Wielkanoc niesie radosne chwile, źdźbła nowej trawy, pierwsze

Transkrypt

Wielkanoc niesie radosne chwile, źdźbła nowej trawy, pierwsze
Wielkanoc niesie radosne chwile,
źdźbła nowej trawy, pierwsze motyle...
Każdy cud wiosny niech nam pomoże
zrozumieć cud miłości Bożej.
Motto tegorocznego Śniadania Wielkanocnego, które odbyło się 31marca o godzinie 7.30
w Stołówce SOSW w Lesznie, pokazuje, że podstawowym celem spotkania przy wspólnym stole
Wychowanków Internatu i zaprzyjaźnionych ze społecznością internacką Gości było promowanie
radości codziennego życia opartego na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich.
Krótka scenka ,,teatralna'', przedstawiona przez wychowanków z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym, oraz życzenia koordynatorki Wielkanocnego Spotkania
skierowane do: Dzieci, Młodzieży, Dorosłych miały uzmysłowić zebranym, że Wielkanoc może być
najważniejszym i najpiękniejszym świętem nie tylko dla Katolików, ponieważ jak żadne inne,
wspaniale łączy w sobie pierwiastki sacrum i profanum czyli religijne i świeckie i, że każdy ma
szansę ,,wykorzystać” Zmartwychwstanie Chrystusa do tego, by stać się Człowiekiem otwartym na
otaczający Świat i świadomie broniącym wartości będących jego fundamentem.

Podobne dokumenty