurs Plastyczny „Kolorowy świat Wandy Chotomskiej”
Miejsko – Gminna Biblioteka
Publiczna w Żabnie już po raz trzeci zorganizowała Gminny Konkurs
Plastyczny, nad którym honorowy
patronat objął Burmistrz Żabna.
Tematem tegorocznych prac o dowolnej technice wykonania, był:
„Kolorowy świat Wandy Chotomskiej”. W konkursie uczestniczyły
dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych gminy Żabno. Wielkie
rozstrzygnięcie plastycznych zmagań miało miejsce 4 lutego 2010
roku
w MGBP w Żabnie.
Miło nam powiadomić, że
uczennice Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola w
Niecieczy zajęły II i III miejsce w
Ich prace obejrzeć można na wy-
kategorii klas szkół podstawowych
stawie w Miejsko – Gminnej Bi-
I-III. Laureatki konkursu Iwona
bliotece Publicznej w Żabnie.
Bartecka i Paulina Miękina otrzy-
Dyplomy uznania otrzymały
mały nagrody książkowe oraz pa-
również uczennice klasy II Wero-
miątkowe dyplomy.
nika Owca oraz Julia Prażuch.
Str. 5
Podsumowanie projektu
„Błogosławiona Karolina Kózka wzorem dobroci i miłości”
1 2 . 0 2 . 2 0 1 0 r . w s z ys c y
uczniowie kl. I-III Publicznego
Katolickiego Zespołu Szkół
i Przedszkola
wzięli udział
w zajęciach
przygotowanych
i
przeprowadzonych przez
p. Justynę Skutnicką. Zajęcia były podsumowaniem realizacji
projektu „Błogosławiona Karolina Kózka wzorem dobroci i miłości”. Na uroczystość zaproszono
Panią Wizytator Marię Wypasek
oraz Pana Dyrektora Leszka Liszkę.
W czasie nietypowej lekcji
dzieci mogły wykazać się wiedzą,
jaką posiadały na temat postaci
błogosławionej. Klasa II zaprezentowała wystawkę książek, rekwizytów, wierszy i zdjęć bł. Karoliny. Wszyscy obejrzeli pokaz
slajdów i określali cechy charakteru błogosławionej godne naśladowania oraz wartości, którym
bł. Karolina była wierna w swoim
życiu. Następnie dzieci rysowały
własne obrazkowe systemy wartości. Ich prace zostały wyeksponowane na gazetce szkolnego korytarza.
Uczniowie klasy II i III
uczestniczyli w wycieczce do
Wał-Rudy, miejsca urodzenia
Karoliny oraz do sanktuarium
w Zabawie. Dzieci z zainteresowaniem słuchały przewodnika
oraz oglądały zgromadzone pamiątki. Przeprowadzone zajęcia
podsumowujące wykazały, że
dzieci bardzo dobrze przyswoiły
wiedzę o postaci błogosławionej
Karoliny Kózkówny.
Uczniowie pięknie prezentowali również utwory poetyckie
poświęcone postaci. Występy
młodych recytatorów zostały nagrodzone brawami.
Należy przyznać, że dzieci
bardzo aktywnie i chętnie uczestniczyły we wszystkich działaniach projektu. Potrafiły dostrzec
to, co w życiu jest ważne, piękne
i szlachetne.
Justyna Skutnicka
to postać reprezentująca szlachetne wartości i blisko związana z regionem. W związku
z tym zaplanowano działania
realizowano je w klasach
I-III od 16 listopada 2009r.do
12 lutego 2010r. Autorkami
projektu była p. Justyna Skutnicka i p. Grażyna Głowacka.
Pomysł projektu zrodził
się w związku z VIII Konkursem Poetycko-Plastycznym
„Błogosławiona Karolino,
świeć nam przykładem…”.
Rozmowy przeprowadzone
z dziećmi na temat bł. Karoliny wykazały, że uczniowie
posiadali niewielką wiedzę
o tej postaci. Uznano więc, że
warto przybliżyć dzieciom wizerunek błogosławionej,
„Błogosławiona Karolina
wzorem miłości i dobroci”
Realizację projektu rozpoczęła
p.Justyna
Skutnicka
dn.16.11.2009r. przybliżając postać błogosławionej Karoliny poprzez prezentację multimedialną, pogadankę popartą fotografiami, wydrukami, zdjęciami.
W listopadzie również ks. K. Pasyk przeprowadził z dziećmi rozmowę na temat życia i świętości
bł. Karoliny.
Str. 6
elephant szkolny reporter
QUIZ
Wszystkie
zadania
konkurso- Wszystkie popisy oceniało jury
we opierały się na utworach za- i przyznawało punkty. Zawodni-
3 lutego 2010 r. w Publicznym
wartych w książkach, pt. „Julian ków
Katolickim Zespole Szkół i Przed- Tuwim dzieciom” oraz „Brzechwa
szkola w Niecieczy 30-stu uczniów dzieciom". Koledzy
dzielnie wspierali
swymi
brawami przedszkolacy oraz wy-
z poszcze- chowawcy.
Poziom
wiedzy
klas I-III wzięło udział w zorgani-
gólnych klas wspaniale wspierali wszystkich dzieci był bardzo wy-
zowanym przez ich wychowawczy-
się w grupie, prezentując insceni- soki, jednak naj-
nię mgr Marię Bartecką
zację lub ciekawą ilustra- lepszymi znawca-
Quizie. Dotyczył on zna-
cję wybranego wiersza, jak mi wierszy okaza-
jomości wierszy Juliana
również pięknie recytując li się zieloni -
Tuwima i Jana Brzechwy.
według
Na imprezę zostali zaproszeni pan
dyr Leszek Liszka oraz wszyscy
przedszkolacy wraz
z wycho-
wawcami.
