Dokąd zaprowadziła Bolka i Lolka “czarna madonna”

Transkrypt

Dokąd zaprowadziła Bolka i Lolka “czarna madonna”
Dokąd zaprowadziła Bolka i Lolka
“czarna madonna”
Numerologia biblijna.
Pytała kilkaset lat temu św. Brygida szwedzka - Ile Chrystus Pan otrzymał ciosów podczas swej
Bolesnej Męki. Chrystus objawił się jej i powiedział, że Jego ciało otrzymało 5 480 ciosów.
Podał jej krótkie modlitwy zwane “Tajemnicą Szczęścia” i dodał wiele łask dla odmawiających a
wśród nich - łaskę otrzymania pierwszego stopnia doskonałości duchowej, co wiąże się z podwojeniem już zdobytej wiedzy.
Papież Grzegorz XIII, zafascynowany tymi modlitwami podzielił te rany w ilości 5480 na 15 zawartych modlitw i otrzymał, ile powinien trwać Rok kalendarzowy na Ziemi i obalił kalendarz juliański wprowadzając gregoriański, który obowiązuje do dnia dzisiejszego i nie podważyli go żadni
astronomowie. Z tej numerologii 5 480 można wyciągać wiele ciekawych ciągów matematycznych
zakodowanych w Biblii.
Gdy podzielimy 5480 na lata ziemskie Chrystusa tj. 33, otrzymamy biblijną cyfrę 166, która
związana jest z naszą planetą, a którą programuje szatan swoje sługi.
Pod szóstkami jak mówi nam Biblia ukryta jest liczba człowieka.
Dodając kabalistycznie 1+6+6 = 13. Ta cyfra podległa jest siłom demonicznym. W USA nie
spotkamy 13 nr domu, 13 piętra, 13 ulicy. Nawet 6 Aleja w Nowym Yorku zamieniona została na
Amerykan Ave. Nauczeni złym doświadczeniem ludzie raczej stronią od tej złej numerologii .
A co kryje się pod tą właśnie numerologią w XIII wersecie Apokalipsie św. Jana – czytamy:
“Bestia wlała się w obraz, który ma ranę ciętą od miecza”. Nie ma na świecie drugiego obrazu,
który ma rany cięte od miecza, tylko ten w Częstochowie. Nie jest też przypadkowym, że “czarna
madonna” składa się z 13 liter. Jak wynika z treści pieśni: “Czarna madonno, jak dobrze twym
dzieckiem być” - tymi słowami deklarujemy poddaństwo siłom ciemności. Oto przykłady:
W+A+Ł+Ę+S+A = 6, inaczej Bolek – wyprowadzony na manowce przez czarną madonnę,
której powierzył swoje prowadzenie i z którą afiszuje się nosząc ją w klapie marynarki - dziś wiemy
że to żyd i agent bezpieki.
Ale czy może istnieć Bolek bez Lolka??
Zastanówmy się nad numerologią papieską, której w słowach “Totus Tous” powierzył się Lolek.
P+A+P+I+E+Ż = 6 liter - to tylko funkcja w Kościele
O+J+C+I+E+C = 6. Jezus podaje, że ten tytuł należy się tylko Ojcu Niebieskiemu - Ojcu naszej
Duszy.
Ś+W+I+Ę+T+Y = 6. Pozwalający siebie tak nazywać za życia, wznosić sobie pomniki, nazwy
ulic, zakładów, szkół - to wszystko podlega pod definicję PYCHY - a jest to nadmierna miłość do
samego siebie, czyli zbyt wysokie ocenianie swojej wartości.
Z dzisiejszej prasy dowiadujemy się, że w materiałach gen Kiszczaka znajdują się także teczki
pod nazwą: Woj od tyła. A z przekazów Nieba i internetowego Lucyferycznego Planu Zniszczenia
Kościoła - dowiadujemy się, że wszystkie szatańskie polecenia z tego Planu wykonano za pontyfikatu Jana Pawła II. Może ten serial Bolka i Lolka otworzy Polakom oczy pod jaką dominacją się
znajdują? Czyż nie pokrywa się to z Objawieniem Boga Ojca do ludzkości: …wasza sława w
niesławę się zamieni. A czego można oczekiwać od prezydenta Dudy, który jeszcze przed swoją
prezydenturą razem z Kaczyńskim zadeklarowali swoje prowadzenia czarnej madonnie w Częstochowie. Zapoznaj się z ostatnimi Objawieniami Nieba - jaki kataklizm wisi nad naszym Krajem i
Narodem.
Więcej dogłębniejszych informacji znajdziecie na stronie w tematach;
1. Święty czy anty-święty
2. Rabin Watykanu
3. Boska Pieczęć
4. Wałęsa a czarna madonna
5. Objawienia Nieba.
6. Antychryst zdemaskowany.
7. Orędzia z lutego 2016r.
1

Podobne dokumenty