Właściwości termofizyczne powietrza i wody przeznaczone do

Transkrypt

Właściwości termofizyczne powietrza i wody przeznaczone do
Właściwości termofizyczne powietrza i wody przeznaczone do obliczeń
przepływów i wymiany ciepła / Czesław Oleśkowicz-Popiel, Janusz
Wojtkowiak. – wyd. 2 popr. i uzup. – Poznań, 2015
Spis treści
Wykaz ważniejszych oznaczeń
7
Wprowadzenie
9
Część pierwsza - Właściwości termofizyczne powietrza
11
1. Skład powietrza suchego
13
2. Gęstość powietrza
2.1. Zależność gęstości powietrza atmosferycznego od wysokości
2.2. Gęstość powietrza suchego
2.3. Liczba ściśliwości pary wodnej
2.4. Gęstość powietrza wilgotnego
Literatura
13
13
16
18
20
22
3. Ciepło właściwe powietrza
3.1. Wprowadzenie
3.2. Ciepło właściwe powietrza suchego o ciśnieniu do 1 bar
3.3. Wpływ ciśnienia na ciepło właściwe powietrza suchego
3.4. Ciepło właściwe pary wodnej
3.5. Ciepło właściwe powietrza wilgotnego o ciśnieniu 1 bar
Literatura
23
23
24
29
30
33
36
4. Lepkość powietrza
4.1. Pojęcie lepkości molekularnej
4.2. Lepkość dynamiczna powietrza suchego o ciśnieniu 1 bar
4.3. Wpływ ciśnienia na lepkość dynamiczną powietrza suchego
4.4. Lepkość dynamiczna powietrza wilgotnego
Literatura
37
37
38
42
42
47
5. Przewodność cieplna powietrza
5.1. Wprowadzenie
5.2. Przewodność cieplna powietrza suchego
5.3. Wpływ ciśnienia na przewodność cieplną powietrza suchego
5.4. Przewodność cieplna pary wodnej
5.5. Przewodność cieplna powietrza wilgotnego
5.6. Podsumowanie
48
48
48
52
54
56
64
Literatura
65
6. Liczba Prandtla powietrza suchego
Literatura
66
68
7. Dyfuzja termiczna powietrza
Literatura
69
74
Część druga - Właściwości termofizyczne wody
75
8. Właściwości wody. Wprowadzenie
77
9. Stałe fizyczne i wielkości charakterystyczne wody i lodu (H2O)
Literatura
77
80
10. Ciśnienie nasycenia wody
Literatura
81
82
11. Gęstość wody
11.1. Gęstość wody jako wzorzec gęstości
11.2. Wpływ nasycenia wody powietrzem
11.3. Wpływ ciśnienia na gęstość wody
Literatura
83
83
84
86
88
12. Termiczny współczynnik rozszerzalności wody
Literatura
89
91
13. Objętość właściwa nasyconej pary wodnej
Literatura
91
93
14. Entalpia wody
14.1. Entalpia wody na linii nasycenia
14.2. Wpływ ciśnienia na entalpię wody
Literatura
94
94
97
98
15. Ciepło właściwe wody
15.1. Ciepło właściwe wody przy stałym ciśnieniu na linii nasycenia
15.2. Wpływ ciśnienia na ciepło właściwe wody
Literatura
98
98
100
101
16. Ciepło parowania wody
Literatura
101
103
17. Przewodność cieplna wody
17.1. Wprowadzenie
104
104
17.2. Przewodność cieplna wody na linii nasycenia
17.3. Wpływ ciśnienia na przewodność cieplną wody
Literatura
104
106
107
18. Lepkość dynamiczna wody
18.1. Wprowadzenie
18.2. Lepkość dynamiczna wody na linii nasycenia
18.3. Wpływ ciśnienia na lepkość dynamiczną wody
Literatura
108
108
108
110
112
19. Liczba Prandtla wody
Literatura
113
114
20. Napięcie powierzchniowe wody
20.1. Wprowadzenie
20.2. Mechanizm napięcia powierzchniowego
20.3. Równanie aproksymujące napięcie powierzchniowe wody
Literatura
115
115
115
116
118
Dodatek A
Równania aproksymujące właściwości termofizyczne powietrza suchego
o ciśnieniu 1 bar
Tablica właściwości termofizycznych powietrza suchego o ciśnieniu 1 bar
(opracowana na podstawie równań aproksymujących)
119
Dodatek В
Równania aproksymujące właściwości termofizyczne wody na linii
nasycenia
Tablica właściwości termofizycznych wody na linii nasycenia
(opracowana na podstawie równań aproksymujących)
135
Skorowidz
163
oprac. BPK

Podobne dokumenty