O tytuł mistrza, a zarazem najlep-
konkursowych uczniowie kl. I.
wskazówek utwór Jana Brzechwy Wynika z tego, iż wychowankowie
„Dzik”. Deklamując dzieci wciela- Publicznego Katolickiego Zespołu
ły się w role oficera wydającego Szkół i Przedszkola w Niecieczy
rozkazy, rozkapryszonej damy,
małego dziecka, ob-
szego znawcy wierszy uczniowie cokrajowca,
itp.
walczyli w trzech grupach. Klasy
reprezentowane były przez drużyny, z których każda miała przyporządkowany kolor.
W szrankach
startowali zatem: zieloni (kl. I), różowi (kl. II) i żółci (kl. III).
bardzo dobrze znają przygody bohaterów wierszy Juliana Tuwima
i Jana Brzechwy!
12 lutego podczas uroczystego
apelu uczestnicy konkursu zostali
nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz słodyczami ufundowanymi przez Radę Rodziców.
Biega, krzyczy pan Hilary:
”Gdzie są moje ….
M.B.
Str. 7
SPOTKANIE Z FRANCISZKANINEM
O. MATEUSZEM EUGENIUSZEM KORCZAKIEM
„Tylko przyjaźń ludzi dobrych jest
trwała”
(KS.VIII,rozdz. V, n 1-6)
Naszą szkołę odwiedził ojciec Mateusz
Eugeniusz Korczak, franciszkanin. Jest to niezwykle pogodny zakonnik, bardzo przjaźnie
nastawiony do wszystkich ludzi, a szczególnie do
dzieci. Ojciec Mateusz to autor wielu książek.
W jednej z nich pt. Ciepło prawdziwej przyjaźni
wśród równych odpowiada na pytanie, czy przyjaźń jest możliwa w świecie współczesnym,
przenikniętym gonitwą za pieniędzmi i przyjemnościami.
Podczas spotkania z uczniami o. Mateusz
opowiadał o sobie, swoim życiu zakonnika franciszkanina. Doskonale zna język włoski, bardzo
szybko nawiązał kontakt z dziećmi, które zainteresowały się opowieściami naszego gościa.
Uczniowie serdecznie podziękowali za spotkanie
wręczając ojcu kwiaty.
J.K.
W ostatnim tygodniu lutego w Publicz-
APEL
nym Katolickim Zespole Szkół i Przedszko-
la w Niecieczy odbył się apel. Głównym ce- Liszka, natomiast klasa V przedstawiła najważniejlem spotkania było wprowadzenie uczniów sze wiadomości związane z powstaniem AK i jej
w tematykę zakonspirowanych sił zbroj- głównymi przedstawicielami. Spotkanie niniejsze
nych polskiego podziemia w czasach II woj- było pierwszym krokiem na drodze do zbliżającej się
ny światowej, zwanych - Armią Krajową. uroczystości nadania imienia niecieczańskiej szkole.
Wstęp do tematu uczynił p. dyr Leszek
Drugą część apelu stanowiło wręczenie pamiątkowych dyplomów i słodyczy uczniom, którzy podczas
ferii brali udział w konkursach szkolnych. Nagrodzono laureatów konkursów poetycko - plastycznych:
„Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”
oraz „Kolorowy świat Wandy Chotomskiej”. Dodatkowe nagrody zostały przyznane dzieciom z klas I-III
biorącym udział w szkolnym konkursie czytelniczym,
a także quizie dotyczącym utworów Jana Brzechwy
i Juliana Tuwima.
Str. 8
elephant szkolny reporter
SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
W szkole odbył się Konkurs Pięknego
Czytania.
Jego celem było:
-zachęcenie uczniów do czytania,
-rozbudzenie wrażliwości na piękno słowa,
-przybliżanie literatury dziecięcej i młodzieżowej,
-wdrażanie do partnerstwa i sprawiedliwości,
-uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze.
Podczas czytania ocenie podlegała: płynność,
poprawność, wyrazistość i tempo czytania.
W ścisłym finale znaleźli się uczniowie klasy
V i VI.
Konkurs przygotowała p. Jadwiga Krupa
KREON
Sala Amatorskiego Teatru w Niecieczy znowu wypełniła
się po brzegi. Tym razem
za
sprawą
spektaklu
„Kreon” w reżyserii Tomasza Żaka. Sztuka przedstawiona została w oparciu
o „Antygonę” Sofoklesa, jednak jak już na wstępie podkreślił reżyser mimo tak
ogromnej różnicy czasów,
w których powstała niczego
nie utraciła na swej aktualności, tym bardziej teraz
w okresie Wielkiego Postu.
Zapewne, ta właśnie jej aktualność polega na uniwersalnym temacie winy i kary.
Mistrzem Pięknego Czytania został
Dawid Skowron, Wicemistrzyniami zostały Monika Lisak i Paula Bartecka.
Wyróżnienie otrzymali Sylwia Kaganek kl.V i Dawid Tapa z kl.VI
Premiera sztuki
Teatru Nie teraz
miała miejsce 30
kwietnia 2009 r.
na deskach Teatru
im. L. Solskiego i
została bardzo dobrze przyjęta przez tarnowską publiczność. Równie dobrze
uwspółcześnionego „Kreona”
odebrali widzowie z Niecieczy, nagradzając artystów
(Ewa Tomasik, Magdalena
Zbylut, Szymon Seremet)
gromkimi brawami. Trzeba
przyznać, że spektakl pełen
był emocji, a w grze aktorów
przepełnionej żywiołową
ekspresją widać było koncentrację i nieustanną dyscyplinę gestu.
