Echo Miechowa ROCZNICAKONSTYTUCJI3MAJA.

Transkrypt

Echo Miechowa ROCZNICAKONSTYTUCJI3MAJA.
Maj 2011r.
„ Zadaniem
inteligencji
jest opisywanie
i krytykowanie”
Biuletyn społeczno- informacyjny.
Stowarzyszenia
im. Macieja Miechowity
Echo
Miechowa
ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA.
(Karl Mannheim)
W imieniu miechowskiej Platformy Obywatelskiej RP wiązankę składa Barbara Adamska. (patrz str.-4)
W numerze:
Co słychać w powiecie; Racławice, Kozłów - str. 2
Jak panna na wydaniu – str. 3
Mgła w Miechowie - str. 4
Pół roku rządów – str. 5
Co słychać w wielkim świecie - str. 6
Sport - stadionowi bandyci - str. 7
Zaproszenie :
Zapraszamy do
współpracy wszystkich,
którzy mają ciekawe
informacje, zdjęcia lub
pomysł na artykuł
prasowy.
Zastrzegamy sobie prawo
dysponowania nadesłanymi
pocztą materiałami.
W
N
U
M
E
R
Z
E
ECHO
05/11
(54)
str.2
str.3
str.4
str.5
str.6
str.7
str.8
–
–
Echa z powiatu
Echa z gminy i miasta
Echa z miasta
Zamiast felietonu
Prasa, Internet
Sport
Świerszczyk miechowski
ECHA Z POWIATU.
DZIEŃ CHŁOPA. Lekcja historii w Racławicach.
#/ Adam Samborski, wójt gminy Racławice, przypomniał, że wybory "Chłopa Roku" zostały zorganizowane już po raz 17. - Przyjeżdża tu cała
Polska, by prezentować rodzimy folklor. Tę tradycję musimy przekazywać kolejnym pokoleniom - mówił. Pod kopiec Kościuszki przyjechali
parlamentarzyści, przedstawiciele resortu rolnictwa, władz województwa oraz samorządów lokalnych. 8 maja, do boju o tytuł „Chłopa Roku”
ostatecznie stanęło siedmiu panów: Jan Arendarski z gminy Tuczępy, Tomasz Cieślak z gminy Pacanów, Klemens Góral
z Porąbki Uszewskiej - powiat brzeski, Łukasz Jasonek z Dobranowic w gm. Wawrzeńczyce, Wacław Cetera z gminy
Szaflary, Zenon Buk z województwa podkarpackiego i Wojciech Kasprzyk z gminy Janów - woj. śląskie. Chłopi nie tylko
musieli udowodnić, że dobrze tańczą i śpiewają. Sporo emocji wywołało toczenie koła oraz układanie kostek słomy.
"Chłopem Roku" został wybrany Jan Arendarski z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami
imprezy byli: Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju Racławice, sekretariat regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego, Izby Rolnicze, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych
Rolników, Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, starosta
miechowski oraz europoseł Czesław Siekierski. Patronat honorowy: wicepremier Waldemar Pawlak (fundator pucharu i statuetki dla zwycięzcy),
minister rolnictwa Marek Sawicki, wojewoda Stanisław Kracik, marszałek Marek Sowa, a medialny - "Dziennik Polski", TVP Kraków.
#/ Kosynierzy znów górą! 14 maja 2011r. pod Racławicami znów zagrzmiały armaty a kosynierzy ruszyli na Moskali. To efekt rekonstrukcji bitwy
z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej 1794r. Do Racławic, na rekonstrukcję starcia kosynierów z Moskalami, zjechało około 80 rekonstruktorów. Nie
tylko z Polski; byli także miłośnicy historii z Litwy, z miasta Ukmerge (d. Wiłkomierza). Wskutek kłopotów ze sprzętem na granicy nie zjawili się
w Racławicach goście z Białorusi. Animatorem rekonstrukcji było Stowarzyszenie Regimentów i Pułków Polskich 1717-1831 ARSENAŁ, które
wystawiło do boju: Kawalerię Narodową,10 Regiment Działyńczyków, Lansjerów Nadwiślańskich. W rekonstrukcji bitwy uczestniczyły także grupy:
Legia Polsko Włoska, 1 Regiment Pieszy Wielkiego Xięstwa Litewskiego, 7 Regiment Pieszy imienia Potockich, 1 Regiment Grenadierów
Krakowskich, 4 Pułk Piechoty Xięstwa Warszawskiego, Regiment Jegrów von Sellowa, Artyleria Pruska. Imprezy towarzyszące to: Zlot
Kawalerów Orderu Virtuti Militari, Bieg Kościuszkowski, Wystawa Makiety Bitwy pod Racławicami w Domu Parafialnym w Racławicach,
Wystawa Muzeum Armii Krajowej. Poniżej mini foto reportaż z wydarzeń w Racławicach autorstwa Andrzeja Mordawskiego.
#/ 300 figur wyrzeźbionych ręcznie z drzewa lipowego. Wśród nich kosynierzy, kozacy, artyleria polska i rosyjska, chaty z Janowiczek
i Dziemięrzyc, krzyż na rozdrożu. To wszystko można było zobaczyć na ruchomej makiecie bitwy pod Racławicami. Jej autorem jest Janusz Król
z Niezwojowic oraz inni lokalni artyści. O wydarzeniach z 4 kwietnia 1794 roku opowiada aktor Andrzej Seweryn. Opowieść o bitwie jest w 7 językach.
Nowy dyrektor nowej szkoły w Kozłowie czyli dalszy ciąg kabaretu „Pluto”.
27 kwietnia, komisja konkursowa złożona z przedstawicieli: Kuratorium Oświaty - Beata Palmowska i Ewa
Kowar-Pogoń, Związków Zawodowych - Irena Warchala, Jan Paweł Janus i Czesław Gamrat oraz Urzędu Gminy Barbara Krzyżyk, Robert Nielaba, Jerzy Gajos zdecydowała, że pani Teresa Tomczuk będzie pełniła funkcję
dyrektora nowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozłowie. Szkoła ma rozpocząć działalność 1 września 2011r.
Po zmianie przepisów, która niemal całą odpowiedzialność za naukę dzieci złożyła w ręce organów prowadzących czyli gmin, konkursy na dyrektorów
lokalnych szkół często zamieniły się w kabaretowe imprezy. Tak też było niestety 27 kwietnia w Kozłowie, gdzie władze gminy nic nie pozostawiły
przypadkowi. Wójt gminy, ze swej strony wyznaczył do komisji samych urzędników: gminnego sekretarza, gminnego prawnika i gminną szefową
oświaty. Raził zwyczajowy brak tzw. czynnika społecznego czyli np. radnych. Ku memu zaskoczeniu rolę „przewodniej siły” w pracach komisji wzięły na
siebie przedstawicielki Kuratorium Oświaty. Czyżby miało to związek z kuluarową plotką, że podobno sekretarz i wójt w przeddzień konkursu odwiedzili
kuratorium? Szczególnie brylowała miechowianka Ewa K-P. Już przy formalnej ocenie ofert kandydatów bardzo się zaangażowała w próbę utrącenia
jednego z aspirujących do dyrektorskiego fotela z przyczyn formalnych. Powód: zaświadczenie lekarskie o zdolności do pełnienia funkcji dyrektora
wystawił kierownik miejscowego ośrodka zdrowia a nie lekarz BHP. Tak więc już po 15 minutach trwania tego „konkursu” można było ze 100%
pewnością przewidzieć, który kandydat zwycięży i w jakim stosunku. I rzeczywiście zgodnie z przewidywaniami, ostatecznie imponujący słowotok
właściwego kandydata, powalił na kolana większą część komisji konkursowej. Stosunkiem głosów 6:2 zwyciężyła pani Teresa Tomczuk.
Z ostatniej chwili: 23 maja plac budowy nowej szkoły wizytował zaproszony przez wójta poseł Jarosław Gowin.
