EGZAMIN Z GEOGRAFII

Transkrypt

EGZAMIN Z GEOGRAFII
MATEMATYKA
Zadanie 1 (2pkt)
Ze zbioru liczb 1,2,3...,40 wybieramy losowo jedną. Oblicz prawdopodobieństwo wybrania liczby
podzielnej przez 2 i 3.
Zadanie 2 (6pkt)
Rzucamy dwa razy symetryczną kostką sześcienną do gry. Oblicz prawdopodobieństwo każdego z
następujących zdarzeń:
a) A- w każdym rzucie wypadnie nieparzysta liczba oczek.
b) B- suma oczek otrzymanych w obu rzutach jest liczbą większą od 7
c) C- suma oczek otrzymanych w obu rzutach jest liczbą nieparzystą i większą od 9.
Zadanie 3 (4pkt.)
Z urny, w której znajdują się 4 ponumerowane kule białe i 3 czarne, losujemy bez zwracania dwie
kule. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń:
A- obie wylosowane kule będą białe,
B- dokładnie jedna z wylosowanych kul będzie biała.
Zadanie 4 (4pkt.)
Rzucamy trzy razy symetryczną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo dokładnie
dwukrotnego otrzymania piątki.
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (tematy do wyboru)
1. Przedstaw i opisz pozytywne oraz negatywne skutki członkostwa w Unii Europejskiej.
2. Przedstaw i opisz przyczyny, przebieg i skutki wybranego konfliktu zbrojnego po 1989 roku.
3. Przedstaw źródło terroryzmu oraz sposoby i skutki działania terrorystów. Odnieś się do
wybranego przykładu.
INFORMATYKA (tematy do wyboru)
1. Prezentacje multimedialne – jak utworzyć atrakcyjną, profesjonalnie wykonaną prezentację.
2. Cechy i funkcje społeczeństwa informacyjnego.
3. Czy Internet jest światu potrzebny? Przedstaw dobre i złe strony Internetu.
Pamiętaj, żeby podać literaturę.
PRZYRODA (do wyboru)
1.Czy rozwój cywilizacyjny prowadzi do zwiększenia czy zmniejszenia liczby chorób, na jakie
zapada przeciętny człowiek?
2.Dlaczego dzieło K. Darwina ’’O powstawaniu gatunków…” jest zaliczane do książek, które
wstrząsnęły światem?
3. Zanalizuj 4 informacje reklamowe pod kątem ich poprawności naukowej, wskaż informacje
niepełne, nierzetelne, nieprawdziwe.
JĘZYK POLSKI
PRACA SEMESTRALNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SEMESTR V GLO
NAME ….............................................................................. DATE …....................
ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO
ZADANIE 3. (8 pkt)
Przeczytaj poniższe informacje o targowiskach w Londynie. Następnie przyporządkuj właściwe targowisko
(A – E) do każdego z podanych zdań (1 – 8). Wpisz odpowiednią literę w każdą rubrykę. Każda z liter może być
użyta więcej niż jeden raz. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.
UK VISITOR GUIDE ► London ► Markets
LONDON
MARKETS
Without its lovely and colourful markets,
London would lose a lot of its charm.
Make sure you find time during your stay
in England’s Capital to have a walk around
one of these fabulous places
A
BOROUGH MARKET
Located in South East London, it is one of the
largest food markets in the world. It sells a wide
variety of fresh and organic products, as well as
home-made confectionery, mushrooms, chutneys,
jams, breads and cheeses. It is a definite must on a
Saturday morning for every lover of delicious food.
C
CAMDEN MARKET
This is actually several different markets.
The place is considered a huge tourist attraction, so
it tends to be very crowded at weekends.
The wide range of goods includes antiques,
clothes, handicraft, accessories and furnishings
- in fact it has all those things you realise you need
when you see them even though you had no
intention of buying them when you left home.
There is a variety of world cuisine on offer in the
many bars and eateries in and around the markets.
D
GREENWICH MARKET
Greenwich is known for its fantastic market
offering a variety of hand-crafted items, paintings
and ornaments. On weekends, you can get a good
deal on antique furniture, second-hand books and
rare records. Then, like many other people - both
locals and tourists - you can finish off your market
tour with a stroll along the nearby river.
E
B
PORTOBELLO ROAD MARKET
This is one of the most colourful and dynamic
markets in London. It sells everything from books
to second-hand fashion and cooking ingredients. It
is especially known as a great place to browse for
antiques and jewellery. The clothes stalls specialise
in leather.
LEADENHALL MARKET
Located in a beautiful Victorian glass-roof building
that has already become a tourist attraction, the
market offers a wide selection of reasonably priced
luxury foods. It features the most exotic ingredients
and fine wines that may be difficult to get
elsewhere. It is especially good for rarer cheeses,
seafood, and meats. You can relax and have a
delicious lunch in one of the many nearby
market bars.
1
It is located near a popular walking area.
2
You can taste food from many different countries.
3
On certain days you can pay less than usual.
4
It sells food which may not be easy to find in other places.
5
You can buy clothes that have already been worn.
6
It is a good place to buy healthy food.
7
It consists of more than one market.
8
It is good for buying clothes of one particular type.
PISANIE
ZADANIE 4. (5 pkt)
Wynajmujesz mieszkanie wspólnie z kolegą/koleżanką z Kanady. Dzisiaj wypada twoja kolej robienia
zakupów, musisz jednak zostać dłużej w pracy i możesz nie zdążyć przed zamknięciem sklepów. Napisz krótką
wiadomość do współlokatora/współlokatorki.
1.
2.
3.
4.
Poproś o zrobienie zakupów.
Napisz, dlaczego nie możesz ich sam/sama zrobić.
Podaj, co trzeba kupić.
Podziękuj za przysługę.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu informacji
określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1 punkt).
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
ILOŚĆ PUNKTÓW: _____ / 13
OCENA: ____________
PODPIS: ________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Podobne dokumenty