Z pewnością był to ciekawy akcent na podsumowanie miesiąca lutego,
a że doznań artystycznych
nigdy dość zatem już czekamy na spektakl „Wesela
niecieckiego” w reżyserii
Pani dyrektor Marii Witkowskiej, oczywiście w obsadzie naszych miejscowych aktorów.
A.J.
Str. 9
SUKCESY PAULINKI
Paulinka Miękina uczennica
kl. I Publicznego Katolickiego
Zespołu Szkół i Przedszkola
w Niecieczy udowodniła wielkrotnie, że jest nie tylko zdolna
do osiągania sukcesów w nauce,
ale też zdolna muzycznie. Jako
laureatka I miejsca XV Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek uczestniczyła w nagraniu płyty z kolędami i pastorałkami. Inicjatorem nagrania było Centrum
Kultury w Żabnie -organizatorzy
konkursu.
W klasie II ,w dn. od
03 do 05 marca trwa
„Kolorowy Tydzień
Grzeczności i Życzliwości”
Celem zabawy jest
zwrócenie uwagi
dzieci na ważne wartości, którymi są wzajemna
życzliwość, akceptacja oraz tolerancja.
Dzieci wspólnie z wychowawcą p.J. Skutnicką ustaliły
Na płycie znalazła się piękna kolęda pt. „W żłóbeczku leży”, którą Paulinka wyśpiewała I miejsce w Konkursie.
Na swój fonograficzny
debiut
Paulinka zapracowała
wieloma
występami
na konkursach
piosenek i nie tylko. Nie kryje
ona swego zamiłowania do śpiewu i od kilku lat z powodzeniem
reprezentuje przedszkole i szkołę
w Niecieczy na różnych konkursach muzycznych:
II Gminny Konkurs Piosenki Dla
Dzieci „Na jesienną nutę” Żabno 2006 — debiutowała
jako 4-letnia dziewczynka
zdobywając wyróżnienie.
XII Regionalny Przegląd Kolęd
i Pastorałek - Żabno 2007 II miejsce
KOLOROWY TYDZIEŃ
hasła stanowiące motto dnia
oraz symbole- etykietki.
Kolorowy Tydzień z pewnością będzie doskonałą zabawą
i nauką. Przypomni wszystkim , że warto być miłym,
grzecznym i szlachetnym bez względu na całe zło, które
nas
otacza.
III Gminny Konkurs Piosenki Dla
Dzieci „Na jesienną nutę” –
Żabno 2007 — I miejsce
IV Gminny Konkurs Piosenki
Dla Dzieci „Na jesienną nutę”
— Żabno 2008- I miejsce
XIII
Konkurs
Piosenki
„Wiosenne nutki” - Żabno
2008 r. —
II miejsce
XIV Regionalny Przegląd Kolęd
i Pastorałek – Żabno 2009 —
I miejsce
XV Konkurs Piosenki „Wiosenne
nutki” – Żabno 2009 —
I miejsce
XV Regionalny Przegląd Kolęd
i Pastorałek – Żabno 2010 —
I miejsce
Jest także utalentowana
plastycznie. Zdobyła wyróżnienie
na I Gminnym Konkursie Plastycznym „Moje przedszkole”
a także III miejsce na III Gminnym Konkursie Plastycznym
„Kolorowy świat Wandy Chotomskiej”.
Wszyscy gratulujemy
Paulince udanych występów
scenicznych i życzymy dalszych
sukcesów.
Str. 10
elephant szkolny reporter
Armia Krajowa
Krótki rys
TROCHĘ HISTORII
Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa
historyczny
14 LUTEGO 1942 roku organizacja, która nosiła nazwę Związek Walki Zbrojnej została Przemianowana na Armię Krajową .
Żołnierzami AK zostają ludzie,
którym sprawa niepodległości Polski jest szczególnie bliska. To oni
dzięki swojej determinacji, zaangażowaniu i odwadze udowodnili , że Bóg, Honor i Ojczyzna to nie
słowa, ale czyny.
27 września 1939 - powołanie:
Służby Zwycięstwu Polski,
13 listopada 1939 - przemianowanie w Związek Walki Zbrojnej,
14 lutego 1942 - przemianowanie
rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego na Armię Krajową.
19 stycznia 1945 rozwiązanie AK.
Organizacja podziemna ZWZ założona została
w Niecieczy
w styczniu 1940 r. Założyli ją byli żołnierze zawodowi Wojska Polskiego: sierżant Józef Luszowski, plutonowy Mieczysław Magiera, plutonowy
Władysław Ciukaj oraz Jan Luszowski.
W 1942 r. z chwilą przekształcenia ZWZ w Armię Krajową oraz związku z napływem ludzi do podziemia,
zorganizowany został jeden pluton żołnierz, składający
się z dwóch drużyn: z Niecieczy i sąsiedniej wioski Gorzyce. Początkowo dowódcą plutony był sierżant Józef
Luszowki ps. "Zapora", a z chwilą powierzenia mu
funkcji zastępcy dowódcy Placówki "Zofia" w Żabnie
dowódcą plutonu został przybyły do wsi, były jej
mieszkaniec, wachmistrz Maciej Prażuch ps. "Zawór".