Przedstawiciel wykonawcy oprowadził posła po terenie budowy. Jak nam powiedział J.Gowin, zaskoczył go ogrom budynku,
który ma być jedyną gminną szkołą. Olbrzymie, przestronne i bardzo wysokie pomieszczenia klasowe mogą pomieścić nawet
kilkudziesięcio osobowe grupy uczniów. Budynek, wg zgodnych zapewnień wykonawcy i inwestora, ma być gotowy na 25 lipca.
#/ 25 maja Rada Gminy postanowiła, że w Przybysławicach i Kępiu będą filie Szkoły Podstawowej w Kozłowie z klasami 1-3.
#/ Otrzymałem wiadomość od kilku nauczycieli z Kozłowa, że nowa pani dyrektor nie chce przyjmować podań o pracę od
niektórych obecnych nauczycieli bo, podobno twierdzi, że ona już wie kogo ma zatrudnić w nowej szkole!!!
#/ Nowa dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozłowie T.Tomczuk cichcem, po południu 27 maja, urządziła swoisty casting, na który zaprosiła kolejno
jedynie „słusznych” nauczycieli z likwidowanych szkół gminnych. Do bulwersującej rekrutacji do nowej szkoły wrócimy w następnym numerze.
Alert dla miechowskiego szpitala trwa.
Według oficjalnej statystyki Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce mamy 720 szpitali
publicznych i 1099 niepublicznych. Jednak wśród tych 2-gich tylko 48 to duże szpitale, mające kontrakt z NFZ powyżej 10 mln. zł. Reszta to
wąsko wyspecjalizowane lecznice, z których ponad połowa nie ma w ogóle kontraktów z NFZ! Żyje z pieniędzy pacjentów. Wskutek wadliwych
przepisów, bez kontroli Ministerstwa Zdrowia powstają ciągle nowe „szpitale”, które wyłuskują z publicznych placówek to co najbardziej opłacalne
a zostawiają leczenie chorób deficytowych. Tak więc w dłuższej perspektywie szpitale samorządowe zaczną upadać a rzesze pacjentów
z „nieciekawymi biznesowo” chorobami mogą nie mieć gdzie się leczyć! Jak przyznał Starosta Miechowski Marian Gamrat na koniec 2010r.
Szpital Św. Anny w Miechowie zanotował stratę 2,3 mln. zł. Do tego dochodzą zobowiązania krótko i długo terminowe w wysokości ok. 9 mln. zł! Wciąż
trwa proces z firmą „Termika” o zapłatę. Wraz z odsetkami chodzi tutaj o kwotę rzędu 10 mln. zł! Jak więc wynika z powyższych ustaleń, przed
miechowską lecznicą rysują się bardzo nieciekawe perspektywy. Jeśli nowa ustawa nakaże szpitalom publicznym aby do końca 2012 roku
zrównoważyły swe budżety albo samorządy pokryły ich deficyty, to nasz szpital wydaje się czekać nieuchronna komercjalizacja, bowiem władze
powiatowe wyznaczyły dyrekcji szpitala maksymalny pułap zadłużenie jednostki w wysokości 300 tys. zł. Ponieważ nie wydaje się to być realne więc
scenariusz może być taki, że Starosta przeznaczy nasz szpital do komercjalizacji a winę za ten stan rzeczy zwali na obecnego dyrektora. Panie
Dyrektorze, gdybym był złośliwy to bym powiedział: masz co chciałeś Grzegorzu Dyndało. Obym się mylił w swych prognozach.
ECHA Z GMINY I MIASTA.
Szkoła w Parkoszowicach jak panna na wydaniu.
Batalia o szkołę w Parkoszowicach wkroczyła w fazę rozstrzygającą. Rada Miejska ostatecznie postanowiła o jej likwidacji.
Dzieci z likwidowanej placówki mają kontynuować naukę w pobliskich Pojałowicach. Są jednak podmioty zewnętrzne, które
chcą prowadzić szkołę niepubliczną w miejscu zlikwidowanej. Taki zamiar zgłosiły dwa podmioty: miechowski oddział
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z siedzibą w Smrokowie. Temat
wywołał żywą dyskusję na forum gminnej komisji oświaty. Już z pobieżnej analizy argumentów, którymi przerzucali się radni wynika, że
chyba nie dobro szkoły i uczących się w niej dzieci mają przede wszystkim na względzie rajcy miejscy z komisji. Radni Paweł Wilk
i Andrzej Wachacki, reprezentujący Komitet Wyborczy SLD nie mieli żadnych wątpliwości, że lepszą ofertą jest oferta TPD, którego
orędownikiem przed komisją był Marek Słowiński (SLD). Lewicowi radni stwierdzili, że szkołę powinien prowadzić podmiot z terenu
powiatu miechowskiego a nie krakowskiego. Dlaczego? Bo, argumentowali radni, jeśli podstawówkę poprowadzi stowarzyszenie ze
Smrokowa to dzieci do gimnazjum pójdą też do tej miejscowości. Zamiar oddania szkoły w ręce Smrokowa nazwali wręcz zamachem
na miechowską oświatę! Podczas szczegółowej prezentacji ofert okazało się o co tak naprawdę może chodzić przedstawicielowi TPD
z Miechowa. Marek Słowiński z TPD, stanowczo skrytykował pomysł oddzielenia części szkolnej budynku od mieszkalnej, którą
zajmuje …Marek Słowiński z rodziną. Kolejna sprawa, która wywołała ożywioną wymianę zdań to kwestia przyszłej kadry
pedagogicznej. Na stwierdzenie Słowińskiego, że TPD w pierwszej kolejności gwarantuje pracę obecnym nauczycielom SP
w Parkoszowicach oburzył się radny Jerzy Sewioł ze Szczepanowic. Stwierdził on, że w prywatnej rozmowie Słowiński deklarował, że
obecni nauczyciele w ogóle nie będą brani pod uwagę w nowej szkole. I komu tu wierzyć? Żeby było jeszcze śmieszniej, obaj panowie,
w celu ratowania szkoły, powołali do życia Stowarzyszenie Rozwoju Wsi. Teraz pan Słowiński dystansuje się od tej inicjatywy.
Ostateczną opinię w sprawie Parkoszowic wydały połączone komisje Rady Miejskiej na posiedzeniu 12 maja. Ale zanim doszło do
głosowania, radni szczegółowo odpytywali Jerzego Domagałę – reprezentującego SWOiRR ze Smrokowa i Marka Słowińskiego –
reprezentanta TPD z Miechowa. Okazało się, że SWOiRR ze Smrokowa przedstawiło już listę z 9 nazwiskami nauczycieli nowej
szkoły. Tyle osób musi być zatrudnionych ale nie wykluczam możliwości zatrudnienia tych, którzy obecnie uczą w Parkoszowicach –
zadeklarował Domagała. Dyrektorem nowej szkoły na pewno nie będzie ani Słowińska, ani Słowiński. Jest jedna osoba z dużym
doświadczeniem planowana na to stanowisko. Były też prowadzone wstępne rozmowy z nauczycielami z Parkoszowic. Ale mieli oni
zapewnienie, że otrzymają pracę w Miechowie - twierdził z kolei Słowiński. Na pytanie: czy stowarzyszenia podołają utrzymaniu szkoły,
Jerzy Domagała podkreślił, że będzie to już ich zmartwienie. Z kolei Marek Słowiński zwrócił uwagę, że koszty funkcjonowania
placówki nie będą aż tak wysokie. - Budynek jest po remoncie, a nauczyciele będą mieć płacone za przepracowane godziny. Część
z nich deklaruje, że - jeśli będzie taka potrzeba - mogą przez określony czas pracować na zasadzie wolontariatu - dodał. Finalnie
radni dali mandat burmistrzowi do prowadzenia rozmów ze SWOiRR ze Smrokowa. Burmistrz Dariusz Marczewski zapewnia, że
gmina zrobi wszystko, by jak najwięcej dzieci z obwodu likwidowanej szkoły uczyło się w placówkach publicznych, a dyr. Jerzy Pułka
ujawnił, że już pierwsi rodzice zapisali swoje dzieci do SP w Pojałowicach, czyli szkoły, która przejmuje obwód zlikwidowanej placówki.