Dowództwo drużyn sprawowali: w Gorzycach - plutonowy Feliks Zych, w Niecieczy - kapral Józef Prażuch,
kapral podchorąży Piotr Prażuch, a po nim starszy szeregowy Władysław Prażuch. Pluton, o numerze 309,
podporządkowany został placówce "Zofia" w Żabnie, ta
z kolei obwodowi "Drewniaki” Dąbrowie Tarnowskiej.
Wchodzący w skład plutony szeregowych należało
w sumie około 60 osób przy plutonie uformowana została sekcja dywersyjna pod dowództwem plutonowego
Jana Musiała ps. "Wicher". W skład sekcji wchodzili :
kapral Józef Krokodyl, Stanisław Dzik, Józef Witkowski, Antoni Siąkała i Antoni Sadko z Gorzyc.
Na podstawie książki
Pana Kazimierza Witkowskiego Ojczyzna Duża i Mała
Str. 11
WAŻNY TEMAT
CZY ZNASZ TRUDNE SŁOWA?
DZIŚ:
TOLERANCJA,
Asertywność to umiejętność otwartego
i bezpośredniego wyrażania swoich myśli,
uczuć, przekonań lub pragnień, ale
w sposób akceptujący uczucia, poglądy
i opinie drugiego człowieka (rozmówcy).
Asertywność jest ważna w sytuacjach
konfliktowych, pozwala osiągnąć kompromis, bez rezygnacji z uznawanych wartości.
Jesteś asertywny, gdy mówisz: „Szanuję
to co powiedziałeś, ale mam na ten temat inne zdanie.” lub „Nie, nie zrobię
tego co mi proponujesz, bo
Tolerancja to świa- To dobrze być tolerancyjnym
wiem, że to nie jest dobre
i asertywnym.
doma zgoda na wyzachowanie.”
To
zdecydowanie
źle,
gdy
znawanie i głoszenie
kieruje Tobą agresja.
przez ludzi innych
Agresja to określenie skłonpoglądów, z którymi
ności do zachowań agresywnych, ataku,
się nie zgadzamy, oraz na wybór
trudności
kontrolowania
negatywsposobu życia uważanego przez
nych impulsów skierowanych przeciwko innym ludziom, sytuacjom, poglądom.
nich za właściwy, chociaż go nie
ASERTYWNOŚĆ, AGRESJA
aprobujemy. Tolerancja oznacza
rezygnację ze stosowania przymusu wobec innych.
Jesteś tolerancyjny, gdy:

Szanujesz to, że ktoś wyznaje inną
religię,

Nie przeszkadza Ci, gdy inni mają
różny od Ciebie kolor skóry, mają inne poglądy niż Ty.
PAMIĘTAJ! GDY ZGADZASZ SIĘ
NA PRZEMOC, TO NIE JESTEŚ
TOLERANCYJNY, TY PO PROSTU
AKCEPTUJESZ
ZACHOWANIA
AGRESYWNE, A TO ŹLE.
Jesteś agresywny, gdy nie potrafisz opanować swojej złości
i krzywdzisz
w ten sposób inne osoby.
elephant szkolny reporter
Str. 12
KĄCIK LITERACKI
OPOWIADANIE
ORTOGRAFICZNE
Warto czytać książki
Książka stanowi ogromną daw.
kę przykładów, jak można wyjść
„Przygoda
„W pustyni i w puszczy” z najgorszych opresji
odważnego Jerzyka”
warto
przeczytać,
ponieważ
Czytając tę książkę doNad brzegiem rzeki leży
w każdym rozdziale świadczyłam prawdziwej dziezawarty jest dresz- cięcej ciekawości, bo chciałam miejscowośd Pszczyna. W tej
czyk emocji. Jest to dowiedzieć się jak najszybciej miejscowości mieszka chłowspaniała książka co będzie w następnym rozdzia- piec o imieniu Jerzyk.
przygodowa, a zara- le. Przygody dzieci są opisane
Pewnego ranka Jerzyk zozem lektura szkolna. barwnie i ciekawie. Autor wy- baczył, że z okna u sąsiada
„W pustyni i w pusz- mienia setki egzotycznych nawydobywają się płomienie
czy” jest niezwykłą książką wspazwisk, imion, i czarny dym. W domu tym
niałego
pisarza
nazw opisując mieszkała koleżanka Jerzyka,
Henryka Sienkie- ,,KSIĄŻKA JEST NICZYM rozgrywające
OGRÓD, KTÓRY MOŻNA
wicza. Pisarz ten WŁOŻYĆ DO KIESZENI" się w Afryce Bożenka. Jerzyk natychmiast
pospieszył do domu Bożenki,
jest laureatem naniesamowite
przysłowie chińskie
wszedł do zadymionego pokogrody
Nobla.
zdarzenia.
To niesamowita
Książka jest umieszczona w re- ju i uratopełna przygód opowieść ma bar- alnych miejscach. Opowieść ta wał koledzo ważny i aktualny temat doty- przedstawia rzeczywisty świat żankę.
czący zmagań człowieka z prze- trudnych warunków życia w go- Od
razu
ciwnościami losu. Jak walczyć rącej Afryce, różnic kultural- zadzwonił
o własne życie jeśli jest się nasto- nych, religijnych, różnic mentaldo straży
latkiem i mieszka się w zupełnie ności ludzkiej. Pociąga mnie
pożarnej .
obcym kraju? Głóni bohaterowie możliwość identyfikowania się
Strażacy
tej powieści to Staś i Nel. Stano- z bohaterami i ich sposobem
szybko
wią parę niezwykłych przyjaciół. przemierzania dzikiej Afryki.
ugasili pożar.
Z pomocą wielu przypadkowych
To wspaniała propozyRodzice Jerzyka byli barludzi dobrej woli dokonują niesacja dla wielbicieli książek przydzo dumni, że mają tak odmowitych rzeczy.
godowych.
Paula Bartecka kl.V
Bałwan
Pada, pada śnieżek biały,
I już bałwan stoi cały.
Ulepiła go Agatka
W domu czeka już herbatka.
Patrycja Korus.
Weronika Stawara kl.III
ważnego syna. Następnego
dnia o bohaterskim czynie
chłopca wiedziała już cała
miejscowośd.!
Paulina Labok kl.IV
Str. 13
Pan Ziomek miał problem. Nie podobał się sam sobie samemu!
Chciał coś temu zaradzić.
Przeczytajcie zresztą sami.
Coś mi się w
sobie nie podobał. Muszę nad
Teraz wyglądam trochę jak dziewczyna
muszę to zmienid .
Zgłoszę reklamację.
Nie za ładnie to wygląda. Pójdę do
sklepu coś kupić.
Ta czapka jest idealna! Teraz zmienię
figurę.
Od tego myślenia
rozbolała mnie
głowa. Wybiorę się
do fryzjera.
Teraz jest super.
Wiec zacznę zmieniać coś w ubiorze.
Może troszkę za duże
… Poszukam dalej.
Przesadziłem?
Nie do twarzy
mi , gdy jestem szczupły.
Str. 14
elephant szkolny reporter
O kawałek
ciasta! Zjem
je i szybko
przytyję.
To chyba efekty uboczne
zjedzenia ciasta. Pójdę do
lekarza.
Jestem szczęśliwy.
Więc wybiorę się
na wycieczkę.
Jestem szczęśliwy.
Więc wybiorę się
na wycieczkę.
Więc jak sami zobaczyliście pan Ziomek wreszcie
zadowolony ze swojego wyglądu wyjechał.
Komiks opracował: Grzegorz Kwśniak
HUMOR SZKOLNY
-Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł do szkoły
brudny i pani go wysłała do domu.
-Tato
patrz DŹWIEDŹ!
-I co, pomogło?
-NIEDŹWIEDŹ, synku!
-Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna.
-A taki podobny.
************************
Mama pyta się Jasia:
-Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubisz?
-Dzwonek, mamo.
************************
*********************
Grzesiek wraca ze szkoły i krzyczy już od
progu
-Mamo, mamo tylko ja dzisiaj odpowiedziałem na zadane przez panią pytanie.
-A na jakiej lekcji?
Pani zadała dzieciom temat wypracowania
„Jak wyobrażam sobie pracę dyrektora”
Na matematyce.
Wszystkie dzieci piszą, tylko Jaś siedzi bezczynnie
założywszy ręce.
-A jakie było pytanie?
-Czemu Jasiu nie piszesz? - pyta nauczycielka.
-Kto nie odrobił pracy
domowej.
-Czekam na sekretarkę.
Str. 15
Rozrywka i humor
Rozrywka i humor
Krzyżówka o owadach
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
1. Owad hodowany przez człowieka dla wyrobu
naturalnych nici.
2. Żyje w korze drzew
3. Najbardziej kolorowa gromada owadów
4.
Zapyla kwiaty
5. Przysmak biedronki
6. Kąsający owad
7. Żeruje na kapuście
8. Podobna do pszczoły
9. Stadium rozwoju owadów
10. Owad w czarne kropki
11. Szkodnik ziemniaków
Nauka o owadach to
Rebusy
Str. 16
elephant szkolny reporter
COŚ DLA ZDROWIA I URODY
JAK WYGLĄDAĆ PIĘKNIE I CZUĆ SIĘ ZDROWO ???
Wiele osób ma wiedzę o zdrowym odżywianiu i znaczeniu aktywności fizycznej
dla zdrowia, jednak nadal ma problemy
Jeżeli są potrawy, które
szczególnie lubimy nie
należy ich wykluczad
ze swojego jadłospisu,
a jedynie ograniczyd
ich spożycie.
z utrzymaniem szczupłej sylwetki czy
ładnej cery. Czują się oni przygnębieni,
Nie jedzmy po godzinie
brak im energii.
Co zrobić, aby to się zmieniło?
Podsuniemy Wam parę rad, które
z pewnością poprawią Waszą kondycję
i urodę!!!
Za każdym razem, kiedy mamy ochotę coś zjeśd zastanówmy się czy istotnie jesteśmy głodni.
Jeżeli nie, wypijmy szklankę wody. Często bowiem jemy
z przyzwyczajenia, a nie z głodu.
Zadbajmy, aby posiłek był przyrządzony i podany estetycznie, ma to znaczenie w lepszym zaspokajaniu
głodu w sensie psychologicznym. Często mówi się
„jeśd oczami”.
8 marca obchodzimy
DZIEŃ KOBIET
Święto to pierwszy raz było obchodzone w roku 1911.
Ustanowiono je dla upamiętnienia walki
o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy.
W roku 1908 w Nowym Jorku 15 tysięcy pracownic fabryki tekstylnej strajkowało walcząc o swoje prawa. Właściciel fabryki zamknął kobiety - próbując nie dopuścić do
większego rozgłosu akcji. Niestety nagle wybuchł pożar w którym zginęło 129 kobiet.
W Polsce Dzień Kobiet przestał być centralnie ob-
chodzony w roku 1993.
Mimo niezbyt pozytywnej sławy tego dnia - warto
go uczcić.