Wśród zdezorientowanych mieszkańców Parkoszowic nadal trwają dyskusje nad przyszłością swoich dzieci. Niewykluczone, iż na
wszelki wypadek poślą je … do Pojałowic i Miechowa. Tym szkołom na pewno nie grozi likwidacja. NA RAZIE!
Święto osiedla Sikorskiego.
22 maja na osiedlowym placu zabaw odbyło się kolejne święto osiedla im. Gen. W.Sikorskiego. Oprócz biernego oglądania występów
artystycznych mieszkańcy wzięli czynny udział w pikniku. Na licznych stoiskach każdy mógł znaleźć coś dla siebie – od loterii fantowej
po domowym sposobem wypieczone przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczepanowic ciasta. Dochód zebrany podczas pikniku,
został przeznaczony na hospitalizację 3-letniej mieszkanki osiedla Kamili i zadrzewienie terenu osiedla. Do zobaczenia za rok.
Mimo „Mgły” w MDK zjawiło się wielu widzów.
Sala kinowa w miechowskim MDK wypełniła się chętnymi obejrzenia filmu „Mgła” oraz wysłuchania opinii na temat
katastrofy smoleńskiej posłów PiS Antoniego Macierewicza i Andrzeja Adamczyka. Film „Mgła” został zrealizowany przez
2 dziennikarki Marię Dłużewską i Joannę Lichocką wybiórcza opowieść o okolicznościach katastrofy, widzianych oczami 6 byłych
współpracowników prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Bardzo głośna muzyka organowa i pienia religijne mają podnosić powagę
i dramatyzm obrazu. Niektóre opowieści są naprawdę poruszające ale większość została starannie dobrana pod pisowską koncepcję
tej katastrofy, która składa się ze spiskowych teorii od możliwości zamachu po rozpylenie sztucznej tytułowej mgły. Z tym „dziełem”
poseł Macierewicz wędruje po kraju aby na katastrofie zbijać kapitał polityczny przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.
Gospodarzami miechowskiej imprezy byli wójt gminy Gołcza Lesław Blacha – szef PiS w powiecie miechowskim i b. wiceburmistrz
Miechowa Wojciech Pengiel a w pierwszym rzędzie zasiadł kolejny działacz PiS b. burmistrz Krzysztof Świerczek, szykujący się na
posła Prawa i Sprawiedliwości. On to był autorem pytania-stwierdzenia, które miało pokazać, że już myśli w kategoriach kraju a nie
powiatu. Oczywiście jeśli określenie „myśli” nie jest nadużyciem. Były burmistrz walnął bowiem z grubej rury cyt: Polska - wobec Rosji występuje w roli wasala lub niższej kasty proszącego. Jest mi przykro, iż rząd polski jest nieskuteczny w wyjaśnianiu okoliczności
tragedii. Wtóruje mu wójt Gołczy cyt: Dopiero dzięki temu filmowi mogliśmy się więcej dowiedzieć. Teraz już wiemy, dlaczego PiS żyje
tą sprawą. Kto nie był na darmowym pokazie niech żałuje. Antek Policmajster miałby okazję go przekonać do swych teorii spiskowych.
Protest wyborczy.
27 maja odbyło się kolejne, czwarte z rzędu, posiedzenie Sądu Wojewódzkiego w Krakowie dot. złożonego przez szefa Komitetu
Wyborczego PO J.P.Janusa protestu wyborczego. W czasie 4 rozpraw sąd usiłował wyjaśnić
wskazane przez skarżącego nieprawidłowości i anomalie, które miały miejsce w czasie ostatnich
wyborów samorządowych w powiecie miechowskim a to: fakt cudownego rozmnożenia kart do
głosowania czyli wyjęcia z urn w komisjach nr 2 i 3 kilkunastu kart do głosowania więcej niż ich
wydano (jedyny taki przypadek w Polsce!), bardzo duża liczba głosów nieważnych, możliwość
naruszenia prawa wyborczego oraz zaniżony wynik wyborczy pana Jana Podymy. Sąd potwierdził
wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Miechowie mimo stwierdzenia licznych nieprawidłowości
w pracy niektórych komisji wyborczych. Sąd uznał, że nie miało to decydującego wpływu na podział
mandatów do RM. Na ostatnim swym posiedzeniu, w obecności Komisarza Wojewódzkiego sędzi
Anny Rak (na zdjęciu) i powoda J.P.Janusa, sąd dokonał weryfikacji oraz ponownego sprawdzenia i przeliczenia głosów z 4 komisji
wyborczych. Sprawa dotyczyła ewidentnych błędów przy liczeniu głosów na kandydata do Rady Powiatu Miechowskiego Jana
Podymy. Sąd ostatecznie potwierdził, że kandydat Podyma uzyskał 117 głosów a nie jak podała oficjalnie PKW - 58. Tak więc Janowi
Podymie zabrakło 1 głosu do objęcia mandatu! Sąd nie podjął próby wyjaśnienia możliwości łamania przepisów prawa wyborczego
bowiem w Krakowie nie pojawiła się powołana przez sąd na świadka m.in. na tą okoliczność Przewodnicząca Powiatowej Komisji
Wyborczej w Miechowie SSR Monika Kobis. M.in. dlatego też sąd nie wyjaśnił wielu stwierdzonych w czasie wyborów
nieprawidłowości. Tak więc miechowski „cud nad urną” ad 2010r. pozostaje nadal niewyjaśniony. Pani Komisarz A.Rak stwierdziła, że
sprawa miechowskich perypetii z wyborami będzie niewątpliwie przydatna podczas organizacji kolejnych kampanii wyborczych.
ECHA z MIASTA.
3 Majowa rocznica.
W tym roku obchodziliśmy okrągłą 220. rocznicę przyjęcia przez Sejm Czteroletni historycznej Ustawy Rządowej z 1791r.,
popularnie zwanej Konstytucją 3 maja. Tradycyjnie jak co rok, miechowianie uczcili rocznicę mszą świętą w Bazylice Grobu Bożego.
Potem tradycyjny przemarsz wokół Rynku i złożenie wiązanek kwiatów u stóp Pomnika z Orłem. Potem odbyło się świąteczne
spotkanie w budynku Starostwa Powiatowego. Po wygłoszeniu okazjonalnego przemówienia Starosta, zgodnie z 7-letnim zwyczajem,
wręczył nagrodę „Przyjaciel Powiatu”, przyznawaną za zasługi na rzecz lokalnej społeczności. W tym roku pamiątkową statuetkę wraz
z obrazem przedstawiającym centrum naszego miasta otrzymała pracująca w miechowskim hospicjum siostra Kinga Mrozek. To, że
zauważono moją skromną osobę, świadczy o tym, iż władze i miechowianie są wrażliwi na cierpienie chorych. Nasza praca jest walką,
by chory do końca żył godnie, by nie bał się cierpienia i umierania – powiedziała laureatka. Uroczystości zakończył fortepianowy
występ Antoniego Kaweckiego, 10 letniego ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej w Miechowie, zdobywcy wielu nagród i wyróżnień.
Spacerkiem po mieście.
Zdj. – 1, 2. Sławne schody do Urzędu Gminy i Miasta. Były już burmistrz K.Świerczek zapewniał, że będą gotowe do 10 grudnia 2010r.
Jak widać to zapewnienie tyle było warte co większość obietnic tego pana. Nowy gospodarz miasta jest skazany na dokończenie tej
drogiej, fatalnie zaprojektowanej i wykonywanej inwestycji. Również trzeba dokończyć modernizację skrzyżowania ulic Sienkiewicza
i Daneckiej. Kolejny etap – wysepka na środku jezdni i nowa nawierzchnia już gotowa.
Zdj. – 3. Z okazji Dnia Flagi, który jest obchodzony 2 maja, posłanka na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej Katarzyna
Matusik-Lipiec, wraz z gospodarzem naszego miasta rozdawała przechodniom w Rynku chorągiewki i flagi państwowe.