18:00. Sen zapewnia wypoczynek, a ponadto
uniemożliwia jedzenie.
Wypełnijmy lodówkę zdrowymi, niekalorycznymi
produktami typu owoce i warzywa, jednocześnie
usuwając z niej słodycze i tłuszcze.
Ograniczmy spożycie soli, potraw smażonych i tłustych.
Jedzmy powoli i na siedząco.
Pamiętajmy, że lepiej zjadad często małe porcje niż
się jednorazowo przejadad.
Usuomy z naszego jadłospisu pokarmy typu -food,
chipsy, a także napoje gazowane typu Coca-Cola,
Sprite, 7UP.
W zamian zjedzmy jabłko, będące kopalnią witamin
i wypijmy sok ze świeżo wyciśniętych warzyw lub
owoców.
Nie zapominajmy, że „ruch to zdrowie”, zatem
chodźmy pieszo, gdzie tylko się da. Serce na
pewno będzie Nam wdzięczne, za każdy aktywny
odpoczynek.
Postępowanie według wyżej wymienionych zasad zwiększy Waszą naturalną odporność,
przywróci energię i urodę, a ponadto pomoże oczyścić Wasz organizm z toksyn
Życzenia na Dzień Kobiet
Wszystkim Paniom
w dniu ich święta życzymy wszystkiego dobrego,
mniej zmartwień i więcej słońca na co dzień.
Str. 17
Sport i rekreacja
W ostatnią sobotę lutego
Tam przy zapiekankach i gorą-
wychowankowie Publicznego
cej herbacie młodzi pływacy
Katolickiego
dzielili się wrażeniami z pobytu
Zespołu
Szkół
i Przedszkola w Niecieczy po
na basenie.
raz kolejny uczestniczyli w wy-
Uczniowie z radością przy-
jeździe na basen, tym razem
jęli taką formę spędzania wol-
do Miejsko-Gminnego Ośrod-
nego czasu, są bowiem świa-
ka Sportu i Rekreacji w Dąbro-
domi, że pływanie uważane
wie Tarnowskiej.
jest za je-
Dzieciom już w drodze na
PŁYWAĆ
JEST
PRZYJEMNIE
den z naj-
kąpielisko towarzyszyły dosko-
lepszych
nałe humory. Na miejscu pły-
dla zdrowia
wały, grały w piłkę wodną, do-
sportów.
kazywały w jacuzzi i na zjeż-
Woda uspo-
dżalni, oczywiście pod bacz-
kaja i od-
nym okiem ratowników. Po
pręża,
harcach w wodzie wszyscy
zwala
udali się na małe co nieco do
ukształto-
pobliskiej kafejki.
wać piękną,
po-
szczupłą sylwetkę i pozytywnie wpływa
na pracę mózgu. Dlatego uczestnicy wyjazdu wrócili do domów trochę zmęczeni,
jednak bardzo zadowoleni z korzystnego
dla ich rozwoju pobytu na pływalni.
elephant szkolny reporter
Str. 18
II LIGA 2009/2010 GRUPA WSCHODNIA
RAZEM
Nazwa
M. Pkt. Z.
DOM
Bramk
R. P.
Z.
i
WYJAZD
Bram
R. P.
Z.
ki
R.
MECZE BEZPOŚREDNIE
P. Bramki M. Pkt. Z.
R.
P.
Bra
mki
1.
LKS BRUK-BET Nieciecza
19
40
12
4
3
37-14
9
1
0
27-5
3
3
3
10-9
2.
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 19
38
11
5
3
35-23
6
1
2
15-7
5
4
1
20-16
3.
Kolejarz Stróże
19
37
11
4
4
31-19
6
2
2
16-7
5
2
2
15-12
4.
Resovia
19
34
9
7
3
34-14
7
2
1
27-8
2
5
2
7-6
2
4
1
1
0
3-0
5.
Okocimski KS Brzesko
19
34
10
4
5
27-27
5
4
0
13-7
5
0
5
14-20
2
3
1
0
1
3-4
6.
Start Otwock
19
34
10
4
5
25-17
3
3
4
11-12
7
1
1
14-5
2
1
0
1
1
1-3
7.
Ruch Wysokie Mazowieckie
19
33
9
6
4
33-22
6
3
1
19-9
3
3
3
14-13
8.
Jeziorak Iława
19
32
8
8
3
24-16
4
5
1
13-8
4
3
2
11-8
9.
Wigry Suwałki
19
31
8
7
4
27-15
5
4
0
16-5
3
3
4
11-10
10. OKS 1945 Olsztyn
19
24
6
6
7
26-29
3
4
2
12-10
3
2
5
14-19
11. Sokół Aleksandrów Łódzki
19
23
6
5
8
16-22
4
2
3
10-9
2
3
5
6-13
12. Pelikan Łowicz
19
22
5
7
7
22-22
4
4
2
16-9
1
3
5
6-13
13. Olimpia Elbląg
19
16
5
1
13 29-44
3
1
6
19-21
2
0
7
10-23
1
3
1
0
0
4-1
14. Hetman Zamość
19
16
4
4
11 20-39
2
2
5
12-16
2
2
6
8-23
1
0
0
0
1
1-4
15. Przebój Wolbrom
19
15
4
3
12 23-38
3
1
6
14-21
1
2
6
9-17
16. Stal Rzeszów
19
14
3
5
11 19-33
1
4
4
9-13
2
1
7
10-20
1
1
0
1
0
0-0
14
3
5
11 17-35
2
0
7
8-16
1
5
4
9-19
1
1
0
1
0
0-0
12
3
3
13 25-41
1
1
7
11-19
2
2
6
14-22
5
6
Concordia Piotrków Trybu19
17.
nalski
GKS Jastrzębie (Jastrzębie
19
18.
Zdrój)
1
2
3
2 Świt Nowy Dwór
Mazowiecki
1-0
3 Kolejarz Stróże
2-1
4 Resovia
1-1
1-1 1-1
5 Okocimski KS
Brzesko
6 Start Otwock
8
3-0
9
1-1 2-0
0-1
1-3
3-2
3-1
2-0
3-1
0-0 2-1
0-0
2-0
0-0
1-2
2-1
0-0
1-2 0-0
1-0
0-1 0-0
1-1
1-2
0-1
3-2 0-0
3-1
0-2 3-1
1-1
2-1
2-1
0-0 0-2
0-0 4-0
0-1
0-1
1-0
0-3*
3-4 0-1
0-1
1-1
15 Przebój Wolbrom
1-2 2-3
0-3 0-3
1-1
16 Stal Rzeszów
1-2 1-2
1-1
1-4 2-2
18 GKS Jastrzębie
(Jastrzębie Zdrój)
1-2
13
1-0
2-0
0-0
3-1
5-1
3-1
2-0
2-1
4-1
3-1
1-1
3-0*
3-1
2-0
3-0*
2-0
1-1
1-1
0-1 2-2 0-2 1-2
3-4
2-0
4-1
1-0
3-0
3-1
3-1
1-1
4-2
1-1
2-1
4-0
1-1
0-0
3-1
1-1
2-1
1-1
0-3
0-0
4-2
1-2
1-1
0-1
2-0
1-2
2-1
18
3-1
2-1
3-0
2-5
17
5-1
0-2
0-1
16
2-0
4-1
0-1
1-2
5-0
15
1-0
1-2
1-1
1-0
0-2 1-2 1-0 1-4 1-2
14
2-0
1-1
2-1
2-2
12
2-0
1-0
14 Hetman Zamość
17 Concordia Piotrków 1-0
Trybunalski
11
5-2
0-1
2-1
2-3 5-6 2-3
10
6-1
0-3
1-1 0-0 1-3
0-0
11 Sokół Aleksandrów
Łódzki
12 Pelikan Łowicz
1-1
7
4-1
0-0 1-2
2-2 2-0
10 OKS 1945 Olsztyn
13 Olimpia Elbląg
1-1 2-1
0-2
7 Ruch Wysokie Mazowieckie
8 Jeziorak Iława
9 Wigry Suwałki
4
1-0 3-0
1 LKS BRUK-BET
Nieciecza
3-0
1-3
0-3
3-2
4-2
3-1
0-0
1-1
1-2
2-4
Str. 19
WYWIAD Z WICEPREZESEM KLUBU BRUK-BET NIECIECZA
PANEM TADEUSZEM BRODĄ
Dzień dobry. Dziękujemy, że zgodził się Pan Gdzie najczęściej odbywają się treningi i ile trwaudzielić wywiadu do szkolnej gazetki.
ją?
Jeżeli Pan pozwoli, przejdźmy do pytań.
Treningi w zależności od warunków atmosferycznych odbywają się na hali lub sztucznej mura-
Od jak dawna jest Pan związany z klubem Bruk-
wie gdzie rozegrano większość sparingów oraz
Bet Nieciecza?
na płycie naszego stadionu. Trwają około
Dokładnie od 10-02-2005, wtedy to na Walnym
dwóch godzin dziennie przez pięć dni w tygo-
Zebraniu zostałem wybrany Wiceprezesem klubu
dniu.
BRUK –BET Nieciecza.
Na czym głównie polega Pana praca?
Trudno charakteryzować w jednym zdaniu
ogrom obowiązków jakie za sobą niesie funkcja
wiceprezesa. Powiem tak, skupiam się przede
wszystkim nad organizacją i stworzeniem warunków rozwoju działalności sportowej, ze
szczególnym uwzględnieniem I drużyny no
i oczywiście pomagam, jak tylko umiem Pani
Prezes.
Czy są to trudne zadanie? Odpowiedzialne?
Oj, bardzo, nawet sam nie zdawałem sobie z tego
sprawy.
Czym poza piłką nożną zajmuje się Pan na co
Czy podczas treningów zdarzają się jakieś zabawne
sytuacje?
Tak oczywiście, szczególnie jak zawodnicy trenują podczas roztopów, a płyta boiska jest bardzo grząska i śliska.
Jak na chwilę obecną przedstawia się kadra zespołu?
Kadra I zespołu aspirująca do I Ligii na chwilę
obecną liczy 25 osób.
Czy w zespole szykują się jakieś zmiany kadrowe?
A może planowane są jakieś transfery związane
z wzmocnieniami w drużynie?
Z zespołu odeszli Patryk Jałocha, Mateusz
dzień?
Woański, Krzysztof Krauze, Dariusz Trela,
Prywatnie jestem mężem, ojcem i dziadkiem
Kostek Mariusz, Kurzawski Dawid. W ich miej-
dwóch wspaniałych wnuczek Aleksandry i Julii,
sce przybyli Jan Cios, Piotr Trafarski i Dawid
a zawodowo Dyrektorem w Firmie Bruk-Bet.
Kwiek.
Czy sam Pan gra w piłkę nożną, a może ktoś z Pa- Jakie najsilniejsze atuty ma na obecną chwilę drużyna Bruk-Betu? W jakiej jest kondycji?
na rodziny się tym zajmuje?