Zdj. – 4. W maju odbyły się zebrania przedstawicieli osiedli miejskich. Frekwencja była tragiczna. W zebraniach, na których wybierano
nowych przewodniczących i zarządy osiedli uczestniczyło po kilkanaście osób. Na zdj. nowy zarząd osiedla nr 2. W środku Burmistrz
Dariusz Marczewski a obok niego nowa przewodnicząca osiedla Maria Mordawska i radna z tego osiedla Ewa Siudak.
Zdj.-5. Od dawna niszczejący budynek naprzeciwko wejścia do Parku Miejskiego znalazł nowe przeznaczenie. 28 otwarto tu z wielką
pompą Delikatesy Centrum. Jak zwykle przy takich okazjach nie brakowało promocji i pierwsi klienci wychodzili obładowani zakupami.
Zdj.-6. Budowa krytej pływalni posuwa się do przodu. Już widać zarys głównego budynku.
Zdj.-7. „Pola Nadziei” w Bukowskiej Woli z udziałem miechowskich samorządowców
Zdj.-8. Nowo otwarta Stacja Diagnostyczna na ul. Topolowej 5a. Sprawdziliśmy. Ze wszech miar godna polecenia!
To było w maju.
#/ Małgorzata Bednarska-Moskwa - na co dzień nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum nr 1 w Miechowie pewnego dnia postanowiła, że napisze książkę o papieżu. Ale inną niż wszystkie. Taką, która by - w prosty sposób - pokazała
dzieciom, na czym polega wyjątkowość Jana Pawła II. I tak powstała "Opowieść o wielkim papieżu", czyli rozmowa mamy z synem.
Książka cieszy się powodzeniem w całym kraju. (za „Dziennikiem Polskim”)
#/ Europa w Miechowie! Aby skorzystać z Internetu wystarczy usiąść z laptopem, notebokiem czy telefonem na ławeczce w Rynku
lub na skwerze przy placu Kościuszki. Burmistrz Dariusz Marczewski poinformował, że we współpracy ze spółką Net-Bis uruchomiono
eksperymentalnie bezpłatny Internet system tzw. Wi-Fi. Usługa w centrum naszego miasta jest bezpłatna.
#/ Dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie podbiły serca i znalazły uznanie w oczach międzynarodowego jury oraz
publiczności XX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca "Majowa nutka" w Częstochowie. Krystyna Mokrzycka wyśpiewała
brązową statuetką i dyplom, a Kamila Krzykawska - dyplom.
#/ W zorganizowanym przez małopolski IPN konkursie p.n. „Wojna z narodem-30. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego” 2-gie
miejsce zajęła uczennica miechowskiego Gimnazjum Katarzyna Kopeć. Nagrodę odebrała w kinie „Kijów” w Krakowie.
#/ Znana artystka miechowska p. Krystyna Olchawa została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi z okazji
25-lecia prowadzonej przez nią Galerii u Jaksy. Odznaczenie wręczał Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik w asyście posłów
Jarosława Gowina i Zbysława Owczarskiego. Z okazji jubileuszu goście mogli podziwiać wystawę prac Adama Wsiołkowskiego rektora
krakowskiej ASP a potem słuchali występów artystów z Filharmonii Krakowskiej w zabytkowym dworku Zacisze.
Zamiast felietonu.
Cztery lata działania starego i pół roku nowego Burmistrza.
Motto: Dochody budżetowe – są to środki pieniężne pobierane przez gminy od osób fizycznych,
podmiotów gospodarczych, oraz z innych źródeł na sfinansowanie zadań ustawowych.
Aby próbować oceny pierwszych działań nowego gospodarza gminy Miechów, niezbędną rzeczą jest zapoznanie się
w jakim stanie obecny burmistrz odziedziczył „gospodarstwo” i finanse gminne od swego poprzednika. Analiza
liczb opisujących zarządzanie gminnymi finansami i ich stan na koniec roku kalendarzowego 2010 jest niezwykle
pouczająca i wiele mówi o filozofii rządzenia gminą przez byłego burmistrza Krzysztofa Świerczka.
1-sza refleksja – lokalną politykę inwestycyjną w kadencji 2006-2010 cechował ogólny chaos i przypadkowość podejmowania decyzji
inwestycyjnych w zależności od doraźnych potrzeb i zamówień politycznych czy lobbingu lokalnych grup nacisku. Było to także
wynikiem braku dogłębnych przemyśleń i planów dotyczących perspektyw i kierunków rozwoju naszej jednostki samorządowej. Efekty
takich działań okazały się dla gminy Miechów bardzo niekorzystne. Prowizorki inwestycyjne powodowały znaczne ograniczenie
możliwości planowego pozyskiwania środków zewnętrznych na lokalne inwestycje, które były wykonywane ze środków własnych lub
pożyczanych w bankach. Tak działając nasza gmina zrobiła krok cywilizacyjny w tył, bo ubiegłe cztery lata były najlepszym okresem
w historii polskiej samorządności dla pozyskiwania przez samorządy olbrzymich środków z programów rozwojowych finansowanych
z budżetu Unii Europejskiej. Nieudolność i niemoc poprzedniego burmistrza na tym polu jest już niestety nie do odrobienia.
2-ga refleksja – Nie ma w Polsce gminy, w której mieszkańcy nie widzą potrzeby licznych inwestycji niezbędnych dla stwarzania coraz
lepszych warunków życia mieszkańców. Również w gminie Miechów cała moc zadań czeka od lat na realizację. Dla chętnego
i kompetentnego roboty jest na lata. Przykłady: na mieszkania komunalne i socjalne czeka ponad 100 gminnych rodzin. Kilka kotłowni
na terenie miasta wymaga większych lub mniejszych napraw i remontów. Pilnej modernizacji wymaga 15 budynków mieszkalnych i 10
użytkowych będących własnością gminy. Niektóre z nich wymagają natychmiastowej interwencji co stwierdził prawomocnymi
decyzjami Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Tenże inspektor wszczął postępowania administracyjne w sprawie fatalnego
stanu 5 ulic miejskich i 3 dróg wiejskich. Mimo obietnic przedwyborczych kolejne 4 lata Miechów nie ma zatwierdzonego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. To tylko niektóre najpilniejsze zadania do wykonania już i teraz.
3-cia refleksja – Przez niekompetencję i niedbalstwo b. burmistrza gmina Miechów została ukarana przez Małopolski Urząd
Marszałkowski za niedotrzymanie terminu zamknięcia miejskiego składowiska odpadów komunalnych. Wysokość kary wraz
z odsetkami - ponad 3 mln. zł! Dotychczas zapłacono 1,1 mln. zł. Resztę należności należy zapłacić do końca 2012 roku! Uboczny
efekt kary – konieczność likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej, formalnie obciążonego karną spłatą przez burmistrza Świerczka.
4-ta refleksja – Pod koniec kadencji, w 2010 roku, wydawało się, że w burmistrzu Świerczku obudził się lew bo zaplanował on wiele
mniejszych i większych inwestycji w gminie. Ba, kilka z nich nawet „rozpoczął”! Wreszcie została uruchomiona obiecywana od lat
budowa krytej pływalni a niemal każde sołectwo miało zostać uszczęśliwione jakąś inwestycją. Te optymistyczne zapowiedzi zostały
należycie nagłośnione. Niestety zdecydowana większość z nich okazała się zwyczajną kiełbasą wyborczą nie mającą szans na
realizację z powodu braku środków na ich realizację lub z powodów czysto formalnych a kilka, na kwotę grubo ponad miliona zł.,
pozostało tylko na papierze. Taką, nie największą, ale modelowo obrazującą modus operandi ówczesnego burmistrza, była sprawa
kilkusetmetrowego odcinka drogi w Poradowie. Zainteresowani mieszkańcy otrzymali „wiarygodne” informacje z UGiM, że ich droga
będzie budowana lada chwila bo w budżecie gminnym są przeznaczone środki na tą inwestycję. Jak czas pokazał ta budowa nie jest
możliwa nawet w kolejnym roku ponieważ gmina nie ma załatwionych formalności geodezyjnych niezbędnych do rozpoczęcia zadania.