Kiedyś grałem i to podobno nieźle, ale teraz to
nie te lata.
W zasadzie wszystkie trzy formacje: obrona, pomoc oraz atak prezentują się nieźle, myślę że udało nam się stworzyć kolektyw i to jest
atut na dzień dzisiejszy.
główny
elephant szkolny reporter
Str. 20
Jakie stawiacie sobie cele w związku ze zbliżającą
Trampkarze młodsi
się rundą wiosenną?
Trampkarze starsi
Jak najwięcej zwycięstw, jak najmniej remisów,
Juniorzy
zero porażek.
Seniorzy
Czy jest jakaś drużyna piłkarska, której nasz zespół
A jakie są warunki przyjęcia do klubu? Czy są to cy-
się obawia, a z którą na pewno przyjdzie mu się
kliczne nabory, czy każdy zainteresowany może się
zmierzyć?
sam
zgłosić?
Wszyscy będą groźni i nam jako liderowi nie
Każdemu kto chce rozwijać swoje umiejętności po-
wolno nikogo lekceważyć.
damy pomocną dłoń.
Kto stanowi obecnie kadrę szkoleniową I drużyny
Czy wśród młodszych zawodników np. trampkarzy
Bruk–Bet Niecieczy?
niecieczańskich, zauważył Pan jakiś wyjątkowy talent
Wszyscy będą groźni i nam jako liderowi nie
piłkarski?
Jest ich wiele, każdy z nich ma szansę zagrać
wolno nikogo lekceważyć .
Kto stanowi obecnie kadrę szkoleniową I drużyny
w I drużynie, zależy to w dużym stopniu od nich
Bruk–Bet Niecieczy?
samych, jak bardzo chcą zostać piłkarzami i jak
I trener – Marcin Jałocha
ciężko będą pracować. Zawód piłkarza to nie tylko
I trener – Jan Pochroń
przyjemność, ale przede wszystkim ciężka praca .
Trener bramkarzy – Mariusz Mucharski
Na koniec proszę udzielić jakiejś jednej, cennej rady
młodym zawodnikom?
Jak ocenia Pan pracę trenera z drużyną?
Najważniejszym jest, aby potrafili docenić wszyst-
Którego ( śmiech )? Pozytywnie, miarą oceny
ko to, co dla nich robi Zarząd Bruk–Bet Nieciecza
trenera są wyniki, a na te pracuje cały zespół
i korzystali z tego, bo takiej drugiej szansy mogą
szkoleniowy i to wszystkim należą się słowa
już nie mieć. Z własnego doświadczenia wiem, że w
uznania .
obecnej chwili rzadko spotyka się takich ludzi jak
Z którym zawodnikiem wiąże Pan największe na-
Państwo Witkowscy, którzy potrafią poświęcić dla
dzieje w tym sezonie?
sportu nie tylko własny czas, pracę ale także
Mam paru faworytów, ale nie będę podawał nazwisk.
ogromne pieniądze.
Liczę, że cały zespół odniesie sukces,
a kibicom sprawi wiele radości .
Kiedy w najbliższym czasie będzie można zobaczyć
drużynę Bruk - Betu na niecieczańskiej murawie?
Już 14-03-2010 o godz. 12.00 drużyna rozegra
pierwszy mecz o punkty z drużyną Świt Nowy
Dwór Mazowiecki .
Jakie grupy wiekowe trenują obecnie w klubie?
Życzymy zatem Wszystkim Drużynom Bruk-Bet Nieciecza wielu sukcesów w nadchodzącym sezonie!
Dziękujemy
za
serdecznie
udzielony
wywiad
i poświęcony czas.
Str. 21
„NASZA JEDENASTKA” WIOSNY
NORBERT
BARAN
MICHAŁCZARNY
JAN CIOS
MARCIN ZONTEK
RAFAŁ KLEISCHMIDT
TOMASZ METZ
MARCIN SZAŁĘGA
ŁUKASZ SZCZOCZARZ
ARTUR PROKOP
DAWID KWIEK
PAWEŁ SMÓŁKA
TRENING
TRENING
Str. 22
elephant szkolny reporter
SPORTY EKSTREMALNE
Sporty ekstremalne sporty, których uprawianie
wiąże się z większym ryzykiem niż w innych dyscyplinach. Zazwyczaj wymagają
ponadprzeciętnych zdolności
fizycznych lub psychicznych
oraz odpowiedniego przygotowania.
Wiele z tak zwanych sportów ekstremalnych ma komercyjny charakter i w istocie jest zjawiskiem bardziej
s o c j o l o g i c z n o marketingowym niż sportowym. Wielkie koncerny
obudowują młodzieżowe
subkultury w elementy wyczynu sportowego aby lepiej
pozycjonować swoje produkty, których w razie braku
sportu nikt by nie kupił.
spadochroniarstwo
Wspinaczka
Spływy sportowe
Jazda ekstremalna na motocyklu
Nurkowanie
Bungee
jumping
(skoki z/na
bungee)
Freestyle football
Rajdy
samochodowe
Skład redakcji gazetki szkolnej
OPIEKUNOWIE :
Paulina Labok
Mgr Jadwiga Krupa
Konrad Knapik
Mgr Anna Jawor
Dawid Tapa
Zespół redakcyjny
Krzysztof Witkowski
w składzie:
Patryk Miękina
Sylwia Kaganek
Weronika Bartecka
Paula Bartecka
Dagmara Głowacka
Kolarstwo
górskie
Bouldering
Taternictwo
jaskiniowe
Str. 23

Podobne dokumenty