5-ta refleksja – Chciałoby się znaleźć jakiś pozytyw w tym inwestycyjnym morzu negatywów. Takim promyczkiem mogłoby być nowe
przedszkole przy SP Nr 1. Niestety i w tym przypadku jest skaza. Przedszkole zostało wybudowane prawie bez udziału środków
zewnętrznych a jego powstanie zdeterminował fakt nieprzemyślanego wyburzenia będącego w b. dobrym stanie technicznym budynku
przedszkola na ul. Konopnickiej, które poprzez fatalną lokalizację budowy nowego basenu K.Świerczek skazał na zagładę. Na bakier
z logiką zakrawa fakt, iż koszt robót wyburzeniowych i rozbiórkowych starego przedszkola to ok. 10% kosztów budowy nowego.
6-ta refleksja – Koszty dofinansowania gminnej oświaty w roku 2010 przekroczyły 3,5 miliona zł. Przez 4 lata swych rządów
K.Świerczek nie zrobił nic aby powstrzymać rosnące wydatki na szkoły mimo, że dofinansowanie przez gminę kosztów utrzymania
dwóch z ośmiu istniejących placówek szkolnych przekroczyło 50%! W takich sytuacjach dużo mniejsze gminy decydowały się na
drastyczne kroki w rodzaju zamykania najbardziej kosztownych placówek. No cóż Świerczek to przecież nauczyciel nie ekonomista.
7-ma refleksja – Przedstawiona powyżej filozofia działania zaowocowała tym, że na koniec 2010 roku zobowiązania kredytowe gminy
wyniosły blisko 17 milionów zł! Składa się na nie 15 kredytów w bankach i instytucjach finansowych! Rozpiętość tych kredytów od 32
tys. do 5,5 mln. zł. a będzieMY je spłacać aż do 2020 roku!!! Nikt pieniędzy nie pożycza za darmo więc obsługa tego długu będzie
pochłaniała prawie 1 milion złotych rocznie! Wyobraźni czytelników pozostawiam spekulacje co można by zrobić za taką kasę.
Co i jak szybko można zacząć budować na odziedziczonych podwalinach (patrz wyżej)? Zasada ciągłości władzy powoduje, że nowy
burmistrz jest zobligowany do realizacji zadań postanowionych przez organ uchwałodawczy czyli Radę Miejską. Oznacza to, że
znaczną część swej kadencji obecny Burmistrz Dariusz Marczewski będzie zmuszony poświęcić na realizację prawomocnie
ważnych projektów swego poprzednika. Będzie więc musiał kontynuować i kończyć rozpoczęte przez K.Świerczka bezmyślne lub jak
kto woli pomyślane z nierealnym, przedwyborczym rozmachem inwestycje. Mniej kosztowne z nich nowy włodarz gminy stara się
kończyć możliwie szybko ale z najkosztowniejszą, budową krytej pływalni, będą niemałe problemy. Potężna, jak na nasze warunki,
zaplanowana fatalnie i bez pomysłu na sfinansowanie inwestycja, jeszcze przez długie lata będzie drenować gminny budżet. To bardzo
niekomfortowa sytuacja dla nowych władz samorządowych bo obligatoryjna kontynuacja realizacji tego zadania już na wstępie
urzędowania zmusiła nowego burmistrza i nową Radę Miejską do zaciągnięcia potężnego kredytu w wysokości ok. 10 mln. zł.! Fakt ten
oczywiście wpłynie znacząco na ograniczenie możliwości spełnienia wielu bieżących inwestycji o mniejszym lub większym ciężarze,
oczekiwanych przez lokalną społeczność. Opóźni to także możliwości rychłego uzdrowienia finansów gminnych i oczekiwany powrót
na ścieżkę rozwoju cywilizacyjnego czyli powrót do normalności.
Resume: Wygląda na to, że kadencja 2006-2010 została potraktowana przez ówczesne władze Miechowa nieco beztrosko.
Samorząd to jednak nie miejsce na zabawę w rządzenie. Jeśli ktoś z rządzących gminą myśli inaczej to oznacza, że nie dorósł do
pełnionego urzędu a za jego „zabawę”, błędy, niekompetencję i zaniechania zapłacimy słono MY wszyscy, mieszkańcy jednostki
samorządowej. To także nauka na przyszłość aby bardziej rozważnie gospodarować kartką wyborczą. A póki co trzymajmy kciuki za
obecnego gospodarza naszej gminy i miejmy nadzieję, że będzie to gospodarz z prawdziwego zdarzenia.
Epilog: Poprzedni włodarze gminy są symbolicznie utożsamiani przez mieszkańców miasta z jakąś wykonaną
i pozostawioną po sobie ideą-inwestycją. I tak burmistrz Muszyński kojarzony jest z uporządkowaniem,
przebudową i oświetleniem centrum miasta oraz inwestycjami z zakresu opieki społecznej. Burmistrz
Mielus z budową kompleksu oświatowego na os. Sikorskiego i modernizacją oczyszczalni ścieków. Okres
rządów burmistrza Świerczka kojarzony zaś jest często z budowlą widoczną na zdjęciu obok. Co będzie
symbolem obecnego burmistrza Dariusza Marczewskiego dopiero się okaże. I to by było na tyle.
JPJ
ECHA Z KRAJU I ZAGRANICY .
Błogosławiony Jan Paweł II.
1 maja 2011 roku przy aplauzie półtora miliona wiernych, zebranych na placu
Św. Piotra, papież Benedykt XVI ogłosił swojego poprzednika na Stolicy Piotrowej –
Jana Pawła II błogosławionym. Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi
apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity Syn narodu polskiego,
pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami,
należeć do Kościoła, głosić Ewangelię – powiedział Benedykt XVI.
S
STTR
RO
ON
NN
NIIC
CZ
ZYY PPR
RZ
ZEEG
GLLĄ
ĄD
D PPR
RA
AS
SYY
P
PA
AK
KTT D
DLLA
A K
KU
ULLTTU
UR
RY
Y.. 14 maja, na Kongresie Obywateli Kultury w Warszawie, Premier
Donald Tusk podpisał Pakt dla Kultury. Dokument zakłada m.in. wzrost nakładów na kulturę do
1 proc. budżetu państwa w perspektywie do 2015 r. Zdaniem premiera podpisanie Paktu to triumf
kultury nad władzą. "Ten pakt rodził się nie tylko w serdecznej dyskusji ludzi, którzy wiedzą na co
dzień, co znaczy oddawać swój czas, swoją energię, swoje życie na rzecz kultury. Ten pakt rodził
się także czasami w twardej dyskusji, w twardym sporze, bo rozmawiamy także o bardzo
poważnych pieniądzach, jakie są potrzebne, aby ta kultura nie ginęła, aby polska kultura nie
niknęła za naszego życia i za życia przyszłych pokoleń" - powiedział Tusk. Krok milowy w ocenie
znaczenia kultury, społeczny sukces - to tylko niektóre opinie na temat podpisanego Paktu.
ZNALEZIONE W INTERNECIE.
#/ Osama Bin Laden zabity!!!
Ameryka świętuje! Prezydent USA Barack
Obama oficjalnie ogłosił, że amerykańskie
siły specjalne przeprowadziły operację,
w której został zabity wróg publiczny
Ameryki numer 1, 54 letni terrorysta Osama
bin Laden wraz z synem. Operacja, którą
przeprowadził mały oddział, trwała 40 minut.
Uczestniczyły w niej helikoptery i komandosi
marynarki wojennej. Po wymianie ognia, zabito
Osamę bin Ladena i kilka osób z jego
otoczenia. Amerykanie nie ponieśli żadnych
strat. Najbardziej poszukiwany przestępca świata mieszkał sobie
w prywatnej rezydencji w Abbottabad na przedmieściu Islamabadu,
stolicy zaprzyjaźnionego z USA Pakistanu! Zabijając Bin Ladena
Amerykanie zdobyli jego archiwum komputerowe, które może się
okazać pomocne w dalszej walce z terroryzmem. Wszystkie stacje
telewizyjne w USA przerwały swoje programy, aby podać wiadomość
o zabiciu Bin Ladena, przywódcy organizacji odpowiedzialnej za atak
terrorystyczny na USA 11 września 2001 r. Zginął prawie 10 lat po tym
zamachu. Mimo późnej pory tysiące amerykanów manifestowało swą
radość przed Białym Domem. Tej nocy możemy powiedzieć
rodzinom, które straciły swoich bliskich w wyniku terroru Al-Kaidy,
że sprawiedliwości stało się zadość – oświadczył Prezydent Obama.
#/ Samochód za 1.3mln. zł.
4 maja w Warszawie w wypadku,
uczestniczyło Porsche Panamera
Turbo Mansory. Samochód wart jest
ok. 1.3 mln. zł! Pod maską Panamery
pracuje 4,8-litrowy silnik o mocy 690
KM. Maksymalna prędkość auta - 328
km/h, przyspieszenie od 0 do 100
km/h w czasie 4 s!
#/ Jarosław Kaczyński pod sąd!
Prezes PiS usiądzie na ławie oskarżonych w procesie o pomówienie.
Wytoczył go mu b. szef MSWiA Janusz Kaczmarek. Wprawdzie
w 1-szej instancji sąd rejonowy umorzył sprawę ale wyższa instancja
nakazała go kontynuować. Kaczmarek pozwał swego byłego szefa za
stwierdzenia prezesa, że: tkwił w układzie, blokował śledztwa i był
agentem śpiochem. Świadkami Kaczyńskiego będą: b. minister
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, b. szef ABW Bogdan Święczkowski,
b. szef CBA Mariusz Kamiński i poseł Antoni Macierewicz.
#/ Najbogatsi samorządowcy.
Na 1-szym miejscu w rankingu jest prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz (4,861mln. zł.), 2 miejsce prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz (2,8 mln.), 3-cie miejsce prezydent Krakowa Jacek
Majchrowski. Majątek prezydenta Krakowa jest wart 2,659 mln zł.
#/ Mięsożercy!
Polska należy do najbardziej mięsożernych narodów na świecie.
Zajmujemy wysokie, 12 miejsce na świecie z rocznym poziomem
sprzedaży 74 kg mięsa na osobę. Sporo brakuje nam do lidera tego
rankingu Argentyny, gdzie sprzedaż wynosi 115,7 kg na osobę.
Natomiast wyprzedzamy np. Niemcy (60,8 kg) czy Włochy (49,2 kg).
#/ Znów się NAM upiekło!
Według amerykańskiego kaznodziei Harolda Campinga, 21 maja 2011r.
o godz. 18 miał nastąpić koniec świata. 89-letni "prorok" na falach
swojej radiostacji - Family Radio – przepowiadał, że nastąpi ogromne
trzęsienie ziemi, które zapoczątkuje apokalipsę. Miało ją przeżyć dwa
procent ludzi zamieszkujących Ziemię! Jak widać znów nam się upiekło!
#/ Uważaj z kim podróżujesz!
W pociągu z posłami PiS wracający z uroczystości beatyfikacyjnych,
doszło do awarii hamulców. J.Palikot skomentował to następująco:
Awaria w pociągu, którym jechali posłowie PIS-u z beatyfikacji, to
ostrzeżenie!! Należy się cieszyć, że posłowie nie lecieli samolotem.
J.Kaczyński, nie jadąc na beatyfikacje odznaczył się geniuszem. A Ty –
zwykły człowieku – zapamiętaj z tego naukę; podróżuj bez PIS-u!!
Ciekawostka : mężczyzna, który urodził troje dzieci!
Thomas Beatie to pierwszy mężczyzna, który urodził dziecko, ba, nawet trójkę dzieci! Thomas urodził się jako kobieta, ale pomyślnie
przeszedł operację zmiany płci i został mężczyzną. W 2007 roku poddał się sztucznemu zapłodnieniu, w wyniku którego on i jego
żona Nancy doczekali się córeczki, rok później na świat przyszedł chłopiec, a w 2010 roku państwo Beatie doczekali się trzeciej
pociechy - syna. O Amerykaninie zrobiło się głośno w 2008 r., kiedy światowe agencje informacyjne puściły w eter wiadomość
o pierwszym mężczyźnie w ciąży. Szybko okazało się jednak, że doniesienia te wcale nie są tak sensacyjne, jakby się mogło na
początku wydawać. Thomas Beatie przyszedł bowiem na świat jako kobieta i na pewnym etapie swojego życia postanowił poddać się
operacji zmiany płci. W czasie zabiegu lekarze nie naruszyli jednak jego (jej?) narządów rozrodczych.
CYTATY : #/ „PiS to partia, która wyprowadziła się z realnej Polski do tworu metafizycznego, gdzie zamiast rozumu panuje
cynizm i szaleństwo”. (Leszek Miller – b. premier).
#/ „Wymiar sprawiedliwości jest najsłabszym elementem polskiej państwowości od wielu lat". (poseł PiS Jarosław Sellin )
#/ „Jarosław Kaczyński napadł na Polskę i ja jej bronię. Chodzi o to, żeby wyeliminować z polityki tych ludzi, którzy bardzo
Polsce szkodzą i zagrażają ". (Stefan Niesiołowski – wicemarszałek Sejmu RP).
#/ „Nie żałuję odejścia z PiS. Ja mam takie trochę odczucie jakbym odszedł z sekty”. (Michał Kamiński – euro poseł PJN)
#/ „Donald Tusk to pojednawczy polityk w kłótliwym kraju a Jarosław Kaczyński sprawia wrażenie zafiksowanego na punkcie
katastrofie smoleńskiej”. ( wydawany od 1843r. brytyjski tygodnik "The Economist” )
SONDAŻE, NOTOWANIA …
#/ 12.05.2011r. Sondaż TNS OBOP PO – 44%, PiS – 27%, SLD – 18%, PSL – 4%, PJN – 2%, RPJP – 1%.
#/ 23.05.2011r. Sondaż CBOS Najwięcej zaufania: B.Komorowski– 65%, D.Tusk i R.Sikorski– 51%, G.Napieralski– 47%,
Najwięcej nieufności: J.Kaczyński – 53%, D.Tusk – 32%.
#/ 25.05.2011r. Sondaż TNS OBOP PO – 41%, PiS – 30%, SLD – 14%, PSL – 4%, PJN – 2%, RPJP – 1%.
SPORT.
Indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu AD 2011.
#/ Tomasz Gollob zajął drugie miejsce, a Jarosław Hampel czwarte w inauguracyjnym turnieju IMŚ
rozegranym 30 kwietnia w Lesznie. Finał Grand Prix Europy wygrał Duńczyk Nicki Pedersen.
#/ 2 turniej z cyklu Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu, Grand Prix Szwecji, odbył się 14 maja
w Goeteborgu. Fatalne warunki atmosferyczne spowodowały przerwanie zawodów a do klasyfikacji
generalnej zaliczono wyniki po 16 biegach. Najlepszy z Polaków, Janusz Kołodziej, uzyskał dziewięć
punktów. Zawody wygrał Chris Holder, którzy uzyskał dziesięć "oczek" - tyle samo, co Greg Hancock.
#/ 28 maja – Grand Prix Czech w Pradze. Zwyciężył Greg Hancock przed Hampelem i Gollobem.
W klasyfikacji generalnej 1. Greg Hancock (USA) – 47pkt, 2. Tomasz Gollob – 41pkt, 3. Jarosław Hampel – 36pkt.
#/ Reprezentacja Finlandii po raz drugi w historii zdobyła tytuł mistrza świata w hokeju na lodzie. W wielkim finale zawodnicy
Suomi pokonali w Bratysławie 6:1 (0:0, 1:1, 5:0) Szwecję. Brązowy medal wywalczyli Czesi, którzy pokonali 7:4 reprezentację Rosji.
SPORT LOKALNY.
Jeszcze jeden „Orlik” w Miechowie.
Boiska przy miechowskim Liceum są bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży. W godzinach lekcyjnych służą dwóm
szkołom średnim a popołudniami są areną gier młodzieży z całego miasta. Boiska zostały wybudowane w latach 60 -tych
minionego stulecia i ich remont jest konieczny, by młodzież mogła ćwiczyć w odpowiednich warunkach. Mając to na względzie
władze powiatu przygotowują wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w ramach programu rządowego "Moje boisko - Orlik
2012". Zgodnie z tym programem powiat wyłoży 333 tys. zł. a resztę czyli 667 tys. zł dadzą rząd i województwo. Przyklaskując tej
pożytecznej inicjatywie wyrażamy nadzieję, że nowa inwestycja nie spowoduje likwidacji jedynej w mieście bieżni lekkoatletycznej
znajdującej się na boisku przy Liceum. Mamy wręcz nadzieję, że zostanie ona zmodernizowana.
Koniec pucharowej przygody Pogoni.
3 maja na boisku przy ul. Konopnickiej odbył się mecz półfinału Pucharu Polski w podokręgu Kraków. Miejscowa Pogoń
nie zdołała wywalczyć awansu do finału. W normalnym czasie spotkanie z VI-ligową Clepardią Kraków zakończyło się
remisem 1:1. W rzutach karnych zdecydowanie lepsi byli goście i oni zapewnili sobie awans do finału gdzie czeka już
Garbarnia Kraków. W tej sytuacji niewielkim pocieszeniem są słowa trenera krakowian Krzysztofa Kroka, który
powiedział po meczu: Byliśmy dziś słabsi od Pogoni, mówiąc dobitnie: awansowaliśmy niezasłużenie. Miechów lepiej operował
piłką, miał więcej sytuacji, ale taki jest urok futbolu, że liczy się to co w sieci. Można być słabszym, a mimo to wygrać. Uśmiechnęło się
do nas szczęście, a ojcem zwycięstwa był nasz bramkarz Szymon Mytych, który wybronił z pięć "setek" i złapał dwa karne.
Rzeczywiście miechowianie byli zdecydowanie lepsi od swych konkurentów ale snajperzy Pogoni Górski, Owczarski, Oleksy,
Dudziński seryjnie marnowali idealne pozycje strzeleckie. Jedyną bramkę dla Miechowa w normalnym czasie gry strzelił Owczarski.
Niestety w konkursie rzutów karnych gracze krakowscy byli bezbłędni a strzały Górskiego i Dudzińskiego obronił bramkarz Clepardii.
Sport to zdrowie ?! OZPN instruuje kiedy można walić w twarz !
7 maja juniorzy MKS Pogoń zmierzyli się ze swymi rówieśnikami na boisku w Słomnikach. W rywalizacji sportowej wygrali młodzi
Miechowianie 3:0. Jednak wyprawa do Słomnik skończyła się dla naszej drużyny tragicznie. Cały mecz toczył się w nerwowej
atmosferze i często dochodziło do ostrych starć między zawodnikami. Kilka minut przed zakończeniem spotkania na boisku rozpętała
się bójka, w której udział wzięli zawodnicy obu drużyn. Sędzia zdołał zapanować nad sytuacją karząc zawodników 3 czerwonymi
kartkami. Już po zakończeniu spotkania jeden z zawodników gospodarzy uderzył z całej siły pięścią nie spodziewającego się ataku
zawodnika Pogoni Rafała Makowskiego. 18-letni piłkarz z Miechowa doznał poważnych obrażeń kości twarzy i grozi mu utrata oka.
Trener Pogoni Mariusz Malicki opowiada, że wezwana na stadion karetka przybyła po kilkunastu minutach i zabrała poszkodowanego
do szpitala. Natomiast również zaalarmowani policjanci przyjechali dopiero po 45 minutach! Po przyjeździe ich interwencja ograniczyła
się do zebrania kilku numerów telefonicznych, po czym odjechali. A sprawca tego bandyckiego czynu spokojnie sobie poszedł do
domu, jeszcze poklepywany przez kolegów, którzy mu gratulowali takiego zachowania – relacjonuje Malicki. Obecny na meczu
wiceprezes Pogoni Zbigniew Piwowarski mówi, że wiele lat jeździ na mecze miechowskiej drużyny ale z takim przejawem bandytyzmu
jeszcze się nie spotkał. Ciekawe jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec młodocianego przestępcy.
Z ostatniej chwili: Decyzją władz OZPN stadion w Słomnikach został zamknięty dla wszystkich rozgrywek ligowych w piłce
nożnej z dniem 9 maja 2011 do końca czerwca. Zawodnik Słomniczanki Patryk Konieczny został zdyskwalifikowany na 24 miesiące,
jego koledzy - Sławomir Ciałowicz, Mateusz Strona i Bartosz Łakomy - na 18 miesięcy, a Rafał Dudek z Pogoni Miechów - na 12 mies.
Komentarz: Patryk Konieczny – na podstawie opisu i przesłuchania przeprowadzonego 13.05.2011 – 24 miesięcy – bezpodstawne
uderzenie przeciwnika pięścią w twarz – takie kuriozalne uzasadnienie znalazło się w oficjalnym komunikacie Komisji Dyscypliny
Podokręgu PN Kraków. Tzn. gdyby zawodnik miał podstawy (ciekawe jakie ?!) to mógłby walnąć bezkarnie przeciwnika w twarz!!!
A klasowe boje MKS „Pogoń” Miechów.
#/ 22 kolejka – Pogoń – Kosynierzy Łuczyce 3:0 wo. Zespół z Łuczyc wycofał się z rozgrywek i oddał wszystkie mecze walkowerem.
#/ 23 kolejka – LKS Niedźwiedź - Pogoń 3:5 (1:3). Dwie bramki w tym meczu zdobył Górski a pozostałe Oleksy, Majewski
i M.Dudziński. Spotkanie stało na słabym poziomie. Całą drugą połowę gospodarze grali w 10-tkę bowiem czerwoną kartkę otrzymał
zawodnik miejscowych za niesportowe zachowanie. - Nasze zwycięstwo dedykujemy Rafałowi Makowskiemu, który w sobotę został
pobity po meczu juniorów w Słomnikach - powiedział po meczu Marcin Dudziński, grający trener Pogoni. - Rafał występował już z nami
w zespole seniorów, trzymamy kciuki, żeby wyzdrowiał. Na razie przebywa w szpitalu w Krakowie i czeka na operację.
#/ 24 kolejka – Pogoń – Michałowiczanka 1:3 (0:1).
Piłkarze z Michałowic łatwo ograli Miechowian. Na szczęście skończyło
się „tylko” na 3 bramkach. Wśród gości brylował czarnoskóry zawodnik
Nwachukwu (zdj. z prawej), który z dziecinna łatwością ogrywał
obrońców Pogoni. To z jego indywidualnych akcji padły dwie bramki.
Obie były bliźniaczo podobne: uciekał skrzydłem obrońcom i dogrywał
piłkę do środka, gdzie drugi zawodnik pakował ją do pustej bramki.
#/ 25 kolejka – Partyzant Dojazdów – Pogoń 2:5 (1:1). Bramki dla Pogoni: Czekaj 2 (z karnych), Owczarski i Górski.
#/ 26 kolejka – Pogoń – Prądniczanka Kraków 1:0 (1:0). Mecz toczono na śliskim boisku przy drobno padającym deszczu. Nasi
piłkarze mieli znacznie więcej z gry ale tradycyjnie pudłowali niemiłosiernie. Tzw. „setek” mieli w całym meczu kilka. Jedyna bramka
padła po ewidentnym błędzie bramkarza gości, który usiłując chwytać śliską piłkę wrzucił ją za siebie na linię bramki. Nadbiegający
Kowalczyk dopełnił formalności i wepchnął futbolówkę do siatki. Do końca sezonu pozostały jeszcze do rozegrania 4 kolejki. Najbliższy
pojedynek Pogoń stoczy 4 czerwca na boisku przy ul. Konopnickiej z Wawelem Kraków.
Po 26 kolejkach ligowych MKS Pogoń zajmuje w swej grupie 1-szej A-klasy 7 miejsce z dorobkiem 43 pkt. bramki 55:43.
ŚWIERSZCZYK MIECHOWSKI.
Burmistrz Miechowa kadencji 2010-2014 działa.
Data i miejsce urodzenia: 28-03-1981, Miechów.
Wykształcenie: wyższe.
Zawód: pracownik samorządowy.
Stan cywilny: kawaler. Przynależność partyjna: -Wykształcenie: mgr - Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział
Prawa i Administracji. Wynik – b. dobry. Studia Podyplomowe – UJ Kraków
Burmistrz Miechowa działa.
#/ Ruszyła wreszcie budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Sobieskiego w kierunku os. Sikorskiego oraz kompleksu
oświatowego na tym osiedlu. Stanie się jasność dzięki 19 nowym lampom: 13 podwójnym i 6 pojedynczym. Wykonawcą inwestycji za
ponad 100 tys. zł, jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAGMARK z Zawiercia, które ma zakończyć roboty w miesiącu lipcu.
#/ Oddano do użytku obiekty sportowo-rekreacyjne przy gminnych szkołach w Bukowskiej Woli, Jaksicach, Parkoszowicach
i Pojałowicach. Za ok. 0,5 mln. zł. pobudowano kompleksy składające się z 2 boisk: trawiastego do gry w piłkę nożną i asfaltobetonowego do siatkówki i koszykówki. W kompleksie znalazły się także skocznie do skoku w dal. Inwestycje były współfinansowane
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach projektu Leader. Na zdjęciach poniżej nowe obiekty.
#/ Burmistrz wziął się za cząstkową budowę kanalizacji sanitarnej w Miechowie. Jego poprzednik nic znaczącego w tym temacie nie
zrobił. Zresztą nie tylko w tym. Jeszcze w tym roku burmistrz Marczewski obiecuje, że przestanie
śmierdzieć w MDK bo zostanie on podłączony do miejskiej sieci kanalizacyjnej. I tu nachodzi mnie
refleksja. 2 lata temu burmistrz Świerczek wyłożył kilkaset tysięcy złotych z budżetu gminy na
dofinansowanie remontu ulicy Racławickiej. Gdyby miał choć trochę oleju w głowie to aż się prosiło
aby przy tej okazji wykonać kanalizację odcinka ulicy Racławickiej od ul. Służba Polsce do ul.
Konopnickiej. Teraz obecny burmistrz będzie zmuszony zrywać miejscami nowo położoną
nawierzchnię aby wykonać przyłącza. Rada Miejska przeznaczyła na ten cel 77 tys. zł. Kolejne 60 tys.
zł. Rada Miejska na wniosek burmistrza wyasygnowała na budowę kanalizacji w ul. Piłsudskiego
w rejonie cmentarza. Aktualnie prowadzone są prace przy budowie kanalizacji w rejonie ul. Powstańców 1863 r. Powstaje tu sieć
główna oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacyjna powstaje tu od skrzyżowania drogi krajowej nr 7 wzdłuż ulicy
Powstańców w kierunku Wymysłowa. Budowana jest sieć z 39 przyłączami po dwóch stronach ulicy. Koszt tego zadania to 627 tys. zł.
Gmina zaciągnęła na ten cel 510 tys. zł umarzalnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Docelowo budowa sieci
kanalizacyjnej dla zachodniej części naszej gminy przewiduje wydatek 12 mln. zł. Projekt ten obejmuje m.in. wioski: Jaksice,
Przesławice, Kamieńczyce, Biskupice. Burmistrz ma świadomość, że całości zadania nie da się zrealizować od razu, planuje więc
podzielić roboty na kilka części. Teraz gmina czeka tylko na ogłoszenie naboru wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
#/ Trwa realizacja zadania pn. „Budowa sieci cieplnej od budynku Przedszkola nr 2 do budynku przy ul. Jagiellońskiej 32”.
#/ Zakończono wreszcie przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 783 z ul. Daneckiej (obok UGiM). Położono nowy dywanik
asfaltowy, wykonano lewoskręty i starannie oznakowano skrzyżowanie białą farbą na jezdni.
Zenon Czekaj – pierwszy strażak w gminie.
Stanowisko Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Miechowie objął Zenon Czekaj z Jaksic.
Burmistrz Dariusz Marczewski zerwał z wieloletnią tradycją, według której aktualny burmistrz był wybierany na funkcję Prezesa
gminnego związku strażackiego. Tak więc po Krzysztofie Świerczku funkcję tę objął Zenon Czekaj. Jego zastępcami zostali Andrzej
Gajos i Mirosław Gręda, a członkami prezydium - Adam Motyka, Marcin Migdał, Mieczysław Szarek i Władysław Szumera.
Komendantem gminnym nadal będzie Wiesław Manterys. W Zarządzie ciągle te same twarze ogorzałe od ognia.
Prosto z UGiM – informacja o zatrudnieniu b. burmistrza w UGiM to był oczywiście żart prima aprilisowy. Obecny Burmistrz jest
niewątpliwie człowiekiem wielkodusznym ale przy rekrutacji pracowników preferuje przede wszystkim profesjonalizm.
Humor rysunkowy.
Gmina Smarkiewicze – Owczary pow. Śmiechow. (50)
#/ Od naszych stałych czytelników otrzymaliśmy 2 różne fotki. Obaj czytelnicy twierdzą, że każda z nich przedstawia
ponoć najnowszą sympatię naszego ulubieńca, b. wójta gminy Smarkiewicze-Owczary Krzysztofa Sosenki. Jeśli
założyć, że obydwa newsy są prawdziwe to oznaczałoby to, że nasz pupil już całkiem zabrnął w bigamię! Fotki
pokazują również wyraźną ewolucję gustów znanego gminnego Casanovy. Czyżby radykalna zmiana upodobań ?!
#/ W gminie S-O znaleźliśmy przykład niezwykłego koleżeństwa wart najwyższych pochwał. W jedynym gminnym
gimnazjum miał miejsce niespotykany przypadek. Przed rokiem szkolnym 2010/2011, jedna z pań nauczycielek
będąca w wieku emerytalnym, nazwijmy ją pani M., dobrowolnie zrzekła się połowy swego etatu aby dyrekcja mogła
zatrudnić synową jej koleżanki! Aby docenić gest pani M. należy uświadomić sobie, że przez swoje dobre serce zapłaciła niemało i to dosłownie, bo
odchodząc w kolejnym roku szkolnym na emeryturę, weźmie mniejszą o kilkanaście tysięcy złotych odprawę! Brawo pani Tereso!
Poczta – czyli od Was do nos
#/ Panie Redaktorze z byłym burmistrzem Świerczkiem jest jeszcze gorzej niż myślałem. Ten facet nie tylko, że
nie ma klasy to wykazuje zupełny brak przyzwoitości. Niech pan sobie wyobrazi, że nadal łazi po urzędzie i
zagląda do różnych pokoi a nawet siaduje w sekretariacie. Powtórnie pytam co ten człowiek ma do szukania w
naszych pokojach? Narobił gnoju w gminie i jakby nigdy nic paraduje po urzędzie. Świerczek zajmij się uczeniem
dzieci może to ci lepiej wyjdzie a nas zostaw w spokoju bo my chcemy spokojnie pracować bez polityki. urzędnik
ECHO MIECHOWA
ISSN 1898-0716 Ns. Rej. Pr 152/08
Wydawca : Stowarzyszenie
Im. Macieja Miechowity
ul. Targowa 6/3
32-200 Miechów
Redakcja : os. Młodych 5
Red. nacz : J.P.Janus
Tel. red. 607-060-969
Kor: [email protected]
http://echomiechowa.iap.pl/

Podobne dokumenty